РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв"

Транскрипт

1 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен Адаптација ТС 220/110 kv Шабац 3 - замена заштите трансформатора Т ЕМС АД вршен Адаптација ТС 220/110 kv Шабац 3 - замена заштите трансформатора Т ЕМС АД вршен Адаптација ТС 220/110 kv Краљево 3 - замена заштите трансформатора Т ЕМС АД вршен Реконструкција ТС 220/110/35 kv Београд 5 објекта главног пројекта 2019 ЕМС АД Пројекат у раду Реконструкција ТС 400/220/110 kv Панчево Реконструкција постројења 110 kv у ТС 220/110 kv Краљево Реконструкција ТС 220/110/35 kv Србобран у ТС 400/110 kv Србобран РП 400 kv Ђердап 1 - Замена заштите у ДВ пољу ДВ Изградња ТС 220/110 kv Бистрица Oпремање ДВ поља 110 kv Е16 у ТС 400/220/110 kv Ниш Реконструкција РП 110 kv Дрмно Реконструкција ТС 220/35 kv Бајина Башта Oпремање ДВ поља 110 kv Е10 и Е14 у ТС 220/110 kv Београд Адаптација ТС 400/220/110 kv Ниш 2 - замена растављача 400 kv TС 400/110 kv Бор 2 - Замена прекидача и заштите у пољу трансформатора Т РП 400 kv ТЕНТ Б - Замена прекидача и заштите у ДВ пољу 449A РП 400 kv Младост - Замена прекидача и заштите у ДВ пољу 449A Реконструкција РП 400 kv Ђердап Oпремање ДВ поља 110 kv Е13 у ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица Oпремање ДВ поља 400 kv у ТС 400/110 kv Крагујевац 2 објекта главног пројекта грађевинску дозволу 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2019 ЕМС АД вршен 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2019 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД Пројекат у раду 2018 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД вршен 2018 ЕМС АД вршен 2017 ЈП ЕМС вршен 2017 ЈП ЕМС вршен Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 17 и ТС 110/35 kv Београд ЈП ЕМС вршен Адаптација ТС 400/220 kv Обреновац - уградња редудантне заштите сабирница у постројењу 220 kv Реконструкција ТС 220/110/35 kv Пожега - замена трансформатора Т РП 400 kv Дрмно - Израда а замене релејне заштите у ДВ пољима 401/1, 401/2 и 453 и 2017 ЈП ЕМС вршен 2017 ЈП ЕМС вршен 2017 ЈП ЕМС вршен Oпремање ДВ поља 110 kv Е18 у ТС 400/220/110 kv Нови Сад ЈП ЕМС вршен Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево ЈП ЕМС вршен Oпремање три ДВ поља 400 kv у ТС 400/220/110 kv Панчево ЈП ЕМС вршен Адаптација ТС 110/35 kv Београд 4 - замена трансформатора Т ЈП ЕМС вршен Изградња ТС 220/110 kv Панчево ЈП ЕМС вршен Главни рударски изградње трафостанице 110/6 kv Рудник 5 и Главни рударски далековода 110 kv Рудник 3 Рудник 5 за површински коп Дрмно 2016 ЦМЕЦ Пројекат у раду Костолац Адаптација ТС 110/35 kv Београд 4 - замена хаварисаног трансформатора Т3, План 2016 ЈП ЕМС вршен Адаптација ТС 220/110 kv Смедерево 3 - замена хаварисаног трансформатора Т2, Главни заштите од пожара, План 2016 ЈП ЕМС вршен РП 400 kv ТЕНТ Б - Замена прекидача и заштите у ДВ пољу 449Б Извођачки, 2016 ЈП ЕМС вршен

2 РП 400 kv Младост - Замена прекидача и заштите у ДВ пољу 449Б РП 110 kv Ђердап 2 - Замена прекидача 110 kv у ДВ пољу 1209 и пољу ТРСП ТС 220/110/35 kv Пожега - Замена заштите у ДВ пољима 214/2, 214/3, 266, 291/2 и 297 Извођачки, 2016 ЈП ЕМС вршен Извођачки 2016 ЈП ЕМС вршен Извођачки 2016 ЈП ЕМС вршен РП 400 kv Ђердап 1 - Замена заштите у ДВ пољу 401/2 Извођачки 2016 ЈП ЕМС вршен ТС 400/220 kv Обреновац - Уградња трансформатора Т3, снаге 400 MVA објекта главног пројекта Oпремање три ДВ поља 400 kv у ТС 400/220/110 kv Панчево ЈП ЕМС Oпремање ДВ поља 400 kv у ТС 400/110 kv Крагујевац ЈП ЕМС ТС 220/35 kv Бајина Башта- Адаптација постројења 35 kv 2016 ЈП ЕМС вршен 2015 ЈП ЕМС вршен 44 Приводни оптички каблови за више објеката Извођачки 2015 ЈП ЕМС вршен Опремање 110 kv ДВ поља за ЕДБ у ТС 220/110 kv Београд ЈП ЕМС вршен Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110/35 kv Београд ЈП ЕМС вршен Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево ЈП ЕМС вршен Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 објекта главног и извођачког пројекта 2015 ЈП ЕМС вршен 49 Реконструкција РП 400 kv Младост Реконструкција ТС 400/110 kv Крагујевац ТС 220/110/35 kv Београд 5 - Реконструкција постројења 35 kv Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево Реконструкција ТС 400/110 kv Бор Реконструкција ТС 400/220/110 kv Панчево 2 о процени о процени грађевинску дозволу о процени о процени 2015 ЈП ЕМС Пројекат у раду 2015 ЈП ЕМС вршен 2015 ЈП ЕМС вршен 2015 ЈП ЕМС вршен 2015 ЈП ЕМС Пројекат у раду 2015 ЈП ЕМС ТС 220/35 kv Бајина Башта - Реконструкција Извођачки 2015 ЈП ЕМС вршен Адаптација ТС 400/220 kv Обреновац - замена опреме за заштиту и управљање Извођачки 2015 ЈП ЕМС вршен Адаптација ТС 220/110kV Београд 3 - замена хаварисаног трансформатора Т1, Главни заштите од пожара, План 2015 ЈП ЕМС вршен Уградња приводних оптичких каблова у ТС Београд 20 и ТС Београд 19 за нови ДВ 2 x 110kV ТС Београд 20 - ТС Београд 19 Извођачки 2015 ЈП ЕМС вршен Уградња приводних оптичких каблова у ТС Београд 20 и ТС Београд 3 за Извођачки нови ДВ 2 x 110kV ТС Београд 20 - ТС Београд ЈП ЕМС вршен Уградња приводног оптичког кабла у ТС Београд 8, за ДВ бр. 451, ТС Београд 8 - ТС Панчево 2 ( увођење у ТС Београд 20) Извођачки 2015 ЈП ЕМС вршен Уградња приводног оптичког кабла у ТС Мајданпек 2, за ДВ 110kV бр.1241, ТС Мајданпек 2 - ТС Мосна Извођачки 2015 ЈП ЕМС вршен ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 -Замена заштите трансформатора 220/110 kv Извођачки 2015 ЈП ЕМС вршен ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 -Замена два прекидача 110 kv у ДВ пољима 110 kv Извођачки 2014 ЈП ЕМС вршен ТС 220/110/35 kv Крушевац 1 - Главни заштите од пожара Главни 2014 ЈП ЕМС вршен

3 ТС 110/35 kv Београд 4 -Замена прекидача 35 kv у ДВ пољима Д10 и Д Извођачки 2014 ЈП ЕМС вршен РП 110 kv Панчево 1 - Замена заштите у ДВ пољу Е10 Извођачки 2014 ЈП ЕМС вршен РП 110 kv Панчево 1 - Замена прекидача у ДВ пољу Е10 Извођачки 2014 ЈП ЕМС вршен ТС 220/110 kv Београд 17 - Уградња диференцијалне заштите у пољима =Б2 и =Ц13 трансформатора Т2 Извођачки 2014 ЈП ЕМС вршен РП 110 kv Ђердап 2 - Замена прекидача у ДВ пољима бр. Ц02 и Ц06 Извођачки 2014 ЈП ЕМС вршен ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 - Адаптација сопствене потрошње ТС 400/220 kv Обреновац - Уградња трансформатора Т3, снаге 400 MVA Главни грађевински, Извођачки електро, Главни заштите од пожара, 2014 ЈП ЕМС вршен 2014 ЈП ЕМС вршен Адаптација ТС 220/110/35 kv Београд 5 - Опремање ДВ поља 110 kv Главни 2014 ЈП ЕМС вршен ТС 220/35 kv Бајина Башта - изградња РП 400 kv 2014 ЈП ЕМС вршен Реконструкција РП 400 kv Ђердап 1 о процени 2014 ЈП ЕМС вршен Реконструкција ТС 220/110/35 kv Србобран у ТС 400/110 kv Србобран Главни 2014 ЈП ЕМС Главни ТС 220/110/35 kv Крушевац 1 - Реконструкција Главни заштите од пожара 2014 ЈП ЕМС вршен ТС 220/110 kv Краљево 3 - Замена трансформатора Т1 220/110 kv, снаге 150 MVA 2014 ЈП ЕМС вршен ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 - Адаптација сопствене потрошње Главни 2014 ЈП ЕМС вршен ТС 400/110 kv Крагујевац 2 - Адаптација ДВ поља 110 kv бр. Ц13 и Ц16, правац ФАС, План 2014 ЈП ЕМС вршен Изградња ТС 220/110 kv Бистрица Главни, Извођачки грађевински, План 2014 ЈП ЕМС вршен Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - План Проширење ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево Реконструкција ТС 220/110/35 kv Београд 5 - План ТС 400/110 kv Врање 4 - Приводни телефонски кабл ТС 400/220 kv Обреновац - Уградња трансформатора Т3, снаге 400 MVA ТС 400/220//110 kv Сремска Митровица 2 - Замена прекидача 110 kv у пољу Е04 Адаптација ТС 400/220 kv Обреновац - замена прекидача 400 kv у пољу А07п Адаптација ТС 220/110 kv Београд 17 - Уградња подужне диференцијалне заштите Адаптација ТС 110/35 kv Зајечар 1 - Замена прекидача 110 kv у ДВ пољу бр. Ц04 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - Замена заштите у пољу 110 kv, поље бр. Е13 РП 6,3 kv Ђердап 2 - Замена секундарне опреме и заштите трафо ћелије 6,3 kv, трансформатор Реконструкција ТС 220/110/35 kv Београд 5 - замена ВН опреме у СП2 110 kv о процени Главни 2014 ЈП ЕМС вршен ЈП ЕМС вршен 2014 ЈП ЕМС вршен ЈП ЕМС вршен ЈП ЕМС 2013 ЈП ЕМС 2013 ЈП ЕМС Извођачки 2013 ЈП ЕМС Извођачки 2012 ЈП ЕМС Извођачки 2012 ЈП ЕМС Извођачки 2012 ЈП ЕМС 2012 ЈП ЕМС вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен вршен вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и

4 Адаптација РП 400 kv Дрмно - Замена прекидача 400 kv, поље А ТС 110/35 kv Мајданпек 2 - Адаптација РП 110 kv - Замена прекидача 110 kv у пољу 01 Систем видео надзора и пратеће осветљење за потребе видео надзора трафостанице 2012 ЈП ЕМС вршен Радови и Извођачки 2012 ЈП ЕМС вршен Главни 2012 ЈП ЕМС вршен Адаптација ТС Београд 17 - Изградња уљне јаме и уљне канализације Главни 2012 ЈП ЕМС вршен ТС 400/220/110 kv Лесковац 2 - Уградња трансформатора Т1 400/110 kv, снаге 300 MVA ТС 110/35 kv Рашка - Опремање ДВ поља 35 kv бр. Д ЈП ЕМС вршен 2012 ЈП ЕМС вршен Радови и Реконструкција ТС 220/110 kv Смедерево 3 у ТС 400/220/110 kv Смедерево ЈП ЕМС вршен Главни заштите од пожара ТС 110/35 kv Београд 6 Главни 2012 ЈП ЕМС вршен Санација ТС 110/35 kv Смедерево 2 - Уземљење и спољно осветљење Главни 2012 ЈП ЕМС вршен Радови и ТС 400/220/110 kv Нови Сад 3 - Адаптација РП 20 kv вршен 2012 ЈП ЕМС Радови и вршен Адаптација ТС 110/35 kv Врање 1 - Опремање 35 kv поља бр. 01, 04 и 2012 ЈП ЕМС Радови и Главни заштите од пожара ТС 110/35/10 kv Београд 1 Главни 2012 ЈП ЕМС вршен Главни заштите од пожара ТС 110/35/10 kv Београд 4 Главни 2012 ЈП ЕМС вршен Реконструкција ТС 400/110 kv Јагодина 4 - Уградња трансформатора Т ЈП ЕМС Адаптација спољног осветљења ТС 400/110 kv Зрењанин 2 Главни Адаптација спољног осветљења ТС 400/110 kv Суботица 3 Главни Адаптација РП 400 kv Дрмно - Замена прекидача 400 kv у пољима А5 и А8 Адаптација ТС 400/220/110 kv Ср. Митровица 2 - Замена прекидача 110 kv у пољима Ц5, Ц6, Ц8 и Ц12 РП 110 kv Панчево 1 - Адаптација РП 110 kv Панчево 1, поље бр. Е01, правац ХИП Адаптација ТС 220/35 kv Бајина Башта - Замена трансформатора ТР ТС 110/35 kv Београд 4 - Адаптација, замена трансформатора Т Реконструкција ТС 400/110 kv Јагодина 4 - Уградња трансформатора Т1 о процени вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен ТС 110/35/10 kv Београд 1 - Адаптација трафо поља бр. Ц2 трансформатора Т ЕД Београд Главни Радови и Адаптација ТС 400/110 kv Крагујевац 2 - Замена трансформатора Т1 вршен Радови и Адаптација ТС 220/110 kv Краљево 3 - Замена трансформатора Т1 вршен ТС 220/110 kv Краљево 3 - Доградња 400 kv постројења вршен Систем за дојаву пожара у ТС 400/220 kv Обреновац Главни вршен ТС 220/110/35 kv Крушевац 1 - Реконструкција вршен ТС 220/110/35 kv Крушевац 1 - Реконструкција Главни Извођачки ТС 220/110 kv Смедерево 3 - Реконструкција заштите Т01 Извођачки Реконструкција ТС 110/35 kv Зајечар 2 - Уградња трансформатора Т1 Главни вршен Радови и вршен Радови и

5 Реконструкција ТС 220/110/35 kv Србобран у ТС 400/110 kv Србобран о процени вршен Реконструкција ТС 220/110 kv Смедерево 3 у ТС 400/220/110 kv Смедерево 3 о процени вршен Изградња ТС 110/20/10 kv Јагодина 3 вршен Главни ПД Електросрбија 2010 Радови и Извођачки Краљево ТС 400/220/110 kv Панчево 2 - Замена сабирница 110 kv Главни вршен Адаптација РП 220 kv у трансформаторској станици 400/220 kv Обреновац - замена ВН опреме Адаптација ТС 400/220/110 kv Панчево 2 - Замена трансформатора Т ТС 220/110/35 kv Пожега - Адаптација РП 110 kv - замена ВН опреме Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Усмерена радио веза ТС Ваљево 2 - седиште ЕД Ваљево Главни Адаптација командне зграде ТС Београд 3 за смештај РНДЦ-а ХЕ Ђердап 1 - Санација и адаптација инсталације за заштиту објеката ХЕ Ђердап 1 од атмосферског пражњења ТС 110/10 kv Ниш 8 - Реконструкција, II фаза Главни Извођачки вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Главни 2010 ХЕ Ђердап Главни Извођачки 2010 ПД Југоисток Ниш Адаптација спољног осветљења ТС 400/220/110 kv Панчево 2 Главни ТС 220/35 kv Бајина Башта - Реконструкција Адаптација ТС 220/35 kv Бајина Башта - Замена трансформатора ТР Адаптација спољног осветљења ТС 220/110 kv Београд 17 и ТС 110/35 kv Београд ТС 110/35 kv Нересница - Изградња ТС 110/35 kv Валач - Санација армирано бетонских портала у РП 110 kv Адаптација ТС 400/220 kv Обреновац - Замена трансформатора Т ТС 220/110/35 kv Пожега - Замена трансформатора 110/35 kv бр Адаптација ТС 220/110 kv Београд 17 - Замена трансформатора Т Адаптација ТС 220/110 kv Зрењанин - Замена трансформатора Т Реконструкција ТС 220/110 kv Зрењанин - Замена трансформатора Т Уградња АДСС кабла у Кладову ТС 220/35 kv Бајина Башта - Реконструкција Главни Главни Извођачки Главни Главни Извођачки Идејни и Главни 2009 ПД Центар Крагујевац вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и Главни Завршени радови прве фазе вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен вршен Радови и 2009 ХЕ Ђердап вршен вршен Изградња ТС 400/110 kv Београд 20 Главни грађевински I фазе вршен Радови и

6 Адаптација ТС 400/220 kv Обреновац - Замена ВН опреме ТС 400/110 kv Суботица 3 - Замена трансформатора Т ТС 110/5,25 kv Бор 3 - Постројење за компензацију реактивне енергије ТС 110/35 kv Ниш 3 - Замена трансформатора Т ТС 110/35/10 kv Београд 1 - Адаптација трафо поља 110 kv трансформатора 110/10 kv Т-3 и Т-4 и Изградња ТС 110/35/10 kv Врање ТС 220/110 kv Панчево 2 - Адаптација постројења 110 kv ТС 110/35 kv Смедеревска Паланка - Замена два трансформатора Изградња ТС 35/10 kv Плана 4 Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки 2008 РТБ Бор 2008 ЕД Београд 2008 ПД Југоисток Ниш 2008 ЕД Смедерево вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и Изградња ТС 110/35 kv Мосна Изградња ТС 400/110 kv Врање ТС 220/110 kv Београд 5 - Реконструкција Изградња ТС 400/110 kv Београд ТС 220/110 kv Београд 3 - Реконструкција Санација и адаптација сопствене потрошње у ХЕ Бистрица Реконструкција ТС 220/110/35 kv Крушевац Реконструкција ТС 400/220/110 kv Нови Сад 3 - Главни Реконструкција ТС 400/220/110 kv Ниш 2 - Главни Реконструкција ТС 400/220 kv Београд 8 - Главни ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 - ДВ 110 kv Мачванска Митровица ТО Нови Београд - Уградња трансформатора Т-7, реконструкција ТС 110/6 kv, 16 MVA Главни Извођачки о процени Главни Извођачки о процени Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки 2008 ПД Југоисток Ниш вршен Радови и вршен вршен Радови у току вршен 2007 ПД Дринсколимске електране вршен Радови у току вршен Радови у току 2007 ЈП ЕМС вршен 2007 ЈП ЕМС 2007 ЈП ЕМС 2007 ЈП ЕМС 2007 ЈП ЕМС 2007 ЈКП Београдске електране ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 - Приводни телефонски кабл Главни 2007 ЈП ЕМС вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и

7 ТС 400/220/110 kv Лесковац 2 - Изградња постројења 400 kv у ТС 220/110 kv ТС 110/35 kv Београд 1 - Замена Т ТС 110/35 kv Врла 3 - Адаптација ДВ поља 110 kv ТС 110/35 kv Ниш 1 - Замена трансформатора Т ТС 110/35 kv Нови Пазар - Замена трансформатора Т ТС 220/110 kv Смедерево 3 - Уградња трансформатора 220/110/10,5 kv бр. 2, снаге 150 MVA ТС 110/35 kv Александровац - Адаптација РП 110 kv ТС 400/110/X kv Угљевик - Реконструкција ТС 110/35/10 kv Владичин Хан - Опремање постројења 110 kv и трансформаторске ћелије 110/35 kv МЕСЕР АСУ - Смедерево 2 - II фаза, I етапа, ГТС МТ 110/6 kv: РП 110 kv и трансформација 110/6 kv ТС 110/35 kv Алексинац - Главни замене трансформатора Т ТС 110/35 kv Прокупље - Замена трансформатора Т ТС 110/35 kv Валач - Замена трансформатора Т ТС 110/35/20 kv Рума 1 - Реконструкција ТС 110/35 kv, 1x31,5 MVA у ТС 110/20 kv, 2x31,5 MVA 2006 ЈП ЕМС вршен о процени вршен Главни 2006 ЕД Београд Радови и Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки објекта 2006 ХЕ ВРЛА 2006 ЈП ЕМС 2006 ЈП ЕМС 2006 ЈП ЕМС ПД Електросрбија Краљево АД Електропренос Бања Лука 2005 ЕД Врање 2005 Месер Београд 2005 ЈП ЕМС 2005 ЈП ЕМС 2005 ЈП ЕМС 2005 ПД Електровојводина Нови Сад вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и Реконструкција ТС 110/35 kv Ужице 1 и изградња два 110 kv далеководна поља Главни Извођачки 2004 ЕД Ужице вршен ТС 400/220/110 kv Вишеград - Реконструкција ТС 110/35 kv Нови Сад 2 - Адаптација постројења 110 kv Реконструкција ТС 400/220/110 kv Ниш 2 Главни Извођачки објекта о процени АД Електропренос Бања Лука ПД Електровојводина Нови Сад РП 400 kv Ђердап 1 - Замена заштите сабирница 400 kv Извођачки 2004 ХЕ Ђердап Реконструкција ТС 220/110 kv Београд ТС 400/110 kv Бор 2 - Анализа координације изолације и побољшања пренапонске заштите Реконструкција ТС 220/110/35 kv Београд ТС 400/220 kv Београд 8, реконструкција вршен Радови и вршен Радови и 2004 ЈП ЕМС вршен вршен Радови и 2004 ЈП ЕМС вршен Анализа 2003 ЈП ЕМС вршен о процени о процени 2003 ЈП ЕМС вршен 2003 ЈП ЕМС вршен

8 ТС 220/110/10,5 kv Београд 3 - Замена аутотрансформатора Т ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 - ДВ поље 110 kv за ДВ правац Мачванска Митровица ТС 400/220/110 kv Нови Сад 3, реконструкција Изградња ТС 400/110 kv Сомбор 3 о процени Главни грађевински I фазе 2003 ЈП ЕМС 2003 ЈП ЕМС вршен Радови и вршен Радови и 2003 ЈП ЕМС вршен 2003 ЈП ЕМС вршен Изградња ТС 400/110 kv Јагодина ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 - Увођење далековода 400 kv за Ернестиново Реконструкција ТС 110/35/10 kv Ариље Изградња ТС 400/110 kv Јагодина Изградња ТС 400/110 kv Сомбор ТС 220/110 kv Лесковац 2 - Уградња трансформатора 220/110 kv - Т ТС 110/5,25 kv Бор 3, ревитализација I етапа проширења ТС 400/220/110 kv С. Митровица ТС 110/35 kv Смедерево 2 - Царина - Замена трансформатора Т ТС 110/35 kv Београд 7 - Замена трансформатора Т ТС 220/110 kv Зрењанин 2 - Замена трансформатора Т Изградња ТС 110/35/10 kv Златибор ТС 110/35 kv Аранђеловац - Замена трансформатора Т РП 110 kv у ХЕ Врла 3 - Реконструкција РП 110 kv за прикључак ДВ 110 kv Врање - Врла 3, II вод ТС 400/220/110 kv Панчево 2 - Уградња трансформатора 400/110 kv снаге 300 MVA ТС 400/220/110 kv Сремска Митровица 2 - Проширење ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Уградња трансформатора 400/220 kv ТС 400/220 kv Београд 8 - Замена трансформатора Т1 400/220 kv и високонапонске опреме Главни грађевински I фазе Главни Извођачки о процени о процени Главни Извођачки о процени о процени Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки 2003 ЈП ЕМС вршен 2003 ЈП ЕМС 2002 ЕД Ужице вршен Радови и вршен Радови и 2002 ЈП ЕМС вршен 2002 ЈП ЕМС вршен 2002 ЈП ЕМС вршен Радови и 2002 ЈП ЕМС вршен 2002 ЈП ЕМС вршен 2002 ЈП ЕМС 2002 ЈП ЕМС 2002 ЈП ЕМС 2002 ЕД Ужице 2001 ЈП ЕМС 2001 ХЕ ВРЛА 2001 ЈП ЕМС 2001 ЈП ЕМС 2001 ЈП ЕМС ХЕ Бистрица, замена прекидача 220 kv Извођачки 2001 ХЕ Бистрица вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и

9 Изградња ТС 110/35/10 kv Златибор ТС 400/220/110 kv Ниш 2 - Замена оштећеног трансформатора 400/220 kv бр. Т ТС 220/110/35 kv Београд 5 - Замена оштећеног трансформатора Т Изградња ТС 110/35/10 kv Бјељина ТС 110/20 kv Стара Пазова - Реконструкција постројења 110 kv ТС 220/110/35 kv Зрењанин 2 - Замена трансформатора Т ТС 220/110/35 kv Београд 5 - Замена оштећеног трансформатора 220/110 kv бр. Т6 ТС 400/220/110 kv Нови Сад 3 - Уградња трансформатора 400/110 kv бр. 3 ТС Београд 3 - Санација ратне штете, уградња ТР 220/110 kv, 150 MVA, Т ТС 110/35 kv Младеновац - Замена трансформатора снаге Т ТС 110/20 kv Стара Пазова - Реконструкција постројења 110 kv ТС 220/110 kv Сремска Митровица 2 - Уградња трансформације 400/220 kv о процени 2000 ЕД Ужице вршен вршен Главни 2000 ЈП ЕМС Радови и Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки Главни Извођачки 2000 ЈП ЕМС АД Електропренос Бања Лука ЕД Електровојводина 1999 ЈП ЕМС 1999 ЈП ЕМС 1999 ЈП ЕМС 1999 ЈП ЕМС 1998 ЈП ЕМС 1998 ЕД Електровојводина 1998 ЈП ЕМС вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен Радови и вршен вршен Радови и

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

TEH_Godisnjak2017_web1

TEH_Godisnjak2017_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 217 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

TEH_Godisnjak2016_web2

TEH_Godisnjak2016_web2 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 2016 ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/50-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 11000 број: 12.01.- 41 ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5?- G~ На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1 1 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/68-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/~о (' -ћ Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 17. 2018/2019. 08. јануар 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 279 ВА-014 БАУВЕСЕН МЛАДИ РАДНИК 10.01. 18,00 Хала: Хала спортова I судија: Лeко Р. II судија: Баланџић П. Делегат Митић М. 081

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе Крагујевац Крагује

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Центар д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе Крагујевац Крагује НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе 7 4000 Крагујевац Крагујевац - град ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 5 МАТИЧНИ БРОЈ: 0469 ПОРЕСКИ

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/67-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01. 413290/ Д атум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије",

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

КОНАЧНИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА НА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ

КОНАЧНИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА НА ПРЕНОСНУ МРЕЖУ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ објекта а електричне енергије Напомена: У случају повлачења, односно одустанка од поднетог захтева, подносилац захтева је дужан да сноси све трошкове који су настали

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide

1 2 3 Naziv godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Ide 1 2 3 Naziv 2016. godina Istražni radovi i konsultantske usluge za definisanje karakteristika predložene lokacije regionalne deponije u Novom Sadu Idejni projekat sanacije tela deponije komunalnog otpada

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / септембар 2019.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / септембар 2019. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 02. 2019/2020. 30. септембар 2019. ЖОК ДИНАМО - ПАНЧЕВО маил: zok.dinamo.pancevo@gmail.com ИЗМЕНА У АДРЕСАРУ НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 200 ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА суперкуп 03.10. 19.00

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

OSNIVAČI DRUŠTVA ZA ENERGETSKU ELEKTRONIKU LIDIJA PAVLOVIĆ l.k.p113606, SUP Beograd, JMBG datum rodj.: mesto rodj.: Be

OSNIVAČI DRUŠTVA ZA ENERGETSKU ELEKTRONIKU LIDIJA PAVLOVIĆ l.k.p113606, SUP Beograd, JMBG datum rodj.: mesto rodj.: Be OSNIVAČI DRUŠTVA ZA ENERGETSKU ELEKTRONIKU LIDIJA PAVLOVIĆ l.k.p113606, SUP Beograd, 1994. JMBG 0607971885027 datum rodj.: 06.07.1971. mesto rodj.: Beograd Posao: dipl.inž.elektrotehnike projektant NIS

Више

Specifikacija javnih nabavki - ZAKLJUCENI UGOVORI U god.xls

Specifikacija javnih nabavki - ZAKLJUCENI UGOVORI U god.xls GRAD NOVI PAZAR Odeljenje za finansije Odsek za javne nabavke 31.01.2014.god. POSTUPCI JAVNIH NABAVKI - ZAKLJUČENI UGOVORI U 2013.god. od 01.01.2013 god. do 31.12.2013.god. Broj nabavke Organizaciona jedinica

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-22696-LOC-1/2018 Заводни број: 05-353-152/2018

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра године, са поч

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра године, са поч Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра 2018. године, са почетком у 11.00 часова. Седници су присуствовали следећи

Више

Microsoft Word - RJU DV400kV BB-Ob-rev-fin

Microsoft Word - RJU DV400kV BB-Ob-rev-fin Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2x400 kv БАЈИНА БАШТА

Више

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA XX EMISIJE Beograd, 24.10. 2007. godine SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA: 1. IZDAVALAC AKCIJA...3 2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU...3 3.

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

3

3 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УВОД На основу члана 46. став 1. и 5. и члана 48. Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник РС, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011 и 121/2012),

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

На основу члана 153

На основу члана 153 П Р Е Д Л О Г На основу члана 71. став 1. Закона о судијама ( Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17),)

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ др Аца Марковић Председник надзорног одбора ЈП ЕПС Eкономски и енергетски положај Електропривреде Србије Међународна конференција ЕЛЕКТРАНЕ 2014 Енергетски ресурси, енергетска ефикасност,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ваљево Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Одсек за урбанизам и саобраћај

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej JVP Vode Vojvodine 2 Prilagodjavanje iz

Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej JVP Vode Vojvodine 2 Prilagodjavanje iz Naziv 2016. godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej 2 Prilagodjavanje izrade Glavnog projekta uredjenja ušća potoka Patka na ušću u Dunav u Starim

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 19. 2018/2019. 21. јануар 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 090 ВИЗУРА ТЕНТ 24.01. 18,00 Хала: СЦ Визура I судија: Јанковић М. II судија: Вуковић Ј. Делегат: Ћато Г. НАЈАВА УТАКМИЦА 659 КОСОВСКА

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2012. године 1.2. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2013. године 1.3. Спољнотрговинска

Више

VILA SEVI NEA VRASNA, LETO 2019 PAKET ARANŽMAN (autobuski prevoz + smeštaj) Cene su izražene u evrima po osobi, na bazi PAKET ARANŽMANA (PREVOZ IZ BEO

VILA SEVI NEA VRASNA, LETO 2019 PAKET ARANŽMAN (autobuski prevoz + smeštaj) Cene su izražene u evrima po osobi, na bazi PAKET ARANŽMANA (PREVOZ IZ BEO VILA SEVI NEA VRASNA, LETO 2019 PAKET ARANŽMAN (autobuski prevoz + smeštaj) Cene su izražene u evrima po osobi, na bazi PAKET ARANŽMANA (PREVOZ IZ BEOGRADA + SMEŠTAJ), 11 dana/10 noćenja Period boravka

Више

EBN Plan inv korig5 .xls

EBN  Plan inv korig5 .xls ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД РЈ Бијељина а) Eлектроенергетски објекти План а за 219. годину о % 1 kv објекти 1 Расклопница за ДВ 1 kv Пучиле - припрема Изградња ком 1. 5, 5, 2 СТС 1/.4 kv 25 kvа Павловића

Више