РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј"

Транскрипт

1 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110 kv бр.1135 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5-Замена заштитног ужета ужетом са оптичким влакнима и уградња приводних оптичких каблова на оба краја ДВ-Идејни пројекат ДВ 110 kv бр.123/2 ТС Аранђеловац-ТС Топола, увођење у ТС 110/20 kv Аранђеловац 2, Елаборат избора идејне трасе 6 ДВ 110 kv Бела Црква-Велико Градиште, Главна свеска, ПЗИ ДВ 110 kv бр.1247 ТС Београд 2-ТС Београд 22-Изградња појединачног електропреносног стуба бр.133 и 135 ДВ 110 kv бр.104/2 Београд 32-Београд 5-увођење у ТС Београд 44 (Сурчин), Елаборат избора идејне трасе ДВ 2x110 kv бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Х измена од ТС Лозница до стуба бр.5 ДВ 110 kv бр.113/1 ТС Ниш 2-ТС Лесковац 4, уградња стуба за санацију хаварије ДВ уместо хаварисаног стуба бр Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 12 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 13 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс Осечина) до стуба бр ДВ 110kV бр.115/2 ТС Чачак 3-ТС Чачак 1, реконструкција 15 ДВ 110kV бр.115/3 ТС Чачак 1-ТС Чачак 2, реконструкција ДВ 2x110kV бр. 106АБ ТС Ваљево - ХЕ Зворник - деоница Ц од ТС Ваљево 3 до ст.бр.33 санација ДВ 110kV бр. 101А/1 ТС Београд 3 - ТС Смедерево 2, увођење у ТС Београд 42 (110/x Гроцка) 18 ДВ 110kV бр.102аб/1 ТЕ Костолац А-ТС Пожаревац 19 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник, реконструкција деонице Ф од ст.бр.33 до ст. Бр.113 (ТС Осечина) 20 Кабл 110kV ТС Београд 17-ТС Београд 23 (Аутокоманда) 21 ДВ 2x110kV ПРП Кошава-ТС Алибунар (до тачке прикључка на ДВ 151/3) Увођење ДВ 110kV бр.151/3тс Алибунар-ТС Вршац 1 у ПРП 110kV Кошава 22 ДВ 110kV ПРП Кошава - ТС Вршац 1 23 Кабл 110kV ТС Нови Сад 5-ТС Нови Сад 7 24 ДВ 110kV бр.1179 ТС Лесковац 2-ТС Јабланица 25 Адаптација ДВ 110kV бр.1113 ТС Лесковац 2-ХЕ Врла 3 (замена изолације и спојне опреме) Идејно решење 2019 АД ЕМС Идејни пројекат АД ЕМС 2019 АД ЕМС Енергопројект опрема Идејно решење Идејно решење 2018 Јужна Бачка доо 2018 Јужна Бачка доо Идејно решење

2 26 ДВ 2x110kV бр.106аб/1 ТС Ваљево 1-ТС Ваљево 2, реконструкција деонице А+Е, од ТС Ваљево 1 до стуба бр ДВ 400kV ТС Крагујевац 2-ТС Краљево ДВ 110kV бр.191/2 ТС Крушевац 2-чвор Дедина, замена заштитног ужета заштитним ужетом са оптичким влакнима ДВ 110kV бр.1127 Краљево 1-Краљево 2, увођење у ТС 110/10kV Краљево 6 (Рибница) 30 ДВ 2x110kV ПРП Кошава-ТС Алибунар 31 ДВ 110kV ПРП Кошава-ТС Вршац 32 ДВ 2x110kV ТС Краљево 3-ТС Нови Пазар ДВ 110kV бр.115/1 ТС Краљево 1-ТС Чачак 3, изградња појединачног електропреносног стуба на деоници од пост.стуба бр.64 до пост.стуба бр.75 због угрожености статичке стабилности стубова бр.74 и бр.75 ДВ 400kV бр.444 ТС Нови Сад 3-ТС Суботица 3, увођење у ТС Србобран ДВ 110kV бр.1127 ТС Краљево 1-ТС Краљево 2, увођење у ТС 110/10kV Краљево 6 (Рибница) 36 ДВ 110kV ТС Ада-ТС Кикинда 2 грађевинску дозволу 2018 МК Fintel Wind 2018 МК Fintel Wind АД ЕМС 37 ДВ 110kV бр.1113 ТС Лесковац 2-ХЕ Врла 3, адаптација Идејни пројекат 38 ДВ 400kV ТС Крагујевац 2-ТС Краљево 3, свеска I и свеска II 39 ДВ 110kV бр.127/2 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран, замена стуба бр ДВ 2x110kV бр.117/1 Београд 2-Београд 35 (Сремчица) и ДВ бр.1247 Београд 2-Београд 22 (Барич) тј. стари вод бр.121/1+1180б Београд 2- Београд 22, реконструкција грађевинску дозволу Идејни пројекат и у изради 41 ДВ 2x110kV бр.1187аб ТС Ниш 2-ТС Ниш 13 Елаборат о могућности градње планираног компекса Зумтобел у појасу ДВ 42 ДВ 2x110kV бр.101аб ТС Београд 3-ТЕ Костолац, деоница А 43 ДВ 220 kv бр.217/1 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран и ДВ 220 kv бр.275 ТС Нови Сад 3 - ТС Зрењанин, повезивање ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1 и бр.133/3 ТС Бачка Топола 2-ТС Суботица 3 ДВ 400kV бр.401/1 ТС Београд 8-РП Дрмно, увођење у ТС Смед. 3 ДВ 110kV бр.127/1 ТС Нови Сад 1-ТС Нови Сад 3, замена стуба бр.60 ДВ 110kV бр.1113 ТС Лесковац 2-ХЕ Врла 3 ДВ 400kV ТС Крагујевац 2-ТС Краљево 3 Елаборат уградње привременог SBB стуба код стубног места бр.235 План превентивних мера 2017 АД ЕМС Енерготехника - Јужна Бачка, доо АД ЕМС АД ЕМС АД ЕМС АД ЕМС

3 44 45 ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1 и ДВ бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3, адаптација Полигон за обуку на ТС 400/220/110kV Нови Сад 3, повезивање ДВ бр.217/1 и бр.275 због израде полигона 46 Кабл 110kV ТС Београд 17-ТС Београд 23 (Аутокоманда) 47 Кабл 110kV ТС Београд 23 (Аутокоманда) -ТС Београд 45 (Савски амфитеатар) 48 Кабл 110kV ТЕТО Нови Београд-ТС Београд 45 (Савски амфитеатар) 49 ДВ 400 kv Крагујевац 2 Краљево 3 50 ДВ 2x110kV Ниш 2 - Ниш 1 Идејни пројекат 2017 Енерготехника - Јужна Бачка, доо Идејни пројекат грађевинску дозволу грађевинску дозволу грађевинску дозволу 51 ДВ 110kV Рудник 3 - Рудник 5 Рударски пројекат ДВ 110kV Рудник 3 - Рудник 5 Идејни пројекат ДВ 110kV бр.117/2 ТС Београд 35 - ТЕ Колубара, адаптација 54 ДВ 2x35kV ТС Врање 1 - ТС Врање Расплет ДВ 400kV код ТС Врање 4: ДВ бр.461 ТС Лесковац - ТС Врање 4 и ДВ 400kV бр.462 ТС Врање 4 - граница Македоније - Штип Расплет ДВ 110kV код ТС Врање 4: ДВ 110kV бр.1190 ТС Трговиште- ТС Врање 4 и ДВ 110kV бр.1219/2 ТС Владичин Хан-ТС Врање 4, св.iv Расплет ДВ 110kV код ТС Врање 4: ДВ 110kV бр.168a/1 ЕВП Ристовац- ТС Врање 4 и ДВ 110kV бр.168b/1 ТС Врање 4-ТС Врање 2, св.iii Расплет ДВ 110kV код ТС Врање 4: ДВ 110kV бр.168a/2 ТС Врање 2- ТС Врање 4 и ДВ 110kV бр.168b/2 ТС Врање 4-ТС Врање 1, св.ii ЕПС - ТЕ Костолац ЕПС - ТЕ Костолац 2016 Елнос БЛ д.о.о. 59 Кабл 110kV ТС Нови Сад 5-ТС Нови Сад 7 Идејно решење ДВ 110kV бр.115/4+182 ТС Горњи Милановац-Чвор Бељина-ТС Пожегаизградња појединачног електропреносног стуба бр.37 ДВ 110kV бр.115/4+182 ТС Горњи Милановац-Чвор Бељина-ТС Пожегаизградња појединачног електропреносног стуба бр.22 ДВ 2x (2x110kV) Крагујевац 2 - Крагујевац 1- Крагујевац 8 - ЗЦЗ - ФАС, 6 далековода 63 Кабл 110kV Београд 17 - Београд 23 (Аутокоманда) Идејни пројекат Идејни пројекат 64 ДВ 400kV Крагујевац 2-Краљево 3 Идејно решење ДВ 110kV бр.148/2 Бор 2-Зајечар 2, на деоници од ТС Бор 2 до стуба бр.54 ДВ 110kV бр.150 ТС Бор 1-ТС Мајданпек 1,санација/реконструкција хаварије далековода, I фаза ДВ 110kV бр.116/2 Ваљево-Косјерић-изградња појединачног ел.преносног стуба ДВ 110kV бр.160/4 ТС Суботица 3-ТС Суботица 1-Замена заштитног ужета-монтажа OPGW-a Идејни пројекат Идејни пројекат у изради

4 69 Прикључни далековод ДВ 110kV бр /3 Ниш 2-Пирот 2, увођење у ТС Ниш 5 70 Кабл 110kV ТЕТО Нови Београд-ТС Београд 45-Савски Амфитеатар Идејном пројектом 71 ДВ 110kV бр.117/2 ТС Београд 35-ТЕ Колубара-Адаптација далековода Идејни пројекат 2016 Елнос БЛ д.о.о ДВ 2x110kV бр.129аб/2 Београд 3-ТС Београд 20,постојећи вод увођење у Бгд 20 ДВ 2x110kV бр.129аб/1 Београд 19-ТС Београд 20,постојећи вод увођење у Бгд 20 ДВ 2x110kV бр.101а/1 и бр.101б/1 Изградња појединачног електропреносног стуба због накривљења стуба бр.190 на клизишту ДВ 110kV бр.133/3 Бачка Топола 1-Суботица 3,уградња стуба за санацију хаварије ДВ уместо хаварисаног стуба бр ДВ 110kV бр.152/4 Параћин 1-Јагодина 4 77 ДВ 110kV бр.152/2 ТС Ћићевац-ТС Параћин 3 78 ДВ 400kV бр.412 ТС Београд 8 -ТС Обреновац -Замена заштитног ужета монтажом OPGWa по другом врху далековода, од портала ТС Обреновац до стуба бр ДВ 110kV бр.152/3 ТС Параћин 3-ТС Параћин ДВ 110kV бр.101а/3 И 101 А/4 деоница од ТС Смедерево 4 до стуба бр.9з-замена заштитног ужета-монтажа OPGW-a Кабл 110kV ТС Београд 23 (Аутокоманда)-ТС Београд 45 (Савски Амфитеатар) 82 ДВ 110kV бр.138 ТС Параћин 1-ТС Поповац 83 ДВ 110kV бр.1241 ТС Мајданпек 2-ТС Мосна 84 ДВ400kV бр.451 Београд 8-Панчево 2, увођење у ТС Београд ДВ 2x400kV Панчево 2-граница Румуније, Измештање ДВ 400kV бр.453 ТЕ Дрмно-Панчево 2, испред ТС Панчево 2 ДВ 2x110kV бр.1239а+1203/1 ТС Београд 20-ТС Београд 14 и бр. 1239Б+1234 ТС Београд 20-ТС Београд 28, деоница ДВ од ТС Београд 1 до ТС Београд ДВ 2x110kV бр.1240аб ТС Београд 1-ТС Београд Вод 110kV ТС Крушевац 1-ТС Крушевац ДВ 110kV бр.121/4 ЕВП Бргуле-ТЕ Колубара, уградња стуба за санацију хаварује ДВ уместо хаварисаног стуба бр.4/ii (14) ДВ 110kV бр.150 ТС Бор 1-ТС Мајданпек 1, Санација/реконструкција хаварије далековода Мешовити вод ДВ+кабл 2x 110kV ТС Ниш 2-ТС Ниш 6 (Ратко Павловић) 92 ДВ 110kV бр.152/1 ТС Крушевац 1-ТС Ћићевац Израда плана превентивних мера за: Идејни пројекат Техничко решење Идејни пројекат Идејни пројекат и Главни пројекат Елаборат избора идејне трасе Техничко решење Идејни пројекат

5 ДВ 110kV ТС Бела Црква-ТС Велико Градиште ДВ 110kV бр.116/2 Ваљево-Косјерић-изградња појединачног ел.преносног стуба ДВ 110kV бр.101аб/1 ТС Београд 3-ТС Београд 18/ТС Смедерево 2 ДВ 110kV бр.107/1 ТЕ Колубара-ТС Тамнава Западно поље ДВ 110kV бр.117/2 ТС Београд 35-ТЕ Колубара-адаптација далековода ДВ 110kV бр.1127 Краљево 1-Краљево 2,увођење у ТС 110/10kV Краљево 6 (Рибница) ДВ 110kV бр.1195 ТС Пирот 2-ТС Бабушница-Заштита ДВ-а на укрштању аутопута А4 (Е-80) и ДВ-а бр.1195 ДВ 110kV бр.104/2 ТС Београд 32-ТС Београд 5 (деоница "а" прелаз реке Саве од стуба бр.2-6) ДВ 110kV бр.115/3 ТС Чачак 1-ТС Чачак 2-реконструкција ДВ 400kV бр.412 ТС Београд 8-ТС Обреновац А и ДВ 400kV 436 ТС Крагујевац 2-ТС Обреновац А ДВ 110kV бр.1113 ТС Лесковац 2-ХЕ Врла 3, замена OPGW-a од портала у ТС Лесковац 2 до стуба бр.15 Замена уземљења на два стуба далековода ДВ 400kV бр.401/2 РП Дрмно-РП Ђердап 1 Санација темеља стубова Погона Ваљево (ДВ бр.1110/1 и 1110/2) Санација темеља порталних стубова Погона Ваљево (ДВ бр.134/1 и 134/2) ДВ 110kV бр.154/3 чвор Нишка Бања-Пирот 2 ( /3) ДВ бр.121/4 (ЕВП Бргуле-ТЕ Колубара)-Замена хаварисаног далеководног стуба број 4/II ДВ 110kV 113/2 ТС Ниш 2-ТС Лесковац 4 (увођење у Дољевац) Санација коридираних појасних штапова и откопавање терена око стуба за ДВ 110kV бр.197а/1,б и бр.146аб Санација темеља и уземљивача порталних стубова далековода ДВ 110kV бр.1186 РП Ђердап 2-ТС Сип ДВ 2x110kV ТС Ниш 2-Ниш 1 Санација темеља и уземљивача на далеководима Погона Београд ДВ 110kV бр.195/1 Нови Сад 1-БФЦ Беочин-Уградња заштитног ужета ДВ 110kV бр.132/2 ТС Црвенка-ТС Кула-Уградња заштитног ужета Израда плана превентивних мера за: ДВ 2x400kV ТС Панчево 2-граница Румуније ДВ 110kV бр. 133/1 ТС Србобран-ТС Бачка Топола-Замена ДВ стуба бр.45 ДВ 110kV бр. 132/1 ТС Сомбор 3-ТС Црвенка, замена ДВ стубова бр.74 и 89 ДВ 110kV бр. 132/1 ТС Сомбор 3-ТС Црвенка, замена ДВ стуба бр.74 ДВ 110kV бр.1209,1228аб и 1229АБ- Монтажа мердевина на три темеља стубова у Дунаву ДВ 110kV 176/1 Нови Сад 3-Нови Сад 9, замена реконструкције дела стуба бр.3 ДВ 2x110kV бр. 106А/3 Лозница-ХЕ Зворник и бр.106б/3 Осечина-ХЕ Зворник, санација хаварије ДВ код стубова бр.331 и 333 ДВ 110kV бр.116/2 ТС Косјерић- ТС Ваљево 1, измештање стуба бр.68 ДВ 110kV бр Пирот 2-Димитровград-у зони аутопута Е-80 деоница: Суково-Димитровград-измештање и заштита ДВ 110kV бр.124/4 ТС Сремска Митровица 1-ТС Пећинци, замена стуба бр.55 Изградња расплета ДВ 110kV код ТС Београд 20 ДВ 110kV бр.1212 Зајечар 2-Бољевац, санација стуба бр.4 ДВ 400kV бр.401/2 РП Дрмно-ХЕ Ђердап, замена стуба бр.414 ДВ 400kV бр. 404 Ниш 2-Столник-Заштита ДВ на укрштању са аутопутем Е80 ДВ 2x 110kV 1167Б/1 Краљево 2-Краљево 5 И бр.1167б/2 Краљево 2- ЕВП Краљево ДВ 400kV бр.444 ТС Нови Сад 3-ТС Суботица 3, увођење у ТС Србобран-Фаза I и Расплет 110kV ДВ испред ТС Србобран-Фаза II ДВ 220kV бр.254 ТС Панчево 2-ТС Зрењанин 2-Изградња појединачног електропреносног стуба ДВ због укрштања са раскрсницом бр.6 обилазног пута око Зрењанина ДВ 110kV бр. 183 Зрењанин 1-Зрењанин 2-Изградња појединачног електропреносног стуба ДВ због укрштања са раскрсницом бр.6 обилазног пута око Зрењанина 98 ДВ 110kV бр. 101АБ/1 ТС Смедерево 2-ТС Смедерево 3 План превентивних мера План превентивних мера Идејно решење Идејно решење Идејно решење и други 2015 ЈП ЕМС и други

6 99 ДВ 110kV бр.195/1 ТС Нови Сад 1-ТС Беочин ДВ 110kV бр.156 ТС Ниш 1-ТС Прокупље, замена постојећег заштитног ужета ужетом са оптичким влакнима ДВ 110kV бр.101а/1 ТС Београд 3-ТС Смедерево 2. увођење у ТС Београд 42 (110/x) Гроцка 102 Кабл 110kV ТС Нови Сад 5-ТС Нови Сад ДВ 110kV бр.132/1 Сомбор 3-Црвенка, уградња стуба за санацију хаварије ДВ уместо хаварисаног стуба бр.74 ДВ 2x110kV бр. 106А/3 Лозница-ХЕ Зворник и бр.106б/3 Осечина-ХЕ Зворник, санација хаварије ДВ код стубова бр.332 и 333 ДВ 110kV бр. 198 ТС Крагујевац 2-ТС Крагујевац 3, замена постојећег заштитног ужета ужетом са оптичким влакнима ДВ 2x110kV Београд 19-Београд 20 постојећи вод, увођење у ТС Београд 20, уградња OPGW ужета 107 ДВ 110kV бр ТС М.Митровица-ТС С.Митровица 108 ДВ 110kV бр.116/2 Косјерић-Ваљево ДВ 400kV Крагујевац 2-Краљево 3 Идејни пројекат Елаборат избора идејне трасе Техничко решење Техничко решење и Извођење Идејни пројекат о процени утицаја на животну средину 110 ДВ 2x110kV бр.106аб Ваљево-Зворник, деоница Х Главни пројекат 111 ДВ 110 kv бр. 191/2 Крушевац 2 чвор Дедина, замена заштитног ужета OPGW ужетом Главни пројекат 112 ДВ 110 kv бр. 116/2 Косјерић Ваљево 1, измештање стуба бр. 68 Главни пројекат 113 ДВ 110 kv бр Сремска Митровица 2 Сремска Митровица ДВ 110 kv бр Зрењанин 2 Зрењанин ДВ 110 kv бр. 150 Бор 1 Мајданпек 1, санација/реконструкција хаварије I фаза 116 ДВ 400 и 110 kv, расплет далековода испред ТС 400/110 kv Јагодина 4 Главни пројекат 117 ДВ 400 и 110 kv, прикључни водови за ТС 400/110 kv Врање 4 Главни пројекат ДВ 110 kv бр Краљево 1 Краљево 2, увођење у ТС Краљево 6 (Рибница) ДВ 110 kv бр. 122АБ Петровац- Бор 1, санација хаварије од стуба бр. 212 до стуба бр. 218 и од стуба бр. 237 до стуба бр. 249 ДВ 110 kv бр. 193/1 Књажевац-Сврљиг, санација хаварије од стуба бр. 49 до стуба бр ДВ 110 kv бр.161 ТС Краљево 3-ТС Рашка 122 ДВ 110 kv Зрењанин 2-ТЕТО Зрењанин Главни пројекат Главни пројекат Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 2014 ЈП ЕМС

7 123 ДВ 110 kv бр Осечина-Крупањ,санација од стуба бр.8 до стуба бр.15 Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 124 ДВ 110 kv бр.106а/2, 106B/2 Ваљево -Осечина Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 125 ДВ 110 kv бр Крупањ-Љубовија,санација од стуба бр 70 до стуба бр 76 Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 126 ДВ 110 kv бр.116/1 Косјерић-Севојно, реконструкција и адаптација Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 127 ДВ 110kV бр /3, увођење у ТС Ниш 5 Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 128 ДВ 2x400kV Панчево 2-граница Румуније Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 129 ДВ 110kV бр.150 Бор 1-Мајданпек, реконструкција деонице од стуба бр.61 до стуба бр.81 Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 130 ДВ 110kV Бела Црква - Велико Градиште Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 131 ДВ 110kV Ада-Кикинда 2 Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 132 ДВ 110kV бр.177 Бор 2-Мајданпек, реконструкција деонице од стуба бр.54 до стуба бр ДВ 110W бр Зрењанин 2-Зрењанин ДВ 110W бр Суботица 3-Суботица ДВ 110W бр Темерин - Жабаљ Главни пројекат 2014 ЈП ЕМС 2013 ЈП ЕМС 2013 ЈП ЕМС 2013 ЈП ЕМС 136 ДВ 400kV бр.444 Нови Сад 3-Суботица 3,увођење у ТС Србобран 137 ДВ 2 x 35 kv Врање 1 - ТС Врање ДВ 2 x 110 W бр. 168А/1 и А/2 Врање 4-Ристовац и Врање 2, деоница Врање 4-постојећи стуб бр.25/14у ДВ 2 x 110 W бр. 168Б/1 и Б/2 Врање 4-Врање 2 и Врање 1, деоница Врање 4-постојећи стуб бр.26/13у ДВ 110 kv бр.1190 Врање 4-Трговиште, деоница Врање 4-постојећи стуб бр.83, ДВ 110 W бр.1219/2 Врање 4-Владичин Хан, деоница Врање 4-постојећи стуб бр ДВ 400 kv Лесковац 2-граница Македоније, увођење у ТС Врање ДВ 110 kv бр.128/3 ТС Мајданпек 3 - ТС Петровац, адаптација од стуба бр. 159 до стуба бр. 100 Расплет ДВ 110 W испред ТС Ниш 2, због преласка ДВ 220 kv бр.278 Лесковац 2-Ниш 2 на напон 110 kv Расплет ДВ 110 kv испред ТС Србобран, ДВ 110 kv бр.209/2 ТС Сремска Митровица 2 - ТС Србобран,деоница ТС Србобран до стуба бр.2 и ДВ 110 kv бр.159/1 ТС Србобран - ТС Бачка Паланка 1, деоница ТС Србобран до стуба бр.126, на заједничким стубовима типа Буре - свеска III Расплет ДВ 110 kv испред ТС Србобран, ДВ 110 kv бр.217/2 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран, деоница ТС Србобран до стуба бр.3 и ДВ 110 kv бр.127/2 ТС Нови Сад 3 - ТС Србобран деоница ТС Србобран до стуба бр.85, на заједничким стубовима типа Буре - свеска II

8 ДВ 110 kv бр.142/1 ТС Србобран - ТС Бечеј, деоница од ТС Србобран до стуба бр.69, реконструкција- свеска II ДВ 110 kv бр.142/1 ТС Србобран - ТС Бечеј, деоница од ТС Србобран до стуба бр.69, реконструкција- свеска I 148 ДВ 110 kv бр.148/2 ТС Бор - ТС Зајечар 2, реконструкција ДВ 2 x 110 W бр.104аб ТС Београд 5 - ТС Стара Пазова, увођење у ТС 110/20 W Крњешевци ДВ 110 kv бр.113/2 ТС Ниш 2 - ТС Лесковац 4, увођење у ТС 110/35/10 kv Дољевац 151 ДВ 2x110 kv ТС Бор 1- ТС Бор ДВ 110 kv бр.1011/1 ТС Бачка Паланка 2 - ТС Челарево, реконструкција увођења у ТС Бачка Паланка 2 ДВ 2x(2x110kB) на деоници од ТС Крагујевац 1 до ТС Крагујевац 8 по траси постојећих једноструких ДВ-а 186Б/1 И ДВ-а 1126, далековод 110 кв бр.1126, Главни пројекат адаптације на деоници од ТС Крагујевац 8 до ТС З.Ц.З, далековод 110 кв бр.186б/2,на деоници од ТС Крагујевац 8 до ТС З.Ц.З, СВЕСКА IV ДВ 2x(2x110 kv) на деоници од ТС Крагујевац 1 до ТС Крагујевац 8 по траси постојећих једноструких ДВ-а 186Б/1 И ДВ-а 1126, двоструки далековод 110 kv, бр.123/5 и бр.1126 на деоници од ТС Крагујевац 2 до стуба бр.17, двоструки далековод 110 W бр.186 Б/1 и бр.186 А на деоници од ТС Крагујевац 2 до стуба бр.17, свеска III ДВ 2x(2x110kV) на деоници од ТС Крагујевац 1 до ТС Крагујевац 8,по траси постојећих једноструких ДВ-а 186Б/1 и ДВ-а 1126, СВЕСКА II, Главни пројекат двоструког далековода 110 W, по траси ДВ 110 кв бр. 186 Б/1, на деоници од ТС Крагујевац 1 до ТС Крагујевац 8 ДВ 2x(2x110kV) на деоници од ТС Крагујевац 1 до ТС Крагујевац 8,по траси постојећих једноструких ДВ-а 186Б/1 и ДВ-а 1126, СВЕСКА I, Главни пројекат двоструког далековода 110 W, по траси ДВ 110 кв бр. 1126, на деоници од стуба бр.17 до ТС Крагујевац 8 ДВ 110 kv бр.104/5 ТС Стара Пазова-ТС Инђија, увођење ТС 110/20 kv Инђија 2 ДВ 220 kv бр.213/1 ТС Бајина Башта - ТС Обреновац А ДВ 220 kv бр.253/2 ТС ХИП 2 - ТС Панчево 2, деоница од стуба бр.11 до ТС Панчево 2 ДВ 110 kv бр. 120/4 Т С Ваљево 3 - ТС Ваљево 1 ДВ 110 kv бр.128/1 ТС Мајданпек 1 - ТС Мајданпек 2 ДВ 110 kv бр.128/3 ТС Мајданпек 3 - ТС Петровац ДВ 110 kv бр. 129А Т С Београд 1 - ТС Београд 3 ДВ 110 kv бр.133/3 ТС Бачка Топола - ТС Суботица 3 ДВ 110 kv бр.147/2 ТС Бор 2 - ТС Неготин ДВ 110 kv бр.160/2 ТС Сента 1 - ТС Кањижа ДВ 110 kv бр.160/3 ТС Кањижа - ТС Суботица 3 ДВ 110 kv бр.170/2 ТС С. Митровица 2 - ТС С. Митровица 1 ДВ 110 kv бр.185 ТС Панчево 1 - ТС Панчево 2 ДВ 110 kv бр.1105 ТС Панчево 2 - ТС Панчево 3 ДВ 110 kv бр.1153 ТС Београд 7 - ТС Панчево 2 ДВ 110 kv бр.1156 ТС Вршац 1 - ТС Вршац 2 ДВ 110 kv бр.1157 ТС Зајечар 1 - ТС Књажевац ДВ 110 kv бр. 1164А ТС Шабац 3 - ТС Шабац 1 ДВ 110 kv бр.1175аб ТС Лесковац 1 - ТС Лесковац 2 ДВ 110 kv бр.1178аб Т С Београд 5 - ТС Београд 9 ДВ 110 kv бр.1182 ТС Босилеград - Чвор Лисина ДВ 110 kv бр.1183 ТС Чачак 3 - ТС Горњи Милановац ДВ 110 kv бр.1198 ТС Лесковац 2 - ТС Власотинце ДВ 110 kv бр.110аб Т С Смедерево 2 - ТС Смедерево 3 ДВ 110 kv бр.1209 ТС Ђердап 2 - граница - Румунија ДВ 110 kv бр.113/5 ХЕ Врла 3 - ЕВП Грделица, санација далековода у затезном пољу стубова бр Главни пројекат 2011 ЈП ЕПС Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС објектима и објекти пуштени у

9 ДВ 110 kv бр.169 ТС Бор 2 - ТС Бор 3, деоница од стубног места бр.5 до стубног места бр.9, санација ДВ 110 kv бр.253/2 ТС ХИП 2 - ТС Панчево 2, увођење у ТС 220/6/6 kv НИС, пројекат уградње и замене заштитног ужета ужетом са оптичким влакнима (OPGW) Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС 162 ДВ 110 kv бр.102аб/2 ТС Пожаревац - ТЕ Петровац, санација Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС ДВ 2x110 kv Београд 3- Београд 20, постојећи вод- увођење у ТС Београд 20 ДВ 2x110 W Београд 19- Београд 20, постојећи вод- увођење у ТС Београд 20 Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС 165 ДВ 2x110 W ТС Београд 1 - ТС Београд 20, десни вод Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС 166 ДВ 2x110 W ТС Београд 1 - ТС Београд 20, леви вод Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС 167 ДВ 400 kv бр.451 ТС Београд 8 - ТС Панчево 2, увођење у Београд 20 Главни пројекат 2011 ЈП ЕМС ДВ 110 kv бр. 106А/1 Т С Ваљево 1 - ТС Ваљево 2 ДВ 110 kv бр.111 ХЕ Врла 1 - ХЕ Врла 2 ДВ 110 kv бр.112 ХЕ Врла 3 - ХЕ Врла 2 ДВ 110 kv бр.115/3 ТС Чачак 1 - ТС Чачак 2 ДВ 110 kv бр.120/1 ТС Лазаревац - ТЕ Колубара А ДВ 110 kv бр.123/6 ТС Јагодина 2-ТС Јагодина 4 ДВ 110 kv бр.152/3 ТС Параћин 3 - ТС Параћин 1 ДВ 110 kv бр.152/4 ТС Параћин 1 - ТС Јагодина 4 ДВ 110 kv бр.158/1 ТС Младеновац - ТС С. Паланка ДВ 110 kv бр.168 ЕВП Ристовац - ТС Врање 1 ДВ 110 kv бр.193/1 ТС Књажевац - ТС Сврљиг ДВ 110 kv бр.193/2 ТС Сврљиг - ТС Ниш 2 ДВ 110 kv бр.1102 ТС Суботица 2 - ТС Суботица 3 ДВ 110 kv бр.1140/3 ТС Бујановац - ЕВП Ристовац ДВ 110 kv бр.1141/1 ТС јагодина 1 - ТС Јагодина 4 ДВ 110 kv бр.1141/2 ТС јагодина 4 - ТС Ћуприја ДВ 110 kv бр.1159 ТЕ Костолац - ТЕ Дрмно ДВ 110 kv бр.1160 ТЕ Дрмно - ТС Рудник 2 ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1- ТС Александровац ДВ 110 kv бр.1185 ТС Куршумлија - ТС Прокупље ДВ 110 kv бр.1187аб ТС Ниш 2- ТС Ниш 13 ДВ 110 kv бр.1188 А ТС Ниш 10 - ТС Ниш 13 ДВ 110 kv бр.1196/2 ТС Рудник 3 - ТС Велико Градиште ДВ 110 kv бр.1224 ТС Бујановац - ТС Прешево ДВ 110 kv бр.117/2 ТС Београд 35-ТЕ Колубара, Главни пројекат за замену стуба бр.67 Главни пројекат 2010 ЈП ЕМС 170 ДВ 110 kv ТС Мајданпек 2 - ТС Мосна Главни пројекат 2010 ЈП ЕМС 171 ДВ 2x110 kv ТС Ниш 2 - ТС Ниш 1, реконструкција Главни пројекат 2010 ЈП ЕМС 172 ДВ 220 kv бр.205/2 ТС Подујево - ТС Крушевац 1 (деоница од стуба бр. 109 до ТС Крушевац 1), замена заштитне ужади Извођачки пројекат 2010 ЈП ЕПС Главни пројекат 2010 ЈП ЕМС

10 ДВ 220 kv бр.228 ТС Обреновац 5 - ТС Обреновац А, замена заштитне ужади ДВ 220 kv бр.253/1 ТС Београд 8 - ХИП Панчево, главни пројекат санације далековода на прелазу Дунава ДВ 220 kv бр.294аб ТС Београд 5 - ТС Обреновац А, замена заштитне ужади ДВ 110 kv бр.107/1 ТС Колубара А - ТС Тамнава (Јабучје - западно поље) ДВ 110 kv бр.111 ХЕ Врла 1 - ХЕ Врла 2 ДВ 110 kv бр.112 ХЕ Врла 3 - ХЕ Врла 2 ДВ 110 kv бр.115/2 ТС Чачак 3 - ТС Чачак 1 ДВ 110 kv бр.123/1 ТС Колубара - ТС Аранђеловац ДВ 110 kv бр. 123/2 Т С Аранђеловац - ТС Топола ДВ 110 kv бр.131/1 ТС Београд 3 - ТС Београд 33 ДВ 110 kv бр. 142/1 ТС Србобран - ТС Бечеј ДВ 110 kv бр.148/3 ТС Зајечар 2 - ТС Зајечар 1 ДВ 110 kv бр.154/2 ТС Ниш 2 - ТС Ниш 5 ДВ 110 kv бр.157 ТС Аранђеловац- Т С Младеновац ДВ 110 kv бр.158/1 ТС Младеновац - ТС Смедеревска Паланка ДВ 110 kv бр.168 ЕВП Ристовац - ТС Врање 1 ДВ 110 kv бр.193/1 ТС Књажевац - ТС Сврљиг ДВ 110 kv бр.193/2 ТС Сврљиг - ТС Ниш 2 ДВ 110 kv бр.197а/1/2,б ТС Београд 5 - ТС Београд 27 (Бежанија) - ТС Београд 12 (ФОБ) ДВ 110 kv бр.1012/2 ТС Сомбор 3 - ТС Сомбор 1 ДВ 110 kv бр.1102 ТС Суботица 2 - ТС Суботица 3 ДВ 110 kv бр.1123 ПАП Лисина - ХЕ Врла 1 ДВ 110 kv бр.1128/2 ТС Рудник 1 - ТС Рудник 2 ДВ 110 kv бр.1140/3 ТС Бујановац - ЕВП Ристовац ДВ 110 kv бр.1141/2 ТС Јагодина 4 - ТС Ћуприја ДВ 110 kv бр.1159 ТЕ Костолац - ТЕ Дрмно ДВ 110 kv бр ТЕ Дрмно - ТС Рудник 2 ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1- ТС Александровац ДВ 110 kv бр ТС Шабац 2 - ТС Шабац 3 ДВ 110 kv бр.1185 ТС Куршумлија - ТС Прокупље ДВ 110 kv бр.1187аб ТС Ниш 2 - ТС Ниш 13 ДВ 110 kv бр.1188 А ТС Ниш 10 - ТС Ниш 13 ДВ 110 kv бр.1196/2 ТС Рудник 3 - ТС Велико Градиште ДВ 110 kv бр.1210 ТС Бело Поље - ХЕ Врла 3 ДВ 110 kv бр.1224 ТС Бујановац - ТС Прешево ДВ 110 kv бр.1800 ТС Валач - ХЕ Газиводе ДВ 400кВ бр.451 ТС Београд 8 - ТС Панчево 2, главни пројекат санације далековода на прелазу Дунава ДВ 110 kv бр.104/2 ТС Београд 32 - ТС Београд 5, Главни пројекат деоница "б", адаптација од стуба бр.6-11 ДВ 110 kv бр.104/2 ТС Београд 32 - ТС Београд 5, Главни пројекат деоница "а", прелаз реке Саве, адаптација од стуба бр.2-6 ДВ 2x110 W бр. 101АБ ТС Београд 3 - ТЕ Костолац, Главни пројекат санације Деонице Х ДВ 2x110 W бр. 101АБ ТС Београд 3 - ТЕ Костолац, Главни пројекат санације Деонице А ДВ 2x110 W бр. 101АБ ТС Београд 3 - ТЕ Костолац, Главни пројекат санације Деонице И ДВ 110 kv бр.113/1 ТС Ниш 2 - ТС Ниш 1, санација од стуба бр.34 до ТС 110/35кВ Ниш 1 ДВ 2x110 W бр. 101АБ ТС Београд 3 - ТЕ Костолац, Главни пројекат санације Деонице Е ДВ 110 kv бр.154/1 ТС Ниш 1 - ТС Ниш 2, привремено увођење у ТС Ниш 8 Главни пројекат 2010 ЈП ЕМС Главни пројекат 2010 ЈП ЕМС Главни пројекат 2010 ЈП ЕМС Главни пројекат 2009 ЈП ЕПС објектима и објекти

11 186 ДВ 2x110 W бр. 101АБ ТС Београд 3 - ТЕ Костолац, Главни пројекат санације деоница Ц 187 ДВ 110 kv бр.115/2 ТС Чачак 3 - ТС Чачак 1, реконструкција 188 ДВ 110 kv бр.115/3 ТС Чачак 1 - ТС Чачак 2, реконструкција ДВ 2x110 W бр. 101АБ ТС Београд 3 - ТЕ Костолац, Главни пројекат реконструкције деонице Ј, Б и Д ДВ 110 kv бр. 168 ТС Врање 1 - ЕВП Ристовац, увођење у ТС 110/35кВ Врање 2 ДВ 110 kv бр.122аб ТС Петровац-ТС Бор 1, санација хаварије, деоница стуб бр ДВ 110 kv бр.102аб/1 ТЕ Костолац А - ТС Пожаревац ДВ 110 kv бр.102аб/2 ТС Пожаревац - ТС Петровац ДВ 110 kv бр.104/1 ТС Београд 2 - ТС Београд 32 (до стуба бр.11а) ДВ 110 kv бр.104/1 ТС Београд 32 (до стуба бр.1(11а))-тс Београд 5 ДВ 110 kv бр.128/2 ТС Мајданпек 2 - ТС Мајданпек 3 ДВ 110 kv бр.128/3 ТС Мајданпек 3 - ТС Петровац (деоница од стуба бр.159 до ТС Петровац) ДВ 110 kv бр.130/1 ТС Београд 2 - ТС Београд 21( стуб бр. 15а) ДВ 110 kv бр.130/2 ТС Београд 21 (стуб бр.15а) - ТС Београд 16 (стуб бр. 22) ДВ 110 kv бр. 130/3 Т С Београд 16 (стуб бр. 22) - ТС Београд 3 ДВ 110 kv бр.134/4 ХЕ Потпећ - ТС Пљевља ДВ 110 kv бр ТЕ Морава-ТС Лапово ДВ 110 kv бр.148/2 ТС Бор 2 - ТС Зајечар 2 ДВ 110 kv бр. 153 ХЕ Врла 3 - ТС Врање 1 ДВ 110 kv бр.155/1 ТС Нови Пазар 1 - ТС Нови Пазар 2 ДВ 110 kv бр.155/2 ТС Валач - ТС Нови Пазар 2 ДВ 110 kv бр.158/2 ТС Смедеревска Паланка - ТС Велика Плана ДВ 110 kv бр.158/3 ТС Велика Плана (од затезног ст.бр.15з) - ЕВП Марковац(до затезног ст.бр.1) ДВ 110 kv бр.158/4 ЕВП Марковац (од затезног ст. бр.1) - ТЕ Морава ДВ 110 kv бр. 177 ТС Бор 2 - ТС Мајданпек 2 ДВ 110 kv бр.188 ТС Ниш 2 - ТС Ниш 3 ДВ 110 kv бр Т С Дебељача - Т С Вршац 2 ДВ 110 kv бр.1122 ТС Богатић - ТС Шабац 3 ДВ 110 kv бр.1125 АБ ТС Крагујевац 2 - ТС Крагујевац 5 ДВ 110 kv бр. 1128/1 ТЕ Костолац А - ТС Рудник 1 ДВ 110 kv бр.1131 ТС Зрењанин 2 - ТС Зрењанин 3 ДВ 110 kv бр.1144 АБ ТЕ Костолац - ТС Смедерево 3 ДВ 110 kv бр.1145/1 ТС Дебељача - ТС Качарево ДВ 110 kv бр.1145/2 ТС Качарево (од стуба 41/11) - ТС Панчево 2 ДВ 110 kv бр.1171 ТС Лапово - Т С Крагујевац 2 ДВ 110 kv бр.1174 ТС Лесковац 2 - ТС Лесковац 6 ДВ 110 kv бр.1194 ТС Димитровград - ТС Пирот 2, деоница од ТС Димитровград до стуба бр.56 ДВ 110 kv бр.1196/1 ТС Рудник 1 - ТС Рудник 3 ДВ 110 kv бр.1225 ТС Богатић - ТС Мачванска Митровица ДВ 110 kv бр.1226 ТС М. Митровица - ТС С. Митровица 2 ДВ 2x110 W бр. 129Б/1 и 2, Београд 1 - Београд 19-Београд 3, Главни пројекат адаптације дв-а на укрштању са Миријевским булеваром ДВ 110 kv бр.114/1 ТС Крушевац 1 - ЕВП Ђунис,од Крушевац 1 до стуба бр.24,реконструкција ДВ 110 kv бр. 104А/3 Београд 5-Београд 9 и увођење ДВ 110kV бр. 104Б Београд 5-Стара Пазова у ТС Београд 5,реконструкција ДВ 110 kv бр.1219 Врање 1 - ХЕ Врла III, увођење у ТС 110/35 kv Владичин Хан Главни пројекат 2008 ЈП ЕПС Главни пројекат 2008 ЈП ЕМС Главни пројекат 2008 ЈП ЕМС Главни пројекат 2008 ЈП ЕМС Главни пројекат 2008 ЈП ЕМС

12 197 ДВ 2x110 W бр.106аб Ваљево-Зворник, Главни пројекат, деоница Д, санација Главни пројекат 2008 ЈП ЕМС 198 ДВ 2x110 W бр.1115 Ивањица - Пожега, увођење у ТС Ариље Главни пројекат 2008 ЈП ЕМС 199 ДВ 400 kv бр. 412 ТС Београд 8 - ТС Обреновац А ДВ 220 kv бр.209/2 ТС Ср. Митровица 2 - ТС Србобран ДВ 220 kv бр.214/3 ТС Пожега-чвор Вардиште ДВ 220 kv бр.277 ТС Београд 8 - ТС Смедерево 3 ДВ 110 kv бр.134/3 ХЕ Кокин Брод - ХЕ Потпећ ДВ 110 kv бр. 136 Б/1/2 ТС Београд 3-ТС Београд 13-ТС Београд 17,деоница ТС Београд 13-стуб број 14 ДВ 110 kv бр.162 ТС Нови Пазар-ТС Рашка ДВ 110 kv бр. 174 ТС Србобран - ТС Врбас 1 ДВ 110 kv бр.181 ТС Оџаци - ТС Врбас 1 ДВ 110 kv бр.189 ТС Нови Пазар - ТС Сјеница ДВ 110 kv бр.192 ТС Бегејци - ТС Зрењанин 2 ДВ 110 kv бр.1007 ТС Зрењанин 2 - ТЕТО Зрењанин ДВ 110 kv бр.1008 ТС Зрењанин 4 - ТЕТО Зрењанин ДВ 110 kv бр.1107/4 ТС Сомбор 3 - ТС Оџаци ДВ 110 kv бр.1110/1 ХЕ Кокин Брод - ТС Нова Варош ДВ 110 kv бр.1110/2 ТС Нова Варош - ХЕ Увац ДВ 110 kv бр.1111 ТЕ Колубара -ТС Тамнава ДВ 110 kv бр.1130 ТС Кула - ТС Врбас 1 ДВ 110 kv бр.1143/1 ТС Бегејци - ТС Нова Црња ДВ 110 kv бр.1143/2 ТС Нова Црња - ТС Кикинда 2 ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1 - ТС Кикинда 2 ДВ 110 kv бр.1152 ХЕ Увац - ТС Сјеница ДВ 110 kv бр ТС Београд 22 (Барич) - ТЕ Колубара, деоница од стуба бр.73 до ТЕ Колубара ДВ 110 kv бр.1208 ТС Пожега - ТС Ужице Главни пројекат ДВ 2x110 W бр.106аб Ваљево - Зворник, главни пројекат Деоница Ф, санација ДВ 2x110 kv бр.106аб Ваљево - Зворник, главни пројекат Деоница Ц, санација ДВ 2x110 kv бр. 106АБ ТС Лозница - ХЕ Зворник деоница Г, реконструкција Главни пројекат 2007 ЈП ЕМС Главни пројекат 2007 ЈП ЕМС Главни пројекат 2007 ЈП ЕМС 203 ДВ 2x110 kv бр. 106АБ ТС Лозница - ХЕ Зворник деоница Х Главни пројекат 2007 ЈП ЕМС ДВ 2x110 kv бр. 106АБ/1 ТС Ваљево 1 - ТС Ваљево 2 деоница Б, од ст.бр.21 до ТС Ваљево 2, санација ДВ 2x110 kv бр. 106АБ/1 ТС Ваљево 1 - ТС Ваљево 2 деоница Е+А, од ТС Ваљево 1 до ст.бр.21, реконструкција Главни пројекат 2007 ЈП ЕМС Главни пројекат 2007 ЈП ЕМС 206 ДВ 2x110 kv бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник, реконструкција Главни пројекат 2007 ЈП ЕМС 207 ДВ 400 kv бр.403 ТС Бор 2 - ТС Ниш 2 ДВ 400 kv бр.453 РП Дрмно - ТС Панчево 2 ДВ 220 kv бр.203/1 Бајина Башта - чвор Вардиште ДВ 220 kv бр.203/2 чвор Вардиште - РП Бистрица ДВ 220 kv бр.214/1 ТС Крушевац 1 - ТС Краљево 3 ДВ 220 kv бр.226 ТС Крушевац 1 - ТС Ниш 2 ДВ 220 kv бр.250 ТС Београд 5 - ТС Обреновац А ДВ 220 kv бр.251 ТС Београд 3 - ТС Београд 8 ДВ 220 kv бр.254 ТС Панчево 2 - ТС Зрењанин 2 ДВ 220 kv бр.266 ТС Пожега - ТС Пљевља 2 ДВ 220 kv бр.275 ТС Нови Сад 3 - ТС Зрењанин 2 ДВ 220 kv бр.278 ТС Лесковац 2 - ТС Ниш 2 ДВ 220 kv бр.295 ТС Обреновац А - ТС Шабац 3 ДВ 220 kv бр.296 ТС Обреновац А - ТЕНТ Б ДВ 220 kv бр.297/1 ТС Краљево 3 - ТС Чачак 3 ДВ 220 kv бр.297/2 ТС Чачак 3 - ТС Пожега ДВ 110 kv бр.161 ТС Краљево 3 - ТС Рашка ДВ 110 kv бр.1005 ТС Нови Сад 3 - ТЕТО Нови Сад ДВ 110 kv бр.1113 ТС Лесковац 2 - ХЕ Врла ЈП ЕПС Главни пројекат 2006 ЈП ЕПС објектима и објекти

13 ДВ 110 kv бр ХЕ Ђердап 1 - СИП ДВ 110 kv бр.1193 ТС Пирот 2 - ХЕ Завој ДВ 110 kv бр.1194 стуб бр.56 - ТС Пирот 2 ДВ 110 kv бр.1204 ХЕ Ђердап 2 - ТС Зајечар ДВ 35 kv Бор 1 - ТС Бор 2, сопствена потрошња за ТС Бор 2 Главни пројекат 2006 ЈП ЕМС Двоструки кабловски вод 35 kv од ТС 400/110 kv Јагодина 4 до ТС 110/35 kv Јагодина 1 ДВ. 110 kv бр.1226 ТС Мачванска Митровица - ТС Сремска Митровица 2, ГП 1800/2 Главни пројекат 2006 ЈП ЕМС Главни пројекат 2006 ЈП ЕМС 211 ДВ 110 kv бр.116/2 ТС Косјерић - ТС Ваљево, санација Главни пројекат 2006 ЈП ЕМС 212 ДВ 110 kv бр.1225 Богатић-Мачванска Митровица Главни пројекат 2006 ЈП ЕМС 213 ДВ 110 kv бр.124/2 Рума 1 - Рума 2, санација хаварије стуба бр.83 Главни пројекат 2006 ЈП ЕМС 214 ДВ 110 kv бр.123/3 ТС Крагујевац 2 - ТС Топола, санација Главни пројекат 2006 ЈП ЕМС Двоструки кабловски вод 110 kv ТС Београд 1 - ТС Београд 28 (Пионир), ДВ 400 kv Ниш 2 - Лесковац 2 - Врање 4 - Скопље, деоница Ниш - граница Македоније ДВ 400 kv бр.401/1 ТС Београд 8 - РП Дрмно ДВ 400 kv бр.401/2 РП Дрмно - РП Ђердап 1 ДВ 400 kv бр.402 ТС Бор 2 - РП Ђердап 1 ДВ 400 kv бр.404 ТС Ниш 2 - Столник, граница са Бугарском ДВ 220 kv бр.291 ТС Бајина Башта - ТС Пожега студија о процени утицаја на животну средину 218 ДВ 110 kv Сремска Митровица - Мачванска Митровица (I етапа) Главни пројекат ДВ 400 kv С.Митровица 2 - Угљевик, деоница С.Митровица 2 - река Сава 2006 ЈП ЕМС 2006 ЈП ЕМС Главни пројекат 2005 ЈП ЕПС Електросрбија Краљево Главни пројекат 2005 ЈП ЕМС 220 ДВ 400 kv Сомбор 3 - Суботица 3 Главни пројекат 2005 ЈП ЕМС 221 ДВ 220kV бр.206/1 Бајина Башта - Пљевља, санација Главни пројекат 2005 ЈП ЕМС 222 ДВ 110kV бр.116/2 Косјерић-Ваљево 1, реконструкција Главни пројекат 2005 ЈП ЕМС објектима и објекти

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

TEH_Godisnjak2016_web2

TEH_Godisnjak2016_web2 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 2016 ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

TEH_Godisnjak2017_web1

TEH_Godisnjak2017_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 217 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/50-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 11000 број: 12.01.- 41 ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5?- G~ На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ; Usluge Orion telekom

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ;     Usluge Orion telekom Usluge Orion telekoma možete kupiti i plaćati u našim Orion Shop-ovima, zvaničnim prodajnim mestima. BEOGRAD Prodajno mesto: Orion telekom NOVI BEOGRAD Adresa: Gandijeva 76A Radno vreme: Radnim danima:

Више

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ; Usluge Orion telekom

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ;     Usluge Orion telekom Usluge Orion telekoma možete kupiti i plaćati u našim Orion Shop-ovima, zvaničnim prodajnim mestima. BEOGRAD Prodajno mesto: Orion telekom NOVI BEOGRAD Adresa: Gandijeva 76A Radno vreme: Radnim danima:

Више

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март год.

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март год. ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март 2016. год. РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ - СУДИЈЕ И КОНТРОЛОРИ Р.бр. Шифра РСС Презиме и име Датум рођења Место становања Статус Окружна / градска Заједница

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA XX EMISIJE Beograd, 24.10. 2007. godine SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA: 1. IZDAVALAC AKCIJA...3 2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU...3 3.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1 1 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/68-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/~о (' -ћ Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/67-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01. 413290/ Д атум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије",

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA ADA ADA 4246 4454 700 ADA MOL 2880 2842 199 ADA OBORNJAČA 173 145 2 ADA STERIJINO 109 82 2 ADA UTRINE 447 373 17 ALIBUNAR LOKVE 786 729 50 ALIBUNAR NIKOLINCI 442 377 26 ALIBUNAR NOVI KOZJAK 285 292 12

Више

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4 АДА АДА 4246 4454 700 АДА МОЛ 2880 2842 199 АДА ОБОРЊАЧА 173 145 2 АДА СТЕРИЈИНО 109 82 2 АДА УТРИНЕ 447 373 17 АЛИБУНАР ЛОКВЕ 786 729 50 АЛИБУНАР НИКОЛИНЦИ 442 377 26 АЛИБУНАР НОВИ КОЗЈАК 285 292 12 АПАТИН

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obliku i sadržini prijave za evidentiranje

Више

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST ( Службени гласник Републике Србије бр. 38/11 и 39/11) Сагласно члану 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву ( Службени гласник Републике Србије, број 101/10 и члана 10. ст.

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правлнк о змен Правлнка о облку садржн прјаве за евдентрање обвезнка ПДВ, поступку евдентрања брсања з евденцје о облку садржн пореске прјаве ПДВ Члан 1. У Правлнку о облку садржн прјаве за евдентрање

Више

Analyticom COMET Datum: Vreme: 14:06:37 CEST Odštampao: Aleksandar Pivić (51975) Raspored takmičenja Organizacija: (1) Fudbalski Savez Srbi

Analyticom COMET Datum: Vreme: 14:06:37 CEST Odštampao: Aleksandar Pivić (51975) Raspored takmičenja Organizacija: (1) Fudbalski Savez Srbi Analyticom COMET Datum: 13.06.2019 Vreme: 14:06:37 CEST Odštampao: Aleksandar Pivić (51975) Raspored takmičenja Organizacija: (1) Fudbalski Savez Srbije Takmičenje: (822317) Prva liga Srbije 19/20-2019/2020

Више

Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej JVP Vode Vojvodine 2 Prilagodjavanje iz

Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej JVP Vode Vojvodine 2 Prilagodjavanje iz Naziv 2016. godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej 2 Prilagodjavanje izrade Glavnog projekta uredjenja ušća potoka Patka na ušću u Dunav u Starim

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра године, са поч

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра године, са поч Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра 2018. године, са почетком у 11.00 часова. Седници су присуствовали следећи

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

На основу члана 153

На основу члана 153 П Р Е Д Л О Г На основу члана 71. став 1. Закона о судијама ( Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17),)

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0 Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.02.2018. године, са почетком у 12,00 часова У раду седнице

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, Београд ПИБ: , Текући рачун: www.

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, Београд ПИБ: , Текући рачун: www. ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, 11 000 Београд ПИБ: 109989655, Текући рачун: 3401101627572 www.uokrl.org, email: uokrloffice@gmail.com ДРУГЕ РЕПУБЛИЧКЕ

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПРАВНИ ОДБОР Број: Београд, 7. март На основу члана 3. став 2. и члана 66. ст. 2. Регистрационог правилника Рукоме

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПРАВНИ ОДБОР Број: Београд, 7. март На основу члана 3. став 2. и члана 66. ст. 2. Регистрационог правилника Рукоме РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПРАВНИ ОДБОР Број: 160-6 Београд, 7. март 2014. На основу члана 3. став 2. и члана 66. ст. 2. Регистрационог правилника Рукометног савеза Србије, Управни одбор РСС, на 24. редовној

Више

Slide 1

Slide 1 МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, 34000 Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/334-876, мобилни: 060/05 55 803, 063/77 39 146 Eл.- пошта: moskrag@gmail.com

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

Microsoft Word - RJU DV400kV BB-Ob-rev-fin

Microsoft Word - RJU DV400kV BB-Ob-rev-fin Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2x400 kv БАЈИНА БАШТА

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више