Filozofski fakultet u Rijeci. tel. (051) (051) , faks. (051) ,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Filozofski fakultet u Rijeci. tel. (051) (051) , faks. (051) ,"

Транскрипт

1 Studijski program: Engleski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni Semestar: I. Britanska kult. i civ., P, dr.sc. O'Malley, 139 Engleski jezik 1, V/C, MA J.K.Musa, 139 Uvod u englesku knjiž.1, P, dr.sc. A. O'Malley, 139 Britanska kult. i civ., P, dr.sc. O'Malley, 139 Engleski jezik 1, V/C, MA J.K.Musa, 139 Uvod u englesku knjiž.1, P, dr.sc. A. O'Malley, 139 Engleski jezik 1, S/C, MA J.K.Musa, 139 Uvod u englesku knjiž.1, S, dr.sc. A. O'Malley, 139 Engleski jezik 1, V/A, MA J.K.Musa, 406 Engleski jezik 1, S/C, MA J.K.Musa, 139 Uvod ling. studij eng.jez., P, dr.sc. M.Brala-Vukanović, 139 Engleski jezik 1, V/A, MA J.K.Musa, 406 Engleski jezik 1, V/B, MA J.K.Musa, 406 Engleski jezik 1, S/C, MA J.K.Musa, 139 Uvod ling. studij eng.jez., P, dr.sc. M.Brala-Vukanović, 139 Engleski jezik 1, S/A, MA J.K.Musa, 406 Engleski jezik 1, V/B, MA J.K.Musa, 406 Uvod ling. studij eng.jez., S, dr.sc. M.Brala-Vukanović, 139 Engleski jezik 1, S/B, MA J.K.Musa, 406 Uvod ling. studij eng.jez., S, dr.sc. M.Brala-Vukanović, 139 Engleski jezik 1, S/A, MA J.K.Musa, 406 Engleski jezik 1, S/B, MA J.K.Musa, 406 Engleski jezik 1, S/A, MA J.K.Musa, 406 Engleski jezik 1, S/B, MA J.K.Musa, 406

2 Studijski program: Engleski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni Semestar: III. Engleski jezik 3, S/A dr.sc. A.Memišević, 406 Engleski jezik 3, S/A dr.sc. A.Memišević, 406 Engleski jezik 3, S/A dr.sc. A.Memišević, 406 Žanr kratke priče, S, mr.sc. I.Grubica, 902 Žanr kratke priče, S, mr.sc. I.Grubica, 902 Engleski jezik 3, V dr.sc. T.Vukelić, 901 Engleski jezik 3, V dr.sc. T.Vukelić, 901 Uvod u anglof.kanad.knjiž., P, dr.sc. N.Tutek, 901 (od 16:00 do 17:30) Uvod u anglof.kanad.knjiž., S, dr.sc. N.Tutek, 901 Engleski jezik 3, S/B dr.sc. A.Memišević, 406 Engleski jezik 3, S/B dr.sc. A.Memišević, 406 Engleski jezik 3, S/B dr.sc. A.Memišević, 406 Kako čitati film, P, dr.sc. A.Primorac, 232 Kako čitati film, P, dr.sc. A.Primorac, 232 Moderna brit. i irska knjiž., P, dr.sc. A.O'Malley, 138 Moderna brit. i irska knjiž., P, dr.sc. A.O'Malley, 138 Kako čitati film - projekcije filmova, dr.sc. Primorac, 139 Kako čitati film - projekcije filmova, dr.sc. Primorac, 139 Kako čitati film - projekcije filmova, dr.sc. Primorac, 139 Morfosintaksa eng. jez., P dr.sc. B.Drljača-Margić, 406 (od 09:00) Morfosintaksa eng. jez., P dr.sc. B.Drljača-Margić, 406 Morfosintaksa eng. jez., P/S dr.sc. B.Drljača-Margić, 406 (do 12:15)

3 Studijski program: Engleski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni Semestar: V. Engleski jezik 5, V/A dr.sc. T.Vukelić, 901 Engleski jezik 5, V/B dr.sc. T.Vukelić, 901 Osn. semant. i pragm., P dr.sc. M.Brala-Vukanović, 139 Engleski jezik 5, V/A dr.sc. T.Vukelić, 901 Engleski jezik 5, V/B dr.sc. T.Vukelić, 901 Osn. semant. i pragm., P dr.sc. M.Brala-Vukanović, 139 Engleski jezik 5, S/A dr.sc. T.Vukelić, 901 Moderna irska knjiž., P, mr.sc. I.Grubica, 901 Engleski jezik 5, S/B dr.sc. T.Vukelić, 901 Osn. semant. i pragm., S dr.sc. M.Brala-Vukanović, 139 Engleski jezik 5, S/A dr.sc. T.Vukelić, 901 Moderna irska knjiž., P, mr.sc. I.Grubica, 901 Engleski jezik 5, S/B dr.sc. T.Vukelić, 901 Prevođenje pravo i EU, V, dr.sc. M.Podboj, 406 Prevođenje pravo i EU, V, dr.sc. M.Podboj, 406 Neo-viktorijanizam, P, dr.sc. A.Primorac, 902 Neo-viktorijanizam, P, dr.sc. A.Primorac, 902 Starija eng. knjiž., P dr.sc. S.Čuljat, 406 Interpretacija romana, P, dr.sc. L.Gruić-Grmuša, 904 Starija eng. knjiž., P dr.sc. S.Čuljat, 406 Interpretacija romana, P, dr.sc. L.Gruić-Grmuša, 904

4 Studijski program: Preddiplomski studij FILOZOFIJA Semestar: I. Spoznavanje i neurorazl.?, S 205 Spoznavanje i neurorazl.?, S 205 Uvod u filozofiju comm dr.b.berčić, P 106 Uvod u filozofiju comm dr.b.berčić, P 106 Uvod u filozofiju dr.b.berčić, P 106 Uvod u filozofiju dr.b.berčić, P 106 Filozofija historije dr.n.petrović, P 450 Filozofija historije dr.n.petrović, P 450 Filozofija jezika dr.n.miščević/dr.m.blečić, P 106 Filozofija jezika dr.n.miščević/dr.m.blečić, P 106 Libert.:etika i pol.sl.tržišta dr.n.petrović, P 450 Libert.:etika i pol.sl.tržišta dr.n.petrović, P 450 Anal.marks. Slob.volje. dr.n.petrović, dr.f.čeč, P 450 P 401 Anal.marks. dr.n.petrović, P 450 Slob.volje. dr.f.čeč, P 401 Uvod u filozogiju A gr. dr.f.čeč, S 107 Uvod u filozogiju A gr. dr.f.čeč, S 107 Log.pozit. dr.b.berčić, S 401 Log.pozit. dr.b.berčić, S 401 *nastava se održava u terminima navedenima na izvedbenom programu Etika međ.odnosa dr.n.zelič, P 501 Etika međ.odnosa dr.n.zelič, P 501 Pol.ideje i javne pol. dr.i.cerovac, P 401 Filozofija psihologije dr.m.jurjako, P 401 Filozofija psihologije dr.m.jurjako, P 401 Ekonomija i spoznaja A.Dragojević Mijatović, S 401 Ekonomija i spoznaja A.Dragojević Mijatović, S 401 Logika dr.n.smokrovićp 107 Logika dr.n.smokrovićp 107 Logika A gr. T.Čop, S 401 Logika A gr. T.Čop, S 401 Uv.u fil. B gr. dr.f.čeč,s 106 Uv.u fil. B gr. dr.f.čeč,s 106 Emocije dr.i.vidmar P 106 Emocije dr.i.vidmar P 106 Egzistencijalizam dr.m.biondić P 401 Egzistencijalizam dr.m.biondić P 401 Pol.ideje i javne pol. dr.i.cerovac, P ,30-20,30 17,30-20,30 Spoznaja u Praktična etika* Os.prob.ant.etike* Umj.i mor.učenje* Pol.ideje i javne pol. stv.svijetu dr.e.baccarini/dr. dr.e.baccarini/ dr.e.baccarini/ dr.i.cerovac, S 401 M.Zubčić, I.Cerovac, P 106 asistent P/S 106 asistent P/S 401 S 402 Praktična etika* dr.e.baccarini/dr. I.Cerovac, S 106 Spoznaja u stv.svijetu M.Zubčić, S 402 Os.prob.ant.etike* dr.e.baccarini/ asistent P/S 106 Umj.i mor.učenje* dr.e.baccarini/ asistent P/S 401 Fil.dobrobiti dr.n.zelič/dr.a.gavran Miloš, P 402 Fil.dobrobiti dr.n.zelič/dr.a.gavran Miloš P 402 Logika B gr. T.Čop, S 401 Logika B gr. T.Čop, S 401

5 Studijski program: Preddiplomski studij FILOZOFIJA Semestar: III. Uvod u filozofiju comm dr.b.berčić, P 106 Uvod u filozofiju comm dr.b.berčić, P 106 Filozofija historije dr.n.petrović, P 450 Libert.:etika i pol.sl.tržišta dr.n.petrović, P 450 Libert.:etika i pol.sl.tržišta dr.n.petrović, P 450 Anal.marks. Slob.volje. dr.n.petrović, dr.f.čeč, P 450 P 401 Anal.marks. dr.n.petrović, P 450 Log.pozit. dr.b.berčić, S 401 Log.pozit. dr.b.berčić, S 401 Slob.volje. dr.f.čeč, P 401 Etika međ.odnosa dr.n.zelič, P 501 Etika međ.odnosa dr.n.zelič, P 501 Filozofija psihologije dr.m.jurjako, P 401 Filozofija psihologije dr.m.jurjako, P 401 Ekonomija i spoznaja A.Dragojević Mijatović, S 401 Ekonomija i spoznaja A.Dragojević Mijatović, S 401 Estetika dr.i.vidmar, P 401 Estetika dr.i.vidmar, P 401 Emocije dr.i.vidmar, P106 Emocije dr.i.vidmar, P 401 Egzistencijalizam dr.m.biondić, P 401 Egzistencijalizam dr.m.biondić, P 401 Filozofija historije dr.n.petrović, P ,30-20,30 17,30-20,30 Spoznaja u Praktična etika* Os.prob.ant.etike* Filozofija jezika stv.svijetu dr.e.baccarini/dr. dr.e.baccarini/ dr.n.miščević/dr.m.blečić, P 106 M.Zubčić, I.Cerovac, P 106 asistent P/S 106 S 402 Filozofija jezika dr.n.miščević/dr.m.blečić, P 106 Praktična etika* dr.e.baccarini/dr. I.Cerovac, S 106 Spoznaja u stv.svijetu M.Zubčić, S 402 Os.prob.ant.etike* dr.e.baccarini/ asistent P/S 106 Umj.i mor.učenje* dr.e.baccarini/ asistent P/S 401 Umj.i mor.učenje* dr.e.baccarini/ asistent P/S 401 *nastava se održava u terminima navedenima na izvedbenom programu **nastava iz seminara Estetika A grupe održava se prema sljedećem: petkom 16,15-18 sati od , a od od 12,15-14 sati Estetika A gr.** dr.i.vidmar S 401 Estetika A gr. dr.i.vidmar S 401 Estetika B gr. dr.a.gavran Miloš, S 402 Estetika B gr. dr.a.gavran Miloš, S 402 Estetika A gr.** dr.a.gavran Miloš, S 402 Estetika A gr.** dr.a.gavran Miloš, S 402

6 Studijski program: Preddiplomski studij FILOZOFIJA Semestar: V. Fil.kao sustav dr.p.šustar, P 401 Fil.kao sustav dr.p.šustar, P 401 Uvod u filozofiju comm dr.b.berčić, P 106 Uvod u filozofiju comm dr.b.berčić, P 106 Epistemologija A gr. A.Mešanović S 401 Epistemologija A gr. A.Mešanović S 401 Epistemologija dr.s.prijić- Samaržija, P401 Epistemologija dr.s.prijić- Samaržija, P401 Epistemologija B gr. A.Mešanović S 401 Epistemologija B gr. A.Mešanović S 401 Fil.historije dr.n.petrović P 450 Libert.:etika i pol.sl.tržišta dr.n.petrović, P 450 Libert.:etika i pol.sl.tržišta dr.n.petrović, P 450 Anal.marks. dr.n.petrović, P 450 Anal.marks. dr.n.petrović, P 450 Log.pozit. dr.b.berčić, S 401 Log.pozit. dr.b.berčić, S 401 Slob.volje. dr.f.čeč, P 401 Slob.volje. dr.f.čeč, P 401 Etika međ.odnosa dr.n.zelič, P 501 Etika međ.odnosa dr.n.zelič, P 501 Filozofija psihologije dr.m.jurjako, P 401 Filozofija psihologije dr.m.jurjako, P 401 Ekonomija i spoznaja A.Dragojević Mijatović, S 401 Ekonomija i spoznaja A.Dragojević Mijatović, S 401 Emocije dr.i.vidmar, P 401 Emocije dr.i.vidmar, P 401 Egzistencijalizam dr.m.biondić, P 401 Egzistencijalizam dr.m.biondić, P 401 Fil.historije dr.n.petrović P ,30-20,30 17,30-20,30 Fil. jezika dr.n.miščević/ dr.m.blečić, P 106 Fil. jezika dr.n.miščević/ dr.m.blečić, P 106 *nastava se održava u terminima navedenima na izvedbenom programu Praktična etika* dr.e.baccarini/dr.i.cerovac, P 106 Praktična etika* dr.e.baccarini/dr.i.cerovac, P 106 Os.prob.ant.etike* dr.e.baccarini/ asistent P/S 106 Os.prob.ant.etike* dr.e.baccarini/ asistent P/S 106 Umj.i mor.učenje* dr.e.baccarini/ asistent P/S 401 Umj.i mor.učenje* dr.e.baccarini/ asistent P/S 401 Fil.kao sustav A gr. dr.z.brzović, S 401 Fil.kao sustav A gr. dr.z.brzović, S 401 Fil.kao sustav B gr. dr.z.brzović, S 401 Fil.kao sustav B gr. dr.z.brzović, S 401

7 Studijski program: Njemački jezik i književnost, preddiplomski, dvopredmetni Semestar: I Njemački jezik I(grupa A) Communis dr. B. Kos 504 Njemački jezik I(grupa A) Communis dr. B. Kos 504 Jezične vježbe I D. Maršanić 204 Jezične vježbe I D. Maršanić 204 Jezične vježbe I D. Maršanić 501 Jezične vježbe I D. Maršanić 501 Jezične vježbe I D. Maršanić 501 Jezične vježbe I D. Maršanić 501 Uvod u studij njem.knjiž. Dr. P. Žagar-Šoštarić P 205 Uvod u studij njem.knjiž. Dr.P.Žagar-Šoštarić P 205 Kultura i civ. zemalja nj.g.p. Dr. B. Kos S 504 Kultura i civ. zemalja nj.g.p. Dr. B. Kos S 504 Njemački jezik I(grupa B) Communis dr. B. Kos 204 Njemački jezik I(grupa B) Communis dr. B. Kos 204 Konverzacijske vježbe Dr. B. Kos 501 Konverzacijske vježbe Dr. B. Kos 501

8 Studijski program: Njemački jezik i književnost, preddiplomski, dvopredmetni Semestar: III Jezične vježbe III V D. Maršanić 403 Jezične vježbe III V D. Maršanić 403 Pismeni izraz Dr. B. Kos 504 Pismeni izraz Dr. B. Kos 504 Morfologija nj.j. P Dr.A.Stojić 207 Morfologija nj.j.p Dr.A.Stojić 207 Jezične vježbe III V D. Maršanić 405 Jezične vježbe III V D. Maršanić 405 Seminar iz posl.knjiž. dr B. Dudaš 403 Seminar iz posl.knjiž. dr B. Dudaš 403 Poslijeratna književnost P dr. B. Dudaš 403 Poslijeratna književnost P dr. B. Dudaš 403

9 Studijski program: Njemački jezik i književnost, preddiplomski, dvopredmetni Semestar: V Komunikacijski stilovi Dr.S. Jurin P 504 Komunikacijski stilovi Dr.S. Jurin S 504 Leksikologija Dr. A. Stojić P 501 Jezične vježbe V I.Baričević 405 Jezične vježbe V Dr. M. Svoboda 233 Leksikologija Dr. A. Stojić P 501 Jezične vježbe V I.Baričević 405 Jezične vježbe V Dr. M. Svoboda 233 Jezične vježbe V I.Baričević 405 Jezične vježbe V I.Baričević 405 Jezične vježbe V Dr. M. Svoboda 233 Jezične vježbe V Dr. M. Svoboda 233 Srturm und Drang i W.klas. Dr. B. Dudaš 403 Srturm und Drang i W. klas. Dr. B. Dudaš 403 Djela švic.autora S Dr. B. Dudaš 403 Djela švic.autora S Dr.B. Dudaš 403

10 Studijski program: Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski jednopredmetni (HJK-1) Semestar: I. Hrvatska kultura i civilizacija dr. I. Lukežić P+2S 601 Osnove jezične kulture dr. M. Matešić Fonologija hrvatskoga standardnog jezika dr. M. Matešić 2P 106 Fonologija hrvatskoga standardnog jezika dr. M. Matešić 2S 106 Uvod u znanost o književnosti dr. A. Mijatović 2P 139 Hrvatska srednjovjekovna književnost dr. S. Potočnjak 2P 138 Hrvatska srednjovjekovna književnost dr. S. Potočnjak 2S 138 P+2S 207 Poljska kultura i civilizacija Književnost za djecu i mladež dr. A. Car-Mihec A. Rudkowska Teorija jezika 2P+S 232 Teorija jezika dr. N. Palašić 2S 138 Makedonska kultura i civilizacija B. Stojanovska 2P+S 601 2P+S 231 dr. L. Badurina 2P 601 Uvod u znanost o književnosti S. Stanić 2S 403

11 Studijski program: Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski jednopredmetni (HJK-1) Semestar: III. Hrvatska kultura i civilizacija dr. I. Lukežić P+2S 601 Uvod u povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika dr. S. Zubčić 2P 601 dr. I. Nežić S 601 Andrija Kačić Miošić i njegovi sljedbenici dr. I. Lukežić P+S 401 Makedonski jezik 2 Slovenski jezik 2 B. Stojanovska dr. K. Lah 2P+S 601 2P+S 301 Poljski jezik 2 Čitanje / analiza medijskog teksta dr. M. Biti 2P 106 Čitanje / analiza medijskog teksta dr. M. Biti 2S 106 od 8:30 - Hrvatska književ. 17. i 18. stoljeća dr. I. Srdoč-Konestra 2P 206 Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća dr. S. Potočnjak 2S 206 Poljski jezik 2 A. Rudkowska S 302 od 8:30 - Tvorba riječi hrvatskoga standard. jezika dr. K. Novak 2S 601 Oblici hrvatske usmene književnosti dr. E. Banov 2P 601 Oblici hrvatske usmene književnosti dr. E. Banov 2S 601 Svjetska književnost 1 Književni tekst A. Rudkowska 2P 601 dr. A. Car-Mihec 2P 501 Svjetska književnost 1 dr. A. Car-Mihec 2S 501 Tvorba riječi hrvatskoga standardnog jezika dr. K. Novak 2P 450 Uvod u teoriju filma dr. D. Durić 2P 403 A. Jerić S 403 dr. A. Mijatović P+S 601

12 Studijski program: Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski jednopredmetni (HJK-1) Semestar: V. Makedonski jezik 4 Andrija Kačić Miošić i njegovi sljedbenici dr. I. Lukežić P+S 401 B. Stojanovska Čakavsko narječje 2P+S 302 Hrvatski realizam i moderna dr. M. Kolar 2P 232 Hrvatski realizam i moderna Hrvatska kratka priča dr. M. Kolar 2P 232 dr. M. Kolar 2S 232 Makedonski jezik 2 B. Stojanovska dr. I. Nežić 2S 402 Hrv. književnost između dvaju svjetskih ratova dr. M. Kolar 2P 450 Hrv. književnost između dvaju svjetskih ratova Slovenski jezik 2 dr. K. Lah dr. M. Kolar 2S 450 Poljski jezik 4 A. Rudkowska P 701 Čitanje / analiza medijskog teksta dr. M. Biti 2P 106 Čitanje / analiza medijskog teksta dr. M. Biti 2S 106 Pregled stilističkih škola i pravaca dr. D. Marot Kiš 2P 106 Pregled stilističkih škola i pravaca dr. D. Marot Kiš 2S 106 2P+S 601 2P+S 301 Poljski jezik 2 Poljski jezik 4 A. Rudkowska 2P 601 A. Rudkowska P+S 701 Čakavsko narječje dr. S. Vranić 2P 403 Hrvatska kratka priča S. Stanić S 139 Poljski jezik 2 A. Rudkowska S 302 Uvod u teoriju filma dr. D. Durić 2P 403 A. Jerić S 403 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika dr. A. Vlastelić 2P 501 Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika dr. A. Vlastelić 2S 501

13 Studijski program: Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (HJK-2) Semestar: I. Hrvatska kultura i civilizacija od 8:00 do 11:15 - Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika dr. S. Zubčić dr. I. Lukežić 2P+2S 138 P+2S 601 Poljska kultura i civilizacija od 11:30 - Uvod u znanost o književnosti dr. M. Biti P+S 138 A. Rudkowska Teorija jezika 2P+S 232 dr. N. Palašić P+S 138 Hrvatska pravopisna norma dr. L. Badurina P 601 T. Zbašnik S 601 Makedonska kultura i civilizacija B. Stojanovska 2P+S 231

14 Studijski program: Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (HJK-2) Semestar: III. Hrvatska kultura i civilizacija Andrija Kačić Miošić i njegovi sljedbenici dr. I. Lukežić P+S 401 Hrvatska srednjovjekovna i renesansna književnost dr. I. Lukežić dr. I. Lukežić P+2S 601 2P+S 601 Dijalektologija hrvatskoga jezika dr. S. Vranić 2S 601 Dijalektologija hrvatskoga jezika dr. S. Vranić 2P 406 Poljski jezik 2 A. Rudkowska S 302 Morfologija i tvorba riječi hrv. standardnog jezika dr. K. Novak 2P+2S 106 od 11:00 do 14:15 Makedonski jezik 2 Slovenski jezik 2 B. Stojanovska dr. K. Lah 2P+S 601 2P+S 301 Poljski jezik 2 A. Rudkowska 2P 601 Uvod u teoriju filma dr. D. Durić 2P 403 A. Jerić S 403 Hrvatska pravopisna norma dr.l.badurina T. Zbašnik P+S 601

15 Studijski program: Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (HJK-2) Semestar: V. Andrija Kačić Miošić i njegovi sljedbenici Makedonski jezik 4 dr. I. Lukežić P+S 401 Čitanje / analiza medijskog teksta B. Stojanovska Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika dr. M. Biti 2P 106 Hrvatska književnost od romantizma do moderne 2P+S 302 dr. A. Vlastelić Čitanje / analiza medijskog teksta Hrvatska kratka priča S. Stanić S 139 dr. S. Tadić-Šokac 2P+S 601 dr. M. Biti 2S 106 Poljski jezik 2 A. Rudkowska S 302 2P+S 205 Pregled stilističkih škola i pravaca dr. D. Marot Kiš 2P+S 106 Hrvatska kratka priča dr. M. Kolar 2P 232 Makedonski jezik 2 B. Stojanovska Slovenski jezik 2 dr. K. Lah Poljski jezik 4 A. Rudkowska P 701 2P+S 601 2P+S 301 Poljski jezik 2 Poljski jezik 4 A. Rudkowska 2P 601 A. Rudkowska P+S 701 Svjetska književnost - od romantizma do postmodern. dr. D. Durić 2P 303 Svjetska književnost - od romantizma do postmodern. A. Jerić 2S 303

16 Studijski program: Kulturologija, preddiplomski jednopredmetni (KULT) Semestar: I. *Uvod u studij dr. B. Miloš S 801/2 *Uvod u studij dr. B. Miloš S 801/2 *Uvod u studij dr. B. Miloš S 801/2 Uvod u kult. povijest dr. I. Žurić Jakovina P 801/2 Uvod u kult. povijest dr. I. Žurić Jakovina P 801/2 Uvod u kult. povijest dr. I. Žurić Jakovina S 801/2 Uvod u kulturalne studije dr. N. Fanuko P 801/2 Uvod u kulturalne studije dr. N. Fanuko P 801/2 Uvod u kulturalne studije dr. N. Fanuko P/S 801/2 Data Science u kulturi dr. B. Perak P 201/2 Data Science u kulturi dr. B. Perak P 201/2 Data Science u kulturi dr. B. Perak S 201/2 Uvod u kult. antropologiju dr. S.Czerny P 801/2 Uvod u kult. antropologiju dr. S. Czerny P 801/2 Uvod u kult. antropologiju dr. S. Czerny S 801/2 *Uvod u studij koncentrirana nastava će se održati prema navedenim terminima u izvedbenom nastavnom planu. Uvod u filozofiju dr. A. Gavran Miloš P 106 Uvod u filozofiju dr. A. Gavran Miloš P 106 Metodologija ist. u kulturi D. Matić P 139 Metodologija ist. u kulturi D. Matić P/S 139

17 Studijski program: Kulturologija, preddiplomski jednopredmetni (KULT) Semestar: III. Intermedijalnost dr. D. Grgurić P 138 Intermedijalnost dr. D. Grgurić P 138 Intermedijalnost dr. D. Grgurić S 138 Pravci u filmskim studijima dr. B. Ružić P 138 Pravci u filmskim studijima dr. B. Ružić P 138 Pravci u filmskim studijima dr. B. Ružić S 138 Pravci u suv.kult.teo dr. I. Žurić Jakovina P 138 Pravci u suv.kult.teo. dr. I. Žurić Jakovina P 138 Pravci u suv.kult.teo. dr. I. Žurić Jakovina S 138 Etnički, nacionalni i rasni identiteti P 105 Etnički, nacionalni i rasni identiteti P 105 Etnički, nacionalni i rasni identiteti S 105 Jezik, mišljenje i kultura dr. B. Perak P 139 Jezik, mišljenje i kultura dr. B. Perak P 139 Jezik, mišljenje i kultura dr. B. Perak S 139 Filozofija i umjetnost dr. O. Pupovac P 205 Filozofija i umjetnost dr. O. Pupovac P 205 Filozofija i umjetnost dr. O. Pupovac S 205 Tekstualnost i narativnost dr. D.Marot Kiš P 238 Tekstualnost i narativnost dr. D.Marot Kiš S 238

18 Studijski program: Kulturologija, preddiplomski jednopredmetni (KULT) Semestar: V. Popularna glazba dr. D. Grgurić P 801/2 Interdiscipli. zn. i društvo dr. S. Czerny P 801/2 Popularna glazba dr. D. Grgurić P 801/2 Interdiscipli. zn. i društvo dr. S. Czerny P 801/2 Popularna glazba dr. D. Grgurić S 801/2 Interdiscipli. zn. i društvo dr. S. Czerny S 801/2 Vizualna kultura dr. B. Ružić P 138 Što je modernost dr. O. Pupovac P 801/2 Vizualna kultura dr. B. Ružić P 138 Kulturna politika dr. V. Pavlaković P 801/2 Što je modernost dr. O. Pupovac P 801/2 Vizualna kultura dr. B. Ružić S 138 Kulturna politika dr. V. Pavlaković P 801/2 Što je modernost dr. O. Pupovac S 801/2 Kulturna politika dr. V. Pavlaković S 801/2 Konzumerizam dr. H. Hromadžić P 801/2 Konzumerizam dr. H. Hromadžić P 801/2 Konzumerizam dr. H. Hromadžić S 801/2

19 Studijski program: PEDAGOGIJA Jednopredmetni preddiplomski studij Semestar: I. Akademska godina: / Njem.jezik u odg. i obraz. Dr. N. Košuta, V, 504 Njem.jezik u odg. i obraz. Dr. N. Košuta, S, 504 OJK i akad.pisanja Dr. V. Kovač, P, 301 OJK i akad.pisanja Dr. B.M.Mohorovičić,P,301 OJK i akad.pisanja Dr. B.M.Mohorovičić,S,301 Filozofija odgoja Dr. A. Golubović, P, 205 Filozofija odgoja Dr. A. Golubović, P, 205 Filozofija odgoja Dr. A. Golubović, S, 205 Filozofija odgoja Dr. A. Golubović, S, 205 Opća pov. odgoja i obrazov. Dr. J. Ledić, P, 301 Opća pov. odgoja i obrazov. Dr. J. Ledić, P, 301 Elementi digitalnih kompet. Dr. M. Maliković, V, 102 Elementi digitalnih kompet. Dr. M. Maliković, V, 102 Elementi digitalnih kompet. Dr. M. Maliković, V, 102 Eng. jezik u odg. i obraz. XY, V, 325* Eng. jezik u odg. i obraz. XY, S, 325 Opća pov. odgoja i obrazov. I. Miočić, S, 301 Opća pov. odgoja i obrazov. I. Miočić, S, 301 Opća pedagogija Dr. I. Buchberger, P, 302 Opća pedagogija Dr. I. Buchberger, P, 302 Opća pedagogija Dr. I. Buchberger, S, 302 * nastava iz predmeta Engleski jezik u odgoju i obrazovanju počet će u studenom. Detaljne informacije bit će studentima dostavljene pravovremeno

20 Studijski program: PEDAGOGIJA Jednopredmetni preddiplomski studij Semestar: III. Akademska godina: / Soc.stereo.pred. i diskr.* Dr. B. K.Maglica, P, 303 Soc.stereo.pred. i diskr. Dr. B. K.Maglica, P, 303 Soc.stereo.pred. i diskr. Dr. B. K.Maglica, S, 450 Soc.stereo.pred. i diskr. Dr. B. K.Maglica, S, 450 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, P, 201 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, P, 201 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, V, 201 Komunikacija u odg i obraz. Dr. K. Mrnjaus, P, 205 Komunikacija u odg i obraz. Dr. K. Mrnjaus, P, 205 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, V, 201 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, V, 201 * 14. listopada (prvi sat) nastava počinje u 9,15 sati. Teorije odgoja Dr. S. Kušić, P, 302 Teorije odgoja Dr. S. Kušić, P, 302 Teorije odgoja Dr. S. Kušić, P, 302 Teorije odgoja Dr. S. Kušić, S, 302 Obraz. i izazovi suvr. društ. Dr. N. Rončević, P, 501 Obraz. i izazovi suvr. društ. Dr. N. Rončević, V, 501 Obraz. i izazovi suvr. društ. Dr. N. Rončević, S, 501 Osnove e-obrazovanja dr. M. Holenko Dlab, P, 102 Osnove e-obrazovanja dr. M. Holenko Dlab, P, 102 Komunikacija u odg i obraz. J. Sandalj, S, 205 Komunikacija u odg i obraz. J. Sandalj, S, 205

21 Studijski program: PEDAGOGIJA Jednopredmetni preddiplomski studij Semestar: V. Akademska godina: / Komparativna pedagogija Dr. S. Vrcelj, P, 302 Komparativna pedagogija Dr. S. Vrcelj, P, 302 Komparativna pedagogija N. Čekolj, S, 302 Komparativna pedagogija dr. S. Vrcelj, S, 302 Andragogija Dr. A. Zovko, P, 302 Andragogija Dr. A. Zovko, P, 302 Andragogija J. Sandalj, S, 302 Andragogija J. Sandalj, S, 302 Ped. ranog i predšk. odgoja Dr. J. Zloković, P, 301 Ped. ranog i predšk. odgoja Dr. J. Zloković, P, 301 Ped. ranog i predšk. odgoja K. Vučinić, S, 301 Ped. ranog i predšk. odgoja K. Vučinić, S, 301 Upravlj. projektima u obrazov. Dr. B.Ćulum Ilić, P, 301 Upravlj. projektima u obrazov. Dr. B.Ćulum Ilić, P, 301 Upravlj. projektima u obrazov. N. Čekolj, S, 301 Upravlj. projektima u obrazov. N. Čekolj, S, 301

22 Studijski program: PEDAGOGIJA Dvopredmetni preddiplomski studij Semestar: I. Akademska godina: / Filozofija odgoja Dr. A. Golubović, P, 205 Opća pov. odgoja i obrazov. Dr. J. Ledić, P, 301 Opća pov. odgoja i obrazov. I. Miočić, S, 301 Filozofija odgoja Dr. A. Golubović, P, 205 Opća pov. odgoja i obrazov. Dr. J. Ledić, P, 301 Opća pov. odgoja i obrazov. I. Miočić, S, 301 Filozofija odgoja Dr. A. Golubović, S, 205 Filozofija odgoja Dr. A. Golubović, S, 205 Opća pedagogija Dr. I. Buchberger, P, 302 Opća pedagogija Dr. I. Buchberger, P, 302 Opća pedagogija Dr. I. Buchberger, S, 302

23 Studijski program: PEDAGOGIJA Dvopredmetni preddiplomski studij Semestar: III. Akademska godina: / Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, P, 201 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, P, 201 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, V, 201 Komunikacija u odg i obraz. Dr. K. Mrnjaus, P, 205 Komunikacija u odg i obraz. Dr. K. Mrnjaus, P, 205 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, V, 201 Statist. u ped. praksi i istr. Dr. N. Rončević, V, 201 Teorije odgoja Dr. S. Kušić, P, 302 Teorije odgoja Dr. S. Kušić, P, 302 Teorije odgoja Dr. S. Kušić, P, 302 Teorije odgoja Dr. S. Kušić, S, 302 Obraz. i izazovi suvr. društ. Dr. N. Rončević, P, 501 Obraz. i izazovi suvr. društ. Dr. N. Rončević, V, 501 Obraz. i izazovi suvr. društ. Dr. N. Rončević, S, 501 Komunikacija u odg i obraz. J. Sandalj, S, 205 Komunikacija u odg i obraz. J. Sandalj, S, 205

24 Studijski program: PEDAGOGIJA Dvopredmetni preddiplomski studij Semestar: V. Akademska godina: / Inkluzivna pedagogija Dr. N. Vlah, P, 205 Inkluzivna pedagogija Dr. N. Vlah, P, 205 Komparativna pedagogija Dr. S. Vrcelj, P, 302 Komparativna pedagogija Dr. S. Vrcelj, P, 302 Andragogija Dr. A. Zovko, P, 302 Inkluzivna pedagogija Dr. N. Vlah, S, 205 Inkluzivna pedagogija Dr. N. Vlah, S, 205 Andragogija J. Sandalj, S, 302 Ped. ranog i predšk. odgoja Dr. J. Zloković, P, 301 Ped. ranog i predšk. odgoja Dr. J. Zloković, P, 301 Ped. ranog i predšk. odgoja K. Vučinić, S, 301 Ped. ranog i predšk. odgoja K. Vučinić, S, 301

25 Studijski program: Preddiplomski studij POVIJEST Semestar: I. Povijest obavj.službi dr.d.dukovski, P 402 Povijest obavj.službi dr.d.dukovski, P 402 Njemačka nakon Dr.svj.rata-pol.,gosp.i dr. dr.b.buduaš, P 450 Njemačka nakon Dr.svj.rata-pol.,gosp.i dr. dr.b.buduaš, S 450 Slov.-hrv.kult.i pov.veze dr.b.riman, P 402 Slov.-hrv.kult.i pov.veze dr.b.riman, S 402 Paleogr.,dipl., sf.i kronol. dr.g.bilogrivić, P 801 Paleogr.,dipl., sf.i kronol. dr.g.bilogrivić, P 801 Pazin.knežija u ran.nov.vijeku dr.m.ćutić Gorup, P 402 Pazin.knežija u ran.nov.vijeku dr.m.ćutić Gorup, P 402 Dr.i vj.pov.europe u ran.nov.vj. dr.d.božić Bogović, P 402 Dr.i vj.pov.europe u ran.nov.vj. dr.d.božić Bogović, P 402 Pov.Habsb.Mon.od 16.st.do dr.d.božić Bogović, P 401 Pov.Habsb.Mon.od 16.st.do dr.d.božić Bogović, P 401 Pov.i kult.viking.doba dr.g.bilogrivić, P 450 Pov.i kult.viking.doba dr.g.bilogrivić, P 450 Pov.Rijeke od poč.19.st.do dr.a.roknić Bežanić, P 402 Pov.Rijeke od poč.19.st.do dr.a.roknić Bežanić,S 402 Povijest grčke civilizacije A gr. dr.l.šešelj, S 801 Povijest grčke civilizacije dr.l.šešelj, P 107 Povijest grčke civilizacije dr.l.šešelj, S 107 Povijest grčke civilizacije B.gr. dr.l.šešelj, S 450 Uvod u znan.o povijesti dr.m.orlić, P 106 Uvod u znan.o povijesti dr.m.orlić, P 106 Uvod u znan.o povijesti dr.m.orlić, V 106

26 Studijski program: Preddiplomski studij POVIJEST Semestar: III. Povijest obavj.službi dr.d.dukovski, P 402 Povijest obavj.službi dr.d.dukovski, P 402 Njemačka nakon Dr.svj.rata-pol.,gosp.i dr. dr.b.buduaš, P 450 Njemačka nakon Dr.svj.rata-pol.,gosp.i dr. dr.b.buduaš, S 450 Slov.-hrv.kult.i pov.veze dr.b.riman, P 402 Slov.-hrv.kult.i pov.veze dr.b.riman, S 402 Paleogr.,dipl., sf.i kronol. dr.g.bilogrivić, P 801 Paleogr.,dipl., sf.i kronol. dr.g.bilogrivić, P 801 Hrv.zemlj.u sr.vj od st. dr.k.jovanović, P 402 Hrv.zemlj.u sr.vj od st. dr.k.jovanović, P 402 Hrv.zemlj.u sr.vj od st. J.Trstenjak,S 402 Pazin.knežija u ran.nov.vijeku dr.m.ćutić Gorup, P 402 Pazin.knežija u ran.nov.vijeku dr.m.ćutić Gorup, P 402 Dr.i vj.pov.europe u ran.nov.vj. dr.d.božić Bogović, P 402 Dr.i vj.pov.europe u ran.nov.vj. dr.d.božić Bogović, P 402 Pov.Habsb.Mon.od 16.st.do dr.d.božić Bogović, P 401 Pov.Habsb.Mon.od 16.st.do dr.d.božić Bogović, P 401 Pov.i kult.vik.doba dr.g.bilogrivić, P 450 Pov.i kult.vik.doba dr.g.bilogrivić, P 450 Sr.ednjov.pov.Europe st.* dr.k.jovanović P 301 Sr.ednjov.pov.Europe st.* dr.k.jovanović P 301 Pov.Rijeke od poč.19.st.do dr.a.roknić Bežanić, P 402 Pov.Rijeke od poč.19.st.do dr.a.roknić Bežanić,S 402 Srednj.pov.Europe od st. dr.k.jovanović, P 402 Srednj.pov.Europe od st. dr.k.jovanović, P 402 Srednj.pov.Europe od st. dr.k.jovanović, S 402 *predmet Srednjovjekovna povijest Europe stoljeće održava se za studente koji su upisani prije ak. godine 2018./2019., a navedeni kolegij nisu položili.

27 Studijski program: Preddiplomski studij POVIJEST Semestar: V. Pov.Europe u 19.st. dr.d.božić Bogović, P 402 Pov.Europe u 19.st. dr.d.božić Bogović, P 402 Povijest obavj.službi dr.d.dukovski, P 402 Povijest obavj.službi dr.d.dukovski, P 402 Njemačka nakon Dr.svj.rata-pol.,gosp.i dr. dr.b.buduaš, P 450 Njemačka nakon Dr.svj.rata-pol.,gosp.i dr. dr.b.buduaš, S 450 Slov.-hrv.kult.i pov.veze dr.b.riman, P 402 Slov.-hrv.kult.i pov.veze dr.b.riman, S 402 Paleogr.,dipl., sf.i kronol. dr.g.bilogrivić, P 801 Paleogr.,dipl., sf.i kronol. dr.g.bilogrivić, P 801 Hrv.od Napol.do dr.a.roknić Bežanić,P106 Hrv.od Napol.do dr.a.roknić Bežanić,P106 Hrv.od Napol.do dr.a.roknić Bežanić,P106 Pazin.knežija u ran.nov.vijeku dr.m.ćutić Gorup, P 402 Pazin.knežija u ran.nov.vijeku dr.m.ćutić Gorup, P 402 Dr.i vj.pov.europe u ran.nov.vj. dr.d.božić Bogović, P 402 Dr.i vj.pov.europe u ran.nov.vj. dr.d.božić Bogović, P 402 Pov.Habsb.Mon.od 16.st.do dr.d.božić Bogović, P 401 Pov.Habsb.Mon.od 16.st.do dr.d.božić Bogović, P 401 Pov.Rijeke od poč.19.st.do dr.a.roknić Bežanić, P 402 Pov.Rijeke od poč.19.st.do dr.a.roknić Bežanić,S 402

28 Studijski program: Povijest umjetnosti, preddiplomski dvopredmetni Semestar: I. Antička ikonografija, P, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić, 139 Antička ikonografija, S, dr.sc. P.Karković-Takalić, 139 Antička ikonografija, S, dr.sc. P.Karković-Takalić, 139 Pregled povijesti umj., P * dr.sc. N.Kudiš/dr.sc.N.Lah/ dr.sc.b.španjol-pandelo i dr., 207 Pregled povijesti umj., S * dr.sc. N.Kudiš/dr.sc.N.Lah/ dr.sc.b.španjol-pandelo i dr., 207 Pregled povijesti umj., S * dr.sc. N.Kudiš/dr.sc.N.Lah/ dr.sc.b.španjol-pandelo i dr., 207 Umjetnost starog vijeka, P, dr.sc. P.Karković-Takalić, 139 Umjetnost starog vijeka, P, dr.sc. P.Karković-Takalić, 139 * * Osnove vizual.umj., P, dr.sc. N.Kudiš, 207 (od 10:30) Osnove vizual.umj., P, dr.sc. N.Kudiš, 207 Osnove vizual.umj., S/A, dr.sc. N.Kudiš/M.Bolić, 207 Osnove vizual.umj., S/A, dr.sc. N.Kudiš/M.Bolić, 207 Osnove vizual.umj., S/B, dr.sc. N.Kudiš/M.Bolić, 207 Osnove vizual.umj., S/B, dr.sc. N.Kudiš/M.Bolić, 207 Umjetnost starog vijeka, S, dr.sc. P.Karković-Takalić, 207 Umjetnost starog vijeka, S, dr.sc. P.Karković-Takalić, 207 Umjetnost starog vijeka, S, dr.sc. P.Karković-Takalić, 207 * izv.prof. dr.sc. Nataša Lah će kolegij Pregled povijesti umjetnosti tokom cijelog mjeseca siječnja, održavati u sljedećem terminu: utorak od 12:00 do 14:00 sati u F-207

29 Studijski program: Povijest umjetnosti, preddiplomski dvopredmetni Semestar: III. Kršćanska ikonograf., P, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić, 206 Kršćanska ikonograf., P, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić, 206 Kršćanska ikonograf., S, dr.sc. B.Španjol-Pandelo, 206 Umjetnost gotike, P dr.sc. B.Španjol-Pandelo, 206 Umjetnost gotike, P dr.sc. B.Španjol-Pandelo, 206 Umjetnost gotike, P dr.sc. B.Španjol-Pandelo, 206 Liturgika i pov.umj., P, dr.sc. D.Tulić, Liturgika i pov.umj., S, dr.sc. D.Tulić, Liturgika i pov.umj., S, dr.sc. D.Tulić, Umjetnost romanike, S dr.sc. D.Dujmović, 206 Umjetnost romanike, S dr.sc. D.Dujmović, 206 Razv.crkv.svet , P, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić/ dr.sc. N.Belošević, 206 Razv.crkv.svet , S, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić/ dr.sc. N.Belošević, 206 Razv.crkv.svet , S, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić/ dr.sc. N.Belošević, 206 Umjetnost romanike, S dr.sc. D.Dujmović, 206 Skulpt. Ven , P, dr.sc. D.Tulić/M.Pintarić, 207 Umjetnost romanike, P dr.sc. D.Dujmović, 206 Umjetnost romanike, P dr.sc. D.Dujmović, 206 Umjetnost romanike, P dr.sc. D.Dujmović, 206 Umjetnost gotike, S dr.sc. B.Španjol-Pandelo, 207 od 17:30 Umjetnost gotike, S dr.sc. B.Španjol-Pandelo, 207 Skulpt. Ven , S, dr.sc. D.Tulić/M.Pintarić, 207 Skulpt. Ven , S, dr.sc. D.Tulić/M.Pintarić, 207

30 Studijski program: Povijest umjetnosti, preddiplomski dvopredmetni Semestar: V. Umjetnost baroka, P, dr.sc. D.Tulić, 206 Umjetnost baroka, P, dr.sc. D.Tulić, 206 Umjetnost baroka, P, dr.sc. D.Tulić, 206 Umjetnost baroka, S, dr.sc. D.Tulić/M.Pintarić, 206 Umjetnost baroka, S, dr.sc. D.Tulić/M.Pintarić, 206 Liturgika i pov.umj., P, dr.sc. D.Tulić Liturgika i pov.umj., S, dr.sc. D.Tulić Liturgika i pov.umj., S, dr.sc. D.Tulić Razv.crkv.svet , P, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić/ dr.sc. N.Belošević, 206 Razv.crkv.svet , S, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić/ dr.sc. N.Belošević, 206 Razv.crkv.svet , S, dr.sc. M.Vicelja-Matijašić/ dr.sc. N.Belošević, 206 Muzeologija, P, dr.sc. D.Dujmović, 206 Muzeologija, S, dr.sc. D.Dujmović, 206 Skulpt. Ven , P, dr.sc. D.Tulić/M.Pintarić, 206 Izvori moderne umj., P, dr.sc. J.Lozzi-Barković, 206 Skulpt. Ven , S, dr.sc. D.Tulić/M.Pintarić, 206 Izvori moderne umj., P, dr.sc. J.Lozzi-Barković, 206 Skulpt. Ven , S, dr.sc. D.Tulić/M.Pintarić, 206 Izvori moderne umj., S, dr.sc. J.Lozzi-Barković, 206 Izvori moderne umj., S, dr.sc. J.Lozzi-Barković, 206

31 Studijski program: Psihologija, preddiplomski Semestar: I. Uvod u psihologiju, dr. A. Gračanin, P, 107 Uvod u psihologiju, dr. A. Gračanin, S, 107 Uvod u psih. statistiku dr. I. Brdar/dr. P. Anić, P, 107/ Uvod u psih. statistiku dr. P. Anić, P, 107/ Biološke osn. pon. i dož., P, 107; dr. S. Pletikosić Tončić Biološke osn. pon. i dož., P, 107; dr. S. Pletikosić Tončić Uvod u psihologiju, dr. A. Gračanin, S, 138 Uvod u psihologiju, dr. A. Gračanin, S, 138 Metodologija psih. istraž. dr. D. Domijan, P, 107 Metodologija psih. istraž. dr. D. Domijan, P, 107 Metodologija psih. istraž. dr. D. Domijan, P, 107 Upotreba računala u psih. dr. M. Maliković, V-G1, Upotreba računala u psih. dr. M. Maliković, V-G1, Uvod u psih. statistiku dr. P. Anić, V-G1, 107/ Uvod u psih. statistiku dr. P. Anić, V-G1, 107/ SASTANAK ODSJEKA SASTANAK ODSJEKA Etika u psihologiji, dr. M. Kukić, P, S, 107 Etika u psihologiji, dr. M. Kukić, P, S, 107 Etika u psihologiji, dr. M. Kukić, P, S, 107 Upotreba računala u psih. dr. M. Maliković, V-G2, Upotreba računala u psih. dr. M. Maliković, V-G2, Upotreba računala u psih. dr. M. Maliković, V-G3, Upotreba računala u psih. dr. M. Maliković, V-G3, Motivacijski praktikum, dr. M. Kukić; dr. V. Žauhar 405 Motivacijski praktikum, dr. M. Kukić; dr. V. Žauhar 405 Uvod u psih. statistiku dr. P. Anić, V-G2, 107/ Uvod u psih. statistiku dr. P. Anić, V-G2, 107/ Uvod u psih. statistiku dr. P. Anić, V-G3, 107/ Uvod u psih. statistiku dr. P. Anić, V-G3, 107/ Upotr. rač. u psih.; dr. M. Maliković, P, /106 Biol. osn. pon. i dož., V-G1, 201/405; dr. S. Pletikosić Tončić Biol. osn. pon. i dož., V-G1, 201/405; dr. S. Pletikosić Metodologija psih. istraž., V-G1, K. Banov, 105/ Tončić Biol. osn. pon. i dož., V-G1, 405; dr. S. Pletikosić Tončić Metodologija psih. istraž, V- G2, K. Banov, 105/ Metodologija psih. istraž. V-G2, K. Banov, 105/ Metodologija psih. istraž. V-G3, K. Banov, 105/ Metodologija psih. istraž. K. Banov, V-G3, 105/

32 Studijski program: Psihologija, preddiplomski Semestar: III. Soc. ster., predr. i diskr., dr. B. Kalebić Maglica, 303 Psih. djet. i adolesc., dr. T. Martinac Dorčić, P, 303 Soc. ster., predr. i diskr., dr. B. Kalebić Maglica, 303 Psihologija komunikacije; dr. I. Brdar, P, 303 Psih. djet. i adolesc., dr. T. Martinac Dorčić, P, 303 Psih. djet. i adolesc., dr. T. Martinac Dorčić, S, 303 Teorije mjerenja; dr. T. Mohorić, P, 107 Teorije mjerenja; dr. T. Mohorić, P, 107 Praktikum iz eksp. psih. 1, dr. D. Domijan, dr. V. Žauhar, dr. S. Pletikosić Tončić, dr. M. Tončić, 230/ Psih. djet. i adolesc., dr. T. Martinac Dorčić, 303 Psih. djet. i adolesc., dr. T. Martinac Dorčić, 303 Psihologija komunikacije; dr. I. Brdar, P, 303 SASTANAK ODSJEKA Psihologija komunikacije; dr. 348 I. Brdar, V, 303 Teor. mjer., dr. T. Mohorić, V-G1, 105/ Teor. mjer., dr. T. Mohorić, V-G1, 105/ Praktikum iz eksp. psihologije 1, 230 Psih. djet. i adolesc., dr. T. Martinac Dorčić, 303 Psih. djet. i adolesc., dr. T. Martinac Dorčić, 303 Psihologija komunikacije; dr. P. Anić, V, 303 Psihologija komunikacije; dr. P. Anić, V, 303 Praktikum iz eksp. psih. 1, dr. D.Domijan, 230 Teor. mjer., dr. T. Mohorić, V- G2, 105/ Introduction to personality Psychology; dr. A. Gračanin, 107 Psihologija svijesti, dr. I. Bajšanski, 138 Mozak i spoznaja, dr. D. Domijan, 105 Psihologija svijesti, dr. I. Bajšanski, 138 Mozak i spoznaja, dr. D. Domijan, 105 Psihologija svijesti, dr. I. Bajšanski, 138 Mozak i spoznaja, dr. D. Domijan, 105

33 Studijski program: Psihologija, preddiplomski Semestar: V. Povijest psihologije, dr. N. Krapić, P, 107 Soc. ster., predr. i diskr., dr. B. Kalebić Maglica, 303 Povijest psihologije, dr. N. Krapić, P, 107 Socijalna kognicija, dr. B. Kalebić Maglica, V, S, 303 Uvod u psih. rada, dr. N. Krapić, P, 107 Soc. ster., predr. i diskr., dr. B. Kalebić Maglica, 303 Emocije, dr. I. Kardum, P, 406 Emocije, dr. D. Švegar, V1, 348 Socijalna kognicija, dr. B. Kalebić Maglica, V, S, 303 Uvod u psih. rada, dr. N. Krapić, P, 107 Emocije, dr. I. Kardum, P, 406 Emocije, dr. D. Švegar, V1, 348 Uvod u ed. psih., dr. B. Rončević Zubković, V, 303 Uvod u psihologiju rada, V, dr. S. Bradić, 107 Uvod u kliničku psihologiju, dr. M. Kukić, P, 401 SASTANAK ODSJEKA Emocije, dr. D. Švegar, S1, 348 Uvod u ed. psih., dr. B. Rončević Zubković, V, 303 Uvod u psihologiju rada, V, dr. S. Bradić, 107 Uvod u kliničku psihologiju, dr. M. Kukić, P, 401 SASTANAK ODSJEKA Emocije, dr. D. Švegar, S2, 348 Uvod u ed. psih., dr. B. Rončević Zubković, P, 403 Uvod u ed. psih., dr. B. Rončević Zubković, P, 403 Socijalna kognicija, dr. J. Hudek-Knežević, P, 303 Socijalna kognicija, dr. J. Hudek-Knežević, P, 303 Emocije, dr. D. Švegar, V2, 348 Osnove psihologije ličnosti; dr. A. Gračanin, 107 Uvod u ed. psih., dr. B. Rončević Zubković, P, 403 Osnove psihologije ličnosti; dr. A. Gračanin, 107 Psihologija svijesti, dr. I. Bajšanski, 138 Mozak i spoznaja, dr. D. Domijan, 105 Psihologija svijesti, dr. I. Bajšanski, 138 Mozak i spoznaja, dr. D. Domijan, 105 Psihologija svijesti, dr. I. Bajšanski, 138 Mozak i spoznaja, dr. D. Domijan, 105

34 Studijski program: Talijanski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (TJK) Semestar: I. Tal. književnost 1, S T. Pauletig 232 Tal. književnost 1, P 501 dr. G. Mazzieri-Sanković Tal. književnost 1, P 501 dr. G. Mazzieri-Sanković Lektorske vježbe 1 dr. F. Squadrone V 403 Lektorske vježbe 1 dr. F. Squadrone V 504 Lektorske vježbe 1 dr. F. Squadrone V 403 Talijanski jezik 1 P Dr. M. Đurđulov P 403 Lektorske vježbe 1 dr. F. Squadrone V 504 Lektorske vježbe 1 dr. F. Squadrone V 403 Talijanski jezik 1 V Dr. M. Đurđulov V 403 Lektorske vježbe 1 dr. F. Squadrone V504 Talijanski jezik 1 V Dr. M. Đurđulov V 403 Cmmunis Talijanski jezik 1 Dr. M. Đurđulov 204 Tal. pov. i kultura P Dr. C. Konta 204 Cmmunis Talijanski jezik 1 Dr. M. Đurđulov 204 Tal. pov. i kultura S Dr. C. Konta 204

35 Studijski program: Talijanski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (TJK) Semestar: III. Talijanska književnost 3 dr. C. Gerbaz Giuliano P 204 Talijanska književnost 3 dr. C. Gerbaz Giuliano P 204 Talijanski jezik 3 V I.Peršić 204 Morf. suvr. tal. jezika Dr. A. Rinaldin P 204 Talijanski jezik 3 V I. Peršić 204 Morf. suvr. tal. jezika Dr. A. Rinaldin V 204 Retorika P Dr.L. Malatesti 233 Talijanski jezik 3 Dr. A. Rinaldin P 204 Jezične vježbe 1 Dr. M. Đurđulov V 204 Morf. suvr. tal. jezika Dr. A. Rinaldin V 204 Retorika S Dr. L. Malatesti 233 Jezične vježbe 1 Dr. M. Đurđulov V 204 Talijanska književnost 3 S T. Pauletig 204

36 Studijski program: Talijanski jezik i književnost, preddiplomski dvopredmetni (TJK) Semestar: V. Talijanski jezik 5 S Dr. Squadrone V 403 Talijanski jezik 5 S Dr. Squadrone V 403 Talijanski jezik 5 P Dr. A. Rinaldin P 348 Prijevodne vježbe 1 V I.Peršić 233 Prijevodne vježbe 1 V I.Peršić 233 Suvr.tal.književnost P 501 dr. G.Mazzieri Sanković Suvr.tal.književnost P 501 dr. G.Mazzieri Sanković Suvr.tal.književnost S 204 Dr. F. Squadrone Fil. književnosti P/S 401 dr. E. Baccarini / dr F. Čeč Fil. književnosti P/S 401 dr. E. Baccarini / dr F. Čeč Fil. književnosti P/S 401 dr. E. Baccarini / dr F. Čeč Čit. suvr.knji.na tal.jeziku dr. C.G. Giuliano S 204 Čit. suvr.knji.na tal.jeziku dr. C.G. Giuliano S 204