PRIOPĆENJE ZA MEDIJE Digitalna televizija u Jugoistočnoj Europi SEE Digi.TV Projekt pod nazivom Digitalna televizija u jugoistočnoj Europi SEE Digi.TV

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRIOPĆENJE ZA MEDIJE Digitalna televizija u Jugoistočnoj Europi SEE Digi.TV Projekt pod nazivom Digitalna televizija u jugoistočnoj Europi SEE Digi.TV"

Транскрипт

1 PRIOPĆENJE ZA MEDIJE Digitalna televizija u Jugoistočnoj Europi SEE Digi.TV Projekt pod nazivom Digitalna televizija u jugoistočnoj Europi SEE Digi.TV i njegova provedba na međunarodnoj razini započeli su 1. siječnja godine, a trajat će do 30. travnja godine. Potpisom ugovora o nepovratnim sredstvima iz pretpristupnog programa Europske unije IPA s Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske 28. prosinca 2011.godine osigurana su sredstva za provedbu navedenog projekta i u Republici Hrvatskoj u trajanju od 16 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi ,50 eura, od čega je ,97 eura dodijeljeno Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) i Agenciji za elektroničke medije (AEM), pri čemu Europska unija financira aktivnosti projekta s 85 % sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a s 15 % sredstava sudjeluju HAKOM-a i AEM-a. Svrha je projekta usklađivanje aktivnosti uvođenja usluga digitalne televizije u regiji jugoistočne Europe, a neki od ciljeva projekta uključuju: smanjivanje digitalnog jaza unutar regije u svrhu promidžbe razvoja i uvođenja novih interaktivnih usluga u postojećoj DVB-T tehnološkoj platformi; smanjivanje pravnih, tehnoloških i administrativnih nejednakosti u tematici projekta pomoću usklađenih pravnih, tehnološko-ekonomskih i informacijskih kampanja i djelovanja; smanjivanje razlika na području emitiranja digitalne televizije između zemalja Europske unije i zemalja koje sudjeluju u projektu; usklađivanje tehnologije i standarda koji se primjenjuju za DVB-T sustav u regiji; poticanje razvoja i uvođenja novih usluga za sve skupine stranovništva u regiji. Tijekom provedbe projekta HAKOM i AEM imaju priliku učiti na primjerima dobre prakse u zemljama regije i Europske unije te sudjelovati u razmjeni iskustava u cilju usklađivanja regulacije u vezi prelaska s analognog na digitalno emitiranje, učinkovitom uporabom digitalne dividende i daljnjim razvojem radiodifuzijskih i komunikacijskih usluga. Projekt se također bavi pitanjima digitalnog jaza i socijalne uključenosti te će na taj način dugoročno pridonijeti stvaranju regije jednakih mogućnosti. U provedbi projekta sudjeluje ukupno trinaest partnera iz deset zemalja regije uz jednog strateškog partnera i promatrača. Partneri na projeku su uglavnom regulatorna tijela nadležna za regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija i elektroničkih medija u svojim zemljama ili druge institucije aktivne na području informacijskih i komunikacijskih usluga: Albanija (NCRT), Austrija (RTR), Bosna i Hercegovina (CRA), Crna Gora (AEM i EKIP), Hrvatska (HAKOM i AEM), Italija (Informest i AGCOM), Mađarska (IVSZ), Makedonija (SRD), Slovenija (APEK i Sintesio) i Srbija (RBA). 1

2 Dosadašnji rezultati projekta U sklopu provedbe aktivnosti na razini projekta pripremljeno je više dokumenata koji temeljem provedene analize daju pregled pravnog, ekonomskog i tehničkog okvira zemalja regije, sudionica ovog projekta. Temeljem tih provedenih analiza izrađene su i određene smjernice koje imaju za cilj pomoći zemljama regije da unaprijede svoj pravni okvir, te osiguraju što bezbolniji prelazak na digitalnu televiziju u tehničkom i ekonomskom smislu kao i da osiguraju pretpostavke za kontinuirani razvoj i uvođenje novih radiodifuzijskih i komunikacijskih usluga na dobrobit cijelog društva. Jedna od važnih komponenti projekta je i podizanje svijesti javnosti o digitalitaciji te se u okviru projekta razvijaju alati i metode za mjerenje svijesti javnosti kao i smjernice koje mogu pomoći zemljama partnerima u provedbi informativnih i edukativnih kampanja, posebice prema krajnjem korisniku. Tijekom provedbe projektnih aktivnosti do sada je održano ukupno sedam sastanaka izvršnog i upravnog odbora te tehničkih radnih skupina na kojima su obrađivane teme od važnosti za uspješno vođenje i financijsko upravljanje projektom kao i za provođenje aktivnosti projekta u sklopu radnih paketa s ciljem ostvarivanja zadanih rezultata projekta. Sastanci su održani u Ljubljani, Beču, Budvi, Zagrebu, Gorici, Skopju i Sarajevu. Do sada su na razini projekta provedene sljedeće aktivnosti i predstavljeni rezultati koji su ujedno dostupni na službenoj stranici projekta : I. Pravni okvir Cilj radne cjeline pravnog okvira jest analiza zakonodavstva država partnera u vezi s procesom prelaska na digitalno emitiranje kao i priprema i provedba regionalnih smjernica koje pomažu pojedinim državama u unapređenju njihovih pravnih okvira. U svrhu što boljeg korištenja digitalne dividende i njenog usklađivanja u regiji u okviru projekta pripremaju se smjernice radi lakše provedbe procesa prelaska na digitalno emitiranje uz planove sufinanciranja i financiranja za krajnje korisnike i dionike u tom procesu. U tu svrhu pripremljen je dokument analize postojećeg pravnog okvira u kojem je sadržana usporedna pravna analiza zakonskih okvira za prijelaz s analognog na digitalno emitiranje u državama partnerima u projektu. Analiza je pokazala da se nacionalni zakonodavni okviri u pojedinim zemljama članicama Europske unije ili zemljama kandidatima značajno razlikuju. Zbog tih se razlika preporučuje u planiranju i provedbi prelaska na digitalno emitiranje uzeti u obzir prethodna iskustva država koje su već provele prelazak, kao i europski zakonodavni okvir za elektroničke komunikacije i audiovizualne medije. Još jedan dokument nastao kao rezultat rada na projektu su okvirne smjernice o financiranju prelaska na digitalno emitiranje u kojima su predstavljene upute za izradu zakonodavnog okvira za financiranje procesa digitalizacije u državama obuhvaćenim projektom. U pripremi ovoga dokumenta došlo se do zaključka kako su okolnosti u vezi s prelaskom na digitalno emitiranje različite ovisno o pojedinoj državi te je od izuzetne važnosti 2

3 prilagoditi vrstu mjera javnoga financiranja specifičnoj situaciji u svakoj od njih. Partneri na projektu SEE Digi.TV predlažu uspostavu posebnog fonda za digitalizaciju čiji bi zadatak bila raspodjela potpora i dotacija u svrhu podrške prelasku na digitalno emitiranje. Izrađen je također dokument o smjernicama za uporabu digitalne dividende koji pruža odličan pregled ključnih dokumenata i uputa koje mogu poslužiti zemljama za izradu vlastitih strategija dodjele frekvencija iz područja digitalne dividende, zaštite radiodifuzije i međunarodne kooridnacije frekvencija u pojasu MHz. II. Tehnički okvir Radna cjelina pod nazivom Tehnički okvir bavi se tehničkim vidovima procesa prelaska na digitalno emitiranje kako bi se izbjeglo fragmentiranje digitalnog emitiranja u regiji. Do sada je u okviru ove radne cjeline izrađena procjena tehničkog okvira u kojoj su opisane postojeće dostupne tehnologije za digitalno zemaljsko TV emitiranje i emitiranje zvuka, u kojoj su ponuđeni dodatni podaci za laboratorijska i terenska mjerenja kao i pripadajuće zakonodavstvo. U dokumentu o specifikacijama prijamnika i testiranju usklađenosti opisane su primijenjene tehnologije sa zajedničkim pristupom koje nacionalnim institucijama pomažu u izradi tih specifikacija u pojedinim zemljama. III. Ekonomski okvir Izrađen je sveobuhvatni pregled strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje u državama partnerima. Za svaku državu pripremljene su regionalne smjernice za proces prelaska na digitalno emitiranje s prijedlogom načina na koji dalje trebaju razvijati svoje strategije. Trenutačno dostupni rezultati obuhvaćaju analizu nacionalnih strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje koja služi kao osnova za daljnji razvoj digitalizacije u regiji. Za svaku državu izrađene su regionalne smjernice za razvoj strategija za prelazak s analognog na digitalno emitiranje, što je dokument od posebne važnosti za države koje još nisu provele taj postupak. IV. Obavještavanje javnosti U okviru radne cjeline podizanja svijesti javnosti o ovoj temi, pripremljeni su alati i metode za mjerenje svijesti javnosti koje služe kao smjernice za mjerenje svijesti javnosti i načinu izrade odgovarajućeg istraživačkog alata. U svrhu podizanja svijesti i obavještavanja javnosti o projektu i rezultatima projekta izrađen je Komunikacijski plan te su pripremljene i podijeljene dvije brošure. Ciljana publika komunikacije u svrhu podizanja svijesti o važnosti prelaska s analognog na digitalno emitiranje uključuje ne samo partnere na projektu već i ostale dionike, pružatelje 3

4 usluga, industriju informacijskih i komunikacijskih tehnologija, predstavnike nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela vlasti kao i stanovnike država sudionica u projektu i medije. U okviru projekta održane su dvije međunarodne konferencije projekta SEE Digi.TV. Prvu međunarodnu konferenciju organizirao je, od 19. do 20. travnja godine u Trstu u Italiji, Informest u suradnji s talijanskim regulatorom za elektroničke komunikacije i medije (Agcom), regionalnim komunikacijskim odborom pokrajine Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG) i sa svim partnerima na projektu SEE Digi.TV. Sudionici konferencije, osim samih projektnih partnera, uključili su regulatorne agencije, javne i privatne komunikacijske udruge i institucije iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Italije, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Teme rasprava na konferenciji bavile su se pitanjima digitalne dividende, strategijama izdavanja dozvola i vezanim pravnim pitanjima, podizanjem svijesti javnosti u svezi prelaska na digitalnu televiziju te izazovima i prilikama digitalne zemaljske TV platforme i primjene DVB-T2 standarda. Drugu međunarodnu konferenciju organizirao je 18. i 19. listopada godine u Ljubljani slovenski regulator APEK, ujedno i vodeći partner projekta,. Glavne teme konferencije bavile su se pitanjima digitalnog jaza, dodjele digitalne dividende, mogućnosti daljnjeg razvoja zemaljske digitalne televizije, te stanje na tržištu televizije koja se emitira putem drugih digitalnih platformi. Na skupu je zaključeno da proces digitalizacije dolazi s velikim brojem popratnih pojava na koje se treba svaka zemlja posebno pripremiti, a utjecaji tih pojava razlikovat će se ovisno o različitim specifičnostima regije i zemlje. Također, zaključeno je da je sam projekt izuzetno koristan za sve sudionike regije, jer se aktivnom i kontinuiranom razmjenom ideja i iskustava postiže visoka razina svijesti o svim pozitivnim, ali i o negativnim utjecajima digitalizacije na tržišta i pojedine skupine u društvu. Digitalna televizija i digitalna dividenda u Hrvatskoj Nakon usvajanja Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskog programa u Republici Hrvatskoj, s glavnim strateškim ciljem isključivanja analogne televizije i potpunog digitalnog emitiranja televizijskih programa na području cijele Republike Hrvatske od 1. siječnja postupak prelaska s analognog na digitalnog emitiranje uspješno je obavljen do 5. listopada godine, kada je i svečano obilježen potpuni prelazak na digitalno emitiranje. Prelaskom na digitalnu televiziju omogućen je prijam kvalitetnije slike i zvuka, oslobođene su frekvencije za uvođenje novih programa, što otvara mogućnost povećanja ukupnog broja programa i razvoja pluralizma medija te su osigurani preduvjeti za planiranje i dodjelu pojasa MHz mobilnim komunikacijama. Trenutno se u Republici Hrvatskoj odašilju programi zemaljske digitalne televizije putem pet mreža, odnosno multipleksa digitalne televizije. Multipleksi A i B namijenjeni su za javni servis i za komercijalne nakladnike s pokrivanjem na razini cijele države. Multipleks D namijenjen je za komercijalne nakladnike s pokrivanjem na razini države i za nakladnike s lokalnim/regionalnim pokrivanjem. U mrežama multipleksa A, B i D odašilje se i nekoliko 4

5 novih programa (RTL2, DOMA TV, HRT3, CMC, SPTV i dr.), koji u zemaljskoj analognoj televiziji nisu bili dostupni, a pojedini lokalni programi danas su dostupni na znatno većem regionalnom području. Ukupno, multipleksi A, B i D danas nude 30 besplatnih programa. Multipleksi C i E, koristeći DVB-T2 sustav prijenosa TV signala, putem naplatne televizije ( pay-tv ) komercijalnog naziva EVO TV nude oko 40 dodatnih programa u kvaliteti standardne (SD) i visoke razlučivosti (HD). Oslobađanjem frekvencijskog spektra omogućeno je i uvođenje širokopojasnih mreža pokretnih komunikacija u području digitalne dividende MHz te je Vijeće HAKOM-a u listopadu godine tvrtkama Hrvatski Telekom d.d. i VIPnet d.o.o. izdalo dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske za frekvencijski pojas / MHz, na vremensko razdoblje do 18. listopada godine. Ovime je Republika Hrvatska postala prva zemlja u regiji koja je dodijelila ovaj dio radiofrekvencijskog spektra za tu primjenu. Frekvencijski pojas / MHz posebno je pogodan za implementaciju LTE mreže u ruralnim, odnosno slabije naseljenim područjima do kojih nije isplativo doći drugim vrstama širokopojasnog pristupa, a ostvarive brzine prijenosa podataka su mnogostruko veće od onih u mrežama ranijih generacija (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA). Aktivnosti projekta do kraja godine U okviru komunikacijskih aktivnosti Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) i Agencija za elektroničke medije (AEM) organiziraju radionicu o digitalnoj televiziji za dionike na tržištu elektroničkih komunikacija i medija. Ova jednodnevna radionica održat će se 4. prosinca godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu radi povećanja svijesti dionika tržišta o prelasku na digitalnu televiziju te mogućnostima koje se pružaju kroz uporabu oslobođenog dijela spektra tzv. digitalne dividende, a mogu pridonijeti poboljšanju postojećih i uvođenju novih usluga, te pozitivno utjecati na smanjenje digitalnog jaza. Do kraja godine planiran je još jedan sastanak projektnih partnera na razini upravnog odbora i tehničke skupine u Beogradu s ciljem postupnog dovršetka aktivnosti u okviru tehničke, pravne i ekonomske radne cjeline te one o svijesti javnosti, kako bi se uspješno pripremili i posljednji izlazni rezultati do kraja SEE Digi.TV projekta u travnju godine. # # # 5

Predlozak za prezentacije-Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti HR

Predlozak za prezentacije-Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti HR Na putu prema 5G - regulativa i planirane aktivnosti Infofest 2018 Budva, Crna Gora 1 2.10.2018. 1 (11) 5G RADNA SKUPINA 5G radna skupina unutar HAKOM-a zadužena je za identifikaciju glavnih izazova pri

Више

Slide 1

Slide 1 IMPLEMENTACIJA EUROPSKE AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IV. Međunarodni andragoški simpozij 18. travnja 2016. Makarska 1 Sadržaj 1.Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih, I. ciklus, 2012.

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj 2010. godine 1 Temeljem članka 16.18 Izbornog zakona

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska

Mreža CIVINET  Slovenija-Hrvatska Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE Izvještaj o djelovanju Mreže u 2018. Tivat, 5. 3. 2019. Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, Tajništvo CIVINET-a O mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE

Више

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010 P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora Sarajevo, april 2010. godine Na osnovu člana 16.18 Izbornog zakona Bosne

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradnici Potrebni resursi Ljudski Materijalni Financijski Instrumenti promocije Mini marketing

Више

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE (ETS) Matilda Copić Zagreb, 11.5.2016. EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014. - 2020. 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA 2. TRANSNACIONANA SURADNJA 3. MEĐUREGIONALNA SURADNJA

Више

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation URBAN-E: Elektromobilnost u urbanim čvorištima kohezijskih zemalja TenTec Proposal Number: 2016-EU-TMC-051-S (277574) Trajanje projekta (uključivo prijavu): 1..2017-1.12.2020 Pozadina Kohezijske zemlje

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni usporedni podatci za tr\236i\232te elektroni\350kih komunikacija RH,Q12017.)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni usporedni podatci za tr\236i\232te elektroni\350kih komunikacija RH,Q12017.) Izvještaj se temelji na redovito prikupljanim podacima od svih operatora na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj. U nekim slučajevima HAKOM ne može uvidjeti neispravnost u izvještajima/podacima

Више

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017.

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 2017. - 2020. SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017. SADRŽAJ 1. UVOD...3 2. CILJEVI...3 Opći ciljevi...4 Specifični ciljevi...4

Више

Centar za mlade

Centar za mlade CENTAR ZA MLADE Stukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade MEĐUNARODNI DAN MLADIH obilježava se 12. kolovoza, odlukom UN-a od 1999. godine ovogodišnja tema: Sigurni prostori za mlade Sigurni

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni usporedni podatci za tr\236i\232te elektroni\350kih komunikacija RH,Q22018.)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni usporedni podatci za tr\236i\232te elektroni\350kih komunikacija RH,Q22018.) Izvještaj se temelji na redovito prikupljanim podacima od svih operatora na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj. U nekim slučajevima HAKOM ne može uvidjeti neispravnost u izvještajima/podacima

Више

broj034.pdf

broj034.pdf Na osnovu člana 39. stav 1. i člana 32. stav 3, a u vezi sa članom 31. i članom 37. stav 1. tačke a) i c) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i Pravilom 49/2009

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Desk Kreativne Europe Ministarstvo kulture RH VARŽDIN 13.3.2019. Europska komisija Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU)

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) IMPRESUM SADRŽAJ Nakladnik: Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET Idejno, sadržajno i grafičko oblikovanje i priprema: Tridea d.o.o., Demode

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE Prosinac 2017. 1 Sadržaj 1 UVOD... 3 2 CILJEVI... 4 3 MJERE I AKTIVNOSTI... 5 4 NOSITELJI...

Више

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 4201 Na temelju članka 70. stavka 5. točke 2. i članka 84. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08.) ministar

Више

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 Amandman 170 Uvodna izjava 3. (3) Zbog brzog tehnološkog razvoja i dalje se mijenja način stvaranja, proizvodnje, distribucije i iskorištavanja djela i drugih sadržaja. Javljaju se

Више

Putevima EU Program Europa za građane SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA G

Putevima EU Program Europa za građane SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA G Putevima EU Program Europa za građane 2014.-2020. SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA -DANILOVGRAD Koji je cilj projekta?

Више

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA ČakRA d.o.o. Čakovec UVOD Razvojna agencija grada Čakovca započela je sa radom u svibnju 2007.g., te u studenom 2009. zapošljava

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-05/19-03/01 URBROJ: 376-06-1-19-8 Zagreb, 12. srpnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. i članka 89. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation O platformi School Education Gateway Europska internetska platforma za školsko obrazovanje MJESTO NA KOJEM SE MOGU PRONAĆI EUROPSKA POLITIKA I PRAKSA ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA O platformi Predstavljena na 23

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER

EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER EU projekti: Mayors in Action / TOGETHER Međunarodna konferencija Pametna energetska rješenja za održivi razvoj Zagreb, 10. svibnja 2017. Mayors in Action Jačanje potpornih struktura Sporazuma gradonačelnika

Више

konferencija o energetskoj učinkovitosti 25. i 26. travnja, Terme Tuhelj buđenje graditeljstva Stručnjaci s područja energetske učinkovitosti predstav

konferencija o energetskoj učinkovitosti 25. i 26. travnja, Terme Tuhelj buđenje graditeljstva Stručnjaci s područja energetske učinkovitosti predstav konferencija o energetskoj učinkovitosti 25. i 26. travnja, Terme Tuhelj Stručnjaci s područja energetske učinkovitosti predstavljaju: Energetska učinkovitost - kako je zamišljena Planovi i projekti u

Више

Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće ko

Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće ko Newsletter projekta KISS ME! Svakih 6 mjeseci stizat će novi newsletter koji će sadržavati podatke o napretku projekta, najnovije vijesti, sljedeće korake te nadolazeće događaje. Ostanite obaviješteni

Више

(Microsoft Word - IZ-PP-OD-WT et al-poni\232tenje odluke o koncesiji OB \236upanija doc)

(Microsoft Word - IZ-PP-OD-WT et al-poni\232tenje odluke o koncesiji OB \236upanija doc) KLASA: 344-01/10-01/1151 URBROJ: 376-04-11-02 Zagreb, 02. ožujka 2011.g. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1., članka 12. stavka 3. i članka 29. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (Narodne novine

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

KOMUNIKACIJSKI PLAN Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za Europska unija Zajedno do fondova EU Europskih struk

KOMUNIKACIJSKI PLAN Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za Europska unija Zajedno do fondova EU Europskih struk KOMUNIKACIJSKI PLAN Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku

Више

Microsoft Word Updated FAQ-EN_HR.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_HR.docx TVOJ PRVI POSAO PREKO EURES-a Često postavljana pitanja Općenito Gdje mogu pronaći informacije o programu Tvoj prvi posao preko EURES-a (YFEJ)? Informacije možete preuzeti s portala EURES-a na: http://eures.europa.eu

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Odgovor građana na klijentelizam u medijima MEDIA CIRCLE PROJEKT Indeks klijentelizma u medijima: Mjerenje stvarnosti Munir Podumljak Zagreb, 15.12.2017 Zahvala Odgovor građana na klijentelizam u medijima,

Више

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska

Mreža CIVINET  Slovenija-Hrvatska Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE. ŠTO SMO RADILI U 2017. Kruševac, 23. veljače / februara 2018. Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, Tajništvo CIVINET-a O mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:   Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

Microsoft PowerPoint - KR-Aleric.ppt

Microsoft PowerPoint - KR-Aleric.ppt Potreba za prekograničnom nom suradnjom na tržištu tu rada O nama Broj stanovnika - 4.437.460 Stopa zaposlenosti (15-64) 56,7% Stopa nezaposlenosti: Administrativni izvori 14,9% Anketa radne snage - 9,0%

Више

Program ruralnog razvoja RH Uputa o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj Financijske instit

Program ruralnog razvoja RH Uputa o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj Financijske instit Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Uputa o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata za ruralni razvoj Financijske institucije i krajnji primatelji financijskih instrumenata

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

Savjet mladih Općine Medulin mobitel: 099/ Medulin, 15.ožujka Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o sav

Savjet mladih Općine Medulin mobitel: 099/ Medulin, 15.ožujka Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o sav Savjet mladih Općine Medulin savjetmladihmedulin@gmail.com mobitel: 099/2531893 Medulin, 15.ožujka 2016. Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 30. Odluke

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Izvještaj o javnoj raspravi projekta Općina Sukošan je provela javnu raspravu projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava bila je o

Izvještaj o javnoj raspravi projekta Općina Sukošan je provela javnu raspravu projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava bila je o Izvještaj o javnoj raspravi projekta Općina Sukošan je provela javnu raspravu projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a. Javna rasprava bila je otvorena u razdoblju od 22.3.2019. do 23.4.2019. Obavijest

Више

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Odgovori na komentare sa završene javne rasprave o prijedlogu teksta Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra VIPnet d.o.o.

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Microsoft PowerPoint - DVB u Srbiji-TELSIKS07-RTS [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DVB u Srbiji-TELSIKS07-RTS [Read-Only] [Compatibility Mode] Предности дигиталног емитовања За државу : 1. Уштеда у спектру За емитере: 1. Уштеда у броју предајника и 2. Уштеда у енeргији За произвођаче програма: 1. Могућност емитовања великог броја нових садржаја

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode 25. studenog 2013. Cilj: dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša kroz razvoj infrastrukture u području gospodarenja otpadom, poboljšanje sustava

Више

Aktivnosti HUOJ-a

Aktivnosti HUOJ-a Aktivnosti HUOJ-a siječanj rujan 2013 Članstvo Članovi 9/2013. 12/2012. 9/2013. vs. 12/2012 5/2012 9/2013. vs 5/2012 Redovni 499 516-4% Pridruženi 49 29 68% Ukupno 548 545 0,5% 479 14% Carpe diem Održana

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

Microsoft Word - VL-RK-PL-INTS-Plan_dodjele_MV_HAKOM_web doc

Microsoft Word - VL-RK-PL-INTS-Plan_dodjele_MV_HAKOM_web doc MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 2 GHz Frekvencijski raspon: 2085 2110 MHz Kanalni raspored: Izvedeni raspored unutar donjeg dijela CEPT Rec. T/R 13 01 Annex C ETSI norma: EN 300 454 Ostale ETSI

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GRAD ZAGREB U pametnom gradu investicije u ljudski i društveni kapital, tradicionalnu i modernu komunikacijsku infrastrukturu pridonose održivom gospodarskom rastu i visokoj kvaliteti života, sa mudrim

Више

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016 INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016. godine predala Zahtjev za članstvo u EU. Nakon što

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja 2019. (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski poslovi) 13. i 14. svibnja 2019. 9223/19 ADD 1 iml/lr/dh

Више

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723 Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, 10 001 Zagreb 091/2503-903, @bioteka.hr OIB: 55178657512, IBAN: HR6723400091110426699 Operativni plan djelovanja za 2016. godinu

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE

Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga 2018. (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Promet, telekomunikacije i energetika) zgrada

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. Forum obiteljskog smještaja Zagreb, 02.-03. veljače, 2018. Dr. sc. Renata Tomljenović, Institut za turizam, Zagreb Projektna ideja - polazište Visoka zastupljenost privatnog smještaja u Hrvatskoj 87

Више

Pravilnik - pročišćeni tekst

Pravilnik - pročišćeni tekst P R A V I L N I K O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16. i 126/17.) r

Више

Slide 1

Slide 1 Zaštita potrošača: aktivnosti Hanfe Tomislav Ridzak, član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Zagreb, 12. prosinca 2018. Aktivnosti Hanfe u području zaštite potrošača Hanfa

Више

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike SVE NA JEDNOM MJESTU ZA VAŠE KVALITETNIJE I POVOLJNIJE POSLOVANJE! Prepoznajemo vaše potrebe

Више

Vijeće Vijeće Europske unije IZVORI INFORMACIJA O EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Koja je razlika između Europskog vijeća i Vijeća Europske unije? Kako mogu

Vijeće Vijeće Europske unije IZVORI INFORMACIJA O EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Koja je razlika između Europskog vijeća i Vijeća Europske unije? Kako mogu Vijeće Vijeće Europske unije IZVORI INFORMACIJA O EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Koja je razlika između Europskog vijeća i Vijeća Europske unije? Kako mogu posjetiti te dvije institucije? Mogu li pratiti rad

Више

Microsoft Word Predlog RATEL - Pravilnik, prihvacene izmene

Microsoft Word Predlog RATEL - Pravilnik, prihvacene izmene НАЦРТ РАТЕЛ-а На основу члана 104. став 1. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10) Министар за телекомуникације и информационо друштво, на предлог Републичке агенције за

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NEW FINANCE novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene BEM trening - Inovativno financiranje projekata energetske učinkovitosti i alternativni modeli nabave 12. travnja

Више

HRVATSKI SABOR KLASA: /17-18/180 URBROJ: II V ~NP*021-12/17-18/180*65-17-W*H3 Zagreb, 24. srpnja ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVA

HRVATSKI SABOR KLASA: /17-18/180 URBROJ: II V ~NP*021-12/17-18/180*65-17-W*H3 Zagreb, 24. srpnja ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVA HRVATSKI SABOR KLASA: 021-12/17-18/180 URBROJ: 65-17-04 II V ~NP*021-12/17-18/180*65-17-W*H3 Zagreb, 24. srpnja 2017. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA Na temelju članka 143. stavka 2. Poslovnika

Више

Microsoft Word - Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra-pročišćeni tekst

Microsoft Word - Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra-pročišćeni tekst (NN br. 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16, 126/17 i 55/18) PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA neslužbeni pročišćeni tekst

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Microsoft Word - IZ-AT-UT-OPR-Pojmovnik-v5.0

Microsoft Word - IZ-AT-UT-OPR-Pojmovnik-v5.0 POJMOVNIK o značenju pokazatelja i načinu ispunjavanja periodičkih upitnika o pregledu tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj Ovim dokumentom određuje se način ispunjavanja periodičkih

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Aktivni-izvadak-MBS EU0CLTN.pdf

Aktivni-izvadak-MBS EU0CLTN.pdf MBS: OIB: TVRTKA: 0605425 88551335012 SJEDIŠTEADRESA: 13 Split (Grad Split) Put Trščenice 10 PRAVNI OBLIK: dioničko društvo H1 TELEKOM dioničko društvo za telekomunikacijske usluge English H1 TELEKOM d.d.

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE ZA GODINU Mart godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE ZA GODINU Mart godine GODIŠNJI IZVJEŠTAJ REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE ZA 2012. GODINU Mart 2013. godine SADRŽAJ I UVODNE NAZNAKE 5 II AKTIVNOSTI IZ OBLASTI EMITOVANJA, TELEKOMUNIKACIJA, UREĐENJA RADIOFREKVENCIJSKOG

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ OBNOVI GRAĐEVINA PRIMJERI USPJEHA 20. i 21. ožujka, TERME TUHELJ BROJNI STRUČNJACI IZ RH I INOZEMSTVA PREDSTAVLJ

KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ OBNOVI GRAĐEVINA PRIMJERI USPJEHA 20. i 21. ožujka, TERME TUHELJ BROJNI STRUČNJACI IZ RH I INOZEMSTVA PREDSTAVLJ 20. i 21. ožujka, TERME TUHELJ BROJNI STRUČNJACI IZ RH I INOZEMSTVA PREDSTAVLJAJU Prva godina provedbe energetski učinkovite obnove zgrada u RH iskustva i uspjesi iz prakse Fondovi EU puna primjena u energetski

Више

Microsoft Word - Rešenje gradonačelnika HR.doc

Microsoft Word - Rešenje gradonačelnika HR.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADONAČELNIK Broj: II-401-927/2015 Dana: 25. 06. 2015. godine Subotica Temeljem članka 25. Zakona o javnom informiranju i medijima ("Sl. glasnik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE Zagreb, 12. lipnja 2013. Z A P I S N I K s 38-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. lipnja 2013. Započeto u 10.05 OSTALI Zdenko Ljevak

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Profil tvrtke Profil tvrtke i portfolio projekata Listopad 2015. SADRŽAJ A. Opće informacije o poduzeću B. Pregled poslova i aktivnosti poduzeća C. Prikaz projekata nacionalnih i europskih fondova D. Prikaz

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 91 / 2013 BROJ NADMETANJA: OTP 39 / 13 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 50 / 2014 BROJ NADMETANJA: OTP 23 / 14 OKVIRNI SPORAZUM: 2 / 14 Z A P

Више