ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који је расписао конкурс: Изборно веће Филозофског факултета Датум доношења одлуке о расписивању конкурса: Место објављивања конкурса: лист Послови Датум објављивања конкурса: Број наставника који се бира: један наставник (сва звања) Састав комисије: 1. Др Предраг Новаков ред. проф. Енглески језик и лингвистика презиме и име звање ужа научна област Филозофски факултет, Нови Сад председник установа у којој је запослен-а функција у комисији 2. Др Твртко Прћић ред. проф. Енглески језик и лингвистика презиме и име звање ужа научна област Филозофски факултет, Нови Сад члан установа у којој је запослен-а функција у комисији 3. Др Биљана Милатовић доцент Енглески језик и лингвистика презиме и име звање ужа научна област Филозофски факултет, Никшић чланица установа у којој је запослен-а функција у комисији 4. Др Смиљка Стојановић доцент Англистика Енглески језик презиме и име звање ужа научна област Филолошки факултет, Београд чланица установа у којој је запослен-а функција у комисији Пријављени кандидати: 1. презиме и име: Бодрич (рођ. Сокић) Радмила 2. презиме и име:

2 II 2 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ Име, средње слово, презиме: Радмила (Вукоман) Бодрич Датум рођења: године Место и држава рођења: Подгорица, Црна Гора II.1 Професионална оријентација: наставно-научна област: Енглески језик и лингвистика ужа научна област: Методика наставе енглеског језика, Примењена лингвистика, Тестирање знања страних језика, Дидактика II.2 Кретање у професионалном раду: установа, факултет, универзитет или фирма трајање запослења звање 1. О.Ш. Штампар Макарије, Подгорица, Црна Гора професор енглеског језика 2. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду лектор за наставни предмет Енглески језик 3. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 4. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 5. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду лектор за наставни предмет Енглески језик виши лектор за ужу научну област Енглески језик и лингвистика предавач за ужу научну област Енглески језик и лингвистика наставник језичких вештина за ужу научну област Енглески језик и лингвистика II.3 Специјализације и студијски боравци у иностранстсву (у трајању дужем од две недеље): кандидаткиња је имала студијске боравке и специјализације краће од две недеље. 1. установа место и држава врста (циљ) боравка период боравка 2. установа место и држава

3 3 врста (циљ) боравка период боравка Програми стручног усавршавања у иностранству: (1) In-Service Training (Methodology, Language and Culture) Course for Teachers of English: Authentic British Language and Culture, SOL, Barnstaple, North Devon, United Kingdom, 4 th 14 th July 2010 (65 hours of training) (2) In-Service Training (Methodology, Language and Culture) Course for Teachers of English: The Reflective English Teacher, SOL, Barnstaple, North Devon, United Kingdom, 17 th 28 th July 2011 (72 hours of training) Специјализације и студиjски боравци у иностранству: (1) Менторски курс за професоре енглеског језика менторе: Developing a Standard of Teaching Excellence for Mentors, Open Society Institute Croatia English Language Program, Dubrovnik, Croatia, 1 5 July 2002 (2) Конференција о образовању у Бугарској: A Baseline Survey of Pre-Service English Language Teacher Education in Bulgaria , British Council, Sofia, Bulgaria, 5 6 November 2002 (3) Семинар за размену искустава магистраната и доктораната из Југоисточне Европе у научно-истраживачком раду у оквиру пројекта : A Foreign Language that Unites (финансирано од стране Истраживачког савета Норвешке и Министарства спољних послова Норвешке у оквиру Програма сарадње за Југоисточну Европу), Inter-University Center (IUC), Dubrovnik, 29 September 4 October (4) Међународни семинар англиста: English Profile Reference Level Descriptions for National and Regional Languages (a long-term collaborative programme of research, consultation and publication), University of Cambridge ESOL Examinations, Cambridge, 3 4 September 2007 Програми стручног усавршавања у земљи: (1) Менторска радионица за професоре енглеског језика менторе: English Language Methodology Mentoring Workshop, Менторски програм на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду Обучавање наставника ментора за спровођење наставне праксе студената ( године), Нови Сад, (2) Семинар за професоре енглеског језика: Student Assessment and Learner Autonomy, British Council, Belgrade, 19 November 2005 (број сати стручног усавршавања: 3) (3) Семинар за професоре енглеског језика: Srpska verzija EAQUALS-ALTE Evropski jezički portfolio načela i iskustva (The Serbian version of the EAQUALS-ALTE European Language Portfolio: Principles and Practice), The British School of Friuli Venezia Giulia, Центар за едукацију и стручно образовање, Привредна комора Србије, (4) Семинар за професоре енглеског језика: Latest Developments and Practical Application of CEFR in Curriculum Syllabus Design and Use of the Language Portfolio, Udruženje škola stranih jezika Srbije, The European Association for Quality Language Service (EAQUALS), Belgrade, 2 3 March 2007

4 4 (5) Семинар за професоре енглеског језика: Teaching English in the Changing World, British Council, Faculty of Philosophy, Novi Sad, 28 February 2008 (број сати стручног усавршавања: 5) (6) Семинар за професоре енглеског језика: Нове методе у настави енглеског језика Cambridge Day, Cambridge University Press, British Council, Cambridge ESOL, програм сталног стручног усавршавања одобрен од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете и науке Републике Србије, (број сати стручног усавршавања: 5) II.4 Докторске студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до попунити само поља означена са * ) година уписа: година завршетка * : просечна оцена током студија: универзитет * : Универзитет у Новом Саду факултет * : Филозофски факултет студијски програм: Наука о језику звање * : доктор лингвистичких наука научна област * : Лингвистика наслов завршног рада * : Тестирање граматике енглеског језика на нивоима А2, Б1 и Б2 Заједничког европског оквира II.5 Мастер или магистарске студије година уписа: година завршетка: просечна оцена током студија: 9,66 универзитет: Универзитет у Новом Саду факултет: Филозофски факултет студијски програм: Наука о језику: Енглески језик и лингвистика звање: магистар лингвистичких наука научна област: Лингвистика наслов завршног рада: Оспособљавање студената англистике за писмено изражавање (теоријски и практични аспекти)

5 5 II.6 Основне студије година уписа: година завршетка: просечна оцена током студија: 8,40 универзитет: Универзитет у Сарајеву Универзитет у Новом Саду факултет: Филозофски факултет у Сарајеву (1989)Филозофски факултет у Новом Саду ( ) студијски програм: Енглески језик и књижевност звање: професор енглеског језика и књижевности II.7 Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену) језик (навести језик) чита пише говори енглески језик ДА ДА ДА француски језик, средњи ниво ДА ДА ДА

6 III 6 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (у последњем изборном периоду) III.1 Научне публикације КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: (Монографије, монографске студије) Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 1. Bodrič, R. (2006). Culture in Foreign Language Learning. Сусрет култура. Зборник радова (ур. Љиљана Суботић и др.). Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад: ISBN COBISS.SR-ID М14 (4) КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: (Лексикографске и картографске публикацијемеђународног значаја) Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија М21 КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија М22 КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија М23 КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија Milić, M., Sokić, R. (1998). Reči stranog porekla u sportskoj terminologiji 1. u srpskom jeziku. The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS. Series: Physical Education and Sport. Vol. 1. 5, Niš: ISSN X М24 (4) UDC 796: (006.72) КАТЕГОРИЈА М25-М28 (Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; Научна критика и полемика у међународном часопису; Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу; Уређивање међународног научног часописа) Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија

7 7 КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова) Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 1. Bodrič, R. (2006). The Role of the ELT Methodology Course in the Initial Teacher Education. Reading Across Borders: Papers in Language and Literary Studies (eds. Marija Knežević and Aleksandra Nikčević- Batrićević). Faculty of Philosophy, Nikšić: ISBN COBISS.CG-ID М33 (1) Bodrič, R. (2007). Students Motivation and Classroom Dynamics. New Perspectives: Essays on Language, Literature, and Methodology (eds. Marija Knežević and Aleksandra Nikčević-Batrićević). Faculty of Philosophy, Nikšić: ISBN COBISS.CG-ID Bodrič, R. (2007). Metodika nastave engleskog jezika: uloga predmetnog nastavnika i nastavnika mentora. Uloga nastavnika u savremenoj nastavi jezika. Zbornik radova. Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić: ISBN COBISS.CG-ID М33 (1) М33 (1) Bodrič, R. (2007). Kreativno učenje stranih jezika u funkciji podsticanja i razvijanja darovitosti i kreativnosti. Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti. Zbornik 13. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, Vršac: ISSN ; ISBN ; UDK COBISS.SR-ID Bodrič, R. (2007). A Contemporary Approach to EFL Writing. English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations (ELLSII 75 Proceedings) (eds. Katarina Rasulić and Ivana Trbojević). Vol. II, Faculty of Philology, Belgrade: ISBN ; UDC :: ) COBISS.SR-ID Bodrič, R. (2008). Veza metodike nastave engleskog jezika sa drugim naučnim disciplinama. Multidisciplinarnost u nastavi jezika i književnosti. Zbornik radova. Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić: ISBN COBISS.CG-ID Radić-Bojanić, B., Bodrič, R. (2008). Idioms Across International Dialects of English. Challenging Theory and Improving Practice: Cultural Issues in English Language and Literary Studies (eds. Marija Knežević and Aleksandra Nikčević-Batrićević). Faculty of Philosophy, Nikšić: М33 (1) М33 (1) М33 (1) М33 (1) Bodrič, R. (2009). Daroviti, nacionalni potencijal znanja nacionalna briga. Daroviti i društvena elita 15 (ur. Grozdanka Gojkov). Visoka škola 8. strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, Vršac: štampano izdanje: ISSN ; ISBN ; UDK: ; COBISS.SR-ID elektronsko izdanje: ISBN COBISS.SR-ID Milić, M., Sokić, R. (1999). LOAN WORDS IN SPORTS TERMINOLOGY IN SERBIAN. International Symposium Sport and 9. Science. EVALUATION OF RESEARCH ACHIEVEMENTS IN SPORT. Novi Sad, December Bodrič, R. (2003). Developing Writing Skills in EFL University Students: М33 (1)

8 Theoretical and Practical Aspects. The 2003 Dubrovnik Postgraduate Work-in-Progress Seminar as Part of the project A Foreign Language that Unites. Dubrovnik, Croatia, 29 September 4 October 2003 Bodrič, R. (2004). "Error Analysis: Its Role and Place in EFL Learning and Teaching". 14 th International Conference on British and American Studies. Timisoara, Romania, May 2004 Бодрич, Р. (2004). Culture in Foreign Language Learning. Четврти међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура. Нови Сад, Bodrič, R. (2004). A Contemporary Approach to EFL Writing. International Conference English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations. Belgrade, December 2004 Bodrič, R. (2005). ELT Methodology: needs, possibilities and constraints. III International Conference IATEFL ELTA World of Classroom: Creativity and Culture. Belgrade, 6 8 May 2005 Bodrič, R. (2005). Metodika nastave engleskog jezika: uloga predmetnog nastavnika i nastavnika mentora. Naučni skup Uloga nastavnika u savremenoj nastavi jezika. Nikšić, Crna Gora, Bodrič, R. (2005). The Role of the ELT Methodology Course in the Initial Teacher Education. International Conference on English Language and Literature Studies. Nikšić, Montenegro, 8 10 December Bodrič, R. (2006). Veza metodike nastave engleskog jezika sa drugim naučnim disciplinama. Naučni skup Multidisciplinarnost u nastavi jezika i književnosti. Nikšić, Crna Gora, Bodrič, R. (2006). Students Motivation and Classroom Dynamics. II International Conference on English Language, Literature, and Methodology Language and Culture. Nikšić, Montenegro, September 2006 Bodrič, R. (2006). Common European Framework and European Language Portfolio Languages without Frontiers. II Međunarodni kongres Društva za primenjenu lingvistiku Srbije Primenjena lingvistika danas. Beograd, Bodrič, R. (2007). Pre-Service Teacher Training: The Role of the Methodology Course Teacher and the Mentor Teachers. 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research. Novi Sad, June 2007 Бодрич, Р. (2007). Креативно учење страних језика у функцији подстицања и развијања даровитости и креативности. Научни скуп Практични аспекти савремених схватања даровитости 13. Оkrugli sto. Вршац, Bodrič, R. (2007). Implementation of the CEFR and ELP into CurriculumSyllabus Design. III International Conference on English Language, Literature, and Methodology Cultural Encounters. Nikšić, Montenegro, September 2007 Radić-Bojanić, B., Bodrič, R. (2007). Idioms Across International Dialects of English. III International Conference on English Language, Literature, and Methodology Cultural Encounters. Nikšić, Montenegro, September 2007

9 Bodrič, R. (2008). Standardised foreign language testing in Serbia: a necessity, not an option. ALTE 3rd International Conference 2008 The Social and Educational Impact of Language Assessment. Cambridge, April 2008 Bodrič, R. (2008). Is there enough room for the gifted in an EFL classroom?. 6 th ELTA IATEFL Conference The Classroom that Beats the Odds. Belgrade, 30 May 1 June 2008 Bodrič, R. (2009). Meeting the Needs of the Gifted in EFL Heterogeneous Classes on Time Beating the Clock. The Fifth International Conference on Anglo-American Studies Constructions, Deconstructions, Reconstructions. Nikšić, Montenegro, 3 5 September 2009 Bodrič, R. (2009). Daroviti, nacionalni potencijal znanja nacionalna briga. Međunarodni naučni skup, 15. Okrugli sto Daroviti i društvena elita. Vršac, Bodrič, R. (2011). Teaching and Testing Language Skills and Elements: Impressions and Synergy. 9th ELTA IATEFL Conference Teaching- Learning-Assessing: Strengthening the Links. Novi Sad, 8 9 April 2011 Bodrič, R. (2011). Students Perceptions of (De)Motivating Factors in EFL Learning. VII International Conference on English Language and Literary Studies Voicing the Alternative. Nikšić, Montenegro, September 2011 КАТЕГОРИЈА М41-49 (Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације) Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 1. Bodrič, R. (2004). Nastava pisanja na engleskom jeziku. Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad; Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac. ISBN , COBISS.SR-ID , 173 stranice М42 (5) КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 1. Сокић, Р. (2001). An Exemplification of Translation Strategies Relevant to a Literary Genre. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига XXIX. Нови Сад: YUISSN М51 (3) 2. Sokić Bodrič, R. (2005). Error Analysis: Its Role and Place in EFL Learning and Teaching. Romanian Journal of English Studies 2, Timisoara: ISSN М51 (3) 3. Bodrič, R. (2008). Language Pedagogy in an Era of Standards. Research Notes, Issue 33, August 2008, University of Cambridge ESOL Examinations, Cambridge: ISSN X М51 (3)

10 10 КАТЕГОРИЈА М52: Рад у часопису у националног значаја Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 1. Bodrič, R., Bodrič, K. (2011, у штампи). SETTING COMMON STANDARDS IN FOREIGN LANGUAGE TESTING ALIGNING SERBIA WITH THE REST OF THE WORLD. Philologia 9 (ur. Biljana Čubrović). Beograd. ISSN (рад рецензиран и прихваћен за штампу; рад ће бити штампан у 9. броју часописа, у тому за годину, који излази из штампе до краја М52 (2) КАТЕГОРИЈА М53: Рад у научном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија Сокић, Р. (2002). Писани дискурс и настава страних језика на 1. универзитету. Примењена лингвистика 3. Југословенско друштво за примењену лингвистику, Филозофски факултет, Нови Сад: ISSN М53 (1) Сокић Бодрич, Р. (2004). Развијање способности писменог 2. изражавања код студената англистике. Примењена лингвистика 5. Југословенско друштво за примењену лингвистику, Филозофски М53 (1) факултет, Нови Сад: ИССН Bodrič, R. (2007). Zajednički evropski okvir za žive jezike evropska dimenzija obrazovanja. Misao. Broj 43. avgustseptembar 2007, Tematski broj: Jezici i obrazovanje. Novi Sad: ISSN X COBISS.SR- ID Bodrič, R. (2008). The Whats and Hows of Teaching CL2 to EFL Students. ELTA Newsletter. February 2008, ELTA, British Council Serbia, Belgrade: 1-4. ISSN Bodrič, R. (2008). ELT Methodology an Important Stepping-Stone to Full Professional Competence. MELT 10 Magazine for English Language Teachers. ELTA, Belgrade: 2-5. ISSN COBISS.SR-ID Бодрич, Р. (2008). Common European Framework and European Language Portfolio Languages without Frontiers. Примењена лингвистика 9. Друштво за примењeну лингвистику Србије, Филолошки факултет у Београду, Филозофски факултет у Новом Саду, Београд Нови Сад: ISSN UDK :: 811 (4) COBISS.SR-ID Bodrič, R. (2011). Teaching and Testing Language Skills and Elements: Impressions and Synergy. ELTA Newsletter. July-August 2011, ELTA, British Council Serbia, Belgrade: ISSN М53 (1) М53 (1) М53 (1) М53 (1) М53 (1)

11 11 КАТЕГОРИЈА М55-М56 Уређивање (водећег) научног часописа националног нивоа (на годишњем нивоу) Р. бр пун наслов категорија КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници са скупова националног значаја) Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице категорија 1. Sokić, R. (2000). Developing Writing Skills in EFL University Students. Interkatedarska konferencija anglističkih katedri Jugoslavije. Niš, М64 (0,5) Sokić, R. (2001). Pisani diskurs i nastava stranih jezika na univerzitetu. VII simpozijum Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja. М64 (0,5) Novi Sad, Sokić Bodrič, R. (2003). Developing Writing Skills in EFL University Students. Interkatedarska konferencija anglističkih katedri Jugoslavije. Zbornik radova. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za М63 (1) engleski jezik i književnost, Niš: ISBN COBISS.SR- ID Bodrič, R. (2003). Razvijanje sposobnosti pismenog izražavanja kod studenata anglistike. Kongres primenjenih lingvista Srbije i Crne Gore Primenjena lingvistika danas. Herceg Novi, М64 (0,5) КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарске тезе и докторске дисертације) Р. бр пун наслов, година категорија 1. Тестирање граматике енглеског језика на нивоима А2, Б1 и Б2 Заједничког европског оквира, М71 (6) 2. Оспособљавање студената англистике за писмено изражавање (теоријски и практични аспекти), М72 (3) КАТЕГОРИЈА М81-М86 (Техничка и развоја решења) Р. бр пун наслов, година категорија КАТЕГОРИЈА М91-93 (Патенти, ауторске изложбе,тестови) Р. бр пун наслов, година категорија Прикази Bodrič, R. (2006). Glagolski vid i tip glagolske situacije u engleskom i srpskom jeziku. Prikaz knjige Predraga Novakova, Philologia 4 (ur. Biljana Čubrović). Beograd: ISSN COBISS.SR-ID Bodrič, R. (2007). Pojmovnik strukturalne lingvistike (morfologija i sintaksa). Prikaz knjige Predraga Novakova, Philologia 5 (ur. Biljana Čubrović). Beograd: ISSN COBISS.SR-ID

12 12 III.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду) категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21 М22 М23 М24 М25 М26 број пуб. 1 1 број бодова 4 4 категорија М27 М28 М31 М32 М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 број пуб број бодова 8 10,5 5 категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М55 М56 М61 М62 М63 М64 М65 М66 број пуб број бодова ,5 категорија М71 М72 М81 М82 М83 М84 М86 М86 М91 М92 М93 број пуб. 1 1 број бодова 6 3 укупно бодова= 61 III.2б списак публикацаија из претходног изборног периода (М10-М18,М21-М24,М51-М54) 1. Bodrič, R. (2006). Culture in Foreign Language Learning. Сусрет култура. Зборник радова (ур. Љиљана Суботић и др.). Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад: ISBN COBISS.SR-ID M14 (4) 2. Milić, M., Sokić, R. (1998). Reči stranog porekla u sportskoj terminologiji u srpskom jeziku. The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS. Series: Physical Education and Sport. Vol. 1. 5, Niš: ISSN X UDC 796: (006.72) M24 (4) 3. Сокић, Р. (2001). An Exemplification of Translation Strategies Relevant to a Literary Genre. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига XXIX. Нови Сад: YUISSN M51 (3) 4. Sokić Bodrič, R. (2005). Error Analysis: Its Role and Place in EFL Learning and Teaching. Romanian Journal of English Studies 2, Timisoara: ISSN M51 (3) 5. Bodrič, R. (2008). Language Pedagogy in an Era of Standards. Research Notes, Issue 33, August 2008, University of Cambridge ESOL Examinations, Cambridge: ISSN X M51 (3) 6. Bodrič, R., Bodrič, K. (2011, u štampi). SETTING COMMON STANDARDS IN FOREIGN LANGUAGE TESTING ALIGNING SERBIA WITH THE REST OF THE WORLD. Philologia 9 (ur. Biljana Čubrović). Beograd. ISSN (rad recenziran i prihvaćen za

13 13 štampu; rad će biti štampan u 9. broju časopisa, u tomu za godinu, koji izlazi iz štampe do kraja 2011) M52 (2) 7. Сокић, Р. (2002). Писани дискурс и настава страних језика на универзитету. Примењена лингвистика 3. Југословенско друштво за примењену лингвистику, Филозофски факултет, Нови Сад: ISSN M53 (1) 8. Сокић Бодрич, Р. (2004). Развијање способности писменог изражавања код студената англистике. Примењена лингвистика 5. Југословенско друштво за примењену лингвистику, Филозофски факултет, Нови Сад: ИССН M53 (1) 9. Bodrič, R. (2007). Zajednički evropski okvir za žive jezike evropska dimenzija obrazovanja. Misao. Broj 43. avgustseptembar 2007, Tematski broj: Jezici i obrazovanje. Novi Sad: ISSN X COBISS.SR-ID M53 (1) 10. Bodrič, R. (2008). The Whats and Hows of Teaching CL2 to EFL Students. ELTA Newsletter. February 2008, ELTA, British Council Serbia, Belgrade: 1-4. ISSN M53 (1) 11. Bodrič, Radmila (2008). ELT Methodology an Important Stepping-Stone to Full Professional Competence. MELT 10 (Magazine for English Language Teachers). ELTA, Belgrade: 2-5. ISSN COBISS.SR-ID M53 (1) 12. Бодрич, Р. (2008). Common European Framework and European Language Portfolio Languages without Frontiers. Примењена лингвистика 9. Друштво за примењeну лингвистику Србије, Филолошки факултет у Београду, Филозофски факултет у Новом Саду, Београд Нови Сад: ISSN UDK :: 811 (4) COBISS.SR-ID M53 (1) 13. Bodrič, R. (2011). Teaching and Testing Language Skills and Elements: Impressions and Synergy. ELTA Newsletter. july_august-academic_corner-bodric.pdf July-August 2011, ELTA, British Council Serbia, Belgrade: ISSN M53 (1)

14 14 ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (научно-истраживачки рад) упутсво 1 број радова са звање број бодова основни бодови СЦИ листе 2 доцент ванредни професор редовни професор замена: 1 (М24) испуњеност критеријума (ДА или НЕ) ДА 1 основни бодови = 1 x M14(4) + 1 x M24(4) + 8 x M33(8) + 1 x M42(5) + 3 x M51(9) + 1 x M52(2) + 7 x M53(7) = 39 2 радови са SCI листе: М21 ( рад.); М22 ( рад.); М23 ( рад.) Уколико је коришћена замена детаљно навести употребљене замене: Рад са СЦИ листе замењен је једним радом категорије M24 (Milić, M., Sokić, R. (1998). Reči stranog porekla u sportskoj terminologiji u srpskom jeziku. The Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS. Series: Physical Education and Sport. Vol. 1. 5, Niš: ISSN X UDC 796: (006.72) III.3 остало A. Признања, награде и одликовања за научни рад: B. Чланство у научним и стручним организацијама: 1. ДПЛС (Друштво за примењену лингвистику Србије) 2. ЕЛТА Србија (English Language Teachers Association) 3. ESSE (The European Society for the Study of English) 4. ALTE (Association of Language Testers in Europe) 5. УАСС (Удружење за англо-америчке студије Србије)

15 15 III.4 Цитираност (обавезно попунити за изборе у звање редовоног професора) упутство број цитата (без аутоцитата): 2 извор: Библиотека Матице српске највише цитирани радови кандидата (навести три) или приложити податке са SCOPUS-а: аутори, наслов рада, часопис, број, странице Lewaszkiewicz Lukasz, Konfrontativni osvrt na sportsku leksiku u oblasti fudbala u srpskom i poljskom jeziku, Filološki pregled, Vol. 33, Br. 2, str , број цитата 1 навести десет радова у (међународним) часописима у којима је кандидат цитиран: 1. аутори, наслов рада, часопис, број, странице Kageyra Kyo, Analysing the status of borrowed morphemes in terminological structure. The case of Japanese terminologies, Terminology, Volume: 16, Issue: 2, Pages: DOI: term kyo, Published: 2010 категорија М22 ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (цитираност) опис звање број цитата у међународним часописима број цитата у домаћим часописима испуњеност критеријума (ДА или НЕ) редовни професор

16 16 IV РАД У НАСТАВИ IV.1а Извођење наставе (у последњем изборном периоду) упутство назив предмета: Енглески језик предмет по избору (по старом плану и програму) студијски програм: за студенте филолошких и нефилолошких група, 1. и 2. година установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 1. и 2. година основних студија фонд часова: 2+2 назив предмета: Савремени енглески језик 1 Писмене вежбе (по старом плану и програму) студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 1. година основних студија фонд часова: 0+2 (x 2 групе) назив предмета: Савремени енглески језик 1 Обједињене језичке вештине (по старом плану и програму) студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 1. година основних студија фонд часова: 0+5 (x 1 група) назив предмета: Енглески језик 2 Фонетика с фонологијом (по старом плану и програму) студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 2. година основних студија фонд часова: 0+2 (x 1 група) назив предмета: Глаголски систем (по старом плану и програму) студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 3. година основних студија, фонд часова: 0+2 назив предмета: Методика наставе енглеског језика теоријски и практични део (по старом плану и програму) студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 3. година основних студија фонд часова: 2+2 (x 3 групе) (под менторством проф. др Твртка Прћића) назив предмета: Методика наставе енглеског језика 1 (за генерације од (2 + 2)); по акредитованом плану и програму од (1 + 2) студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 3. година основних студија фонд часова: 1+2 (x 3 групе) (под менторством

17 17 проф. др Твртка Прћића; доц др Гордане Петричић) назив предмета: Методика наставе енглеског језика 2 (за генерације од (2 + 2)); по акредитованом плану и програму од (2 + 2) студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 3. година основних студија фонд часова: 2+2 (x 2 групе) (под менторством проф. др Твртка Прћића; доц. др Гордане Петричић) назив предмета: Хоспитовање (наставна пракса) (по старом и реформисаном плану и програму, 3. година ОС (0+2)); по акредитованом плану и програму од 2009, 4. година ОС (1 + 2) студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 3. година основних студија фонд часова: 0+2 назив предмета: Тестирање методе и пракса студијски програм: Енглески језик и књижевност установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 4. година основних студија фонд часова: 1+2 (под менторством проф. др Твртка Прћића) назив предмета: Енглески језик по избору Б2.1 студијски програм: за све студијске програме установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 1. година основних студија фонд часова: 0+4 (x 1 група) назив предмета: Енглески језик по избору Б2.2 студијски програм: за све студијске програме установа: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду степен студија: 1. година основних студија фонд часова: 0+4 (x 1 група)

18 18 IV.1б Мишљење студената о педагошком раду упутство анкете наставни предмет школ. год. оцена студената Методика наставе енглеског језика 2 летњи 9,61 семестар (пред.); ,58 (вежбе) број студената 33 Методика наставе енглеског језика 1 зимски семестар ,38 (пред.); 9,48 (вежбе) 25 Енглески језик Б2.1 Методика наставе енглеског језика 2 зимски семестар летњи семестар ,00 (вежбе) 2 9,53 (пред.); 9,36 (вежбе) 13 остало IV.2 Увођење нових области или наставних предмета IV.3а Уџбеници аутори: наслов: издавач: ISBN: IV.3б Друга дидактичка средства аутори: наслов: издавач: ISBN: врста публикације:

19 IV.5 Остало 19 A. Признања, награде и одликовања за педагошки рад: B. извођење наставе на универзитетима ван земље: ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) опис звање оцена студената уџбеник остала дидактичка средства испуњеност критеријума (ДА или НЕ) доцент ванредни професор редовни професор 9,38; 9,48 9,53; 9,36 10 ДА V РАД У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА V.1а Менторство у завршним радовима основне студије укупан број менторстава: У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова презиме и име студента наслов рада област година одбране мастер студије или магистарске тезе укупан број менторстава: У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова презиме и име студента наслов рада област година одбране

20 специјалистичке студије укупан број менторстава: У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова презиме и име студента наслов рада област година одбране докторске дисертације презиме и име студента: наслов рада: факултет (универзитет): област: укупан број менторстава: датум одбране: презиме и име студента: наслов рада: факултет (универзитет): област: датум одбране: презиме и име студента: наслов рада: факултет (универзитет): област: датум одбране: Испуњеност услова за менторство на докторским студијама: НЕ

21 21 V..1б Учешће у комисијама за оцену и одбрану радовима број учешћа основне студије мастер студије или маг. тезе специјалисичке студије докторске дисертације ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад са подмлатком) опис звање менторство на одбрањеним докт. дисертацијама учешће у комисија у одбрањеним докт. дисерт испуњен критеријум за менторство на докт. дисерт. испуњеност критеријума (ДА или НЕ) редовни професор

22 22 VI ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ VI.1 Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета орган или тело факултет или Универзитет период Центар за језике Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду VI.2 Учешће у комисијама за изборе у звања број: 1 VI.3 Вођење професионалних (струковних) организација организација функција период VI.4 Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација скуп, конференција, манифестација функција година Организациони секретар пројекта Интеркатедарско повезивање Ниш Нови Сад Београд: Реформа студија енглеског језика у складу са захтевима реформе школства у Србији (Методика наставе енглеског језика и Енглески језик Трећи Округли сто Интеркатедарско повезивање Ниш Нови Сад Београд, Нови Сад 14 th International Conference on British and American Studies. Темишвар, Румунија Inaugural Seminar English Profile Networks: Research Network in South-East Europe, Херцег Нови oрганизациони секретар пројекта школска oрганизациони секретар скупа модератор (сесија English Language Teaching) члан Организационог одбора VI.5 Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго одбор, тело... врста рада период Музеј Војводине рад у Комисији за полагање стручних испита запослених у музеју Редакција часописа Методички видици члан Редакције Комисија за спровођење избора за Студентски парламент Филозофског факултета члан Комисије

23 VI.6 Рецензије у научном часописима часопис 23 категорија VI.7 Учешће и руковођење научним и другим пројектима назив пројекта: CEEPUS II: Slavic Philology and its Cultural Contexts потпројекат: Израда заједничког програма за мастерске (дипломске) студије: Бошњачки хрватски српски као страни језици финансиран (од кога): Универзитети који учествују у Пројекту (Загреб, Сарајево, Нови Сад), суфинансијер носилац Пројекта (Универзитет у Грацу) врста пројекта: Међународни пројекат у оквиру мреже CEEPUS II A37 период: децембар 2008 фебруар (учешће на скупу организованом на Филозофском факултету у Новом Саду (мај 2010.), према позиву координатора Пројекта, за област Методика наставе енглеског језика) руководилац: координатор Пројекта проф. др Петер Дојчман (Peter Deutschmann, PhD), Институт за славистику Универзитета у Грацу; координаторка Пројекта за Универзитет у Новом Саду проф. др Љиљана Суботић, Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику назив пројекта: Modernising Teacher Education in a European Perspective финансиран (од кога): Evropska unija врста пројекта: TEMPUS период: руководилац: Helmchen Jurgen (Westfӓlische Wilhelms Universitӓt Münster (WWU) Germany (DE); koordinator za Univerzitet u Novom Sadu: prof. dr Ivan Jerković ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (допринос широј заједници) опис звање учеће на научним пројектима (број) учеће на другим пројектима (број) руковођење пројектима (број) испуњеност критеријума ванредни професор редовни професор

24 24 VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА Једина пријављена кандидаткиња, др Радмила Бодрич се током досадашњег педагошког рада на Одсеку за англистику показала као изузетно даровит и креативан лектор, виши лектор, предавач и наставник језичких вештина на различитим курсевима (енглески језик као предмет по избору, обједињене језичке вештине, писмене вежбе, фонетика с фонологијом, енглески глаголски систем, методика наставе енглеског језика), што је потврђено и изразито високим оценама током анонимне студентске евалуације (од 9,38 до 10). Наставним активностима увек је приступала савесно, наставне материјале је припремала и одабирала у складу са актуелним поставкама у методици наставе страног језика, њени часови су били добро организовани и подразумевали интерактивни приступ, односно активно учешће студената у раду на часу. Посебно треба нагласити њен велики допринос организацији наставе енглеског језика као предмета по избору у оквиру Центра за језике на Филозофском факултету у Новом Саду, као и велики труд који је уложила у организовање и извођење хоспитовања за студенте енглеског језика са Одсека за англистику Филозофског факултета у Новом Саду. Коначно, др Радмила Бодрич је показала и велики интерес са стручно усавршавање у својој области и учествовала на специјалистичким семинарима у земљи и иностранству. Када се ради о научном и стручном раду, др Радмила Бодрич је објавила једну монографску публикацију из области релевантне за овај избор у звање (Настава писања на енглеском језику), као и велики број радова из своје уже научне области (различити видови учења страног језика, образовање наставника страног језика, мотивација студената за учење страног језика, улога ментора, писани дискурс и писање на енглеском језику, као и друге стручне теме). У свим тим радовима ауторка показује добро познавање најновије стручне литературе и креативно разрађује поставке из те литературе повезујући их са наставном праксом. Имајући све ове чињенице у виду, може се са задовољством закључити да се др Радмила Бодрич у потпуности доказала као изузетан сарадник у настави и као компетентан и перспективан научни радник.

25 25 VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОСЕБНО Једина пријављена кандидаткиња за избор једног наставника (сва звања) за ужу научну област Енглески језик и лингвистика, др Радмила Бодрич (рођ. Сокић), у потпуности испуњава услове за избор у звање доцента за ужу научну област Енглески језик и лингвистика. Наиме, као што је у претходном делу овог Извештаја и наведено, др Радмила Бодрич је аутор једне монографске публикације (М42), једног рада категорије М24, једног рада у тематском зборнику (М14), три рада категорије М51, једног рада категорије М52, седам радова категорије М53 и других радова; дакле њени основни бодови су 1 х М х М х М х М х М х М х М53 = 39 бодова. Уз то, треба посебно нагласити да је др Радмила Бодрич учествовала на великом броју међународних научних и стручних конференција, а да су студенти током анонимне евалуације њен наставни рад од до године оценили изузетно високим оценама (од 9.38 до 10). У зависности од звања попуните један од следећих извештаја: кратак извештај ДОЦЕНТ кратак извештај ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР кратак извештај РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

26 26 IX ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА На конкурс за једног наставника (сва звања) за ужу научну област Енглески језик и лингвистика који је расписало Изборно веће Филозофског факултета у Новом Саду 17. октобра године, а који је објављен 26. октобра године у листу Послови, пријавила се једна кандидаткиња др Радмила Бодрич (рођ. Сокић). Пошто једина пријављена кандидаткиња у потпуности испуњава услове за избор у звање доцента за ужу научну област Енглески језик и лингвистика, што је детаљно приказано у овом Извештају, чланови комисије са задовољством предлажу да се др Радмила Бодрич изабере у звање доцента за ужу научну област Енглески језик и лингвистика и да се са њом заснује радни однос. датум: 04. децембар године Проф. др Предраг Новаков Проф. др Твртко Прћић Доц. др Биљана Милатовић Доц. др Смиљка Стојановић