З А П И С Н И К

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "З А П И С Н И К"

Транскрипт

1 ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА Са 83. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу одржане дана године у 13,30 часова у Амфитеатру Факултета. Седници је присуствовао 75 чланова ННВ. Д Н Е В Н И Р Е Д 1. Верификација мандата члановима Већа 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице 3. Одлука о усвајању предлога Статута Факултета медицинских наука 4. Одлука о утврђивању предлога ребаланса плана јавних набавки за годину 5. Одлука о утврђивању предлога ребаланса финансијског плана за годину 6. Одлука о предлогу висине школарине за Мастер академске студије 7. Одлуке у вези са постдипломским студијама 8. Одлука о усвајању студијског програма Докторских академских студија под називом Менаџмент здравственог система 9. Одлука о усвајању предлога Правилника о ужим научним областима 10. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор: наставника у звању редовног професора за ужу научну област Интерна медицина наставника у звању редовног професора за ужу научну област Педијатрија 10.3 наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Фармацеутска технологија 4.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка онкологија 4.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Анатомија 11. Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање Извештаја за избор: наставника у звању доцента за ужу научну област Онкологија 12. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор: сарадника у звању асистента за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија 13. Одлуке о покретању поступка за избор и заснивање радног односа у звање истраживач-приправник за уже научне области: Пародонтологија и орална медицина Болести зуба и ендодонција Болести зуба и ендодонција Максилофацијална хирургија 1

2 14. Одлука о утврђивању предлога за избор у научно звање 15. Одлука о покретању поступка за избор у научно звање ТАЧКА 1. Верификација мандата члановима Већа ННВ је једногласно верификовало мандате доц. др Марини Јовановић, доц. др Владимиру Ристићу, доц. др Исидори Милосављевић и доц. др Весни Миличић. ТАЧКА 2. Усвајање извода из записника са претходне седнице ННВ је једногласно усвојило извод из записника са претходне седнице. ТАЧКА 3. Одлука о усвајању предлога Статута Факултета медицинских наука Након дискусије ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању предлога Статута Факултета медицинских наука. ТАЧКА 4. Одлука о утврђивању предлога ребаланса плана јавних набавки за годину Након дискусије ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога ребаланса плана јавних набавки за годину. ТАЧКА 5. Одлука о утврђивању предлога ребаланса финансијског плана за годину Након дискусије ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога ребаланса финансијског плана за годину. ТАЧКА 6. Одлука о предлогу висине школарине за Мастер академске студије Декан проф. др Владимир Јаковљевић предложио је висину школарине за Мастер академске студије у износу од , 00 динара. ННВ је једногласно донело Одлуку о предлогу висине школарине у износу од , 00 динара за Мастер академске студије. 2

3 ТАЧКА 7. ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ПОСТДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај аеробних и анаеробних физичких активности на метаболичке процесе и параметре кондиције у различитим климатским условима Кандидат: Дениел Пешић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Предлог Комисије Веће ДАС-а: 1. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Виолета Ирић-Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта Универзитета у Нишу за ужу научну област Физиологија, члан Предлог Комисије НИР-а: 1. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Виолета Ирић-Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 2 Процена оксидационог стреса код болесника који се лече редовном хемодијализом Кандидат: Светлана Антић Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина Предлог Комисије ДАС-а: 3

4 1. Проф. др Ђоко Максић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, председник 2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 3. Доц. др Невена Јеремић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска хемија, члан Предлог Комисије НИР-а: 1. Проф. др Ђоко Максић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, председник 2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 3. Доц. др Невена Јеремић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска хемија, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 3 Поспешивање спонтаног пријављивања нежељених реакција на лекове у примарној здравственој заштити: интервенцијска студија на националном нивоу Кандидат: Саша Јаћовић Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник 2. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, члан 3. Проф. др Зоран Тодоровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Фармакологија, Клиничка фармакологија и токсикологија, члан Предлог Комисије НИР-а: 1. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник 2. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, члан 3. Проф. др Зоран Тодоровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Фармакологија, Клиничка фармакологија и токсикологија, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 4

5 4 Утицај комбинованог третмана алогеним матичним ћелијама из масног ткива и хипербаричном оксигенацијом на прогресију експерименталног гонартритиса код пацова Кандидат: Александар Јушковић Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија Предлог Комисије ДАС-а: 1. Доц. др Марина Газдић Јанковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник 2. Доц. др Иван Срејовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 3. Проф. др Милан Петронијевић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан Предлог Комисије НИР-а: 1. Доц. др Марина Газдић Јанковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник 2. Доц. др Иван Срејовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 3. Проф. др Милан Петронијевић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 5 Процена утицаја интраабдоминалног притиска на параметре структуре и функције јетре код болесника подвргнутих лапароскопским операцијама жучне кесе Кандидат: Загор Загорац Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Доц. др Александар Цветковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, члан Предлог Комисије НИР-а: 1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Доц. др Александар Цветковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, члан 5

6 Предлог НИР-а: Условно формирати комисију у предложеном саставу. Утврдити испуњеност услова за проф. др Драгана Радовановића до Наставнонаучног већа ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 6 Процена клиничког значаја нумеричко бодовних система за процену тежине болести и исхода лечења болесника са акутним панкреатитисом Кандидат: Оливера Маринковић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, председник 2. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан 3. Доц. др Виолета Младеновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 4. Доц. др Марина Јовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицинагастроентерологија, члан 5. Доц. др Александар Цветковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан Предлог Комисије НИР-а: 1. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, председник 2. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан 3. Доц. др Виолета Младеновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 4. Доц. др Марина Јовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицинагастроентерологија, члан 5. Доц. др Александар Цветковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 6

7 Б. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 1 Значај епително-мезенхималне транзиције у колоректалној карциногенези Кандидат: Бранислава Ранковић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Комисија: 1. Проф. др Мирко Росић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Милан Кнежевић, редовни професор у пензији Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, члан 3. Доц. др Миљан Крстић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Патологија, члан Увид јавности у извештај од године до године -Није било примедби. Предложени ментор: 1. Проф. др Нина Зидар, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Љубљани за ужу научну област Патологија Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за ментора проф. др Нину Зидар, редовног професора Медицинског факултета Универзитета у Љубљани за ужу научну област Патологија Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за ментора проф. др Нину Зидар, редовног професора Медицинског факултета Универзитета у Љубљани за ужу научну област Патологија ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора проф. др Нине Зидар, редовног професора Медицинског факултета Универзитета у Љубљани за ужу научну област Патологија 2 Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију код особа са мултиплом склерозом Кандидат: Драган Крстић Изборно подручје: Неуронауке Комисија: 1. Проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 2. Доц. др Милица Боровчанин, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 7

8 3. Проф. др Евица Динчић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан Увид јавности у извештај од године до године -Није било примедби. Предложени ментор: Доц. др Звездана Стојановић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Психијатрија Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора доц. др Звездану Стојановић, доцента Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Психијатрија Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора доц. др Звездану Стојановић, доцента Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Психијатрија ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора доц. др Звездане Стојановић, доцента Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Психијатрија. 3 Социомедицински аспекти депресивности код старих у контексту савремених демографских и друштвено-економских односа Кандидат: Гордана Гајовић Изборно подручје: Превентивна медицина Комисија: 1. Доц. др Снежана Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, председник 2. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан 3. Проф. др Владимир Јањић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан Увид јавности у извештај од: године до године -Није било примедби. Предложени ментор: Доц. др Светлана Радевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити менторa доц. др Светлану Радевић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина 8

9 Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити менторa доц. др Светлану Радевић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора доц. др Светлане Радевић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина 4 Испитивање предиктивне вредности фактора ризика за развој компликоване уринарне инфекције након уретероскопске литотрипсије Кандидат: Мирко Јовановић Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина Комисија: 1. Проф. др Мирослав Стојадиновић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Доц. др Татјана Лазаревић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Доц. др Бошко Милев, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан Увид јавности у извештај од: године до године. -Није било примедби. Предложени ментор: Проф. др Владимир Банчевић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, за ужу научну област Хирургија Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити менторa проф. др Владимира Банчевића, ванредног професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, за ужу научну област Хирургија Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити менторa проф. др Владимира Банчевића, ванредног професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, за ужу научну област Хирургија ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора проф. др Владимира Банчевића, ванредног професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, за ужу научну област Хирургија 9

10 5 Информисаност, ставови и пракса понашања фармацеута и потрошача у избору лекова који се издају без лекарског рецепта Кандидат: Сташа Петковић Изборно подручје: Истраживања у фармацији Комисија: 1. Проф. др Душан Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, председник 2. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан 3. Проф. др Љиљана Марковић Денић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Епидемиологија, члан Увид јавности у извештај од: године до године. -Није било примедби. Предложени ментор: Доц. др Оливера Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора доц. др Оливеру Миловановић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора доц. др Оливеру Миловановић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора доц. др Оливеру Миловановић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација. 10

11 6 Утицај шећерне болести на појаву тромбозе стента код пацијената код којих су имплантирани стентови прве генерације обложени леком Кандидат: Маја Стојановић Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина Комисија: 1. Проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 2. Проф. др Бранко Белеслин, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан 4. Проф. др Владимир Милорадовић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 5. Проф. др Милан Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Радиологија, члан Увид јавности у извештај од: године до године. -Није било примедби. Предложени ментор: Проф. др Виолета Ирић-Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора проф. др Виолету Ирић-Ћупић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора проф. др Виолету Ирић-Ћупић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора проф. др Виолете Ирић Ћупић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина 7 Испитивање цитотоксичности комплекса паладијума(ii) са дериватима тиазола као лигандима на ћелијама тумора простате in vitro Кандидат: Дејан Симић Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија Комисија: 1. Проф. др Слободан Новокмет, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија, председник 2. Проф. др Марија Миловановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 11

12 3. Проф. др Наташа Петронијевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија, члан 4. Проф. др Берислав Векић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 5. Доц. др Ивана Николић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан Увид јавности у извештај од: године до године. -Није било примедби. Предложени ментор: Доц. др Петар Чановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора доц. др Петра Чановића, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора доц. др Петра Чановића, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора доц. др Петра Чановића, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија 8 Primena trodimanzionalnog ultrazvuka u diferencijaciji anomalija maternice Müller-ovog tipa Кандидат: Давор Зоричић Изборно подручје: Хумана репродукција и развој Комисија: 1. Проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник 2. Проф. др Јанко Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 3. Проф. др Ана Митровић Јовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан Увид јавности у извештај од: године до године. -Није било примедби. Предложени ментор: Проф. др Александра Димитријевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство 12

13 Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора проф. др Александру Димитријевић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора проф. др Александру Димитријевић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора проф. др Александре Димитријевић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство. 9 Улога индоламин 2,3 диоксигеназе у имуномодулацији улцерозног колитиса: параметри инфламације у усној дупљи и колону Кандидат: Александар Ацовић Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација Комисија: 1. Проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Имунологија, председник 2. Проф. др Милош Дука, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Орална хирургија, члан 3. Доц. др Јелена Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан 4. Доц. др Наташа Здравковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитата у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 5. НС Бојана Симовић-Марковић, научни сарадник Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан Увид јавности у извештај од: године до године. -Није било примедби. Предложени коментори: Проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија Доц. др Владимир Ристић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Ортопедија вилица Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити коменторе проф. др Владислава Воларевића, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија и доц. др Владимира Ристића, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Ортопедија вилица 13

14 Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити коментора проф. др Владислава Воларевића, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија и доц. др Владимира Ристића, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Ортопедија вилица ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању коментора проф. др Владислава Воларевића, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија и доц. др Владимира Ристића, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Ортопедија вилица. 10 Утицај галектина-3 у модулацији понашања Кандидат: Далибор Стајић Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација Комисија: 1. Проф. др Тихомир Илић, редoвни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, председник 2. Академик проф. др Душица Лечић-Тошевски, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан 3. Проф. др Нела Ђоновић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 4. Доц. др Драгица Селаковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 5. Доц. др Немања Јовичић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан Увид јавности у извештај од: године до године. -Није било примедби. Предложени коментори: Проф. др Миодраг Лукић, редовни професор - емеритус Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија Проф. др Гвозден Росић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити коменторе проф. др Миодрага Лукића, редовног професора - емеритуса Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија и проф. др Гвоздена Росића, редовног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија 14

15 Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити коменторе проф. др Миодрага Лукића, редовног професора - емеритуса Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија и проф. др Гвоздена Росића, редовног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању коментора проф. др Миодрага Лукића, редовног професора - емеритуса Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија и проф. др Гвоздена Росића, редовног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија. 11 Испитивање in vitro антитуморског ефекта и механизма деловања аналога халкона на ћелије тумора хуманог порекла Кандидат: Јован Луковић Изборно подручје: Клиничка и експериментална биохемија Комисија: 1. Доц. др Марија Анђелковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, председник 2. Проф. др Зоран Ратковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у крагујевцу за ужу научну област Органска хемија, члан 3. Доц. др Јелена Башић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Биохемија, члан 4. Доц. др Милан Зарић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан 5. Доц. др Петар Чановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан Увид јавности у извештај од: године до године. -Није било примедби. Предложени ментор: Доц. др Ивана Николић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора доц. др Ивану Николић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити ментора доц. др Ивану Николић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одређивању за ментора доц. др Иване Николић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија. 15

16 В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Делотворност правилне инхалацијске технике на квалитет живота деце са бронхијалном астмом Кандидат: Славица Коневић Изборно подручје: Превентивна медицина Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Душан Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, председник 2. Проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 3. Проф. др Љиљана Марковић Денић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Епидемиологија, члан Предлог НИР-а: 1. Проф. др Душан Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, председник 2. Проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 3. Проф. др Љиљана Марковић Денић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Епидемиологија, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 2 Клинички значај псеудопрогресије након ирадијације глиобластома Кандидат: Марко Петровић Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 3. Проф. др Александра Исаковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија, члан Предлог НИР-а: 1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 3. Проф. др Александра Исаковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 16

17 3 Утицај хиповитаминозе D на обољевање од алергијских болести код деце Кандидат: Катерина Дајић Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукама Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Весна Томић Спирић, ванредни професор Медицинског факултета, Универзитета у Београду за ужу научну област Интерна медицинаалергологија, председник 2. Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан 3. Проф. др Срђан Пешић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан Предлог НИР-а: 1. Проф. др Весна Томић Спирић, ванредни професор Медицинског факултета, Универзитета у Београду за ужу научну област Интерна медицинаалергологија, председник 2. Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан 3. Проф. др Срђан Пешић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 4 Електронско-микроскопска анализа утицаја ириганаса на размазни слој и минерални састав дентина канала корена зуба Кандидат: Дајана Ного Изборно подручје: Превентивна медицина Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Александра Лукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Болести зуба и ендодонција, председник 2. Проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, члан 3. Проф. др Нела Ђоновић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 4. Доц. др Милица Поповић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Болести зуба и ендодонција, члан 5. Др сци. Ксенија Зелић Михајловић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке "Винча", Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, за ужу научну област Стоматолошке науке/болести зуба и ендодонција, члан Предлог НИР-а: 1. Проф. др Александра Лукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Болести зуба и ендодонција, председник 17

18 2. Проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, члан 3. Проф. др Нела Ђоновић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 4. Доц. др Милица Поповић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Болести зуба и ендодонција, члан 5. Др сци. Ксенија Зелић Михајловић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке "Винча", Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, за ужу научну област Стоматолошке науке/болести зуба и ендодонција, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 5 Утицај састојака енергетских напитака на функцију миокарда и оксидативни стрес у изолованом срцу и крви пацова Кандидат: Ирена Пушица Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Доц. др Владимир Здравковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта Универзитета у Нишу за ужу научну област Физиологија, члан Предлог НИР-а: 1. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Доц. др Владимир Здравковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта Универзитета у Нишу за ужу научну област Физиологија, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 6 Фармаколошка анализа ефеката селективних инхибитора поновног преузимања серотонина на мотилитет хуманог јајовода Кандидат: Милош Милосављевић Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, председник 18

19 2. Проф. др Александра Димитријевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 3. Проф. др Радмила Величковић Радовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Фармација Фармакокинетика, члан Предлог НИР-а: 1. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, председник 2. Проф. др Александра Димитријевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 3. Проф. др Радмила Величковић Радовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Фармација Фармакокинетика, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 7 Циркулишуће миркопартикуле и биомаркери оксидационог стреса код пацијената оболелих од реуматоидног артритиса Кандидат: Александра Вранић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Небојша Анђелковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Милан Петронијевић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан Предлог НИР-а: 1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Небојша Анђелковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Милан Петронијевић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 19

20 8 Фактори који утичу на исход оперативног лечења цервикалне спондилотичне мијелопатије Кандидат: Дражен Иветић Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија Предлог Комисије ДАС-а: 1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Проф. др Бранко Ђуровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, за ужу научну област Хирургија, члан 3. Проф. др Лукас Расулић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета одбране у Београду, за ужу научну област Хирургија, члан Предлог НИР-а: 1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Проф. др Бранко Ђуровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, за ужу научну област Хирургија, члан 3. Проф. др Лукас Расулић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета одбране у Београду, за ужу научну област Хирургија, члан Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном саставу. 20

21 Г. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај субхроничног оптерећења хомоцистеином на коронарну хемодинамику и оксидациони стрес код пацова: ефекти сумпоровитих аминокиселина (метионина, N-ацетилцистеина и цистеина) и неорганског Naхидрогенсулфида Кандидат: Тања Шобот Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Комисија: 1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 3. Проф. др Ненад Понорац, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Физиологија, члан Увид јавности у извештај од: до године-није било примедби Предлог НИР-а: Усвојити извештај. ННВ-е је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја. 2 Процена узрока абнормалних резултата лабораторијских тестова оштећења јетрене функције коришћењем математичког модела Кандидат: Нарциса Петровић Субић Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија Комисија: 1. Проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести, председник 2. Проф. др Марија Станић, редовни професор Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Математичка анализа са применама, члан 3. Доц. др Валентина Николић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Фармакологија са токсикологијом, члан Увид јавности у извештај од: до године-није било примедби Предлог НИР-а: Усвојити извештај. ННВ-е је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја. 3 Функционално испитивање концентрата тромбоцита припремљених из buffy coat -a Кандидат: Небојша Вацић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Комисија: 21

22 1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Доц. др Светлана Ђукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Доц. др Миодраг Вучић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Интерна медицина-хематологија, члан Увид јавности у извештај од: до Предлог НИР-а: Условно усвојити извештај до истека рока. ННВ-е је једногласно донело Одлуку о условном усвајању Извештаја до истека рока. 4 Утицај експресије естрогених и прогестеронских рецептора на ангиогенезу, апоптозу и пролиферацију ћелија миома код жена у пре и постменопаузи Кандидат: Душко Кљакић Изборно подручје: Хумана репродукција и развој Комисија: 1. Проф. др Александар Живановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник 2. Проф. др Ирена Танасковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан 3. Проф. др Саша Раичевић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Подгорици за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан Увид јавности у извештај од: до Предлог НИР-а: Условно усвојити извештај до истека рока. ННВ-е је једногласно донело Одлуку о условном усвајању Извештаја до истека рока. 5 Утицај кошаркашког тренинга на раст, развој и сазревање девојчица у периоду пубертета и ране адолесценције Кандидат: Тамара Стојменовић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Комисија: 1. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Доц. др Иван Срејовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 3. Проф. др Ивана Недељковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан Увид јавности у извештај од: до Предлог НИР-а: Условно усвојити извештај до истека рока. ННВ-е је једногласно донело Одлуку о условном усвајању Извештаја до истека рока. 22

23 Д. МОЛБЕ 1. Гордана Вуковић Ерцеговић 140/2011 Молба за наставак докторских студија. Изборно подручје: Превентивна медицина Положен усмени докторски испит: Да ( године) Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима студија. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до краја школске 2018/2019. године. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до краја школске 2018/2019. године. ННВ је једногласно усвојило молбу и одобрило продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до караја школске 2018/2019. године. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ОЦЕНИ РАДА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Љиљана Новковић БРОЈ ДОСИЈЕА 2016/6-LVI ГРАНА МЕДИЦИНЕ Пулмологија УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШНОГ РАДА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ НАСЛОВ Учесталост и клиничке карактеристике преклапања астмехроничне опструктивне болести плућа код пацијената са хроничном опструктивном болешћу плућа КОМИСИЈА 1. Проф. др Марина Петровић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 2. Проф. др Зорица Лазић, редовни професор Факултета 23

24 МЕНТОР ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ЗАВРШНОГ РАДА медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан - ментор 3. Проф. др Иван Чекеревац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 1. Проф. др Зорица Лазић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, ментор -Није било примедби Предлог већа за специјалистичке студије: Усвојити извештај Предлог комисије за НИР: Усвојити извештај ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја. 24

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1. Процена развоја и утицаја церебралног вазоспазма на исход лечења болесника

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА I ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај aнтиаритмика на функционалне, морфолошке и параметре оксидационог

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Анализа ефикасности лечења спонтаног пнеумоторакса ватс методом у односу

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 2017/2018. години Факултет медицинских наука као део У

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 2017/2018. години Факултет медицинских наука као део У СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 207208. години Факултет медицинских наука као део Универзитета у Крагујевцу је државна, образовна и научна

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1)

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1) ТЕРМИНИ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ПРЕДМЕТ 1. Методологија правних наука 2. Одбрана семинарског кандидат: Момо Копривица 3. Приступни испит: Стварно

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

PLAN ROKA.xlsm

PLAN ROKA.xlsm Р.бр Број индекса Име и презиме. Спорна пријава Код наставника У термину Разлог спорности 1 О 445/2016 ТАМАРА СТАЈИЋ Увод у право Европске уније Тубић Бојан 03.09.2018 За пријаву овог испита неопходно

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане 11.07.2018. године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94.

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 207/2080 С Томић Дариа Предмет:

Више

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул 2018. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Катић

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta 1 2 3 4 5 6 7 Pešić Vesna I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost I-4 I-5 I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-5 I-1 I-3 I-1 I-3 I-6 1 2 3 4 5 6 7 Živadinović Jovana II-5 II-4 Srpski jezik i književnost II-2 II-3

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На основу Закона о научноистраживaчкој делатности ( Службени гласник ПС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и Правилника о начину вредновања

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, године Предмет Разред В

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, године Предмет Разред В РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, 08.04.2019.године Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион. Српски језик и књижевност

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К З А П И С Н И К са XX седнице Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. септембра 2012. године, са почетком у 18ººчасова. ПРИСУТНИ: др М. Васиљевић, др М. Лабус, др З. Стојановић,

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 3 2. Попадић Неда 2006/51 Б

Више

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете,

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете, ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, 10.03.2019.год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Српско

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

Докторске дисертације

Докторске дисертације Ad. Докторске дисертације а) Пријава докторске дисертације 1. Кандидат мр Саша Марковић пријавио је докторску дисертацију, под насловом: Улога полиције у откривању и доказивању насиља у породици. б) Извештај

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

UF_RasporedSedenjaPoSalama

UF_RasporedSedenjaPoSalama БГ Љутице Богдана - Амфитеатар 1 - приземље 1 1100 Петрић (Миломир) Јелена БГ - Смер за образовање учитеља 2 1109 Петровић (Горан) Александар БГ - Смер за образовање учитеља 3 1154 Петровић (Дејан) Јована

Више

Уписани студенти школске 2007/2008

Уписани студенти школске 2007/2008 Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. поена Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 2. Попадић Неда 2006/51

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

а) Одобравање теме докторске дисертације и одређивање ментора

а) Одобравање теме докторске дисертације и одређивање ментора Ad. 9 Докторске дисертације a) Одобрење теме докторске дисертације и одређивање ментора 1. Веће научних области правно-економских наука Универзитета у докторске дисертације кандидаткиње мр Монике Мачаји

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / четврт

ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / четврт ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / 17:30 Оливера Ранковић I 2 - / 17:30 Биљана Симовић I 3 4.

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ,

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ, МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: 2012 2017. МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК 2012 1. АЛЕКСИЋ, Марко СИНТЕЗА ПРОСТОРНИХ ОБЈЕКАТА И ТИПОГРАФСКО ПИСМО:

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за стручни назив БИОЛОГ, на

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више