Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj."

Транскрипт

1 Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj.

2 Područje djelovanja - nadzor primjene propisa o zaštiti na radu Inspektori rada u području zaštite na radu nadzirali su primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području zaštite na radu. Uz navedeno nadzirali su: propisane obveze u odnosu prema osobama koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem, odnosno volonterima, osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad, učenicima i studentima na praktičnoj poduci, osobama koje rade u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere, kao i poslovnim suradnicima, službenicima u tijelima državne uprave, korisnicima usluga i drugim osobama koje dolaze u prostorije i prostore poslodavaca.

3 Posebno su nadzirali primjenu propisa koji se odnose na obveze poslodavca propisane za rad maloljetnika, žena, trudnica, radnica koje su nedavno rodile, radnica koje doje dijete, invalida i drugih osoba za koje su propisane posebne mjere zaštite. Nadzirali su zakonitost rada osoba koje su ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, te investitore, vlasnike građevina, koncesionare i druge osobe za koje se izvode radovi, u izvršavanju propisanih obveza u provođenju mjera zaštite na radu tijekom projektiranja građevina, izgradnje, odnosno izvođenja radova.

4 Iz nadležnosti inspektora rada izuzeta je kućna posluga, te su izuzeti oni poslovi oružanih snaga, policije, poslovi zaštite i spašavanja, poslovi zaštite osoba i imovine, poslovi vatrogasaca i pirotehničara, te drugi specifični poslovi kod kojih se zbog njihovih posebnosti i neizbježne proturječnosti s odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18., dalje u tekstu: ZZR), ne mogu u cijelosti primijeniti opća načela prevencije. Odredbe ZZR-a ne odnose se na obrtnika koji obrt obavlja sam kao niti na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini radnik kod poslodavca, osim kada za njih obavljaju određene aktivnosti osobe na radu. Navedene osobe obvezne su primjenjivati ZZR kada zajedno s drugom osobom ili s više drugih osoba obavljaju radove na istom mjestu rada.

5 Težište aktivnosti inspektora rada u području zaštite na radu, u skladu s odredbama propisa i Programa rada za 2018., bilo je usmjereno na nadzore nad provedbom propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, a osobito nadzori: u povodu ozljede na prostoru poslodavca u povodu obavijesti poslodavca, ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu ili samog radnika o odbijanju rada zbog izravnog rizika za život i zdravlje uzrokovanog neprimjenom pravila zaštite na radu u području građenja u povodu podnesaka radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, radničkog vijeća, sindikata i drugih pravnih i fizičkih osoba o uočenim nezakonitostima u području zaštite na radu

6 u području šumarstva u povodu obavijesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o utvrđenoj profesionalnoj bolesti i obavijesti ordinacije medicine rada o osnovanoj sumnji u profesionalnu bolest radnika u povodu zahtjeva drugih tijela i zajednički inspekcijski nadzori u području brodogradnje u području prerađivačke industrije (bez brodogradnje) u području poljoprivrede

7 u području opskrbe električnom energijom, plinom i vodom u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u sklopu kampanje SLIC-EC Zaštita na radu radnika zaposlenih putem agencija za privremeno zapošljavanje u povodu obavijesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o ozljedi na radu.

8 Osiguranici mirovinskog osiguranja na dan Poslovni subjekti u (DZZS) Broj inspektora rada u području ZNR

9 U području zaštite na radu, inspektori rada su tijekom obavili i okončali inspekcijskih poslova, prema planiranim prioritetima, kako slijedi: inspekcijski nadzor u povodu ozljeda osoba na prostoru poslodavca 16 inspekcijskih nadzora u povodu profesionalnih bolesti inspekcijskih nadzora na gradilištima, šumarskim radilištima i radilištima u brodogradnji 788 inspekcijskih nadzora u povodu podnesaka i odbijanja rada radnika inspekcijskih nadzora u ostalim rizičnim djelatnostima inspekcijska nadzora u manje rizičnim djelatnostima 980 inspekcijskih poslova na izdavanju potvrda o usklađenosti glavnog projekta s propisima zaštite na radu 328 inspekcijskih poslova na tehničkim pregledima građevina.

10 PLANIRANI INSPEKCIJSKI NADZORI 36% STRUKTURA OBAVLJENIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA INSPEKTORA RADA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU INSPEKCIJSKI NADZORI POVODOM OZLJEDA I PROFESIONALNIH BOLESTI 21% INSPEKCIJSKI NADZORI NA RADILIŠTIMA 18% INSPEKCIJSKI POSLOVI U PODRUČJU GRADNJE GRAĐEVINA NAMIJENJENIH ZA RAD 16% INSPEKCIJSKI NADZORI POVODOM PODNESAKA 9%

11 BROJ INSPEKCIJSKIH NADZORA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU PREMA GRUPAMA DJELATNOSTI BROJ INSPEKCIJSKIH NADZORA U

12 STRUKTURA PODUZETIH INSPEKCIJSKIH MJERA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU KAZNENE PRIJAVE (br. osoba) 2% SAVJETI 8% OBAVIJESTI DRUGIM TIJELIMA 1% PREKRŠAJNE MJERE 14% UPRAVNE MJERE 75%

13 Inspektori rada u području zaštite na radu najčešće su utvrđivali sljedeće nezakonitosti kod poslodavaca (redom prema učestalosti): u provedbi odredbi članka 41. ZZR-a, odnosno neispravnosti na sredstvu rada ili osobnoj zaštitnoj opremi na mjestu rada, u provedbi odredbi članka 28. ZZR-a, odnosno rad radnika koji nije na propisani način osposobljen za rad na siguran način, u provedbi odredbi članka 36. ZZR-a, odnosno rad radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada,

14 u provedbi odredbi članka 42. ZZR-a, odnosno neredovito obavljanje pregleda i ispitivanja sredstava rada u provedbi odredbi članka 56. ZZR-a, odnosno neizvršavanje propisanih obveza organiziranja i osiguravanja pružanja prve pomoći radnicima i drugim osobama u provedbi odredbi članka 18. ZZR-a, odnosno poslodavac nije procijenio rizike prisutne prilikom obavljanja poslova na mjestu rada u provedbi odredbi članka 44. ZZR-a, odnosno provođenje radnih postupaka bez planiranja, pripreme i razrade tehnologije na način da se ne ugrožava život i zdravlje radnika, te dopuštanje pristupa na mjesta rada radnicima i osobama na radu koje nisu dobile odgovarajuće upute o specifičnim i povećanim rizicima

15 u provedbi odredbi članka 45. ZZR-a, odnosno neprovođenje ispitivanja u radnom okolišu u provedbi odredbi članka 65. ZZR-a, odnosno neizvršavanje obveze obavješćivanja Inspektorata rada o smrtnoj ili teškoj ozljedi. Najviše kaznenih prijava u području zaštite na radu odnosilo se na kaznena djela protiv opće sigurnosti dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, na opasno izvođenje građevinskih radova i na uništenje ili oštećenje zaštitnih naprava na radu.

16 Najviše kazni na mjestu počinjenja prekršaja izrečeno je (redom prema učestalosti) jer poslodavac nije: procijenio rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, ili procjena rizika nije bila dostupna radniku na mjestu rada, odmah po nastanku smrtne ozljede i ozljede nastale u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad, obavijestio tijelo nadležno za inspekcijski nadzor, osigurao da pristup mjestima rada na kojim se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada imaju samo radnici koji su dobili pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu, provodio zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.

17 VAŽNE POJAVE U OBAVLJANJU INSPEKCIJSKIH POSLOVA Inspekcijskim nadzorima utvrđeno je da je u ukupno stradalo ( ) osoba: 129 osoba lakše ozlijeđeno u razdoblju od 1. siječnja do 30. listopada osoba ozlijeđeno, a da nisu zadržane na liječenju u zdravstvenoj ustanovi, u razdoblju od 1. studenog do 31. prosinca osoba teže ozlijeđeno u razdoblju od 1. siječnja do 30. listopada osoba ozlijeđeno i nakon pružanja hitne medicinske pomoći zadržane su na liječenju u zdravstvenoj ustanovi u razdoblju od 1. studenog do 31. prosinca osoba poginulo je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.

18 Najveći broj ozlijeđenih radnika i osoba na radu (teže ozlijeđenih, zadržanih na bolničkom liječenju i poginulih) bilo je na prostorima poslodavaca koji obavljaju djelatnost u područjima: - Prerađivačka industrija (od svih prerađivačkih industrija, najviše, njih u području Prerada gotovih metalnih proizvoda i u području Proizvodnja prehrambenih proizvoda), - Građevinarstvo, - Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (od čega najviše radnika u području Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima).

19 Od 44 poginule osobe na prostorima poslodavaca, 7 osoba nisu bile radnici ni osobe na radu (od toga dvoje djece), a 13 radnika umrlo je na prostorima poslodavaca od bolesti. Preostale 24 poginule osobe bile su: 2 vlasnika obrta, jedan u djelatnosti Pomoćne uslužne djelatnosti i jedan u djelatnosti Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda ; 20 radnika; 2 radnika nisu imali zasnovan radni odnos na propisani način i to 1 stranac kod poslodavaca u djelatnosti Gradnja zgrada i 1 u djelatnosti Specijalizirane građevinske djelatnosti.

20 Od 24 poginula radnika: - 8 je stradalo kod poslodavaca koji obavljaju djelatnost u području Građevinarstvo; - 4 je stradalo kod poslodavaca koji obavljaju djelatnost u području - Šumarstvo i sječa drva; - 3 je stradalo kod poslodavaca koji obavljaju djelatnost u području Proizvodnja metalnih gotovih proizvoda; - 3 je stradalo kod poslodavaca koji obavljaju djelatnost u području Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom; - 2 su stradala kod poslodavaca u djelatnosti Prijevoz i skladištenje; - po 1 radnik kod poslodavaca u djelatnostima Biljna i stočarska proizvodnja; Skupljanje, obrada i zbrinjavanje otpada; Pomoćne uslužne djelatnosti; Djelatnosti osiguranja.

21 35 30 BROJ SMRTNO STRADALIH NA RADU - IZ 25 NADLEŽNOSTI INSPEKTORA RADA UKUPAN BROJ U GRADITELJSTVU

22 Broj smrtno stradalih radnika SMRTNO STRADALI RADNICI U PREMA GODINAMA STAROSTI Godine starosti

23 9 BROJ SMRTNO STRADALIH RADNIKA PREMA VELIČINI POSLODAVCA Mikro 1-9 Mali Srednji Veliki > 250

24 Tijekom su 32 radnika teško ozlijeđena u prostorijama ili na prostorima poslodavaca zbog akutnih ili kroničnih bolesti (860 akutne i kronične bolesti); (posljedica poremećaja funkcije organa, uzimanje alkohola, fizički nedostaci, grčevi, vrtoglavice i dr.), a 13 od njih je umrlo OZLJEDE NA MJESTU RADA ZBOG AKUTNIH ILI KRONIČNIH BOLESTI umrli radnici, 8 umrli radnici, 6 umrli radnici, 13 teško ozljeđeni radnici, 23 teško ozljeđeni radnici, 23 teško ozljeđeni radnici,

25 Očiti je trend rasta teško bolesnih radnika koji obavljaju poslove na mjestima rada i pri tome ugrožavaju sebe i druge radnike pa bi, u cilju poboljšanja stanja zaštite na radu, bilo nužno da Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Ministarstvo zdravstva pokušaju pronaći instrumente za smanjenje ovakvih pojava. Zbog osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, poslodavac je obvezan radniku, jednom u pet godina, na njegov zahtjev osigurati zdravstveni pregled - SISTEMATSKI PREGLED. Zdravstvena zaštita ostvaruje se suradnjom poslodavca, ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu i radnika s izabranim specijalistom medicine rada.

26 Zakon o Državnom inspektoratu N.N., 115/18. Stupio na snagu 1. travnja 2019.

27 Državni inspektorat je središnji državni ured. Radom Državnog inspektorata upravlja glavni državni inspektor koji je državni dužnosnik. Glavnog državnog inspektora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade na vrijeme od pet godina. Glavni državni inspektor ima zamjenika kojeg na prijedlog glavnog državnog inspektora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od četiri godine, na temelju provedenog javnog natječaja. Zamjenik glavnog državnog inspektora rukovodeći je državni službenik koji u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje glavnog državnog inspektora. Glavni državni inspektor ima pomoćnike koje raspoređuje glavni državni inspektor. Pomoćnik glavnog državnog inspektora rukovodeći je državni službenik koji koordinira inspekcijskim poslovima u odgovarajućim srodnim upravnim područjima, a za svoj rad odgovoran je glavnom državnom inspektoru. Glavni državni inspektor ujedno upravlja i središnjim uredom. Radom sektora upravljaju načelnici sektora. Radom područnih ureda upravljaju pročelnici. Radom službi upravljaju voditelji službi. Radom odjela upravljaju voditelji odjela. Radom ispostava područnog ureda upravljaju voditelji ispostave.

28

29

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (ZZR) N.N., br.

Више

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2010. GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U 2010. GODINI U 2010. godini je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaprimljeno ukupno 15.791 individualnih

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14.) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Sopot Zagreb, Viktora Kovačića 18c,

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14.) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Sopot Zagreb, Viktora Kovačića 18c, Temeljem odredbe članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14.) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Sopot Zagreb, Viktora Kovačića 18c, po prethodnom savjetovanju s sindikalnim povjerenikom,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o zaštiti na radu

Microsoft Word - Pravilnik o zaštiti na radu NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU Pravilnik o zaštiti na radu stranica 2 Pravilnik o zaštiti na radu SADRŽAJ I. UVODNE ODREDBE 3 II. ORGANIZACIJA UREĐIVANJA

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

(Microsoft Word - Zakon o za\232titi na radu.docx)

(Microsoft Word - Zakon o za\232titi na radu.docx) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Svrha ovoga Zakona je uvođenje mjera za poticanje unapređivanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti

Више

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju

Више

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, 2012. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA RADU 2007. - 2012. 3.srpnja 2007. konstituirano povjerenstvo

Више

Na temelju odredbe članka 17. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14. ), a u svezi članka 26. i 39. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Kop

Na temelju odredbe članka 17. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14. ), a u svezi članka 26. i 39. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Kop Na temelju odredbe članka 17. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14. ), a u svezi članka 26. i 39. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, (URBROJ: 2137-89-13-1250)

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO % 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO

OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO % 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO OPĆI PODACI Vlasništvo OBLIKA VLASNIŠTVA BROJ PRIVATNO 122 VEĆINSKO PRIVATNO 19 VEĆINSKO DRŽAVNO 9 DRŽAVNO 8 158 12% 6% 5% PRIVATNO VEĆINSKO PRIVATNO VEĆINSKO DRŽAVNO 77% DRŽAVNO BROJ ZAPOSLENIH BROJ Do

Више

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN - PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA OVLAŠTENIKA POSLODAVCA ZA ZAŠTITU NA RADU -

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN - PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA OVLAŠTENIKA POSLODAVCA ZA ZAŠTITU NA RADU - PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN - PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA OVLAŠTENIKA POSLODAVCA ZA ZAŠTITU NA RADU - 1. SUSTAV i ORGANIZACIJA ZAŠTITE NA RADU Zaštita na radu je skup svih propisanih mjera

Више

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017. 2020. UVOD Zakonom o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine broj 82/2015.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

Predstavljanje Prijedloga zakona o Državnom inspektoratu

Predstavljanje  Prijedloga zakona o Državnom inspektoratu REPUBLIKA HRVATSKA 31. FORUM POSREDOVANJA NEKRETNINAMA Nadzor nad poslovanjem posrednika nekretninama Šibenik, 17. svibnja 2019. 1 DJELOKRUG DRŽAVNOG INSPEKTORATA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU PRAVILNIK 0 ZAŠTITI NA RADU Zagreb, siječanj 2017.

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU PRAVILNIK 0 ZAŠTITI NA RADU Zagreb, siječanj 2017. KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU PRAVILNIK 0 ZAŠTITI NA RADU Zagreb, siječanj 2017. Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123.03., 198 /03., 105./04.,

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

Pliva_Teva_template_2018

Pliva_Teva_template_2018 Zaštita na radu IZMJENE ZAKONODAVSTVA Viđenje poslodavca Krešimir Harapin, dipl. ing. stroj., travanj 2019. SADRŽAJ Zakon o zaštiti na radu izmjene i dopune (N.N., br. 94/18.) Pravilnik o zaštiti radnika

Више

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /19-01/07 Urbroj: / Zagreb, 15. ožujka PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog za

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /19-01/07 Urbroj: / Zagreb, 15. ožujka PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog za VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 022-03/19-01/07 Urbroj: 50301-27/12-19-4 Zagreb, 15. ožujka 2019. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, s

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Slajd 1

Slajd 1 PREVENTIVNE MJERE I SIGURNOST U TURIZMU PU LIČKO-SENJSKA 31. ožujka 2016. godine 1 PREVENCIJA Projekt osnivanja Vijeća za prevenciju pokrenut je u Republici Hrvatskoj 2003. g., te je do kraja 2015.g. u

Више

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK.03.2.2.06. PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PREMA PMF METODI 1. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PLAĆA Uredba

Више

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ZAGREB 2014 REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ZAGREB 2014 REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU U I AČKOJ ŽUPANIJI U STUDENOM. Zagreb, prosinac. 1 3.723 2.973 3.23 3.428 6.469 8.661 9.638 7.65 7.523 6.56 6.489 5.956 6.84 5.478 6.49 5.88 6.865 6.29

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

(Microsoft Word - Stanje na tr\236i\232tu rada Grada Zagreba i Zagreba\350ke \236upanije u rujnu 2014)

(Microsoft Word - Stanje na tr\236i\232tu rada Grada Zagreba i Zagreba\350ke \236upanije u rujnu 2014) REGISTIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U GRADU U I AČKOJ ŽUPANIJI U RUJNU. Zagreb, listopad. 1 1. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM RUJNA. Krajem rujna. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom

Више

Iva Augustinović i Nikola Cherchi

Iva Augustinović i Nikola Cherchi Iva Augustinović i Nikola Cherchi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) na snazi od 12.V.2018. Z. o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14) Z. o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05,

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj: T04 0 KTK 0035766 18 Zenica, 24.07.2019. godine OPŠTINSKI SUD ZENICA Sudija

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

HRVATSKI SABOR Rz. br. 592 KLASA: /19 01/38 URBROJ: Zagreb, 28. veljače ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICA

HRVATSKI SABOR Rz. br. 592 KLASA: /19 01/38 URBROJ: Zagreb, 28. veljače ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICA HRVATSKI SABOR Rz. br. 592 KLASA: 022-03/19 01/38 URBROJ: 65 19 02 Zagreb, 28. veljače 2019. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMAI PREDSJEDNICI M A RADNIH TIJELA Na temelju članaka

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije

Више

URED DRŽAVNE UPRAVE

URED DRŽAVNE UPRAVE (Naziv nadležnog ureda) ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE podnosi: 1. Naziv udruge Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru 2. Skraćeni naziv udruge (ako

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI Z

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI Z REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE PO JAVNOM

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

Plaće i naknade UDK: 331.2/336.5 Valentina Bocak, mag. oec. Ozljede na radu i profesionalne bolesti zdravstvena zaštita i bolovanje Prava iz obveznog

Plaće i naknade UDK: 331.2/336.5 Valentina Bocak, mag. oec. Ozljede na radu i profesionalne bolesti zdravstvena zaštita i bolovanje Prava iz obveznog UDK: 331.2/336.5 Ozljede na radu i profesionalne bolesti zdravstvena zaštita i bolovanje Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti u nadležnosti

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Obrazovanje inženjera sigurnosti i zaštite Lidija Brcković, mag.ing.cheming. Ozljede na radu godina 2012 2013 2014 2015 2016 Broj ozljeda na radu 15 718 13 988 13 785 16 013 16 235 - Broj zaposlenih cca

Више

( Dr\236avni plan mjera za slu\350aj izvanrednih i iznenadnih one\350i\232\346enja voda)

( Dr\236avni plan mjera za slu\350aj izvanrednih i iznenadnih one\350i\232\346enja voda) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2011. godine donijela DRŽAVNI PLAN

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Page 1 of 5 1927 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Proglašavam Zakon

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

SADRŽAJ PREDGOVOR... 5 Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu NOVINE U RADNIM ODNOSIMA PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA

SADRŽAJ PREDGOVOR... 5 Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu NOVINE U RADNIM ODNOSIMA PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA PREDGOVOR... 5 Domagoj Franjo Frntić, dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu NOVINE U RADNIM ODNOSIMA PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA O RADU IZ 2014. 1. UVODNO O PRIJEDLOGU NOVOG ZAKONA O RADU,

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Microsoft Word - ToR_Opis obveza_C2 6_Pula.docx

Microsoft Word - ToR_Opis obveza_C2 6_Pula.docx OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA U FUNKCIJI STRUČNOG SURADNIKA ZA GEODETSKE POSLOVE NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA) 1 1. OPĆE INFORMACIJE Projekt implementacije

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

Zakon o radu 1 od :34 HRVATSKI SABOR 1872 Na temelju čl

Zakon o radu   1 od :34 HRVATSKI SABOR 1872 Na temelju čl 1 od 94 21.8.2015. 16:34 HRVATSKI SABOR 1872 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon o radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2491 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je donio

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

Page 1 of 66 NN 93/2014, HRVATSKI SABOR 1872 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RADU Proglašavam, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja

Више

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. stavak 1. Uredbe o uredu Vlade Republike Hrvatske za

Више

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za P/118745 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara 14 10000 Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Zagrebu, Potpis ovlaštene osobe KLASA: UP/I-034-02/18-15/24

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 56. broj 42 zamijenjuje se sa brojem

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21.

Више

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SREDIŠNJA SLUŽBA A. Mihanovića 3, Zagreb OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA U POVODU JAVNOG NATJEČ

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SREDIŠNJA SLUŽBA A. Mihanovića 3, Zagreb OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA U POVODU JAVNOG NATJEČ HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE SREDIŠNJA SLUŽBA A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb OBAVIJEST O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA U POVODU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U HRVATSKOM ZAVODU

Више

SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA UVOD REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI Učinak reforme Bavarsko

SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA UVOD REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI Učinak reforme Bavarsko SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA... 15 1. UVOD... 17 2. REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI... 21 2.1. Učinak reforme Bavarskog zakona o gradnji 21 2.2. Dozvole za gradnju građevina

Више

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf (Upozorenje : urednički pročišćeni tekst; Narodne novine broj 36 od 29032008 i broj 75 od 01072008, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu) PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE

Више

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10.,105/10,90/11., 5/12, 16,12,86

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10.,105/10,90/11., 5/12, 16,12,86 Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10.,105/10,90/11., 5/12, 16,12,86/12, 94/13) i 152/14) i članaka 58. Statuta Osnovne

Више

Microsoft Word - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - objavljen u NN doc

Microsoft Word - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - objavljen u NN doc REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05., 107/07. i 27/08.) i članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagorska 16, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3643

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposljavanje ucenika 1) Gimnazija Antuna Gustava Matosa

Више

Maksimalna sigurnost pri radovima na krovovima Projekt Inspektorata rada Gradišiće u suradnji s mađarskom inspekcijom rada Seite 1 Dipl.- In

Maksimalna sigurnost pri radovima na krovovima Projekt Inspektorata rada Gradišiće u suradnji s mađarskom inspekcijom rada Seite 1 Dipl.- In Maksimalna sigurnost pri radovima na krovovima Projekt Inspektorata rada Gradišiće u suradnji s mađarskom inspekcijom rada Seite 1 Predstavljanje Günter Schinkovits, dipl. ing. s počasnom titulom savjetnika

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Klinički bolnički centar Split Spinčićeva 1, 21 Split Broj telefona: (+385 21) 556 111 Broj

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI HŽ Infrastruktura d.o.o. Antuna Mihanovića 12, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3783 33 Broj

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini...2 2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica u 2017. godini...6 3. Plan prijma na stručno osposobljavanje

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Vol 3, Broj 12, 7. listopad 2007. Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Mijaković, računalna podrška Nastavni zavod za javno

Више

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija Gospodarenje građevnim otpadom Zagreb, 29. svibnja 2019. PRAVNI OKVIR Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Tablica1: Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za god

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Tablica1: Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za god REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Tablica: Plan prijma stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 204. godinu NAZIV RADNIH MJESTA ZA ČIJE SE POSLOVE PLANIRA STRUČNO

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више