enterprise europe EVROPSKI INFORMATIVNI I INOVATIVNI CENTAR CRNE GORE Crna Gora Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća 12 Oktobar NOVI S

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "enterprise europe EVROPSKI INFORMATIVNI I INOVATIVNI CENTAR CRNE GORE Crna Gora Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća 12 Oktobar NOVI S"

Транскрипт

1 enterprise europe EVROPSKI INFORMATIVNI I INOVATIVNI CENTAR CRNE GORE Crna Gora Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća 12 Oktobar NOVI SAJT EVROPSKOG INFORMATIVNOG I INOVATIVNOG CENTRA CRNE GORE Na putu osvajanja novih, inostranih tržišta možete se susresti sa mnogim izazovima. Evropski informativni i inovativni centar Crne Gore, kao partner u Evropskoj mreži preduzetništva, može vam u tome pomoći. Novim i modernim pristupom pretraživanja koji vam predstavljamo na novom sajtu Evropskog informativnog i inovativnog centra: možete saznati više: Kako na jednostavan način pronaći partnere za plasman svojih proizvoda, usluga, znanja i tehnologije u inostranstvu? Ko su potencijalni kupci? Ko su mogući dobavljači? Kako uspostaviti saradnju sa preduzećima koja nude potencijalnu saradnju? Kako pronaći međunarodne izvore finansiranja? Na novom sajtu možete pronaći i kalendar aktuelnih događaja, konferencija i sajamskih manifestacija u zemlji i inostranstvu.

2 GODIŠNJA EEN KONFERENCIJA Predstavnici Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore su prisustvovali Godišnjoj konferenciji Enterprise Europe Network-a, čiji domaćin ove godine je bila Litvanija, u okviru njihovog predsjedavanja Evropskom unijom. Godišnja konferencija, koja se održala u Viljnusu, u periodu od oktobra 2013, je okupila preko 750 EEN partnera iz 49 zemalja, preduzetnika i visokih zvaničnika Evropske unije. Glavni cilj jeste fokusiranje na elementima za podršku malim preduzećima u njihovom razvoju i osvajanju novih tržišta, novih tehnologija, kao i olakšanog pristupa fondovima EU, kako bi pokazali da je Enterprise Europe Network alat za podršku MSP, a ne samo projekat. Posebna pažnja se posvetila budućnosti mreže u okviru predstojećeg novog programa COSME, kao i povezanosti i harmonizaciji sa programom HORIZON Konferencija je bila i dobra prilika za razmjenu iskustava i dobre prakse, definisanja mogućnosti za bolju saradnju i unaprjeđenje rada. S tim u vezi su organizovani i bilateralni sastanci, prilikom kojih su predstavnici crnogorskog konzorcijuma imali prilike da se sastanu sa EEN partnerima iz Italije, Kipra, Turske, Hrvatske, Slovenije, Engleske. 2

3 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ŽENA PREDUZETNICA U Nišu je završena Međunarodna konferencija žena preduzetnica, koja je obuhvatala dva događaja: Preduzetnice za novo doba: nove mogućnosti za oživljavanje privrede u regionu i B2B- Žene preduzetnice u razvoju. Konferenciju su organizovali Evropska mreža preduzetništva (EEN), Udruženje poslovnih žena Srbije i Institut Mihailo Pupin iz Beograda. Na ovom događaju je učestovalo 180 preduzetnica iz više zemalja: Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Švedske, Belgije, Italije, Španije, Grčke, Mađarske, Slovačke, Poljske, Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, i naravno zemlje domaćina Srbije. Pored preduzetnica skupovi su okupili i brojne predstavnike domaćih i međunarodnih institucija nadležnih za razvoj preduzetništva i privrede. EEN je evropski projekat koji u Srbiji implementira Nacionalna agencija za regionalni razvoj u konzorcijumu sa univerzitetima u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Institutom Mihajlo Pupin, koji je i jedan od organizatora,do sada najvećeg B2B susreta preduzetnica, s obzirom da je učestovalo čak 120 njih preduzetnica za poslovno umrežavanje. Za uspješnost ovog jedinstvenog poslovnog događaja važnu ulogu su imali i ko-organizatori: EEN Švedske, EEN Slovačke, EEN Mađarske, EEN Makedonije i EEN Crne Gore (Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore), koji su doveli značajan broj svojih kompanija. Pored B2B Foruma održane su i panel diskusije na temu institucionalne podrške ženskom preduzetništvu, sa učesnicima iz Srbije, Švedske i SAD, kao i okrugli sto na temu, pristup finansijama koji su moderirali predstavnici BAS programa Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. Institucionalnu podršku konferenciji pružili su Ministarstvo privrede Srbije, Ambasada SAD u Srbiji, Ekonomsko socijalni komitet Evropske unije, Direkcija za regionalni razvoj i projekat menadžerka Evropske mreže preduzetnika (EEN), BAS program Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji, Britansko-srpska privredna komora i Evropska mreža preduzetništva iz Geteburga,Švedska. Tokom svih gore navedenih događaja, predstavnica Udruženja preduzetnica Crne Gore, kao i ostale učesnice iz Crne Gore imale su sastanke sa predstavnicama asocijacija preduzetnica iz drugih zemalja. Tokom razgovora preduzetnice su razmijenile mišljenje o izvorima finasiranja, preporukama predstavnica zemalja učesnica za start-up u biznisu, osnaživanju i jačanju žena, umrežavanju, konkurentosti preduzeća i osvajanju tržišta. Postignut je dogovor o zajedničkom učešću u svim budućim projektima i afirmaciju ženskog preduzetništva zemalja regiona i njihovo umrežavanje. 3

4 SARADNJA SA FONDACIJOM PETROVIĆ NJEGOŠ Direkcija za razvoj razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru potpisanog Memoranduma o saradnji sa Fondacijom Petrović, započela je realizaciju projekta Izrada vizuelnog identiteta preduzeća, gdje kao partner učestvuje Biznis Start-Up Centar Bar i Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran. Cilj projekta je kreiranje jedinstvenog imidža preduzeća učesnika u projektu pomoću kojeg će postati prepoznatljiviji i bolje pozicionirani na tržištu. U tom smislu preduzećima će se izraditi knjiga standarda koja će sadržati upustva primjene elemenata vizuelne prezentacije za svaki konkretan i pretpostavljeni slučaj. Na projektu su angažovani dizajneri sa Fakulteta vizuelnih umjetnosti, koji će imati zadatak da na kreativan, inovativan i praktičan način daju viziju za 9 odabranih preduzeća i time olakšaju njihovu komunikaciju sa klijentima. 4

5 POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU DIREKCIJE ZA RAZVOJ MSP I REGIONALNOG CENTRA ZA JEDNAKOST SPOLOVA GTF Direkcija za razvoj MSP i Regionalni centar za jednakost spolova- GTF iz Zagreba, 16. oktobra god. potpisale su Sporazum o saradnji na sprovođenju projekata i programa iz područja preduzetništva. Cilj potpisivanja Sporazuma jeste prenos znanja i iskustava iz regiona, kao i pružanje logističke i stručne podrške Direkciji za razvoj MSP u izradi i sprovođenju Strategije ženskog preduzetništva u Crnoj Gori. Takođe, potpisnice Sporazuma će ostvariti saradnju u cilju stvaranja povoljnijih uslova i boljih mogućnosti za realizaciju svojih aktivnosti, jačanju konkurentnosti privrede i unaprijeđenju razvojnih potencijala Crne Gore i regije Jugoistočne Evrope s naglaskom na ravnopravnost polova u zajednici. POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU DIREKCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Institut za standardizaciju Crne Gore potpisali su 7.oktobra god. Sporazum o saradnji u cilju jačanja procesa međusobne saradnje ovih organizacija. Sporazum su potpisali gospodin Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije za razvoj MSP i i gospodin Miodrag Perović, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore. Ovaj memorandum predstavlja podlogu za buduću saradnju u području standardizacije. Direkcija za razvoj MSP i Institut za standardizaciju Crne Gore će u okviru svojih nadležnosti na ovaj način unaprijediti saradnju kada su u pitanju informisanje o aktivnostima u području razvoja i implementacije standarda, unapređenje profesionalnih vještina kroz razmjenu informacija i iskustava kao i saradnja u drugim značajnim pravcima koji predstavljaju zajedničke interese ove dvije institucije. Poseban akcenat buduće saradnje biće organizacija i izvođenje specijalističkih seminara namijenjenih malim i srednjim preduzećima koji se odnose na primjenu standarda i širenje znanja o standardizaciji i infrastukturi kvaliteta kroz primjenu standarda. 5

6 ZAVRŠETAK PROJEKTA AQUIS COMMUNAUTAIRE 3 Povodom završetka projekta Aquis Communautaire 3, kojeg su u proteklih 20 mjeseci zajednički sprovodili BSC Bar i IAL FVG, predstavnici kompanija iz Crne Gore, iz oblasti privrede, obrazovanja, nevladinog sektora, boravili su u dvodnevnoj radnoj posjeti italijanskoj regiji Friuli Venezia Giulia. Delegaciju je predvodio Saša Jovanović, menadžer biznis inkubatora. Završna Konferencija projekta,,aquis Communautaire 3 održana je u prostorijama Područne privredne komore Pordenone godine. U okviru dvodnevne posjete organizovani su okrugli stolovi i radionice sa različitim temama. Radionice su bile usmjerene na jačanje partnerstva i širenje mogućnosti za buduću privrednu i institucionalnu saradnju između Srbije, Crne Gore i Regije Friuli Venezia Giulia, pri čemu je fokus bio na sljedeće sektore: ugostiteljstvo, socijalna saradnja, prehrambena industrija, metalska industrija, građevinarstvo (zelena gradnja) itd. Organizator, IAL FVG je prezentirao inovacije, vrlo aktuelne na polju arhitekture - bioklimatska i energetski efikasna arhitektura, energetski efikasni materijali, obnovljivi izvori energije i,,sistem pasivne kuće (učesnici su posjetili dva objekta, koja su izgrađena po navedenim sistemima energetske efikasnosti). Kompanije iz Crne Gore (Arhimetrija, Fine Arts, Studio D, Start Design Studio, Ingpromicom, NVO Edukativni centar Bar, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar, NVO ZID) su posjetile i Sajm i učestvovali na poslovnim susretima koji su organizovani u Pordenoneu. 6

7 SQM 2013 Dvodnevno 17. Savjetovanje o kvalitetu, unaprjeđenju menadžmenta kvalitetom kao i bezbijednosti i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, pod nazivom SQM održan je sredinom septembra mjeseca u Tivtu. Sistem unaprjeđenja menadžmenta kvalitetom po zahtjevima serije standarda ISO 9000, orijentisan na procesni model, kao i primjena serije standarda ISO nalaze se u fazi kada ove procese treba podstaći. Ova dva procesa, sa sve izrazitijim zahtjevima za primjenu ISO (HACCP), se posebno afirmišu programom ovog savjetovanja. Takođe, unaprjeđenje menadžmenta kvalitetom u medicini postaje sve značajniji faktor kvaliteta života što daje pravo organizatorima da na ovom savjetovanju posebno podstaknu ovu temu i objavljivanje naučnih i stručnih radova u ovoj oblasti. management systems Requirements for regulatory purposes kao i standard za proizvođače medicinske opreme IWA 1 Quality Management Systems Guidelines for process improvements in health service organizations, kao standard za unapređenje usluge u medicinskim organizacijama. Infrastruktura kvaliteta sa težištem na sistemu akreditacije, primjeni tehničkih propisa, ulogom metrologije i standardizacije je bila nezaobilazna tema savjetovanja. Na Savjetovanju je obezbijedjeno učesće renomiranih stručnjaka i naučnika iz ove oblasti iz zemlje i inostranstva. 17. Savjetovanje SQM u Tivtu organizovao je Centar za kavlitet i Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet i časopis Kavlitet & izvrsnost. Suorganizator je Privredna komora Crne Gore i njen Odbor za kvalitet. Poseban akcenat je dat na razvoj i implementaciju standarda ISO Medical devices Quality 7

8 POSLOVNE PONUDE Mađarska kompanija specijalizovana za proizvodnju prototipa, serijskih i malih štampanih ploča (PCBA) i elektronskih komponenata (EMS) traži spoljne saradnike i nudi zajedničko ulaganje, i podugovaračke aktivnosti Srpska kompanija osnovana za dizajn i proizvodnju kablovske opreme i opreme za elektronsku industriju, zainteresovana je za pronalaženje agenata i distributera i nudi podugovaračke aktivnosti. Glavni kupci su kompanije koje se bave proizvodnjom i trgovinom širom Srbije i Balkana. Kompanija je takođe sarađivala sa vodećim firmama u elektronskoj industriji Hrvatska kompanija, specijalizovana za izradu ramova za slike, ukrasa za okvire, okvira za fotografije i ovalnih okvira, traži distributere i nudi zajedničko ulaganje Hrvatska kompanija, specijalizovana za dizajn, razvoj i proizvodnju odijela za rad u ekstremnim uslovima, kao i za distribuciju sportske opreme traži distributere i nudi zajedničko ulaganje Bosanska kompanija koja se bavi otkupom i prodajom sirove kože (od krave, bika, teleta, ovce) i prodajom ovčje vune zainteresovana je za pronalaženje trgovinskih posrednika (agenta, zastupnika, distributera) i nudi podugovaračke aktivnosti Hrvatska kompanija, koja posjeduje izvor prirodne vode, traži partnere za zajedničko ulaganje i/ili mogućnost kupovine dijela ili kompletne kompanije Turska kompanija koja je specijalizovana za proizvodnju liftova za ljude, vozila i predmete traži distributere i nudi podugovaračke aktivnosti građevinskim kompanijama Kompanija iz Srbije specijalizovana za testiranje uređaja za mjerenje tečnosti po ISO17020 standardu za prehrambenu industriju nudi posredničke usluge, franšizing, transport i logistiku Turska kompanija specijalizovana za proizvodnju mliječnih proizvoda (sir, jogurt, maslac, cheddar sir, kozji sir, bijeli sir) traži spoljne saradnike/distributere i nudi zajedničko ulaganje Naučno tehnološko razvojna kompanija iz Rusije proizvodi vjetroturbinu, zasnovanu na inovativnim i alternativnim tehnologijama. Kompanija je zainteresovana za sklapanje ugovora sa preduzećima iz mašinske industrije za uspostavljane proizvodne linije i pružanje usluga drugim proizvođačima Kompanija iz Srbije specijalizovana za kreiranje tehnoloških rešenja za racionalizaciju kontrole saobraćaja, poboljšanje energije/ekonomske efikasnosti, i istraživanja termalnih voda, traži partnere za zajednička ulaganja za flaširanje vode i nudi udio u kompaniji Kompanija iz Njemačke je specijalizovana za prodaju namještaja za dnevne i spavaće sobe proizvedene u Njemačkoj. Takođe, kompanija je u mogućnosti da svaki proizvod ponudi u traženoj boji i veličini. Kompanija je osnovana 2004, i traži partnere za distribuciju ili franšizing, i zainteresovana je za zajednička ulaganja Kompanija iz Velike Britanije nudi dizajn/razvoj aplikacija za mobilne uređaje, usluge dizajniranja/ izradu sajta, i konsultantske usluge za poslovne klijente. Planira da razvije i pokrene svoje potrošačke orijentisane aplikacije i web sajtove, koji će generisati prihod preko affiliate marketinga i prodaje, putem različitih aplikacija. Kompanija traži kompetentne, komercijalno i potrošački orijentisane partnere za zajedničko ulaganje i /ili posrednike u Jugoistočnoj Evropi Kompanija iz Grčke specijalizovana za proizvodnju vrata i prozora zainteresovana je za pronalaženje trgovinskih posrednika (agenta, zastupnika, distributera) i nudi podugovaračke aktivnosti Kompanija iz Slovenije je specijalizovana za proizvodnju i prodaju agregata za napajanje od 2.0 do 2000 kva. Takođe, kompanija obezbijeđuje instalaciju, održavanje, servisiranje, i iznajmljivanje agregata i tehničku podršku za projektovanje istih. Kompanija je zainteresovana za pronalaženje trgovinskih posrednika (agenta, zastupnika, distributera) i nudi podugovaračke aktivnosti Kompanija iz Bosne specijalizovana za proizvodnju peleta i briketa traži partnera za zajednička ulaganja i/ili mogućnost kupovine kompletne kompanije. 8

9 KALENDAR SAJMOVA (NOVEMBAR - DECEMBAR) 2013 Naziv: AquaMatch 2013 Tip događaja: Sajam i poslovni forum Datum: Nov 2013 Grad: Amsterdam Zemlja: Holandija Opis: AquaMatch je internacionalni poslovni forum koji se organizuje na temu životna sredine, tretmani vode i inovacija. Učesnici: kompanije, univerziteti, istraživačke institucije, itd. Sajt za prijavu: Naziv: Danube Region Business Forum - ICT-New Developments in Information and Communication Technologies Tip događaja: Poslovni forum Datum: Nov 2013 Grad: Beč Zemlja: Austrija U okviru Konferencije, Danube Region Business Forum, na kojoj će biti prisutan Komesar EU, g-din Hahn, predviđeno je učešće Opis: eksperata iz oblasti ICT a, kao i odrganizovanje radionica na temu e-health, e-government and e-invoicing. Takodje, poslovni susreti koji će biti fokusirani na ICT sector će biti organizovani 15/11/2013. Sajt za prijavu: Naziv: 2013 Tip događaja: Poslovni forum Datum: Nov 2013 Grad: Alençon Zemlja: Francuska Opis: je organizovan sa fokusom na: informaciono poslovanje, kancelarijsko poslovanje, upravljanje menadžmentom, digitalno poslovanje, sigurnosni prenos podataka, obrada podataka, itd. Sajt za prijavu: Naziv: Trade Fair of Entrepreneurship BUSINESS BASE 2013 Tip događaja: Sajam i Poslovni forum Datum: Nov 2013 Grad: Beograd Zemlja: Srbija Nacionalna agencija za regionalni razvoj Srbije, u saradnji sa Beogradskim sajmom, organizuje 12. Međunarodni sajam preduzetništva Biznis Baza 2013, koji ce se odrzati od 27. do 29. novembra godine, u hali I Beogradskog sajma u Beogradu. Opis: Sajt za prijavu: Kao dodatni program podrske malim i srednjim preduzecima bice organizovani međunarodni poslovni susreti u srijedu, u hali I Beogradskog sajma. Sektori koji ce biti zastupljeni na medjunarodnim poslovnim susretima u Beogradu su: građevinska industrija i materijali, drvna industrija, elektro industrija i materijali, metalska industrija, obnovljivi izvori energije, reciklaza, informacione tehnologije. Naziv: Green Business meetings 2013 Tip događaja: Poslovni susreti Datum: 04-5 Dec 2013 Grad: Pariz - Nord Villepinte Zemlja: Francuska Green Business meetings se organizuje u okviru Pollutec Horizons sajma u Parizu ( od 4 5 Dec 2013). Opis: Poslovni susreti se organizuju sa fokusom na sektore: energija, životna sredina, zaštita životne sredine, industrija, upravljanje otpadom Sajt za prijavu: 9

10 DIREKCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA EVROPSKI INFORMATIVNI I INOVATIVNI CENTAR CRNE GORE Rimski Trg 46, Podgorica, tel: 020/ Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore Cetinjski put bb, Podgorica; tel. 020/ Privredna Komora Crne Gore Novaka Miloševa 29/11, Podgorica; tel. 020/ Business Start-up Centar Bar Vladimira Rolovića 13/3, Bar; tel. 030/

11 11

12 Crna Gora Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Conference agenda

Conference agenda DRAFT AGENDA Međunarodna konferencija udruženja poslovnih žena i preduzetnica. Preduzetnice za novo doba: Nove mogućnosti za oživljavanje privrede u regionu 25-26.9.2015. godine, Privredna komora Srbije,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ PREDLOG Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ARGENTINE O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini

Више

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica,

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica, prekogranične saradnje 2007-2013 Podgorica, 25.12. 2007 Vlada Republike Crne Gore Sekretarijat za evropske integracije, Ratka Sekulović, pomoćnik sekretara 1 i 1. Instrument za predpristupnu pomoć 2. prekogranične

Више

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint E E N Enterprise Europe Network - EEN Europska poduzetnička mreža Ivan Podrug, HAMAG-BICRO EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA - EEN Najveća poslovna mreža (uključeno više od 600 organizacija u više od 60 zemalja:

Више

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint SVETSKO NAVIGACIONO TRŢIŠTE 10% \godišnje 65 milijardi 3,5 milijardi uređaja 2015. godina 100 milijardi 8,0 milijardi uređaja Prognoza za 2020. godinu* Struktura tržišta 38% 4,5 % 2,5% 2,0% 53% Pešaci

Више

Програм промоције извоза ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим сво

Програм промоције извоза ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим сво ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Програмом су обухваћене активности које се односе

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRUGI MEĐUNARODNI SAJAM I KONFERENCIJA VISOKOKVALITETNE HRANE 10 11. oktobar 2019. Belexpocentar Španskih boraca 74 Beograd, Srbija Drugi po redu sajam visokokvalitetne hrane ( specialty food ) u Jugoistočnoj

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар године КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар године   КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА  НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар 2013. године КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА М-р Цветанка Ристић (докторант) Проф. др. Кристи Бомбол Технички факултет Универзитета

Више

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања

УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ Преглед могућности и до сада остварених резултата у области образовања 2 Земље које учествују у програму деле се на програмске и партнерске. Програмске земље

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Microsoft Word - Mapa Internacional doo.doc

Microsoft Word - Mapa Internacional doo.doc Crna Gora Direkcija za razvoj malih i srednjih preduze a Izrada portala MSP za opštinu Bijelo Polje UPITNIK ZA PREDUZEĆA Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom za ekonomski

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti u oblasti informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška korišćenju

Више

PREGLED SPORAZUMA O SARADNJI BANJA LUKA COLLEGE-a SA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA Datum Naziv visokoškolske institucije potpisivanja sporazuma

PREGLED SPORAZUMA O SARADNJI BANJA LUKA COLLEGE-a SA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA Datum Naziv visokoškolske institucije potpisivanja sporazuma PREGLED SPORAZUMA O SARADNJI BANJA LUKA COLLEGE-a SA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA Datum Naziv visokoškolske institucije potpisivanja sporazuma 12.10.2005. Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

Агенција за развој малих исредњих предузећа општине Бијељина

Агенција за развој малих исредњих предузећа општине Бијељина Trg Kralja Petra I Karađorđevića B I J E LJ I N A Tel +387 55 204-024 Email: agencijamsp.bn@gmail.com JIB 4402338060004 MB 11004300 ŽR. 555-001-00777777-70 Eko.kod 00050910 ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

Slide 1

Slide 1 Modernizacija univerziteta zemalja Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura i usluga za transfer znanja, istraživanje i inovacije WBCInno UB TUHH TUG ZSI UNS UBL BINS UZ ICBL BITF BSC UKG BIC UP INT BIPG

Више

Microsoft Word - doo Pelengic trade.doc

Microsoft Word - doo Pelengic trade.doc Crna Gora Direkcija za razvoj malih i srednjih preduze a Izrada portala MSP za opštinu Bijelo Polje UPITNIK ZA PREDUZEĆA Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom za ekonomski

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Учитељски факултет на сајмовима високог образовања (Панчево, Пожаревац, Београд, Чачак) Крајем године и почетком године, Учитељски факулте

Учитељски факултет на сајмовима високог образовања (Панчево, Пожаревац, Београд, Чачак) Крајем године и почетком године, Учитељски факулте Учитељски факултет на сајмовима високог образовања (Панчево, Пожаревац, Београд, Чачак) Крајем 2013. године и почетком 2014. године, Учитељски факултет Универзитета у Београду учествовао је на сајмовима

Више

Microsoft Word - Newlsetter A5_RS.docx

Microsoft Word - Newlsetter A5_RS.docx Bilten br. 1 Ova publikacija odražava samo stanovište autora i ni pod kojim uslovima se Agencija ne može smatrati odgovornom za sadržinu dokumenta. Obrazloženje projekta U Turskoj i Evropi se intenzivno

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

Tehnopolis Newsletter 3.kvartal

Tehnopolis Newsletter 3.kvartal T E H N O P O L I S B I L T E N Z A J U L - A V G U S T - S E P T E M B A R 2 0 1 8 RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA Podrška startapovima, mentoring i pozicioniranje na globalnom tržištu SADRŽAJ 03 Posjeta predstavnika

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више

Microsoft PowerPoint - MoF_Visegrad [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - MoF_Visegrad [Compatibility Mode] Програми р суседске (2004-2006) и прекограничне сарадње (2007-2009) 2009) у Србији Програми суседске и прекограничне сарадње у Србији Подршка ЕУ за сарадњу пограничних региона земаља чланица и земаља изван

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU I TEMPUS PROJEKT “Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog B

UNIVERZITET U SARAJEVU I TEMPUS PROJEKT  “Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog B Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju Fuada Muslić, prof. Mr. Alma Zolota 7. međunarodna konferencija BAM 2013, Sarajevo, NUB BiH, 18. 10. 2013. Učesnici projekta EU: koordinator

Више

removic

removic Политика подршке Завода за интелектуалну својину МСП у комерцијализацији права интелектуалне својине Подрегионална конференција о спровођењу и комерцијализацији права интелектуалне својине - јачање капацитета

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

Europska poduzetnička Title mreža Hrvatske PLACE PARTNER S LOGO HERE Sub-title Varaždin, Vesna Torbarina, HGK European Commission Enterpri

Europska poduzetnička Title mreža Hrvatske PLACE PARTNER S LOGO HERE Sub-title Varaždin, Vesna Torbarina, HGK European Commission Enterpri Europska poduzetnička Title mreža Hrvatske PLACE PARTNER S LOGO HERE Sub-title Varaždin, 28.04.2009. Vesna Torbarina, HGK Sadržaj Enterprise Europe Network Europska poduzetnička mreža Hrvatske Usluge Europske

Више

upustvo_mentoring

upustvo_mentoring Crna Gora Ministarstvo ekonomije Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća UPUSTVO ZA PRUŽANJE MENTORING USLUGA U 2017.GODINI Ovim Upustvom uređuje se postupak relizacije mentoringa u 2017.godini.

Више

ekonferencije.com stručni i naučni skupovi, seminari i konferencije

ekonferencije.com stručni i naučni skupovi, seminari i konferencije ekonferencije.com stručni i naučni skupovi, seminari i konferencije MI SMO KREATIVAN I MODERAN TIM LJUDI SA NOVIM IDEJAMA. locirani u Banjaluci Uvod. U prilici smo da Vam predstavimo ekonferencije.com

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti za stručno i obuke informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška

Више

EU Criminal Law and Justice

EU Criminal Law and Justice Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije Program tehničke pomoći Luksemburga Srbiji Pravosudna akademije Republike Srbije Krivično pravo i pravosuđe EU Gostujući predavač Gabriela Ivan-Cucu,

Више

Slide 1

Slide 1 HERE Seminar o doktorskim studijama 29-30. octobar 2015. Podgorica Rektorat Univerziteta Crne Gore Šta je HERE? Higher Education Reform Experts Aktivnost u okviru Ključne akcije 3: Podrška politikama obrazovanja

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

Министарство трговине, туризма и телекомуникације JUNA VRNJAČKA BANJA POZIVNO PISMO

Министарство трговине, туризма и телекомуникације JUNA VRNJAČKA BANJA POZIVNO PISMO Министарство трговине, туризма и телекомуникације 24 26. JUNA 2016. VRNJAČKA BANJA POZIVNO PISMO BUSINESS SAMIT - UPOSLIMO SRBIJU I GEGULA SAJAM TURIZMA, HRANE I PIĆA 24 26. JUNA 2016. VRNJAČKA BANJA,

Више

Slide 1

Slide 1 Da zajednički ocenimo ostvarene rezultate i da nam pomognete u unapređenju programa 1 deo/ Odakle smo krenule i dokle smo stigle? 2 deo/ Kako ste ocenile naš rad? 3 deo/ Šta je novo? 4 deo/ Kako možemo

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS РАСПОРЕД НАСТАВЕ за предмете мастер академских студија 2016/17. година Предмет Модул Датум Време Сала Администрација базе података 8-10. фебруар 2017. 13-17. фебруар 2017. Алати и методе софтверског инжењерства

Више

Microsoft Word - Poziv za ISO Februar 2016

Microsoft Word - Poziv za ISO Februar 2016 POZIV ZA JEDNODNEVNU OBUKU: UPOZNAVANJE SA NOVOM VERZIJOM STANDARDA ISO 9001:2015 Datum održavanja: 04.02.2016 Mesto: Beograd KRATAK UVOD I CILJ OBUKE Najpoznatiji standard za sisteme menadžmenta kvalitetom

Више

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE (ETS) Matilda Copić Zagreb, 11.5.2016. EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014. - 2020. 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA 2. TRANSNACIONANA SURADNJA 3. MEĐUREGIONALNA SURADNJA

Више

KA2 projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

KA2 projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA2 projekti rateških partnerstava u oblasti i obuka informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning

Више

Projekat finansira Evropska unija Projektni zadatak Kreiranje i provođenje obuke za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za preživjele od m

Projekat finansira Evropska unija Projektni zadatak Kreiranje i provođenje obuke za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za preživjele od m Projektni zadatak Kreiranje i provođenje obuke za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za preživjele od mina Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana Organizacija UDAS za potrebe projekta

Више

Europass

Europass Europass Curriculum Vitae Format Lični podaci Prezime(na)/Ime(na) Krivokapić Slobodanka Adresa(e) Podgorica Telefon(i) +382 020 208-145 Mobilni telefon(i) +382 69 062 319 Fax(ovi) +382 020 208 146 E-mail

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

Marketing (komunikacijski) plan MEHANIZMI ZA DISTRIBUCIJU PROMOTIVNOG MATERIJALA Brod Septembar 2018.

Marketing (komunikacijski) plan MEHANIZMI ZA DISTRIBUCIJU PROMOTIVNOG MATERIJALA Brod Septembar 2018. Marketing (komunikacijski) plan MEHANIZMI ZA DISTRIBUCIJU PROMOTIVNOG MATERIJALA Brod Septembar Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Razumijevanje komunikacijskih potreba... 2 3. Komunikacijski izazovi... 3 4. Komunkacijski

Више

PROGRAM RADA UGOVORNE OKRUŽNE PRIVREDNE KOMORE PIROT Pirot, avgust godine

PROGRAM RADA UGOVORNE OKRUŽNE PRIVREDNE KOMORE PIROT Pirot, avgust godine PROGRAM RADA UGOVORNE OKRUŽNE PRIVREDNE KOMORE PIROT Pirot, avgust 2017. godine SADRŽAJ: 1. UVOD 2. MISIJA I VIZIJA 3. OSNOVNE AKTIVNOSTI PRIVREDNE KOMORE PIROT 3.1. Povezivanje privrednih subjekata 3.2.

Више

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike SVE NA JEDNOM MJESTU ZA VAŠE KVALITETNIJE I POVOLJNIJE POSLOVANJE! Prepoznajemo vaše potrebe

Више

Slide 1

Slide 1 1 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА Управљање пројектима и локално - економски развој Искуство у области обављања послова ЛЕР-а Београд, октобар 2018. Улога и надлежност ЛС у области 2 ЛЕР-а Надлежности: Закон

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

CV Vladimir Medan SR avgust javni

CV Vladimir Medan SR avgust javni DR VLADIMIR MEDAN CURRICULUM VITAE Glavne reference - Značajno iskustvo u bankarskom sektoru (Generalni direktor, predsednik Izvršnog odbora-ceo, Izvršni direktor i savetnik Generalnog direktora u trajanju

Више

Пројекат финансира Европска унија ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИЈАMA У СРБИЈИ

Пројекат финансира Европска унија ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИЈАMA У СРБИЈИ Пројекат финансира Европска унија ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИЈАMA У СРБИЈИ ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИЈАMA У СРБИЈИ Пројекат подршке иновацијама у Србији у вредности од 8.4 милиона финансира се кроз претприступне

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

sc on ntb and tbt

sc on ntb and tbt BOSNIA AND HERZEGOVINA MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS Perspektive održivih energetskih rješenja za bosanskohercegovačke gradove ERMINA SALKIČEVIĆ DIZDAREVIĆ, ZAMJENICA MINISTRA VANJSKE

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KОРПОРАТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2018. ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ ВЕРТИКАЛНО ИНТЕГРИСАНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ Структура акционарског капитала Око 3 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА уложено је у развој НИС-а од 2009.

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Spor

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Spor P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и П Р Е Д Л О Г На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01), ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Више

Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanj

Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanj Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanje određenih razvojnih ciljeva. Samo one zajednice,

Више

Slide 1

Slide 1 Колаборативна софтверска платформа за управљање иновацијама WBCInno Колаборативна софтверска платформа за управљање иновацијама Интранеа решења д.о.о. Крагујевац Теме Зашто иновациона платформа? Практични

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, 20.10.2015. godine Education and Culture Date: in 12 pts Sadržaj prezentacije Osnovne informacije

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Slide 1

Slide 1 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA NEKRETNINE INSPIRE PRVA NACIONALNA RADIONICA Božidar Pavidevid Odsijek za razvoj IS Bečići, Budva 06. decembar, 2012 INSPIRE i NIGP Proizvođači prostornih podataka Državne

Више

TANJUG, Video >>>> RTS, Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih n

TANJUG, Video >>>> RTS, Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih n TANJUG, 20.06.2014. Video >>>> RTS, 20.06.2014. Počela Peta konferencija medicinske dijaspore Redovni susreti srpskih lekara i eksperata medicinskih nauka iz zemlje i dijaspore doprinose stalnom unapređenju

Више

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc На основу чл. 10,11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 3.септембра 2011. године, усвојен је следећи С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

EU4B_CfP_Export_PPP_

EU4B_CfP_Export_PPP_ EU4Business Javni poziv za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora Podrška iz programa IPA 2016 u sektoru konkurentnosti i inovacija - Akcija Strategije lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini

Више

letakHorizon.cdr

letakHorizon.cdr LNOG RAZV JA OJ EZ AV CI ZA PODRŠ KU OMSKOG IS ON K O E A S SAVEZ NEVLADINIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA PODRŠKU EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA HORIZONT 2024 Ferhadija 11 71 000 Sarajevo Tel.: +387 33 217 391

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

ПРОГРАМ РАДА са финансијским планом АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ГОДИНУ Бијељина, фебруар године

ПРОГРАМ РАДА са финансијским планом АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ГОДИНУ Бијељина, фебруар године ПРОГРАМ РАДА са финансијским планом АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Бијељина, фебруар 2017. године САДРЖАЈ 1. УВОД...3 2. ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ...3 3.

Више

EXC_BROSURA_Tour ver_05

EXC_BROSURA_Tour ver_05 It's all about the experience! Vaš digitalni put do boljih poslovnih rezultata Želite li svojim postojećim prodajnim kanalima omogućiti podršku za jednostavniju i bržu prodaju? Smatrate da postoji potencijal

Више

Sadržaj ACROSSEE Završna konferencija.2 B I L T E N 02 Decembar 2014 ACROSSEE projekat: Radionica u EU parlamentu o usmeravanju transportnih veza na Z

Sadržaj ACROSSEE Završna konferencija.2 B I L T E N 02 Decembar 2014 ACROSSEE projekat: Radionica u EU parlamentu o usmeravanju transportnih veza na Z Sadržaj ACROSSEE Završna konferencija.2 B I L T E N 02 Decembar 2014 ACROSSEE projekat: Radionica u EU parlamentu o usmeravanju transportnih veza na Zapadnom Balkanu...3 Donošenje strategije EU za Jadransko-jonski

Више

STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopun

STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopun STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period 2015-2020 (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, 2019 1 U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi

Више

BOSNA i HERCEGOVINA Spremnost za ulaganje privatnog kapitala na Zapadnom Balkanu Podrška finansijskom upravljanju u MMS preduzećima za pristup finansi

BOSNA i HERCEGOVINA Spremnost za ulaganje privatnog kapitala na Zapadnom Balkanu Podrška finansijskom upravljanju u MMS preduzećima za pristup finansi BOSNA i HERCEGOVINA Spremnost za ulaganje privatnog kapitala na Zapadnom Balkanu Podrška finansijskom upravljanju u MMS preduzećima za pristup finansiranju putem privatnog kapitala 14. Oktobar 2019 Privredna

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више