TSŠ Leonardo da Vinci-troškovi prijevoza-zaključak

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TSŠ Leonardo da Vinci-troškovi prijevoza-zaključak"

Транскрипт

1 ŽUPAN KLASA: /18-01/12 URBROJ: 2163/1-01/ Pula, 23. travnja SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE N/r. predsjednika Valtera Drandića Dršćevka PAZIN Predmet: Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19 Talijanske srednje škole-scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie Temeljem članka članka 65. Statuta Istarske županije ( Službene novine Istarske županije br.10/09,4/13,16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Župan Istarske županije dana 23. travnja godine donosi Z A K L J U Č A K 1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Talijanske srednje škole-scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci" Buje- Buie. 2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se dostavlja Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije. 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. ŽUPAN mr.sc. Valter Flego

2 Na temelju članka 3. stavak 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ( Narodne novine 49/15 i 47/17) i članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09,4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2718) Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana godine donosi O D L U K U o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovim školovanja za školsku godinu 2018./19 Talijanske srednje škole-scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje-Buie 1. Skupština Istarske županije daje suglasnost na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19., koju je donio Školski odbor Talijanske srednje škole-scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje-Buie, KLASA: /18-01/4 URBROJ: /18-2 od 12. ožujka Utvrđeni prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja Talijanske srednje škole- Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje-Buie iz točke 1., sastavni je dio ove Odluke. 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije. KLASA: URBROJ: Pazin, REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE Predsjednik Valter Drandić Dostaviti: 1. TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje 2. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 3. Objava 4. Pismohrana, ovdje

3 Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento sugli elementi e i criteri per la selezione dei candidati per l'iscrizione alla I classe della scuola media superiore ("Gazzetta ufficiale" 49/15 e 47/17) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'assemblea della Regione Istriana, alla seduta del 2018 emana la DELIBERA sul consenso alla proposta della Delibera sull'ammontare delle spese annuali d'istruzione per l'anno scolastico 2018/19 della Scuola media superiore italiana - Talijanska srednja škola "Leonardo da Vinci" Buie - Buje 1. L'Assemblea della Regione Istriana delibera il consenso alla proposta di Delibera sull'ammontare delle spese annuali per l'anno scolastico 2018/19 emanata dal Comitato scolastico della Talijanska srednja škola-scuola media supreriore italiana "Leonardo da Vinci" Buje-Buie, CLASSE: /18-01/4, N.PROT.: /18-2 del12 marzo La proposta constatata di Delibera sulle spese scolastiche annuali della Talijanska srednja škola-scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje-Buie, di cui al punto 1 è parte integrante della presente Delibera. 3. La presente Delibera entra in vigore l ottavo giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana. CLASSE: N.PROT.: Pisino, REPUBBLICA DI CROAZIA ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA Il Presidente Valter Drandić

4

5

Talijanska srednja škola Rovinj.pdf

Talijanska srednja škola Rovinj.pdf Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-03/14-01/153 URBROJ: 2163/1-05/2-14-2 Labin, 4. lipnja 2014. putem Stručne službe

Више

SIŽ_Statut_SŠ_Zvane_Črnja_Rovinj_zaključak

SIŽ_Statut_SŠ_Zvane_Črnja_Rovinj_zaključak ELEKTRONIČKA ISPRAVA ŽUPAN KLASA: 012-03/19-01/04 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 Pula, 04. veljače 2019. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: ODLUKA

Више

OŠ Mate Balote Buje _hr_it.pdf

OŠ Mate Balote Buje _hr_it.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-02/13-01/298 URBROJ: 2163/1-05/4-14- 2 Labin,

Више

08-17 Prijedlog Odluke Vodnjanulante IDZ

08-17 Prijedlog Odluke  Vodnjanulante IDZ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 510-01/17-01/10 URBROJ: 2163/1-01/8-17-6 Pula, 6. prosinca 2017. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN

Више

ŠO IOŠ Pula o odab.najpovolj.ponud.pdf

ŠO IOŠ Pula o odab.najpovolj.ponud.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-03/12-01/226 URBROJ: 2163/1-05/4-13-22 Labin,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 342-01/17-01/06 URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 Pula, 13. ožujka 2017. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Drandić Valtera Dršćevka 3 52 000

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-492, fax: 052/351-695 KLASA: 602-03/14-01/116 URBROJ: 2163/1-05/4-15-21 Labin,

Више

SIŽ_suglasnost_izmjena_na_zaduživanje_OBP_za_izgradnju_zaključak

SIŽ_suglasnost_izmjena_na_zaduživanje_OBP_za_izgradnju_zaključak ELEKTRONIČKA ISPRAVA ŽUPAN KLASA: 510-01/19-01/16 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 Pula, 20. rujna 2019. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

SIŽ_Pravilnik_stipendije_zaključak

SIŽ_Pravilnik_stipendije_zaključak ELEKTRONIČKA ISPRAVA ŽUPAN KLASA: 602-04/19-01/07 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 Pula, 30. kolovoza 2019. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Pravilnik

Више

34-12 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI -CROMARIS

34-12 PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI -CROMARIS REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: UP/I-342-01/16-01/02 URBROJ:

Више

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 7/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI BU

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 7/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI BU SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI BUIE ----------------------------------------------------------------------------------- Broj: 7 Buje, 30.06.2017. Godina: XX Cijena:15,00 Kn.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3; p.p. 40 Tel. 052/ ; 052/ KLASA: /15-01/03 URBROJ:

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3; p.p. 40 Tel. 052/ ; 052/ KLASA: /15-01/03 URBROJ: REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3; p.p. 40 Tel. 052/351-667; 052/351-686 KLASA: 006-01/15-01/03 URBROJ: 2163/1-01/4-15-1 Pazin, 24. studenoga 2015. ISTARSKA

Више

Microsoft Word - Broj 9, , Godina XII.doc

Microsoft Word - Broj 9, , Godina XII.doc SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTA` DI BUIE ----------------------------------------------------------------------------------- Broj:9. Buje,19.06.2009. Godina: XII. Cijena:15,00

Више

SIŽ_ŠTUT_Pula_Statut_zaključak

SIŽ_ŠTUT_Pula_Statut_zaključak ELEKTRONIČKA ISPRAVA ŽUPAN KLASA: 012-03/19-01/26 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 Pula, 04. veljače 2019. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: ODLUKA

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 400-08/17-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 Pula, 13. ožujka 2017. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Drandić Valtera Dršćevka 3 52 000

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

SIŽ_Centri_ogrijev_2019_zaključak

SIŽ_Centri_ogrijev_2019_zaključak ELEKTRONIČKA ISPRAVA ŽUPAN KLASA: 550-01/19-01/04 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 Pula, 07. lipnja 2019. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Odluka

Више

SIŽ_IDZ_broj_ordinacija_zaključak

SIŽ_IDZ_broj_ordinacija_zaključak ELEKTRONIČKA ISPRAVA ŽUPAN KLASA: 500-01/19-01/06 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 Pula, 07. lipnja 2019. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: ODLUKA

Више

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 402-08/17-01/15 URBROJ:

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

Otuđenje nekretnine škole IOŠ Pula.pdf

Otuđenje nekretnine škole IOŠ Pula.pdf REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/429-980, fax: 052/852-323 KLASA: 602-03/12-01/226 URBROJ: 2163/1-05/4-13-13 Labin, 11. lipnja 2013.

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 023-01/14-01/1352 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-6 Pula, 29. siječnja 2015. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog

Више

Microsoft Word - br7.doc

Microsoft Word - br7.doc Br. Nr. 7/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Gradsko vijeće Consiglio municipale Odluka o spomeničkoj renti grada Rovinja

Више

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 07/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI B

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 07/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI B SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI BUIE ----------------------------------------------------------------------------------- Broj: 7 Buje, 21.05.2018. Godina: XXI Cijena:15,00

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/ , fax. 052/ K

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/ , fax. 052/ K REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/351-667, fax. 052/351-686 e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr KLASA: 021-04/16-01/60 URBROJ: 2163/1-01/4-16-1 Pazin,

Више

21-Prijedlog izmj. i dop. Pravilnika Kabineta

21-Prijedlog izmj. i dop. Pravilnika Kabineta REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Kabinet župana Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-101, fax: 052/372-104 KLASA: 023-01/13-01/44 URBROJ: 2163/1-02/6-14-3 Pula, 23. siječnja 2014. ŽUPANU ISTARSKE

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 601-01/14-01/23 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-14-2 Pula, 29. travnja 2014. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/ , fax 052/ Klasa: /14-01/09 Urbr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/ , fax 052/ Klasa: /14-01/09 Urbr REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052/351-661, fax 052/622-906 Klasa: 023-01/14-01/09 Urbroj: 2163/1-01/02-14-1 Pazin, 30. siječnja 2014. PREDSJEDNIK

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

OŠ Fažana.pdf

OŠ Fažana.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/429-980, fax: 052/852-323 KLASA: 602-02/12-01/271 URBROJ: 2163/1-05/4-12-3 Labin,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 04 Godina: XXII Vodnjan, 28.02.2018. Br. 04/2018. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 49 Temeljem čl. 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano («Službene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 2

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 2 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ISTARSKA OPĆINA OPRTALJ Jedinstveni upravni odjel REPUBBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA COMUNE DI PORTOLE Matka Laginje 21 52428 Oprtalj tel: 052/644-077, fax:052/644-150 e-mail:

Више

SIŽ_IOŠ_Pula_Statut_zaključak

SIŽ_IOŠ_Pula_Statut_zaključak ELEKTRONIČKA ISPRAVA ŽUPAN KLASA: 012-03/19-01/24 URBROJ: 2163/1-01/8-19-02 Pula, 04. veljače 2019. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: ODLUKA

Више

martinje

martinje SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTA` DI BUIE ----------------------------------------------------------------------------------- Broj:18. Buje,02.12.2009. Godina: XII. Cijena:15,00

Више

Microsoft Word - javni poziv

Microsoft Word - javni poziv REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD VODNJAN-DIGNANO CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Assessorato

Више

SIŽ_Raspodjela_rezultata_2018_zaključak

SIŽ_Raspodjela_rezultata_2018_zaključak ELEKTRONIČKA ISPRAVA ŽUPAN KLASA: 400-08/9-0/0 URBROJ: 263/-0/8-9-02 Pula, 6. travnja 209. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 2 000 Pazin PREDMET: Odluka o raspodjeli

Више

Br. Nr. 6/18. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 22. svibnja maggio

Br. Nr. 6/18. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 22. svibnja maggio Br. Nr. 6/18. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J I N D I C E Str. Pag. Rovinj-Rovigno, 22. svibnja 2018. 22 maggio 2018 84. 85. 86. 87. Akti a Atti del Sindaco Odluka o izmjeni

Више

1.pdf

1.pdf KLASA:023-01/17-01/657 URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-18 Pula, 24. srpnja 2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju NK Istra

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

Donošenje Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara

Donošenje Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: 402-07/17-01/13 URBROJ: 2103/01-01-18-3 Bjelovar, 02. ožujka 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje

Више

D.Alighieri-pravo.služ. TSŠ D.Aligh.Pu i Pragrande d.o.o._hr_it.pdf

D.Alighieri-pravo.služ. TSŠ D.Aligh.Pu i Pragrande d.o.o._hr_it.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-03/14-01/234 URBROJ: 2163/1-05/4-14-7 Labin,

Више

(prijevoz uè. I razreda sred.ıkola)

(prijevoz uè. I razreda sred.ıkola) REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT Klasa:602-03/07-01/109 Urbroj:2163/1-05/4-07-11 Labin, 17.10.2007.g. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

Више

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Temeljem članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novine, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13. i 22/14.), članka 5. Pravilnika

Више

Na temelju članka 34

Na temelju članka 34 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 500-01/11-01/16 URBROJ: 2181/1-07-11-1 Split, 4. listopada 2011. PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Gosp. Petroslavu Sapunaru - o v d j

Више

41-1-Kakvoća vode 2016

41-1-Kakvoća vode 2016 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Flanatička 29, 52100 Pula, p.p. 198 tel. (0)52 352 190; fax. (0)52 352 191 KLASA: 351-02/17-01/05 URBROJ: 2163/1-08/1-17-5 Pula, 13.

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 61. Statuta Grada Pula Pola ("Službene

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/15-04/81-61 URBROJ: 2170/01-15-00-15-84 Rijeka, 30.11. 2015. Gradonačelnik je 30.studenog 2015. godine

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 620-01/14-01/25 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-15 Pula, 3.4.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK Istra 1961

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2 GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK URBROJ: 2103/01-01-18-16 Bjelovar, 7. prosinca 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma,

Више

Pravilnik kucni ljubimci Rovinj.pdf

Pravilnik kucni ljubimci Rovinj.pdf Str. Pag. 6 Službeni glasnik Bollettino ufficiale Br. Nr. 1/14. lanak 2. Utvr uje se da su za obavljanje komunalnih djelatnosti na podru ju Grada Rovinja Rovigno u 2014. godini zaklju eni pravovaljani

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSK A ŽUP ANIJ A Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i veze Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/621-411, fax: 052/624-977 KLASA: 342-01/09-01/62 URBROJ: 2163/1-08-01/1-09-01

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 pročišćeni tekst),

Више

Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlat

Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlat Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja 2019. godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlatko Komadina. Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko

Више

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc Klasa: 550-01/14-01/05 Urbroj: 2125-03/03-14-03 Senja na 34. kolegiju, održanom 5. veljače 2014. godine, razmatrao je Prijedlog Socijalnog programa Grada Senja za 2014. godinu, te donio, slijedeći Prihvaća

Више

Amandmani - Proracun

Amandmani - Proracun REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za proračun i financije Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-133, fax: 052/372-132 KLASA: 400-08/08-01/15 URBROJ: 2163/1-07/1-08-08 Pula, 28. studeni

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/86-10 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/86-10 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/17-04/86-10 URBROJ: 2170/01-15-00-17-13 Rijeka, 7. 11. 2017. Gradonačelnik je 7. studenog 2017. godine

Више

21-OdPRODULJzak

21-OdPRODULJzak REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Pazin, Šet. Pazinske gimnazije 1 KLASA: URBROJ: Pazin, 2015. KABINET ŽUPANA Župan Mr. sc.

Више

Microsoft Word - Glava sl.n. 3,4,5

Microsoft Word - Glava sl.n. 3,4,5 SLUŽBENE NOVINE Buzet, 6. kolovoza 2007. Broj : 4 Godina XV Pretplata: 100,00 kn Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske brigade 11 Tel: 662-854 - Fax: 662-676 Odgovorni urednik: Radovan Nežić

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada R

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada R Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: 021-05/15-01/ URBROJ: 2144-01-01-15-1 Labin, 2015. Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

Више

(5. Rebalans Program javnih potreba u predškolskom odgoju)

(5. Rebalans Program javnih potreba u predškolskom odgoju) R E P U B L I K A H R V A T S K A Splitsko-dalmatinska županija GRAD SPLIT GRADONAČELNIK KLASA: 601-01/12-01/00077 URBROJ: 2181/01-01-13-05 Split, 22. listopada 2013. godine GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA

Више

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc Naručitelj: Republika Hrvatska Istarska županija OPĆINA MEDULIN Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav Općine Medulin Stručni izrađivač: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG

Више

UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM KLASA: /15-01/34 URBROJ: 2198/ Zadar, 06. studenog godine ŽUPAN PREDMET: Nacrt prijedloga Plana d

UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM KLASA: /15-01/34 URBROJ: 2198/ Zadar, 06. studenog godine ŽUPAN PREDMET: Nacrt prijedloga Plana d UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM KLASA: 34201/1501/34 URBROJ: 2198/108151 Zadar, 0 studenog 2015. godine ŽUPAN PREDMET: Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske za

Више

11-Rješenje o imenovanju članova Županijskog operativnog centra 2017

11-Rješenje o imenovanju  članova Županijskog operativnog centra  2017 REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/352-190, fax: 052/352-191 KLASA: 351-01/17-01/194 URBROJ: 2163/1-08/1-16-3 Pula,13 listopada 2017.

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 13 Godina: XX Vodnjan, 08.12.2016. Br. 13/2016. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 275 Temeljem članka 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Microsoft Word Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač OBŽ za

Microsoft Word Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač OBŽ za Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10. 105/10., 16/12. i 86/12.), i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske

Више

Rezultati Javnog poziva

Rezultati Javnog poziva Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine, broj 26/15),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠE JU GRAFITA OSIJEK EPOKORE I GRAD ZAŠTIĆE IM KULTUR IM DOBROM OD LOKAL OG Z AČE JA Osijek, ožujak 2012.

Више

Odluka o mjerilima i kriterijima SŠ dec pdf

Odluka o mjerilima i kriterijima SŠ dec pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/429-980, fax: 052/852-323 KLASA: 602-03/13-01/62 URBROJ: 2163/1-05/7-13-1 Labin,

Више

OPA I PJP 2014 skupstina.pdf

OPA I PJP 2014 skupstina.pdf REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Klasa: 023-01/13-01/69 Urbroj: 2163/1-06/1-13-1 Pula, 26. studeni 2013. ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE putem Stručne službe Skupštine

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

„Vremenskom kapsulom“ obilježen početak radova na nadogradnji škole i izgradnji sportske dvorane u Medulinu

„Vremenskom kapsulom“ obilježen početak radova na nadogradnji škole i izgradnji sportske dvorane u Medulinu #INVESTITOR OKO 40 MILIJUNA KUNA VRIJEDNOG PROJEKTA JE OPĆINA MEDULIN# Danas je u Medulinu svečano obilježen početak radova na nadogradnji Osnovne škole dr. Mate Demarina i izgradnji školske sportske dvorane

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

Z A P I S N I K 85. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 9. ožujka godine Kolegij Župana u 14,05 sati otvorio je Župan Zlat

Z A P I S N I K 85. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 9. ožujka godine Kolegij Župana u 14,05 sati otvorio je Župan Zlat Z A P I S N I K 85. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 9. ožujka 2015. godine Kolegij Župana u 14,05 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina. Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko

Више

Rješenje 4.pdf

Rješenje 4.pdf Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ( Službene novine Grada Pule broj 7/09 i 16/09), Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - Poduzetnik Pula 2009 ( Službene novine

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/94-87 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/94-87 URBROJ: 2170/ Rijeka, Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/94-87 URBROJ: 2170/01-15-00-16-63 Rijeka, 13. 1. 2017. Gradonačelnik je 13. siječnja 2017. godine donio sljedeći z a k l j u č a k 1. Prihvaća se zahtjev za kasniji završetak

Више

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra

KLASA: /13-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 5. prosinca ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Gra KLASA: 947-01/13-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-2 Krapina, 5. prosinca 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o stjecanju nekretnina od Grada Krapine za projekt Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske

Више

UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/ (911); Fax

UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/ (911); Fax UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr www.unione-italiana.eu

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 947-01/12-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-14 Krapina, 18. siječnja 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/72-7 URBROJ: 2170/ Rijeka, 1

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/72-7 URBROJ: 2170/ Rijeka, 1 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/17-04/72-7 URBROJ: 2170/01-15-00-17-30 Rijeka, 18. 9. 2017. Gradonačelnik je 18. rujna 2017. godine

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zakon o poljoprivrednom zemljištu MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE travanj 2019. godine Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18

Више

25-Turističke Manifestacije 2017

25-Turističke Manifestacije 2017 REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za turizam Partizanska 5a, 52440 Poreč tel: 052/ 351-601, fax: 052/351-684 Klasa: 334-01/17-01/05 Urbroj: 2163/1-10/1-17-02 Poreč, 10. veljače 2017. ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE

Више

KLASA:021-05/18-01/27 URBROJ:2168/ Pula, 19. ožujka GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE Predmet: Zaključak o davanju mišljenja na pr

KLASA:021-05/18-01/27 URBROJ:2168/ Pula, 19. ožujka GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE Predmet: Zaključak o davanju mišljenja na pr KLASA:021-05/18-01/27 URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-3 Pula, 19. ožujka 2018. GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE Predmet: Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja

Више

MKOA7DLBRQ

MKOA7DLBRQ Na temelju članka 60. Statuta Grada Pule ( Službene novine Grada Pule br. 9/06-pročišćeni tekst i 14/07), članka 33. stavka 6. Odluke o komunalnom redu ( Službene novine" Grada Pule br. 7/06), te članka

Више

Z A P I S N I K 105. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 24. kolovoza godine Kolegij Župana u 14,00 sati otvorila je zamje

Z A P I S N I K 105. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 24. kolovoza godine Kolegij Župana u 14,00 sati otvorila je zamje Z A P I S N I K 105. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 24. kolovoza 2015. godine Kolegij Župana u 14,00 sati otvorila je zamjenica Župana Marina Medarić. Sjednici su prisustvovali:

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

tocka Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf

tocka  Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf Klasa: 944-05/11-01/57 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-13 Pula, 08. rujna 2011. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - dostavlja se U

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

Broj 7/ studenog SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupšti

Broj 7/ studenog SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupšti Broj 7/2012. 8. studenog 2012. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 25. Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupštini Zadarske ţupanije o osnivanju Ţupanijske luĉke uprave.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD BUJE CITTA' DI BUIE Gradsko vijeće- Consiglio cittadino Klasa:023-05/

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD BUJE CITTA' DI BUIE Gradsko vijeće- Consiglio cittadino Klasa:023-05/ REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD BUJE CITTA' DI BUIE Gradsko vijeće- Consiglio cittadino Klasa:023-05/14-01/02 Urbroj:2105/01-03-01/6-14-2 Buje, 07.02.2014.

Више