Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 – usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i"

Транскрипт

1 Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku Istraživanje kvalitete zraka Slavonski Brod: Izvještaj 3 usporedba podataka hitnih medicinskih intervencija za godine i godine Zahtjev Županijski zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Analiza podataka: Marko Brkid mag. soc

2 Uvod Analiza je rađena na zahtjev Županijskog zavoda za javno Zdravstvo Brodsko-posavske županije. Zahtjev je obuhvadao usporedbu meteoroloških podataka, podataka o kvaliteti zraka i broja intervencija hitne medicinske pomodi i posjeta pacijenata hitnoj ambulanti/ohbp-u OB Slavonski Brod u razdoblju godine s istim obilježjima u razdoblju godine. Metode Usporedba je rađena na podacimaza grad Slavonski Brod za razdoblje i ,dobivenim iz ista četiri izvora: 1. Podaci sustava ehitna intervencije hitne medicinske pomodi Županijskog zavoda za hitnu medicinu (ŽZHM) Brodsko-posavske županije za ispostavu Slavonski Brod. U navedenim podacima se nalaze terenske intervencije timova hitne medicinske pomodi ispostave ŽZHM Slavonski Brod i posjeti pacijenata hitnoj ambulantiispostave ŽZHM Slavonski Brod. 2. Podaci OHBP - podaci o posjetima pacijenata odjelu Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) iz Opde bolnice Slavonski Brod. 3. Podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) podaci o maksimalnoj i minimalnoj temperaturi, srednjoj vrijednosti tlaka zraka i srednjoj vrijednosti relativne vlažnosti zraka po danu. 4. Podaci Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) podaci o kvaliteti zraka za PM2.5 dnevni gravimetrijski, PM10 dnevni gravimetrijski i H 2 Sdnevni iz dvaju mjernih stanica (SL1 i SL2) po danu. Podacima sustava ehitna za ŽZHM ispostavu Slavonski Brod su dodani podaci iz OHBP OB Slavonski Brod, te su promatrani na dva načina: 1. zbrojeno po intervencijama/posjetima po danu (ukupno intervencija/posjeta po danu bez čišdenja duplih zapisa) i 2. zbrojeno pacijent po danu (izuzete su intervencije/posjeti s više od jednog pojavljivanja u ehitna i/ili OHBP po pacijentu po danu, temeljem kriterija isti OIB ili isti MBO na isti datum). U podacima iz sustavaehitna je nedostajao velik broj OIB-a pacijenata za godinu(1 520 od 9 539, odnosno 15.93%), dok je za nedostajao još znatno vedi broj OIB-a (7105 od 11189, odnosno 63.49%),što je za toliki broj smanjilo broj promatranih pacijenata po danu. Ujedno je potrebno napomenuti da u dostavljenim podacima nije bilo podataka o naselju prebivališta, dok pacijenti nisu filtrirani prema državi prebivališta jer bi se time u prevelikoj mjeri smanjio uzorak te je bez podatka o naselju prebivališta nepouzdano na takav način filtrirati uzorak. Svakom danu su pridodani pripadajudi meteorološki podaci i podaci o kvaliteti zraka. Razlika kontinuiranih varijabli između dvije skupine analizirana je Mann-WhitneyWilcoxon testom.za obradu podataka korišten je MS Excel i programski paket SPSS 23. Str. 1 od 10

3 Rezultati Deskriptivna statistika Frekvencije intervencija/posjeta ukupno i uz podjelu zaintervencije provedene u HMP i OHBP u prvih osam mjeseci odnosno prvih osam mjeseci godine prikazane su u Tablici 1. i na Slici 1. Tablica 1. Broj intervencija/posjeta ukupno, za HMP i OHBP prema pacijentu i prema intervenciji ( i ) Intervencije/posjeti Frequency N_pacijent_Dan_OHBP_ N_pacijent_Dan_Hitna_ N_pacijent_Dan_ N_Intervencija_OHBP_ N_Intervencija_Hitna_ N_Intervencija_ N_pacijent_Dan_OHBP_ N_pacijent_Dan_Hitna_ N_pacijent_Dan_ N_Intervencija_OHBP_ N_Intervencija_Hitna_ Hitna OHBP N_Intervencija_ Slika 1. Broj intervencija/posjeta po pacijentu i po intervenciji Mjere centralne tendencije i raspršenostivarijabli prikazani su u Tablici 2. Tablica 2. Mjere centralne tendencije i raspršenosti varijabli Variable N Mean Median Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing N_Intervencija_Hitna_ N_Intervencija_Hitna_ N_Intervencija_OHBP_ N_Intervencija_OHBP_ N_pacijent_Dan_Hitna_ N_pacijent_Dan_Hitna_ N_pacijent_Dan_OHBP_ N_pacijent_Dan_OHBP_ N_pacijent_Dan_ N_pacijent_Dan_ N_Intervencija_ N_Intervencija_ tempmin_ tempmin_ Str. 2 od 10

4 tempmax_ tempmax_ tlak_sred_ tlak_sred_ relativna_vlaga_sred_ relativna_vlaga_sred_ SL1_PM2.5_ SL1_PM2.5_ SL2_PM2.5_ SL2_PM2.5_ SL1_PM10_ SL1_PM10_ SL2_PM10_ SL2_PM10_ SL1_H2S_ SL1_H2S_ SL2_H2S_ SL2_H2S_ Broj intervencija u Slavonskom Brodu u razdoblju kretao se je u rasponu od 105 do 237 intervencija koje su pružene kod 87 do 186pacijenata na dan, dok se za razdoblje broj intervencija kretao u rasponu od 103 do 260 intervencija koje su pružene kod 90 do 250 pacijenata na dan. Srednji broj pacijenata za bio je 139, a srednji broj intervencija 165 na dan, dok je za srednji broj pacijenata bio 133, a srednji broj intervencija 151 na dan. Minimalne temperature za kretale su se u rasponu od -22 do 23.5 o C uz srednju vrijednost 8.5 o C, dok je maksimalna temperatura bila od -7 do 39.6 o C uz srednju vrijednost od 23.3 o C. Raspon tlaka bio je od 989.3do hPa uz srednju vrijednost hPa dok se je srednja vlažnost kretala od 43 do 97 % uz srednju vrijednost od 66 %.Minimalne temperature za kretale su se u rasponu od -11 do 20 o C uz srednju vrijednost 8 o C, dok je maksimalna temperatura bila od -7 do 36 o C uz srednju vrijednost od 21 o C. Raspon tlaka bio je od do hPa uz srednju vrijednost hPa dok se je srednja vlažnost kretala od 38 do 97% uz srednju vrijednost od 75%. Za godine na mjernoj stanici Slavonski Brod 1 vrijednosti PM2.5 kretale su se u rasponu 2.05 do µg/m3 uz srednju vrijednost µg/m3, vrijednosti PM10 kretale su se u rasponu 6.81 do µg/m3 uz srednju vrijednost µg/m3, a vrijednosti H 2 S kretale su se u rasponu do µg/m3 uz srednju vrijednost 0.51 µg/m3.na mjernoj stanici Slavonski Brod 2 vrijednosti PM2.5 kretale su se u rasponu 1.08 do 166 µg/m3 uz srednju vrijednost 16.9 µg/m3, vrijednosti PM10 kretale su se u rasponu 4.4 do µg/m3 uz srednju vrijednost µg/m3, a vrijednosti H 2 S kretale su se u rasponu do µg/m3 uz srednju vrijednost µg/m3. Za godine na mjernoj stanici Slavonski Brod 1 vrijednosti PM2.5 kretale su se u rasponu 1.73 do µg/m3 uz srednju vrijednost µg/m3, vrijednosti PM10 kretale su se u rasponu 3.17 do µg/m3 uz srednju vrijednost µg/m3, a vrijednosti H 2 S kretale su se u Str. 3 od 10

5 rasponu 0.62 do µg/m3 uz srednju vrijednost 1.49 µg/m3. Na mjernoj stanici Slavonski Brod 2 vrijednosti PM2.5 kretale su se u rasponu 2.33 do µg/m3 uz srednju vrijednost µg/m3, vrijednosti PM10 kretale su se u rasponu 0.38 do µg/m3 uz srednju vrijednost µg/m3, a vrijednosti H 2 S kretale su se u rasponu 0.69 do µg/m3 uz srednju vrijednost 3.11 µg/m3. Vrijednosti PM2.5, PM10 i H 2 S analizirane su i ovisno o graničnim vrijednostima (25 µg/m3 za PM2.5, 50 µg/m3 za PM10 i 5 µg/m3 za H 2 S). Vrijednosti na mjernoj stanici Slavonski Brod 1 za godine u 58.85% dana bile su unutar graničnih vrijednosti za PM2.5, u 77.37% dana za PM10 te 83.54% dana za H 2 S dok su na mjernoj postaji Slavonski Brod 2 vrijednosti bile u okviru preporučenog raspona u 68.31% dana za PM2.5, 79.42% za PM10 te 98.35% za H 2 S. Udio dana za koje mjerenja nisu zabilježena na mjernoj postaji Slavonski Brod 1 za H 2 S iznose 13.17%. Udio dana za koje mjerenja nisu zabilježena na mjernoj postaji Slavonski Brod 2 za PM 10 iznose 5.35% dok je za H 2 S udio dana za koji mjerenja nedostaju 0.41%. Vrijednosti na mjernoj stanici Slavonski Brod 1za godine u 64% dana bile su unutar graničnih vrijednosti za PM2.5, u 80% dana za PM10 te 93% dana za H 2 S dok su na mjernoj postaji Slavonski Brod 2 vrijednosti bile u okviru preporučenog raspona u 65% dana za PM2.5, 80% za PM10 te 58% za H 2 S. Udio dana za koje mjerenja nisu zabilježena na mjernoj postaji Slavonski Brod 2 za PM 2.5 i PM 10 iznose 6% odnosno 7% dok je za H 2 S udio dana za koji mjerenja nedostaju čak 33%. Broj i udio dana na mjernim stanicama Slavonski Brod 1 i Slavonski Brod 2 kada su vrijednosti bile u granicama odnosno više od preporučenih te broj pacijenata pregledanih tijekom navedenih dana prikazan je na slikama SL1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PM2.5_2017 PM2.5_2016 PM10_2017 PM10_2016 H2S_2017 H2S_2016 unutar preporučenih vrijednosti povišene vrijednosti nedostaje Slika 2.Broj dana unutar ili izvan graničnih vrijednosti, mjerna postaja Slavonski Brod 1 (2016. i 2017.) Str. 4 od 10

6 SL2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PM2.5_2017 PM2.5_2016 PM10_2017 PM10_2016 H2S_2017 H2S_2016 unutar preporučenih vrijednosti povišene vrijednosti nedostaje Slika 3.Broj dana unutar ili izvan graničnih vrijednosti, mjerna postaja Slavonski Brod 2 (2016. i 2017.) SL1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PM2.5_2017 PM2.5_2016 PM10_2017 PM10_2016 H2S_2017 H2S_2016 unutar preporučenih vrijednosti povišene vrijednosti nedostaje Slika 4.Broj pacijenata na dane unutar ili izvan graničnih vrijednosti, mjerna postaja Slavonski Brod 1 (2016. i 2017.) SL2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PM2.5_2017 PM2.5_2016 PM10_2017 PM10_2016 H2S_2017 H2S_2016 unutar preporučenih vrijednosti povišene vrijednosti nedostaje Slika 5.Broj pacijenata na dane unutar ili izvan graničnih vrijednosti, mjerna postaja Slavonski Brod 2 (2016. i 2017.) Str. 5 od 10

7 Razlike u broju pacijenata, broju intervencija i okolišnih varijabliizmeđu godina U Tablici 3. navedeni su rezultati Mann-WhitneyWilcoxon testa za razliku između godina, te statistička značajnost razlike uz razinu značajnosti od 5% (p < 0.05). Tablica 3. Razlike u broju pacijenata, broju intervencija i okolišnih varijabli između godina Mann-Whitney U p N_Intervencija 19070,5 <0.001 N_pacijent_Dan ,002 tempmin 28175,5 0,344 tempmax ,329 tlak_sred <0.001 relativna_vlaga_sred <0.001 SL1_PM ,577 SL2_PM ,554 SL1_PM ,808 SL2_PM ,629 SL1_H2S <0.001 SL2_H2S 2603 <0.001 Utvrđena je statistički značajnarazlika (U=20378,5, p<.05) između broja intervencija po danu za i godine, te statistički značajna razlika (U=24863, p<.05) između broja intervencija po danu za i godine. Od okolišnih varijabli utvrđena je statistički značajna razlika između godina za srednji tlak (U=23289, p<.05 ), srednju relativnu vlažnost (U=20349, p<.05 ) te za H 2 S na mjernim stanicama SL1 (U=14073, p<.05 ) i SL2 (U=2603, p<.05 ). Razlike između godina ( i ) u broju pacijenata i broju intervencija po danu ovisno o dosizanju graničnih vrijednosti PM2.5, PM10 i H 2 S Ovisno o vrijednostima PM2.5, PM10 i H 2 S testirana je statistička značajnost razlike između godina i ) za broj intervencija i broj pacijenata u danima kada je na SL1 odnosno SL2 premašena granična vrijednost obilježja odnosno kada su vrijednosti bile unutar preporučenih raspona. Za mjernu stanicu SL1 utvrđena je statistički značajna razlika(p<.05) u broju intervencija između godina kad su vrijednosti PM2.5 bile unutar preporučenih raspona i kad su vrijednosti premašile granične vrijednosti obilježja, te kad su vrijednosti PM10 odnosno H 2 S bile unutar preporučenih raspona. Za mjernu stanicu SL2 utvrđena je statistički značajna razlika (p<.05) u broju intervencija između godina kad su vrijednosti PM2.5 odnosno PM10 odnosno H 2 S bile unutar preporučenih raspona. Za mjernu stanicu SL1 utvrđena je statistički značajna razlika (p<.05) u broju pacijenata između godina kad su vrijednosti PM2.5 bile unutar preporučenih raspona, kad su vrijednosti PM10 bile unutar preporučenih raspona i kad su vrijednosti premašile granične vrijednosti obilježja te kad su vrijednosti H 2 S bile unutar preporučenih raspona. Str. 6 od 10

8 Za mjernu stanicu SL2 utvrđena je statistički značajna razlika (p<.05) u broju pacijenata između godina kad su vrijednosti PM2.5 bile unutar preporučenih raspona i kad su vrijednosti premašile granične vrijednosti obilježja, te kad su vrijednosti PM10 bile unutar preporučenih raspona. Na Slikama grafički je prikazan broj intervencija između godina ( , )ovisno o vrijednosti PM2.5, PM10 i H 2 S (_unutar unutar granične vrijednosti, _preko povišene vrijednosti) za mjerne stanice SL1 i SL2. Slika 6. Broj intervencija po danu između godina (1=2016., 2=2017.) za PM2.5(_unutar unutar granične vrijednosti, _preko povišene vrijednosti ) SL1 Slika 7. Broj intervencija po danu između godina (1=2016., 2=2017.) za PM10 (_unutar unutar granične vrijednosti, _preko povišene vrijednosti ) SL1 Slika 8. Broj intervencija po danu između godina (1=2016., 2=2017.) za H 2 S (_unutar unutar granične vrijednosti, _preko povišene vrijednosti ) SL1 Str. 7 od 10

9 Slika 9. Broj intervencija po danu između godina (1=2016., 2=2017.) za PM2.5 (_unutar unutar granične vrijednosti, _preko povišene vrijednosti ) SL2 Slika 10. Broj intervencija po danu između godina (1=2016., 2=2017.) za PM10 (_unutar unutar granične vrijednosti, _preko povišene vrijednosti ) SL2 Slika 11. Broj intervencija po danu između godina (1=2016., 2=2017.) za H 2 S (_unutar unutar granične vrijednosti, _preko povišene vrijednosti ) SL2 Str. 8 od 10

10 Zaključak Provedenim istraživanjem za područje Slavonski Brod kroz usporedbu i godine, odnosno razdoblja godine i godine, utvrđena je statistički značajna razlika između godina po broju intervencija, te statistički značajna razlika između godina za okolišne varijable srednji tlak, srednja relativna vlažnost te H 2 S na mjernim stanicama SL1 i SL2. Između godina je utvrđena i statistički značajna u broju pacijenata i broju intervencija po danu ovisno o dosezanju graničnih vrijednosti PM2.5, PM10 i H 2 S, te je tako za mjernu stanicu SL1 utvrđena statistički značajna razlika (p<.05) u broju intervencija između godina kad su vrijednosti PM2.5 bile unutar preporučenih raspona i kad su vrijednosti premašile granične vrijednosti obilježja, te kad su vrijednosti PM10 odnosno H 2 S bile unutar preporučenih raspona.za mjernu stanicu SL2 utvrđena je statistički značajna razlika (p<.05) u broju intervencija između godina kad su vrijednosti PM2.5 odnosno PM10 odnosno H 2 S bile unutar preporučenih raspona. Utvrđene statistički značajne razlike između i godine za razdoblje potrebno je sagledati uzevši u obzir rezultate istraživanja za pojedinačne godine. Navedeno se pogotovo očituje u vidu suprotnih statistički značajnih povezanosti za i godinu za obilježja PM2.5 i PM10 za mjernu stanicu SL1 i PM2.5 za mjernu stanicu SL2 s brojem intervencija po danu odnosno s brojem pacijenata po danu dok je za utvrđena statistički značajna iako slaba pozitivna povezanost navedenih obilježja, za je utvrđena statistički značajna iako slaba negativna povezanost navedenih obilježja. Kao što je navedeno u istraživanjima za pojedinačne godine ( odnosno godine), i u ovom istraživanju u kojem se uspoređujugodine, obzirom na ograničenja (nedostatak identifikatora, izostanak podataka o prebivalištu) te specifičnost uzorka (domena hitne medicine i način bilježenja posjeta),snaga testova o razlikama između godina i generaliziranje zaključaka razlika dvaju godina na cjelokupnu populaciju u Slavonskom Brodu mogu biti ograničeni. Preporučuje se nastaviti s provedbom daljnjih istraživanja, te dodatnaanaliza i drugih parametara, potencijalno kroz komplementarna istraživanja u kojima bi se promatrao suženi uzorak pacijenata HMP i OHBP odabran teorijski potvrđenim vezama između indikatora prisutnog zagađenja i zdravstvenih tegoba pacijenata zbog kojih se radi medicinska intervencija odnosno pruža hitna medicinska skrb. Str. 9 od 10

OB - Ocjena zahtjeva, ponuda i ugovora

OB - Ocjena zahtjeva, ponuda i ugovora INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O MJERENJIMA POSEBNE NAMJENE ONEČIŠČUJUĆIH TVARI U ZRAKU NA PODRUČJU ŠAŠINOVCA (9. studeni - 10. prosinac 2017.) Zagreb, prosinac 2017.

Више

IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 01

IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 01 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 1.1.-.3.13. GODINE Izrađeno za: Ministarstvo

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO . NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU MJERNE POSTAJE KAREPOVAC 1. siječanj 2017. god. 28.

Више

OB - Ocjena zahtjeva, ponuda i ugovora

OB - Ocjena zahtjeva, ponuda i ugovora INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA U ZONI UTJECAJA CUPOVZ-a U ZAGREBU (2018. godina) Zagreb, prosinac 2018. Broj izvještaja: IMI-P-418/2018

Више

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEĈIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ĈESTICAMA NA PODRUĈJU GRADA ZAGREBA (za 2011. godinu) Zagreb, ožujak 2012. 2 JEDINICA ZA HIGIJENU

Више

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (za 2015. godinu) Zagreb, ožujak 2016. Broj

Више

PRIRUČNIK

PRIRUČNIK LABORATORIJ Benešićeva 21, HR-10000 Zagreb; tel./fax: 01 6145 410; e-mail: sonus@sonus.hr IZVJEŠTAJ O MJERENJU BUKE Oznaka: N-17021 Datum: 2017-08-29 Objekt: ODLAGALIŠTE OTPADA PIŠKORNICA Koprivnički Ivanec

Више

Microsoft Word - DC web08.doc

Microsoft Word - DC web08.doc GODIŠNJE IZVJEŠĆE S MJERNIH POSTAJA ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA 2008 godina Split, lipanj 2009 1 1. UVOD Dalmacijacement d.d. se sastoji od tri tvornice cementa: Sveti Juraj, Sveti Kajo i 10. kolovoz, ukupnog

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO . razdoblje od 01.siječnja do 31.srpnja 2017. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU MJERNE

Више

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l):

Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 24 uzoraka seruma (µmol/l): Zadatak 1 U tablici se nalaze podaci dobiveni odredivanjem bilirubina u 4 uzoraka seruma (µmol/l): 1.8 13.8 15.9 14.7 13.7 14.7 13.5 1.4 13 14.4 15 13.1 13. 15.1 13.3 14.4 1.4 15.3 13.4 15.7 15.1 14.5

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ХИГИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ХИГИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: info@zjzpa.org.rs ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0) 30-436-826 Факс: +381 (0) 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0) 30-454-152 * Факс: +381 (0) 30-435-216 * Е-mail: lag@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 * МБ: 07130279 * Жиро рачун:

Више

46-Skender-utjecaj.indd

46-Skender-utjecaj.indd Nikolina Skender Iva Gričar Gordana Furjan-Mandić Prethodno priopćenje UTJECAJ ŠESTOMJESEČNOG TRENINGA NA NEKE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SINKRONIZIRANIH PLIVAČICA 1. UVOD Za ostvarivanje uspjeha i što boljih

Више

Laboratorij za analitiku i toksikologiju d.o.o. Laboratory for Analytics and Toxicology Ltd. OIB: Matični broj: IBAN: HR

Laboratorij za analitiku i toksikologiju d.o.o. Laboratory for Analytics and Toxicology Ltd. OIB: Matični broj: IBAN: HR Laboratorij za analitiku i toksikologiju d.o.o. Laboratory for Analytics and Toxicology Ltd. OIB: 67120058773 Matični broj: 3646599 IBAN: HR5423400091110011676 SWIFT(BIC): PBZGHR2X kod PBZ d.d. Medarska

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0) 30-436-826 Факс: +381 (0) 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0) 30-454-152 * Факс: +381 (0) 30-435-216 * Е-mail: lag@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 * МБ: 07130279 * Жиро рачун:

Више

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19 Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Statistika i analiza znanstvenih podataka Akademska godina: 2018/2019 Studij: Diplomski sveučilišni studiji: Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj

Више

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA

DUBINSKA ANALIZA PODATAKA DUBINSKA ANALIZA PODATAKA () ASOCIJACIJSKA PRAVILA (ENGL. ASSOCIATION RULE) Studeni 2018. Mario Somek SADRŽAJ Asocijacijska pravila? Oblici učenja pravila Podaci za analizu Algoritam Primjer Izvođenje

Више

OBAVIJEST PZZ KORISNICIMA Poštovani korisnici programskog rješenja Last2000. Za Vas smo pripremili sljedeće novosti u programu: NOVOSTI

OBAVIJEST PZZ KORISNICIMA Poštovani korisnici programskog rješenja Last2000. Za Vas smo pripremili sljedeće novosti u programu: NOVOSTI 28.12.2016. - OBAVIJEST PZZ KORISNICIMA Poštovani korisnici programskog rješenja Last2000. Za Vas smo pripremili sljedeće novosti u programu: NOVOSTI U VERZIJI 16.1.19.0. Dodatno zdravstveno osiguranje

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Статистичка анализа коришћења електричне енергије која за последицу има примену повољнијег тарифног става Аутор: Марко Пантовић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, 08/09 e-mal адреса:

Више

35-Kolic.indd

35-Kolic.indd Sandra Kolić Zlatko Šafarić Davorin Babić ANALIZA OPTEREĆENJA VJEŽBANJA TIJEKOM PROVEDBE RAZLIČITIH SADRŽAJA U ZAVRŠNOM DIJELU SATA 1. UVOD I PROBLEM Nastava tjelesne i zdravstvene kulture važan je čimbenik

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0 30-436-826 Факс: +381 (0 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0 30-454-152 * Факс: +381 (0 30-435-216 * Е-mail: lag@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 МБ: 07130279 * Жиро рачун:

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Microsoft Word - os_preko_susa_2011

Microsoft Word - os_preko_susa_2011 SUŠA 2011.g. UČENICE: Ema Sorić, Doris Blaslov, Mare Vidaković ŠKOLA: OŠ Valentin Klarin Preko MENTOR : Jasminka Dubravica jdubravi@gmail.com 023/492-498 OŠ VALENTIN KLARIN PREKO Istraživačko pitanje/hipoteza:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Bazdaric_vrste istrazivanja 2014_ pptx [Read-Only] Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Kolegij: Medicinska informatika u kliničko-laboratorijskoj dijagnostici (MIKLD 2014./15.) Vrste istraživanja Biomedicinska istraživanja

Више

Slide 1

Slide 1 IDENTIFIKACIJA POKRETAČA POPLAVA U GRADU ZAGREBU ANALIZA OBORINSKIH DOGAĐAJA 2013. i 2014. GODINE Diplomski rad Autor: Matija Hrastovski, mag. ing. geol. Mentor: Izv. prof.dr.sc. Snježana Mihalić Arbanas

Више

4

4 4.1.2 Eksperimentalni rezultati Rezultati eksperimentalnog istraživanja obrađeni su u programu za digitalno uređivanje audio zapisa (Coll Edit). To je program koji omogućava široku obradu audio zapisa.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

Sos.indd

Sos.indd STRUČNI RADOVI IZVAN TEME Krešimir Šoš Vlatko Vučetić Romeo Jozak PRIMJENA SUSTAVA ZA PRAĆENJE SRČANE FREKVENCIJE U NOGOMETU 1. UVOD Nogometna igra za igrača predstavlja svojevrsno opterećenje u fiziološkom

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

CIJENE NEKRETNINA U HRVATSKOJ Cijene nekretnina u Hrvatskoj pale su za 3 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje najnovije Njuškalovo istraživanj

CIJENE NEKRETNINA U HRVATSKOJ Cijene nekretnina u Hrvatskoj pale su za 3 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje najnovije Njuškalovo istraživanj CIJENE NEKRETNINA U HRVATSKOJ Cijene nekretnina u Hrvatskoj pale su za 3 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje najnovije Njuškalovo istraživanje na najvećem uzorku nekretnina. Samo u travnju na

Више

Bar

Bar CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA D.O.O. 81000 PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH CETI ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

Више

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG spec 2011.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG spec 2011.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Farmaceutsko-biokemijski fakultet Poslijediplomski specijalistički studij Kolegij Biostatistika Predavanje i ostali podatci Statistička obradba podataka: uvodna razmatranja Mladen Petrovečki mi.medri.hr(e-prilozi

Више

Slide 1

Slide 1 Str. 9 UVOD Predavač: Dr Mirko Savić savicmirko@ef.uns.ac.rs www.ef.uns.ac.rs Dokazano je... Da li vama treba statistika? Top ten najboljih zanimanja (Blic, 6.3.2010.): 1. Aktuari 2. Softverski inženjeri

Више

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO . NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU MJERNE POSTAJE KAREPOVAC 1. siječnja 2017. god. 8.

Више

TABLICA 2 - Rasponi koncentracija za pojedina onečišćenja tijekom proljetnog razdoblja 2006

TABLICA 2 - Rasponi koncentracija za pojedina onečišćenja tijekom proljetnog razdoblja 2006 INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA Ksaverska cesta 2, P:P. 291 Telefon:+385 1 46 82 500 HR-10001 Zagreb Telefax: +385 1 46 73 188 Izvještaj o mjerenju i praćenju kakvoće zraka na području

Више

TABLICA 2 - Rasponi koncentracija za pojedina onečišćenja tijekom proljetnog razdoblja 2006

TABLICA 2 - Rasponi koncentracija za pojedina onečišćenja tijekom proljetnog razdoblja 2006 INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA Ksaverska cesta 2, P:P. 291 Telefon:+385 1 46 82 500 HR-10001 Zagreb Telefax: +385 1 46 73 188 Izvještaj o mjerenju i praćenju kakvoće zraka na području

Више

TABLICA 2 - Rasponi koncentracija za pojedina onečišćenja tijekom proljetnog razdoblja 2006

TABLICA 2 - Rasponi koncentracija za pojedina onečišćenja tijekom proljetnog razdoblja 2006 INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA Ksaverska cesta 2, P:P. 291 Telefon:+385 1 46 82 500 HR-10001 Zagreb Telefax: +385 1 46 73 188 Izvještaj o mjerenju i praćenju kakvoće zraka na području

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

84-Knjaz.indd

84-Knjaz.indd Damir Knjaz Vesna Alikalfić Željko Lukenda Davor Pavlović Tomislav Rupčić Originalni znanstveni rad PRILOG ANALIZI ULOGE RODITELJA KAO TEMELJA RAZVOJA DJETETA SPORTAŠA 1. UVOD Roditelji su oduvijek bili

Више

hrvatski zavod za zapošljavanje Godina XV. broj 4 Zagreb 2013.

hrvatski zavod za zapošljavanje Godina XV. broj 4 Zagreb 2013. hrvatski zavod za zapošljavanje Godina XV. broj 4 Zagreb 2013. Nakladnik: hrvatski zavod za zapošljavanje Radnička cesta 1, Zagreb Telefon - centrala: (01) 612 60 00 Telefon - uredništvo: (01) 612 60 90

Више

Podaci o školi

Podaci o školi PROJEKT Vladimir Ribičid, Filip Trezner i Marko Vukovid Mentor: Mladen Matvijev Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac 1. Istraživačka pitanja/hipoteze Grad Karlovac smješten je u kotlini uz čak četiri

Више

No Slide Title

No Slide Title Statistika je skup metoda za uređivanje, analiziranje i grafičko prikazivanje podataka. statistika???? Podatak je kvantitativna ili kvalitativna vrijednost kojom je opisano određeno obilježje (svojstvo)

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske o

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske o Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske optike (lom i refleksija svjetlosti). Određivanje žarišne daljine tanke leće Besselovom metodom. Teorijski dio Zrcala i leće su objekti

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

nZEB in Croatia

nZEB in Croatia EN-EFF New concept training for energy efficiency Termografsko snimanje Varaždin, 22.05.2018 Uvod IC termografija Infracrvena (IC) termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele

Више

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Monitoring kvaliteta vazduha na

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Monitoring kvaliteta vazduha na SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI 5100.101.01 IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru mjesecu 2017. godine

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O GV AK AM cir.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK O GV AK AM cir.doc На основу чл. 38.став 1. и чл. 47.став 3. Закона о заштити ваздуха («Службени гласник Републике Српске», број: 53/02) И члана 58. Закона о министарствима («Сл. гласник Републике Српске», бр. 70/02) министар

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5.ЈУН СВЈЕТСКИ ДАН ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Одјељење за заштиту животне средине Златко Ђајић 05.06.2019. године

Више

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOB

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOB Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOBA STARIJIH OD 65 G. U UKUPNOM STANOVNIŠTVU PO DOBI

Више

AMC64-5 korice.indd

AMC64-5 korice.indd Pregled UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE USLUGE U HITNOJ MEDICINI U HRVATSKOJ SANJA PREDAVEC, SELMA ŠOGORIĆ 1 i DRAŽEN JURKOVIĆ Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i 1 Škola narodnog

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Praćenje kvaliteta vazduha na t

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Praćenje kvaliteta vazduha na t SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI 5100.101.01 IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru mjesecu 2017. godine

Више

METODE ISPITIVANJA UKUPNE TALOŽNE TVARI I NJEZINIH SASTOJAKA

METODE ISPITIVANJA UKUPNE TALOŽNE TVARI I NJEZINIH SASTOJAKA NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT Služba za zdravstvenu ekologiju IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU UKUPNE TALOŽNE TVARI NA ŠIREM PODRUČJU LUKE I GRADA PLOČE ZA

Више

DOKTORSKE STUDIJE IZ JAVNOG ZDRAVLJA 2009/2010

DOKTORSKE STUDIJE IZ JAVNOG ZDRAVLJA 2009/2010 ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ из: EПИДЕМИОЛОГИЈЕ, ЈАВНОГ ЗДРАВЉА, КАРДИОЛОГИЈЕ, ПУЛМОЛОГИЈЕ, НЕУРОЛОГИЈЕ, НЕФРОЛОГИЈЕ, РАДИОЛОГИЈЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЕ ХИРУРГИЈЕ 03/04. - Други семестар Обавезни предмет БИОСТАТИСТИКА

Више

2

2 1 1. UVOD Na osnovu Ugovora za 2012. godinu izmeďu Grada Zagreba i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, o praćenju onečišćenja atmosfere tijekom 2012. godine, izvršeni su na području

Више

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ

Broj: /17 Zagreb, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET Oznaka: OB-022 ZAVOD ZA ISHRANU BILJA Izdanje: 02 ANALITIČKI LABORATORIJ Stranica: 1/6 VODOVOD I KAALIZACIJA d.o.o. Ogulin, I.G. Kovačića 14 47300 OGULI Rezultati kemijske analize mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Ogulina Poštovani, provedena je kemijska

Више

Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност Тмакс 22.3 (Чемерно, 3

Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност Тмакс 22.3 (Чемерно, 3 Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност 1951-. Т 22.3 (Чемерно, 31 мај) до 33.2 (Вишеград, 30 мај) Т 1.2 (Калиновик,18 мај )

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар 2012. године На основу члана 11. став 3. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation . ICT sustavi za energetski održivi razvoj grada Energetski informacijski sustav Grada Zagreba Optimizacija energetske potrošnje kroz uslugu točne procjene solarnog potencijala. Energetski informacijski

Више

Uredba Komisije (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića (kikirikija), ostalih sjemenki uljarica, or

Uredba Komisije (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića (kikirikija), ostalih sjemenki uljarica, or 03/Sv. 37 Službeni list Europske unije 141 32010R0178 L 52/32 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 3.3.2010. UREDBA KOMISIJE (EU) br. 178/2010 od 2. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu oraščića

Више

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA D.O.O PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH CETI (0) ;

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA D.O.O PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH CETI (0) ; CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA D.O.O. 81000 PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH CETI ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

Више

2-Milinovic.indd

2-Milinovic.indd LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE Ivan Milinović Marko Čule Mislav Papec Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PLIOMETRIJSKOG TRENINGA NA KVANTITATIVNE PROMJENE U NEKIM MORFOLOŠKIM I MOTORIČKIM

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

Microsoft Word - Izvjestaj_2009.doc

Microsoft Word - Izvjestaj_2009.doc INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAðIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IMI-SG-52 Ugovor sklopljen s Gradom Zagrebom IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (Izvještaj za 2009. godinu) Zagreb,

Више

oktobar 2014

oktobar 2014 CETI D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA 81000 PODGORICA, BULEVAR ŠARLA DE GOLA 2 LLC CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH PODGORICA ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092;

Више

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje relativne permitivnosti stakla, plastike, papira i zraka mjerenjem kapaciteta pločastog kondenzatora U-I

Више

48-Blazevic.indd

48-Blazevic.indd znanstveni radovi izvan teme Iva Blažević Damir Božić Jelena Dragičević Originalni znanstveni rad RELACIJE IZMEĐU ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA U SLOBODNO VRIJEME 1. UVOD Tjelesno

Више

Bar

Bar D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA 81000 PODGORICA, BULEVAR ŠARLA DE GOLA 2 LLC CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH PODGORICA CETI ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092;

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1746 Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011, 47/2014), ministar

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1746 Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011, 47/2014), ministar INISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 1746 Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011, 47/2014), ministar zaštite okoliša i prirode donosi PROGRA JERENJA RAZINE

Више

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD Prirodoslovni laboratorij Nike Grškovića 23-10000 Zagreb Tel. (385) 01 46 84 599 - Fax. (385) 01 46 83 289 LABORATORIJSKO IZVJEŠĆE O vlazi zidova u crkvi sv. Ivana u Ivanić

Више

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama

Microsoft PowerPoint - vezbe 4. Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja u telekomunikacionim mrežama Merenja telefonskog saobraćaja Primer 1 - TCBH Na osnovu najviših vrednosti intenziteta saobraćaja datih za 20 mernih dana (tabela), pomoću metode TCBH, pronaći čas

Више

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG SPEC uvodno 2013 I.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PDPL FBF ZG SPEC uvodno 2013 I.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Farmaceutsko-biokemijski fakultet Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova Kolegij Biostatistika Predavanje i ostali podatci Statistička obradba podataka: uvodna razmatranja Mladen Petrovečki

Више

Januar 2016

Januar 2016 SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA Vrsta ispitivanja Broj izvještaja 00-221/1 Datum izdavanja izvještaja IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU CETI 5100.101.01 Izvještaj o praćenju kvaliteta

Више

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline akreditir

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline akreditir INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC

Више

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi PRAVILNIK O ISPITIVANJU

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode] Ispitivanje povezanosti Jelena Marinkovi Institut za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta Beograd, decembar 2007.g. Kakav je odnos DOZA-EFEKAT (ODGOVOR)? Log Doza vs Odgovor 150 y-osa

Више

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš

Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koš Sport radovi izvan teme RAZLIKE U FUNKCIONALNO-MOTORIČKIM KAPACITETIMA NOGOMETAŠA U10 RAZLIČITOG NATJECATELJSKOG STATUSA I IGRAČKE POZICIJE Dražen Koštro Nogometni klub Rudeš, Zagreb, drazen.kostro@gmail.com

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0 30-436-826 Факс: +381 (0 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0 30-454-152 * Факс: +381 (0 30-435-216 * Е-mail: lag@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 МБ: 07130279 * Жиро рачун:

Више

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 20. sta

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 20. sta Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 20. stavak 2. Odluke o izvršenju proračuna Primorsko-goranske

Више

Slide 1

Slide 1 KONCEPT MARKIRANJA (FLAGGING) DRAGAN MUČIĆ, IRENA ŠAGOVAC, ANA TOMASOVIĆ TEKLIĆ Mjerenje parametara električne energije - obračunska mjerenja - mjerenja tokova snaga - mjerenja u svrhu detektiranja i otklanjanja

Више

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc Praktikum iz hidraulike Str. 3-1 III vježba Prelijevanje preko širokog praga i preljeva praktičnog profila Mali stakleni žlijeb je izrađen za potrebe mjerenja pojedinih hidrauličkih parametara tečenja

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Microsoft PowerPoint - bergman

Microsoft PowerPoint - bergman Prof.dr.sc.Biserka Bergman Marković Prof.dr.sc. Milica Katić Davorka Vrdoljak,dr.med. Ksenija Kranjčević,dr.med. Suzana Maltar Delija,dr.med. Valerija Bralić Lang,dr.med. Marija Klarić,dr.med. Data analysis:

Више

Microsoft Word - Zagrebzrak_izvjestaj2008.doc

Microsoft Word - Zagrebzrak_izvjestaj2008.doc INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAðIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IMI-SG-51 Ugovor sklopljen s Gradskim uredom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispiti

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispiti SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI 5100.101.01 IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispitivanja Drugi (jesenji) ciklus mjerenja na šest lokacija

Више

505

505 505. На основу члана 11 став 3 Закона о заштити ваздуха ( Службени лист ЦГ", број 25/10), Влада Црне Горе на сједници од 8.јула 2010. године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ МЈЕСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ

Више

OD MONOKRISTALNIH ELEKTRODA DO MODELÂ POVRŠINSKIH REAKCIJA

OD MONOKRISTALNIH ELEKTRODA DO MODELÂ POVRŠINSKIH REAKCIJA UVOD U PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE TIN KLAČIĆ, mag. chem. Zavod za fizikalnu kemiju, 2. kat (soba 219) Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu e-mail: tklacic@chem.pmf.hr

Више

ТЕОРИЈА УЗОРАКА 2

ТЕОРИЈА УЗОРАКА 2 ТЕОРИЈА УЗОРАКА 2 12. 04. 13. ВЕЖБАЊА Написати функције за бирање елемената популације обима N у узорак обима n, код простог случајног узорка, користећи алгоритме: Draw by draw procedure for SRS/SRSWOR

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0) 30-436-826 Факс: +381 (0) 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0) 30-435-216, 454-136 * Факс: +381 (0) 30-435-216 * Е-mail: htk@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 * МБ: 07130279

Више

y = -4E-05x x x R² = линија тренда Тср_јан С

y = -4E-05x x x R² = линија тренда Тср_јан С 13.0 10 5 2001 2007 2014 2018 0 5 2006 2017 2.0 y = -4E-05x 3 + 0.0052x 2-0.1421x + 0.185 R² = 0.1045 линија тренда Тср_јан 1951-2018 9.0 С 1951 1962 1968 1973 1979 1990 1996 2001 2007 2018 Карактеристике

Више

Tabelarno i grafičko prikazivanje podataka Zadatak 1. Na osnovu podataka o taksi službama u MS Excel-u uraditi sledede zadatke: a) Tabelarno i grafičk

Tabelarno i grafičko prikazivanje podataka Zadatak 1. Na osnovu podataka o taksi službama u MS Excel-u uraditi sledede zadatke: a) Tabelarno i grafičk Tabelarno i grafičko prikazivanje podataka Zadatak 1. Na osnovu podataka o taksi službama u MS Excel-u uraditi sledede zadatke: a) Tabelarno i grafički prikazati raspored vožnji prema taksi službi. b)

Више