МЕЂУНАРОДНИ НОВЧАНИ ТРАНСФЕРИ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "МЕЂУНАРОДНИ НОВЧАНИ ТРАНСФЕРИ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ"

Транскрипт

1 2020. МЕЂУНАРОДНИ НОВЧАНИ ТРАНСФЕРИ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ Групација Свјетске банке уз подршку Владе Швицарске

2 Ову брошуру израдила је Група за развој платних система (Payment Systems Development Group PSDG) која функционише у оквиру јединице Глобалне праксе у области финансија, конкурентности и иновација Групације Свјетске банке (Finance, Competitiveness and Inovation Global Practice of the World Bank Group). Швицарски Државни секретаријат за економске послове (SECO) финансирао је ову брошуру у оквиру Програма за плаћања и дознаке (Remittances and Payments Program). Групација Свјетске банке 1818 H Street NW Вашингтон, Округ Колумбија, САД контакт телефон: Фотографија на насловници: Муамер Османбеговић Centralna banka Bosne i Hercegovine Централна банка Босне и Херцеговине Central Bank of Bosnia and Herzegovina Маршала Тита Сарајево, Босна и Херцеговина контакт телефон: Групација Свјетске банке,

3 НОВЧАНИ ТРАНСФЕРИ Уколико сте физичко лице резидент које прима новац из иностранства, важно је да се упознате са регулисаним начинима слања односно пријема новца у Босни и Херцеговини како би Ваш трансфер био бржи, безбједнији и јефтинији. 03

4 БАНКОВНИ РАЧУНИ Отварањем девизног рачуна у једној од комерцијалних банака добивате могућност слања односно пријема новца у страној валути. За отварање рачуна Вам је потребна лична карта и ЦИПС пријава пребивалишта, уз потписивање уговора који ће Вам банка понудити. Прије отварања рачуна информишите се о мјесечним накнадама, висинама провизија и свим додатним понуђеним услугама путем стандардног информативног листа. Прикупите понуде у више банака. 04

5 БАНКОВНИ РАЧУНИ Након отварања рачуна, како би примили новац из иностранства битно је да подијелите са пошиљаоцем инструкцију за уплату који ћете добити од Ваше банке, а која у правилу садржи:» Назив и адресу банке;» Међународну ознаку банке (SWIFT или BIC код);» Ваше име, презиме и адресу;» IBAN број Вашег рачуна. Добра пракса је послати и информацију о:» Кореспондентној банци у држави пошиљаоца (уколико је могуће);» Валути рачуна (уколико Ваш рачун није вишевалутни) 05

6 УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕÐУНАРОДНЕ, МЕÐУБАНКАРСКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication је међународна банкарска мрежа која омогућује квалитетну и безбједну размјену порука између банака у свијету и прихваћена је у већини земаља. 06

7 УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕÐУНАРОДНЕ, МЕ ÐУБАНКАРСКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ SWIFT технологија омогућава приступ разним финансијским институцијама, а сви процеси су аутоматизовани, што у коначници скраћује вријеме трансфер. SWIFT или BIC - Bank Identifier Code, који добивате са инструкцијом за уплату, представља јединствену идентификациону шифру Ваше банке. AAAA ознака банке (Само слова) ознака државе у складу са стандардом ISO аlphа 2 (Само слова) BB CC DDD Ознака мјеста (Само слова) Ознака пословнице није обавезно (Само слова) 07

8 МЕÐУНАРОДНИ БРОЈ БАНКОВНОГ РАЧУНА IBAN - International Bank Account Number је јединствени идентификациони број Вашег банковног рачуна и прихваћен је као стандард у међународном платном промету. IBAN за Босну и Херцеговину се састоји од укупно 20 алфанумеричких ознака. ОЗНАКА ДРЖАВЕ КОНТРОЛНИ БРОЈ БРОЈ БАНКЕ БРОЈ РАЧУНА BА XY XYXYXY XYXYXYXYXY 08

9 КОРЕСПОНДЕНТНО БАНКАРСТВО Кореспондентна банка је страна банка која за рачун Ваше банке у Босни и Херцеговини обавља уговорене послове у иностранству односно одређеној држави у свијету. Најнепосреднији облик сарадње јесте вођење депозита у одређеним валутама за потребе Ваше банке. Предности кореспондентног пословања су у коначници брзина трансфера и знатно ниже провизије за пошиљаоца и примаоца (овисно о одабраној опцији плаћања трошкова). 09

10 ЗАШТО ЈЕ БИТНО КОРЕСПОНДЕНТНО БАНКАРСТВО? На овом дијаграму тока приказан је начин обраде налога са и без посредничке банке: БАНКА A БАНКА Б БАНКА C Препорука: Тражите са инструкцијом за уплату и информацију о кореспондентној банци у држави из које пошиљалац шаље новац. Упознајте пошиљаоца са наведеним информацијама како би заједно одабрали најбољу опцију. У случају да налог пошиљаоца (банка А) иде посредством банке Б, трошак је већи. Савјет: Водити рачуна о броју банака у ланцу од пошиљаоца до примаоца, јер свака од њих наплаћује провизију! 10

11 ТРОШКОВИ ТРАНСФЕРА ПУТЕМ БАНКОВНИХ РАЧУНА Пошиљалац одређује путем налога за плаћање опције сношења трошкова. Понуђене ознаке могу бити:» ОUR трошкове сноси пошиљалац средстава» SHA трошкове сносе и пошиљалац и прималац (пођељени трошкови) или» BEN све трошкове сноси прималац средстава 11

12 СЕРВИСИ ЗА СЛАЊЕ НОВЦА За пријем односно слање новца путем ових сервиса није потребно имати отворен рачун у банци. Трансфер се врши преко овлаштених заступника у Босни и Херцеговини односно комерцијалних банка на брз и једноставан начин. Приликом пријема новца потребно је у правилу да, уз идентификациони документ, прималац наведе име и презиме пошиљаоца и земљу из које је новац послат, очекивани износ и преда контролни број трансфера који је добио од пошиљаоца. Савјет: Пошиљаоци би требали имати у виду да је провизија различита у зависности од висине износа новца који се шаље и земље. Препорука: Пошиљалац би требало да се информише о трошковима и прикупи неколико понуда прије коначне одлуке о начину слању новца. Неки пружаоци услуга нуде ниже провизије за одређене групе земаља распитајте се и о оваквим могућностима. 12

13 ТРЕБАТЕ ЗНАТИ Само са кориштењем регулисаних канала сте сигурни да ће Ваш новац стићи на безбједан и брз начин, а притом нећете губит драгоцјено вријеме на преузимању истог, док ће пошиљалац увијек имати доказ о слању, те бити обавијештен о поврату новца уколико исти не буде остављен примаоцу. 13

14 Grupacija Групација Svjetske Свјетске banke банке 1818 H Street NW Вашингтон, Vašington, Okrug Округ Kolumbija, Колумбија, SAD САД kontakt контакт telefon: телефон: The World Bank Group, 2020