FAQ: Ulazak u Austriju. 19. maj 2021

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "FAQ: Ulazak u Austriju. 19. maj 2021"

Транскрипт

1 19. maj 2021

2 Na sledećoj stranici pronaći ćete propise za ulazak u Austriju. Pomoću funkcije za pretraživanje Ctrl + F i unosom zemlje iz koje treba da uđete, najbrži je način da pronađete propise koji se odnose na vas. Ako pretraga ne da nijedan rezultat, primenjuju se propisi za Ulazak iz drugih zemalja. Za više informacija o Pre-Travel-Clearance, obaveznom testiranju i karantinu, pogledajte poglavlja na kraju stranice. Ulazak u Austriju Trenutna pandemija COVID-19 ne predstavlja samo izazove za nacionalnu zdravstvenu politiku, već je promenila kretanje ljudi između pojedinih zemalja širom sveta. Putovanje između pojedinih zemalja nosi rizik od nekontrolisanog širenja SARS-CoV-2 i opterećenje za nacionalne zdravstvene sisteme. Iz tog razloga je putnički promet između pojedinih zemalja sveta drastično smanjen. Ulazak u Austriju od početka pandemije dozvoljen je samo iz određenih razloga i regulisan je u COVID-19 Uredbi o ulasku u zemlju. Bez obzira na ovo, moraju se poštovati i ostali zakonski važeći uslovi za ulazak u Austriju (npr. uslovi za vizu i boravak). Detaljne informacije o tome možete pronaći na Veb sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. FAQ (često postavljena pitanja) Gde mogu da pronađem obrasce i priloge COVID-19 Uredbe o ulasku u zemlju? Prilog A Prilog B1 Seite 2

3 Prilog B2 Prilog C: Lekarsko uverenje Prilog D: Medical Certificate Prilog E: Registracija prema članu 2a COVID-19 Uredbe o ulasku u zemlju Prilog F: Registracija u skladu sa članom 2a COVID-19 propisa o ulasku (COVID-19 Uredba o ulasku u zemlju) Prilog G: Potvrda o apsolutnoj neophodnosti korišćenja medicinske usluge Prilog H: Confirmation of absolute medical necessity to use medical service Prilog I: Vakcine prema članu 2 stav 3 Pre-Travel-Clearance na nemačkom Pre-Travel-Clearance na engleskom Šta važi kao dokaz o ulasku u smislu 3-G pravila? Lekarsko uverenje služi kao dokaz da je osoba navedena u uverenju bila negativna na SARS-CoV-2 molekularno biološkom testu (npr. PCR test) ili antigenskom testu, ili primila vakcinu protiv korone, ili se oporavila od infekcije SARS-CoV-2. Uverenja moraju biti dostupna na nemačkom ili engleskom jeziku u skladu sa Prilogom C ili D. Važnost odgovarajućeg dokaza možete pronaći u nastavku. Sertifikati o vakcinaciji i ozdravljenju, kao i dokazi o testiranjima jednako su važeći ako su izdati na nemačkom ili engleskom jeziku. Rezultati testiranja gube važnost za ulazak u zemlju ako je vreme uzimanje uzoraka u odnosu na trenutak ulaska u zemlju za molekularno biološki test (npr. PCR test) na SARS- CoV-2 duže od 72 sata ili za antigenski test na SARS-CoV-2 duže od 48 sati. PAŽNJA: Ako je u pitanju redovni ulazak (prigradski saobraćaj) iz zemlje koja nije navedena u Prilogu B1 ili je neka od drugih zemalja, rezultat testa važi 7 dana od trenutka uzorkovanja kao deo redovnog ulaska u Austriju. Ako je u pitanju redovni ulazak iz države ili oblasti navedene u Prilogu B1 ili druge države ili oblasti, rezultat testa važi samo 72 sata Seite 3

4 od trenutka uzimanja uzorka u svrhu redovnog ulaska u Austriju. Ovo važi i ako ste boravili u nekoj od ovih država ili oblasti u poslednjih 10 dana pre ulaska u zemlju. Kao sertifikat o vakcinaciji važi dokument o vakcinaciji imenovan u Prilogu I COVID-19 Uredbe o ulasku u zemlju ako su ispunjeni sledeći zahtevi: datum primanja prve doze vakcine je od pre 22 dana, ovo ne sme biti pre više od tri meseca, ili druga doza vakcine, pri čemu prva vakcinacija ne sme biti pre više od devet meseci, ili termin prve vakcinacije je pre 22 dana, u slučaju vakcina za koje je predviđena samo jedna vakcinacija, pri čemu ovo ne sme biti pre više od devet meseci, ili vakcinacija, pod uslovom da je postojao pozitivan molekularno biološki test za SARS- CoV-2 najmanje 21 dan pre vakcinacije ili dokaz o neutralizaciji antitela pre vakcinacije, pri čemu vakcinacija ne sme biti pre više od devet meseci. Sertifikat o ozdravljenju je medicinska ili zvanična potvrda infekcije SARS-CoV-2 koja je prevaziđena u poslednjih šest meseci, što je potvrđeno molekularno-biološki (npr. PCR test). Dokaz o neutrališućim antitelima, koji ne sme biti stariji od tri meseca, ekvivalentan je takvoj potvrdi. Da li se COVID-19 Uredba o ulasku u zemlju odnosi i na decu? Da. Za decu koja putuju pod nadzorom odrasle osobe, međutim, važe određene olakšice. Na primer, izuzeti su od dokaza o ulasku prema pravilu 3-G do desete godine. U slučaju karantina, smatra se da je on završen kad je karantin odrasle osobe u pratnji završen. U svakom slučaju, dete se mora prijaviti za Pre-Travel-Clearance. Za decu koja putuju sama važe uslovi za redovan ulazak, kao što su Pre-Travel-Clearance, testiranje i karantin. Za maloletna lica između 10 i 18 godina, ako u zemlju ulaze bez sertifikata o vakcinaciji ili ozdravljenju, pri čemu odrasla osoba u pratnji ima takav sertifikat, potreban im je negativan rezultat testa/lekarsko uverenje o negativnom rezultatu testa po ulasku. Ako se ovo ne može priložiti, test se mora izvršiti u roku od 24 sata. Seite 4

5 PAŽNJA: prilikom ulaska iz zemlje navedene u Prilogu B2, odgovarajući propisi važe i za decu. Kada postoji ulazak u zemlju u profesionalne svrhe? Ulazak u profesionalne svrhe postoji ako su razlozi za ulazak direktno povezani sa profesionalnom aktivnošću. Čak i ako ste Austriju napustili u profesionalne svrhe, ponovni ulazak je ulazak u profesionalne svrhe. Dokaz o profesionalnim razlozima može biti npr. potvrda poslodavca, otpremnica, potvrda narudžbine, potvrda imenovanja za intervju, itd. U svakom slučaju, vremenska komponenta se takođe mora uzeti u obzir pri utvrđivanju kredibiliteta, npr. nema zadržavanja od nekoliko nedelja ako je sastanak zakazan samo za 3 dana. Takve potvrde treba da sadrže vreme izdavanja ili trajanje sastanka ili, u slučaju novog zapošljavanja, početak radnog odnosa. Kome se Austrijanci u inostranstvu mogu obratiti sa svojim pitanjima i problemima? Austrijanci koji su u inostranstvu i kojima je potrebna konzularna pomoć u vezi sa korona virusom treba da kontaktiraju odgovornu ambasadu. Odgovarajući 24-satni dežurni broj pronaći ćete na veb sajtu relevantne ambasade. Medicinski službenik ambasade odgovoran je za medicinsku pomoć (može se pronaći i na veb sajtu). APP za usluge u inostranstvu sadrži sve kontakt podatke austrijskih predstavništava širom sveta. Nadležna je Služba za građane sa sedištem u Beču. Austrijanci u inostranstvu uvek treba prvo da kontaktiraju dotičnu ambasadu. Služba za građane Ministarstva spoljnih poslova svakodnevno pruža podršku Austrijancima u vanrednim situacijama u inostranstvu na broju telefona Seite 5

6 Gde mogu pronaći informacije o putovanju i upozorenja o putovanju? Sve informacije o putovanjima Ministarstva spoljnih poslova možete pronaći na Ulaz iz zemlje navedene u Prilogu A U nekim zemljama postoji vrlo nizak rizik od infekcije SARS-CoV-2. Savezno ministarstvo za socijalna pitanja, zdravlje, brigu i zaštitu potrošača redovno procenjuje ove države kako bi im garantovalo putovanje na najbolji mogući način. Status ulaska iz zemlje navedene u Prilogu A daje se ako je država iz koje ulazite navedena u Prilogu A i ako ste u poslednjih deset dana boravili samo u zemlji koja je navedena u Prilogu A ili u Austriji. U ove države trenutno spadaju Andora, Australija, Belgija, Bugarska, Danska, Nemačka, Estonija, Finska, Francuska, Kneževina Lihtenštajn, Grenland, Irska, Island, Izrael, Italija, Letonija, Luksemburg, Malta, Monako, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, San Marino, Singapur, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Južna Koreja, Češka Republika, Mađarska i Vatikan. FAQ (često postavljena pitanja) Koji propisi se primenjuju prilikom ulaska iz zemlje navedene u Prilogu A? Prilikom ulaska iz zemlje navedene u Prilogu A sledeće mere su obavezne: Registracija za Pre-Travel-Clearance To se može uraditi najranije 72 sata pre ulaska. U slučaju zvanične kontrole, mora se predstaviti u digitalnom obliku ili odštampati. Autentičnost dokumenata se može proveriti pomoću QR koda. Seite 6

7 Dokazi u smislu 3-G pravila Prilikom ulaska u Austriju sa sobom morate imati važeći negativni rezultat testa, sertifikat o vakcinaciji ili ozdravljenju, odn. lekarsko uverenje. Ovi dokumenti moraju biti izdati na nemačkom ili engleskom jeziku. Na zahtev vlasti, ovo mora biti predočeno na granici. Ako putujete bez važećeg lekarskog uverenja, rezultata testa, sertifikata o vakcinaciji ili sertifikata o ozdravljenju, molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mora se obaviti odmah nakon ulaska, najkasnije u roku od 24 sata. Kako se biraju zemlje iz Priloga A? Odluka o tome koje su zemlje navedene u Prilogu A Uredbe o ulasku u zemlju podložna je dugom procesu koji uključuje stručnjake iz Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravlje, brigu i zaštitu potrošača, kao i preporuke EU i ECDC. Procena se zasniva na različitim pokazateljima kao što su 14-dnevna učestalost, broj testova kao i njihova stopa pozitivnosti i trenutni trend. Osim toga, koriste se kvalitativni kriterijumi poput izveštaja ambasada država. Procena zemalja EU zasniva se na Preporuci Saveta 2020/1475 i Preporuci Saveta 2020/912 o proceni trećih zemalja. Ulaz iz zemalja EU/EEA, Švajcarske, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, ako su navedene u Prilogu B1 Države ugovornice Evropskog ekonomskog prostora, kao i pojedinačne države sa bilateralnim ugovorima, karakteriše slobodno kretanje ljudi. Zbog epidemiološke situacije u nekim od ovih zemalja, međutim, neophodno je pooštravanje mera ulaska u zemlju. U ove države spadaju: Hrvatska, Litvanija, Holandija, Švedska i Kipar. Seite 7

8 FAQ (često postavljena pitanja) Koja pravila se primenjuju na zemlje EU/EEP, Švajcarsku, Andoru, Monako, San Marino ili Vatikan, ako se nalaze u Prilogu B1? Ulazak kao vakcinisana ili oporavljena osoba Registracija za ulazak (Pre-Travel-Clearance) je obavezna. Prilikom ulaska u sobom morate imati važeći sertifikat o vakcinaciji ili ozdravljenju, odn. lekarsko uverenje. U ovom slučaju ne postoji karantin. Ulazak kao testirana osoba Registracija za ulazak (Pre-Travel-Clearance) je obavezna. Nakon ulaska u Austriju morate da uđete u desetodnevni karantin. Molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mogu se izvršiti najranije 5. dan nakon ulaska - dan ulaska smatra se danom nultim. Ako je rezultat negativan, karantin se može ranije prekinuti. Ulazak bez važećeg lekarskog uverenja ili rezultata testa Ako putujete bez važećeg lekarskog uverenja, odn. rezultata testa, molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mora se obaviti odmah nakon ulaska, najkasnije u roku od 24 sata. Takođe je potreban desetodnevni karantin. Molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mogu se izvršiti najranije 5. dan nakon ulaska - dan ulaska smatra se danom nultim. Ako je rezultat negativan, karantin se može ranije prekinuti. Ko može lakše da uđe iz zemalja EU / EEA, Švajcarske, Andore, Monaka, San Marina ili Vatikana, ako su navedeni u Aneksu B1? Za sledeće grupe osoba postoji pojednostavljeni ulazak: humanitarne snage, osobe koje putuju u poslovne svrhe (ovo takođe uključuje, na primer, bolničare i bolničarke koji rade 24 sata, ali ne i redovne putnike), osoba u pratnji koja putuje iz medicinskih razloga, osobe koje moraju da obavljaju neizostavnu sudsku ili službenu dužnost, na primer imaju pozive na sudska ročišta, Seite 8

9 lica koja imaju ličnu ispravu sa fotografijom prema članu 95 FPG 2005 (diplomate akreditovane u Austriji). Lična karta mora biti predočena prilikom ulaska. Prilikom ulaska u zemlju morate se pridržavati sledećih propisa: Registracija za Pre-Travel-Clearance To se može uraditi najranije 72 sata pre ulaska. U slučaju zvanične kontrole, mora se predstaviti u digitalnom obliku ili odštampati. Autentičnost dokumenata se može proveriti pomoću QR koda. Dokazi u smislu 3-G pravila Ulazak sa važećim lekarskim uverenjem, rezultatom testa, sertifikatom o vakcinaciji ili ozdravljenju moguć je bez karantina. Ako se nijedan od ovih dokaza ne može pružiti, morate ući u desetodnevni karantin. Molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mogu se izvršiti u bilo koje vreme nakon ulaska. Ako je rezultat negativan, karantin se može prekinuti. Ulazak iz država koje se nalaze u Prilogu B2 Zemlje sa velikom učestalošću verzija virusa navedene su u Prilogu B2. Generalno, zabranjen vam je ulazak u Austriju, sa samo nekoliko izuzetaka. U ove države spadaju: Brazil, Indija i Južna Afrika FAQ (često postavljena pitanja) Kome je dozvoljen ulazak iz zemalja navedenih u Prilogu B2 uprkos zabrani ulaska? Sledeće grupe ljudi izuzete su od zabrane ulaska u Austriju: državljani Austrije, građani EU/EEP i osobe koje žive sa njima u istom domaćinstvu. građani Švajcarske kao i osobe koje žive sa njima u istom domaćinstvu, Seite 9

10 osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem u zemljama EU/EEP, Andori, Monaku, San Marinu, Vatikanu ili Švajcarskoj i osobe koje žive sa njima u istom domaćinstvu. Lica koja imaju vizu D koju je izdala Austrija ili lični dokument sa fotografijom u skladu sa članom 5 Zakona o službenim sedištima, BGBl. I br. 54/2021. Lica koja imaju pravo na boravišnu dozvolu u Austriji na osnovu boravišne dozvole, dozvole boravka ili dokumentacije prava boravka prema Zakonu o naseljavanju i boravištu, BGBl. I br. 100/2005, ili Zakona o azilu 2005, BGBl. I br. 100/2005. Lica koja imaju potvrdu prijave u skladu sa članom 18 stav 1 Sporazuma o istupanju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, ABI. L br. 29 od S 7 (Sporazum o istupanju). članovi osoblja diplomatskih misija ili konzulata i lica koja žive sa njima u istom domaćinstvu. zaposleni u međunarodnim organizacijama i lica koja žive sa njima u istom domaćinstvu. lica koja su zaposlena u domaćoj oblasnoj korporaciji ili domaćoj korporaciji prema javnom pravu i čije je mesto zaposlenja u inostranstvu, ili čija se usluga obavlja u inostranstvu, ukoliko je delatnost ove korporacije u inostranstvu u interesu Republike Austrije Osobe koje ulaze u poslovne svrhe. Osobe koje putuju u Austriju da bi započeli ili nastavili studije ili se bavili istraživanjem. Osobe koje dolaze zbog učešća u školskim delatnostima. Sledeća pravila važe za ove osobe po ulasku: Registracija za Pre-Travel-Clearance To se može uraditi najranije 72 sata pre ulaska. U slučaju zvanične kontrole, mora se predstaviti u digitalnom obliku ili odštampati. Autentičnost dokumenata se može proveriti pomoću QR koda. Predočavanje negativnog rezultata molekularno-biološkog testa (npr. PCR test) za SARS-CoV-2 preko lekarskog uverenja ili dokaza o testiranju izdatog na nemačkom ili engleskom jeziku Prilikom ulaska morate priložiti lekarsko uverenje ili rezultat testa na nemačkom ili engleskom jeziku o negativnom rezultatu molekularno-biološkog testa (npr. PCR test), čiji uzorak ne sme biti uzet pre više od 72 sata. Ako molekularno biološki test za SARS-CoV-2 Seite 10

11 potreban za ulazak ne može biti predstavljen, mora se sprovesti odmah nakon ulaza, ali najkasnije u roku od 24 sata. PAŽNJA: Za ljude koji nisu državljani EU (uklj. državlljane Austrije)/EEA ili Švajcarske i koji nemaju prebivalište ili uobičajeno prebivalište u Austriji, ulazak je zabranjen u odsustvu molekularno biološkog testa (npr. PCR test). Neposredni početak desetodnevnog karantina Desetodnevni karantin mora započeti odmah i može se završiti negativnim molekularnobiološkim testom (npr. PCR test) računajući od petog dana nakon ulaska. Dan ulaska treba smatrati nultim danom. Kome je dozvoljen ulazak iz zemalja navedenih u Prilogu B2 prema pojednostavljenim propisima uprkos zabrani ulaska? Sledeće grupe ljudi mogu ući u Austriju pod lakšim uslovima: Humanitarne snage, Lica koja putuju u profesionalne svrhe da bi posetili međunarodnu instituciju u smislu člana 2 br. 1 Zakona o zvaničnom sedištu, Osoba u pratnji koja putuje iz medicinskih razloga, prema članu 6, Lica koja uđu u zemlju radi obavljanja obavezne sudske ili službene dužnosti, kao što je poziv na sudska ročišta, Osobe ako imaju lični dokument sa fotografijom u skladu sa članom 5 Zakona o službenim sedištima, BGBl. I br. 54/2021. Sledeća pravila važe za ove osobe po ulasku: Registracija za Pre-Travel-Clearance To se može uraditi najranije 72 sata pre ulaska. U slučaju zvanične kontrole, mora se predstaviti u digitalnom obliku ili odštampati. Autentičnost dokumenata se može proveriti pomoću QR koda. Seite 11

12 Predočavanje negativnog rezultata molekularno-biološkog testa (npr. PCR test) za SARS-CoV-2 preko lekarskog uverenja ili dokaza o testiranju izdatog na nemačkom ili engleskom jeziku Prilikom ulaska morate priložiti lekarsko uverenje ili rezultat testa na nemačkom ili engleskom jeziku o negativnom rezultatu molekularno-biološkog testa (npr. PCR test), čije uzorkovanje ne sme biti starije od 72 sata. Ako se to ne može postići, desetodnevni karantin mora započeti odmah i može se završiti negativnim molekularno-biološkim testom (npr. PCR test) računajući od petog dana nakon ulaska. Dan ulaska treba smatrati nultim danom. PAŽNJA: Za ljude koji nisu državljani EU (uklj. državlljane Austrije)/EEA ili Švajcarske i koji nemaju prebivalište ili uobičajeno prebivalište u Austriji, ulazak je zabranjen u odsustvu molekularno biološkog testa (npr. PCR test). Ulazak iz drugih zemalja koji nisu u Prilogu A ili B2 Ulazak iz drugih zemalja ili oblasti koja nisu navedena u Prilogu A ili B2 generalno je zabranjen. Ostale države ili oblasti su sve zemlje koje nisu članice EU, odn. EEP. Međutim, postoje izuzeci od ovog pravila. Određene grupe ljudi mogu putovati u Austriju sa redovnim, neke čak i sa pojednostavljenim pravilima ulaska. FAQ (često postavljena pitanja) Kome je dozvoljen ulazak iz drugih zemalja koje nisu u Prilogu A uprkos zabrani ulaska? Sledeće grupe ljudi izuzete su od zabrane ulaska u Austriju: državljani/državljanke Austrije, građani EU/EEP i osobe koje žive sa njima u istom domaćinstvu, građani/građanke Švajcarske kao i osobe koje žive sa njima u istom domaćinstvu, Seite 12

13 osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem u zemljama EU/EEP ili Švajcarskoj, Andori, Monaku, San Marinu, Vatikanu i osobe koje žive sa njima u istom domaćinstvu, lica koja imaju potvrdu prijave u skladu sa članom 18 stav 1 Sporazuma o istupanju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju (Sporazum o istupanju), lica koja imaju pravo boravka u Austriji na osnovu boravišne dozvole, dozvole boravka ili dokumentacije prava boravka prema Zakonu o naseljavanju i prebivalištu, članovi osoblja diplomatskih misija ili konzulata i lica koja žive sa njima u istom domaćinstvu, zaposleni u međunarodnim organizacijama i lica koja žive sa njima u istom domaćinstvu, lica koja su zaposlena u domaćoj oblasnoj korporaciji ili domaćoj korporaciji prema javnom pravu i čije je mesto zaposlenja u inostranstvu, ili čija se usluga obavlja u inostranstvu, ukoliko je delatnost ove korporacije u inostranstvu u interesu Republike Austrije, osobe koje putuju u Austriju da bi započeli ili nastavili studije ili se bavili istraživanjem na austrijskom univerzitetu ili fakultetu, osobe koje dolaze zbog učešća u školskim delatnostima. Pri ulasku u zemlju važe sledeća pravila: Ulazak kao vakcinisana ili oporavljena osoba Registracija za ulazak (Pre-Travel-Clearance) je obavezna. Prilikom ulaska u sobom morate imati važeći sertifikat o vakcinaciji ili ozdravljenju, odn. lekarsko uverenje. U ovom slučaju ne postoji karantin. Ulazak kao testirana osoba Registracija za ulazak (Pre-Travel-Clearance) je obavezna. Nakon ulaska u Austriju morate da uđete u desetodnevni karantin. Molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mogu se izvršiti najranije 5. Molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mogu se izvršiti dan nakon ulaska - dan ulaska smatra se danom nula. Ako je rezultat negativan, karantin se može ranije prekinuti. Ako putujete bez važećeg lekarskog uverenja, odn. rezultata testa, molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mora se obaviti odmah nakon ulaska, najkasnije u roku od 24 sata. Seite 13

14 Koje osobe mogu da uđu uz pojednostavljene mere iz drugih zemalja koje se ne nalaze u Prilogu A? Sledeće grupe ljudi takođe su izuzete od zabrane ulaska u Austriju: humanitarne snage, osobe koje putuju u poslovne svrhe (ovo takođe uključuje, na primer, bolničare i bolničarke koji rade 24 sata, ali ne i redovne putnike), osoba u pratnji koja putuje iz medicinskih razloga, osobe koje moraju da obavljaju neizostavnu sudsku ili službenu dužnost, na primer imaju pozive na sudska ročišta, osobe, ako imaju ličnu ispravu sa fotografijom prema članu 95 FPG 2005 (diplomate akreditovane u Austriji). Ove osobe moraju poštovati sledeća pravila: Registracija za Pre-Travel-Clearance To se može uraditi najranije 72 sata pre ulaska. U slučaju zvanične kontrole, mora se predstaviti u digitalnom obliku ili odštampati. Autentičnost dokumenata se može proveriti pomoću QR koda. Dokazi u smislu 3-G pravila Ulazak sa važećim lekarskim uverenjem, rezultatom testa, sertifikatom o vakcinaciji ili ozdravljenju moguć je bez karantina. Ako se nijedan od ovih dokaza ne može pružiti, morate ući u desetodnevni karantin. Molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test za SARS-CoV-2 mogu se izvršiti u bilo koje vreme nakon ulaska. Ako je rezultat negativan, karantin se može prekinuti. ( , 09:00) Redovni ulasci (prigradski saobraćaj) u Austriju Redovni prigradski saobraćaj je ako ulazite u Austriju Seite 14

15 u profesionalne svrhe, ili za učešće u školskim i studentskim aktivnostima, ili u porodične svrhe ili zbog posete životnom partneru, odn. partnerki bar jednom mesečno. Ovo se odnosi i na osobe koje žive u Austriji i putuju u inostranstvo. U slučaju kontrole, redovni putnici moraju dokazati ili dostaviti verodostojne dokaze da redovno putuju u Austriju u tu svrhu. FAQ (često postavljena pitanja) Koja su pravila za redovan ulazak? Za redovan ulazak važe sledeći preduslovi: Registracija za Pre-Travel-Clearance To se mora ponoviti najmanje svakih 28 dana, ako se relevantni podaci koje treba dostaviti nisu promenili u tom periodu. U suprotnom, registracija za Pre-Travel-Clearance mora se obnoviti svaki put kada se promene relevantni podaci. U slučaju službene kontrole, mora se pokazati. Autentičnost dokumenata se može proveriti pomoću QR koda. Dokazi u smislu 3-G pravila Ako se dokazivanje vrši pomoću testa za SARS-CoV-2, vreme uzorkovanja za molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test ne sme biti više od sedam dana ranije (u zemljama B1 uzorkovanje ne sme biti ranije od 3 dana). Ako se ne mogu predočiti negativni rezultati testa, test se mora izvršiti odmah (ali najkasnije 24 sata nakon ulaska) o vašem trošku. Šta se odnosi na redovni ulazak iz zemalja navedenih u Prilogu B2? Nije moguće koristiti propis za redovne putnike. Seite 15

16 Izuzeci prilikom ulaska u Austriju COVID-19 Uredba o ulasku u zemlju omogućava lakši ulazak iz sledećih izuzetnih razloga: Ulazak iz medicinskih razloga Posebno razloga vrednih razmatranja u porodičnom krugu Ostali izuzeci Ako ovi izuzeci postoje, ulazak u Austriju iz bilo koje zemlje je moguć. FAQ (često postavljena pitanja) Koja su pravila prilikom ulaska iz medicinskih razloga? Ulaz je dozvoljen bez ograničenja ako se korišćenja apsolutno neophodnih medicinskih usluga odvija u Austriji. Ovo pravilo važi za Državljane Austrije Osobe koje su obveznici zdravstvenog osiguranja u Austriji Osobe kojima je austrijska bolnica odobrila lečenje Osobe sa prebivalištem ili uobičajenim prebivalištem u Austriji mogu putovati u inostranstvo bez ograničenja nakon što su koristili osnovne medicinske usluge. Prilikom ulaska, mora se podneti potvrda o apsolutnoj neophodnosti korišćenja medicinske usluge u skladu sa Prilogom G (Nemački) odn. Prilogom H (Engleski). Ako se usluga koristi u Austriji, mora se dostaviti i potvrda o lečenju iz austrijske bolnice. Seite 16

17 Koja pravila se primenjuju na ulazak iz razloga koji su posebno vredni razmatranja u porodičnom krugu? Ulazak iz nepredvidivih razloga koji se ne mogu odložiti, a koji su posebno vredni razmatranja u porodičnom krugu (npr. ozbiljne bolesti, smrti, sahrane, rođenja, briga o ljudima kojima je potrebna podrška u hitnim slučajevima), moguć je pod pojednostavljenim uslovima. Prilikom ulaska moraju se pokazati sledeće stavke: Registracija za Pre-Travel-Clearance To se može uraditi najranije 72 sata pre ulaska. U slučaju zvanične kontrole, mora se predstaviti u digitalnom obliku ili odštampati. Autentičnost dokumenata se može proveriti pomoću QR koda. Dokazi u smislu 3-G pravila Ako se ne može izvesti dokaz, molekularno biološki test (npr. PCR test) ili antigenski test na SARS-CoV-2 mora se odmah izvršiti (ali najkasnije 24 sata nakon ulaska) o vašem trošku. Ako ulazite iz zemlje navedene u Aneksu B2, moguć je samo molekularno biološki test (npr. PCR test). PAŽNJA: Za ulazak u vezi sa drugim važnim događajima koji se mogu planirati u porodičnom krugu (npr. venčanja, krštenja, rođendani, vanredne posete životnom partneru), odgovarajući uslovi ulaska iz dotične države/oblasti važe kao redovni ulazak u Austriju. Koji se izuzeci još primenjuju prilikom ulaska u Austriju? Sledeće grupe ljudi su isključene iz COVID-19 Uredbe o ulasku u zemlju prilikom ulaska i ponovnog ulaska u zemlju: Osobe koje ulaze radi održavanja slobode kretanja robe i ljudi, pod uslovom da je osiguran izlaz, Osobe koje u zemlju ulaze iz nužnih razloga da bi se brinuli o životinjama ili za mere potrebne u poljoprivredi i šumarstvu u pojedinačnim slučajevima, Osobe koje ulaze no osnovu profesionalnog putničkog transfera/preletnog leta, Lica koja ulaze u imperativnom interesu Republike, Tranzitni putnici, odn. osobe koje putuju kroz Austriju bez zaustavljanja, Seite 17

18 Osobe koje dođu u zemlju da bi sproveli put za repatrijaciju ili let za repatrijaciju, Osobe koji dolaze iz Austrije uz prelazak strane teritorije bez zaustavljanja da bi stigli na odredište u Austriji, Lica u vozilima za hitne slučajeve u smislu člana 26 StVO ili vozilima u javnoj službi u smislu člana 26a StVO, Ljudi koji ulaze u opštine Vomp-Hinterriss, Mittelberg (Kleinwalsertal) i Jungholz. U tim slučajevima se ne primenjuju uslovi za ulazak, poput registracije za Pre-Travel- Clearance, 3-G pravila i karantin. Pre-Travel-Clearance Mnoge infekcije su direktno povezane sa putovanjima. Zbog toga ovde mora biti podržano i traženje kontakata. Ovde se koriste i iskustva drugih država članica EU. Da bi imali potrebne informacije, posebno za nadgledanje karantina i praćenje kontakata, prilikom ulaska u zemlju svi putnici moraju da unesu određene podatke u digitalnom obliku. To se posebno odnosi na adresu mesta boravka ili karantina, kao i obaveštenja zemalja u kojima je osoba koja ulazi boravila u proteklih deset dana. Formular Pre-Travel-Clearance dizajniran je upravo za ovu svrhu. Registracija za Pre-Travel-Clearance dostupna je na nemačkom i na engleskom jeziku. FAQ (često postavljena pitanja) Koje informacije se zahtevaju prilikom registracije za Pre-Travel-Clearance? Pri registraciji se moraju navesti sledeći podaci: Ime i prezime, Datum rođenja, Seite 18

19 adresa, Adresa stanovanja ili stalna adresa u Austriji, odn. adresa karantina, ako je drugačija, Datum ulaska, Eventualni datum odlaska, Objava zemalja boravka poslednjih 10 dana pre ulaska. Kada moram da se registrujem za Pre-Travel-Clearance? Preko Pre-Travel-Clearance obrasca morate da se registrujete najmanje 72 sata pre planiranog putovanja u Austriju. Da li se obaveza registracije odnosi i na osobe koje su već imunizovane (nakon vakcinacije, odn. oporavka)? Da. Morate se registrovati za Pre-Travel-Clearance i, ako je potrebno, pridržavati se karantina, čak i ako ste već vakcinisani ili ste preležali infekciju SARS-COV-2. Kako mogu dobiti potvrdu o registraciji? Nakon registracije obrazac se može preuzeti na ovom linku za Pre-Travel-Clearance Online obrazac (engleski). Takođe će biti poslat e-poštom na adresu e-pošte koju ste naveli. Kada treba da pokažem Pre-Travel-Clearance obrazac? Dokument se mora podneti vlastima na zahtev kako bi mogli da provere da li su podaci tačno prijavljeni. Autentičnost se može proveriti pomoću QR koda. Seite 19

20 Kako se pokazuje Pre-Travel-Clearance obrazac? Dokument je najbolje poneti sa sobom u digitalnom obliku. Ako to nije moguće, možete ga prikazati i u odštampanom obliku. Prezentacija QR koda na mobilnim uređajima poput pametnih telefona koristi se samo za proveru od strane kontrolnih organa i nije zamena za dokument. Ako nije moguće izvršiti registraciju pomoću elektronskog obrasca, takođe možete obrazac Prilog E (nemački) odn. Prilog F (engleski) odštampati i popuniti. Zatim ga kontrolni organi šalju lokalno odgovornom okružnom upravnom organu. Koliko dugo će se čuvati podaci zabeleženi u registraciji? Podaci se čuvaju 28 dana od dana unosa u okružnom upravnom organu nadležnom za mesto prebivališta. Podaci će se nakon toga obrisati ili uništiti. Čuvanje ličnih podataka se stoga vrši u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka. Popunio sam svoju registraciju za Pre-Travel-Clearance, ali relevantni podaci su se posle promenili. Da li je potrebno otkazivanje? Ako se promene relevantni i navedeni podaci u registraciji koja je već izvršena, morate se ponovo registrovati. Prilikom ulaska u zemlju samo trebate poneti ažurirani formular sa sobom. Kada moram da obnovim registraciju za Pre-Travel-Clearance? Sve osobe moraju se registrovati za Pre-Travel-Clearance pre ulaska u Austriju. Prijava važi samo za jednu osobu i jedan ulazak. Zbog toga je potrebna nova registracija za svaki novi ulazak u Austriju. Ako se relevantni i navedeni podaci promene nakon registracije, ali pre ulaska u Austriju, registraciju morate obnoviti sa trenutno važećim podacima. Prilikom ulaska u zemlju samo trebate poneti ažurirani formular sa sobom. Seite 20

21 Redovni putnici koji putuju u Austriju najmanje jednom mesečno moraju samo obnoviti registraciju za Pre-Travel-Clearance najmanje svakih 28 dana, ili pre toga, ako se relevantni podaci promene. Prikazivanje negativnog rezultata testa za SARS-CoV-2 Redovna testiranja predstavljaju važan stub u borbi protiv pandemije COVID-19. Inficirane osobe bez simptoma mogu se otkriti i izolovati u ranoj fazi, čime se prekidaju lanci infekcije. FAQ (često postavljena pitanja) Koje se potvrde rezultata testiranja računaju kao dokaz o testiranju? Da biste ušli u Austriju, morate posedovati lekarsko uverenje (Prilog C ili Prilog D) ili dokaz o važećem negativnom rezultatu testa za SARS-CoV-2 izdat na nemačkom ili engleskom jeziku. U slučaju molekularno-biološkog testa, test ne može biti stariji od 72 sata, a u slučaju antigenskog testa najviše 48 sati. Ako nemate negativan rezultat testa, morate odmah izvršiti testiranje o svom trošku, tj. najkasnije 24 sata nakon ulaska u zemlju. Prilikom ulaska u zemlju važe rezultati zvaničnih punktova za testiranje saveznih država, apoteka ili rezultati testiranja izdatih tokom nedeljnih testova profesionalnih grupa. Međutim, takozvani samotestovi nisu dokaz negativnog rezultata testa. Kako se proverava da li imam lekarsko uverenje ili rezultat testa na nemačkom ili engleskom jeziku? Dokaz o negativnom rezultatu testa mora se pokazati odgovarajućem kontrolnom organu u slučaju kontrole. Ovo se može, npr. desiti na graničnoj kontroli ili u okviru kontrole saobraćaja, itd. Seite 21

22 Propisi o karantinu prilikom ulaska u Austriju Pored testiranja na SARS-CoV-2, karantin osigurava brzi prekid lanca infekcije i zauzdavanja pandemije COVID-19. Zbog toga je nakon ulaska u zemlju uglavnom potreban desetodnevni karantin. Ovo se može prevremeno završiti negativnim molekularno-biološkim testom (npr. PCR test) ili antigenskim testom petog dana boravka (dan ulaska predstavlja nulti dan ). FAQ (često postavljena pitanja) Ko će platiti PCR ili antigenski test za raniji završetak karantina? Test morate platiti sami. Testiranje je moguće u različitim laboratorijama (PDF, 299 KB). Širom Austrije, međutim, postoji široka ponuda besplatnih mogućnosti testiranja. Dodatne informacije možete pronaći na FAQ: Testiranja u Austriji. Kako, gde i kada je moguće slobodno testiranje? Besplatan test je moguć najranije petog dana nakon ulaska u zemlju preko molekularnobiološkog testa (npr. PCR) ili antigenskog testa. Dan ulaska je nulti dan. Da biste uzeli uzorak, možete napustiti prebivalište ili smeštaj uprkos karantinu. Ali morate biti oprezni kako biste smanjili rizik od zaraze. Testiranje je moguće u različitim laboratorijama (PDF, 299 KB). Ove testove morate platiti sami. Osim toga, postoji čitav niz besplatnih mogućnosti testiranja širom Austrije. Dodatne informacije možete pronaći na FAQ: Testiranja u Austriji. Seite 22

23 Mogu li da napustim Austriju pre kraja karantina? Da. Prilikom napuštanja Austrije, karantin se može prevremeno okončati nakon manje od deset dana. Mora se voditi računa da rizik od infekcije bude što manji pri odlasku iz zemlje (distanca, FFP2 maska, itd.). Seite 23

24 Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Stubenring 1, 1010 Wien sozialministerium.at