Локални избори 2020/Lokalni izbori 2020

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Локални избори 2020/Lokalni izbori 2020"

Транскрипт

1 Локални избори 2020Lokalni izbori 2020 ПРЕЛИМИНАРНО ОДРЕЂЕНОМ БИРАЧКОМ МЈЕСТУ ПРИДРУЖЕНЕ СУ СЉЕДЕЋЕ АДРЕСЕ: PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU SLJEDEĆE ADRESE: Бирачко мјесто Biračko Glasačko mjesto Укупан број бирача Ukupan broj birača glasača B ШИФРА АДРЕСЕ ADRESE МЈЕСТО MJESTO УЛИЦА ULICA НАЧИН ДОДЈЕЛЕ NAČIN DODJELE ВРСТА БРОЈА VRSTA BROJA ОД БРОЈА OD BROJA ДО БРОЈА DO BROJA БРОЈ БИРАЧА BROJ BIRAČA GLASAČ A МИШКОВЦИ MIŠKOVCI МИШКОВЦИ MIŠKOVCI НЕДЈЕЉИВА NEDJELJIVA 550 Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 120

2 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 1 АРИВУКОВИЋ (СПАСОЈЕ) ВИЛИ ARIVUKOVIĆ (SPASOJE) VILI М M АРИВУКОВИЋ (ЈОВО) НАДА ARIVUKOVIĆ (JOVO) NADA Ж Ž АРИВУКОВИЋ (ЛАЗАР) СПАСОЈЕ ARIVUKOVIĆ (LAZAR) SPASOJE М M АРИВУКОВИЋ (КАРЛО) ТИХАНА ARIVUKOVIĆ (KARLO) TIHANA Ж Ž АСЕНТИЋ (КОНСТАНТИН) БОРИС ASENTIĆ (KONSTANTIN) BORIS М M АСЕНТИЋ (ИЛИЈА) БОСИЉКА ASENTIĆ (ILIJA) BOSILJKA Ж Ž АСЕНТИЋ (МИРКО) БРАНКИЦА ASENTIĆ (MIRKO) BRANKICA Ж Ž АСЕНТИЋ (ГАВРО) ВАЊА ASENTIĆ (GAVRO) VANJA Ж Ž АСЕНТИЋ (ЖАРКО) ВЕСНА ASENTIĆ (ŽARKO) VESNA Ж Ž АСЕНТИЋ (ЂОРЂО) ВИДА ASENTIĆ (ĐORĐO) VIDA Ж Ž АСЕНТИЋ (РАДЕ) ВЛАДО ASENTIĆ (RADE) VLADO М M АСЕНТИЋ (РАДЕ) ГАВРО ASENTIĆ (RADE) GAVRO М M АСЕНТИЋ (МИЛЕНКО) ГОРАН ASENTIĆ (MILENKO) GORAN М M АСЕНТИЋ (КОНСТАНТИН) ДАЛИБОРКА ASENTIĆ (KONSTANTIN) DALIBORKA Ж Ž АСЕНТИЋ (НЕДО) ДАНИЈЕЛА ASENTIĆ (NEDO) DANIJELA Ж Ž АСЕНТИЋ (МИЛИВОЈЕ) ДЕЈАН ASENTIĆ (MILIVOJE) DEJAN М M АСЕНТИЋ (ДУШАН) ДИЈАНА ASENTIĆ (DUŠAN) DIJANA Ж Ž АСЕНТИЋ (СТАНИСЛАВ) ДРАГИЦА ASENTIĆ (STANISLAV) DRAGICA Ж Ž АСЕНТИЋ (НИКОЛА) ЂОКИЦА ASENTIĆ (NIKOLA) ĐOKICA М M АСЕНТИЋ (РАДИВОЈЕ) ЗЛАТОМИР ASENTIĆ (RADIVOJE) ZLATOMIR М M АСЕНТИЋ (ТОША) ЗОРАН ASENTIĆ (TOŠA) ZORAN М M АСЕНТИЋ (ЗОРАН) ЗОРИЦА ASENTIĆ (ZORAN) ZORICA Ж Ž АСЕНТИЋ (ВОЈИСЛАВ) ЈЕЛЕНА ASENTIĆ (VOJISLAV) JELENA Ж Ž АСЕНТИЋ (ВЛАДИМИР) ЛУКА ASENTIĆ (VLADIMIR) LUKA М M АСЕНТИЋ (ВОЈИСЛАВ) ЉИЉАНА ASENTIĆ (VOJISLAV) LJILJANA Ж Ž АСЕНТИЋ (МАНОЈЛЕ) ЉИЉАНА ASENTIĆ (MANOJLE) LJILJANA Ж Ž АСЕНТИЋ (ЂОКИЦА) МАРИЈАНА ASENTIĆ (ĐOKICA) MARIJANA Ж Ž АСЕНТИЋ (ОСТОЈА) МИЛЕНА ASENTIĆ (OSTOJA) MILENA Ж Ž АСЕНТИЋ (ДРАГО) МИЛЕНКО ASENTIĆ (DRAGO) MILENKO М M АСЕНТИЋ (ВЛАДО) МИЛИВОЈЕ ASENTIĆ (VLADO) MILIVOJE М M АСЕНТИЋ (МИЛЕ) МИРЈАНА ASENTIĆ (MILE) MIRJANA Ж Ž Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 220

3 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 32 АСЕНТИЋ (СЛАВКО) МЛАДЕНКА ASENTIĆ (SLAVKO) MLADENKA Ж Ž АСЕНТИЋ (СЛАВКО) МЛАДЕНКО ASENTIĆ (SLAVKO) MLADENKO М M АСЕНТИЋ (ДУШАН) НАДА ASENTIĆ (DUŠAN) NADA Ж Ž АСЕНТИЋ (СПАСОЈЕ) НЕДЕЉКА ASENTIĆ (SPASOJE) NEDELJKA Ж Ž АСЕНТИЋ (НОВАК) НЕДЕЉКО ASENTIĆ (NOVAK) NEDELJKO М M АСЕНТИЋ (СИНИША) НИКИЦА ASENTIĆ (SINIŠA) NIKICA М M АСЕНТИЋ (СТЈЕПАН) РУЖА ASENTIĆ (STJEPAN) RUŽA Ж Ž АСЕНТИЋ (КОНСТАНТИН) СВЕТЛАНА ASENTIĆ (KONSTANTIN) SVETLANA Ж Ž АСЕНТИЋ (НОВАК) СЕМА ASENTIĆ (NOVAK) SEMA Ж Ž АСЕНТИЋ (БРАНКО) СИНИША ASENTIĆ (BRANKO) SINIŠA М M АСЕНТИЋ (ПЕТАР) СЛАВКО ASENTIĆ (PETAR) SLAVKO М M АСЕНТИЋ (ГАВРО) ТОМИСЛАВ ASENTIĆ (GAVRO) TOMISLAV М M АЏИЋ (ВЛАЈКО) АНДРИЈА ADŽIĆ (VLAJKO) ANDRIJA М M АЏИЋ (ВОИСЛАВ) ГРОЗДА ADŽIĆ (VOISLAV) GROZDA Ж Ž БАБИЋ (ПЕРИЦА) НЕВЕНА BABIĆ (PERICA) NEVENA Ж Ž БАЈУКОВИЋ (ДРАГО) ДАРИО BAJUKOVIĆ (DRAGO) DARIO М M БАЈУКОВИЋ (ДРАГО) ДАРКО BAJUKOVIĆ (DRAGO) DARKO М M БАЈУКОВИЋ (ГОЈКО) ДРАГО BAJUKOVIĆ (GOJKO) DRAGO М M БАЈУКОВИЋ (ЛАЗАР) ДУШАНКА BAJUKOVIĆ (LAZAR) DUŠANKA Ж Ž БАЈУКОВИЋ (НИКОЛА) ДУШАНКА BAJUKOVIĆ (NIKOLA) DUŠANKA Ж Ž БАЈУКОВИЋ (ЉУБО) ИВАНА BAJUKOVIĆ (LJUBO) IVANA Ж Ž БАЈУКОВИЋ (БЛАЖАН) ЈЕЛА BAJUKOVIĆ (BLAŽAN) JELA Ж Ž БАЈУКОВИЋ (ЈЕЛЕНКО) ЈЕЛЕНА BAJUKOVIĆ (JELENKO) JELENA Ж Ž БАЈУКОВИЋ (БОГДАН) ЈЕЛЕНКО BAJUKOVIĆ (BOGDAN) JELENKO М M БАЈУКОВИЋ (ЖИВКО) НЕЂЕЉКА BAJUKOVIĆ (ŽIVKO) NEĐELJKA Ж Ž БАЈУКОВИЋ (МИЛИВОЈ) НОВО BAJUKOVIĆ (MILIVOJ) NOVO М M БАЈУКОВИЋ (МИЛИВОЈЕ) РАДОСЛАВ BAJUKOVIĆ (MILIVOJE) RADOSLAV М M БАЈУКОВИЋ (МИЛАН) САНДРА BAJUKOVIĆ (MILAN) SANDRA Ж Ž БАЈУКОВИЋ (НЕДЕЉКО) СЛАВИЦА 61 БАЈУКОВИЋ (РАДОСЛАВ) СЛОБОДАН BAJUKOVIĆ (NEDELJKO) SLAVICA BAJUKOVIĆ (RADOSLAV) SLOBODAN Ж Ž М M БАЈУКОВИЋ (ГЛИГО) СТОЈАН BAJUKOVIĆ (GLIGO) STOJAN М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 320

4 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 63 БИЛИЋ (МИЛУТИН) ДУШАНКА BILIĆ (MILUTIN) DUŠANKA Ж Ž БИЛИЋ (АНТО) ЈОЗО BILIĆ (ANTO) JOZO М M БОГОСАВАЦ (ПАВЛЕ) ЉУБИЦА BOGOSAVAC (PAVLE) LJUBICA Ж Ž БРАДОЊИЋ (МИЛОВАН) БОЈАН BRADONJIĆ (MILOVAN) BOJAN М M БРАДОЊИЋ (МИЛОВАН) БОРИС BRADONJIĆ (MILOVAN) BORIS М M БРАДОЊИЋ (НЕДЕЉКО) ГОРАН BRADONJIĆ (NEDELJKO) GORAN М M БРАДОЊИЋ (МИЉА) ГРОЗДА BRADONJIĆ (MILJA) GROZDA Ж Ž БРАДОЊИЋ (СЛАВКО) ДАНИЦА BRADONJIĆ (SLAVKO) DANICA Ж Ž БРАДОЊИЋ (ДУШКО) ДРАГАНА BRADONJIĆ (DUŠKO) DRAGANA Ж Ž БРАДОЊИЋ (НОВО) ДРАГАНА BRADONJIĆ (NOVO) DRAGANA Ж Ž БРАДОЊИЋ (ЖИВКО) ЂУРО BRADONJIĆ (ŽIVKO) ĐURO М M БРАДОЊИЋ (ПЕТАР) ЖЕЉКА BRADONJIĆ (PETAR) ŽELJKA Ж Ž БРАДОЊИЋ (САВО) КОВИЉКА BRADONJIĆ (SAVO) KOVILJKA Ж Ž БРАДОЊИЋ (ЖИВКО) НЕДЕЉКО BRADONJIĆ (ŽIVKO) NEDELJKO М M БРАДОЊИЋ (СТОЈАН) НОВО BRADONJIĆ (STOJAN) NOVO М M БРАДОЊИЋ (ГОРАН) СТЕФАН BRADONJIĆ (GORAN) STEFAN М M БРНИЋ (СТОЈАН) МИЛЕНА BRNIĆ (STOJAN) MILENA Ж Ž БРНИЋ (ДУШАН) МИРКО BRNIĆ (DUŠAN) MIRKO М M БУДИШИЋ (СТОЈАН) ВЛАДИМИР BUDIŠIĆ (STOJAN) VLADIMIR М M БУДИШИЋ (РАДЕ) КОСА BUDIŠIĆ (RADE) KOSA Ж Ž БУДИШИЋ (РАДЕ) МИЛЕНА BUDIŠIĆ (RADE) MILENA Ж Ž БУЛОВИЋ (БОРИСЛАВ) СЊЕЖАНА BULOVIĆ (BORISLAV) SNJEŽANA Ж Ž БУРЗИЋ (ИЛИЈА) ВАСИЛИЈА BURZIĆ (ILIJA) VASILIJA Ж Ž БУРЗИЋ (ХАСАН) САНЕЛА BURZIĆ (HASAN) SANELA Ж Ž ВАРГА (БОШКО) СЛАЂАНА VARGA (BOŠKO) SLAĐANA Ж Ž ВИДОВИЋ (РАЈКО) ЗОРАН VIDOVIĆ (RAJKO) ZORAN М M ВИДОВИЋ (РАЈКО) ЗОРИЦА VIDOVIĆ (RAJKO) ZORICA Ж Ž ВИДОВИЋ (РАДЕ) НАДА VIDOVIĆ (RADE) NADA Ж Ž ВИДОВИЋ (САВО) НИКОЛА VIDOVIĆ (SAVO) NIKOLA М M ВИДОВИЋ (БОГДАН) ПЕТРА VIDOVIĆ (BOGDAN) PETRA Ж Ž ВИДОВИЋ (МИЛОВАН) РАЈКО VIDOVIĆ (MILOVAN) RAJKO М M ВИДОВИЋ (НИКОЛА) ТИХОМИР VIDOVIĆ (NIKOLA) TIHOMIR М M ВИНЧИЋ (МИЛОСАВА) БОГДАН VINČIĆ (MILOSAVA) BOGDAN М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 420

5 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 96 ВИНЧИЋ (БОЖО) БОЈАНА VINČIĆ (BOŽO) BOJANA Ж Ž ВИНЧИЋ (БОГДАН) ВАЛЕНТИНА VINČIĆ (BOGDAN) VALENTINA Ж Ž ВИНЧИЋ (ДРАГОМИР) ДАНИЈЕЛА VINČIĆ (DRAGOMIR) DANIJELA Ж Ž ВИНЧИЋ (ДРАГУТИН) ЗОРА VINČIĆ (DRAGUTIN) ZORA Ж Ž ВИНЧИЋ (МИЛОШ) ЛУКА VINČIĆ (MILOŠ) LUKA М M ВИНЧИЋ (ДРАГУТИН) ЉУБИЦА VINČIĆ (DRAGUTIN) LJUBICA Ж Ž ВИНЧИЋ (МИЛОШ) МИЛОСАВ VINČIĆ (MILOŠ) MILOSAV М M ВИНЧИЋ (МИЛОСАВ) МИЛОШ VINČIĆ (MILOSAV) MILOŠ М M ВИНЧИЋ (БОГДАН) НАТАША VINČIĆ (BOGDAN) NATAŠA Ж Ž ВИНЧИЋ (ДРАГУТИН) НЕДЕЉКО VINČIĆ (DRAGUTIN) NEDELJKO М M ВИНЧИЋ (ДРАГУТИН) НОВО VINČIĆ (DRAGUTIN) NOVO М M ВИНЧИЋ (ВОЈИН) СМИЉКА VINČIĆ (VOJIN) SMILJKA Ж Ž ВЛАЈИЋ (ДУШАН) БИЉАНА VLAJIĆ (DUŠAN) BILJANA Ж Ž ВЛАЈИЋ (МИЛОШ) БОШКО VLAJIĆ (MILOŠ) BOŠKO М M ВЛАЈИЋ (ЉУБО) БРАНКО VLAJIĆ (LJUBO) BRANKO М M ВЛАЈИЋ (ДУШАН) ВИД VLAJIĆ (DUŠAN) VID М M ВЛАЈИЋ (ВИД) ДАНИЈЕЛ VLAJIĆ (VID) DANIJEL М M ВЛАЈИЋ (БОРИСЛАВ) ДАНИЈЕЛА VLAJIĆ (BORISLAV) DANIJELA Ж Ž ВЛАЈИЋ (БРАНКО) ДРАГАН VLAJIĆ (BRANKO) DRAGAN М M ВЛАЈИЋ (ВАСО) ДРАГАН VLAJIĆ (VASO) DRAGAN М M ВЛАЈИЋ (МИЛОШ) ДРАГО VLAJIĆ (MILOŠ) DRAGO М M ВЛАЈИЋ (ЗЛАТКО) ДРАГОСЛАВА VLAJIĆ (ZLATKO) DRAGOSLAVA Ж Ž ВЛАЈИЋ (ЉУБО) ЗОРАН VLAJIĆ (LJUBO) ZORAN М M ВЛАЈИЋ (МИРКО) ЗОРАН VLAJIĆ (MIRKO) ZORAN М M ВЛАЈИЋ (СТОЈАН) ЗОРКА VLAJIĆ (STOJAN) ZORKA Ж Ž ВЛАЈИЋ (ЗОРАН) ЈЕЛЕНА VLAJIĆ (ZORAN) JELENA Ж Ž ВЛАЈИЋ (СВЕТОЗАР) ЈЕЛЕНА VLAJIĆ (SVETOZAR) JELENA Ж Ž ВЛАЈИЋ (АЛЕКСА) ЉУБИНКА VLAJIĆ (ALEKSA) LJUBINKA Ж Ž ВЛАЈИЋ (ВЛАДИМИР) МАРА VLAJIĆ (VLADIMIR) MARA Ж Ž ВЛАЈИЋ (ВЛАДО) МИРА VLAJIĆ (VLADO) MIRA Ж Ž ВЛАЈИЋ (ПЕТАР) МИРКО VLAJIĆ (PETAR) MIRKO М M ВЛАЈИЋ (ВАСИЛИЈА) НАДА VLAJIĆ (VASILIJA) NADA Ж Ž ВЛАЈИЋ (ВИД) НЕВЕН VLAJIĆ (VID) NEVEN М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 520

6 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 129 ВЛАЈИЋ (ВЕЉКО) РАДА VLAJIĆ (VELJKO) RADA Ж Ž ВЛАЈИЋ (МИЛОВАН) РАДМИЛА VLAJIĆ (MILOVAN) RADMILA Ж Ž ВЛАЈИЋ (СТОЈАН) РАДМИЛА VLAJIĆ (STOJAN) RADMILA Ж Ž ВЛАЈИЋ (БОРО) САЊА VLAJIĆ (BORO) SANJA Ж Ž ВЛАЈИЋ (СЛОБОДАН) САЊА VLAJIĆ (SLOBODAN) SANJA Ж Ž ВЛАЈИЋ (МИРКО) СИНИША VLAJIĆ (MIRKO) SINIŠA М M ВЛАЈИЋ (МИРКО) СЛАВИША VLAJIĆ (MIRKO) SLAVIŠA М M ВЛАЈИЋ (БОШКО) СЛАЂАН VLAJIĆ (BOŠKO) SLAĐAN М M ВЛАЈИЋ (ЖИВКО) СЛОБОДАН VLAJIĆ (ŽIVKO) SLOBODAN М M ВЛАЈИЋ (МИРКО) СЛОБОДАН VLAJIĆ (MIRKO) SLOBODAN М M ВЛАЈИЋ (ДУШАН) СЊЕЖАНА VLAJIĆ (DUŠAN) SNJEŽANA Ж Ž ВЛАЈИЋ (БОРО) ТИХОМИР VLAJIĆ (BORO) TIHOMIR М M ВУКОВИЋ (БОШКО) БОЖАНА VUKOVIĆ (BOŠKO) BOŽANA Ж Ž ВУЧКОВИЋ (ВОЈИН) БОЖАНА VUČKOVIĆ (VOJIN) BOŽANA Ж Ž ВУЧКОВИЋ (ЗДРАВКО) ГОРАН VUČKOVIĆ (ZDRAVKO) GORAN М M ВУЧКОВИЋ (КОЈО) ЗДРАВКО VUČKOVIĆ (KOJO) ZDRAVKO М M ГАВРИЋ (СТАНКО) МИЛИЦА GAVRIĆ (STANKO) MILICA Ж Ž ГАВРИЋ (БРАНКО) ТОМИСЛАВ GAVRIĆ (BRANKO) TOMISLAV М M ГОЗДЕНОВИЋ (ВИД) ВИТО GOZDENOVIĆ (VID) VITO М M ГОЗДЕНОВИЋ (ВИТО) ЈЕЛЕНА GOZDENOVIĆ (VITO) JELENA Ж Ž ГОЗДЕНОВИЋ (ВИТО) ЈОВАНА GOZDENOVIĆ (VITO) JOVANA Ж Ž ГОЗДЕНОВИЋ (ВИТО) НЕМАЊА GOZDENOVIĆ (VITO) NEMANJA М M ГРБИЋ (РАДОВАН) СЛАВЕНКА GRBIĆ (RADOVAN) SLAVENKA Ж Ž ГРЕДА (НЕДЕЉКО) БРАНИСЛАВ GREDA (NEDELJKO) BRANISLAV М M ДУЈАКОВИЋ (ВАСО) ДРАГО DUJAKOVIĆ (VASO) DRAGO М M ЂЕКИЋ (МИЛИВОЈЕ) БОСАНКА ĐEKIĆ (MILIVOJE) BOSANKA Ж Ž ЂЕКИЋ (ГОЈКО) БОСИЉКА ĐEKIĆ (GOJKO) BOSILJKA Ж Ž ЂЕКИЋ (РАДОВАН) БРАНИМИР ĐEKIĆ (RADOVAN) BRANIMIR М M ЂЕКИЋ (МИЛАН) ВЛАДО ĐEKIĆ (MILAN) VLADO М M ЂЕКИЋ (ДРАГОСЛАВ) ДАНИЈЕЛ ĐEKIĆ (DRAGOSLAV) DANIJEL М M ЂЕКИЋ (ЛАЗАР) ДАРКО ĐEKIĆ (LAZAR) DARKO М M ЂЕКИЋ (МИРКО) ДОБРИНКО ĐEKIĆ (MIRKO) DOBRINKO М M ЂЕКИЋ (РАДОВАН) ДРАГИША ĐEKIĆ (RADOVAN) DRAGIŠA М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 620

7 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 162 ЂЕКИЋ (СТАНИСЛАВ) ДРАГОСЛАВ ĐEKIĆ (STANISLAV) DRAGOSLAV М M ЂЕКИЋ (МИЛОВАН) ЗОРА ĐEKIĆ (MILOVAN) ZORA Ж Ž ЂЕКИЋ (ДУШАН) КРСТИНА ĐEKIĆ (DUŠAN) KRSTINA Ж Ž ЂЕКИЋ (СТЕВО) ЛАЗАР ĐEKIĆ (STEVO) LAZAR М M ЂЕКИЋ (МИЛОШ) ЉУБИЦА ĐEKIĆ (MILOŠ) LJUBICA Ж Ž ЂЕКИЋ (СРЕЋКО) ЉУБИША ĐEKIĆ (SREĆKO) LJUBIŠA М M ЂЕКИЋ (РАДОВАН) ЉУБОМИР ĐEKIĆ (RADOVAN) LJUBOMIR М M ЂЕКИЋ (ОСТОЈА) МИЛИСАВА ĐEKIĆ (OSTOJA) MILISAVA Ж Ž ЂЕКИЋ (ВИД) МИРА ĐEKIĆ (VID) MIRA Ж Ž ЂЕКИЋ (ЖИВКО) МИРКО ĐEKIĆ (ŽIVKO) MIRKO М M ЂЕКИЋ (ЛАЗАР) МИРОСЛАВ ĐEKIĆ (LAZAR) MIROSLAV М M ЂЕКИЋ (МИРКО) МЛАДЕН ĐEKIĆ (MIRKO) MLADEN М M ЂЕКИЋ (СТЕВО) ПЕТКО ĐEKIĆ (STEVO) PETKO М M ЂЕКИЋ (СТЕВО) РАДОВАН ĐEKIĆ (STEVO) RADOVAN М M ЂЕКИЋ (МИРКО) СЛОБОДАНКА ĐEKIĆ (MIRKO) SLOBODANKA Ж Ž ЂУЈИЋ (ПЕТАР) БОСИЉКА ĐUJIĆ (PETAR) BOSILJKA Ж Ž ЂУЈИЋ (ВЛАДО) ДРАГИЦА ĐUJIĆ (VLADO) DRAGICA Ж Ž ЂУЈИЋ (МИЛИВОЈ) ДУШКО ĐUJIĆ (MILIVOJ) DUŠKO М M ЂУЈИЋ (МИЛИВОЈЕ) ЗОРАН ĐUJIĆ (MILIVOJE) ZORAN М M ЂУЈИЋ (ДУШКО) МИРОСЛАВ ĐUJIĆ (DUŠKO) MIROSLAV М M ЂУКИЋ (РАДЕНКО) ВЕЛИБОР ĐUKIĆ (RADENKO) VELIBOR М M ЂУКИЋ (РАДЕНКО) ВЛАДИСЛАВ ĐUKIĆ (RADENKO) VLADISLAV М M ЂУКИЋ (МИЛОРАД) ЖЕЉКА ĐUKIĆ (MILORAD) ŽELJKA Ж Ž ЂУКИЋ (ЖАРКО) МИЛОСАВА ĐUKIĆ (ŽARKO) MILOSAVA Ж Ž ЂУКИЋ (ВЛАДИСЛАВ) САША ĐUKIĆ (VLADISLAV) SAŠA М M ЕВЕРС (МИРКО) ДРАГИЦА EVERS (MIRKO) DRAGICA Ж Ž ЖИВАНИЋ (ОБРАД) ДАНИЛО ŽIVANIĆ (OBRAD) DANILO М M ЖИВАНИЋ (СТАНИСЛАВ) СВЈЕТЛАНА 190 ЖИВКОВИЋ (ДРАГО) АЛЕКСАНДРА ŽIVANIĆ (STANISLAV) SVJETLANA ŽIVKOVIĆ (DRAGO) ALEKSANDRA Ж Ž Ж Ž ЗЕМУНОВИЋ (СТЕВО) САВО ZEMUNOVIĆ (STEVO) SAVO М M ЗЕМУНОВИЋ (САВО) СТЕВО ZEMUNOVIĆ (SAVO) STEVO М M ИЛИЋ (МИРОСЛАВ) МИЛКИЦА ILIĆ (MIROSLAV) MILKICA Ж Ž Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 720

8 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 194 ЈЕВИЋ (АНЂЕЛКО) ЖЕЉКО JEVIĆ (ANĐELKO) ŽELJKO М M ЈЕВИЋ (ЖЕЉКО) САША JEVIĆ (ŽELJKO) SAŠA М M ЈЕВИЋ (ЂУРО) СЊЕЖАНА JEVIĆ (ĐURO) SNJEŽANA Ж Ž ЈЕВТИЋ (ЂУРО) БОЈА JEVTIĆ (ĐURO) BOJA Ж Ž ЈЕВТИЋ (ДРАГО) БОЈАН JEVTIĆ (DRAGO) BOJAN М M ЈЕВТИЋ (ПЕРО) ГОРДАНА JEVTIĆ (PERO) GORDANA Ж Ž ЈЕВТИЋ (ВАСИЛИЈА) ГРОЗДА JEVTIĆ (VASILIJA) GROZDA Ж Ž ЈЕВТИЋ (ДАРКО) ДАМЈАН JEVTIĆ (DARKO) DAMJAN М M ЈЕВТИЋ (РАДИСЛАВ) ДАНИЈЕЛА JEVTIĆ (RADISLAV) DANIJELA Ж Ž ЈЕВТИЋ (СЛАВКО) ДАРКО JEVTIĆ (SLAVKO) DARKO М M ЈЕВТИЋ (РАДИСЛАВ) ДЕЈАН JEVTIĆ (RADISLAV) DEJAN М M ЈЕВТИЋ (СТАНИСЛАВ) ДРАГАНА JEVTIĆ (STANISLAV) DRAGANA Ж Ž ЈЕВТИЋ (МИЛАН) ДРАГИЦА JEVTIĆ (MILAN) DRAGICA Ж Ž ЈЕВТИЋ (ВАСИЛИЈЕ) ЉУБИНКА JEVTIĆ (VASILIJE) LJUBINKA Ж Ž ЈЕВТИЋ (БРАНКО) МИЛОСАВА JEVTIĆ (BRANKO) MILOSAVA Ж Ž ЈЕВТИЋ (МИЛУТИН) РАДИСЛАВ JEVTIĆ (MILUTIN) RADISLAV М M ЈЕВТИЋ (ЖИВКО) СЛАВКО JEVTIĆ (ŽIVKO) SLAVKO М M ЈЕВТИЋ (РАДИСЛАВ) СЛАЂАН JEVTIĆ (RADISLAV) SLAĐAN М M ЈЕВТИЋ (ЛУКА) СЊЕЖАНА JEVTIĆ (LUKA) SNJEŽANA Ж Ž ЈЕВТИЋ (БРАЦО) ТИЈАНА JEVTIĆ (BRACO) TIJANA Ж Ž ЈЕВТИЋ (ИЛИЈА) ТРИВО JEVTIĆ (ILIJA) TRIVO М M ЈЕФТИЋ (ЈОВАН) БОГОЉУБ JEFTIĆ (JOVAN) BOGOLJUB М M ЈЕФТИЋ (ЗОРАН) БОЈАН JEFTIĆ (ZORAN) BOJAN М M ЈЕФТИЋ (ДРАГО) БРАНКА JEFTIĆ (DRAGO) BRANKA Ж Ž ЈЕФТИЋ (ЛУКА) ДАЛИБОР JEFTIĆ (LUKA) DALIBOR М M ЈЕФТИЋ (ВИД) ДУШАНКА JEFTIĆ (VID) DUŠANKA Ж Ž ЈЕФТИЋ (ОСТОЈА) ЗОРАН JEFTIĆ (OSTOJA) ZORAN М M ЈЕФТИЋ (ИВО) ЉИЉАНА JEFTIĆ (IVO) LJILJANA Ж Ž ЈЕФТИЋ (ЛУКА) МАРИЈАНА JEFTIĆ (LUKA) MARIJANA Ж Ž ЈЕФТИЋ (ДАЛИБОР) МИЛАН JEFTIĆ (DALIBOR) MILAN М M ЈЕФТИЋ (РАДЕ) МИРОСЛАВ JEFTIĆ (RADE) MIROSLAV М M ЈЕФТИЋ (ЂОРЂО) РАДОВАН JEFTIĆ (ĐORĐO) RADOVAN М M ЈЕФТИЋ (МИРОСЛАВ) ТАМАРА JEFTIĆ (MIROSLAV) TAMARA Ж Ž Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 820

9 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 227 ЈОВИЧИЋ (ЂУРО) АНГЕЛИНА JOVIČIĆ (ĐURO) ANGELINA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (СТЕВО) ГОСПА JOVIČIĆ (STEVO) GOSPA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (ЖИВОЈИН) ДАНИЈЕЛА JOVIČIĆ (ŽIVOJIN) DANIJELA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (ДАВИД) ДУШАН JOVIČIĆ (DAVID) DUŠAN М M ЈОВИЧИЋ (ВИД) ДУШКО JOVIČIĆ (VID) DUŠKO М M ЈОВИЧИЋ (ВИД) ЖАРКО JOVIČIĆ (VID) ŽARKO М M ЈОВИЧИЋ (РАДЕ) ЖИВКО JOVIČIĆ (RADE) ŽIVKO М M ЈОВИЧИЋ (БОШКО) ЉИЉАНА JOVIČIĆ (BOŠKO) LJILJANA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (ПЕТАР) ЉУБИЦА JOVIČIĆ (PETAR) LJUBICA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (МИЛОШ) МИЛЕНА JOVIČIĆ (MILOŠ) MILENA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (СТОЈАНКА) МИЛЕНКО JOVIČIĆ (STOJANKA) MILENKO М M ЈОВИЧИЋ (ТИХОМИР) МИЛОШ JOVIČIĆ (TIHOMIR) MILOŠ М M ЈОВИЧИЋ (ОСТОЈА) РАДИША JOVIČIĆ (OSTOJA) RADIŠA М M ЈОВИЧИЋ (ВЕЛЕМИР) САЈА JOVIČIĆ (VELEMIR) SAJA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (ДУШКО) САРА JOVIČIĆ (DUŠKO) SARA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (НАЗИФ) СЕНАДА JOVIČIĆ (NAZIF) SENADA Ж Ž ЈОВИЧИЋ (ТИХОМИР) СТЕФАН JOVIČIĆ (TIHOMIR) STEFAN М M КАРАНОВИЋ (ЂОРЂО) ЗОРИЦА KARANOVIĆ (ĐORĐO) ZORICA Ж Ž КАШИЋ (ДРАГО) ИРЕНА KAŠIĆ (DRAGO) IRENA Ж Ž КАШИЋ (ГОЈКО) РОСА KAŠIĆ (GOJKO) ROSA Ж Ž КЕРКЕЗ (ВЕЉКО) АНЂЕЛКА KERKEZ (VELJKO) ANĐELKA Ж Ž КЕРКЕЗ (МИЛАН) ЈЕЛЕНА KERKEZ (MILAN) JELENA Ж Ž КЕРКЕЗ (МИЛАН) МАРКО KERKEZ (MILAN) MARKO М M КЕРКЕЗ (МИЛАН) МИЛЕВА KERKEZ (MILAN) MILEVA Ж Ž КЕРКЕЗ (МИЛАН) МИЛОШ KERKEZ (MILAN) MILOŠ М M КЕРКЕЗ (БРАНКО) МИРОСЛАВ KERKEZ (BRANKO) MIROSLAV М M КОВАЧЕВИЋ (НИКОЛА) БРАНКА KOVAČEVIĆ (NIKOLA) BRANKA Ж Ž КОВАЧЕВИЋ (ГОЈКО) ДАВИД KOVAČEVIĆ (GOJKO) DAVID М M КОВАЧЕВИЋ (БОШКО) ДАЛИБОРКА KOVAČEVIĆ (BOŠKO) DALIBORKA Ж Ž КОВАЧЕВИЋ (НЕДО) ДЕЈАН KOVAČEVIĆ (NEDO) DEJAN М M КОВАЧЕВИЋ (СТЈЕПАН) ДИЈАНА KOVAČEVIĆ (STJEPAN) DIJANA Ж Ž КОВАЧЕВИЋ (ЖЕЉО) ДРАЖЕН KOVAČEVIĆ (ŽELJO) DRAŽEN М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 920

10 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 259 КОВАЧЕВИЋ (ДУШАН) ДУШАНКА KOVAČEVIĆ (DUŠAN) DUŠANKA Ж Ž КОВАЧЕВИЋ (ВЛАДО) ЖЕЉО KOVAČEVIĆ (VLADO) ŽELJO М M КОВАЧЕВИЋ (ИЛИЈА) МИЛЕНКО KOVAČEVIĆ (ILIJA) MILENKO М M КОВАЧЕВИЋ (РАДИВОЈЕ) МИРОСЛАВА KOVAČEVIĆ (RADIVOJE) MIROSLAVA Ж Ž КОВАЧЕВИЋ (БРАНКО) НАДА KOVAČEVIĆ (BRANKO) NADA Ж Ž КОВАЧЕВИЋ (МИРКО) НАДА KOVAČEVIĆ (MIRKO) NADA Ж Ž КОВАЧЕВИЋ (ГОЈКО) НЕДО KOVAČEVIĆ (GOJKO) NEDO М M КОМНЕНОВИЋ (МИЉАН) ИВАН KOMNENOVIĆ (MILJAN) IVAN М M КОМНЕНОВИЋ (РАДИВОЈ) МАРИЦА 268 КОМНЕНОВИЋ (МИЛАН) МИЛЕНКО 269 КОМНЕНОВИЋ (РАДИВОЈ) МИЉАН 270 КОМНЕНОВИЋ (МИЛАН) РАДИВОЈ 271 КОМНЕНОВИЋ (НУСРЕТ) РАМАЈАНА KOMNENOVIĆ (RADIVOJ) MARICA Ж Ž KOMNENOVIĆ (MILAN) MILENKO М M KOMNENOVIĆ (RADIVOJ) MILJAN М M KOMNENOVIĆ (MILAN) RADIVOJ М M KOMNENOVIĆ (NUSRET) RAMAJANA Ж Ž КОМНЕНОВИЋ (МИРКО) РАНКА KOMNENOVIĆ (MIRKO) RANKA Ж Ž КОСТИЋ (БОРО) МИРЈАНА KOSTIĆ (BORO) MIRJANA Ж Ž КОТЗ (ДИМИТРИЈЕ) МИЛИСАВКА KOTZ (DIMITRIJE) MILISAVKA Ж Ž КРАЉ (ВЛАДИМИР) ЖЕЉКО KRALJ (VLADIMIR) ŽELJKO М M КРАЉ (МИЛОРАД) ЈОВО KRALJ (MILORAD) JOVO М M КРАЉ (ЂОРЂО) ЉИЉАНА KRALJ (ĐORĐO) LJILJANA Ж Ž КРУШКОЊА (РАДОВАН) РАДМИЛА 279 КРУШКОЊИЋ (МАРКО) ЉУБОМИР KRUŠKONJA (RADOVAN) RADMILA KRUŠKONJIĆ (MARKO) LJUBOMIR Ж Ž М M КРШИЋ (СЕКУЛА) ЗОРКА KRŠIĆ (SEKULA) ZORKA Ж Ž КРШИЋ (НЕДО) НАДА KRŠIĆ (NEDO) NADA Ж Ž КРШИЋ (РАДОВАН) ПЕТАР KRŠIĆ (RADOVAN) PETAR М M ЛАЗАРЕВИЋ (ДРАГАН) ТАЊА LAZAREVIĆ (DRAGAN) TANJA Ж Ž ЛАТИНОВИЋ (ДРАГО) ДРАГИЦА LATINOVIĆ (DRAGO) DRAGICA Ж Ž ЛАТИНОВИЋ (МИЛАНКО) МАРИЈАНА LATINOVIĆ (MILANKO) MARIJANA Ж Ž ЛАТИНОВИЋ (ИЛИЈА) НЕДЕЉКО LATINOVIĆ (ILIJA) NEDELJKO М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1020

11 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 287 ЛЕЈИЋ (СИМЕУН) БОСАНКА LEJIĆ (SIMEUN) BOSANKA Ж Ž ЛЕЈИЋ (БОГОЉУБ) ДИЈАНА LEJIĆ (BOGOLJUB) DIJANA Ж Ž ЛЕЈИЋ (ВИД) СЛАВКО LEJIĆ (VID) SLAVKO М M ЛЕТИЋ (АНЂА) ЛУКА LETIĆ (ANĐA) LUKA М M ЛОНЧАР (ВУЧЕН) ДРАГО LONČAR (VUČEN) DRAGO М M ЛОНЧАР (МИЛЕ) МИЛКА LONČAR (MILE) MILKA Ж Ž ЛОНЧАР (ДРАГО) НАДА LONČAR (DRAGO) NADA Ж Ž ЛОНЧАР (ДРАГО) СТЕВО LONČAR (DRAGO) STEVO М M ЛОНЧАР (МАРКО) ТОМА LONČAR (MARKO) TOMA Ж Ž ЛУКИЋ (МИЛУТИН) ДРАГО LUKIĆ (MILUTIN) DRAGO М M ЛУКИЋ (ДРАГО) ДУШКО LUKIĆ (DRAGO) DUŠKO М M ЛУКИЋ (МИЛОВАН) ЖЕЉКО LUKIĆ (MILOVAN) ŽELJKO М M ЛУКИЋ (МИЛУТИН) ЗДРАВКО LUKIĆ (MILUTIN) ZDRAVKO М M ЛУКИЋ (РАДЕ) ЈОВАНКА LUKIĆ (RADE) JOVANKA Ж Ž ЛУКИЋ (МИЛОВАН) МИЈОДРАГ LUKIĆ (MILOVAN) MIJODRAG М M ЛУКИЋ (ЗДРАВКО) НАТАЛИА LUKIĆ (ZDRAVKO) NATALIA Ж Ž ЛУКИЋ (ТОМИСЛАВ) НЕДЕЉКА LUKIĆ (TOMISLAV) NEDELJKA Ж Ž ЛУКИЋ (РАДИВОЈЕ) РАДИСЛАВ LUKIĆ (RADIVOJE) RADISLAV М M ЛУКИЋ (ШЕРИФ) САДЕТА LUKIĆ (ŠERIF) SADETA Ж Ž ЛУКИЋ (МИЈОДРАГ) СУЗАНА LUKIĆ (MIJODRAG) SUZANA Ж Ž МАТИЋ (ВИД) ЗОРКА MATIĆ (VID) ZORKA Ж Ž МАТИЋ (БРАНКО) НЕБОЈША MATIĆ (BRANKO) NEBOJŠA М M МАТИЋ (БРАНКО) НЕЂЕЉКО MATIĆ (BRANKO) NEĐELJKO М M МАТИЋ (БРАНКО) СЛОБОДАН MATIĆ (BRANKO) SLOBODAN М M МАТИЋ (НЕЂЕЉКО) ТАЊА MATIĆ (NEĐELJKO) TANJA Ж Ž МАЧИНКОВИЋ (МИРО) ДАНИЈЕЛА 313 МЕЂЕДОВИЋ (ПРЕДРАГ) ДРАГАНА 314 МИЛАНКОВИЋ (СПАСОЈЕ) ЗОРКА 315 МИЛАНКОВИЋ (ЈОВАН) ЉУБИЦА 316 МИЛАНКОВИЋ (БРАНКО) МИЛЕНКО 317 МИЛИНКОВИЋ (ГОСТИМИРКА) ДАЈАНА MAČINKOVIĆ (MIRO) DANIJELA Ж Ž MEĐEDOVIĆ (PREDRAG) DRAGANA Ж Ž MILANKOVIĆ (SPASOJE) ZORKA Ж Ž MILANKOVIĆ (JOVAN) LJUBICA Ж Ž MILANKOVIĆ (BRANKO) MILENKO MILINKOVIĆ (GOSTIMIRKA) DAJANA 1120 М M Ж Ž Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH

12 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 318 МИЛИНЧИЋ САРИЋ (МЛАДЕН) ЈЕЛЕНА 319 МИЛИЋ (МИРОСЛАВ) АЛЕКСАНДАР MILINČIĆ SARIĆ (MLADEN) JELENA Ж Ž MILIĆ (MIROSLAV) ALEKSANDAR М M МИЛИЋ (БОЖО) БОЈАН MILIĆ (BOŽO) BOJAN М M МИЛИЋ (МИРОСЛАВ) ДАВИД MILIĆ (MIROSLAV) DAVID М M МИЛИЋ (МИРКО) ДРАГО MILIĆ (MIRKO) DRAGO М M МИЛИЋ (ДУШАН) ДУШАНКА MILIĆ (DUŠAN) DUŠANKA Ж Ž МИЛИЋ (ДРАГО) ЖЕЉКО MILIĆ (DRAGO) ŽELJKO М M МИЛИЋ (ЈЕВТО) МИЛЕНА MILIĆ (JEVTO) MILENA Ж Ž МИЛИЋ (СИМЕУН) МИРКО MILIĆ (SIMEUN) MIRKO М M МИЛИЋ (БОЖО) МИРОСЛАВ MILIĆ (BOŽO) MIROSLAV М M МИЛИЋ (ЂУРО) СВЈЕТЛАНА MILIĆ (ĐURO) SVJETLANA Ж Ž МИЛОЈЕВИЋ (ДУШАН) БОРО MILOJEVIĆ (DUŠAN) BORO М M МИЛОЈЕВИЋ (БОШКО) БРАНКО MILOJEVIĆ (BOŠKO) BRANKO М M МИЛОЈЕВИЋ (БЛАГОЈЕ) ВЕЛЕМИР MILOJEVIĆ (BLAGOJE) VELEMIR М M МИЛОЈЕВИЋ (ВИД) ДРАГО MILOJEVIĆ (VID) DRAGO М M МИЛОЈЕВИЋ (ВЕЛИМИР) ИЛИЈА MILOJEVIĆ (VELIMIR) ILIJA М M МИЛОЈЕВИЋ (БОШКО) ЉУБИЦА MILOJEVIĆ (BOŠKO) LJUBICA Ж Ž МИЛОЈЕВИЋ (МИЛОШ) МИЛАН MILOJEVIĆ (MILOŠ) MILAN М M МИЛОЈЕВИЋ (ТРИВУН) РАНКО MILOJEVIĆ (TRIVUN) RANKO М M МИЛОЈЕВИЋ (СТЕВО) САВКА MILOJEVIĆ (STEVO) SAVKA Ж Ž МИЛОЈЕВИЋ (МИЛОШ) СЛАВКО MILOJEVIĆ (MILOŠ) SLAVKO М M МИЛОЈЕВИЋ (МУЈО) ФИКРЕТА MILOJEVIĆ (MUJO) FIKRETA Ж Ž МОЛНАР (ЉЕПОСАВА) БРАНКА MOLNAR (LJEPOSAVA) BRANKA Ж Ž НИКОДИНОВИЋ (ЈОВО) ГОСПА NIKODINOVIĆ (JOVO) GOSPA Ж Ž НИКОДИНОВИЋ (ЉУБО) МИЛАН NIKODINOVIĆ (LJUBO) MILAN М M НИКОДИНОВИЋ (СИМЕУН) МИЛОМИР 344 НИКОДИНОВИЋ (РАДИВОЈ) МИРЈАНА NIKODINOVIĆ (SIMEUN) MILOMIR NIKODINOVIĆ (RADIVOJ) MIRJANA М M Ж Ž НИКОДИНОВИЋ (ЉУБО) МИРКО NIKODINOVIĆ (LJUBO) MIRKO М M НИКОДИНОВИЋ (ЉУБО) МИРОСЛАВ 347 НИКОДИНОВИЋ (МИРОСЛАВ) САРА NIKODINOVIĆ (LJUBO) MIROSLAV М M NIKODINOVIĆ (MIROSLAV) SARA Ж Ž Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1220

13 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 348 НИКОДИНОВИЋ (МИЛЕНА) СТЕФАН 349 НИКОДИНОВИЋ (МИРОСЛАВ) ФИЛИП NIKODINOVIĆ (MILENA) STEFAN М M NIKODINOVIĆ (MIROSLAV) FILIP М M НОВАКОВИЋ (МАРКО) ДРАГИЦА NOVAKOVIĆ (MARKO) DRAGICA Ж Ž НОВАКОВИЋ (ВОЈИН) ЖЕЉКО NOVAKOVIĆ (VOJIN) ŽELJKO М M ОЕЛСБЕРГ (СЛОБОДАН) ДИЈАНА OELSBERG (SLOBODAN) DIJANA Ж Ž ПАНИЋ (ДУШКО) БОЈАН PANIĆ (DUŠKO) BOJAN М M ПАНИЋ (МИРО) БОЈАН PANIĆ (MIRO) BOJAN М M ПАНИЋ (ДУШКО) БОШКО PANIĆ (DUŠKO) BOŠKO М M ПАНИЋ (СТЕВО) БРАНКА PANIĆ (STEVO) BRANKA Ж Ž ПАНИЋ (РАДЕ) ВАСИЛИЈА PANIĆ (RADE) VASILIJA Ж Ž ПАНИЋ (БОРИСЛАВ) ВЛАДИМИР PANIĆ (BORISLAV) VLADIMIR М M ПАНИЋ (БОШКО) ДУШКО PANIĆ (BOŠKO) DUŠKO М M ПАНИЋ (ИВАН) МИРЈАНА PANIĆ (IVAN) MIRJANA Ж Ž ПАНИЋ (ПЕТАР) МИРО PANIĆ (PETAR) MIRO М M ПАНИЋ (ДУШАН) ПЕТРА PANIĆ (DUŠAN) PETRA Ж Ž ПАНИЋ (МОМЧИЛО) СЛОБОДАНКА PANIĆ (MOMČILO) SLOBODANKA Ж Ž ПЕРКОВИЋ (ЗОРАН) ДЕЈАНА PERKOVIĆ (ZORAN) DEJANA Ж Ž ПИЛИПОВИЋ (ИЛИЈА) ДУШАНКА 366 ПЈЕРАНОВИЋ (СТАНИСЛАВ) СПОМЕНКА PILIPOVIĆ (ILIJA) DUŠANKA Ж Ž PJERANOVIĆ (STANISLAV) SPOMENKA Ж Ž ПОПАДИЋ (МИРКО) БРАНИСЛАВ POPADIĆ (MIRKO) BRANISLAV М M ПОПАДИЋ (БУДИМИР) МИРОСИНКА POPADIĆ (BUDIMIR) MIROSINKA Ж Ž ПОПАДИЋ (СЛАВКО) СЛАВИША POPADIĆ (SLAVKO) SLAVIŠA М M ПОПАДИЋ (СЛАВКО) СЛАЂАНА POPADIĆ (SLAVKO) SLAĐANA Ж Ž ПРАЦОВНИК (ИВАН) МАРА PRACOVNIK (IVAN) MARA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ЏЕМИЛ) АЛИЈАНА PRERADOVIĆ (DŽEMIL) ALIJANA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (МАРКО) БЛАГОЈЕ PRERADOVIĆ (MARKO) BLAGOJE М M ПРЕРАДОВИЋ (ВИД) БОРО PRERADOVIĆ (VID) BORO М M ПРЕРАДОВИЋ (БРАНКО) БРАНИСЛАВ PRERADOVIĆ (BRANKO) BRANISLAV М M ПРЕРАДОВИЋ (ИЛИЈА) ВИД PRERADOVIĆ (ILIJA) VID М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1320

14 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 377 ПРЕРАДОВИЋ (ДУШАН) ВИДОСАВА PRERADOVIĆ (DUŠAN) VIDOSAVA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (РАЈКО) ВЈЕРА PRERADOVIĆ (RAJKO) VJERA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ВЛАДО) ВУЈАДИН PRERADOVIĆ (VLADO) VUJADIN М M ПРЕРАДОВИЋ (ВОЈО) ГОРАН PRERADOVIĆ (VOJO) GORAN М M ПРЕРАДОВИЋ (НЕДЕЉКО) ГОРДАН 382 ПРЕРАДОВИЋ (МАРКО) ГОСПАВА 383 ПРЕРАДОВИЋ (ИЛИЈА) ГРОЗДАНА PRERADOVIĆ (NEDELJKO) GORDAN М M PRERADOVIĆ (MARKO) GOSPAVA Ж Ž PRERADOVIĆ (ILIJA) GROZDANA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ПЕТАР) ДАЛИБОР PRERADOVIĆ (PETAR) DALIBOR М M ПРЕРАДОВИЋ (МИРО) ДАНИЈЕЛ PRERADOVIĆ (MIRO) DANIJEL М M ПРЕРАДОВИЋ (ПЕТАР) ДАНИЈЕЛ PRERADOVIĆ (PETAR) DANIJEL М M ПРЕРАДОВИЋ (МИЛОШ) ДАРИНКА 388 ПРЕРАДОВИЋ (МИЛЕНКО) ДАРКО PRERADOVIĆ (MILOŠ) DARINKA Ж Ž PRERADOVIĆ (MILENKO) DARKO М M ПРЕРАДОВИЋ (МИЛАН) ДЕЈАН PRERADOVIĆ (MILAN) DEJAN М M ПРЕРАДОВИЋ (НОВО) ДЕЈАН PRERADOVIĆ (NOVO) DEJAN М M ПРЕРАДОВИЋ (МИЛИВОЈЕ) ДИЈАНА 392 ПРЕРАДОВИЋ (РИСТО) ДОСТАНА PRERADOVIĆ (MILIVOJE) DIJANA Ж Ž PRERADOVIĆ (RISTO) DOSTANA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (СИМО) ДРАГАН PRERADOVIĆ (SIMO) DRAGAN М M ПРЕРАДОВИЋ (МИЛИВОЈЕ) ДРАГИЦА PRERADOVIĆ (MILIVOJE) DRAGICA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ЛАЗО) ДУШАНКА PRERADOVIĆ (LAZO) DUŠANKA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (МИЛАН) ДУШАНКА 397 ПРЕРАДОВИЋ (МИЛОВАН) ДУШАНКА 398 ПРЕРАДОВИЋ (НЕДЕЉКО) ЖЕЉАНА PRERADOVIĆ (MILAN) DUŠANKA Ж Ž PRERADOVIĆ (MILOVAN) DUŠANKA PRERADOVIĆ (NEDELJKO) ŽELJANA Ж Ž Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ИЛИЈА) ЗДРАВКО PRERADOVIĆ (ILIJA) ZDRAVKO М M ПРЕРАДОВИЋ (ВИД) ЗЛАТКО PRERADOVIĆ (VID) ZLATKO М M ПРЕРАДОВИЋ (ВИД) ЗЛАТКО PRERADOVIĆ (VID) ZLATKO М M ПРЕРАДОВИЋ (СТЕВО) ЗОРКА PRERADOVIĆ (STEVO) ZORKA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (МИРОСЛАВ) ЈОВИЦА PRERADOVIĆ (MIROSLAV) JOVICA М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1420

15 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 404 ПРЕРАДОВИЋ (НЕДЕЉКО) ЈУГОСЛАВ PRERADOVIĆ (NEDELJKO) JUGOSLAV М M ПРЕРАДОВИЋ (ЉУБО) ЉИЉАНА PRERADOVIĆ (LJUBO) LJILJANA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (СПАСОЈЕ) ЉИЉАНА PRERADOVIĆ (SPASOJE) LJILJANA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (САВО) МАРИЦА PRERADOVIĆ (SAVO) MARICA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ЈОВАН) МИЛИСАВ 409 ПРЕРАДОВИЋ (РАДОВАН) МИЛИЦА PRERADOVIĆ (JOVAN) MILISAV М M PRERADOVIĆ (RADOVAN) MILICA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ТОМО) МИЛИЦА PRERADOVIĆ (TOMO) MILICA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (НИКИЦА) МИЉА PRERADOVIĆ (NIKICA) MILJA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ВОЈО) МИОДРАГ PRERADOVIĆ (VOJO) MIODRAG М M ПРЕРАДОВИЋ (МИЛОВАН) МИРЈАНА PRERADOVIĆ (MILOVAN) MIRJANA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ДУШАН) МИРО PRERADOVIĆ (DUŠAN) MIRO М M ПРЕРАДОВИЋ (ЈОВО) МИРОСЛАВ 416 ПРЕРАДОВИЋ (МИЛЕНКО) МЛАДЕН PRERADOVIĆ (JOVO) MIROSLAV М M PRERADOVIĆ (MILENKO) MLADEN М M ПРЕРАДОВИЋ (БЛАГОЈЕ) НАДА PRERADOVIĆ (BLAGOJE) NADA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (МИРКО) НАДА PRERADOVIĆ (MIRKO) NADA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ДРАГАН) НАТАША 420 ПРЕРАДОВИЋ (БОШКО) НЕДЕЉКО 421 ПРЕРАДОВИЋ (ИЛИЈА) НЕДЕЉКО 422 ПРЕРАДОВИЋ (МИЛИСАВ) НИКОЛА 423 ПРЕРАДОВИЋ (МИРОСЛАВ) НОВИЦА PRERADOVIĆ (DRAGAN) NATAŠA Ж Ž PRERADOVIĆ (BOŠKO) NEDELJKO М M PRERADOVIĆ (ILIJA) NEDELJKO М M PRERADOVIĆ (MILISAV) NIKOLA М M PRERADOVIĆ (MIROSLAV) NOVICA М M ПРЕРАДОВИЋ (ЦВЈЕТКО) НОВКА PRERADOVIĆ (CVJETKO) NOVKA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ВАСИЛИЈЕ) НОВО PRERADOVIĆ (VASILIJE) NOVO М M ПРЕРАДОВИЋ (МИЛОМИР) ПЕРКА 427 ПРЕРАДОВИЋ (ДУШАН) РАДОВАН PRERADOVIĆ (MILOMIR) PERKA Ж Ž PRERADOVIĆ (DUŠAN) RADOVAN М M ПРЕРАДОВИЋ (ДУШАН) САША PRERADOVIĆ (DUŠAN) SAŠA М M ПРЕРАДОВИЋ (НЕДЕЉКО) СИНИША PRERADOVIĆ (NEDELJKO) SINIŠA М M ПРЕРАДОВИЋ (НОВО) СЛАВЕН PRERADOVIĆ (NOVO) SLAVEN М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1520

16 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 431 ПРЕРАДОВИЋ (РАДОВАН) СЛАВЕН 432 ПРЕРАДОВИЋ (СЛАВКО) СЛАВИЦА 433 ПРЕРАДОВИЋ (НЕДЕЉКО) СЛАВИША PRERADOVIĆ (RADOVAN) SLAVEN М M PRERADOVIĆ (SLAVKO) SLAVICA Ж Ž PRERADOVIĆ (NEDELJKO) SLAVIŠA М M ПРЕРАДОВИЋ (САВО) СЊЕЖАНА PRERADOVIĆ (SAVO) SNJEŽANA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (ТЕОДОР) СЊЕЖАНА PRERADOVIĆ (TEODOR) SNJEŽANA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ (НЕДО) СТОЈНА PRERADOVIĆ (NEDO) STOJNA Ж Ž ПРЕРАДОВИЋ-СИМИЋ (МИЛАН) ДРАГАНА PRERADOVIĆ-SIMIĆ (MILAN) DRAGANA Ж Ž РАЈАН-СОЛДО (СЛАВКО) ВИНКА RAJAN-SOLDO (SLAVKO) VINKA Ж Ž РОКИЋ (ЈОВАНКА) НЕЂЕЉКА ROKIĆ (JOVANKA) NEĐELJKA Ж Ž РОКИЋ (СЛОБОДАН) РАДОСЛАВ ROKIĆ (SLOBODAN) RADOSLAV М M САВИЋ (РАДОВАН) ВЛАДО SAVIĆ (RADOVAN) VLADO М M САРИЋ (МИЛАН) БОЈАН SARIĆ (MILAN) BOJAN М M САРИЋ (ДУШАН) БОСИЉКА SARIĆ (DUŠAN) BOSILJKA Ж Ž САРИЋ (МИЛАН) ЗОРАН SARIĆ (MILAN) ZORAN М M САРИЋ (ОСТОЈА) КОСАНА SARIĆ (OSTOJA) KOSANA Ж Ž САРИЋ (МИЛАН) ЉЕПОСАВА SARIĆ (MILAN) LJEPOSAVA Ж Ž САРИЋ (БОГОЉУБ) ЉУБИНКА SARIĆ (BOGOLJUB) LJUBINKA Ж Ž САРИЋ (РАДЕ) МИЛАН SARIĆ (RADE) MILAN М M САРИЋ (МИРКО) МИРОСЛАВ SARIĆ (MIRKO) MIROSLAV М M САРИЋ (РАДЕ) ОСТОЈА SARIĆ (RADE) OSTOJA М M САРИЋ (ОСТОЈА) РАДИША SARIĆ (OSTOJA) RADIŠA М M САРИЋ (БРАНКО) ТОМА SARIĆ (BRANKO) TOMA Ж Ž САРИЋ (МИРКО) ТОМИСЛАВ SARIĆ (MIRKO) TOMISLAV М M СЕКУЛИЋ (СЛОБОДАН) ЖАНЕТА SEKULIĆ (SLOBODAN) ŽANETA Ж Ž СЛИЈЕПЧЕВИЋ (БОГДАН) РАДИСЛАВ SLIJEPČEVIĆ (BOGDAN) RADISLAV М M СОЛДО (АНТО) АНА SOLDO (ANTO) ANA Ж Ž СОЛДО (ЗОРАН) ДАНИЕЛ SOLDO (ZORAN) DANIEL М M СОЛДО (ВИНКО) ДРАГО SOLDO (VINKO) DRAGO М M СОЛДО (СЛАВКО) ЗОРАН SOLDO (SLAVKO) ZORAN М M СОЛДО (ВИНКО) ИВО SOLDO (VINKO) IVO М M СОЛДО (МИЛОВАН) ЉИЉАНА SOLDO (MILOVAN) LJILJANA Ж Ž Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1620

17 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 462 СТАНИЋ (МИЛЕНКО) МЛАДЕН STANIĆ (MILENKO) MLADEN М M СТАНЧИЋ (ГЕОРГИЈЕ) МИРА STANČIĆ (GEORGIJE) MIRA Ж Ž СТАРЧЕВИЋ (ДАМЈАН) ВАСИЛИЈЕ STARČEVIĆ (DAMJAN) VASILIJE М M СТАРЧЕВИЋ (ТОМО) ВИДОСАВА STARČEVIĆ (TOMO) VIDOSAVA Ж Ž СТАРЧЕВИЋ (ВАСИЛИЈЕ) РАЈКО STARČEVIĆ (VASILIJE) RAJKO М M СТОЈИЧИЋ (ПЕТАР) СМИЉА STOJIČIĆ (PETAR) SMILJA Ж Ž СТОЈЧИЋ (ДРАГАН) БРАНИСЛАВ STOJČIĆ (DRAGAN) BRANISLAV М M СТОЈЧИЋ (МИРКО) БРАНИСЛАВА STOJČIĆ (MIRKO) BRANISLAVA Ж Ž СТОЈЧИЋ (ДРАГАН) ДАРКО STOJČIĆ (DRAGAN) DARKO М M СТОЈЧИЋ (НЕДЕЉКО) ДРАГАН STOJČIĆ (NEDELJKO) DRAGAN М M СТОЈЧИЋ (ДРАГАН) ДРАГАНА STOJČIĆ (DRAGAN) DRAGANA Ж Ž СТОЈЧИЋ (МИРОСЛАВ) МИРЈАНА 474 ТАБАКОВИЋ (ИСМЕТ) МЕХМЕДАЛИЈА STOJČIĆ (MIROSLAV) MIRJANA Ж Ž TABAKOVIĆ (ISMET) MEHMEDALIJA М M ТАБАКОВИЋ (ЉУБО) МИЛЕНА TABAKOVIĆ (LJUBO) MILENA Ж Ž ТАТОМИР (ЂОРЂЕ) МИЛЕ TATOMIR (ĐORĐE) MILE М M ТАТОМИР (ЂОРЂО) МИЛЕНКО TATOMIR (ĐORĐO) MILENKO М M ТАТОМИР (МИХАИЛО) НАДА TATOMIR (MIHAILO) NADA Ж Ž ТАТОМИР (ТЕОДОР) ТРИВУНА TATOMIR (TEODOR) TRIVUNA Ж Ž ТЕПИЋ (МИЛОШ) АЛЕКСАНДРА TEPIĆ (MILOŠ) ALEKSANDRA Ж Ž ТЕПИЋ (ЂУРАЂ) АНГЕЛИНА TEPIĆ (ĐURAĐ) ANGELINA Ж Ž ТЕПИЋ (НЕДО) БОСИЉКА TEPIĆ (NEDO) BOSILJKA Ж Ž ТЕПИЋ (МИЛЕНКО) БРАНИСЛАВ TEPIĆ (MILENKO) BRANISLAV М M ТЕПИЋ (СРЕДО) ГОСПАВА TEPIĆ (SREDO) GOSPAVA Ж Ž ТЕПИЋ (МОМЧИЛО) ДАЛИБОРКА TEPIĆ (MOMČILO) DALIBORKA Ж Ž ТЕПИЋ (НОВО) ДАНИЈЕЛ TEPIĆ (NOVO) DANIJEL М M ТЕПИЋ (ВЛАЈКО) ИЛИЈА TEPIĆ (VLAJKO) ILIJA М M ТЕПИЋ (БРАНКО) МИЛЕНКО TEPIĆ (BRANKO) MILENKO М M ТЕПИЋ (МИЛОВАН) МИЛОШ TEPIĆ (MILOVAN) MILOŠ М M ТЕПИЋ (ГОЈКО) НОВО TEPIĆ (GOJKO) NOVO М M ТЕПИЋ (МИЛОВАН) СВЕТЛАНА TEPIĆ (MILOVAN) SVETLANA Ж Ž ТОКИЋ (ВЛАДО) ДАЛИБОРКА TOKIĆ (VLADO) DALIBORKA Ж Ž Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1720

18 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 493 ТОПИЋ (МИЛЕНКО) АЛЕКСАНДАР TOPIĆ (MILENKO) ALEKSANDAR М M ТОПИЋ (ГРГА) ГОРДАНА TOPIĆ (GRGA) GORDANA Ж Ž ТОПИЋ (ЖАРКО) ЂОРЂЕ TOPIĆ (ŽARKO) ĐORĐE М M ТОПИЋ (РАДОВАН) ЈОВИЦА TOPIĆ (RADOVAN) JOVICA М M ТОПИЋ (ЈОВАН) МИЛЕНКО TOPIĆ (JOVAN) MILENKO М M ТОПИЋ (ЈОВО) МИРА TOPIĆ (JOVO) MIRA Ж Ž ТОПИЋ (МИЛАДИН) НЕВЕН TOPIĆ (MILADIN) NEVEN М M ТОПИЋ (ЖАРКО) РАДОВАН TOPIĆ (ŽARKO) RADOVAN М M ТОПИЋ (МИЛАДИН) САША TOPIĆ (MILADIN) SAŠA М M ТОПИЋ (МУЈО) ХАМИДА TOPIĆ (MUJO) HAMIDA Ж Ž ТРИВАНОВИЋ (МИЛАН) МИТАР TRIVANOVIĆ (MILAN) MITAR М M ЋУЛИБРК (МИЛЕ) ЖЕЉКО ĆULIBRK (MILE) ŽELJKO М M ЋУЛИБРК (ЖЕЉКО) СУЗАНА ĆULIBRK (ŽELJKO) SUZANA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (ГОРАН) АЛЕКСАНДАР 507 ЦВИЈАНОВИЋ (ДРАГОЉУБ) БОРИСЛАВКА 508 ЦВИЈАНОВИЋ (БРАНКО) БОСИЉКА CVIJANOVIĆ (GORAN) ALEKSANDAR CVIJANOVIĆ (DRAGOLJUB) BORISLAVKA CVIJANOVIĆ (BRANKO) BOSILJKA М M Ж Ž Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (ЂУРО) БРАНКО CVIJANOVIĆ (ĐURO) BRANKO М M ЦВИЈАНОВИЋ (МИЛЕ) ГОСПАВА CVIJANOVIĆ (MILE) GOSPAVA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (МИЛЕНКО) ДАЈАНА CVIJANOVIĆ (MILENKO) DAJANA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (СТЕВО) ДАРА CVIJANOVIĆ (STEVO) DARA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (НИКОЛА) ДАРКО CVIJANOVIĆ (NIKOLA) DARKO М M ЦВИЈАНОВИЋ (СТАНА) ДРАГАНА 515 ЦВИЈАНОВИЋ (МИЛАН) ДРАГИЦА CVIJANOVIĆ (STANA) DRAGANA Ж Ž CVIJANOVIĆ (MILAN) DRAGICA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (ЖИВКО) ДРАГО CVIJANOVIĆ (ŽIVKO) DRAGO М M ЦВИЈАНОВИЋ (МИЛАН) ДУШКО CVIJANOVIĆ (MILAN) DUŠKO М M ЦВИЈАНОВИЋ (ЂУРО) ЂОКО CVIJANOVIĆ (ĐURO) ĐOKO М M ЦВИЈАНОВИЋ (ЖИВКО) ЈАКОВ CVIJANOVIĆ (ŽIVKO) JAKOV М M ЦВИЈАНОВИЋ (ДУШКО) ЈЕЛЕНА CVIJANOVIĆ (DUŠKO) JELENA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (МИЛЕНКО) ЈОВАНА CVIJANOVIĆ (MILENKO) JOVANA Ж Ž Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1820

19 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 522 ЦВИЈАНОВИЋ (РАДОВАН) ЉУБИНКА 523 ЦВИЈАНОВИЋ (ВЕЛИМИР) ЉУБИЦА CVIJANOVIĆ (RADOVAN) LJUBINKA Ж Ž CVIJANOVIĆ (VELIMIR) LJUBICA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (НЕДО) МАРА CVIJANOVIĆ (NEDO) MARA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (ГОРАН) МАРИНА CVIJANOVIĆ (GORAN) MARINA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (ЂУРО) МИЛАН CVIJANOVIĆ (ĐURO) MILAN М M ЦВИЈАНОВИЋ (СЛОБОДАН) МИЛАН CVIJANOVIĆ (SLOBODAN) MILAN М M ЦВИЈАНОВИЋ (ВЛАДО) МИЛЕ CVIJANOVIĆ (VLADO) MILE М M ЦВИЈАНОВИЋ (МИЛУТИН) МИЛЕВА 530 ЦВИЈАНОВИЋ (ЂОКО) МИЛЕНКО 531 ЦВИЈАНОВИЋ (ГАВРО) МИРОСЛАВ 532 ЦВИЈАНОВИЋ (СТОЈАН) МИРОСЛАВ 533 ЦВИЈАНОВИЋ (СЛОБОДАН) МИТАР 534 ЦВИЈАНОВИЋ (НИКОЛА) МЛАДЕН 535 ЦВИЈАНОВИЋ (РАДОСЛАВ) НАДА CVIJANOVIĆ (MILUTIN) MILEVA Ж Ž CVIJANOVIĆ (ĐOKO) MILENKO М M CVIJANOVIĆ (GAVRO) MIROSLAV М M CVIJANOVIĆ (STOJAN) MIROSLAV М M CVIJANOVIĆ (SLOBODAN) MITAR М M CVIJANOVIĆ (NIKOLA) MLADEN М M CVIJANOVIĆ (RADOSLAV) NADA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (МИЛЕ) НЕБОЈША CVIJANOVIĆ (MILE) NEBOJŠA М M ЦВИЈАНОВИЋ (МЛАДЕН) НИКОЛА 538 ЦВИЈАНОВИЋ (ПЕРИЦА) НИКОЛИНА 539 ЦВИЈАНОВИЋ (НИКОЛА) ПЕРИЦА 540 ЦВИЈАНОВИЋ (МИРОСЛАВ) РАДЕНКО 541 ЦВИЈАНОВИЋ (ЧЕДО) РАДИСЛАВКА CVIJANOVIĆ (MLADEN) NIKOLA М M CVIJANOVIĆ (PERICA) NIKOLINA Ж Ž CVIJANOVIĆ (NIKOLA) PERICA М M CVIJANOVIĆ (MIROSLAV) RADENKO CVIJANOVIĆ (ČEDO) RADISLAVKA М M Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (ЂУРО) САЊА CVIJANOVIĆ (ĐURO) SANJA Ж Ž ЦВИЈАНОВИЋ (МИЛАН) СЛОБОДАН 544 ЦВИЈАНОВИЋ (ДРАГУТИН) СМИЉА 545 ЦВИЈАНОВИЋ (МИРКО) СЊЕЖАНА 546 ЦВИЈАНОВИЋ (РАДЕНКО) СРЂАН CVIJANOVIĆ (MILAN) SLOBODAN М M CVIJANOVIĆ (DRAGUTIN) SMILJA Ж Ž CVIJANOVIĆ (MIRKO) SNJEŽANA Ж Ž CVIJANOVIĆ (RADENKO) SRĐAN М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 1920

20 Biračko Glasačko mjesto (šifra i naziv) B012 - МИШКОВЦИ B012 - MIŠKOVCI 547 ЦВИЈАНОВИЋ (ВИД) СТАНИМИРКА CVIJANOVIĆ (VID) STANIMIRKA Ж Ž ЦВИЈОВИЋ (СЛАВО) МИЛОШ CVIJOVIĆ (SLAVO) MILOŠ М M ЦВИЈОВИЋ (МИЛОШ) СУЗАНА CVIJOVIĆ (MILOŠ) SUZANA Ж Ž ЧАМПАРА (МУСА) МИРАЛЕМ ČAMPARA (MUSA) MIRALEM М M Централна изборна комисија БиХ Centralna izborna komisija BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH 2020