Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD"

Транскрипт

1 Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr. Vanja Smiljanić (KŠC Sarajevo - Srednja medicinska škola) Siječanj, godine

2 SADRŽAJ 1.UVOD OPĆI CILJEVI ISPITA I OBRAZOVNI ISHODI VRSTE PITANJA I OCJENJIVANJE UPUTA ZA ODGOVARANJE OBRAZOVNI ISHODI ISPITNA PITANJA LITERATURA

3 1.UVOD Na osnovi članka 79. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, učenici nakon završene četverogodišnje strukovne škole polažu završni ispit. Završnim ispitom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stečene tijekom četverogodišnjeg obrazovanja. U tom cilju napravljen je katalog za polaganje završnog ispita iz predmeta INTERNA MEDICINA koji obuhvaća najvažnije programske sadržaje iz interne medicine, a koji će poslužiti učenicima kao kvalitetna osnovica za nastavak daljnjeg školovanja. Katalog zadataka za polaganje završnog ispita temeljni je dokument u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura pitanja zasnovana na programskim odrednicama Nastavnog plana i programa četverogodišnje strukovne škole, literatura i pitanja označena brojevima od 1 do OPĆI CILJEVI ISPITA Ovim se ispitom želi provjeriti razina usvojenih znanja i stupanj sposobnosti koji su učenici razvili tijekom četverogodišnjeg strukovnog obrazovanja u skladu s ciljevima i zadatcima za poučavanje interne medicine prema Nastavnom planu i programu četverogodišnje strukovne škole. Poslije završenog četvrtog razreda srednje medicinske škole, učenici bi trebali biti: upoznati s predmetom izučavanja oblasti interne medicine, upoznati s osnovnim pojmovima vezanim za zdravlje i bolest, uzrocima te tijekom i osnovnim značajkama unutarnjih bolesti, sposobni interpretirati opće metode dijagnostike i osnove liječenja bolesnika s unutarnjim bolestima, sposobni prepoznati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju bolesti srca i krvnih žila, sposobni prepoznati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju bolesti respiracijskog sustava, sposobni prepoznati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju bolesti probavnog sustava, 3

4 sposobni prepoznati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju bolesti urinarnog sustava, sposobni prepoznati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju bolesti krvotvornog sustava, sposobni prepoznati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju bolesti endokrinog sustava, sposobni prepoznati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju bolesti lokomotornog sustava i sposobni prepoznati uzroke, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju bolesti imunološkog sustava. 3. VRSTE PITANJA I OCJENJIVANJE Zadatci koje učenik treba riješiti u vidu su ispitne kartice na kojoj se nalaze tri pitanja. Na sva tri pitanja učenik mora ponuditi točan usmeni odgovor. Nakon izvlačenja kartice s pitanjima, učeniku se pruža mogućnost zamjene kartice, no samo jedanput. Ocjena se nakon završenog odgovaranja u tom slučaju umanjuje za jedan, npr. ako je prema datom odgovoru učenik trebao dobiti ocjenu vrlo dobar, završna ocjena će biti dobar. Ukupan broj pitanja iz uvoda u internu medicinu je 4. Ukupan broj pitanja iz poglavlja bolesti srca je 6. Ukupan broj pitanja iz poglavlja bolesti krvnih žila je 7. Ukupan broj pitanja iz poglavlja respiratornog sustava je 12. Ukupan broj pitanja iz poglavlja probavnog sustava je 16. Ukupan broj pitanja iz poglavlja urinarnog sustava je 6. Ukupan broj pitanja iz poglavlja krvotvornog sustava je 10. Ukupan broj pitanja iz poglavlja endokrinog sustava je 5. Ukupan broj pitanja iz poglavlja lokomotornog sustava je 6. Ukupan broj pitanja iz poglavlja imunološkog sustava je 7. Ukupan broj pitanja iz intrne medicine je 79. 4

5 4. UPUTA ZA ODGOVARANJE Nakon što učenik izvuče karticu s ispitnim pitanjima, na raspolaganju ima pet minuta vremena kako bi se skoncentrirao i osmislio svoje izlaganje. Nakon toga usmeno odgovara na svako pitanje pojedinačno. Redoslijed odgovora ne mora biti identičan redoslijedu pitanja na kartici. Na sva tri pitanja mora točno odgovoriti. Ukupno vrijeme za odgovor na pitanja je 15 minuta. 5. OBRAZOVNI ISHODI POGLAVLJA Uvod u internu medicinu Bolesti srca Bolesti krvnih žila OBRAZOVNI ISHODI PO CJELINAMA poznavanje osnovnih pojmova vezanih za zdravlje i bolest, sposobnost opisivanja uzroka, tijeka i osnovnih značajki unutarnjih bolesti, interpretiranje općih metoda dijagnostike i osnova liječenja bolesnika s unutarnjim bolestima. poznavanje dijelova sustava i organa, sustava i organa, interpretiranje uzroka, tijeka, dijagnoze i terapije bolesti srca, sposobnost opisivanja uloge medicinske sestre u njezi pacijenta s bolestima srca. poznavanje dijelova sustava, sustava te interpretiranje uzroka, tijeka, 5

6 Bolesti i poremećaji respiracijskog sustava Bolesti i poremećaji organa probavnog sustava Bolesti i poremećaji urinarnog sustava dijagnoze i terapije bolesti krvnih žila, sposobnost opisivanja uloge medicinske sestre u njezi pacijenta s bolestima krvnih žila. sposobnost opisivanja dijelova sustava i organa, sustava i organa te interpretiranje uzroka, tijeka, dijagnoze i terapije bolesti respiracijskog sustava, sposobnost opisivanja uloge medicinske sestre u njezi pacijenta s bolestima respiracijskog sustava. sposobnost opisivanja dijelove sustava i organa, sustava i organa, interpretiranje uzroka, tijeka, dijagnoze i terapije bolesti probavnog sustava, sposobnost opisivanja uloge medicinske sestre u njezi pacijenta s bolestima probavnog sustava. sposobnost opisivanja dijelova sustava i organa, sustava i organa interpretiranje uzroka, tijeka, dijagnoze i terapije bolesti urinarnog sustava, sposobnost opisivanja uloge medicinske sestre u njezi pacijenata s bolestima 6

7 Bolesti i poremećaji krvotvornog sustava Bolesti i poremećaji endokrinog sustava Bolesti i poremećaji lokomotornog sustava Bolesti i poremećaji imunološkog sustava urinarnog sustava. sposobnost opisivanja dijelova sustava i organa, sustava i organa, interpretiranje uzroka, tijeka, dijagnoze i terapije bolesti krvotvornog sustava, sposobnost opisivanja uloge medicinske sestre u njezi pacijenata s bolestima krvotvornog sustava. sposobnost opisivanja dijelova sustava i organa, sustava i organa, interpretiranje uzroka, tijeka, dijagnoze i terapije bolesti endokrinog sustava, sposobnost opisivanja uloge medicinske sestre u njezi pacijenta s bolestima endokrinog sustava. sposobnost objašnjavanja dijelova sustava i organa, sustava i organa, interpretiranje uzroka, tijeka, dijagnoze i terapije bolesti lokomotornog sustava, sposobnost opisivanja uloge medicinske sestre u njezi pacijenta s bolestima lokomotornog sustava. 7

8 sposobnost opisivanja dijelova sustava i organa, sustava i organa, interpretiranje uzroka, tijeka, dijagnoze i terapije bolesti imunološkog sustava. 6. ISPITNA PITANJA UVOD U INTERNU MEDICINU 1. Zdravlje, bolest, opći uzroci bolesti - Potrebno je definirati zdravlje i bolest te nabrojati i opisati opće uzročnike bolesti (biološki uzročnici, fizikalni i kemijski agensi). 2. Znakovi i simptomi bolesti - Potrebno je navesti razliku između znakova i simptoma bolesti, odgovoriti na pitanje što su opći, a što specifični simptomi bolesti i opisati ih. 3. Opće metode dijagnostike unutarnjih bolesti - Potrebno je navesti fizikalne metode pregleda u kliničkoj medicini, definirati anamnezu i heteroanamnezu te definirati dijagnozu bolesti. 4.Osnove liječenja bolesnika s unutarnjim bolestima - Potrebno je objasniti liječenje lijekovima, liječenje mirovanjem, fizikalno liječenje, kirurško liječenje, dijetalno liječenje i njegu bolesnika. BOLESTI SRCA 1. Bolesti endokarda - Potrebno je nabrojati najčešće bolesti endokarda, objasniti vrste endokarditisa, etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku 2. Srčane mane - Potrebno je navesti definiciju, podjelu, etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje. 3. Bolesti miokarda i perikarda - Potrebno je navesti definiciju, etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku 8

9 4.Ishemična bolest srca/koronarne bolesti srca; Infarkt miokarda - Potrebno je navesti definiciju, odgovoriti na pitanje što spada u ishemične/koronarne bolesti srca te definirati infarkt miokarda, etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje infarkta miokarda. 5. Angina pektoris -Potebno je navesti definiciju, a potom objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje. 6. Poremećaji učestalosti i pravilnosti srčanog rada-aritmije -Potrebno je definirati ove poremećaje, navesti podjelu aritmija i opisati svaku pobrojanu aritmiju. BOLESTI KRVNIH ŽILA 1. Bolesti arterija - hipertenzija i hipotenzija - Potrebno je nabrojati sve bolesti arterija, definirati hipertenzije i hipotenzije, objasniti etiopatogenezu hipertenzije i hipotenzije, kliničku sliku hipertenzije i hipotenzije, dijagnostiku hipertenzije i hipotenzije, kao i liječenje hipertenzije i hipotenzije. 2. Arterioskleroza i ateroskleroza - Potrebno je ukazati na bitne razlike između arterioskleroze i ateroskleroze, definirati ateroskleroze, etipatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku 3. Burgerova bolest i Raynaudova bolest -Potrebno je ukazati na bitne razlike između navedenih bolesti te objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku 4. Arterijske embolije -Potrebno je navesti definiciju bolesti i objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje. 5. Bolesti aorte, aneurizme -Potrebno je definirati bolesti i objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku 6. Tromboza vena i tromboflebitis -Potrebno je definirati bolest i objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje. 7. Proširenje vena -Potrebno je definirati bolest i objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i 9

10 liječenje. BOLESTI I POREMEĆAJI RESPIRACIJSKOG SUSTAVA 1. Akutne i kronične upale gornjih dišnih puteva -Potrebno je nabrojati gornje dišne puteve, opisati akutne i kronične upale gornjih dišnih puteva te objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje upalnih bolesti gornjih dišnih puteva. 2. Upala bronha i bronhiola 3.Bronhiektazije 4.Bronhalna astma 5. Hronične opstruktivne bolesti pluća ( HOBP) -Potrebno je navesti definiciju i nabrojati koje sve bolesti spadaju u HOBP te opisati emfizem pluća, definiciju, etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku 6.Upale pluća - Potrebno je navesti osnovnu podjelu te objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku i liječenje 7. Tuberkuloza pluća i liječenje te profilaksu tuberkuloze i njegu tuberkuloznih bolesnika. 8. Bolesti pleure -Potrebno je objasniti upalne bolesti i tumore pleure. 9.Pneumotorks -Potrebno je navesti definiciju, podjelu 10. Respiracijska insuficijencija 10

11 11. Tumori pluća -Potrebno je opisati benigne, maligne i metastatske tumore pluća. 12.Kronično plućno srce BOLESTI I POREMEĆAJI ORGANA PROBAVNOG SUSTAVA 1. Bolesti jednjaka -Potrebno je nabrojati bolesti jednjaka, upale jednjaka, uzroke i kliničku sliku te liječenje; potrebno je definirati ahalaziju i varikozitete jednjaka. 2.Akutni i kronični gastritis 3.Vrijed želuca i dvanaesnika -Potrebno je ukazati na bitnu razliku između navedenih bolesti te objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku, liječenje i komplikacije. 4.Upalne bolesti tankog crijeva -Potrebno je opisati akutne i kronične bolesti te objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku 5. Upala debelog crijeva 6. Chronova bolest 7. Pseudomembranski enterokolitis 8.Ulcerativni kolitis, liječenje i komplikacije. 9.Divertikuloza debeloga crijeva, 11

12 liječenje i komplikacije. 10. Hemoroidi 11.Tumori tankog i debelog crijeva -Potrebno je opisati maligne i benigne tumore, kao i polip. 12. Žutica i vrste žutica 13.Akutni i kronični hepatitis i liječenje 14.Ciroza jetre 15.Žučni kamenci 16.Akutne i kronične upale gušterače BOLESTI I POREMEĆAJI URINARNOG SUSTAVA 1. Akutni glomerulonefritis 2.Nefrotski sindrom 3.Kronični glomerulonefritis 4.Pijelonefritis 12

13 5.Bubrežni kamenci 6.Zatajivanje bubrega -Potrebno je navesti definiciju bolesti i podjelu te objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku BOLESTI I POREMEĆAJI KRVOTVORNOG SUSTAVA 1. Leukociti -Potrebno je navesti definiciju, podjelu te ulogu i broj leukocita u krvi. 2. Krv - Potrebno je objasniti sastav krvi, razlike između krvne plazme i seruma te najvažnije zadatke krvi. 3. Anemija -Potrebno je navesti podjelu anemija prema etiopatogenezi, morfološku podjelu anemija i ukratko opisati vrste anemija. 4. Sideropenična anemija 5.Perniciozna anemija 6. Leukemije -Potrebno je navesti definiciju i podjelu bolesti te objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku 7. Akutne leukemije 8.Hodginova bolest 13

14 9.Multipli mijelom 10.Hemofilije A I B BOLESTI I POREMEĆAJI ENDOKRINOG SUSTAVA 1.Šećerna bolest i liječenje, ali ukazati i na komplikacije i njegu oboljelih. 2.Liječenje šećerne bolesti -Potrebno je ukazati na važnost dijete, medikamentne terapiju i insulina, ali i štetne nuspojave insulina. 3.Hipertireoza 4.Hipotireoza 5.Adisonova bolest BOLESTI I POREMEĆAJI LOKOMOTORNOG SUSTAVA 1.Reumatska vrućica 2. Reumatoidni artritis i liječenje, ali i prognozu bolesti te njegu bolesnika. 3. Ulozi ili urična dijateza 14

15 4.Artroze -Potrebno je navesti definiciju i podjelu bolesti te objasniti etiopatogenezu, kliničku sliku, dijagnostiku 5.Osteoporoza 6. Osteomalacija BOLESTI I POREMEĆAJI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA 1. Antigeni i antitijela (protutijela) -Potrebno je navesti kemijski sastav antigena, što je sve potrebno za nastanak imune reakcije te kako nastaju antitijela. 2. Vrste imunosti -Potrebno je navesti kakve vrste imunosti postoje kod ljudi te koje stanice stvaraju humoralna, a koje stanična antitijela (protutijela). 3.Alergijske reakcije -Potrebno je opisati tipove alergijskih reakcija i dati primjer za svaku od njih. 4. Alergijske bolesti -Potrebno je navesti definiciju, podjelu, uzroke serumske bolesti 5.Anafilaktični šok -Potrebno je navesti definiciju, kliničke oblike anafilaktičkog šoka 6.Kongenitalne i stečene imunodeficijencije -Potrebno je objasniti što podrazumijeva naziv imunodeficijencija, navesti uzroke kongenitalne imunodeficijencije, važnije oblike stečene imunodeficijencije te kliničku sliku SIDE. 7. Autoimunost -Potrebno je navesti definiciju, uzroke autoimunosti te nekoliko autoimunih bolesti. 15

16 7. LITERATURA Roko Živković, Interna medicina za III. i IV. razred srednjih medicinskih škola, 14. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb,

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf Универзитет у Крагујевцу Медицински факултет Докторске академске студије Изборно подручје : ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Изборна област ПУЛМОЛОГИЈА Испитна питања : 1. Плућна вентилација

Више

Pedijatrija

Pedijatrija Naziv studija SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Naziv kolegija PEDIJATRIJA Status kolegija obvezatni Godina druga Semestar četvrti ECTS bodovi 2 Nastavnik Doc.dr.sc. Nataša Skitarelić e-mail

Више

CILJ PREDMETA

CILJ PREDMETA CILJ PREDMETA. Cilj nastave iz predmeta Patologija jest da studentu pruži znanje o mehanizmima oštećenja, stanica, tkiva i organa i upozna ga sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima. Zadatak

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред наставе по методским јединицама са именима наставника и сарадника за зимски семестар 2013/2014. школске године за наставни предмет Клиничка физикална терапија 2 1 Недеља и датум наставе Врста

Више

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. редмет: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ редмет носи 9 ЕСБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања и

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА БОЛЕСТИ И ЛЕЧЕЊА Предавање: Физиологија срчане функције. Поремећаји срчаног ритма Подела антиаритмика, механизам дејства. Разумети улогу кардиоваскуларног система у обезбеђивању

Више

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola

SASTAV: 1 tableta s gastrorezistentnom ovojnicom sadržava 22,6 mg pantoprazol-natrij seskvi-hid-ra-ta, što odgovara 20 mg pantoprazola Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Pentasa 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem mesalazin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38 Kolegij: Spolno i reprodukcijsko zdravlje Voditelj: mr.sc. Miljenko Manestar dr. med Katedra: Katedra za primaljstvo Studij: Stručni studij Primaljstvo Godina studija: druga Akademska godina: 2018./2019.

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec

Juvenilni Dermatomiozitis Verzija DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djec https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/hr/intro Juvenilni Dermatomiozitis Verzija 2016 2. DIJAGNOZA I TERAPIJA 2.1 Je li bolest drugačija u djece u odnosu na odrasle? Dermatomiozitis u odraslih može

Више

GSK GlaxoSmithKline

GSK GlaxoSmithKline UPUTA O LIJEKU Lanicor 0.25 mg tablete Digoksin Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer će te ju vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su

Више

Naziv specijalizacije

Naziv specijalizacije Naziv specijalizacije Naziv koji se stječe polaganjem specijalističkog ispita Trajanje specijalizacije Program specijalizacije Pulmologija Specijalist pulmologije 60 mjeseci (5 godina) Zajedničko internističko

Више

Poštovani, obaveštavamo Vas da je otvorena prva specijalistička ordinacija opšte medicine Moj Doktor u Subotici, dizajnirana po uzoru na porodičnu med

Poštovani, obaveštavamo Vas da je otvorena prva specijalistička ordinacija opšte medicine Moj Doktor u Subotici, dizajnirana po uzoru na porodičnu med Poštovani, obaveštavamo Vas da je otvorena prva specijalistička ordinacija opšte medicine Moj Doktor u Subotici, dizajnirana po uzoru na porodičnu medicinu popularnu u celom svetu sa ciljem da se prati

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Prijedlog upute o lijeku Novo mesto Slovenija Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku. Čuvajte ovu uputu o lijeku jer vam može ponovo zatrebati. Ako imate dodatna pitanja, obratite se

Више

New product information wording - July 2019_HR

New product information wording - July 2019_HR 5 August 2019 1 EMA/PRAC/408003/2019 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novi tekst informacija o lijeku izvadci iz preporuka PRAC-a vezanih uz signale Usvojeno na sjednici PRAC-a 8. - 11.

Више

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa

Microsoft PowerPoint - JUDZ Kantona Sarajevo-Edisa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ HADŽIĆI KARCINOM DEBELOG CRIJEVA Fondacija FAMI KARAKTERISTIKE BOLESTI Rak debelog crijeva jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti među stanovništvom tvom razvijenog

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku

Calixta (15mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Calixta (15mg) - Uputa o lijeku Skoči na: Opis Sastav 1. Za što se koriste Calixta tablete 2. Doziranje Calixta

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija

Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija Smjer Biohemija i fiziologija Semestar VI Naziv modula

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Укупно има 120 часова активне наставе

Више

VAŽNO IZ ZAKONA I PRAVILNIKA NA KRAJU GODINE, za roditelje i učenike

VAŽNO IZ ZAKONA I PRAVILNIKA NA KRAJU GODINE, za roditelje i učenike IZ ZAKONA I PRAVILNIKA ZA KRAJ ŠKOLSKE GODINE (za učenike i roditelje) OCJENE PRAĆENJE OCJENJIVANJE UČENIČKIH POSTIGNUĆA čl. 72. čl. 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (1)Na

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet Katedra za pedijatriju IZVEDBENI RASPORED ZA STUDENTE MEDICINE ZA 2018. / 2019. AKADEMSKU GODINU TURNUS A 10. 12. 2018. (ponedjeljak) 8.50 10.25 Seminar Propedeutika

Више

UPUTA O LIJEKU INDOMETACIN 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem indometacin Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu, jer ona sadrži va

UPUTA O LIJEKU INDOMETACIN 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem indometacin Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu, jer ona sadrži va UPUTA O LIJEKU INDOMETACIN 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem indometacin Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu, jer ona sadrži važne obavijesti za Vas. Uputu nemojte baciti. Kasnije

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

New product information wording - Sep HR

New product information wording - Sep HR 1 October 2018 1 EMA/PRAC/621118/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Novi tekst informacija o lijeku izvadci iz preporuka PRAC-a vezanih uz signale Usvojeno na sjednici PRAC-a od 3.

Више

Package Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za korisnika NEOFEN 60 mg čepići ibuprofen Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ova

Package Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za korisnika NEOFEN 60 mg čepići ibuprofen Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ova Uputa o lijeku: Informacije za korisnika NEOFEN 60 mg čepići ibuprofen Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno

Више

Teolin tablete (125/300mg) – Uputa o lijeku

Teolin tablete (125/300mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Teolin tablete (125/300mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

Patient Information Leaflet

Patient Information Leaflet Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Arcoxia 30 mg filmom obložene tablete Arcoxia 60 mg filmom obložene tablete Arcoxia 90 mg filmom obložene tablete Arcoxia 120 mg filmom obložene tablete etorikoksib

Више

1

1 Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Roferon-A 3 milijuna internacionalnih jedinica (IU) otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki interferon alfa-2a Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ Школска 2007/2008

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  Школска 2007/2008 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ИП8: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Школске 2016/2017 и 2017/18 (II, III, IV семестар) ИП8:

Више

UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda

UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda UPUTA O LIJEKU BETASERC 16 mg tablete BET ASERC 24 mg tablete betahistin Prije uporabe lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu. Čuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. U slučaju dodatnih

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2013./2014.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše pet škola

Више

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc Kolegij: ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAJEDNICI- REDOVNI Voditelj: ANICA STANKOVIĆ, prf.reh. Katedra: ZDRAVSTVENA NJEGA Studij: PREDDIPLPMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA Godina : 018/019 Akademska godina: 3 IZVEDBENI

Више

Uputa o lijeku – Rapibloc 20 mg /2 ml koncentrat za otopinu za injekciju

Uputa o lijeku – Rapibloc 20 mg /2 ml koncentrat za otopinu za injekciju Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Rapibloc 20 mg /2 ml koncentrat za otopinu za injekciju Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem.

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU UPUTA O LIJEKU: Informacije za korisnika FURSEMID 20 mg/2 ml otopina za injekciju furosemid Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

Microsoft PowerPoint - Analiza laboratorijskih nalaza 1

Microsoft PowerPoint - Analiza laboratorijskih nalaza 1 Analiza laboratorijskih nalaza Cilj predavanja: Podsjetiti na laboratorijsku dijagonostiku, koja je prva i najznačajnija dijagnostička procedura kojom se koristimo u svakodnevnom radu. DR. NERMINA FETAHOVIĆ

Више

Upis u srednju školu 13-14

Upis u srednju školu 13-14 UPIS U SREDNJU ŠKOLU 13-14 OŠ Vela Luka, siječanj, 2013. Sustav srednjih škola osnovna škola. Gimnazije Umjetničke Četverogodišnje strukovne Trogodišnje strukovne OSTALE Tehničke Industrijske, Opća, Matematička

Више

Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Sl

Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Sl Škola: Geodetska škola, Zagreb Razredni odijel: IV. D Datum: 22. studenog 2018. Školska godina: 2018./2019. Nastavnik: Katija Špika Mentor: Armando Slaviček Priprema za nastavni sat Predmet : Prostorni

Више

Slide 1

Slide 1 XIII Nefrološka škola Tešanj 05.10. 2018 BUBREŽNA SARKOIDOZA I NJENE MANIFESTACIJE Snežana Unčanin Klinički centar Univerziteta Sarajevu Klinika za nefrologiju Etiologija Sarkoidoza je idiopatska multisistemska

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd

_IFU_A5_LEAFLET_HCP_v17.indd Stelara (ustekinumab) uputa za zdravstvene djelatnike Verzija i datum revizije: verzija 3, ožujak 2018. Pažljivo pročitajte ovu brošuru zajedno sa Sažetkom opisa svojstava lijeka. Upozorite svoje bolesnike

Више

cilazil

cilazil Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika Sumamed 125 mg filmom obložene tablete azitromicin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku

Cinnabisin tablete – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Cinnabisin tablete - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke: Ovaj

Више

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o utvrđivanju profesionalnih bolesti ("Sl.

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15; http://www.ss-zdravstvena-st.skole.hr/; tajništvo: 021/466-018; ravnatelj: 021/466-018;

Више

Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uputa o lijeku Neviran 200 mg tablete nevirapin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno

Више

Nasivin Sensitive (0,5mg) – Uputa o lijeku

Nasivin Sensitive (0,5mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nasivin Sensitive (0,5mg) - Uputa o lijeku Nasivin Sensitive 0,5 mg/ml sprej za nos oxymetazolinum Pažljivo

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

cilazil

cilazil Uputa o lijeku: Informacije za korisnika Ibuprofen Pliva 400 mg filmom obložene tablete ibuprofen Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Sačuvajte

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ?

GENITALNE INFEKCIJE- što liječiti, a što ne u pripremi za MPO postupak ? Siniša Matković, dr. med. Privatna ginekološka ordinacija, Osijek 4. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u 21. 23.4.2016., Šibenik Praktično, mogućnost

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

UPUTA O LIJEKU Amlodipin Genericon 5 mg tablete Amlodipin Genericon 10 mg tablete amlodipin Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete s

UPUTA O LIJEKU Amlodipin Genericon 5 mg tablete Amlodipin Genericon 10 mg tablete amlodipin Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete s UPUTA O LIJEKU Amlodipin Genericon 5 mg tablete Amlodipin Genericon 10 mg tablete amlodipin Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete s uporabom ovog lijeka. - Uputu sačuvajte. Možda ćete

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА П Р А В И Л Н И К О УПИСУ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА I Основне одредбе Члан 1. Овим Правилником утврђује се основ рангирања кандидата

Више

Microsoft PowerPoint - Amela-Urinarne inf

Microsoft PowerPoint - Amela-Urinarne inf Ciljevi prezentacije Urinarne infekcije dr Amela Hodžić-Smailagić JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OJ DZ Novi Grad KPR - maj, 2010. Uz podršku Fondacije FAMI - prevencija urinarne infekcije - tehnika uzimanja

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 1 УВОД У КЛИНИЧКУ МЕДИЦИНУ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 1 УВОД У КЛИНИЧКУ МЕДИЦИНУ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 1 УОД У КЛИНИЧКУ МЕДИЦИНУ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. редмет: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 1 редмет се вреднује са12есб.недељно има 12 часова активне наставе (6 часoва предавања и 6 часова

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

ПЛАН ИНТЕРНИХ ЕДУКАЦИЈА ЗА ГОДИНУ У ДОМУ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА ОДЛУЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА бр /2015 од године РЕДНИ БРОЈ

ПЛАН ИНТЕРНИХ ЕДУКАЦИЈА ЗА ГОДИНУ У ДОМУ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА ОДЛУЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА бр /2015 од године РЕДНИ БРОЈ ПЛАН ИНТЕРНИХ ЕДУКАЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ У ДОМУ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА ОДЛУЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА бр 153-02-1696/2015 од 27.05.2015. године ОДОБРЕНА ТЕМА И ВРЕМЕ Домаћи курс прве категорије Проф. др Матилда

Више

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka Faculty of Health Studies Viktora Cara Emina Rijeka CROATIA Phone: +38 Kolegij: Bioetika u primaljstvu Voditelj: Prof. dr. sc. Amir Muzur Katedra: Katedra za javno zdravstvo Studij: Preddiplomski studij Primaljstvo redovni Godina studija: 2. godina Akademska godina: 2018./2019.

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY Napomene: PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2017/18-20.06.2017. god. 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Pred uporabo natančno pneberite to navodilo

Pred uporabo natančno pneberite to navodilo Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Klimicin 150 mg tvrde kapsule Klimicin 300 mg tvrde kapsule klindamicin Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

Klopidogrel tablete (75mg) – Uputa o lijeku

Klopidogrel tablete (75mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Klopidogrel tablete (75mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek

Више

Tel: 051/ Srednja škola Delnice Lujzinska cesta 42 Fax: 051/ Delnice web: ss-delnice.skole.hr KLAS

Tel: 051/ Srednja škola Delnice Lujzinska cesta 42 Fax: 051/ Delnice web: ss-delnice.skole.hr  KLAS KLASA: 003-08/18-01/01 URBROJ: 2112-24-18-02-10 Delnice, 5. lipnja 2018.g. Sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred Srednje Škole u školskoj godini 2018./2019. (

Више