Na osnovu člana 73

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana 73"

Транскрипт

1 Datum objavljivanja: Datum primene: TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, Novi Beograd; call center: +381 (011) ; tekući račun:

2 OPŠTE ODREDBE Za usluge koje Banca Intesa ad Beograd (u daljem tekstu: Banka) pruža u zemlji i inostranstvu po bankarskim poslovima naplaćuje se naknada, čija se visina utvrđuje u skladu sa tržišnim uslovima privređivanja, kao i u zavisnosti od rizičnosti posla, a radi pokrića stvarnih troškova izvršenih bankarskih usluga i ostvarenih prihoda po tom osnovu. SADRŽAJ: I DINARSKI POSLOVI... 3 II DEVIZNI POSLOVI... 4 III DEVIZNI PRENOSI/NAPLATE... 5 IV DEVIZNO-VALUTNI POSLOVI I INO BANKE... 6 V POSLOVI SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI... 7 VI KREDITI... 7 VII OSTALI POSLOVI... 8 VIII ELEKTRONSKO I MOBILNO BANKARSTVO... 8 IX PLATNE KARTICE... 9 X BROKERSKI POSLOVI XI SEFOVI XII OSTALE ODREDBE I DINARSKI POSLOVI Page 2 of 14

3 1. OTVARANJE PLATNOG RAČUNA I DINARSKOG DEPOZITA Bez naknade 2. VOĐENJE DINARSKOG DEPOZITA Bez naknade 3. VOĐENJE PLATNOG RAČUNA Vrsta računa 3.1. Platni račun sa osnovnim uslugama* RSD 195 mesečno 3.2. "Intesa Hit" platni račun* RSD 300 mesečno 3.3. Blokirani platni računi 3.4. Ostali platni računi** 3.5. Intesa Magnifica platni račun * RSD 400 mesečno 3.6. Namenski tekući račun poljoprivrednika* RSD 195 mesečno * Naknada za vođenje platnog računa se naplaćuje iz raspoloživih sredstava, bez obzira da li je po računu u toku meseca bilo finansijskih promena. Ukoliko na platnom računu na dan naplate naknade klijent nema obezbeđena sredstva za naplatu u celosti, Banka će formirati potraživanje za iznos dospele nenaplaćene naknade i naknadu naplatiti u celosti nakon obezbeđenja sredstava na računu. **Ostali tipovi platnih računa su Dinarski platni račun po viđenju za rezidente, Dinarski platni račun po viđenju za nerezidente, 4. IZVODI Vrsta izvoda 4.1. Izvod platnog računa jedan izvod mesečno, svaki sledeći RSD Izvod namenskog platnog računa poljoprivrednika 4.3. Mesečna naknada za slanje na kućnu adresu potvrde o plaćanjima izvršenim elektronskim putem po zahtevu klijenta RSD ISPLATA SA PLATNOG RAČUNA I DINARSKOG DEPOZITA Bez naknade 6. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI Vrsta posla Minimum % od iznosa Maksimum 6.1. Prenos od strane vlasnika Intesa HIT i Intesa Magnifica RSD 80 1,00% RSD platnog računa * 6.2. Prenos od strane vlasnika Platnog računa sa osnovnim uslugama* RSD 100 1,10% RSD Prenos od strane ostalih klijenata* RSD 150 1,20% RSD Prenos od strane vlasnika namenskih računa poljoprivrednika* RSD 80 1,00% RSD Prenos po nalogu nerezidenta na račun u banci RSD Prenos po nalogu nerezidenta na račun u drugoj domaćoj banci*** RSD ,8% RSD Prenos po nalogu rezidenta na račun nerezidenta u banci RSD Prenos po nalogu rezidenta na račun nerezidenta u drugoj domaćoj RSD ,7% RSD banci*** 6.9. Prenos na račune fizičkih lica u okviru banke Prenos po osnovu donacije u humanitarne svrhe* Prenos po osnovu kupovine investicionih jedinica investicionog fonda Intesa Invest* ** * Svi prenosi do iznosa od RSD (uključujući i ovaj iznos) će se izvršavati u IPS platnom sistemu ** Oslobađanje za plaćanje naknade važi za sve kanale *** Osim navedene naknade Banke, korisnik prema OUR opciji snosi i troškove ino banke ili druge domaće banke, i to u sledećem iznosu u zavisnosti od iznosa platne transakcije: Iznos platne transakcije: Iznos troška: do RSD RSD od RSD ,01 do RSD RSD Page 3 of 14

4 od RSD ,01 do RSD RSD od RSD ,01 RSD UPLATA NA PLATNI RAČUN Vrsta posla Minimum % od iznosa Maksimum 7.1. Uplata na račune fizičkih lica u okviru banke 7.2. Uplata od strane vlasnika Intesa HIT i Intesa Magnifica RSD 80 1,00% RSD platnog računa* 7.3. Uplata od strane vlasnika Platnog računa sa osnovnim uslugama* RSD 100 1,10% RSD Uplata od strane ostalih klijenata* RSD 150 1,20% RSD Uplata (osnivača) pozajmice za likvidnost na račun pravnog lica* RSD 30 0,30% RSD Uplata od strane vlasnika namenskih računa poljoprivrednika* RSD 80 1,00% RSD Uplate po osnovu donacije u humanitarne svrhe* 7.8. Uplata po osnovu kupovine investicionih jedinica investicionog fonda Intesa Invest* ** * Sve uplate do iznosa od RSD (uključujući i ovaj iznos) će se izvršavati u IPS platnom sistemu ** Oslobađanje za plaćanje naknade važi za sve kanale 8. IZDAVANJE ČEKOVA 8.1. Izdavanje čeka po platnom računu RSD ISPLATA PO ČEKOVIMA I KNJIŽICAMA DRUGIH BANAKA 3% II DEVIZNI POSLOVI 1.OTVARANJE I VOĐENJE DEVIZNOG PLATNOG RAČUNA I DEVIZNOG DEPOZITA Otvaranje i vođenje deviznog platnog računa i deviznog depozita 1.1 Devizni platni račun za rezidente Bez naknade 1.2. Devizni platni račun za nerezidente Bez naknade 1.3. Devizni depozit Bez naknade 2. UPLATA EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA Bez naknade 3. KONVERZIJA NA ZAHTEV VLASNIKA DEVIZNOG PLATNOG RAČUNA Vrsta posla 3.1. Za konkretna plaćanja ka inostranstvu* 0,4% 3.2. Za isplatu u efektivnom stranom novcu** 3.3. Za isplatu ili prenos, po nalogu vlasnika 0,4% 3.4. Za plaćanja potrošnje po platnoj kartici * Ukoliko klijent želi da se plaćanje izvrši u valuti koju ne poseduje na platnom računu (konverzija za plaćanje radi se po kupoprodajnim kursevima za devize iz kursne liste BIB) **Ukoliko klijent želi da podigne efektivni strani novac u valuti koju poseduje na platnom računu, a Banka nije u mogućnosti da to izvrši (konverzija se radi uz primenu kurseva srednji-srednji po kursnoj listi NBS) 4. ISPLATA SA DEVIZNOG PLATNOG RAČUNA I DEVIZNOG DEPOZITA Valuta 4.1. u dinarima**** 4.2. u efektivnom stran. novcu***** **** Iznosi za isplatu u dinarima, preko RSD moraju se najaviti u ekspozituri najmanje 24 časa unapred ***** Iznosi za isplatu u efektivnom stranom novcu u protivvrednosti preko RSD , moraju se najaviti ekspozituri najmanje 24 Page 4 of 14

5 časa unapred III DEVIZNI PRENOSI/NAPLATE 1. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U EVRIMA S DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA U EVRIMA Vrsta posla Minimum % od iznosa* Maksimum 1.1. Bezgotovinski prenos po nalogu fizičkih lica RSD ,7% RSD Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu bezgotovinskog prenosa RSD stvarni troškovi inobanaka 1.3. Bezgotovinski prenos u eur-ima sa opcijom OUR za troškove ino RSD banke ili druge domaće banke do RSD ,00* 1.4. Bezgotovinski prenos u eur-ima sa opcijom OUR za troškove ino RSD banke ili druge domaće banke od RSD ,01 do ,00rsd* 1.5. Bezgotovinski prenos u eur-ima sa opcijom OUR za troškove ino RSD banke ili druge domaće banke od ,01 rsd do RSD * 1.6. Bezgotovinski prenos u eur-ima sa opcijom OUR za troškove ino RSD banke ili druge domaće banke od RSD ,01* 1.7. Bezgotovinski prenosi** u okviru banke za klijente*** koji primaju RSD 800 0,3% RSD zaradu/penziju u Banca Intesa 1.8. Bezgotovinski prenosi** u okviru banke za klijente koji ne primaju RSD ,3% RSD zaradu/penziju u Banca Intesa 1.9. Bezgotovinski prenosi**** na druge domaće banke RSD ,3% RSD Povraćaj sredstava po konačnom obračunu službenog puta na račun RSD 600 0,2% u drugoj domaćoj banci Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu prenosa na drugu domaću RSD banku Bezgotovinski prenosi u zemlji po osnovu donacije u humanitarne svrhe * U dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS ** Kupoprodaja i zakup nepokretnosti *** Bez naknade za klijente Banke koji kupoprodajnu cenu isplaćuju iz stambenog kredita realizovanog u Banca Intesa **** Kupoprodaja i zakup nepokretnosti, životno osiguranje i čist transfer (sa svog na svoj račun) 2. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U OSTALIM VALUTAMA S DEVIZNOG TEKUĆEG RAČUNA Vrsta posla Minimum % od iznosa* Maksimum 2.1. Bezgotovinski prenos po nalogu fizičkih lica RSD ,7% RSD Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu bezgotovinskog prenosa RSD stvarni troškovi inobanaka 2.3. Bezgotovisnki prenosi u ostalim valutama sa opcijom OUR za RSD troškove ino banke ili druge domaće banke 2.4. Bezgotovinski prenosi** u okviru banke za klijente*** koji primaju RSD 800 0,3% RSD zaradu/penziju u Banca Intesa 2.5. Bezgotovinski prenosi** u okviru banke za klijente koji ne primaju RSD ,3% RSD zaradu/penziju u Banca Intesa 2.6. Bezgotovinski prenosi**** na druge domaće banke RSD ,3% RSD Povraćaj sredstava po konačnom obračuna službenog puta na RSD 600 0,2% račun u drugoj domaćoj banci 2.8. Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu prenosa na drugu domaću banku RSD Bezgotovinski prenosi u zemlji po osnovu donacije u humanitarne Bez naknade svrhe * U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS ** Kupoprodaja i zakup nepokretnosti Page 5 of 14

6 *** Bez naknade za klijente Banke koji kupoprodajnu cenu isplaćuju iz stambenog kredita realizovanog u Banca Intesa **** Kupoprodaja i zakup nepokretnosti, životno osiguranje i čist transfer (sa svog na svoj račun) 3. PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA NA DEVIZNI TEKUĆI RAČUN U EVRIMA Vrsta posla Minimum % od iznosa* Maksimum 3.1. Prijem novčanih sredstava od drugih domaćih banaka po osnovu donacija u humanitarne svrhe 3.2. Prijem novčanih sredstava u EUR RSD 300 0,35% RSD Prijem novčanih sredstava po osnovu devizne penzije iz 0,23% Republike Nemačke * U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS 4. PRIJEM NOVČANIH SREDSTAVA NA DEVIZNE TEKUĆE RAČUNE U DRUGIM VALUTAMA Vrsta posla Minimum % od iznosa* Maksimum 4.1. Prijem novčanih sredstava od drugih domaćih banaka po osnovu donacija u humanitarne svrhe 4.2. Prijem novčanih sredstava u drugim valutama (osim EUR) RSD 300 0,35% RSD * U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS IV DEVIZNO-VALUTNI POSLOVI I INO BANKE Vrsta posla Minimum % od iznosa 1.1. Otkup efektivnog stranog novca 1.2. Prodaja efektivnog stranog novca 1.3. Zamena efektivnog stranog novca za sitnije ili krupnije apoene RSD 80 0,5% 1.4. Zamena oštećenih novčanica efektivnog stranog novca RSD 10 2% 2. POLAGANJE I ISPLATA LORO ČEKA SA DEVIZNOG PLATNOG RAČUNA Vrsta čeka Minimum % od iznosa 2.1. Bankarski ček RSD 300 1,2% 2.2. Travellers ček RSD 300 1,2% 2.3. Penzioni ček RSD 300 0,5% 2.4. Privatni ček RSD % 2.5. Otkup loro čeka preko menjačkih poslova RSD 300 1,2% 2.6. Naplata inkaso čeka RSD % + stvarni troškovi 2.7.Naknada za povraćaj po nenaplaćenom ino čeku 3. INO BANKE Stvarni trošak ino banke ispostavljen Banci Vrsta posla Minimum % od iznosa Maksimum 3.1. Prilivi u kojima nalogodavac snosi troškove EUR 5 0,1% EUR 100 V POSLOVI SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI 1. OTVARANJE I VOĐENJE NAMENSKOG DEVIZNOG I DINARSKOG RAČUNA ZA TRGOVANJE HOV Vrsta klijenta 1.1. Klijenti -Ovlašćene banke Banca Intesa ad Beograd Page 6 of 14

7 1.2. Klijenti drugih brokerskih kuća RSD PROVIZIJA ZA NOVČANO SALDIRANJE TRGOVANJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI Vrsta klijenta Minimum % od iznosa 2.1. Klijenti -Ovlašćene banke Banca Intesa ad Beograd * RSD 20 0,1% 2.2. Klijenti drugih brokerskih kuća * RSD 20 0,2% * obračunato na tržišnu vrednost po transakciji VI KREDITI Vrsta posla 1.1. Naknada za puštanje kredita u tečaj 0% - 3% 1.2. Slanje opomene korisniku kredita RSD 300 po opomeni 1.3. Naknada za prevremenu otplatu ugovori potpisani do godine U slučaju kada je eksplicitno navedena visina naknade za prevremenu otplatu kredita primenjuju se odredbe zaključenog ugovora o kreditu; u suprotnom, naknada za prevremenu otplatu se ne naplaćuje Zahtev za zamenu nepokretnosti koja je RSD 5,900 predmet hipoteke VII OSTALI POSLOVI Vrsta posla 1.1. Povraćaj priliva u inostranstvo na zahtev nalogodavca EUR Likvidacija saldiranje dinarskog i deviznog platnog računa i depozita 1.3. Izdavanje raznih potvrda* RSD Blokiranje računa 1.5. Slanje opomena RSD 300 po opomeni 1.6.Razoročavanje dinarskog i deviznog depozita, delimično i u celosti, pre isteka prvog roka oročenja 1.7. Izdavanje potvrde - SWIFT poruke RSD Izdavanje potvrde za izvršeni polog osnivačkog uloga po nalogu nerezidenta RSD 300 po potvrdi 1.9. Izdavanje potvrde o isplaćenoj kupoprodajnoj ceni na osnovu prenosa po ugovoru o RSD 5,000 po potvrdi kupoprodaji * Bez naknade za izdavanje Potvrde o ugašenom računu 2. REGISTRACIJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM (KREDITNA ODOBRENJA I KREDITNA ZADUŽENJA) I REGISTRACIJA REALIZACIJE KREDITNIH POSLOVA KOD NBS Vrsta posla 2.1.Priprema obrazaca i registracija posla kreditnog zaduženja odnosno registracija RSD po svakoj realizacije po poslu kreditnog zaduženja kod NBS kada je kreditor članica Intesa promeni Sanpaolo grupacije 2.2. Priprema obrazaca i registracija posla kreditnog zaduženja odnosno registracija realizacije po poslu kreditnog zaduženja kod NBS kada kreditor nije članica Intesa Sanpaolo grupacije 2.3. Priprema obrazaca i registracija posla kreditnog odobrenja odnosno registracija realizacije po poslu kreditnog odobrenja kod NBS 2.4. Davanje izjava banke u vezi sa kreditnim poslovima sa inostranstvom registrovanim kod NBS RSD po svakoj promeni RSD po svakoj promeni RSD 500 po izjavi VIII ELEKTRONSKO I MOBILNO BANKARSTVO 1. ELEKTRONSKO BANKARSTVO Vrsta posla 1.1. Aktiviranje Banca Intesa Online Page 7 of 14

8 1.2. Korišćenje Banca Intesa Online 2. MOBILNO BANKARSTVO Vrsta usluge 2.1. Aktiviranje Intesa Mobi usluge 2.2. Korišćenje Intesa Mobi usluge za vlasnike Intesa HIT, Intesa Magnifica i platnog računa sa osnovnim uslugama 2.3. Korišćenje Intesa Mobi usluge za ostale klijente RSD 50 mesečno 3. SMS MO SMS Korisnik 3.1. Za korisnike TELENOR mreže RSD 6,00 + PDV 3.2. Za korisnike MTS mreže RSD 6,00 + PDV 3.3. Za korisnike VIP mreže RSD 6,00 + PDV 4. BEZGOTOVINSKI PRENOS NOVČANIH SREDSTAVA U DINARIMA U REPUBLICI SRBIJI PUTEM ELEKTRONSKOG I MOBILNOG BANKARSTVA* Vrsta klijenta Minimum % od iznosa Maksimum 4.1. Za vlasnike "Intesa HIT", Intesa Magnifica, Platnog računa sa osnovnim uslugama i namenskog tekućeg računa poljoprivrednika** 4.2. Ostali klijenti RSD 60 1,00% RSD * Svi prenosi do iznosa od RSD (uključujući i ovaj iznos) će se po sticanju tehničkih uslova izvršavati u IPS platnom sistemu **Za vlasnike namenskog tekućeg računa poljoprivrednika samo za prenos novčanih sredstava putem elektronskog bankarstva (usluga mobilnog bankarstva nije dostupna) IX PLATNE KARTICE 1. IZDAVANJE DEBITNE KARTICE Dina debitna kartica - osnovna i dodatna 1.2. Visa Inspire osnovna i dodatna 1.3. Banca Intesa Internet RSD 800 jednokratno 1.4. Visa Classic Debit -osnovna i dodatna 1.5. Visa Platinum - osnovna RSD mesečno 1.6. Visa Infinite osnovna RSD mesečno 1.7. Visa Platinum - dodatna RSD 975 mesečno 1.8. Visa Infinite - dodatna RSD mesečno 2. IZDAVANJE KREDITNE KARTICE MC u okviru paketa platnog računa (Standard) - osnovna i dodatna 2.2. MC Standard - osnovna RSD 200 mesečno 2.3. MC Standard - dodatna RSD 100 mesečno 2.4. MC Gold - osnovna RSD 500 mesečno 2.5. MC Gold - dodatna RSD 300 mesečno 2.6. Visa Classic - osnovna RSD 200 mesečno 2.7. Visa Classic - dodatna RSD 100 mesečno 2.8. Visa Classic Affinity Paralympic - osnovna RSD 160 mesečno 1 Izdavanje debitne kartice se ne naplaćuje osim za Banca Intesa Internet karticu. Članarina se plaća u iznosima prikazanim u tabeli (za Banca Intesa Internet karticu je pirkazan jednokratni trošak izdavanja kartice). 2 Izdavanje kreditne kartice- osnovne i dodatne se ne naplaćuje. Članarina se plaća u iznosima prikazanim u tabeli. Page 8 of 14

9 2.9. Visa Classic Affinity Paralympic - dodatna RSD 70 mesečno Visa Gold - osnovna RSD 500 mesečno Visa Gold - dodatna RSD 300 mesečno AMEX Green osnovna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Green dodatna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Green Affinity LK* - osnovna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Green Affinity LK* - dodatna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Gold**- osnovna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Gold** - dodatna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Blue osnovna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Blue dodatna RSD 900 godišnje, mesečni obračun AMEX Green uz 100% depozita - osnovna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Green uz 100% depozita - dodatna RSD godišnje, mesečni obračun AMEX Blue u okviru paketa platnog računa osnovna i dodatna * Korisnici su oslobođeni plaćanja članarine u prvoj godini korišćenja kartica ** Svi korisnici AMEX Gold platne kartice (osnovne i dodatne) u okviru Intesa Magnifica platnog računa, imaju godišnji članarinu za 50% umanjenu 3. TROŠAK BLOKADE IZGUBLJENE ILI UKRADENE KARTICE UKLJUČUJUĆI I ZAMENU KARTICE, ZAMENA KARTICE PO ZAHTEVU KORISNIKA 3.1. Dina debitna kartica RSD MC u okviru paketa platnog računa (Standard) RSD MC Standard RSD MC Gold RSD Visa Classic Debit RSD Banca Intesa Internet RSD Visa Inspire RSD Visa Platinum RSD Visa Infinite RSD Visa Classic RSD Visa Classic Affinity Paralympic RSD Visa Gold RSD AMEX Green RSD AMEX Green Affinity LK RSD AMEX Gold RSD AMEX Blue RSD AMEX Green uz 100% depozita RSD AMEX Blue u okviru paketa platnog računa RSD PONOVNO IZDAVANJE PIN-a NA ZAHTEV KORISNIKA 4.1. MC u okviru paketa platnog računa (Standard) RSD MC Standard RSD MC Gold RSD Visa Classic Debit RSD Visa Inspire RSD Visa Platinum RSD Visa Infinite RSD Visa Classic RSD Visa Classic Affinity Paralympic RSD Visa Gold RSD AMEX Green RSD AMEX Green Affinity LK RSD AMEX Gold RSD 300 Page 9 of 14

10 4.14. AMEX Blue RSD AMEX Green uz 100% depozita RSD AMEX Blue u okviru paketa platnog računa RSD OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE 5.1. Debitne kartice 5.2. Kreditne kartice 6. HITNA IZRADA KARTICE 6.1. MasterCard i Visa kreditne kartice RSD Debitne kartice RSD MASTERCARD SECURECODE I VERIFIED BY VISA 7.1. Naknada za izdavanje MasterCard SecureCode CAP(Chip Authentication Program) i Verified by VISA DPA (Dinamic Password Authentication) paketa (sadrži 1 čitač kartice) 7.2. Mesečna naknada za korišćenje MasterCard SecureCode i Verified by VISA RSD jednokratno Bez naknade 8. ISPLATA GOTOVOG NOVCA KORIŠĆENJEM PLATNE KARTICE 8.1. Isplata gotovine u inostranstvu MC u okviru paketa platnog računa (Standard) 3% (Min. EUR 3) MC Standard 3% (Min. EUR 3) MC Gold 3% (Min. EUR 3) Visa Inspire* 2% (Min. EUR 2) Visa Platinum 2% (Min. EUR 2) Visa Infinite 2% (Min. EUR 2) Visa Classic Debit 2% (Min. EUR 3) Visa Classic 3% (Min. EUR 3) Visa Classic Affinity Paralympic 3% (Min. EUR 3) Visa Gold 3% (Min. EUR 3) AMEX Green 3% (Min. EUR 5) AMEX Green Affinity LK 3% (Min. EUR 5) AMEX Gold 3% (Min. EUR 5) AMEX Blue 3% (Min. EUR 5) AMEX Green uz 100% depozita 3% (Min. EUR 5) AMEX Blue u okviru paketa platnog računa 3% (Min. EUR 5) * Isplata gotovine na bankomatima u okviru Intesa Sanpaolo Grupacije 8.2. Isplata gotovine na bankomatima Banca Intesa ad Beograd Dina debitna kartica MC u okviru paketa platnog računa (Standard) 3% (Min. RSD 90) MC Standard 3% (Min. RSD 90) MC Gold 3% (Min. RSD 90) Visa Classic Debit Visa Inspire Visa Platinum Visa Infinite Visa Classic 3% (Min. RSD 90) Visa Classic Affinity Paralympic 3% (Min. RSD 90) Page 10 of 14

11 Visa Gold 3% (Min. RSD 90) AMEX Green 3% (Min. RSD 150) AMEX Green Affinity LK 3% (Min. RSD 150) AMEX Gold 3% (Min. RSD 150) AMEX Blue 3% (Min. RSD 150) AMEX Green uz 100% depozita 3% (Min. RSD 150) AMEX Blue u okviru paketa platnog računa 3% (Min. RSD 150) 8.3. Isplata gotovine na bankomatima i šalterima drugih domaćih banaka Dina debitna kartica 2% (Min. RSD 90) MC u okviru paketa platnog računa (Standard) 3% (Min. RSD 150) MC Standard 3% (Min. RSD 150) MC Gold 3% (Min. RSD 150) Visa Classic Debit 2% (Min. RSD 150) Visa Inspire 2% (Min. RSD 90) Visa Platinum 2% (Min. RSD 90) Visa Infinite 2% (Min. RSD 90) Visa Classic 3% (Min. RSD 150) Visa Classic Affinity Paralympic 3% (Min. RSD 150) Visa Gold 3% (Min. RSD 150) 9. UPIT STANJA NA BANKOMATU Transakcija 9.1. Upit stanja kreditnim i debitnim karticama na bankomatima Banca Intesa 9.2. Upit stanja kreditnim i debitnim karticama na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu 10. PROMENA PIN-A NA BANKOMATU Transakcija Promena PIN-a za kreditnu i debitnu karticu na bankomatima Banca Intesa Promena PIN-a za kreditnu i debitnu karticu na bankomatima drugih banaka zemlji i inostranstvu RSD 15 RSD 50 RSD 100 RSD 100 X BROKERSKI POSLOVI Tarifa za brokerske poslove je definisana Pravilnikom o tarifi Ovlašćene banke koji se nalazi na zvaničnoj web stranici Banca Intesa ad Beograd. XI SEFOVI 1. ZAMENA BRAVE/ELEKTRONSKE KARTICE Vrsta zamene 1.1. Brava na sefu sa mehaničkim bravama RSD stvarni troškovi bravara uvećani za PDV 1.2. Izgubljena-oštećena kartica za pristup elektronski kontrolisanim RSD 200 sefovima 1.3. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 60X300X400 RSD RSD PDV 1.4. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 90X300X400 RSD RSD PDV 1.5. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 120X300X400 RSD RSD PDV 1.6. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 180X300X400 RSD RSD PDV 1.7. Brava na elektronskom samoposlužujućem sefu dimenzije 210X300X400 RSD RSD PDV Page 11 of 14

12 2. SEFOVI SA MEHANIČKIM / ELEKTRONSKIM BRAVAMA Dimenzija sefa Mesečna naknada x240x330 RSD x300x370 RSD x280x390 RSD x300x400 RSD x250x350 RSD x280x390 RSD x300x500 RSD x300x495 RSD x310x500 RSD x250x330 RSD x240x326 RSD x240x330 RSD x250x350 RSD x300x370 RSD x300x400 RSD x280x390 RSD x300x500 RSD x310x500 RSD x250x330 RSD x220x470 RSD x300x400 RSD x300x400 RSD x300x370 RSD x300x500 RSD x310x500 RSD x310x500 RSD x250x330 RSD x240x326 RSD x240x326 RSD x300x470 RSD x300x400 RSD x300x500 RSD x310x500 RSD x310x500 RSD x250x330 RSD x300x470 RSD x300x400 RSD x310x500 RSD x300x470 RSD 500 Page 12 of 14

13 x300x500 RSD x350x500 RSD x250x330 RSD 500 XII OSTALE ODREDBE Banka naplaćuje naknadu za izvršenu uslugu od korisnika usluge, odnosno nalogodavca, ako drugačije nije utvrđeno ugovorom između komitenta i Banke, odnosno između samih komitenata. Za pružanje usluga koje nisu predviđene ovom tarifom, a pojave se u poslovanju Banke, naknada i njena visina utvrđuje se ugovorom između komitenata i Banke, a u skladu sa visinom naknade za slične poslove koji su predviđeni ovom Tarifom.Pored naknada za usluge predviđenih ovom tarifom, Banka obračunava i naplaćuje i stvarne troškove koji su nastali u zemlji i inostranstvu. Kao stvarni troškovi smatraju se sledeći izdaci: 1. poštarina za preporučene, ekspresne i avionske pošiljke, uz recepis i druga posebna rukovanja pošiljkom, poštarina za pakete, kao i transportni troškovi; 2. troškovi teleprintera, telegrama i telefonskog razgovora, osim mesnih telefonskih razgovora; 3. troškovi telefonskih, teleks i telegrafskih doznaka; 4. troškovi materijala za posebna pakovanja; 5. troškovi koje zaračunavaju druge banke u zemlji, koje učestvuju u izvršenju posla; 6. provizija i troškovi koje zaračunavaju inostrane banke; 7. takse i slično, koje Banka plaća za račun korisnika usluga; 8. troškovi pravnog zastupanja, sudski troškovi i sl; 9. troškovi spoljnih saradnika za rad po zahtevu korisnika usluga; 10. izdaci u vezi zahteva za odobravanje kredita kada ne dođe do odobrenja kredita; 11. troškovi oko pribavljanja informacija na traženje domaćih komitenata i inostranih poslovnih partnera; 12. troškovi posebnih obaveza u poslovanju sa inostranstvom; 13. ostali stvarni izdaci koji su učinjeni po zahtevu korisnika usluge; 14. troškovi predstavništva kod pružanja pomoći štedišama za kupovinu domaćih roba, trajnih potrošnih dobara i stanova sa isporukom u zemlji, kao i pri vršenju drugih usluga štedišama banke i drugim našim građanima sa privremenim boravkom u inostranstvu. Kao stvarni trošak ne smatra se poštarina za obične pismonosne pošiljke kao ni poštarina za avionske pismonosne pošiljke za inostranstvo.stvarni troškovi naplaćuju se i onda kada je ovom Tarifom predviđeno da se odnosna usluga obavlja. Za pojedine vrste usluga koje se pojavljuju sa većom učestalošću, a pri čijem vršenju nastaje više različitih vrsta troškova, kao i kada je visina troškova u direktnoj zavisnosti od vrednosti posla, troškovi se mogu utvrditi i naplaćivati u paušalnom iznosu.visinu paušalnog iznosa troškova, minimalne i maksimalne iznose za navedene tarifne stavove određuje Izvršni odbor Banke svojom odlukom, u zavisnosti od stvarnog kretanja troškova u prethodnom periodu (stope rasta cena na malo i objavljene najniže cene rada). Odluka iz prethodnog stava je sastavni deo ove Odluke. Za sve usluge u deviznom poslovanju koje Banka obavi korisnicima u zemlji, naknade se obračunavaju u dinarima, dok se naknada za usluge gde banka ima obavezu u stranoj valuti prikazuju u evrima. Ako se devizni poslovi u zemlji obavljaju preko više domaćih banaka, naknade se dele po sporazumu između banaka učesnika, srazmerno učešću u obavljenom poslu. Za sve usluge Banka će naplaćivati sve naknade koje mogu nastati izmenom važećih zakonskih propisa ili izmenom važeće Tarife NBS (transferna provizija NBS) na način i u iznosu koji bude propisan. Za usluge koje Banka obavlja inostranim korespodentima, naknade se obračunavaju u devizama prema važećoj Tarifi za usluge u poslovanju sa stranim bankama i drugim stranim licima. Izvršni odbor u pojedinim slučajevima koji su od interesa za Banku može da odstupi od ove Tarife i da u dogovoru sa poslovnim partnerima ugovara niže, odnosno više tarifne stavove. Page 13 of 14

14 U slučaju izmene okolnosti bitnih za određivanje elemenata iz ove Odluke, kada to zahteva interes Banke, Izvršni odbor može privremeno izmeniti ovu Odluku, o čemu će konačnu odluku doneti Upravni odbor na prvoj narednoj redovnoj sednici. Klijenti kod kojih se primenom ove odluke menjaju prethodno ugovoreni uslovi korišćenja proizvoda Banke obaveštavaju se o izmenjenim uslovima na način propisan Opštim uslovima poslovanja Banke Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuju se po isteku dva meseca od dana njihovog isticanja u ekspoziturama Banke odnosno na Internet stranici Banke. Predsednik Upravnog odbora Ignacio Jose Jaquotot Calvo Page 14 of 14

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. Београд

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Microsoft Word - Nova tarifa IO docx

Microsoft Word - Nova tarifa IO docx Datum objavljivanja: 18/07/2014 Datum primene: 04/08/2014 TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD (PREČIŠĆEN TEKST) Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od )

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od ) Datum objave: 10.07.2017. Datum primene: 25.07.2017 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 1 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1 DINARSKI PLATNI PROMET...

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima Datum objave 24.05.2017. Datum primene: 01.08.2017. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1 SADRŽAJ

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL Datum objave: 01.04.2019. Datum primene: 03.05.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE Societe

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више