HR-DASB-144 OSNOVNA ŠKOLA U NOVOM GRADU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HR-DASB-144 OSNOVNA ŠKOLA U NOVOM GRADU"

Транскрипт

1 DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU ARHIVSKI FOND HRDASB44 OSNOVNA ŠKOLA U SUMARNI INVENTAR Fond opisala Katarina Aladrović Mehandžija Slavonski Brod, 202.

2 SADRŽAJ OPIS FONDA IDENTIFIKACIJA Identifikacijska oznaka / Signatura /Naslov Vrijeme nastanka gradiva Razina opisa zapisa... 3 KONTEKST Naziv stvaratelja... 3 Povijest stvaratelja... 4 Povijest arhivskog fonda... 5 Način preuzimanja ili predaje... 5 SADRŽAJ I USTROJ Sadržaj Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja Plan sređivanja... 6 UVJETI DOSTUPNOSTI I KORIŠTENJA Uvjeti dostupnosti Uvjeti objavljivanja i umnožavanja Jezik/pismo u gradivu Tvarne značajke i tehnički uvjeti Obavijesna pomagala... 7 DOPUNSKI IZVORI Dopunski izvori Bibliografija... 8 KONTROLA OPISA Napomena arhivista Pravila ili propisi Nadnevak izrade opisa... 8 INVENTARNI POPIS 9 2

3 OPIS FONDA IDENTIFIKACIJA Identifikacijska oznaka /signatura HRDASB44 Naslov OSNOVNA ŠKOLA U Vrijeme nastanka gradiva Razina opisa Fond opisa 76 tehničkih jedinica ( ) (0, d/m) KONTEKST Naziv stvaratelja Niža pučka škola u Novom Gradu Državna osnovna škola Novi Grad Državna mješovita pučka škola u Narodna osnovna škola

4 Povijest stvaratelja Pučka škola u Novom Gradu je osnovana 830.godine. Nju su pohađala samo djeca iz sela. Nastava se održavala na kućnom broju 4 u kući Vincianović. Učenika je bilo samo 4. U početku se smjestila u drvenoj zgradi koju su podigli seljani, a zbog dotrajalosti 847. je napravljena nova na istom mjestu. 2 Nova školska zgrada je sagrađena 882. godine., a tih godina je bilo 26 učenika. Škola je od početka bila jednorazredna i mješovita.nakon donošenja novog školskog zakona, te novog zakona o upravi pučkih škola počeo je 889. djelovati općinski školski odbor od 6 članova.od 888. škola je među utemeljiteljnim članovima Matice hrvatske. 3 U školskoj knjižnici je 897/898. bilo 22 djela. Školski vrt je uređen 898.,a u njemu su se djeca obučavala poljoprivredi i gospodarstvu.nastavu vjeronauka je često sam učitelj održavao ili se održavala jako rijetko jer župnik nije imao vremena ili nije ozbiljno shvaćao svoje dužnosti. 4 Kasnije je zabilježeno redovno održavanje nastave vjeronauka. Školske djece u svagdanjoj školi je bilo 90/ , a u opetovnici koja se održavala dva put tjedno samo 9. 5 Spomenica se tijekom prvog svjetskog rata nije vodila jer je namjesni učitelj bio u ratu, a kasnije se nije ni nastava redovito održavala te je školska 97. /98. započela tek u ožujku 98. Broj učenika u opetovnici se nakon rata povećao te ih je 99./920. u tri tečaja opetovnice bilo 24 kao i u redovnoj školi, u kojij je uveden i 5. razred. 6 Nova škola je građena od 924., a posvećena 9. studenoga Nakon 2. svjetskog rata škola mijenja naziv u narodna, a 957. se kao njena područna škola pridružuje Osnovnoj školi Viktor Car Emin u Donjim Andrijevcima. 8 Osim Novog Grada u njen sastav ulaze četverogodišnje škole Divoševci, Staro Topolje, Novo Topolje, Sredanci, Svilaj, Kupina, te šestogodišnja škola Slavonski Prnjavor. 9 Škola u Novom Gradu je 968./969. imala dva kombinirana odjela s 5 učenikom s kojim radi jedan učitelj. 0 Učenici se nakon 4. razreda od 97 prevoze autobusom u matičnu školu u Donje Andrijevce. Školska zgrada je 975./976. obnovljena: promijenjena stolarija, krovište, obojena fasada, a na školi je radilo dvoje učitelja u dvije smjene. Broj djece se smanjivao te ih je 979./980. bilo 33. Tijekom 980tih na školi su vršeni nužni popravci.telefonski priključak škola dobiva 986./987, a iste godine dobiva i novi radiokazetofon.krajem 980tih broj učenika je pao na 20. Školske 990. /99 godine škola u Novom Gradu zajedno sa školama: Prnjavor, Kupina i Svilaj prelazi u sastav novoizgrađene škole u Oprisavcima koja je dotad bila područna škola Osnovne škole Vladimir Nazor Slavonski Brod. 2 Cuvaj, Antun, Građa za povijest školstva, sv.ii., 90., str Spomenica Osnovne škole Novi grad, str.4 3 Isto, str. 4 4 Isto, str. 2 5 Isto, str.53 6 Isto, str.78 7 Isto, str Službeni vjesnik kotara Slavonski Brod, br.2, svibanj 957., broj 278, str.3 9 Službeni vjesnik općine Slavonski Brod, br.3, 963., broj 04,str.28 0 Spomenica Osnovne škole Donji Andrijevci, br.2, str.9,0 Isto, str.47 2 Službeni vjesnik općine Slavonski Brod, br.7, 7. rujna, 990., broj 225, str.94 4

5 Povijest arhivskog fonda Državni je arhiv u Slavonskom Brodu preuzeo godine arhivsko gradivo škole Novi Grad od Osnovne škole Viktor Car Emin Donji Andrijevci zajedno sa gradivom još 7 škola koje su prije 99 bile područne donjoandrijevačke škole. Preuzeto je gradivo iz razdoblja Gradivo je preuzeto u djelomično sređenom stanju, zajedno s popisom gradiva, a sadrži knjige. Način preuzimanja ili predaje Državni je arhiv u Slavonskom Brodu preuzeo 4.prosinca godine arhivsko gradivo od Osnovne škole Viktor Car Emin Donji Andrijevci. To je učinjeno po službenoj dužnosti temeljem čl. 4 i 5. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 05/ 997). Tom prilikom je preuzeto gradivo sljedećih škola : Kupina, Divoševci, Svilaj, Slavonski Prnjavor, Sredanci, Staro Topolje, Novo Topolje, Novi Grad. Podatke o predaji nalazimo u zapisniku o primopredaji od 5. prosinca urbroj: te u Knjizi primljenog gradiva br.i. Gradivo fonda je upisano u Knjigu primljenog gradiva br. I. pod brojem 49/7 na str. 85, te u Knjigu općeg inventara I. pod br.263 na str

6 SADRŽAJ I USTROJ Sadržaj Fond ove osnovne škole se sastoji od pedagoške dokumentacije: glavnih i razrednih imenika te ispitnih izvješća koji donose podatke o uspjehu i sposobnostima učenika te o nazivima predmeta i pohađanju nastave. Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja Tijekom sređivanja gradiva u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu nije izvršeno izlučivanje. Plan sređivanja Pedagoška dokumentacija Glavni imenici Ispitna izvješća Razredni imenici

7 UVJETI DOSTUPNOSTI I KORIŠTENJA Uvjeti dostupnosti Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima( NN br. 05/997) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN br. 67/999). Osobni podaci koje sadržava pedagoška dokumentacija dostupni su 70 godina od nastanka odnosno 00 godina od rođenja osobe na koju se ti podaci odnose. Uvjeti objavljivanja i umnožavanja Uvjeti objavljivanja i umnožavanja utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu. Jezik/pismo u gradivu Jezik je hrvatski, a pismo latinica. Tvarne značajke i tehnički uvjeti Knjige potrebna. i spisi su većinom u dobrom stanju, nema mehaničkih oštećenja. Restauracija nije Obavijesna pomagala Sumarni inventar izrađen u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu 202. godine sukladno Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskoga gradiva ISAD(G). 7

8 DOPUNSKI IZVORI Dopunski izvori Spomenica škole Donji Andrijevci br. I., br. II.( nalazi se u školi) Spomenica škole Novi Grad( nalazi se u školi Donji Andrijevci) Bibliografija Cuvaj Antun, Građa za povijest školstva, sv.ii., 90. Komuna Slavonski Brod , Slavonski Brod, 963. Općina Slavonski Brod , Slavonski Brod, 973. Službeni vjesnik Kotara Slavonski Brod, br.2, svibanj 957., broj 278 Službeni vjesnik općine Slavonski Brod, br.3, 963., broj 04 KONTROLA OPISA Napomena arhivista Stvaratelj je klasificiran kao djelatnost kulture i obrazovanja s arhivskom klasifikacijskom oznakom D.5. Pravila ili propisi Gradivo je opisano po Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskoga gradiva, 3 ( 2.izd. ) i Međunarodnoj normi arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji 4. Nadnevak izrade opisa Prosinac, ISAD(G): Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva.2.izdanje, Zagreb,200 4 ISAAR(CPF): Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji, Zagreb,999. 8

9 INVENTARNI POPIS 9

10 Signatura serije: HRDASB44/ Naziv serije: PEDAGO DOKUME Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: Razina opisa: Podserija : GLAVNI / MATICA : 2 knjige Broj teh. 2. Serija DOKUME DOKUME Podserija GLAVNI / MATICE GLAVNI / MATICE Sadržaj tehničke Glavni imenik matica Od listopada 877. god. do šk. god. 950/95god. od broja 45 Glavni imenik Osnovne škole u Od šk. god. 949./950. do šk. god. 959/960. od broja Signatura serije: HRDASB44/ Naziv serije: PEDAGO DOKUME Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: Razina opisa: Podserija : IZVJE 2. : 44 knjige Serija Podserija Sadržaj arhivske DOKUME DOKUME 2. IZVJE 2. IZVJE i opetovnika od šk. god. 856./857. do šk. god. 888./889. od šk. god. 889./890. do šk. god. 893./

11 Serija Podserija Sadržaj arhivske 5. DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 894./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 895./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 896./ DOKUME DOKUME DOKUME 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE za šk. god. 898./899. za šk. god. 899./900. II, III i IV razreda za šk. god. 900./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 90/

12 Serija Podserija Sadržaj arhivske 2. DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 902./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 903./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 904./ DOKUME DOKUME DOKUME 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE za šk. god. 905./906. II, III, IV i V razreda za šk. god. 906./907. za šk. god. 907./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 909./

13 Serija Podserija Sadržaj arhivske 9. DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 90./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 9/ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 92./ DOKUME DOKUME DOKUME 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE za šk. god. 93./94. za šk. god. 94./95. za šk. god. 95./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 96./

14 Serija Podserija Sadržaj arhivske 26. DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 97./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 98./ DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE I, II, III i V razreda za šk. god. 99./920. I, II, III razreda za šk. god. 920./92 za šk. god. 922./923. za šk. god. 923./ ne kompletna 32. DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 924./

15 Serija Podserija Sadržaj arhivske 33. DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 925./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 926./ DOKUME 2. IZVJE za šk. god. 927./ DOKUME DOKUME DOKUME 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE za šk. god. 928./929. za šk. god. 929./930. I, II, III, IV, V i VI raz. za šk. god. 930./ DOKUME 2. IZVJE I, II, III, IV, V,VI i VII raz. za šk. god. 93/

16 Serija Podserija Sadržaj arhivske DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE 2. IZVJE te I raz. Više narodne škole za šk. god. 932./933. te I raz. Više narodne škole za šk. god. 933./934. te I i II razreda Više narodne škole za šk. god. 934./935. za šk. god. 935./936. za šk. god. 938./939. za šk. god. 939./940. za šk. god. 940./

17 Signatura serije: HRDASB44/ Naziv serije: PEDAGO DOKUME Vrijeme nastanka gradiva sadržanog u jedinici opisa: Razina opisa: Podserija : RAZRE 3. : Serija Podserija Sadržaj arhivske DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE učenika I, II, III i IV raz. osnovne škole u Od učenika I, II, III i IV raz. škole u za šk. god. 936./937. učenika I, II, III i IV raz. škole u za šk. god. 937./938. učenika I, II, III i IV raz. škole u za šk. god. 938./939. učenika škole u za šk. god. 939./940. učenika škole u za šk. god. 940./94 učenika I, II, III i IV raz. i I i II razreda opetovnice škole u za šk. god. 94/

18 Serija Podserija Sadržaj arhivske DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE učenika I, II, III i IV raz. i I i II razreda opetovnice škole u za šk. god. 942./943. učenika I, II, III i IV raz. škole u za šk. god. 943./944. učenika I, II, III i IV raz. škole u za šk. god. 943./944. i za šk. god. 944./945. učenika I, II, III i IV raz. škole u za šk. god. 945./946. učenika škole u za šk. god. 946./947. učenika I, II i III razreda za šk. god. 947./948. učenika IV, V i VI razreda za šk. god. 947./948. učenika za šk. god. 948./949. učenika V i VII razreda za šk. god. 948./ (samo popis imena) 8

19 Serija Podserija Sadržaj arhivske DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE učenika I VI razreda Mješovite osnovne škole u za šk. god. 949./950. za osnovne razrede učenika III i IV razreda Mješovite osnovne škole u za šk. god. 950./95 za osnovne razrede učenika II V razreda Mješovite osnovne škole u za šk. god. 95/952. za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole učenika I, III i IV razreda Osnovne škole u za šk. god. 952./953. za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole učenika V i VI razreda Osnovne škole u za šk. god. 952./953. za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole učenika I i II razreda Šestogodišnje škole u za šk. god. 953./954. za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole učenika IV i VI razreda Šestogodišnje škole u za šk. god. 953./

20 Serija Podserija Sadržaj arhivske DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME DOKUME 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE 3. RAZRE za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole učenika I i II razreda škole u za šk. god. 954./955. za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole učenika III, V i VI razreda škole u za šk. god. 954./955. za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole učenika I i II razreda škole u za šk. god. 955./956. za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole učenika III i IV razreda škole u za šk. god. 955./956. za narodne škole učenika I i II razreda Narodne četverogodišnje škole u za šk. god. 956./957. za narodne škole učenika III i IV razreda Narodne četverogodišnje škole u za šk. god. 956./957. za narodne škole učenika Narodne četverogodišnje škole u za šk. god. 957./