Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш"

Транскрипт

1 Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година година година... Друмски саобраћај 4 Информатика у инжењерству 5 Индустријски инжењеринг 6 Примењена механика и аутоматско управљање 7 Енергетика и процесна техника 8 Моторна возила и мотори 9 Производно машинство 10 Машинске конструкције и механизација 11 Војноиндустријско инжењерство 1. година година година година Аутомобилско инжењерство 1. година година година Урбано инжењерство 1. година година година година Рачунарска техника и софтверско инжењерство 1. година година година година... 26

2 Факултет инжењерских наука Важи од I година - зимски семестар - Основне академске студије (Машинско инжењерство) Школска 2019/2020. година Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 Машински Математика 1 Машински Механика 1 Рачунарски алати Рачунарски алати 8:30 материјали материјали Група II Група II Група II Група I др В. Дунић Група II Група I др В. Лазић др Д. Адамовић др Н. Филиповић др Н. Грујовић Сала А Сала А Сала А Сала 212 ММ, група 2а ММ, група 2б Математика 1 Механика 1 Математика 1 Механика 1 Математика 1 Механика 1 Групе 5, 6 Енглески језик Групa 4 Групa 5 11:00 Сала 201 Група I Сала 206 Сала 212 Група I 11:00 Машински Математика 1 Група I Машински др В. Миловановић материјали Група 1 Група 4 материјали др С. Стефановић ДОН Сала 201 Сала 206 Сала А ДОН 12:00 12:00 12:15 12:15 Математика 1 Енглески језик Математика 1 Група 2 Групa 6 13:00 Сала 206 Група I Сала :00 13:15 Математика 1 13:15 13:30 Група 3 13:30 13:45 Сала :45 14:30 Механика 1 Механика 1 14:30 15:00 Група 1 15:00 15:15 Група 2 Сала :15 Сала 201 Група 3 Сала :30 16:30 Енглески језик Група II др С. Стефановић Енглески језик Група II :00 20:00 ММ - лабораторија за машинске материјале РА - ТЕМПУС сала (Групе 2а, 2б, 3a, 3б, 1а, 1б, 6б и 6а у сали А-I-34) Наставне групе за предавања: Група I: 1, 2, 3 Група II: 4, 5, 6 ДОН - Додатна настава ММ, група 3а ММ, група 3б ММ, група 5б ММ, група 5а РА, група 2б РА, група 2а РА, група 3б РА, група 3а РА, група 5б РА, група 5а РА, група 6а ММ, група 6б ММ, група 6а ММ, група 1б ММ, група 1а ММ, група 4б ММ, група 4а РА, група 4б РА, група 4а РА, група 1б РА, група 1а РА, група 6б

3 Факултет инжењерских наука Важи од II година - зимски семестар - Основне академске студије (Машинско инжењерство) Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:15 Машински Машински 8:15 8:30 елементи елементи 8:30 Математика 3 група 1 Аудиторне C-IV-2 вежбе Др M. Павловић Машински Механика елементи Термодинамика флуида Сала 201 Сала 201 Машински Аудиторне Групе 1, 2, 3 елементи вежбе група 2 C-IV-2 Сала 212 Сала 212 групe 1,2,3 Сала 206 Математика 3 Групе 6,7,8 Математика 3 Групе 7, 8 Машински Механика Сала 212 елементи Сала 212 Групe 1,2,3 Термодинамика флуида Групе 4,5,6,7,8 група 3 12:00 C-IV-2 Сала :00 12:15 Групе 1, 2, 3 12:15 Сала 212 Сала 206 Механика 2 Машински Групe 4,5,6,7,8 Групе 4, 5, 6 поновци 13:00 елементи 13:00 13:15 група 4 13:15 13:30 C-IV-2 др В. Дунић 13:30 13:45 13:45 14:30 Механика 2 14:30 14:45 Машински Машинско инж. Термодинамика Механика 14:45 15:00 елементи флуида 15:00 15:15 др Д. Ракић Др Н. Лукић Др С. Савић 15:15 Др М. Благојевић Машински 16:30 Машински Машински Механика 2 Механика 2 елементи 16:30 елементи елементи Аудиторне група 5 група 8 Група поновци 1 вежбе C-IV-2 C-IV-2 Сала 201 групе 1,2 Сала 201 Сала 212 групе 3,4 Група поновци 2 Сала А Сала 206 групе 5,6 Сала 212 Групе 4,5 Машински Машински и поновци елементи елементи група 6 група 9 1 C-IV-2 C-IV Машински 1 1 елементи 1 20:00 група 7 20:00 20:15 C-IV-2 20:15

4 Факултет инжењерских наука Важи од Основне академске студије V семестар - Друмски саобраћај Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Моторна возила 1 Стручна пракса Б-I-12 12:00 Безбедност 12:00 12:15 саобраћаја 12:15 Предавања 13:30 Б-I-12 13:30 13:45 13:45 14:30 14:30 15:00 Безбедност 15:00 15:15 саобраћаја 15:15 Основи конструисања Б-I-12 др. Н. Марјановић 16:30 16:30 Сала 101 Сала 106 Мерење и управљање Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

5 Факултет инжењерских наука Важи од Основне академске студије V семестар - Информатика у инжењерству Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Архитектура рачунарских система Предавања Стручна пракса Сала :00 12:00 12:15 12:15 Програмски 13:00 језици 13:00 13:30 13:30 13:45 13:45 14:00 А-II-23 (TEMPUS) 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 Основи Архитектура конструисања рачунарских 16:00 система 16:00 16:00 др. Н. Марјановић 16:30 16:30 Сала 101 Сала 101 Сала 106 Мерење и управљање Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

6 Факултет инжењерских наука Важи од Основне академске студије V семестар - Индустријски инжењеринг Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Предузетништво Организација рада Предавања Стручна Сала 106 А-I-13 пракса 12:00 12:00 12:15 12:15 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 14:30 15:00 15:00 Основи конструисања др. Н. Марјановић 16:30 Организација 16:30 рада Сала 101 Сала 106 Сала 106 Мерење и управљање Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

7 Факултет инжењерских наука Важи од Основне академске студије V семестар - Примењена мех. и аут. управљање Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Аутоматско управљање Ц-82 Стручна пракса Предавања 12:00 12:00 12:15 Аутоматско 12:15 управљање Ц-82 13:00 13:00 13:30 13:30 13:45 Основи 13:45 14:00 биоинжењеринга 14:00 14:30 Предавања 14:30 14:45 А-I-12 14:45 15:00 15:00 Основи конструисања др. Н. Марјановић 16:30 Основи 16:30 биоинжењеринга Сала 101 Сала 106 Мерење и управљање Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

8 Факултет инжењерских наука Важи од Основне академске студије V семестар - Енергетика и процесна техника Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Хидрауличне и пнеуматске машине Стручна Сала 102 пракса Хидрауличне и пнеуматске 12:00 машине 12:00 12:15 12:15 13:00 Сала :00 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 14:30 15:00 15:00 Основи конструисања Пренос топлоте 16:00 и масе 16:00 16:00 др. Н. Марјановић 16:30 16:30 Др Небојша Лукић Сала Сала 106 Мерење и управљање Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

9 Факултет инжењерских наука Важи од Основне академске студије V семестар - Моторна возила и мотори Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Моторна Мотори возила 1 СУС 1 Стручна пракса Б-I-12 Б-I-11 12:00 12:00 12:15 12:15 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 14:30 15:00 15:00 Основи конструисања 16:00 др. Н. Марјановић 16:30 16:30 Сала 101 Сала 106 Мерење и управљање Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

10 Факултет инжењерских наука Важи од Основне академске студије V семестар - Производно машинство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Машине алатке др Б. Недић Стручна A-I-13 пракса 12:00 12:00 12:15 12:15 Основи трибологијe 13:30 13:30 13:45 А-I-13 13:45 14:30 14:30 15:00 15:00 Основи конструисања 16:00 др. Н. Марјановић 16:30 16:30 Сала 101 Машине Сала 106 алатке Мерење и управљање Предавања др Б. Недић Др Д. Миловановић Др М. Матијевић Темпус 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

11 Факултет инжењерских наука Важи од Основне академске студије V семестар - Машинске конструкције и мех. Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Основи транспортних машина Стручна пракса 11: :00 12:00 12:00 12:15 12:15 Металне Металне конструкције конструкције 13:15 13:15 13:30 13:30 13:45 Сала А Сала :45 14:30 14:30 15:00 15:00 Основи конструисања 16:00 др. Н. Марјановић 16:30 16:30 Сала 101 Сала 106 Мерење и управљање Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

12 Факултет инжењерских наука I година - зимски семестар - Академске студије Важи од Војноиндустријско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 Машински 8:30 Математика 1 материјали Рачунарски алати Механика 1 др Нада Ратковић др Весна Ранковић др Г. Јовичић Сала 106 А - II - 23 (TEMPUS) Сала 119 Машински Механика 1 материјали Енглески језик ДОН др Сандра Стефановић Војноиндустријско инж. Сала 106 Сала :00 12:00 12:15 12:15 Математика 1 Енглески језик 13:15 13:15 13:30 Војноиндустријско инж. 13:30 13:45 Сала :45 14:30 14:30 15:00 15:00 16:30 16: :00 20:00 ММ - лабораторија за машинске материјале РА - Сала А-I-34 ДОН - Додатна настава РА, група 1 ВИИ ММ, група 1 ВИИ ММ, група 2 ВИИ РА, група 2 ВИИ

13 Факултет инжењерских наука II година - зимски семестар - Академске студије Важи од Војноиндустријско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Математика 3 Машински Термодинамика елементи Др M. Павловић Др З. Ђорђевић Др Н. Николић Војноиндустријско инж. Сала 201 Сала 101 Механика флуида Сала 101 Др Д. Миловановић Математика 3 Термодинамика Сала 101 Сала 212 Сала 101 Механика 2 Механика 12:00 Др Г. Богдановић флуида 12:00 12:15 др Д. Ракић 12:15 др В. Дунић Сала 101 Сала :30 Војноиндустријско инж. 13:30 13:45 Механика 2 Машински 13:45 14:00 ДОН елементи 14:00 14:15 Војно-индуст. инж. 14:15 14:30 Сала 101 Механика 2 Ц-IV-2 14:30 14:45 Група 1 14:45 15:00 15:00 15:15 Сала 216 Машински 15:15 елементи Војно-индуст. инж. 16:00 Ц-IV-2 16:00 Група 2 16:30 16: :00 20:00

14 Факултет инжењерских наука III година - зимски семестар - Академске студије Важи од Војноиндустријско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:00 Војноинд. инж. 8:00 8:15 Савремени поступци 8:15 8:30 пластичног 8:30 обликовања -I-34 Технологија прераде пластич. маса Стручна пракса -I-12 12:00 12:00 12:15 Војноинд. инж. 12:15 Изборни предмет 2* 13:00 Предавања 13:00 13:15 Брза израда 13:15 13:30 прототипова 13:30 13:45 др Н. Грујовић 13:45 14:00 Сала :00 14:15 Војноиндустријско 14:15 14:30 инжењерство 14:30 14:45 Изборни Изборни 14:45 15:00 предмет 2* Изборни предмет 2* 15:00 15:15 предмет 1* 15:15 Основи конструисања Пренос топлоте Сала 204 Примена 16:00 и масе рачунара у развоју 16:00 др. Н. Костић производа 16:30 Војноиндустријско 16:30 Др Небојша Лукић инжењерство др. Н. Марјановић 212 др. Н. Костић Ц-IV Мерење и Изборни управљање предмет 1* Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић Сала Др П. Тодоровић 1 1 Сала А Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45 *Изборни предмет 1: Технологија модификације и регенерације површина, Савремени поступци пластичног обликовања, Трибомеханички системи, Организација производње и операциона истраживања, Пројектовање технолошких процеса, Пројектовање информационих система и база података или Технологија прераде пластичних маса *Изборни предмет 2: Примена рачунара у развоју производа, Брза израда прототипова, Програмски језици, Пренос топлоте и масе или Хидрауличне и пнеуматске машине

15 Факултет инжењерских наука IV година - зимски семестар - Академске студије Важи од Војноиндустријско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:15 Предавања се одржавају на Војној академији 8:15 8:30 Списак предмета: 8:30 Унутрашња балистика (Др Љ. Танчић) Основи конструкције убојних средстава (Др Ј. Богданов, Др Н. Глигоријевић) Борбена употреба наоружања (Др С. Илић) Средства за погон и заштиту (Др М. Бучко) Изборни предмет 1: Конструкција артиљеријских оруђа или Основи експлозивних процеса Изборни предмет 2: Аутоматска оружја или Конструкција пројектила и упаљача 12:00 12:00 12:15 12:15 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 14:30 15:00 15:00 16:30 16: :00 20:00

16 Факултет инжењерских наука I година - зимски семестар - Академске студије Важи од Аутомобилско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 Машински 8:30 материјали Математика 1 Механика 1 Рачунарски алати Сала А Сала А Сала А Механика 1 Изборни пред. 1 Енглески језик Машински материјали др Сандра Стефановић ДОН Сала :00 12:00 12:15 12:15 Енглески језик Математика 1 Аутомоб. инж. 13:00 Сала :00 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 14:30 15:00 15:00 16:30 Изборни пред. 1 16:30 Енглески језик др Сандра Стефановић Енглески језик :00 20:00 ММ - лабораторија за машинске материјале РА - Сала А-I-34 ДОН - Додатна настава ММ, група 1 АИ РА, група 1 АИ

17 Факултет инжењерских наука II година - зимски семестар - Академске студије Важи од Аутомобилско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Математика 3 Др M. Павловић Аутомобилско инжењерство Сала 201 Механика флуида Математика 3 Сала 104 Сала 212 Аутомобилско инжењерство Машински 12:00 елементи 12:00 12:15 12:15 Сала А-I-34 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 Аутомобилско инжењерство Аутомобилско инжењерство 14:30 14:45 Термодинамика Машински Механика 2 Механика 14:45 15:00 елементи Др Г. Богдановић флуида 15:00 15:15 др Д. Ракић Др С. Савић 15:15 Др Д. Николић Др М. Благојевић др В. Дунић Сала 119 Сала А Аутомоб. инж. 16:30 Термодинамика Аутомобилско инжењерство 16:30 Механика 2 Сала 119 Аутомобилско инжењерство Машински Сала 206 елементи Аудиторне вежбе 1 Сала Ц-IV :00 20:00

18 Факултет инжењерских наука III година - зимски семестар - Академске студије Важи од Аутомобилско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 8:30 Аутомобилско инжењерство Моторна Мотори возила 1 СУС 1 Аутомобилско инжењерство Изборни предмет 5 Аутоматско 11:00 Б-I-12 управљање Б-I-11 11:00 Аутомобилско инжењерство Д-62 Изборни предмет 5 Аутоматско 12:00 управљање 12:00 12:15 Д-62 12:15 Предавања 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 14:30 15:00 Аутомобилско инж. 15:00 Основи конструисања др. Н. Костић 16:30 Стручна 16:30 пракса Сала 212 Изборни предмет 5 Мерење и управљање Предавања Др Д. Миловановић Др М. Матијевић 1 Др П. Тодоровић 1 1 Сала А 1 1 Изборни предмет Мерење и Мерење и 1 1 управљање управљање 1 20:00 Лаб. 20:00 20:45 20:45

19 Факултет инжењерских наука I година - зимски семестар - Академске студије Важи од Урбано инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 Урбано инжењерство 8:30 Нацртна Инжењерска Рачунарски алати геометрија и механика техничко цртање Сала 201 Сала А др Л. Ивановић Сала 106 Инжењерска Математика 1 Математика 1 механика Сала 201 Урбано инжењерство Сала :00 12:00 12:15 12:15 Нацртна гео. и тех. цр., група 1 Сала 106 РА, група 1 УИ РА, група 2 УИ 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 14:30 15:00 15:00 Нацртна гео. и тех. цр., група 2 Сала :30 Изборни пред. 1 16:30 Енглески језик др Сандра Стефановић Енглески језик :00 20:00 РА - Сала А-I-34 ДОН - Додатна настава

20 Факултет инжењерских наука II година - зимски семестар - Академске студије Важи од Урбано инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 Урбано инжењерство 8:30 Отпорност материјала Урбано инжењерство Сала 216 Принципи одрживог развоја урб. и руралних Отпорност подручја материјала Сала: 102 * Статистика у Сала 216 Принципи инжењерству одрживог развоја 12:00 урб. и руралних 12:00 12:15 подручја 12:15 Сала 216 Сала: 102 * 13:30 13:30 13:45 13:45 14:30 Урбано инжењерство Урбано инжењерство Урбано инжењерство 14:30 14:45 Термодинамика Статистика у Принципи 14:45 15:00 инжењерству одрживог развоја 15:00 15:15 урб. и руралних 15:15 Др Д. Николић подручја Сала 119 Сала 206 Пројектовање Сала: 101 * 16:00 рачунаром 16:00 Урбано инж. 16:30 Термодинамика Принципи 16:30 Сала Темпус одрживог развоја урб. и руралних Сала 119 подручја Пројектовање Сала: 101 * рачунаром Сала Темпус :00 20:00 * Блок настава (два пута месечно)

21 Факултет инжењерских наука III година - зимски семестар - Академске студије Важи од Урбано инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 Урбано инжењерство 8:30 Механика тла др Д. Ракић Сала 106 Механика тла Урбано инжењерство Урбано инжењерство Сала 106 Урбано инжењерство Географски Електроенергетски и Изб. предмет 2 12:00 информациони електродистрибутивни 12:00 12:15 системи Урбано инжењерство системи Отпорност 12:15 Водоснабдевање конструкција Сала 101 и канализација Сала 101 Сала :30 Географски Сала 119 Електроенергетски и Изб. предмет 2 13:30 13:45 информациони електродистрибутивни 13:45 14:00 системи системи Отпорност конструкција 14:00 14:15 14:15 14:30 Сала Б-П-26 Урбано инжењерство Сала 101 Водоснабдевање Сала :30 14:45 Изб. предмет 2 и канализација 14:45 15:00 Термотехника 15:00 15:15 15:15 Сала 106 Сала :30 Изб. предмет 2 16:30 Термотехника Сала :00 20:00

22 Факултет инжењерских наука IV година - зимски семестар - Академске студије Важи од Урбано инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:15 Урбано инжењерство 8:15 8:30 8:30 Структурна механика Урбано инжењерство Урбано инжењерство Изборни предмет 3 Изборни предмет 4 Енерго-еколошки Обновљиви извори менаџ. у урб. срединама енергије/ -I-34 Урбано инжењерство Сала 206 Стручна Kомплексни Изборни предмет 5 пракса програми у урбанизму 11:00 Грејање и 11:00 Сала Мали амфитеатар * климатизација Структурна механика 12:00 12:00 12:15 Изборни предмет 4 -I-12 12:15 -I-34 13:00 13:00 13:15 Изборни предмет 5 13:15 13:30 Сала Мали амфитеатар * 13:30 13:45 13:45 14:00 Урбано инжењерство 14:00 14:15 Изборни предмет 3 Изборни предмет 5 Урбано инжењерство -I-12 14:15 14:30 Изборни предмет 3 14:30 14:45 Енерго-еколошки 14:45 15:00 менаџ. у урб. срединама 15:00 15:15 Сала 206 Основе архитектонског 15:15 пројектовања 2 Одрж. и поузданост 16:00 Сала Мали амфитеатар * техничких система 16:00 Сала 16:30 16:30 Изборни предмет 5 Изборни предмет 3 Сала Мали амфитеатар * Сала :00 20:00 * Блок настава (два пута месечно)

23 Факултет инжењерских наука I година - зимски семестар - Академске студије Важи од Рачунарска техника и софтверско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 Рач. тех. и софтв. инж. 8:30 Рачунарски алати др В. Миловановић Рач. тех. и софтв. инж. Рач. тех. и софтв. инж. Сала Темпус Инжењерска Основе механика електротехнике др В. Дунић Рачунарски Рач. тех. и софтв. инж. алати др Ј. Радуловић Сала 119 Математика 1 11:00 11:00 Група 1 Сала 119 Сала Темпус Инжењерска механика Сала :00 12:00 12:15 12:15 Рачунарски Сала 119 Математика 1 алати ДОН Основе 13:00 Сала 119 електротехнике 13:00 13:15 Група 2 13:15 13:30 Сала Темпус Математика 1 Група 1 13:30 13:45 Сала :45 14:00 14:00 14:15 Група 1 14:15 14:30 Сала :30 15:00 15:00 Основе 16:00 електротехнике 16:00 16:30 Изборни пред. 1 Група 2 16:30 Енглески језик Сала 119 др Сандра Стефановић Математика 1 Група 2 Енглески језик Сала :00 20:00 ДОН - Додатна настава

24 Факултет инжењерских наука II година - зимски семестар - Академске студије Важи од Рачунарска техника и софтверско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:30 Рач. тех. и соф. инж. Рач. тех. и соф. инж. 8:30 Програмски Архитектура језици рачунарских Рач. тех. и соф. инж. др В. Исаиловић система Статистика у инжењерству др Д. Тадић Сала Темпус Сала 216 Основи Рач. тех. и соф. инж. рачунарске Сала 216 Основи технике 2 11:00 рачунарске 11:00 технике 2 Програмски др M. В. Јовановић Математика 3 Сала 216 језици Сала :00 12:00 12:15 12:15 Сала Темпус Статистика Сала 216 Рач. тех. и софтв. инж. у инжењерству Математика 3 13:15 Лабораторијске вежбе 13:15 13:30 13:30 13:45 Сала Д-66 Сала :45 14:30 Математика 3 14:30 14:45 ДОН 14:45 15:00 Сала :00 16:30 16:30 Архитектура рачунарских система Сала :00 20:00

25 Факултет инжењерских наука III година - зимски семестар - Академске студије Важи од Рачунарска техника и софтверско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:15 Изборни предмети 2 и 3 8:15 8:30 Рач. тех. и соф. инж. Рач. тех. и соф. инж. Дигитална 8:30 Програмирање Рачунарске обрада сигнала интернет апликација основе интернета др М. Стефановић др М. Ивановић Сала 216 Рач. тех. и соф. инж. -I-34 Сала Темпус Изборни предмети 2 и 3 Микропроцесорски Дигитална Програмирање системи обрада сигнала интернет апликација др М. Гавриловић Божовић 11:00 11:00 Сала Темпус Сала 102 -I-34 12:00 12:00 12:15 12:15 13:15 Рач. тех. и соф. инж. 13:15 13:30 Изборни предмети 2 и 3 Микропроцесорски 13:30 13:45 Аутоматско системи 13:45 14:00 управљање 14:00 14:15 14:15 14:30 Рач. тех. и соф. инж. Рач. тех. и соф. инж. Сала 105 Сала :30 15:00 Изборни предмети 2 и 3 Изборни предмети 2 и 3 15:00 15:15 Дигитална Аутоматско 15:15 електроника управљање др В. Миловановић др М. В. Јовановић Сала 216 Сала :30 16:30 Изборни предмети 2 и 3 Сала Микропроцесорски 1 1 системи 1 1 Рачунаске 1 1 основе интернета 1 20:00 Сала Темпус 20:00 20:15 20:15 20:30 Сала Темпус 20:30

26 Факултет инжењерских наука IV година - зимски семестар - Академске студије Важи од Рачунарска техника и софтверско инжењерство Понедељак Уторак Среда Четвртак 8:15 Рач. тех. и соф. инж. Рач. тех. и соф. инж. 8:15 8:30 Изб. предмет 6 и 7 Пројектов. инфо. Изб. предмет 6 и 7 8:30 система и Дигитална обрада база података Заштита података слике (Технике криптовања) др М. Гавриловић Божовић -I-12 др В. Миловановић Д-66 Група 1 -I-12 Стручна Рач. тех. и соф. инж. Пројектов. инфо. Рач. тех. и соф. инж. пракса система и 11:00 Изб. предмет 6 и 7 база података Изб. предмет 6 и 7 11:00 Дигитална обрада Заштита података (Технике слике -I-12 криптовања) Група 2 12:00 -I-12 12:00 12:15 Д-66 12:15 13:30 Рач. тех. и соф. инж. 13:30 13:45 13:45 14:15 Пројектов. инфо. 14:15 14:30 система и Рач. тех. и соф. инж. Рач. тех. и соф. инж. 14:30 14:45 база података Изб. предмет 6 и 7 14:45 15:00 др М. Ерић 15:00 15:15 др М. Стефановић Експертски системи Рач. тех. и соф. инж. Софтверски 15:15 др В. Миловановић Изб. предмет 6 и 7 инжењеринг 2 Сала А-I-13 др В. Ранковић др В. Исаиловић 16:00 Сала Ц-82 Е-пословање 16:00 др М. Стефановић Рач. тех. и соф. инж. Сала Темпус 16:30 др Н. Грујовић Изб. предмет 6 и 7 16:30 Рач. тех. и соф. инж. -I-12 Програмирања мобилних апликација Изб. предмет 6 и 7 др В. Миловановић Експертски системи Рач. тех. и соф. инж. др М. Живковић -I-12 Софтверски Изб. предмет 6 и 7 инжењеринг 2 Сала Ц-82 Е-пословање Рач. тех. и соф. инж. Сала Темпус I-12 Изб. предмет 6 и Програмирања мобилних 1 1 апликација :00 -I-12 20:00

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике Математика 1 16.00 18.04.17. Основи електротехнике 1 16.00 20.04.17. Физика 16.00 19.04.17. Увод у менаџмент 16.00 13.04.17. Енглески језик 1 16.00 21.04.17. Основи рачунарске технике 16.00 12.04.17. Математика

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 10.06.19 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 64 А3 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 46 Ч1 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 70 Ч2 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc 1 Информатор Електротехничког факултета ЕНЕРГЕТИКА С Т А Т У Т 004 и 0004 Информатор Електротехничког факултета НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ СМЕР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМЕ (ЕЕС). семестар.1 Математика

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним временомм

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

Позиција Студије Бр.пријава Кабинет A РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУН

Позиција Студије Бр.пријава Кабинет A РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУН Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније Основне Академске 210. 1.1 Математика 1 ОАС Уто. 4.6. 87 8 1 210. 1.2 Механика 1 ОАС Чет. 6.6. 199 14:00 1 1 1 1 1 210. 1.3 Конструктивна

Више

Microsoft Word - JUNI doc

Microsoft Word - JUNI doc ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У Р А С П О Р Е Д И С П И Т А Ј У Н С К И РОК шк. 2015/2016. година ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА КОЛО- КВИЈУМ ИСПИТ Шифра

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 01.07.2019 А1 А2 2Б 2Б Математика 2 Математика 2 64 46 Дискретна математика Дискретна математика 50 40 2Б Математика 2 40 Дискретна математика 13 Б-РИИ Дискретна математика 6 2М-УПС Рачунарски

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 17.06.2019 2Б-УПС Електрична кола 24 Б-УПС Електрична кола 1 УПС Теорија кола 2 2Б-ЕЕН Електрична кола у електроенергетици 8 Б-ЕЕН Електрична кола 1 ЕЕН Теорија електричних кола 1 А1 2Б-ЕЛК Дигитална

Више

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: 201-201. REDOVNI STUDIJ I godina II semestar od: 01.0.201. do: 14.07.201. 2.0.01.001. Arhitektura i organizacija računarskih sistema Prof. dr Goran

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica MAŠINSKI FAKULTET BANJA LUKA Multidisciplinarna obuka za nastavnike srednjih škola PRVA GRUPA Mehatronika Pneumatsko upravljanje Rеd. Nаziv Prеdаvаnjе Vјеžbе Čаsоvа Vriјеmе Čаsоvа Vriјеmе dаn, 20.04.2016.,

Више

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар 3.1 Математика 3 O 3+3+0 6 3.2 Теорија електричних кола O 3+2+0 6 3.3 Основи електронике O 3+2+1 6 3.4 Програмирање

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

PROLECNI 2017 v10.xlsx

PROLECNI 2017 v10.xlsx понедељак 8:15 9:00 8:15 9:00 СЕМИНАР 2 СЕМИНАР 2 12:15 13:00 Мех. и отпор. мат. 14:15 15:00 12:15 13:00 14:15 15:00 A. Виденовић 18:15 19:00 19:15 20:00 18:15 19:00 19:15 20:00 Студио А пројекат Механика

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СИИТ) У циљу бољег

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ СЕПТЕМБАР 2018/2019 ПОНЕДЕЉАК 19.08.2019 Објектно оријентисано програмирање 41 2Б-ТЕЛ Методе преноса у телекомуникационим системима 1 2Б-ТЕЛ Моделовање и симулација

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 24.06.2019 64 46 -РИИ -РИИ -РИИ 50 35 -РИИ 17 РИИ 2 -РИИ Сервисно-оријентисане архитектуре 6 Б-ТЕЛ Оптимални линеарни системи 1 -ЕКМ Нови материјали и технологије 1 -ЕЛК РФ електроника 6 Б-ЕМТ

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Др

Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Др Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Друмски и градски саобраћај, Жељезнички саобраћај, Телекомуникације

Више

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 Компјутерски машински системи, модул Компјутерско пројектовање и моделирање 5. ТМЕ400102 Техничка механика I I НС

Више

Raspored casova xlsx

Raspored casova xlsx Raspored časova za studijski program Nautika i pomorski saobraćaj, I semestar PONEDJELJK UTORK SRIJED ČETVRTK 8:15 Terestrička navigacija, prof. dr Milorad Rašković, Matematika I, prof. dr Nikola Mihaljević,

Више

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу Ангажовање наставника на студијским програмима из 2007. године др Зоран Боричић, ред. проф. 13.2.8-С1 ТУРБУЛЕНТНА СТРУЈАЊА др Драгиша Никодијевић, ред. проф

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУЛ Позиција НАЗИВ ПРЕДМЕТА Студије Јул Бр.пријава Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније

РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУЛ Позиција НАЗИВ ПРЕДМЕТА Студије Јул Бр.пријава Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније Распоред испита за студенте уписане шк. 005/006. године и касније Основне Академске 0.. Математика ОАС Уто. 5.6. 83 8 0.. Механика ОАС Нед. 30.6. 95 4:00 0..3 Отпорност материјала ОАС Пет. 8.6. 74 8 0..3

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane D a n Vreme Sala MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PR

RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane D a n Vreme Sala MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PR RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane Predmet izbornog bloka 3 ANALIZA HRANE - dr Snežana Kravić, dr Zorica Sojanović četvrtak od 8

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: ЈУН 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 17.06.2019 Статички електрицитет у технолошким процесима Електронска кола за управљање

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 19.08.2019 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици Управљање дистрибутивном

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

RASPORED

RASPORED Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku školske 0/0. godine za period od. do.0.0. godine Datum:.0.0. godine Vreme: 09,00 sati N aziv predm eta Grupa B r. II kolokvijum iz predmeta Mikroračunarski

Више

RASPORED ČASOVA

RASPORED ČASOVA RASPORED ČASOVA I 2018/19 I PRVA GODINA / II SEMESTAR Studijski program ARHITEKTURA I INTEGRISANI model studija 5+0 ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II NACRTNA GEOMETRIJA I PERSPEKTIVA Dr Marija Jevrić OSNOVI

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Списак студената са пријављеним испитима

Списак студената са пријављеним испитима 199 / 1987 В Илић Горан 22 Основи аутоматског управљања 65 / 1988 В Ристић Данијела 22 Основи аутоматског управљања 6 / 1991 В Ивановић Весна 202 Механизми 903 Динамика (парцијални део) 904 Теорија осцилација

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИКЕ ПРВА ГОДИНА ФИЗИЧКА МЕХАНИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗ. МЕХ. 21.01-08.02. п: 30.01.19.10 h у: 06.02.19.10

Више

ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКО- СЕПТЕМБАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет датум време коми

ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКО- СЕПТЕМБАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет датум време коми ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКО- СЕПТЕМБАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет комисија консултације Обновљиви извори енергије Пројектовање електричних

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS РАСПОРЕД НАСТАВЕ за предмете мастер академских студија 2016/17. година Предмет Модул Датум Време Сала Администрација базе података 8-10. фебруар 2017. 13-17. фебруар 2017. Алати и методе софтверског инжењерства

Више

PROLECNI po godinama studija.xlsx

PROLECNI po godinama studija.xlsx Мастер академске студије Унутрашња архитектура 1. година ТЕОРИЈЕ О ПРОСТОРУ М.Кордић М02 СЕМИНАР 2 сала 200 сала 200 М02 М.Ђурић СЕМИНАР 1 сала 254 Д.Јеленковић ИЗБ. П.4 ИЗБ. П.4 Графичка Дизајн и сигнали

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 1.ПИСМЕНИ ИСПИТИ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: уторак, год. у

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 1.ПИСМЕНИ ИСПИТИ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: уторак, год. у РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 1.ПИСМЕНИ ИСПИТИ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: уторак, 20.08.2019. год. у 9.00 часова УЧИОНИЦА БР. 16... :I2, I6, I7, II2, II3,

Више

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc Semestar II Modul Konstruiranje i mehatronika 8-9 METODIČKO KONSTRUIRANJE KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA 13-14 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA MET. KONSTRUIRANJE KOMPONENTE MEHATRONIČKIH SUSTAVA L6 KOMPONENTE

Више

ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАЈСКО-ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет датум време комисија консул

ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАЈСКО-ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет датум време комисија консул ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАЈСКО-ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет комисија консултације Обновљиви извори енергије Пројектовање електричних инсталација

Више

jESENJI 2016 po godinama studija xlsx

jESENJI 2016 po godinama studija xlsx Мастер академске студије Унутрашња архитектура 1. година понедељак уторак среда четвртак петак Савремена архитектура и дизајн В. Мако НАСТАВНО М01 ИЗБ. П.1 ИЗБ. П.1 НАУЧНО СЕМИНАР ФЕНОМЕНИ ФЕНОМЕНИ 2 сала

Више

Обавештење

Обавештење Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Врсте квантизације сигнала". Одбрана завршног рада одржаће

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА AZ ÍRÁSBELI MUNKÁK BEOSZTÁSA

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА AZ ÍRÁSBELI MUNKÁK BEOSZTÁSA 2019/2020 [ ] Садржај - Tartalomjegyzék I-1 Техничар за компјутерско управљање (CNC-техничар)- Számítógépes vezérlés technikusa (CNC technikus)... 2 I-2 Техничар Мехатронике Mechatronikai technikus...

Више

РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАСПОРЕД ЧАСОВА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО МОДУЛ: ЕЛМС СЕМЕСТАР: VIII 9:00 Пројектовање рудника Методе откопавања Одводњавање рудника Сала Р-20 М. Радовановић др Д. Петровић М. Радовановић Одводњавање рудника

Више

Општа физика I година, акредитација 4+1 Јесењи семестар 2018/2019. године време ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК време 8 до 9 8 до 9 9 до д

Општа физика I година, акредитација 4+1 Јесењи семестар 2018/2019. године време ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК време 8 до 9 8 до 9 9 до д Општа физика I година, акредитација 4+1 Општа физика I 61 З.Поповић Општа физика I (рачунске вежбе) 61 Обрада резултата мерења (И) С. Буквић Обрада резултата мерења (И) М. Скочић М. Миливојевић Пауза вежбе

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОДИНА 1 3 5 7 9 Математика 1 (7 ч.) др Љиљана Петковић,

Више

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo Softversko inženjerstvo OAS SOFTVERSKO INŽENJERSTBO Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul SI: Softversko inženjerstvo Modul RI: Razvoj igara Modul SI: Softversko inženjerstvo

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

Microsoft Word - k-for

Microsoft Word - k-for Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Октобарски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 25 26 27 28

Више

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2014 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 7 60-30 14ЗП102 7

Више

Обавештење

Обавештење Оливер Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе за изградњу терена за рукомет

Више

Microsoft PowerPoint - Prezentacija profila PITiM ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prezentacija profila PITiM ppt [Compatibility Mode] Профил: ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕНАЏМЕНТ Да би сте могли да квалитетно видите све симулације које се налазе у овој презентацији потребно је да имате Tech Smith ов video codec. На директоријуму

Више

Предмет Датум

Предмет Датум СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 1. ГОДИНА 2018/2019 ХИТ ПРВИ ИСПИТНИ ТЕРМИН Пон Уто Сре Чет Пет Суб Пон Уто Сре Чет Пет Суб Предмет Датум 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

Више

POVJERA NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METAL

POVJERA NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METAL NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. Smjer: METALURŠKO INŽENJERSTVO 169456 I. Ivec Matematika 1 2 0 3 6 169458 R. Pezer Fizika 2 0 3 6 169470 D. Hršak Opća kemija 2 1 2 6 169708

Више