С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци"

Транскрипт

1 Година : LIV Број 05 О Џ А Ц И 08. АПРИЛ ГОДИНЕ Рeдни број 37. С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Назив акта Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Оџаци Страна 190.

2 37. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017, 111/2017 и 18/2019) и члана 3 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ОЏАЦИ» број 7/2016), Председник општине ОЏАЦИ је дана године, донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОЏАЦИ и расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОЏАЦИ I - Предмет јавног надметања - Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ОЏАЦИ у следећим катастарским општинама: КО Бр. јавног Површина (ха) Почетна цена Депозит Период Степен надметања (дин/ха) (дин) закупа заштите Ратково 1 0, ,18 112,33 1 Ратково 6 1, , ,82 1 Ратково 12 0, ,22 805,48 1 Ратково 16 0, ,91 249,63 1 Ратково 21 3, , ,16 1 Ратково 22 0, ,58 115,85 1 Ратково 23 0, ,25 830,22 1 Ратково 27 2, , ,95 1 Ратково 29 0, ,42 341,37 1 Ратково 30 0, ,90 126,22 1 Дероње 31 72, , ,96 1 Дероње 34 0, ,94 627,62 1 Дероње 37 2, , ,57 1 Дероње 38 5, , ,29 1 Дероње 39 3, , ,41 1 Дероње 41 10, , ,

3 Дероње 43 1, , ,69 1 Дероње 44 4, , ,09 1 Дероње 46 13, , ,09 1 Дероње 48 9, , ,33 1 Дероње 50 6, , ,56 1 Дероње 52 4, , ,07 1 Дероње 53 9, , ,55 1 Дероње 55 2, , ,90 1 Дероње 56 2, , ,68 1 Дероње 58 1, , ,69 1 Дероње 59 1, , ,95 1 Дероње 60 13, , ,81 1 Дероње 61 3, , ,29 1 Дероње 63 0, ,63 715,05 1 Дероње 70 2, , ,58 1 Дероње 73 8, , ,02 1 Дероње 77 0, ,42 177,91 1 Дероње 79 16, , ,17 1 Дероње 80 6, , ,22 1 Дероње 81 0, , ,45 1 Дероње 82 0, ,88 161,89 1 Бачки 92 4, , ,26 1 Бачки 93 1, , ,47 1 Бачки 97 1, , ,10 1 Бачки 101 3, , ,63 1 Бачки 103 7, , ,24 1 Бачки 105 4, , ,87 1 Бачки 108 3, , ,60 1 Бачки , , ,42 1 Бачки 110 9, , ,08 1 Бачки 113 1, , ,73 1 Бачки 114 1, , ,65 1 Бачки 116 3, , ,

4 Бачки 117 4, , ,81 1 Бачки 118 0, ,43 428,73 1 Бачки 122 6, , ,84 1 Бачки 124 1, ,67 937,33 1 Бачки 125 0, ,43 824,91 1 Бачки 126 0, ,48 718,31 1 Бачки 131 2, , ,16 1 Бачки 133 0, ,21 116,39 1 Бачки 136 0, ,85 410,38 1 Бачки 137 0, ,89 546,69 1 Бачки 139 2, , ,38 1 Бачки 140 0, ,57 248,45 1 Бачки 141 3, , ,53 1 Бачки 142 2, , ,14 1 Бачки 144 0, ,88 409,92 1 Бачки 146 2, , ,55 1 Бачки 147 0, , ,76 1 Бачки 148 0, ,25 569,60 1 Бачки 157 1, , ,08 1 Бачки 161 2, , ,30 1 Бачки 162 2, , ,32 1 Бачки 163 4, , ,63 1 Бачки 164 2, , ,78 1 Бачки 168 2, , ,

5 Бачки 169 2, , ,65 1 Бачки , , ,41 1 Бачки 171 8, , ,62 1 Бачки 172 5, , ,03 1 Бачки , , ,15 1 Бачки 174 3, , ,11 1 Бачки 175 0, ,89 561,84 1 Бачки 176 0, ,43 887,66 1 Бачки 181 0, ,88 209,75 1 Бачки 182 0, ,91 83,02 1 Богојево 186 7, , ,07 1 Богојево , , ,89 1 Богојево 188 6, , ,96 1 Богојево 189 8, , ,54 1 Богојево 190 8, , ,54 1 Богојево 191 5, , ,51 1 Богојево 192 1, , ,26 1 Богојево 193 1, ,89 727,75 1 Богојево 194 5, , ,55 1 Богојево 195 3, , ,32 1 Богојево 196 5, , ,06 1 Богојево 197 1, , ,48 1 Богојево , , ,91 1 Богојево , , ,77 1 Богојево , , ,01 1 Богојево , , ,28 1 Богојево , , ,27 1 Богојево , , ,61 1 Богојево 204 8, , ,32 1 Богојево 205 6, , ,01 1 Богојево 206 2, , ,98 1 Богојево 207 0, ,85 310,23 1 Богојево , , ,42 1 Богојево 209 6, , ,

6 Богојево 210 6, , ,80 1 Богојево , , ,53 1 Богојево 212 5, , ,75 1 Богојево 213 0, ,56 692,03 1 Богојево 214 1, , ,36 1 Богојево , , ,11 1 Богојево , , ,49 1 Богојево , , ,25 1 Богојево , , ,74 1 Богојево , , ,33 1 Богојево 221 0, ,57 609,73 1 Богојево 222 0, ,57 284,68 1 Богојево 223 0, ,65 315,28 1 Богојево 224 0, ,85 496,89 1 о 226 3, , ,03 1 о , , ,18 1 о , , ,76 1 о 231 7, , ,98 1 о , , ,13 1 о 233 5, , ,14 1 о , , ,23 1 о , , ,21 1 о , , ,63 1 о , , ,18 1 о 238 8, , ,94 1 о 239 5, , ,80 1 о 240 3, , ,45 1 о , , ,25 1 о , , ,32 1 о , , ,53 1 о 244 6, , ,72 1 о 245 8, , ,46 1 о 246 2, , ,20 1 о 247 2, , ,06 1 о 248 4, , ,

7 о 249 1, ,89 757,60 1 о , , ,56 1 о 251 2, , ,91 1 о 252 5, , ,01 1 о , , ,71 1 о , , ,57 1 о 255 3, , ,59 1 о 256 3, , ,69 1 о 257 0, ,89 636,89 1 о 258 1, , ,84 1 о 259 0, , ,34 1 о , , ,69 1 о 261 1, , ,67 1 о 262 7, , ,68 1 о , , ,92 1 о 264 1, ,89 871,90 1 о 265 4, , ,64 1 о 266 8, , ,10 1 о 267 2, , ,49 1 о 268 6, , ,10 1 о 269 0, ,89 396,64 1 о 270 1, , ,11 1 о 271 4, , ,38 1 о 272 1, , ,31 1 о 273 0, ,25 383,31 1 о 274 0, , ,20 1 о 275 0, , ,71 1 о 276 1, , ,87 1 Лалић 279 0, ,77 761,98 1 Лалић 281 0, ,62 462,84 1 Лалић 282 0, ,84 427,78 1 Оџаци 306 0, ,50 159,89 1 Оџаци 319 0, ,50 299,05 1 Оџаци 321 0, ,45 663,55 1 Оџаци 322 0, , ,13 1 Оџаци 323 0, , ,95 1 Оџаци 324 0, , ,20 1 Оџаци 325 0, ,42 782,80 1 Српски 344 8, , ,84 1 Српски 345 9, , ,

8 Српски 346 6, , ,76 1 Српски 347 7, , ,51 1 Српски , , ,99 1 Српски 349 7, , ,38 1 Српски 350 6, , ,71 1 Српски 351 1, , ,32 1 Српски 352 2, , ,19 1 Српски 353 0, ,42 732,70 1 Српски 354 7, , ,50 1 Српски 355 8, , ,68 1 Српски 356 8, , ,71 1 Српски 358 0, ,71 117,53 1 Српски 361 5, , ,09 1 Српски 362 4, , ,44 1 Српски 363 3, , ,82 1 Српски 364 5, , ,39 1 Српски , , ,81 1 Српски 367 0, , ,15 1 Српски 368 0, ,46 131,37 1 Укупно 1.248, Увис у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ОЏАЦИ, у канцеларији бр 36 сваког радног дана од 9 до 14 часова. Контакт особа Светлана Тојага, Данка Димитријевић, тел. 025/ Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 196

9 4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: КО Дана Од (часова) Бачки Бачки Богојево Дероње о Лалић Оџаци Ратково Српски Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. II Услови за пријављивање на јавно надметање- 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има: - правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. 2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има: - физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; - физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу 197

10 прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства. 3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: - лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица, - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године; 4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: - фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената: - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; - за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде; - за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа; 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа. 7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању. 198

11 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ОЏАЦИ број: Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита. 12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава. 13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: 1) су у пасивном статусу; 2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. III Документација за пријављивање на јавно надметање 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан); 2. доказ о уплати депозита; 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа; 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5.овог огласа; Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине ОЏАЦИ. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни: Адреса: општина ОЏАЦИ, улица и број: Кнез Михајлова бр. 24., 199

12 Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини - Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ Број јавног надметања (навести и КО) На задњој страни: - име и презиме/назив и адреса понуђача Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. IV Рок за подношење пријаве - Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине ОЏАЦИ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. V Јавно надметање - Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у општини ОЏАЦИ, улица и број: Кнез Михајлова 24 и то: КО Дана Почетак у (часова) Бачки Бачки Богојево Дероње о Лалић Оџаци Ратково Српски VI - Плаћање закупнине - Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања. Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. VII 200

13 Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине ОЏАЦИ. Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и : - гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или - уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или - доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закуп. Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у «Службени лист Општине Оџаци, огласне табле Општинске управе Општине Оџаци и месних канцеларија, wеб сајт Општине Оџаци», с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште. Број: /2019-I Дана: године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОЏАЦИ Председник општине Председник општине мр Латинка Васиљковић с.р. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 05/ ; ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ; ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК : МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ; АДРЕСА: ОЏАЦИ, КНЕЗ МИХАЈЛОВА БРОЈ 24; ТЕЛЕФОН:(025) ; ФАКС: (025) : ШТАМПА:ИЗДАВАЧ. 201