ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА"

Транскрипт

1 ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1. Процена развоја и утицаја церебралног вазоспазма на исход лечења болесника са субарахноидалним крварењем Кандидат: Валентина Опанчина Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 1. проф. др Светлана Милетић Дракулић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, председник 2. проф. др Гордана Тончев, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, члан 3. доц. др Валентина Николић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 4. доц. др Ирена Костић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошлка физиологија 5. проф. др Зорица Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 2. Улога Галектина 3 у патогенези експерименталног аутоимунског миокардитиса Кандидат: Марина Милетић Ковачевић Изборно подручје: Неуронауке 1. проф. др Миодраг Лукић редовни професор емеритус Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник 2. проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, члан 3. проф. др Нада Пејновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 4. проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област, члан 5. проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 1

2 3. Утицај ласера ниске снаге и електромагнетног поља на морфологију, пролиферацију, диференцијацију и старење хуманих мезенхималних матичних ћелија изолованих из масног ткива Кандидат: Јасмин Нурковић Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукама 1. проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник 2. проф. др Миодраг Стојковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан 3. НС др Диана Бугарски, Институт за медицинска истраживања, Универзитета у Београду, члан 4. Имунохистохемијске, ултраструктурне и морфометријске карактеристике мезиоденса Кандидат: Сања Танасковић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 1. проф. др Ирена Танасковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, председник 2. проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, члан 3. доц. др Милица Лабудовић-Боровић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан 5. Експресија гена ABCB1 и гена регулатора апоптозе као фактора резистенције на хемиотерапију код оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије Кандидат: Ксенија Вучићевић Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 1. проф. др Предраг Ђурђевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 2. проф. др Драгана Јанић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Педијатрија, члан 3. проф. др Снежана Цупара, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска технологија, члан 2

3 6. Сензитивност и специфичност дијагностиковања тумора доушне и подвиличне регије уз помоћ Core needle биопсије Кандидат: Александар Ороз Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 1. проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, члан 3. проф. др Ружица Козомара, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Максилофацијална хирургија, члан Б 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 1. Јавноздравствени значај безбедности хране у односу на знање, ставове и понашања запослених у угоститељским објектима Кандидат: Снежана Барјактаровић Лабовић Изборно подручје: Народно здравље 1.Проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести, председнич 2. Проф. др Горица Сбутега Милошевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија, члан 3. Проф. др Маја Николић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научу област Хигијена и медицинска екологија, члан Предлог ментора: Доц. др Бобан Мугоша, доцент Медицинског факултета Универзитета у Подгорици за ужу научну област Епидемиологија. 3

4 2. Незадовољство сликом тела, темперамент, самопоуздање и анксиозност код особа са вишеструким нехируршким естетским интервенцијама Кандидат: Марина Столић Изборно подручје: Неруронауке 1. Проф. др Горан Михајловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 2. Доц. др Владимир Јањић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 3. Доц. др Нађа Марић Бојовић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан 4. Проф. др Мирјана Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 5. Проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија, члан Предлог ментора: Проф. др Драгану Игњатовић Ристић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија. 3. Цитотоксичност новосинтетисаних комплекса рутенијума у моделу карцинома колона код мишева Кандидат: Дејан Лазић Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 1. Проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија и Онкологија, председник 2. Проф. др Живадин Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија, члан 3. Доц. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 4. Доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 5. Проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Имунологија, члан Предлог ментора: Проф. др Драган Чановић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија. 4

5 4. Социјална димензија квалитета живота оболелих од хроничне опструктивне болести плућа Кандидат: Слађана Васиљевић Изборно подручје: Народно здравље 1. Проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, председник 2. Проф. др Зорица Лазић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Славица Рађен, ванредни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, члан Предлог ментора: проф. др Марина Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина. 5. Утицај експресије IL-32 на стварање крвних судова у карциному желуца Кандидат: Младен Павловић Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 1. Проф. др Драган Чановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија и Онкологија, члан 3. Проф. др Жељко Лаушевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, члан 4. Доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 5. Доц. др Гордана Радосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан Предлог ментора: проф. др Иван Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија и Онкологија. 5

6 6. Електронско-микроскопска анализа утицаја ириганаса на размазни слој и минерални састав дентина канала корена зуба Кандидат: Дајана Ного Изборно подручје: Превентивна медицина 1. Проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија, члан 2. Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, члан 3. Доц. др Милица Лабудовић-Боровић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан Предлог ментора: проф. др Ирена Вуковић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија. 7. Утицај рехабилитације вида специјалним помагалима на квалитет живота слабовиде дјеце Кандидат: Зорица Тончић Изборно подручје: Неуронауке 1. Проф. др Светлана Јовановић, варедни професор Факултета медицинских наука Унивезитета у Крагујевцу за ужу научну област Oфталмологија, члан 2. Доц. др Сунчица Срећковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Oфталмологија, члан 3. Доц. др Весна Јакшић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Oфталмологија, члан Предлог ментора: проф. др Мирјана Петровић Јанићијевић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Офталмологија. 6

7 8. Утицај синдрома сагоревања на професионалне и личне компетенције фармацеута Кандидат: Драгана Јоцић Изборно подручје: Превентивна медицина 1. Проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, председник 2. Доц. др Милица Боровчанин, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 3. Проф. др Душанка Крајновић, ванредни професор Фармацеутског факултета у Београду за ужу научну област Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе, члан 4. Проф. др Дејан Јеремић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Анатомија, члан 5. Проф. др Ивана Живановић Мачужић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Анатомија, члан Предлог ментора: проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија. 9. Утицај образаца потрошње здравствених услуга на самопроцену здравља и задовољство грађана здравственом заштитом у Републици Србији Кандидат: Наташа Михаиловић Изборно подручје: Превентивна медицина 1. Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, председник 2. Проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 3. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета у Београду за ужу научну област, за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан Предлог ментора: проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија. 7

8 Б 2. ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 1. Улога физичке активности у регулацији кардиоваскуларне хомеостазе пацова Кандидат: Саша Плећевић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Предлог ментора: проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија. Предлог: Именовати ментора. Б 2. РАЗРЕШЕЊЕ МЕНТОРА МЕНТОРА Проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија, поднела је молбу да се резреши менторства докторске дисертације под називом: Утицај новосинтетисаних скафолда и мезенхималних матичних ћелија на ектопичну остеогенезу in vivo, кандидата Момира Стевановића. Предлог: Усвојити молбу и разрешити ментора. В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1. Анализа утицаја терапије кардиоваскуларних болести на ефикасност локалних анестетика приликом екстракције зуба: серија случајева Кандидат: Марко Милосављевић Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 2. проф. др Драгана Даковић, ванредни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина, члан 3. доц. др Драган Газивода, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Орална хирургија, члан 4. проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 5. проф. др Владимир Милорадовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 8

9 2. Анализа фактора ризика за смртни исход и трошкова лечења код пацијената на механичкој вентилацији са пнеумонијом Кандидат: Влада Цекић Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 1. проф. др Марина Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 2. проф. др Весела Радоњић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармакологија, члан 3. проф. др Момир Миков, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за ужу научну област Фармакологија, члан 4. проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 5. доц. др Ирена Костић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошлка физиологија, члан 3. Утицај селективне блокаде елемената ткивног ренин ангиотензин алдеостерон система на изоловано срце пацова у хемијски изазваном Diabetes mellitus-у Кандидат: Петар Ристић Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 1. доц. др Владимир Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. доц. др Јелена Пантић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 3. проф. др Милица Нинковић, ванредни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Физиологија, члан 4. Антитуморска активност екстракта chelidonium majus in vitro Кандидат: Милена Дељанин Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 1. проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник 2. проф. др Снежана Цупара, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска технологија - члан 3. Др Александра Ристић-Фира, научни саветник, Институт за нуклеарне науке "Винча", Београд, члан 4. проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Микробиологија и имунологија- члан 5. Доц. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 9

10 5. Анализа фактора који утичу на ниво витамина Д код особа са менталним поремећајима Кандидат: Светлана Ристић Изборно подручје: Народно здравље 1. проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник 2. проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 3. проф. др Милан Петронијевић, ванредни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан 4. доц. др Владимир Јањић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, чалн 5. доц. др Олгица Михаљевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 6. Утицај генског полиморфизма метаболишућих ензима CYP3А5, CYP2C8 и CYP1А2 на ефикасност и безбедност терапије карбамазепином код деце Кандидат: Драгана Драгаш Миловановић Изборно подручје: Неуронауке 1. проф. др Слободан Обрадовић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, председник 2. проф. др Гордана Тончев, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, члан 3. проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 4. проф. др Јасмина Миловановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 5. проф. др Александар Рашковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за ужу научну област Фармакологија са токсикологијом, члан 10

11 7. Фактори који утичу на квалитет живота пацијената после хируршких интервенција у општој анестезији Кандидат: Жарко Кривокапић Изборно подручје: Народно здравље 1. проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. проф. др Гордана Дедић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан 3. проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 8. Утицај меких контактних сочива на интраокуларни притисак мерен методом безконтактне тонометрије Кандидат: Снежана Пешић Изборно подручје: Народно здравље 1. проф. др Мирјана Петровић Јанићијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Офталмологија, председник 2. проф. др Мирослав Вукосављевић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Офталмологија, члан 3. проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 11

12 Г. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1. Анализа фактора ризика за развој атеросклерозе код болесника који болују од хроничне болести бубрега Кандидат: Милица Петровић Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 1. проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, председник 2. проф. др Нада Пејновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 3. проф. др Драган Јовановић, редовни професор на Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област интерна медицина), члан 4. проф.др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 5. доц. др Тамара Драгичевић, доцент на Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област интерна медицина, члан Предлог: Усвојити извештај. 2. Квалитет живота болесника на хроничној хемодијализи и са трансплантираним бубрегом Кандидат: Гора Миљановић Изборно подручје: Превентивна медицина 1. проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, председник 2. проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 3. проф. др Соња Радаковић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија, члан Предлог: Усвојити извештај. 12

13 3. Утицај примене глукагона и адреналина на исход срчаног застоја изазваног фибрилацијом комора експериментални моде Кандидат: Violetta Raffay Изборно подручје: Ургентна медицина 1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Мирко Росић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 3. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан Предлог: Усвојити извештај. 4. Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност комплекса паладијума(ii) и платине(iv) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине Кандидат: Марина Мијајловић Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 1. проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Oнкологијa, председник 2. проф. др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Општа и неорганска хемија, члан 3. доц. др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија, члан 4. доц. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 5. НС др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за научну област Биологија, члан Предлог: Усвојити извештај. 13

14 Д. МОЛБЕ И ЗАХТЕВИ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 1. др Милица Ђорђевић Молба за прелазак са друге године докторских академских студија Медицинског факултета Универзитета у Нишу, смер стоматолошке науке, на другу годину докторских академских студијамедицинске науке Факултета медицинских наука, изборно подручје Истраживања у стоматологији. Напомена: Именована је запослена на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у својству сарадника у настави за ужу научну област Протетика. Предлог: Усвојити молбу и извршити упис у другу годину студија, школске 2016/2017. године. Ђ. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА ИЗ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПЕДИЈАТРИЈА I Испитна комисија 1. Проф. др Јасмина Кнежевић, председник, редовни професор 2. Проф. др Ана Вујић, члан, ванредни професор 3. Доц. др Гордана Костић, члан Резервни члан: Доц. др Славица Марковић II Испитна комисија 1. Проф. др Биљана Вулетић, председник, ванредни професор 2. Доц. др Славица Марковић, члан 3. Доц. др Гордана Костић, члан Резервни члан: Доц.др Александра Симовић III Испитна комисија 1. Проф. др Анђелка Стојковић, председник, ванредни професор 2. Проф др Зоран Игрутиновић, члан ванредни професор 3. Доц др Александра Симовић, члан Резервни члан: Доц. др Славица Марковић 14

15 КАРДИОЛОГИЈА Комисија за полагање завршног субспецијалистичког испита из области кардиологије, за интернисте: 1. Проф.др Горан Давидовић - председник комисије 2. Проф.др Виолета Ирић-Ћупић - члан комисије 3. Проф.др Јасмина Кнежевић - члан комисије 4. Проф.др Владимир Милорадовић - члан комисије 5. Проф.др Милоје Томашевић - члан комисије Резервни члан: доц.др Александра Симовић Комисија за полагање завршног субспецијалистичког испита из области кардиологије, за педијатре: 1. Проф. др Јасмина Кнежевић - председник комисије 2. Проф. др Горан Давидовић - члан комисије 3. Доц. др Александра Симовић - члан комисије Резервни члан: проф. др Виолета Ирић-Ћупић Е. ОСНИВАЊЕ ДОКТОРСКЕ ШКОЛЕ УСВАЈАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ У ОКВИРУ ДОКТОРСКЕ ШКОЛЕ 15

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА Са 83. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу одржане дана 26. 06. 2019. године у 13,30 часова у Амфитеатру Факултета. Седници је

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Анализа ефикасности лечења спонтаног пнеумоторакса ватс методом у односу

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА I ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај aнтиаритмика на функционалне, морфолошке и параметре оксидационог

Више

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 2017/2018. години Факултет медицинских наука као део У

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 2017/2018. години Факултет медицинских наука као део У СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 207208. години Факултет медицинских наука као део Универзитета у Крагујевцу је државна, образовна и научна

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 207/2080 С Томић Дариа Предмет:

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta 1 2 3 4 5 6 7 Pešić Vesna I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost I-4 I-5 I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-5 I-1 I-3 I-1 I-3 I-6 1 2 3 4 5 6 7 Živadinović Jovana II-5 II-4 Srpski jezik i književnost II-2 II-3

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1)

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1) ТЕРМИНИ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ПРЕДМЕТ 1. Методологија правних наука 2. Одбрана семинарског кандидат: Момо Копривица 3. Приступни испит: Стварно

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане 11.07.2018. године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94.

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА На основу члана 6. Правилника о раду, Центар за научно-истраж

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА На основу члана 6. Правилника о раду, Центар за научно-истраж Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА На основу члана 6. Правилника о раду, Центар за научно-истраживачки рад студената објављујe: К О Н К У Р С ЗА ИЗРАДУ

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКЕ ЕКОНОМСКО -ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ

Више

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋКОВИЋ ФГ07 20 бр.18 Економско-трговинска школа Сопот

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, године Предмет Разред В

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, године Предмет Разред В РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, 08.04.2019.године Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион. Српски језик и књижевност

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул 2018. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Катић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

UF_RasporedSedenjaPoSalama

UF_RasporedSedenjaPoSalama БГ Љутице Богдана - Амфитеатар 1 - приземље 1 1100 Петрић (Миломир) Јелена БГ - Смер за образовање учитеља 2 1109 Петровић (Горан) Александар БГ - Смер за образовање учитеља 3 1154 Петровић (Дејан) Јована

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање 1. 2018/2610 Бањац Неда 2. 2018/2596 Башић Маја 3. 2018/2562 Беленцан Милица 4. 2018/2595 Блажић Лидија 5. 2018/2662 Блажић Марија 6. 2018/2677 Богдановић Светлана 7. 2018/2597 Бодрожа Марина 8. 2018/2534

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануа

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануа Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануарско-фебруарски рок 2018. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 3 2. Попадић Неда 2006/51 Б

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

Универзитет у Београду :03 Фармацеутски факултет Испитни рок: април - апсолвентски 2018/19 Фармакологија, 96МБФЛОГ РБ Индекс Презиме и и

Универзитет у Београду :03 Фармацеутски факултет Испитни рок: април - апсолвентски 2018/19 Фармакологија, 96МБФЛОГ РБ Индекс Презиме и и Фармакологија, 96МБФЛОГ 1. MB967961 Поповић Никола Радица Степановић Петровић 2. MB967968 Јањић Сања Маја Томић 3. MB010238 Павловић Јелена Ана Мицов 4. MB030305 Буквић Снежана Ана Мицов 5. MB040220 Матић

Више

Термини отворених врата

Термини отворених врата Термини отворених врата ПРЕДМЕТНА НАСТАВА Школска 2019/2020. година Овде се можете информисати о терминима отворених врата, односно времену када су наставници слободни за пријем родитеља. Сваки наставник

Више

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ,

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ, МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: 2012 2017. МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК 2012 1. АЛЕКСИЋ, Марко СИНТЕЗА ПРОСТОРНИХ ОБЈЕКАТА И ТИПОГРАФСКО ПИСМО:

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Домнић-Поповић Наташа четвртак, после / / 5. (парна смена Илић Драгана петак, 5. час / четвртак, 5. час

Више