Кодекс Европског савеза фармацеутских индустрија и асоцијација (EFPIA) о објављивању података Објављивање података за годину Shire Pharmaceutica

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Кодекс Европског савеза фармацеутских индустрија и асоцијација (EFPIA) о објављивању података Објављивање података за годину Shire Pharmaceutica"

Транскрипт

1 Кодекс Европског савеза фармацеутских индустрија и асоцијација (EFPIA) о објављивању података Објављивање података за годину Shire Pharmaceuticals (укључујући Baxalta US Inc.) 1

2 Одељак 1: Приступ извештавању о подацима из године Дана 3. јуна године, компанија Shire преузела је компанију Baxalta. У складу са дефиницијом компанија чланица у Кодексу Европског савеза фармацеутских индустрија и асоцијација за здравствене раднике, компанија Shire је одлучила да се објављивање података почевши од године врши за један субјекат, осим ако локални закон налаже другачије. Услед сложености процеса интеграције ове две компаније, компанија Shire жели да истакне главне разлике у методологији између ове две компаније. Одељак 2: Обим обелодањивања података Следеће државе чланице EFPIA обухваћене су за обелодањивање података: Аустрија, Белгија, Бугарска, Грчка, Данска, Естонија, Ирска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта, Немачка, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Русија, Словачка, Словенија, Србија, Уједињено Краљевство, Украјина, Финска, Француска, Холандија, Хрватска, Чешка Република, Швајцарска, Шведска и Шпанија. Према одлуци EFPIA, следеће државе су потпуно или делимично ослобођене од примене Кодекса о објављивању података: 1. Белгија 2. Данска 3. Француска 4. Холандија 5. Португалија 6. Румунија 7. Словачка 8. Турска Исланд није званична држава чланица EFPIA, али добровољно примењује Кодекс о објављивању података здравствених радника. Компанија Shire ће објављивати податке на основу обрасца Кодекса локалне државе. Ако локална држава није обезбедила образац, у том случају ће компанија Shire примењивати подразумевани образац кодекса EFPIA за објављивање података. Компанија Shire ће објављивати податке о истраживању и развоју за Холандију, Румунију и Словачку у предлошку EFPIA за објављивање података, будући да исти не подлежу пријављивању према локалном закону/кодексу о извештавању. 2

3 Одељак 3а: Кључне одлуке и разлике у методологијама У наставку је дат преглед одлука које регулишу наш процес прикупљања, обједињавања и извештавања, те преглед разлика између компанија Shire и Baxalta за податке из године: Тачка одлуке Приступ компаније Shire Приступ компаније Baxalta Порези и ПДВ Генерално, компанија Shire не обрачунава порез и ПДВ на директне преносе вредностиа обрачунава порез и ПДВ на преносе вредности у робипдв се не обрачунава ни на један пренос вредности повезан са истраживањем и развојем. Изузеци за ову методологију су следећи: Аустрија: ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности. Естонија: ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности. Грчка: ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности. Пољска: За хонораре који се односе на услуге и консалтинг, компанија Shire пријављује пун фактурисани износ, укључујући порез на приход (доходак). ПДВ се не обрачунава на друга директна плаћања, а обрачунава се на већину преноса вредности у натури. Русија: За хонораре који се односе на услуге и консалтинг, компанија Shire пријављује пун фактурисани износ, укључујући порез на приход (доходак). За трошкове који се односе на Догађаје (као што су котизације, трошкови путовања и смештаја), компанија Shire пријављује пун фактурисани 3 Генерално, компанија Baxalta не обрачунава порез и ПДВ на директне преносе вредности, а обрачунава порез и ПДВ на индиректне преносе вредности. ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности повезан са истраживањем и развојем. Изузеци за ову методологију су следећи: Финска: ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности. Аустрија и Немачка: ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности. Италија: ПДВ се не обрачунава на директна плаћања, а обрачунава се на пренос вредности у натури. ПДВ се обрачунава на преносе вредности које није одобрила Италијанска агенција за лекове (AIFA). Литванија: ПДВ се обрачунава на све преносе вредности. Норвешка: ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности. Пољска: ПДВ се не обрачунава на директна плаћања, а обрачунава се на пренос вредности у натури, осим трошкова котизације. Шведска: ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности.

4 Датуми преноса вредности износ, укључујући ПДВ. Шпанија: За хонораре који се односе на услуге и консалтинг, компанија Shire пријављује пун фактурисани износ, укључујући порез на приход (доходак). ПДВ се не обрачунава за сва друга плаћања. Украјина: За хонораре који се односе на услуге и консалтинг, компанија Shire пријављује пун фактурисани износ, укључујући порез на приход (доходак). За трошкове који се односе на Догађаје (као што су котизације, трошкови путовања и смештаја), компанија Shire пријављује пун фактурисани износ, укључујући ПДВ. Компанија Shire је примењивала датум плаћања за директне преносе вредности за активности током периода извештавања, а примењивала је датум догађаја за индиректне преносе вредности. За уговоре за пружање услуга који обухватају више периода, компанија Shire је користила датум плаћања као датум преноса вредности. У случају Италије, Грчке и Белгије, на основу смерница локалних удружења, компанија Shire је користила датум плаћања за све преносе вредности. Швајцарска: ПДВ се не обрачунава ни на један пренос вредности. Украјина: За услуге и консалтинг, ПДВ се не обрачунава, осим у случају да локални Кодекс или закон изричито не предвиђа другачије. За трошкове који се односе на Догађаје (као што су трошкови котизације, путовања и смештаја), ПДВ се обрачунава. Уколико постоји порез на приход, компанија Shire пријављује пун фактурисан износ. Не постоје разлике у другим тачкама. За мањи део трансакција које подлежу пријављивању, где датуми догађаја нису доступни, компанија Baxalta је примењивала датум за индиректне преносе вредности. Не постоје разлике у другим тачкама. 4

5 Одељак 3б: Доследне одлуке у методологији У наставку је дат преглед додатних одлука које регулишу наш процес прикупљања, обједињавања и извештавања, као и преглед непостојања разлика између компанија Shire и Baxalta за податке из године и преглед придржавања исте методологије: Валута објављивања Усаглашавање података Отказивање догађаја или уговора, укључујући и ситуације када здравствени радник не учествује Објављивање прекограничних преноса вредности Језик објављивања Сва плаћања и преноси вредности биће објављени у локалној валути у складу са смерницама EFPIA, изузев Украјине у којој ће бити објављени у еврима (ЕУР). Ако је плаћање укњижено у другој валути, мења се у валуту локалне земље према датуму када је реализован пренос вредности и одговарајућем девизном курсу на тај дан. На годишњем нивоу, компанија Shire спроводи поступак усаглашавања за читаву годину како би се идентификовале трансакције које су поднете након датума валидације или након објављивања, те како би се сходно томе ажурирали извештаји у циљу пружања подршке принципима потпуне транспарентности. Shire ће приписати само оне преносе вредности који су настали и који се разумно могу повезати са здравственим радником на основу пратеће документације. У околностима када је лет или смештај резервисан, али је догађај отказан или здравствени радник не присуствује, никакав пренос вредности се не приписује таквом здравственом раднику. Shire објављује податке на основу примарне пословне адресе примаоца. Компанија Shire се ослања на компанију IQVIA (IMS Health & Quintiles) као водећег лидера у индустрији управљања подацима за потребе утврђивања примарних пословних адреса здравствених радника и здравствених организација доследно у државама чланицама EFPIA. Ови подаци могу да се не слажу са адресама наведеним у уговорима, у нашем финансијском платном систему или у нашој другој пратећој документацији. Сва објављивања врше се на енглеском језику и на језику/језицима које предвиђају национални кодекси. 5

6 Објављивање локалних идентификатора Плаћања према институцији у корист здравствених радника Како би се подржао принцип приватности, компанија Shire објављује Јединствене идентификаторе земље за здравствене раднике и/или здравствене организације уколико је то неопходно на основу локалног кодекса. Компанија Shire је одлучила: 1. Ако је плаћање извршено према здравственој организацији у корист здравствених радника и идентитет здравственог радника може да се утврди, компанија Shire објављује податке само једном, на појединачној основи за релевантне здравствене раднике и уз одговарајућу сагласност. 2. Ако је плаћање извршено према здравственој организацији, а идентитет здравствених радника није познат, компанија Shire објављује пренос вредности за здравствену организацију у оквиру одељка Трошкови повезани са догађајима. Држава у којој се пријављују преноси вредности Компанија Shire одлучила је да се пренос вредности објављује на основу примарне адресе примаоца, без обзира на место где је плаћање извршено. Одељак 4: Управљање сагласностима у компанијама Shire и Baxalta Shire Компанија Shire прикупља сагласности за свако ангажовање свих здравствених радника (и по потреби здравствених организација) на основу локалних захтева. То су одлуке донете у циљу избегавања бирања најбољих трансакција за појединачна објављивања: Ако је сагласност дата за сва ангажовања, компанија Shire објављује преносе вредности према здравственим радницима у оквиру појединачног одељка важећег Извештаја о објављивању. Ако компанија Shire не добије сагласност за сва ангажовања, сви преноси вредности бележе се Baxalta Компанија Baxalta прикупља сагласности за свако ангажовање свих здравствених радника (и по потреби здравствених организација) на основу локалних захтева, са следећим изузецима: 1. За Немачку и Аустрију, сагласност се прикупља на нивоу профила једном у 3 године. 2. За Естонију, Летонију и Литванију, ако није дата сагласност за објављивање на појединачном нивоу, компанија Baxalta није ангажовала здравственог радника. Не постоје разлике у другим тачкама. 6

7 у збирном одељку важећег Извештаја о објављивању. Ако компанија Shire не добије образац сагласности назад, сви преноси вредности бележе се у збирном одељку важећег Извештаја о објављивању. Ово су одлуке донете у циљу повлачења појединачних сагласности: Ако здравствени радник или здравствена организација повуку сагласност пре објављивања података, компанија Shire ће ажурирати податке и укључити преносе вредности у збирни одељак важећег извештаја о објављивању. Ако здравствени радник или здравствена организација повуку сагласност након објављивања података ретроспективно или проспективно, на основу локалних захтева, компанија Shire ће ажурирати информације чим то разумно буде могуће. Остала разматрања: Ако је сагласност здравственог радника/организације дата компанији Baxalta и не обухвата објављивање од стране компаније Baxalta и њених зависних друштава/правних следбеника, компанија Shire ће извршити ова објављивања збирно без обзира на стварни статус сагласности. Не постоје разлике у другим тачкама. Остала разматрања: За Грчку, у складу са Мишљењем бр. 5/2016 Грчког органа за заштиту података (HDPA) у вези са обрадом личних података повезаних са здравственим радницима, преноси вредности се објављују збирно без обзира на стварни статус сагласности. Одељак 5: Приступ достављању података за годину Метод објављивања података за годину A. Shire објављује податке на нашој Shire.com интернет страници за следеће земље: Бугарска, Грчка, Естонија, Исланд, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта, Норвешка, 7

8 Пољска, Румунија (Истраживање и развој), Русија, Словачка (Истраживање и развој), Словенија, Србија, Украјина, Финска, Холандија (Истраживање и развој), Хрватска и Чешка Република B. Shire објављује везу и/или извештај на локалној интернет страници за следеће земље: Аустрија, Немачка, Швајцарска, Италија и Шпанија C. Shire објављује податке у централном регистру за следеће земље: Ирска, Шведска и Уједињено Краљевство D. Почевши од за Ирску, пре јавног објављивања, извршиће се предобјављивање које захтева Ирска (IPHA) за све здравствене раднике и здравствене организације за које ће компанија Shire пријављивати преносе вредности. Рокови за објављивање података за годину Период објављивања Јавно објављивање и период задржавања Shire ће објавити податке за претходни период на дан 30. јун или раније, осим у случају да локално удружење не утврди одређени датум. Други датуми укључују: A. У Уједињеном Краљевству достављају се до 29. марта B. За балтичке и нордијске земље се објављују до 1. јуна C. За Белгију се објављују до 31. маја, преме закону Sunshine Сваки период извештавања покриваће пуну календарску годину за претходну годину. Према смерницама EFPIA, компанија Shire ће обезбедити да се за објављене информације захтева да остану у јавном домену најмање 3 године или дуже (4 године за Немачку) након што се такве информације објаве у складу са методом објављивања осим, у сваком појединачном случају: ако се не захтева краћи или дужи период према важећим националним законима о приватности података или другим законима или прописима; или ако је повучена сагласност примаоца у погледу посебног објављивања, ако се иста захтева националним законом или прописом. (Одељак 2.02) 8

9 Документација и задржавање евиденције Према смерницама EFPIA, компанија Shire ће обезбедити да се сви преноси вредности за које се захтева да се објаве документују и задрже најмање 5 година или више након завршетка одговарајућег периода извештавања, осим ако се важећим националним законима о приватности података или другим законима или прописима не захтева краћи или дужи период. (Одељак 2.07) Одељак 6: Категорије објављивања како их дефинише Кодекс Опис Донације и бесповратна средства здравственим организацијама Доприноси за трошкове Догађаја: Уговори о спонзорству Врсте обухваћених преноса вредности према EFPIA Донације и бесповратна средства здравственим организацијама које подржавају здравствену негу, укључујући донације, бесповратна средства и доприносе у натури институцијама, организацијама или удружењима састављеним од здравствених радника и/или која пружају здравствену негу. Донације услуга дијагностичког испитивања било у облику комплета за узимање узорака крви (нпр. комплети за узимање сувог узорка крви) или анализа пуне крви за ретке болести укључујући трошкове комплета за анализу, управљање и испоруку комплета здравственим организацијама објављују се у категорији трошкова за донације и бесповратна средства. Догађаји укључују све научно-стручне скупове, конгресе, конференције, симпозијуме и друге сличне догађаје. Спонзорства која укључују здравствене организације/трећа лица која је одредила здравствена организација за потребе управљања догађајем. Котизације за присуство на конгресу или симпозијуму које се плаћају здравственој организацији у корист здравственог радника објављују се појединачно (у име здравствене организације). Примери: Закуп штанда на догађају Рекламни простор Пратећи симпозијуми на конгресу Спонзорство говорника/способности 9

10 Доприноси за трошкове Догађаја: Котизације Доприноси за трошкове Догађаја: Путовање и смештај Накнаде за услуге и консалтинг: Накнаде Истраживање и развој (објављују се у збирном одељку шаблона за објављивање) Котизације за присуство здравственог радника на конгресу или симпозијуму. 1. Путни трошкови за присуство на конгресу или симпозијуму. 2. Трошкови смештаја за присуство на конгресу или симпозијуму. Пример: Накнаде за карте за авион, воз, брод или трајект (укључујући трошкове резервације) Најам аутомобила, услуге аутомобилског и такси превоза Накнаде за паркирање Трошкови горива Трошкови или накнаде за путарину Хотелски смештај Пренос вредности који проистиче или је повезан са уговорима између компаније Shire и институција, организација, удружења или здравствених радника у оквиру којих такве институције, организације, удружења или здравствени радници пружају било какве услуге компанији Shire или било која друга врста финансирања која није обухваћена претходним категоријама. Преноси вредности повезани са активностима везаним за истраживање и развој, али када нису обухваћени дефиницијом преноса вредности повезаних са истраживањем и развојем од стране EFPIA објављују се под овом категоријом. Примери укључују: Накнаде говорницима Обуке за говорнике Анализу података Развој образовних материјала Општи консалтинг/саветовање Преноси вредности повезани са истраживањем и развојем здравственим радницима/здравственим организацијама повезани са: неклиничким (добре лабораторијске праксе - GLP) клиничким испитивањима у фазама I до IV Студије које спонзорише истраживач Неинтервентне студије 10

11 Одељак 7: Остале дефиниције Комплет за узимање узорка крви Директан пренос вредности Комплети за узимање сувог узорка крви Индиректан пренос вредности Пренос вредности Анализа пуне крви Било који тип материјала, уређаја или комплета коришћеног за узимање биолошких узорака (нпр. крв, плазма, итд.) у сврху узимања, складиштења и транспорта биолошког материјала неопходног за обављање дијагностичког испитивања. Дефинише се као они преноси вредности, новчани или у натури, које директно врши компанија Shire у корист здравственог радника/здравствене организације. Комплети за узимање сувог узорка крви коришћени за узимање узорака крви неопходни за тестирање на болести лизозома (LSD) и друге болести. Комплети за узимање сувог узорка крви класификују се као медицинско средство за in-vitro дијагностику. Дефинише се као они преноси вредности извршени путем посредника (трећа страна) у име компаније Shire у корист здравственог радника/здравствене организације када компанија Shire може да утврди у корист ког здравственог радника/здравствене организације је извршен пренос вредности. Директни и индиректни преноси вредности, било у готовини, натури или другачије, који се изврши било у промотивне сврхе или другачије, у вези са развојем и продајом генеричког или брендираног медицинског производа који се издаје само на рецепт искључиво за људску употребу. Директни преноси вредности су они преноси које изврши директно компанија Shire у корист примаоца. Индиректни преноси вредности су они преноси који се изврше у име компаније Shire у корист примаоца, када је идентитет компаније Shire познат примаоцу или може да се утврди од стране примаоца. Услуга анализе коју пружа компанија Shire за испитивање ретких болести користећи узорке пуне крви. 11

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo

Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo Uvod Kompanija Diacell doo kao nosilac dozvole za stavljanje lekova u promet i zastupnik kompanije Baxter redovno sarađuje, u okviru

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti za stručno i obuke informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti u oblasti informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška korišćenju

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а С р б и ј а РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Сектор за царинске поступке и процедуре 148-04-030-16-6/2/2017 10.02.2017. године Б е о г р а д Ц А Р И Н А Р Н И Ц А СВИМ ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018 DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) Zemlja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja

Више

Microsoft Word - CROATIA AZ EFPIA 2017 Methodological Note_Cro_ docx

Microsoft Word - CROATIA AZ EFPIA 2017 Methodological Note_Cro_ docx Izvještaj o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama Metodologija izrade izvještaja za 2017. godinu u 2018. godini AstraZeneca d.o.o OIB 78608890872 Radnička cesta 80,

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti TZG NINA Razdoblje: 01.01.2016.

Више

Microsoft Word Matična država .docx

Microsoft Word Matična država .docx Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Končar D&ST d.d. 2.* Registrirano sjedište: Josipa

Више

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx)

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx) Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Sunčani Hvar d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: INSTITUT IGH, d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti GRAD NIN Razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016. Objekt

Више

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P 7. ciklus Dijaloga E-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Muško Žensko Drugog roda P2: Rođen/a sam godine... Otvoreno pitanje P3 Smatrate li se P3a pripadnikom etničke manjine.

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ FINANSIJSKE USLUGE Poštanske novčane uputnice i isplate novčanih doznaka na kućnu adresu Poštanska uputnica * Prenos poštanske uputnice novčanog iznosa za iznos uputnice do 15.00 KM 1.00 KM za iznos uputnice

Више

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ FINANSIJSKE USLUGE Poštanske novčane uputnice i isplate novčanih doznaka na kućnu adresu Poštanska uputnica * Prenos poštanske uputnice novčanog iznosa za iznos uputnice do 15.00 KM 1.00 KM za iznos uputnice

Више

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike SVE NA JEDNOM MJESTU ZA VAŠE KVALITETNIJE I POVOLJNIJE POSLOVANJE! Prepoznajemo vaše potrebe

Више

Methodological Note

Methodological Note Metodološka napomena o objavljivanju isplata i prenosu ostalih vrednosti na zdravstvene radnike i zdravstvene organizacije u skladu sa EFPIA kodeksom o objavljivanju podataka i prenosu vrednosti Zemlja:

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i L 7/ 8..9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode] Стање безбедности саобраћаја у Србији за период 21 211, са краћим освртом на 1 месеци 212. године мр Стојадин ЈОВАНОВИЋ Директор АБС др Јовица ВАСИЉЕВИЋ Помоћник директора АБС мр Драгослав Кукић Главни

Више

Slajd 1

Slajd 1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić,

Више

Zagreb, 15

Zagreb, 15 Klasa: 602-04/16-26 Ur. broj: 251-501-10-16-01 Zagreb, 14. rujna 2016. Visoka škola za informacijske tehnologije u okviru Erasmus+ programa Europske unije objavljuje NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora

Више

Metodologija Sadržaj Metodologija... 1 Sadržaj Uvod Definicije Obuhvaćeni primatelji Vrste prijenosa vrijednosti..

Metodologija Sadržaj Metodologija... 1 Sadržaj Uvod Definicije Obuhvaćeni primatelji Vrste prijenosa vrijednosti.. Metodologija Sadržaj Metodologija... 1 Sadržaj... 1 1. Uvod... 2 2. Definicije... 2 2.1. Obuhvaćeni primatelji... 2 2.2. Vrste prijenosa vrijednosti... 2 2.2.1. Prijenosi vrijednosti zdravstvenom radniku...

Више

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize Trgovina konvergira li standardima EU? Uvodno Značaj trgovine u Europskoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је дана године у Београду донео овај правилник, који одмах ступа на снагу. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПК

Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је дана године у Београду донео овај правилник, који одмах ступа на снагу. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПК Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је дана 15. 09. 2018. године у Београду донео овај правилник, који одмах ступа на снагу. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ИНФОРМИСАЊА О РАДУ САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 1.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих сала Београд, децембар 2017.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE (ETS) Matilda Copić Zagreb, 11.5.2016. EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014. - 2020. 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA 2. TRANSNACIONANA SURADNJA 3. MEĐUREGIONALNA SURADNJA

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Sadržaj Sadržaj Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava,

Sadržaj Sadržaj Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, obrtnika i neprofitnih organizacija 9 1.1. Načela priznavanja dugotrajne

Више

Zadatak br.4 Poslovni subjekt dobitaš XY d.o.o. iz Zadra, Osječka 198, PDV identifikacijski broj HR za mjesec ožujak 2015.g. zabilježio je

Zadatak br.4 Poslovni subjekt dobitaš XY d.o.o. iz Zadra, Osječka 198, PDV identifikacijski broj HR za mjesec ožujak 2015.g. zabilježio je Zadatak br.4 Poslovni subjekt dobitaš XY d.o.o. iz Zadra, Osječka 198, PDV identifikacijski broj 12569874652 za mjesec ožujak 2015.g. zabilježio je slijedeće poslovne događaje u svojim poslovnim knjigama.

Више

KOMPLEX FOTINI PSAKUDIJA, LETO 2019 DINARSKI DEO ARANŽMANA: 1990 DINARA PO ARANŽMANU (osim za smene označene *) Cene su izražene u eur za najam studij

KOMPLEX FOTINI PSAKUDIJA, LETO 2019 DINARSKI DEO ARANŽMANA: 1990 DINARA PO ARANŽMANU (osim za smene označene *) Cene su izražene u eur za najam studij KOMPLEX FOTINI PSAKUDIJA, LETO 2019 DINARSKI DEO ARANŽMANA: 1990 DINARA PO ARANŽMANU (osim za smene označene *) Cene su izražene u eur za najam studija/apartmana za 11 dana/10 noćenja, osim za smene sa

Више

Microsoft PowerPoint - MNE EBRD RES Montengro workshop~Task 6~v2a.ppt

Microsoft PowerPoint - MNE EBRD RES Montengro workshop~Task 6~v2a.ppt Program podrške direktnom finansiranju projekata održive energije za Zapadni Balkan: Jačanje institucionalnih kapaciteta Obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori Pristup mreži i naknade Duncan Wilson ECONOMIC

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

APARTHOTEL ANESIS NEOS MARMARAS, LETO 2019 DINARSKI DEO ARANŽMANA: 1990 DINARA PO ARANŽMANU (osim za smene označene *) Cene su izražene u eur za najam

APARTHOTEL ANESIS NEOS MARMARAS, LETO 2019 DINARSKI DEO ARANŽMANA: 1990 DINARA PO ARANŽMANU (osim za smene označene *) Cene su izražene u eur za najam APARTHOTEL ANESIS NEOS MARMARAS, LETO 2019 DINARSKI DEO ARANŽMANA: 1990 DINARA PO ARANŽMANU (osim za smene označene *) Cene su izražene u eur za najam studija/apartmana za 11 dana/10 noćenja, osim za smene

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

PRIOPĆENJE Page 1 of 5 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111 ISSN 1334-0565 GODINA: XLIV. ZAGREB, 19. LIPNJA 2007. BROJ: 8.3.4. OBVEZATNO NAVEDITE

Више

FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00

FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00 FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00 kn 249,00 kn USLUGE UKLJUČENE U PAKET Televizija -

Више

Subagent GRČKA LETO 2016 ~ LEFKADA AVIO FIRST MINUTE POPUST 20%!!! Važi do (popust se obračunava na devizni deo iz cenovnika) Paket aranžm

Subagent GRČKA LETO 2016 ~ LEFKADA AVIO FIRST MINUTE POPUST 20%!!! Važi do (popust se obračunava na devizni deo iz cenovnika) Paket aranžm Subagent GRČKA LETO 2016 ~ LEFKADA AVIO FIRST MINUTE POPUST 20%!!! Važi do 01.02.2016. (popust se obračunava na devizni deo iz cenovnika) Paket aranžman / avio prevoz i smeštaj 10 noćenja + najam studija

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

Statistika Evropske agencije o inkluzivnom obrazovanju: Ključne poruke i zaključci (2014./2016.)

Statistika Evropske agencije o inkluzivnom obrazovanju: Ključne poruke i zaključci (2014./2016.) Statistika Evropske agencije o inkluzivnom obrazovanju Ključne poruke i zaključci (2014./2016.) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education STATISTIKA EVROPSKE AGENCIJE O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Klasa: /17-01/02 Ur. Broj: U Rijeci, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata

Klasa: /17-01/02 Ur. Broj: U Rijeci, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata Klasa: 605-01/17-01/02 Ur. Broj: 2170-56-01-17-01 U Rijeci, 20.02.2017. VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Page 1 of 5 U 2005. radilo je 107 kinematografa, što je za 24 manje nego u 2004. Od g broja kinematografa, 105 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana.

Више

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања 2 Земље које учествују у програму деле се на програмске и партнерске. Програмске земље

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

Microsoft Word - RSC doc

Microsoft Word - RSC doc UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo УНМИК/РЕГ/2001/23 29. септембар 2001. године

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kliničko ispitivanje medicinskog sredstva primena Pravilnika Ana Milanović, Sektor za medicinska sredstva, ALIMS Uvod Kliničko ispitivanje (KI) medicinskog sredstva (MS) Kliničko ispitivanje vs klinički

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26-

subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26- subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26-maj 5-jun 15-jun 25-jun 5-jul 15-jul 25-jul 4-avg 14-avg

Више

Template for Newsletter 2013/2014

Template for Newsletter 2013/2014 Teme ovih poreskih i finansijskih vesti su sledeće: 1. Najvažnije izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica Strana 1 2. Novi kriterijumi za razvrstavanje prema Zakonu o računovodstvu. Strana 2 3. Primena

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ГОДИШЊИ ПЛАН РЕВИЗИЈЕ Јединице за интерну ревизију Града Бања Лука за 2

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ГОДИШЊИ ПЛАН РЕВИЗИЈЕ Јединице за интерну ревизију Града Бања Лука за 2 Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ГОДИШЊИ ПЛАН РЕВИЗИЈЕ Јединице за интерну ревизију за 2018. годину Бања Лука, децембар 2017. године тел:+387 51 244 400 факс:

Више

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП, ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ДОНАТОРСТВА, СПОНЗОРСТВА И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ Доњи Милановац

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП, ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ДОНАТОРСТВА, СПОНЗОРСТВА И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ Доњи Милановац ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП, ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ДОНАТОРСТВА, СПОНЗОРСТВА И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ Доњи Милановац април 2015. године На основу члана 14. Статута Јавног

Више

Microsoft Word - Bled - HOTEL RIBNO

Microsoft Word - Bled - HOTEL RIBNO HOTEL RIBNO **** Cenovnik SPECIJALNE PONUDE Ski paket (20.12-28.12.2016; 02.01-31.03.2017) 2 polupansiona (2 dana skijanja) 132,00 / deca 6-12 godina 45,00 3 polupansiona (2 dana skijanja) 199,00 / deca

Више

HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d.

HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d. OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA RJEŠENJE ZA NEPLAĆANJE KUPACA Edvard Ribarić, predsjednik Uprave Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. RIZICI KOJI DOVODE DO NEPLAĆANJA VAŠIH KUPACA STEČAJ PREDSTEČAJNA NAGODBA

Више

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 др. закон,

Више

Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa

Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 Opći dio Konzorcij Hrvatska sveučilišta

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvatski dani biomase, Našice 08.09.2017. Izvedeni projekti sustava na biomasu Mladen Renato Martinac, dipl.ing.stroj. Centrometal d.o.o. Hrvatski proizvođač opreme za centralno grijanje Duga tradicija

Више

PES-AH _YouthPlanLeaflet-SER-RZ.indd

PES-AH _YouthPlanLeaflet-SER-RZ.indd PES NAŠE #ACT4YOUTH DELOVANJE U EVROPI! SOCIALISTS & DEMOCRATS ACT FOR YOUTH! EVROPSKI PLAN ZA MLADE 1 PES-AH-013-17 Kunde: PES Motiv: YouthPlan Leaflet, serbisch Format: 148 x 210 mm Farbprofil: ISOCoated

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више