HR RADON U TOPLICAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HR RADON U TOPLICAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ"

Транскрипт

1 HR9749 RADON U TOPLICAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Nevenka LOKOBAUER, Zdenko FRANIĆ, Jasminka SENČAR, Gordana MAROVIĆ Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Ksaverska cesta 2, p.p. 291, HR-11 Zagreb, Hrvatska UVOD Tijekom dva posljednja desetljeća pozornost znanstvenika širom svijeta usmjerena je na istraživanja ljudske izloženosti radonu ( Rn) i njegovim potomcima, osobito u zatvorenim prostorima (1,2, 3). Posebno zanimanje za takva istraživanja posljedica je procjene podataka epidemioloških studija provedenih u rudnicima urana u nekoliko zemalja svijeta (4, 5). Rezultati istraživanja obuhvaćenih tim studijama upućuju na činjenicu da povećane specifične aktivnosti radona i potomaka u nekim zatvorenim prostorima mogu uzrokovati rak pluća profesionalno izložene, a i opće populacije (6). Iz toga razloga Međunarodna agencija za atomsku energiju ponudila je godine koordinirani istraživački program: "Radon u ljudskoj okolini" u kojem je sudjelovalo više zemalja. Glavna svrha istraživačkih radova na projektima u koordinaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju bila je doći do dovoljnog broja podataka koji će poslužiti za izradu preporuke kako optimalno smanjiti ljudsku izloženost radonu i njegovim potomcima. Odjel za zaštitu od zračenja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada pridružio se koordiniranom programu Međunarodne agencije za atomsku energiju godine s projektom: "Povećane koncentracije radona i moguće zdravstvene posljedice" (7). U sklopu toga projekta provedena su istraživanja radona u kućama u okolici TE Plomin (8), Tvornici umjetnih gnojiva INA-PETROKEMIJA u Kutini i toplicama. Iako su istraživanja radona u nekim toplicama u Republici Hrvatskoj (Istarske Toplice) započela još godine, u ovom radu prikazani su rezultati mjerenja provedenih u prostorijama zatvorenih bazena tijekom i godine, u sklopu projekta s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. MATERIJAL I METODE Istraživanja radona oko zatvorenih bazena provedena su u sljedećim toplicama u Republici Hrvatskoj: Tuheljske Toplice, Krapinske Toplice, Varaždinske Toplice, Stubičke Toplice, Bizovačke Toplice i Istarske TopliceSpecifična aktivnost radona mjerena je čvrstim detektorima tragova (filmovima Kodak LR115) postavljenima na visini od približno 2 metra, a ponegdje i,5 metara iznad površine vode. UIISMPOZIJ 373

2 Budući da je specifična aktivnost 226 Ra, čiji potomak je radioaktivni plin radon, u izvorskim vodama promjenljiva (9) istraživanja su provedena nekoliko puta obuhvaćajući jednogodišnji period izlaganja. Svrha tako provedenih istraživanja bila je procjena rizika od inhalacije radona i potomaka za bolesnike koji provedu 3 do 4 tjedna na terapiji u toplicama, za opću populaciju koja posjećuje toplice u rekreativne svrhe, i posebno za profesionalno izloženu populaciju. Filmovi Kodak LR-115 (tip II), debljine 12 mm, veličine 1 cm x 3 cm, postavljeni u prostorijama zatvorenih bazena otvoreno i u difuzijskim komorama, laboratorijski su obrađeni jetkanjem standardnim postupkom (jetkalo 1% NaOH na temperaturi od 6 C u trajanju od 9 min). Brojanje gustoće tragova provedeno je pretraživanjem površine filmova optičkim mikroskopom. Baždarenje detektora tragova provedeno je u National Radiological Protection Board, Chilton, Didcot, Velika Britanija. Na nekim lokacijama, a u svrhu interkomparacije, mjerenja su također provedena poluvodičkim detektorom Radhome, difuzijskim komorama "KfK" (MAKROFOL E) i alfa scintilacijskim komorama. REZULTATI I RASPRAVA Na tablicama 1. do 3. prikazani su rezultati mjerenja radona provedenih u prostorijama zatvorenih bazena u Tuheljskim Toplicama, Krapinskim Toplicama, Varaždinskim Toplicama, Stubičkim Toplicama, Bizovačkim Toplicama i Istarskim Toplicama. Prikazani su većinom podaci dobiveni mjerenjem specifične aktivnosti radona detektorima u difuzijskim komorama postavljenim na visini od približno 2 metra iznad površine vode. Pored tih podataka, dani su također i podaci mjerenja provedenih na nekim lokacijama na visini od približno,5 metara iznad površine vode, kao i podaci mjerenja provedenih u svrhu interkomparacije s poluvodičkim detektorom Radhome, difuzijskim komorama "KfK" i alfa scintilacijskim komorama. Rezultati istraživanja radona u prostorijama zatvorenih bazena navedenih toplica u Republici Hrvatskoj ukazuju na povišene specifične aktivnosti ovog radionuklida detektirane u Istarskim toplicama poznatim kao "sumporne radioaktivne toplice". U tim toplicama procijenjena je prosječna specifična aktivnost radona od 872 ±112 Bqm" 3 na visini od približno 2 metra iznad površine vode i 926 ± 15 Bqm" 3 na visini od približno,5 metara iznad površine vode. 374 HDZZ

3 Tablica 1. Specifična aktivnost radona izmjerena u prostorijama zatvorenih bazena u Tuheljskim, Krapinskim, Varaždinskim i Stubičkim Toplicama TOPLICE travanjsrpanj VRIJEME IZLAGANJA studeni siječanj siječanjožujak Specifična aktivnost (Bqm" ) TUHELJSKE 36 ±6 64 ±8 51 ±11 KRAPINSKE "Jakobov"bazen 7 ±9 99 ±1 63 ±1 dječji bazen 85 ±1 82 ±9 87 ±14 VARAŽDINSKE bazen 4 69 ±9«136 ± 16B 87 ±9 bazen 5 25 ±6 55 ±8 6 ±12 STUBIČKE bazen"minerva" bazen za rekreciju bazen za terapiju 5 ±7B 232 ±11 72 ±1» 38 ±7 2 ±8 28 ±18«76 ±9 11 ±1«detektor je oštećen ili nestao mjereno,5 m iznad površine vode 51 ±9«32 ±1 262 ±21 27 ±22«92 ± ±15«IIIISMPOZIJ 375

4 Tablica 2. Specifična aktivnost radona izmjerena u prostorijama zatvorenih bazena u Bizovačim toplicama LOKACIJA DETEKTORA ožujak-svibanj VRIJEME IZLAGANJA svibanj-srpanj srpanj-rujan Specifična aktivnost (Bqm~ ) Novi bazen 34 ±9" 3 R Stari bazen 26 ±3 33 R detektor je oštećen ili nestao mjereno,5 m iznad površine vode 21 ±7B 23 ±3 18 S 21 ±3 19 S R mjereno Radhome detektorom mjereno alfa scintilacijskom komorama Tablica 3. Specifična aktivnost radona u prostoriji zatvorenog bazena u Istarskim Tolpicama VRIJEME IZLAGANJA ožujak - svibanj svibanj - srpanj srpanj - rujan rujan ožujak Specifična aktivnost (Bqm" 3 ) 932 ± ±35» 93 R 689 ± ±28" 882 ±31 11 ± 5 5 BK 985 ±42 detektor je oštećen ili nestao mjereno Rad home detektorom K mjereno,5 m iznad površine vode mjereno difuzijskom komorom KfK 376 HDZZ

5 ZAKLJUČAK Podaci jednogodišnjih istraživanja radona u prostorijama zatvorenih bazena u Tuheljskim Toplicama, Krapinskim Toplicama, Varaždinskim Toplicama, Stubičkim Toplicama, Bizovačkim Toplicama i Istarskim Toplicama upućuju na činjenicu da detektirane specifične aktivnosti ovog radionuklida ne predstavljaju rizik za bolesnike koji provedu 3 do 4 tjedna na terapiji u toplicama, kao i za opću populaciju koja posjećuje toplice u rekreativne svrhe. Profesionalno izložene osobe koje bi provele cijeli radni dan u prostoriji zatvorenog bazena u Istarskim Toplicama primile bi godišnju dozu od 6,3±,8 msv, dok su procijenjene doze za tu populaciju koja radi u ostalim toplicama zanemarive. LITERATURA 1. UNSCEAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, United Nations, New York, Nuclear Energy Agency. Dosimetry aspects of exposure to radon and thoron daughter products. Report by a Group of Experts of the OECD Nuclear Energy Agency. Paris: OECD.ISBN Nero A. V. Indoor radiation exposure from Rn and its daughters; A view of the issue. In: Nero A. V., Lowder W. M, eds. Special issue on indoor radon. Health Phys. 1983; 45: International Commission on Radiological Protection. Lung cancer risk from indoor exposure to radon and radon daughters. Oxford: Pergamon Press; ICRP Publication 5; National Research Council. Health risks of radon and other internally deposited alpha emitters. Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation report (BEIR III). Washington, DC: National Academy Press; National Council on Radiation Protection and Measurement. Evaluation of occupational and environmental exposures to radon and radon daughters in the United States. Washington, DC: National Academy Press; APO-IMI-IAEA. Elevated radon concentration and related health effects. Final Report of the Agency Research Contract No. 828/RB, Lokobauer N., Franić Z., Senčar I, Bauman A. and Sokolović E. Radon concentration in houses around the Plomin Coal-Fired Power Plant. J. Environ. Radioactivity, 1996; 34: International Atomic Energy Agency, IAEA. The Environmental Behaviour of Radium. Technical Reports Series No. 31. Vol. 1. Vienna, H1SMPOZIJ 2,11

6 RADON IN THE SPAS IN THE REPUBLIC OF CROATIA Nevenka LOKOBAUER, Zdenko FRANIĆ, Jasminka SENČAR, Gordana MAROVIĆ Institute for Medical Research and Occupational Health Ksaverska c. 2, p.p. 291, 11 Zagreb, Croatia SUMMARY Human exposure due to inhalation of indoor 222 Rn and its decay products has recently received the attention of the worldwide scienific community as well as the general public and has become an area of active investigation. This concern mainly results from the findings of epidemiological studies for uranium miners in several countries, implying that elevated concentration levels of radon daughters in some indoor environments may cause an excess lung cancer among occupationally exposed persons but also of general public. In relation to this, the International Atomic Energy Agency (IAEA) in coordination with member countries, proposed a research program entiled "Radon in human environment" with the ultimate purpose of providing guidance for minimizing exposure to radon. The Department of Radiation Protection of the Institute for Medical Research and Occupational Health in Zagreb joined the coordinated programme in March 1994 with the research project "Elevated radon concentration and related health effects". This paper deals with the investigations of indoor radon activity concentrations in selected spas in the Republic of Croatia conducted as a part of mentioned IAEA research project. The data on radon activity concentrations measured around indoor pools (for therapy and recreation) of the following spas were presented: Tuheljske Toplice, Krapinske Toplice, Varaždinske Toplice, Stubičke Toplice, Bizovačke Toplice and Istarske Toplice. Elevated radon activity concentrations were detected in the spa of Istarske Toplice which are known as "sulphur radioactive spa". The average radon activity concentrations measured in this spa in the period March 1994 to March 1995, around the indoor pool at the levels of about 2 m and.5 m above the water surface, were 872±112 Bqm" 3 and 926±15 Bqm" 3, respectively. 378 HDZZ