АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене"

Транскрипт

1 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите, како државног, тако и приватног сектора. Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга. Здравствене установе у Средњебанатском округу су основане су у складу са Планом мреже здравствених установа, на основу Закона о здравственој заштити: Житиште "Др Бошко Вребалов" Зрењанин Нови Бечеј Сечањ Српска Црња Апотека Зрењанин Општа болница " Ђорђе Јоановић" Зрењанин Специјална болница за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленци Завод за јавно здравље Зрењанин. Кадар у здравственим установама Средњебанатског округа у години ( ) чинили су: 428 лекара, 48 стоматолога, 74 фармацеута, 37 сарадника са високом стручном спремом, 1373 здравствена радника и сарадника са вишом и средњом стручном спремом, као и 699 немедицинских радника укупно 2659 запослених, за 6 мање него у претходној години. У односу на почетак посматраног периода, број запослених је умањен за 38 радника, тј. 1,5%. Показатељи квалитета рада се приказују у установама примарне и установама стационарне здравствене заштите Страна 1 oд 19

2 I ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Показатељи квалитета у примарној здравственој заштити у Средњебанатском округу прате се у свим домовима и Апотеци Зрењанин (једина самосталне установа, остале апотеке су у саставу домова ). ови Средњебанатског округа покривају својим услугама становништво истоимених општина (сем Српска Црња који покрива општину Нова Црња). Сви домови, сем зрењанинског, имају дијагностичку (лабораторија, рендген, ултразвучни апарат) и специјалистичко-консултативну службу, различите развијености. у Зрењанину има лабораторију и ултразвучну дијагностику у служби за здравствену заштиту жена, остале услуге грађани морају потражити у Општој болници. Службу за физикалну медицину и рехабилитацију нема ни један дом, све услуге (примарни и секундарни ниво) пружа Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију Русанда Меленци. АТД службу нема дом у Зрењанину и Српској Црњи (од ове године), па су њихови пацијенти упућени на специјалну болницу за плућне болести, која практично пружа услуге и примарног (општине Зрењанин, Нова Црња) и секундарног нивоа (Средњебанатски округ). У домовима се прате показатељи из области делатности коју обављају изабрани лекари (одрасли, деца, жене, студенти); показатељи квалитета рада из области стоматолошке здравствене заштите, патронажне службе, службе за здравствену заштиту оболелих од туберкулозе и других плућних болести, хитне медицинске помоћи и специјалистичко-консултативне службе. 1. ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА Извештај о показатељима квалитета изабраних лекара у служби опште медицине o У Средњебанатском округу је око 85% пацијената посетило свог изабраног лекара, што је више него прошле године, када је било 77%. o Однос првих и поновних прегледа је 1,2. o Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара је 10,8. o Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара је веома мали и износи 2,4 и мањи је него претходне године (3,2). o o o o o o 21% осигураника старијих од 65 година је обухваћено вакцинацијом против сезонског грипа Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 је био 65,5 и три пута је већи него претходне године, када је био 21,6.. 46% оболелих од шећерне болести је упућено на преглед очног дна, а 53% на одређивање вредности гликолизираног хемоглобина, што је три пута више него у години. Савете за здраво понашање добила је половина регистрованих корисника. Само код 3,8% регистрованих корисника старијих од 50 година је урађен тест на крвављење у столици (hemokult test). Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординиранатерапија пеницилином је 33%, 10 пута више него у години. Страна 2 oд 19

3 2013. Р.б. Показатељ Житиште Зрењанин Српска Црња Нови Бечеј Сечањ СБО Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (HbA1c) Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (hemokult test) Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином 61,0 97,6 100,0 84,0 83,8 85,3 1,6 1,4 0,7 1,2 0,9 1,2 21,3 5,7 8,3 13,0 5,6 10,8 2,3 2,4 2,7 2,0 2,4 2,4 22,3 13,2 42,1 8,6 20,8 21,4 72,8 45,8 83,2 46,8 79,0 65,5 79,9 62,7 28,8 16,0 45,2 46,5 57,0 66,2 67,7 5,0 73,3 53,8 34,7 82,0 45,7 40,1 44,4 49,4 2,6 4,8 2,0 2,7 6,7 3,8 36,1 5,5 21,0 29,5 75,2 33,5 Страна 3 oд 19

4 Извештај о показатељима квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту деце Р.б Показатељ Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом Житиште Вредност показатеља Српска Нови Зрењанин Црња Бечеј Сечањ СБО 92,0 71,4 100,0 81,0 95,3 87,9 0,7 0,5 0,7 0,4 0,5 0,6 8,8 13,2 3,2 6,8 4,8 7,4 16,0 21,8 15,0 15,5 9,4 15,5 64,3 32,9 77,1 37,8 77,3 57,9 0,8 1,0 17,6 25,8 6,8 10,4 100,,0 75,0 91,1 100,0 100,0 91,5 97,6 98,2 100,0 100,0 100,0 99,2 o Око 88% регистроване деце је посетило свог лекара ( за 11% више). o Однос броја првих и поновних посета је 0,6. o 7 деце од 100 добије упут за специјалистичко консултативни преглед, што је дупло мање од прошле године. o Од укупног броја прегледа деце, 15% су превентивни. o Око 60% деце при првој посети добије антибиотик за инфекцију горњих респираторних путева, а 10% после тога ампулирану терапију. o Обухват деце комплетном имунизацијом у години је је 99%. Извештај о показатељима квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту жена o У дому Житиште тренутно нема изабраног гинеколога o Изабраног гинеколога је посетило 95% корисница, највише у Сечњу 100%. o Однос првих и поновних прегледа креће се око 0,7. o Од сто жена у години упут за специјалистичко-консултативни преглед добило је 3,8. o Свака треће жена је обавила превентивни преглед, а била је четврта. Страна 4 oд 19

5 o Циљани преглед ради раног откривања рака грлића материце обавило је 34,4%, а 8% жена је упућено на мамографију. Р.б Показатељ Проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога Однос броја упута издатих за специјалистичкоконсултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривање рака грлића материце Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци Житиште Зрењанин Вредност показатеља Нови Бечеј Српска Црња Сечањ Средњебанатски округ 90,0 98,5 90,8 100,0 94,8 0,9 0,5 0,5 0,8 0,7 3,6 1,7 2,7 7,0 3,8 39,6 40,2 38,5 19,5 34,5 16,3 75,1 13,8 32,3 34,4 6,7 3,5 8,7 13,2 8,0 2. ИЗВЕШТАЈ О СТОМАТОЛОШКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У стоматолошкој здравственој заштити се прати 10 обавезних показатеља квалитета. Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима У Средњебанатском округу има 1607 деце старости 7. година, од којих је 88,1% деце обухваћено систематским стоматолошким прегледом, што је више него претходних година (2010, 2011), када је обухват Страна 5 oд 19

6 био 85%. Највећи обухват систематским прегледима је у ДЗ Сечањ (100%), а најмањи у ДЗ Житиште (77%). Проценат седмогодишњака са здравим сталним зубима је у години 23% и показује тренд смањења, што се види на наредном графикону y = -3,6x + 38, Проценат деце која су обухваћена локалном апликацијом флуорида је 88% (81,4-100,0%) и већи је него претходне године (81%). Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима КЕП код деце у дванаестој години живота У Средњебанатском округу има 1742 детета старости 12 година, од којих је прегледано 80%. Проценат деце са здравим зубима је као и претходне године 39%. КЕП-12 је 2,3 (као и претходне године), а проценат деце обухваћене локалном апликацијом флуорида је 92,0% y = 6,26x + 23,9 y = -0,79x + 47,4 y = -0,1x + 34, деца са здравим зубима КЕП-12 Обухват апликацијом F КЕП 12 у посматраном периоду показује раст, док је проценат деце са здравим зубима и обухват апликацијом флуора у лаганом паду.. Страна 6 oд 19

7 Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија Од 1634 деце у 7. разреду основне школе њих 77% је обавило стоматолошки систематски преглед. Ортодонске аномалије утврђене су код 52% (48% прошле године), а код 67% деце оне нису лечене (60% прошле године), што је лоше. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија Систематским стоматолошким прегледом у 3. разреду средње школе обухваћено је 1024 детета (58%, за четвртину више од прошле године). Код 410 деце су утврђене ортодонтске аномалије, које нису лечене код 64% деце овог узраста, што је далеко више него прошле године (56%). Проценат трудница обухваћених превентивним прегледима Превентивним стоматолошким прегледима обухваћено је 43,5% трудница Средњебанатског округа. Највећи обухват прегледима има Сечањ 83%, а најмањи Зрењанин 31% (велики раст од прошле године када је био 4%). Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана пародонтоза. Од прегледаних пацијената, код њих 12% је конзервативно третирана пародонтопатија. Обухват је већи него претходних година (5%, 7%), али и даље релативно скроман. Проценат поновљених интервенција Податке о овом показатељу није доставио само дом Зрењанин. Проценат поновљених интервенција је 12%. 3. ИЗВЕШТАЈ ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ Податке за ову службу није доставио Српска Црња, јер нема службу поливалентне патронаже. У години је остварено патронажних посета, мање него прошле године (18680). Обзиром на величину популационе групе (46566), просечан број посета по особи је 0,4 највише у Новом Бечеју -0,8, а најмање у Зрењанину 0,3. Обухват новорођене деце је 99,9%, а број посета се креће од 5 у Зрењанину до 11 у Житишту., као и претходних година. 4. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА Ову службу у Средњебанатском округу тренутно има само Зрењанин, али није доставио извештај за годину. Страна 7 oд 19

8 5. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОБОЛЕЛИХ ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ И ДРУГИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ У здравственој заштити од туберкулозе у години ради 6 лекара и остварено је посета. Установа лекара посета упута за лабораторију Укупно По лекару Укупно На 100 посета упута за рендген Укупно На 100 посета упута за функционалну дијаг. Укупно На 100 посета Житиште Српска Црња ,9 72 6,0 Нови Бечеј , , ,6 Сечањ , , ,1 Специјална болница за плућне болести Зрењанин Средњебанатски округ , , , , , , , ,3 Страна 8 oд 19

9 У периоду година постоји пораст у пружању свих услуга (прегледи, рендген дијагностика, функционална дијагностика) осим лабораторијске дијагностике. 6. ПОКАЗАТЕЉИ СЛУЖБЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ Службе хитне помоћи постоје у општинама Зрењанин и Нови Бечеј. позива за први ред хитности у општини Зрењанин опада у посматраном периоду, док у општини Нови Бечеј број позива готово константан Време потребно да се преда позив. стигне до пацијента и он хоспитализује се скраћује у посматраном периоду години је било 2755 позива Од момента пријема позива до предаје позива екипи просечно прође мање од минута, око 7 минута је потребно да се стигне до пацијента (3 у Новом бечеју, 9 у Зрењанину), а 13 прође до хоспитализације пацијента. Страна 9 oд 19

10 У години је било 86 изненедних срчаних застоја, а кардиопулмонална реанимација је рађена у 67% случајева, за 10% мање него прошле године. Проценат успешних КПР је 12 (био је 6 прошле године) када се застој догодио без присуства екипе и 36 (био је 26 прошле године) у присуству екипе ХМП. У посматраном периоду је 77% случајева самостално решено на терену, 89% у амбуланти, а код 93% пацијената са тешком траумом је урађен третман. Проценат пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен интравенски пут, дат морфијум или аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицина киселина [ је 81; пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен венски пут, дат морфијум, кисеоник, препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицина киселина, клопидогрел, клексан - нискомолекуларни хепарин и транспортовани су у најближу установу због примарне коронарне интервенције 50, а проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом којима је отворен венски пут, дат морфијум, кисеоник, препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицина киселина, клопидогрел, клексан - нискомолекуларни хепарин и започета или дата прехоспитална тромболиза је 27. Прва два показатеља су у опадању, док је проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом којима је отворен венски пут, дат морфијум, кисеоник, препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицина киселина, клопидогрел, клексан - нискомолекуларни хепарин и започета или дата прехоспитална тромболиза у лаганом порасту. У оба дома постоји план за реаговање у хитним случајевима (достављен Заводу за јавно здравље Зрењанин). Страна 10 oд 19

11 7. ФАРМАЦЕУТСKА ДЕЛАТНОСТ У години је: проценат расхода лекова био 0,0 0,1 проценат оспорених лекова услед грешке апотеке (све начињене у ДЗ Житиште 1,7%), 61 фармацеут је реализовао рецепата (23157 по фармацеуту) на терет РФЗО и рецепата из приватне праксе (12167 по фармацеуту), 9529 налога за медицинска средства (156 по фармацеуту) и магистралних лекова (2140 по фармацеуту), 40 рецепата је било са интервенцијом фармацеута, укупан број галенских лекова је био 565. Показатељи безбедности у апотекама (податке није доставио Српска Црња) У години издати су лекови на рецепата пријављено је 2 нежељене реакција на лек; 2577 рецепата са административном грешком (проценат- 0,2); 18 рецепата са стручном грешком у прописивању лека и 2 погрешно издата рецепта (само у Зрењанину). Кретање показатеља безбедности у посматраном трогодишњем периоду указује на побољшање квалитета у апотекама. Показатељ безбедности Година пријава нежељених реакција на лек % рецепата са административном грешком 0,6 0,2 0,2 погрешно издатих лекова рецепата са стручном грешком у прописивању ИЗВЕШТАЈ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ Зрењанин нема ни једну специјалистичку службу, Нови Бечеј и Житиште имају службе за интерну медицину, пнеумофтизиологију, офталмологију и психијатрију, а Српска Црња интерну медицину, а Сечањ интерну медицину и пнеумофтизиологију. Подаци потребни за праћење показатеља квалитета (осим укупног броја прегледа и броја првих прегледа) нису евидентирани у Житишту и Српској Црњи. У Средњебанатском округу је у години извршено прегледа, од којих првих. Прегледе заказују у у Нови Бечеј и Сечањ пацијент је имао заказан преглед, а просечна дужина чекања на први преглед је 1,97 дана и скраћује се. Страна 11 oд 19

12 II ПОКАЗАТЕЉИ РАДА СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 1. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ Здравствена установа Општа болница Ђорђе Јоановић Зрењанин Специјална болница за плућне болести Зрењанин Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију Русанда Меленци исписаних болесника умрлих у току првих 48 сати од пријема у болницу Укупан број умрлих Стопа леталитета Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема у болницу ,93 33, ,6 14, ,79 7,78 Средњебанатски округ ,24 28,00 У години је у стационарима Средњебанатског округа лечено пацијената, који су остварили болесничких дана. исписаних болесника је у лаганом порасту у Општој и Плућној болници, а опада у Русанди. Просечна дужина лечења највећа је у специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију (23, за 1 дан мања од прошле године), што је у складу са патологијом коју лечи. У специјалној болници за плућне болести дужина лечења је 13 дана, за 4 мање од претходне године, а у општој 7 (дан више него у 2012.) -просек за Округ је непромењен и износи 9 дана. медицинских сестара по заузетој болесничкој постељи у општој болници је 1, у специјалној болници за плућне болести 0,6 и специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију 0,3 и није промењен у односу на прошлу годину. Страна 12 oд 19

13 У години је стопа леталитета у Средњебанатском округу мања у односу на претходне године. Стопа леталитета у општој болници у години је 3,24 2,8 на хируршком, а 4,3 на интерном одељењу, 0,04 на гинекологији (једна жена старости година).. Стопа леталитета код обе гране има ниску вредност код млађих старосних категорија, а нагли скок њене вредности примећује сед код најстаријих старосних група (код старијих од 75 година она се дуплира). код њих 67%. У општој болници је у умрла 641 особа. Особље болнице је 272 умрле особе упутило на обдукцију, али их је урађено само 9, а клиничка дијагноза се поклопила Проценат умрлих у првих 48 сати од пријема је порастао у свим стационарима, а изразито у специјалној болници за плућне болести. Страна 13 oд 19

14 2. ИЗВЕШТАЈ О ЛЕЧЕНИМ И УМРЛИМ ОД ИНФАРКТА МИОКАРДА И ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНОГ ИНСУЛТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА исписаних болесника са дијагнозом инфаркта миокарда умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема у болницу Укупан број умрлих од инфаркта миокарда исписаних болесника са дијагнозом ЦВИ умрлих од ЦВИ у току првих 48 сати од пријема у болницу Укупан број мрлих од ЦВИ Стопа леталитета за инфаркт миокарда Проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема у болницу Стопа леталитета за ЦВИ Проценат умрлих од ЦВИ у току првих 48 сати од пријема у болницу дана болничког лечења од инфаркта миокарда дана болничког лечења од ЦВИ Просечна дужина лечења за инфаркт миокарда Просечна дужина лечења за ЦВИ Општа болница Зрењанин ,96 70,83 23,31 23, ,35 9,71 Специјална болница за физикалну медицину рехабилитацију Русанда ,96 6, ,90 Средњебанатски округ ,96 70,83 14,13 16, ,35 26,47 У односу на претходну годину смањен је број умрлих од инфаркта миокарда (укупно и у првих 48 сати) стопа леталитета износи 5,96, а била је 11,1. Код ЦВИ, стопа леталитета је повећана са 11,5 на.14,3. Стопа леталитета од ЦВИ повећана је у обе установе. Истовремено, проценат умрлих у првих 48 сати од пријема благо је смањен за ЦВИ, а повећан за 11% код АИМ.. Страна 14 oд 19

15 3.ПОКАЗАТЕЉИ РАДА ЗА ХИРУРГИЈУ Хируршко одељење има само Општа болница Ђорђе Јоановић Зрењанин Година исписаних оперисаних пацијената пацијената који су добили сепсу после операције умрлих оперисаних пацијената умрлих пацијената после апендектомије умрлих пацијената после холецистектомије Стопа леталитета оперисаних пацијената Проценат пацијената који су добили сепсу после операције , , ,86 0 Стопа леталитета оперисаних пацијената се током посматраног периода практично није променила. У години је 41 хирург обавио 9910 операција у општој, спиналној, епидуралној анестезији (2012. годинa 10057) године је било 186 оперисаних пацијената по хирургу и овак показатељ је у лаганом порасту. Просечна дужина преоперативног лечења је била 0,9 дан и иста је као у претходној години. Година хируршких оперисаних интервенција обављених пацијената у општој, у спиналној, хируршким салама епидуралној анестезији преоперативних дана лечења за све хируршке интервенције обављене у хируршким салама лекара укључених у оперативни програм Просечан преоперативних дана број Просечан број оперисаних пацијената у општој, спиналној, епидуралној анестезији по хирургу , , ,8 186 Страна 15 oд 19

16 4. ПОКАЗАТЕЉИ РАДА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ Гинеколошко-акушерско одељење има само општа болница Ђорђе Јоановић Зрењанин. Година порођаја порођаја обављених царским резом порођаја у епидуралној анестезији порођаја уз присуство партнера Проценат порођаја обављених царским резом Проценат порођаја у епидуралној анестезији Проценат порођаја уз присуство партнера ,35 2,2 0, ,20 4,2 0, ,87 7,0 1,3 У односу на претходну годину готово je исти број порођаја, a проценат царских резова je повећан са 20 на 26%. Овак показатељ је у порасту. У години је готово дупло више порођаја обављено у спиналној анестезији. Од 1415 порођаја, 299 породиља (21%) је имала повреду при порођају.овај показатељ мало је повишен у односу на претходне, када је био 19%. Од 1421 новорођенчета 21 је имало повреду при порођају (0,1%). Апсолутни број је мали, али је проценат повређених увећан 14 пута. Није било умрлих породиља, ни новорођенчади током хоспитализације. Зрењанинско породилиште је укључено у програм Болнице пријатељ беба. 5. ПОКАЗАТЕЉИ УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ Службу за пријем и збрињавање хитних случајева има само општа болница Ђорђе Јоановић Зрењанин Општа болница је у години прегледала у Служби за пријем и збрињавање хитних случајева пацијената, који су у просеку на преглед чекали 10 минута. Кардио-пулмонална реанимација рађена у 155 случајева, а успешност је била 91%. У општој болници постоји протокол за збрињавање тешких мултиплих траума. Страна 16 oд 19

17 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У општој боници се воде листе чекања за услуге екстракције катаракте са уграђивањем ленс-имплантата, тоталну протеза кука и колена и ЦТ главе и врата са контрасним средствима. Година Укупан број пацијената на листи чекања на дан пацијената са листе чекања којима је урађена интервенција Укупан број свих пацијената којима је урађена интервенција Укупан број дана проведених на листи чекања % извршених интервенција са листе чекања у односу на укупан број Просечна дужина чекања ,03 135, ,58 156, , ,4 432,4 Просечне дужине чекања су веће у односу на прошлу годину за екстракцију катаракте са уграђивањем ленс-инплантата чека се 526 дана, али се ураде све интервенције; за уграђивање протезе кука/колена 104 дана, али се уради преко 97% интервенција; за ЦТ преглед се чека 68 дана, али је проценат урађених најмањи 8,5%. У осталим установама нису формиране листе чекања. Страна 17 oд 19

18 7.ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПРАТЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА Назив специјалистичке службе Општа болница Зрењанин Специјална болница за плућне болести Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију Укупан број прегледа Укупан број првих прегледа пацијената који су имали заказан први преглед Укупна дужина чекања на заказан први преглед Просечна дужина чекања на заказан први преглед Проценат заказаних првих посета у односу на укупан број првих посета ,2 71, Укупно ,2 71,0 Специјалистичко-консултативне прегледе пружају сви стационари, али се заказивање врши само у Општој болници. У односу на претходну годину, нешто већи број специјалистичко-консултативних прегледа имала је општа болница (за 4,6% више). Проценат пацијената који су имали заказан преглед готово је исти, али је време чекања продужено за 4 дана. ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНТА Све здравствене установе примарног и секундарног нивоа имају успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених догађаја и нежељених дејстава лекова У години у Средњебанатском округу је исписано пацијената ( дана хоспитализације), а забележен је 61 пад пацијената, 28 пацијената са декубитусима и 15 тромбоемболијских компликација. Страна 18 oд 19

19 падова пацијената у посматраном периоду у Општој болници и Русанди опада, док у Плућној болници расте. пацијената са декубитусимаопада у општој болници, док је у остале две у порасту. Тромбоемболијске компликације забележене су у Општој болници, где њихов број стагнира и Русанди, где је у порасту. У години оперисано је 7607 пацијената 9910 операција.. Установа није забележила компликације услед давања анестезије, извршено је 4 поновљене операције у истој регији, није било јатрогених оштећења код хируршких интервенција. У години је стопа инциденције болничких инфекција у општој болници 0,29 (кретање стопе 0,34; 0,19; 0,29). Стопа инциденције оперативног места у години (општа болница) износила је 0,08 и она бележи пад у посматраном периоду (0,32; 0,2; 0,08). Биолошка контрола стерилизације врши се у општој болници 0,98 контрола по аутоклаву недељно и специјалној болници за плућне болести 2,16 контрола. по аутоклаву недељно. III ПОКАЗАТЕЉИ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА У години у Средњебанатском округу је забележено 34 приговора пацијената 2 у у Житиште, 19 у у Зрењанин, 2 у у Нови Бечеј, 7 у Општој болници Зрењанин, 1 у Специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију и 1 у Плућној болници. Највише приговора забележено је на поступке здравствених радника и сарадника 18, 3 на квалитет, по 4 права пацијента и време чекања, по 1 за начин плаћања и рефундацију трошкова и 3 из других разлога. Приговора је у години било 40, , а у У посматраном периоду највећи је број приговора на поступке здравствених радника и сарадника, број приговора на квалитет лагано опада, као и број приговора на време чекања. Начелник центра за промоцију, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику Директор др Јелена Мојсин мр сци. мед. др Мирко Бачић Страна 19 oд 19

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list RCG, broj 39/04 i Službeni list CG, broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA OBAVLJANJE

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више