SOCIJALNO UKLJUČIVANJE: KONCEPTI, STANJE, POLITIKE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SOCIJALNO UKLJUČIVANJE: KONCEPTI, STANJE, POLITIKE"

Транскрипт

1

2 SOCIJALNO UKLJUČIVANJE: KONCEPTI, STANJE, POLITIKE 1

3 Marija Babović (urednica) SOCIJALNO UKLJUČIVANJE: KONCEPTI, STANJE, POLITIKE Izdavači SeConS grupa za razvojnu inicijativu Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu SOCIJALNO UKLJUČIVANJE: KONCEP- TI, STANJE, POLITIKE Za izdavače Olivera Vuković Mina Petrović Rezenzent dr Milosav Milosavljević mr Dalibor Petrović Urednica: Marija Babović Dizajn Marija Dobrić Štampa DOSIJE studio, Beograd ISBN Tiraž

4 Sadržaj PREDGOVOR siromaštvo i socijalna isključenost - POJMOVI, KONCEPTI I PRIMENA Definisanje siromaštva i socijalne isključenosti Siromaštvo i socijalna isključenost - koji je koncept korisniji? Siromaštvo i socijalna isključenost u evropskom kontekstu Srodni pojmovi nejednakosti i diskriminacija Ekonomske nejednakosti Društvene nejednakosti Diskriminacija Socijalna isključenost karakteristike, dimenzije i praćenje Koje karakteristike socijalne isključenosti treba da pratimo? Dimenzije socijalne isključenosti Drugi aspekti socijalne isključenosti Ova publikacija je nastala uz podršku Evropske unije. Sadržaj publikacije je isključivo odgovornost SeConS grupe za razvojnu inicijativu i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije. Delegation of the European Union to the Republic of Serbia Under the Strengthening Serbia EU Civil Society Dialogue Project, funded by EU Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji Projekat Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU 1.4 Siromaštvo karakteristike, dimenzije i merenje Višedimenzionalnost siromaštva Apsolutno i relativno siromaštvo Finansijsko siromaštvo i materijalna deprivacija Objektivno, subjektivno i ekstremno siromaštvo Odnos siromaštva i isključenosti Veza između siromaštva i socijalne isključenosti Siromaštvo i isključenost uzročno-posledični odnosi Šta je uže, a šta šire? sadržaj 5

5 1.6 LITERATURA Knjige i časopisi Internet strane UZROCI I POSLEDICE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI Uvod Istorijski i sadašnji društveni kontekst Siromaštvo za vreme socijalizma i tokom 1990tih Tranzicija i ekonomska kriza Socijalni rizici posle Društveni uzroci siromaštva i socijalne isključenosti Društvene promene Javne politike i institucije primer iz sektora zapošljavanja Ekonomsko restrukturiranje i isključivanje u Kragujevcu Vrednosti i norme: prakse diskriminacije Individualni uzroci Faktori dugotrajnog siromaštva Evropska iskustva Faktori socijalne isključenosti kod starih i dece Faktori isključenosti dece Osobe sa invaliditetom: percepcija faktora isključenosti Posledice siromaštva i socijalne isključenosti na pojedince i grupe Psihološke posledice isključenosti Strategije opstanka u Srbiji Migracije kao odgovor na socijalnu isključenost Pasivizacija i zavisnost od socijalne pomoći Društvene posledice Socijalna isključenost i siromaštvo kao prepreka razvoja Milenijumski ciljevi razvoja Faktori sukoba LITERATURA Knjige i časopisi Internet strane Politike socijalnog uključivanja u EU i Srbiji Uvod Kratka istorija EU integracija Institucije Evropske unije Socijalna dimenzija evropskih integracija Razvoj i socijalna kohezija Evropa Evropska platforma protiv siromaštva Praćenje socijalne isključenosti i koordinaranje javnih mera Indikatori SILC Otvoreni metod koordinacije Zajednički memorandum o socijalnoj uključenosti Uloga civilnog društva Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji - institucionalni i zakonski okvir SSS u Srbiji Akteri Zakoni Socijalno uključivanje na lokalnom nivou Praćenje siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji Istraživački mehanizmi AŽS i APD Praćenje socijalne uključenosti u Srbiji Nacionalno specifični indikatori LITERATURA Knjige i časopisi Internet strane UZROCI I POSLEDICE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI Uvod Društveni procesi i novi socijalni rizici Ekonomski i demografski trendovi u EU i Srbiji Finansijsko siromaštvo Finansijsko siromaštvo prema polu i starosti Finansijsko siromaštvo žena i muškaraca Finansijsko siromaštvo prema tipu domaćinstva Finansijsko siromaštvo ruralnog stanovništva Materijalna deprivacija Deprivacija u stanovanju sadržaj sadržaj 7

6 4.3.2 Materijalna deprivacija u Srbiji Zaposlenost Zaposlenost i nezaposlenost Ranjive grupe na tržištu rada u Srbiji Zaposlenost žena i muškaraca u Srbiji Nezaposlenost mladih Seoska populacija na tržištu rada u Srbiji Obrazovanje Isključenost iz obrazovnog sistema Obuhvat osnovnim i srednjim obrazovanjem u Srbiji Obuhvat dece predškolskim ustanovama Postignuća na PISA testovima Zdravlje Zdravlje kao determinanta socijalne uključenosti Nejednakosti u zdravlju Siromaštvo i zdravlje u Srbiji Zdravlje u ruralnoj Srbiji LITERATURA Knjige i časopisi Internet strane Kako se borimo protiv siromaštva i socijalne isključenosti u EU i Srbiji? Uvod Socijalna politika Kratka istorija institucija socijalne politike Socijalna zaštita Socijalna pomoć MOP i dečiji dodatak Usluge socijalnog rada u EU Usluge socijalne zaštite u Srbiji Mere tržišta rada Aktivne mere tržišta rada u Srbiji i EU Zašto su aktivne mere tržišta rada popularne? Aktivne mere zapošljavanja za mlade Socijalna ekonomija Doživotno obrazovanje: Srbija i Evropa Obrazovanje i tržište rada Zdravstvo Zdravstvena zaštita ranjive populacije: seosko stanovništvo i Romi LITERATURA Knjige i časopisi Internet strane Ka Evropi i Srbiji blagostanja? Država blagostanja Država blagostanja u Evropi Skandinavske države ili socijal-demokratske državeblagostanja Liberalne države blagostanja Korporativne države blagostanja Mediteranske države blagostanja Bivše socijalističke zemlje Izazovi novih socijalnih režima Ka skandinavskom tipu: Slovenija i Češka Ka liberalnom tipu: baltičke zemlje Mešoviti tipovi Država blagostanja u Srbiji Rast i socijalni rizici posle godine Novi trendovi u politici TRANSFORMACIJA DržavE blagostanja Ka jedinstvenom evropskom modelu države blagostanja Izazovi novih socijalnih rizika LITERATURA Knjige i časopisi Internet strane Obrazovanje Inkluzivno obrazovanje: Srbija i Evropa sadržaj sadržaj 9