Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14), Vlada donosi Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u godini Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 28/2016 od godine, a stupila je na snagu Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Program upravljanja vodama u godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. od opšteg interesa u upravljanju vodama koji će se finansirati u godini, kao i iznos sredstava za obavljanje tih poslova utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe. Član 3. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 05 broj /2016 U Beogradu, 15. marta godine Vlada Predsednik, Aleksandar Vučić, s.r. PROGRAM UPRAVLjANjA VODAMA U GODINI U godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji regulacionih i zaštitnih vodnih objekata, održavanju vodotoka, održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje u javnoj svojini, izgradnji vodnih objekata za zaštitu od erozije i bujica, kao i zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica. Takođe, u godini izvodiće se radovi na sprovođenju odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, ispitivanju kvaliteta voda, otklanjanju havarijskih zagađenja, istražni radovi na izvorištima i na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom, kao i poslovi na izradi studija, projekata i planskih dokumenata i poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje. Sva sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije utvrđena ovim programom raspoređuju se po ravnomernoj dinamici. Vrsta poslova od opšteg interesa, kao i iznos sredstava za te poslove dati su u sledećoj tabeli:

2 Redni broj Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije ukupno za godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje preuzetih obaveza i radova izvedenih u godini Uređenje i korišćenje voda Zaštita voda od zagađivanja Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda UKUPNO: Raspodela sredstava po vrstama poslova od opšteg interesa, uključujući i sredstva za finansiranje radova izvedenih na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda u godini i preuzetih obaveza u toj kalendarskoj godini vršiće se na sledeći način: 1. Uređenje i korišćenje voda Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije 1.1. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo" Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju i izrada modula Ukupno: a) Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo" ukupna vrednost godina početka finansiranja vrednost neizmirenih obaveza za period od početka do kraja izgradnje objekta procenat fizičke i finansijske realizacije zaključno sa godinom Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije planirani rok završetka "Arilje" profil "Svračkovo" ,27% U godini izvodiće se radovi na izgradnji brane sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo" koja je, pored prioritetne namene za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i gradu Čačku, predviđena i za proizvodnju električne energije, oplemenjivanje malih voda obezbeđenjem minimalnog održivog protoka, poboljšanje kvaliteta voda, kontrolu nanosa i ublažavanje poplavnih talasa. U godini su planirani radovi, odnosno poslovi na izgradnji šahtnog preliva i optočnog tunela, na sanaciji klizišta, pripremni radovi na izgradnji privremenog gradilišnog naselja, poslovi ntskog nadzora i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji brane sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo", nastavak postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje brane sa akumulacijom "Arilje" profil

3 "Svračkovo" i dr. Vodosnabdevanje, Projekat Brana sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo", na Ekonomskoj klasifikaciji: 1) Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od dinara, finansiraće se izvođenje radova na izgradnji višenamenske brane sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo", vršenje stručnog i ntskog nadzora i vršenje investitorskih poslova kod izgradnje tih vodnih objekata; 2) Zemljište, u iznosu od dinara, finansiraće se isplata naknada za eksproprisano zemljište i isplata troškova upisa u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima prava javne svojine Republike Srbije na zemljištu eksproprisanom za potrebe izgradnje prednje navedene brane sa akumulacijom. Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju izgradnje višenamenske brane sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo" je 91,05%. b) Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo ukupna vrednost godina početka finansiranja vrednost neizmirenih obaveza za period od početka do kraja izgradnje objekta procenat fizičke i finansijske realizacije zaključno sa godinom Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije planirani rok završetka "Stubo- Rovni" ,86% U godini izvodiće se radovi na izgradnji brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo, čija je namena snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub i gradu Valjevo, obezbeđenje minimalnog održivog protoka u malovođu, poboljšanje kvaliteta voda, odbrana od poplava, obezbeđenje potrebnih količina vode za potrebe Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" i dr. U godini su planirani radovi, odnosno poslovi na nabavci i montaži hidromašinske i elektro opreme u optočnom tunelu, nabavci i ugradnji dela sistema osmatranja i obaveštavanja, izgradnja dela saobraćajnica oko brane sa akumulacijom, izvođenje radova i izrada tehničke dokumentacije prema nalogu komisije za tehnički pregled, vršenju usluga ntskog nadzora, stručnog nadzora i vršenju investitorskih poslova nad izvođenjem radova na izgradnji brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo, kao i isplata troškova upisa u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima prava javne svojine Republike Srbije na zemljištu eksproprisanom na prostoru buduće brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo i dr. Vodosnabdevanje, Projekat Brana sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo, na Ekonomskoj klasifikaciji: 1) Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od dinara, finansiraće se izvođenje radova na izgradnji višenamenske brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo, izrada tehničke dokumentacije prema nalogu komisije za tehnički pregled, vršenje usluga ntskog nadzora, vršenje stručnog i ntskog nadzora, vršenje investitorskih poslova kod izgradnje tih vodnih objekata i troškovi komisije za tehnički pregled višenamenske brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo; 2) Zemljište, u iznosu od dinara, finansiraće se isplata troškova upisa u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima prava javne svojine Republike Srbije na zemljištu eksproprisanom za potrebe izgradnje prednje navedene brane sa akumulacijom. Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju izgradnje višenamenske brane sa akumulacijom "Stubo-Rovni" Valjevo je 100%. v) Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju i modula

4 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije Izrada tehničke dokumentacije Izrada modula vodosnabdevanja Ukupno: U godini izvodiće se: 1) radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju sledećih regionalnih sistema za snabdevanje vodom: (1) Gornje-južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Pčinjski podsistem: opština Bujanovac i grad Vranje sa akumulacije "Prvonek"; opštine Bujanovac, Preševo, Trgovište sa akumulacije na reci Pčinji, Podsistem Vlasinsko jezero: opštine Vladičin Han, Surdulica i Bosilegrad, (2) Donje-južnomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: Vlasinski podsistem: opštine Vlasotince, Babušnica, Crna Trava; Jablanički podsistem: grad Leskovac "Barje", opštine Doljevac i Bojnik "Brestovac"; Lebane i Medveđa "Ključ", Toplički podsistem: deo grada Niša, opštine Doljevac, Merošina, Žitorađa, Prokuplje, Blace i Kuršumlija "Selova"; Nišavski podsistem: grad Niš, opštine Gadžin Han, Merošina, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad, akumulacija "Zavoj" podzemne vode "Medijana"; Moravički podsistem: opštine Soko Banja, Aleksinac i Ražanj akumulacija "Bovan", (3) Zapadnomoravsko-rzavski regionalni sistem vodosnabdevanja: Podsistem "Uvac": opštine Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica: akumulacija "Sjenica" i akumulacija "Uvac"; Podsistem "Vrutci": grad Užice, opštine Čajetina, Bajina Bašta, akumulacija "Vrutci" i akumulacija "Zlatibor"; Podsistem "Rzav": prva faza "Arilje", opštine Požega, Lučani, Arilje i Gornji Milanovac i grad Čačak sa akumulacije "Arilje" na profilu "Svračkovo", druga faza: opštine Kosjerić, Lajkovac, Ljig, Ub i grad Beograd, akumulacija "Roge" i akumulacija "Orlovača", (4) Ibarsko-šumadijski regionalni sistem vodosnabdevanja: gradovi Kraljevo, Kragujevac, opštine Vrnjačka Banja, Trstenik, Knić, Batočina, Rača, Topola, Aranđelovac, akumulacija "Gruža", akumulacija "Lopatnica", opštine Raška i Tutin i grad Novi Pazar, (5) Rasinsko-pomoravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, Paraćin, Ćuprija, deo opštine Ražanj, grad Jagodina akumulacija "Ćelije", opštine Despotovac, Svilajnac, reka Crnica i reka Resava, (6) Timočki regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Zaječar, opštine Bor, Boljevac, Negotin i Knjaževac, akumulacija "Grlište" i akumulacija "Bogovina", (7) Mlavsko-moravski regionalni sistem vodosnabdevanja: opštine Petrovac na Mlavi, Malo Crniće, Žabari, Velika Plana, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo i Majdanpek, gradovi Požarevac i Smederevo podzemne vode "Godomin", podzemne vode "Šalinac", podzemne vode "Petka", akumulacija reke Mlava i akumulacija reke Pek, (8) Kolubarski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Valjevo, opštine Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub akumulacija "Rovni" (druga faza: akumulacije "Uvac-Rzav"), (9) Savsko-beogradski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Beograd (gradske opštine Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Barajevo, Grocka, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin), podzemne vode Save, rečne vode Save, rečne vode Dunava, podzemne vode i rečne vode Drine, podzemne vode "Šalinac-Godomin" i rečne vode "Uvac-Rzav", (10) Mačvanski regionalni sistem vodosnabdevanja: grad Šabac, opštine Bogatić, Loznica, Mali Zvornik, Osečina, Ljubovija, Vladimirci, Koceljeva, podzemne vode "Badovinci-Drina", podzemne vode "Jarak-Sava" i akumulacija reke Ljuboviđa; 2) radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 1. tačka 1) ovog pododeljka za potrebe snabdevanja vodom naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme vodosnabdevanja, i to naselja u opštinama Ivanjica, Bajina Bašta, Despotovac, Krupanj, Svilajnac, Rekovac, Brus, Svrljig, Kladovo, Žagubica, Donji Milanovac, Knjaževac i Ljubovija;

5 3) istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom. Osim radova iz stava 1. ovog pododeljka, u godini vršiće se i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju, kao i izrada modula vodosnabdevanja, integralnog dela Vodnog informacionog sistema, koji obuhvata prikupljanje i obradu podataka o izvorištima za snabdevanje vodom za piće i merenjima, kao i o branama sa akumulacijama i kontrolu tih podataka. Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova iz st. 1. i 2. ovog pododeljka je, i to: 1) 50% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog pododeljka; 2) 50% za istražne radove na izvorištu, kao i radove na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom; 3) 50% za izradu tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata iz oblasti snabdevanja vodom na teritoriji jedinica lokalne samouprave; 4) 100% za izradu modula vodosnabdevanja. Vodosnabdevanje, Programska aktivnost Uređenje i korišćenje voda, na Ekonomskoj klasifikaciji: 1) Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od dinara, finansiraće se izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog pododeljka, kao i izrada tehničke dokumentacije za te vodne objekte; 2) Specijalizovane usluge, u iznosu od dinara, finansiraće se izrada modula vodosnabdevanja. 2. Zaštita voda od zagađivanja Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije 1. Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca 2. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja Ukupno: a) Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca U godini izvodiće se radovi na izgradnji linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca. Ukupna vrednost, godina početka finansiranja, iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i planirani rok završetka dati su u sledećoj tabeli: Projekat ukupna vrednost godina početka finansiranja Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za godinu Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za godinu planirani rok završetka Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

6 Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju radova iz stava 1. ovog pododeljka iznosi 50%, a predmetni radovi finansiraće se iz sredstava obezbeđenih u okviru Razdela 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije, Program Integralno upravljanje vodama, Funkcija Vodosnabdevanje, Projekat Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca, na Ekonomskoj klasifikaciji Zgrade i građevinski objekti. b) Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i izrada modula 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima Kontrola kvaliteta voda Izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja Ukupno: U godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda. Takođe, u godini izvodiće se radovi na otklanjanju havarijskih zagađenja voda, praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda u zoni izvorišta prvog ranga, izvorskih voda i podzemnih voda, koje se koriste ili su planirane da se koriste za snabdevanje vodom, kao i poslovi na izradi modula za zaštitu voda od zagađivanja, integralnog dela Vodnog informacionog sistema, koji obuhvataju prikupljanje i obradu podataka o industrijskim i komunalnim sistemima, postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, kao i merenje emisije zagađenja. Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova iz st. 1. i 2. ovog pododeljka je, i to: 1) 50% za radove na izgradnji i rekonstrukciju vodnih objekata iz stava 1. ovog pododeljka; 2) 100% za radove, odnosno poslove na otklanjanju havarijskog zagađenja, na kontroli kvaliteta voda i na izradi modula za zaštitu voda od zagađivanja. Vodosnabdevanje, Programska aktivnost Zaštita voda od zagađivanja, na Ekonomskoj klasifikaciji: 1) Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od dinara, finansiraće se izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda; 2) Specijalizovane usluge, u iznosu od dinara, finansiraće se otklanjanje posledica havarijskih zagađenja voda, praćenje talasa zagađenja voda, kontrola kvaliteta voda u zoni izvorišta prvog ranga, izvorskih voda i podzemnih voda, kao i poslovi na izradi modula za zaštitu voda od zagađivanja; 3) Mašine i oprema, u iznosu od dinara, finansiraće se nabavka opreme za održavanje zaštitne plivajuće zavese. 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

7 Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka Redovno održavanje radovi izvedeni u godini novi radovi u godini Investiciono održavanje Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje Redovno održavanje radovi izvedeni u godini novi radovi u godini Investiciono održavanje Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 3.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje radovi izvedeni u godini novi radovi u godini Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom radovi izvedeni u godini novi radovi u godini Izvođenje zaštitnih radova - biološki i biotehnički radovi Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda na vodnom području Beograd Projektno planiranje Izrada tehničke dokumentacije Aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje obuhvata radove na održavanju vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, kao i drugih izgrađenih vodnih objekata, u skladu sa propisanim normativima za održavanje, a radi postizanja njihove funkcionalne spremnosti i sigurnosti. Održavanje vodotoka obuhvata radove u koritu za veliku vodu, i to na deonicama vodotoka koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, ostalim vodama I reda i u zonama ušća na vodama II reda, radi povećanja ili održavanja potrebnog kapaciteta proticajnog profila, odnosno radi poboljšanja režima tečenja velikih voda. Za redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i za redovno održavanje vodotoka planirano je dinar, i to dinara za finansiranje radova izvedenih na redovnom održavanju tih objekata u godini, a iznos od dinar za finansiranje novih radova na redovnom održavanju tih objekata u godini. Za investiciono održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica planirano je dinara.

8 U godini izvodiće se radovi na redovnom i investicionom održavanju vodnih objekata za odvodnjavanje, radi poboljšanja uslova i efikasnosti rada tih objekata, kao i poslovi upravljanja tim objektima. Prioritet u finansiranju imaće radovi na održavanju osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje u javnoj svojini, radi povećanja ukupne dužine kanala u funkciji, kao i radovi na održavanju glavnih crpnih stanica koji su vitalni delovi sistema za odvodnjavanje. Za redovno održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje planirano je dinara, i to dinara za finansiranje radova izvedenih na redovnom održavanju tih objekata u godini, a iznos od dinara za finansiranje novih radova na redovnom održavanju tih objekata u godini. Za investiciono održavanje tih objekata planirano je dinara. Za finansiranje izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica, radi povećanja obima i stepena zaštite branjenih područja od poplava, planirano je ukupno dinara. Za finansiranje sanacije vodnih objekata koji su navedeni u aktu kojim se utvrđuje operativni plan za odbranu od poplava za tekuću godinu, i to vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, radi obezbeđivanja spremnosti i funkcionalne sigurnosti tih objekata, planirano je dinara, i to dinara za finansiranje radova izvedenih na sanaciji navedenih objekata u godini, a iznos od dinara za finansiranje novih radova na sanaciji navedenih objekata u godini. Sprovođenje odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom, obuhvata sprovođenje mera i radova tokom odbrane od poplava, izvođenje hitnih interventnih radova tokom odbrane od poplava i hitnih interventnih radova radi otklanjanja posledica poplava po prestanku odbrane od poplava, kao i nabavku opreme, alata i materijala potrebnog za sprovođenje odbrane od poplava. Ukupna sredstva za odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznose dinara, i to iznos od dinara za finansiranje radova izvedenih na sprovođenju odbrane od poplava u godini, a iznos od dinara za finansiranje novih radova na sprovođenju odbrane od poplava u godini. Zaštitni radovi na sprečavanju i otklanjanju štetnog dejstva erozije i bujica obuhvataju biološke i biotehničke radove. Prioritet u finansiranju imaju zaštitni radovi kojima se sprečavaju štetna dejstva erozije i bujica na izgrađene vodne objekte, prvenstveno brane sa akumulacijama. Za finansiranje izvođenja zaštitnih radova planirano je dinara. Za finansiranje vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda na vodnom području Beograd planirano je dinara. Za finansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje i rekonstrukcije regulacionih i zaštitnih vodnih objekata i pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja tih objekata, kao i za finansiranje aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda - inoviranje dokumentacije za odbranu od poplava, vođenje katastara regulacionih i zaštitnih vodnih objekata, pripremu planova upravljanja rizicima od poplava za vodna područja, učešće u izradi karata ugroženosti, karata rizika od poplava i operativnih planova za odbranu od poplava i dr. planirano je dinara. Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda je 100%. Vodosnabdevanje, Programska aktivnost Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, na Ekonomskoj klasifikaciji: 1) Specijalizovane usluge, u iznosu od dinara, finansiraće se aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, kao i vršenje usluga ledolomaca na odbrani od leda; 2) Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od dinara, finansiraće se preostali poslovi na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda. 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda

9 Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda Planiranje u oblasti voda preuzete obaveze u godini novi poslovi u godini Međunarodna saradnja u oblasti voda a) Planiranje u oblasti voda Vodosnabdevanje, Programska aktivnost Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, na Ekonomskoj klasifikaciji: 1) Specijalizovane usluge, u iznosu od dinara, finansiraće se izrada planova upravljanja vodama, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, priprema stručnih elemenata za potrebe definisanja pregovaračke pozicije za poglavlje 27. vezano za direktive Evropske unije u oblasti voda, kao i vršenje strateške procene uticaja Plana zaštite voda od zagađivanja na životnu sredinu, kao i preuzetih obaveza po tom osnovu u godini u iznosu od dinara; 2) Dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od dinara, finansiraće se obrazovni projekti, monografije i stručni časopisi od značaja za vodoprivredu, kao i konferencije i stručna savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr. Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova na izradi planova upravljanja vodama, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, strateških procena uticaja na životnu sredinu i za pripremu stručnih elemenata za potrebe definisanja pregovaračke pozicije za poglavlje 27. je 100%. Za finansiranje poslova na izradi planova upravljanja vodama, prostornih planova područja posebne namene, studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, vršenja strateških procena uticaja na životnu sredinu, pripreme stručnih elemenata za potrebe definisanja pregovaračke pozicije za poglavlje 27, obrazovnih projekata, stručnih časopisa od značaja za vodoprivredu, konferencija i stručnih savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr., uključujući i sredstva za finansiranje preuzetih obaveza po tom osnovu u godini u iznosu od dinara, planirano je dinara. b) Međunarodna saradnja u oblasti voda Međunarodna saradnja u oblasti voda obuhvata dve osnovne kategorije: bilateralnu i multilateralnu saradnju. U okviru bilateralne saradnje u godini nastaviće se dosadašnja saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, uključujući i pregovaranje o novim sporazumima o saradnji. Planira se i uspostavljanje saradnje sa Republikom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Iz prednjih razloga izrađena je neophodna dokumentacija (tehničko/pravna) za pripremu i zaključivanje novih sporazuma o saradnji sa Rumunijom, Republikom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Planirana multilateralna saradnja realizovaće se kroz aktivnosti u okviru sprovođenja Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/10), nastavak aktivnog učešća na: sprovođenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 2/03) (obaveze u okviru rada u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav), realizaciji "Dunavska kutija", sprovođenju Zakona o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save i Sporazuma o izmenama Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save ("Službeni list SCG - Međunarodni ugovori", broj 12/04) - obaveze u okviru rada u Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save, realizaciji aktivnosti u Međunarodnoj mreži organizacija na slivovima, realizaciji regionalnih projekata za prekogranične slivove, realizaciji drugih aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti voda, kao i učešće u pripremi i realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodne zajednice.

10 U godini neophodno je nastaviti proces povezivanja multilateralne i bilateralne saradnje u skladu sa preporukama Evropske direktive u oblasti politike voda EU WFD/2000/60/EC, Direktive 2007/60 ES o proceni i upravljanju rizicima od poplava i drugim direktivama Evropske unije u oblasti voda. Sredstva namenjena za međunarodnu saradnju koristiće se za realizaciju projekata potrebnih za izvršavanje obaveza u međunarodnoj saradnji, rad u međudržavnim komisijama za saradnju u oblasti voda, za izvršavanje poslova na hidrometrijskim merenjima i praćenju stanja kvaliteta voda na prekograničnim vodotocima, za izvršavanje poslova ispitivanja i merenja radioaktivnosti ekosistema reke Dunav u okviru bilateralne vodoprivredne saradnje sa susednim državama, za studijsko istraživačke radove u oblasti međunarodne saradnje i za aktivnosti koje prethodno nisu pomenute, a za koje nalog izda nadležni državni organ. Vodosnabdevanje, Programska aktivnost Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, na Ekonomskoj klasifikaciji: 1) Specijalizovane usluge, u iznosu od dinara, finansiraće se aktivnosti koje se odnose na učešće u radu Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i njenih tela, Međunarodne komisije za sliv reke Save, aktivnosti u okviru UNECE Konvencije o zaštiti i upotrebi prekograničnih voda i međunarodnih jezera i njenih tela, kao i pripremu studija i analiza potrebnih za učešće u sprovođenju multilateralne međunarodne saradnje. Takođe, iz ovih sredstava finansiraće se i aktivnosti na sprovođenju bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti vodoprivrede sa Rumunijom i Mađarskom, kao i vođenje pregovora o novim sporazumima o saradnji na održivom upravljanju prekograničnim vodama sa Rumunijom, Republikom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, kao i priprema studija i analiza potrebnih za učešće u pregovorima i sprovođenju bilateralne međunarodne saradnje; 2) Dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od dinara, finansiraće se manifestacija Dan Dunava i Save koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava i sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save; 3) Dotacije međunarodnim organizacijama, u iznosu od dinara, finansiraće se isplata finansijskih kontribucija Republike Srbije na ime članstva u međunarodnim organizacijama, telima i programima u oblasti voda, i to u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav - ICPDR i Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save. Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u finansiranju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje u oblasti voda je 100%.

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

Microsoft PowerPoint - Jaroslav Cerni ppt

Microsoft PowerPoint - Jaroslav Cerni ppt Институт за водопривреду Јарослав Черни АД Институт за водопривреду Јарослав Черни, основан 1947. године, водећа је научноистраживачка организација у Србији у области вода. ДЕЛАТНОСТИ Теоријска и примењена

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

Slajd 1

Slajd 1 ČISTA RIJEKA MILJACKA Mart 2016 ČISTA RIJEKA MILJACKA Inicijativa za realizaciju projekta potekla iz Općine Centar u martu 2008. godine (na Svjetski dan voda 22.03) Decembar 2008. potpisan protokol o zajedničkoj

Више

Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej JVP Vode Vojvodine 2 Prilagodjavanje iz

Naziv godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej JVP Vode Vojvodine 2 Prilagodjavanje iz Naziv 2016. godina Investitor 1 Izrada pilot projekta izmuljivanja i deponovanja sedimenta kanala Plovni Begej 2 Prilagodjavanje izrade Glavnog projekta uredjenja ušća potoka Patka na ušću u Dunav u Starim

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА,

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику 44 86-84433-32-7 Попис становништва, домапинстава и станова у 2002. ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, ПРЕМА СТАРОСТИ, школскои СПРЕМИ ИСТАНОВИ Подаци по

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

Више

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br doc

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br doc ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 18/123 Дана: 17.05.2019. Б И Л Т Е Н бр. 123 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ 17.05.2019.године Subotica SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Zakon o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 30/2010 i 93/2012 i 101/2016 (čl. 106-116. nisu u prečišćenom tekstu). I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1. Ovim zakonom uređuje

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br

Microsoft Word - BILTEN JVP SV br ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 8/29 Дана:02.02.2017. Б И Л Т Е Н бр. 29 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ 02.02.2017.године Subotica SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U

Више

JVP Srbijavode

JVP Srbijavode ЈВП СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД Број: 7/34 Дана: 10.02.2015 Б И Л Т Е Н бр. 34 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП СРБИЈАВОДЕ 10.02.2015. године Subotica SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систему 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015

Више

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је донела Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 03.11.2017.

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина Нови Сад Србија Кориснички сервис (бесплатан позив)

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина Нови Сад Србија Кориснички сервис (бесплатан позив) Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 21 11 Нови Сад Србија Кориснички сервис (бесплатан позив) 8 21 21 21 ИНФОРМАТОР О РАДУ ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ 1. јул 219. ГОДИНЕ

Више

Povrsinske-kupanje, 2015, LEKTORISANO

Povrsinske-kupanje, 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ

Више

ЈВП "Београдводе"

ЈВП Београдводе ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ" БЕОГРАД Број: 1/17 Дана: 11.01.2017. Б И Л Т Е Н бр. 1 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 11.01.2017. године ЈВП "Београдводе" - Београд I НАРЕДБЕ 1. Дана 10.01.2017. у 07,00 часова, Руководилац

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0 Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.02.2018. године, са почетком у 12,00 часова У раду седнице

Више

Saopstenje_20

Saopstenje_20 KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ZAPADNA SRBIJA 32000 Čačak, Gospodar Jovanova br. 7 Telefon: 032 348 700, Fax: 032 345 448 Tekući račun: 155-13764-40 E-mail: office.rkszs@gmail.com

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Светосавска 14, 75440 Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net члана 10. и 11. Закона о накнадама

Више

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група грађана које су: 1) самостално или у коалицијама учествовале

Више

Microsoft Word - IZVEŠTAJ donacija REP EEŠKE

Microsoft Word - IZVEŠTAJ donacija REP EEŠKE Прошлогодишње поплаве које су захватиле готово читаву Србију нанеле су велику штету и на стамбеној, путној и водоводној инфраструктури. Поплавни талас није заобишао ни општину Топола, а такође ни објекте

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2019. Број: 02. Кнић, 22. 03. 2019. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 20.03.2019. године, на

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба за експлоатацију електране и бродске преводнице, Сектор за производњу, ХЕ Ђердап 1 координација и контрола рада особља у смени прикупљање и систематизовање података о стању

Више

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) је индикатор који представља однос укупне годишње количине обновљивих и захваћених

Више

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар 2011. године САДРЖАЈ Увод 1. Основне информације о Пројекту водовод и канализација

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛС

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛС Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 611-00-2152/1/2012-03 Датум: 03.06.2013. године Београд Немањина 22-26 ШКОЛСКА УПРАВА - начелник школске управе- ПРЕДМЕТ: Допуна

Више

На основу члана 88. став 5. Закона о шумама ( Службени гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 89/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за годин

На основу члана 88. став 5. Закона о шумама ( Службени гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 89/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за годин На основу члана 88. став 5. Закона о шумама ( Службени гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 89/15), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину ( Службени гласник РС, број 99/16) и члана 42. став

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: БРОЈ: 5 20. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09,

Више

1

1 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о реализацији и резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2010/2011. години - главни налази - Београд,

Више

PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOK

PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOK PODACI O POSTOJEĆOJ PLANSKOJ DOKUMENTACIJI ZA POTREBE IZRADE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOKU NA NOVOM BEOGRADU, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD,

Више

PODRŠKA RAZVOJU OPŠTINA KROZ UNAPREĐENJE DOBROG UPRAVLJANJA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI April PROCENA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE

PODRŠKA RAZVOJU OPŠTINA KROZ UNAPREĐENJE DOBROG UPRAVLJANJA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI April PROCENA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE PODRŠKA RAZVOJU OPŠTINA KROZ UNAPREĐENJE DOBROG UPRAVLJANJA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI April 2019. PROCENA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I OSTVARIVANJU

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник Р

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник Р СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012,

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више