MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/"

Транскрипт

1 1

2 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL

3 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnja stopa rasta industrijske proizvodnje prema djelatnostima G02: Godišnja stopa rasta prosječnih nominalnih plata G03: Doprinos godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena G04: Emisije desetogodišnjih obveznica Republike Srpske G05: Promet u RTGS-u G06: Ekonomija eurozone G07: Krediti, godišnje stope rasta G08: Depoziti, mjesečne promjene G09: Strana aktiva i strana pasiva komercijalnih banaka G10: Stanje računa rezervi G11: Mjesečne promjene primarnog novca i njegovih komponenti G12: Bruto devizne rezerve CBBH i godišnje stope promjene G13: Zaduženost generalne vlade kod komercijalnih banaka, godišnje promjene G14: Mjesečne promjene po vrstama indirektnih poreza i godišnja stopa rasta ukupnih indirektnih poreza G15: Putarine, godišnja stopa rasta G16: Nominalni i realni efektivni kurs KM (NEER i REER) G17: Trgovinski deficit prema grupama proizvoda G18: Trgovinski deficit prema najznačajnijim trgovinskim partnerima STATISTIČKI DODATAK 11 Uredništvo: - Elma Hasanović - Belma Hadžihalilović-Kasumović 3

4 UVODNI SAŽETAK U aprilu se bilježi pad industrijske proizvodnje. Najveći doprinos tom padu proizilazi iz pada proizvodnje i distribucije električne energije i plina (G01). Prosječne nominalne plate bilježe najizraženiji rast u posljednih deset godina, prvenstveno u sektoru zdravstva, trgovini, djelatnosti finansijskog sektora i prerađivačkoj industriji (G02). Inflacija u BiH je i dalje niska. Cijene hrane i bezalkoholnih pića bilježe rast kao i odjeljak prevoza, dok je odjeljak obuće i odjeće izložen jakim deflatornim pritiscima (G03). Republika Srpska je u aprilu emitovala dvije emisije, jednu emisiju šestomjesečnih trezorskih zapisa i jednu emisiju desetogodišnjih obveznica (G04). Ostvaren je izuzetno visok promet i u RTGS-u i u žirokliringu (G05). U eurozoni je došlo do rasta inflacije kao rezultat rasta cijene energenata, kao i rasta bazne inflacije, dok stopa nezaposlenosti bilježi pad (G06). Krediti stanovništvu i dalje rastu brže nego krediti nefinansijskim preduzećima (G07). Najveće povećanje depozita zabilježeno je kod nefinansijskih preduzeća (G08). Neto strana aktiva je smanjena usljed smanjenja depozita kod korespondentnih banaka (G09). Prosječna obavezna rezerva bilježi kontinuirano umjereno povećanje, dok višak sredstava iznad obavezne rezerve oscilira (G10). Devizne rezerve su zabilježile usporeniji rast u odnosu na prethodni period (G11). Zaduženost generalne vlade je porasla u posmatranom mjesecu (G12). Ukupni indirektni porezi su zabilježili rast, s tim da su putarine zabilježile značajniji rast kao rezultat legislativnih izmjena (G13 i 14). Nominalni efektivni kurs je aprecirao, dok je realni efektivni kurs deprecirao (G15). Trgovinski deficit je povećan najviše kao rezultat rasta cijena nafte i naftnih derivata, kao i zbog smanjenja proizvodnje zbog zastoja u radu Rafinerije Bosanski Brod (G16). Najznačajniji dio deficita se, kao i u prethodnom periodu, generiše unutar pet grupa proizvoda, a najznačajnije povećanje trgovinskog deficita ostvareno je s Njemačkom i Hrvatskom (G17 i 18). 4

5 G01: Godišnja stopa rasta industrijske proizvodnje prema djelatnostima 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% U aprilu se bilježi pad industrijske proizvodnje na mjesečnom te na godišnjem nivou. Posmatrajući period januar-april godine, u odnosu na isti period prethodne godine, bilježi se pad obima industrijske proizvodnje za 4,9%. Najznačajniji doprinos padu industrijske proizvodnje u prva četiri mjeseca bilježi proizvodnja i distribucija električne energije i plina, uz godišnji pad proizvodnje od 16,2%. Istovremeno, rudarstvo i prerađivačka industrija, takođe, bilježe pad proizvodnje od 3,6% i 0,9%, respektivno Izvor: BHAS Indeks industrijske proizvodnje Rudarstvo Prerađivačka industrija Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom G02: Godišnja stopa rasta prosječnih nominalnih plata 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Prosječna nominalna neto plata na kraju aprila iznosila je 916 KM i u odnosu na isti mjesec prethodne godine veća je za 6,1%, što predstavlja najizraženiji rast prosječne nominalne plate u posljednjih deset godina. Pri tome je na kraju aprila tekuće godine, posmatrano na godišnjem nivou, rast plate zabilježen u svim djelatnostima. Najviši rast neto plate zabilježen je u zdravstvu (10,2%), trgovini (9,3%), umjetnosti i zabavi (9,1%), građevinarstvu (9,0%), djelatnosti finansijskog sektora (8,9%), te prerađivačkoj industriji (8,1%). -1,0% Izvor: BHAS G03: Doprinos godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% Trend rasta potrošačkih cijena prisutan od početka godine, na godišnjem nivou, nastavljen je u aprilu tekuće godine. Pozitivan doprinos u promjeni godišnje stope potrošačkih cijena zabilježen je kod cijena hrane i bezalkoholnih pića (0,4 p.p), te cijena prevoza (0,3 p.p). Doprinos cijena ostalih grupa proizvoda i usluga, zbirno posmatrano, u aprilu je 0,1 p.p, uz snažan uticaj odjeljka odjeće i obuće čiji pad na godišnjem nivou iznosi 10,5%, što značajno usporava rast temeljne inflacije Ostale cijene Prevoz Hrana i bezalkoholna pića CPI - Stopa rasta potrošačkih cijena Izvor: BHAS 5

6 G04: Emisije desetogodišnjih obveznica Republike Srpske 6% 6 5% 4% 3% 2% 1% 0% Republika Srpska je tokom aprila emitovala dvije emisije, jednu emisiju šestomjesečnih trezorskih zapisa i jednu emisiju desetogodišnjih obveznica, ukupne nominalne vrijednosti od 30 miliona KM. Tražnja za emisijom obveznica je bila izuzetno visoka, do sada najviša, prevazišla je ponudu za 2,5 puta. Obveznice su prodate uz emisionu dobit, jer je kuponska kamatna stopa bila 4%, a stopa prinosa do dospijeća 3,25%; nominalna vrijednost emisije je bila 30 miliona KM, a ostvarena vrijednost emisije 31,89 miliona KM. Period niskih kamatnih stopa i odlaganje rasta kamatnih stopa ECB omogućavaju jeftinije zaduživanje, ali vode i ka rastu javnog duga Republike Srpske. Kamatna stopa (l.s.) Omjer pokrivenosti emisije (d.s.) Izvor: BLSЕ G05: Promet u RTGS-u % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% U aprilu je ostvaren izuzetno visok promet i u RTGS-u i u žirokliringu. Pri stopi rasta od 31,1% (m/m-12) u ukupno RTGS transakcija ostvaren je promet od 8,74 milijarde KM. Ovako visoka stopa rasta prometa u RTGS, iznad 30%, je vrlo rijetka i zadnji put je ostvarena u julu i augustu godine. Ostvareni promet u žirokliringu od 1,583 milijarde KM je drugi najveći ostvareni promet u žirokliringu. Mjesečne i godišnja stopa rasta prometa u žirokliringu su gotovo identične 9,8% i 9,88% respektivno, a učešće žirokliringa u ukupnom prometu je u aprilu bilo 15,33%. Godišnja stopa rasta (d.s.) Vrijednost prometa (l.s.) Izvor: CBBiH G06: Ekonomija eurozone 2,5% 8,8% 8,6% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% ,4% 8,2% 8,0% 7,8% 7,6% 7,4% 7,2% Inflacija u eurozoni neočekivano je nakon 1,4% (03/2019.) porasla na 1,7% u aprilu. Glavni uzroci rasta inflacije su rast cijena energenata (5,4%), ali i rast bazne inflacije sa 1% (03/2019.) na 1,3% u aprilu. Stopa nezaposlenosti je nastavila da pada i u aprilu je dostigla 7,7%, kolika je bila nezaposlenost u pretkriznom periodu (februar godine). Uprkos pozitivnim ekonomskim kretanjima na početku godine, ECB je na aprilskom sastanku ponovila da će njene referentne kamatne stope ostati na postojećem nivou barem do kraja godine. Pozitivna cjenovna i privredna dinamika u eurozoni utiču povoljno i na konjukturu u BiH. Stopa inflacije Stopa nezaposlenosti Izvor: ECB 6

7 G07: Krediti, godišnje stope rasta 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Ukupni krediti plasirani u BiH na kraju aprila iznosili su 19,93 milijarde KM, što predstavlja povećanje od 6,1% na godišnjem nivou. Povećan rast ukupnih kredita rezultat je intenzivnijeg rasta kredita stanovništvu (7,4%) i preduzećima (4,2%) u odnosu na isti period u prošloj godini. 3,0% Izvor: CBBiH Stanovništvo Nefinansijska preduzeća G08: Depoziti, mjesečne promjene u milionima KM Ukupni depoziti povećani su za 244,4 miliona KM na mjesečnom nivou i time su dosegli nivo od 22,25 milijardi KM u aprilu. Najveće povećanje na mjesečnom nivou zabilježeno je kod nefinansijskih preduzeća. Pored toga, depoziti stanovništva i sektora stanovništva su takođe nastavili trend rasta. Stanovništvo Vlada Nefinansijska preduzeća Izvor: CBBiH G09: Strana aktiva i strana pasiva komercijalnih banaka u milionima KM Neto strana aktiva smanjena je za miliona KM na mjesečnom nivou, što je rezultat smanjenja strane aktive i povećanja strane pasive. Strana aktiva je smanjena uglavnom usljed smanjenja depozita kod korespondentnih banaka, dok je povećanje strane pasive ugavnom uzrokovano povećanjem depozita nerezidenata Strana pasiva, mjesečne promjene Strana aktiva, mjesečne promjene NSA Izvor: tabela 07 7

8 G10: Stanje računa rezervi 6,0 5,5 5,0 u milijardama KM 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Prosječna obavezna rezerva bilježi kontinuirano umjereno povećanje u posmatranom periodu od 12 mjeseci, s izuzetkom u trećem mjesecu, kada je zabilježeno neznatno smanjenje. Višak sredstava iznad obavezne rezerve bilježi određene oscilacije, s tim da je u četvrtom mjesecu na mjesečnom nivou zabilježen rast od 2,3%. Tako ukupan saldo računa rezervi iznosi 5,47 milijardi KM Prosječna sredstva iznad obavezne rezerve Prosječna obavezna rezerva Izvor: CBBiH G11: Mjesečne promjene primarnog novca i njegovih komponenti u milionima KM Primarni novac na kraju mjeseca iznosi 10,47 milijardi KM. Pri tome, na mjesečnom nivou se bilježi rast depozita banaka kod monetarnih vlasti, nakon smanjenja zabilježenog u prošlom mjesecu. S druge strane, zabilježeno je povećanje gotovine van monetarnih vlasti, koje je uobičajeno za ovaj period godine. Ipak, ukoliko se posmatra kraj prethodne godine, gotovina bilježi povećanje za 124,6 miliona KM Depoziti banaka kod monetarnih vlasti Gotovina izvan monetarnih vlasti Primarni novac Izvor: CBBiH G12: Bruto devizne rezerve CBBiH i godišnje stope promjene 12,0 20% 11,8 18% 11,6 16% 11,4 14% u milijardama KM 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 12% 10% 8% 6% 4% 2% U aprilu su bruto devizne rezerve CBBiH porasle na godišnjem nivou za 810,0 miliona KM ili 7,3%. Devizne rezerve CBBiH imaju nešto usporeniji rast u godini, ali s krajem mjeseca se nalaze na rekordnom nivou od 11,79 milijardi KM. Uvećana potražnja za domaćom valutom od strane banaka i njihovih klijenata, prvenstveno stanovništva i privrede se tako zadržala i u ovom mjesecu. 10,0 0% Bruto devizne rezerve Godišnja stopa rasta Izvor: tabela 03 8

9 G13: Zaduženost generalne vlade kod komercijalnih banaka, godišnje promjene 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% U aprilu je zabilježen rast obaveza na godišnjem nivou kako po osnovu emitovanih vrijednosnih papira generalne vlade, tako i po osnovu kredita. Na kraju aprila ukupna zaduženost sektora generalne vlade po navedena dva osnova je iznosila 2,38 milijardi KM, što predstavlja godišnji rast obaveza u iznosu od 150,9 miliona KM ili 6,8%. Izloženost bankarskog sektora prema sektoru generalne vlade na kraju aprila je bila 7,5% aktive bankarskog sektora Obaveze generalne vlade kod banaka po osnovu vrijednosnih papira (l.s.) Obaveze generalne vlade kod banaka po osnovu kredita (d.s.) Izvor: CBBiH G14: Mjesečne promjene po vrstama indirektnih poreza i godišnja stopa rasta ukupnih indirektnih poreza % 50 10% u milionima KM % -10% U aprilu je zabilježen rast prihoda na godišnjem nivou u iznosu od 65,3 miliona KM (13,6%). Neto efekti za prva četiri mjeseca godine iznosili su 156,9 miliona KM. Glavni generator ovog rasta je PDV. Pozitivna kretanja su ostvarena i u sferi naplate akciza na derivate nafte i putarine. Prihodi od akciza na duhanske prerađevine su zabilježili pad od 8,2% % Carine (l.s.) Akcize (l.s.) PDV (l.s.) Putarine (l.s.) Indirektni porezi (d.s.) Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje G15: Putarine, godišnja stopa rasta % 65 80% % 40% 20% 0% -20% u milionima KM U aprilu je nastavljen pozitivan trend naplate prihoda po osnovu putarine. U aprilu je prikupljeno 53,8 miliona KM po ovom osnovu, što je za 2,9 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, u prva četiri mjeseca je prikupljeno 191,0 miliona KM, što je za 31,5 miliona više u odnosu na prethodnu godinu i jasno ukazuje na pozitivne efekte legislativnih izmjena Putarine (l.s.) Godišnja stopa rasta putarine (d.s.) Izvor: BLSE i SASE 9

10 G16: Nominalni i realni efektivni kurs KM (NEER i REER) Nominalni efektivni kurs KM (NEER) je u odnosu na april prethodne godine aprecirao za 81 b.p. Aprecijacija NEER je uzrokovana nominalnom aprecijacijom KM prema valutama zemalja u razvoju, a kao posljedica kretanja EUR (naše sidrene valute) prema američkom dolaru. S druge strane, REER-CPI je na godišnjem nivou deprecirao za 94 b.p NEER REER-CPI Izvor: CBBiH G17: Trgovinski deficit prema grupama proizvoda u milionima KM Prehrambene prerađevine Proizvodi mineralnog porijekla Bazni metali Mašine, aparati, električni uređaji Transportna sredstva u milionima KM Trgovinski deficit je povećan za 324,1 milion KM (14,0%) za prva četiri mjeseca godine. Najznačajniji dio deficita se, kao i u prethodnom periodu, generiše unutar pet grupa proizvoda. Rast cijena nafte i naftnih derivata, kao i smanjenje proizvodnje zbog zastoja rada Rafinerije Bosanski Brod, u odnosu na prethodnu godinu najviše je uticao na produbljenje trgovinskog deficita. Nadalje, deficit je produbljen i u trgovini transportnih sredstava i prehrambenih proizvoda. U aprilu se ne izdvajaju znatno drugačiji trendovi u trgovinskoj razmjeni u odnosu na kumulativ iz prethodna četiri mjeseca, osim u slučaju proizvoda mineralnog porijekla. Izvor: BHAS Januar-april April (d.s.) Januar-april April (d.s.) G18: Trgovinski deficit prema najznačajnijim trgovinskim partnerima Srbija Italija u milionima KM Hrvatska Njemačka Kina u milionima KM Na grafikonu su prikazani trgovinski deficiti s pet zemalja s kojima je BiH zabilježila najveći obim trgovinske razmjene u prva četiri mjeseca godine. Vanjskotrgovinski deficit za prva četiri mjeseca na godišnjem nivou je najznačajnije povećan s Njemačkom i Hrvatskom. U aprilu se ne izdvajaju znatno drugačiji trendovi u trgovinskoj razmjeni u odnosu na kumulativ iz prethodna četiri mjeseca. Januar-april April (d.s.) Januar-april April (d.s.) Izvor: BHAS 10

11 STATISTIČKI DODATAK T01: Glavni ekonomski indikatori T02: Kupovina i prodaja KM T03: Devizne rezerve CBBiH T04: Monetarni agregati T05: Monetarni pregled T06: Bilans stanja CBBiH T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH T08: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka T09: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka T10: Sektorska struktura prenosivih depozita kod komercijalnih banaka T11: Sektorska struktura ostalih depozita kod komercijalnih banaka T12: Sektorska struktura kratkoročnih kredita komercijalnih banaka T13: Sektorska struktura dugoročnih kredita komercijalnih banaka T14: Kamatne stope na kredite stanovništvu T15: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima T16: Kamatne stope na depozite stanovništva i nefinansijskih preduzeća T17: Prosječne obavezne rezerve T18: Obavezne rezerve po obračunskim periodima T19: Indeks industrijske proizvodnje T20: Indeks potrošačkih cijena za BiH T21: Platni bilans BiH: zbirna tabela T22: Platni bilans BiH: tekući i kapitalni račun T23: Platni bilans BiH: finansijski račun T24: Vanjskotrgovinska razmjena BiH T25: Izvoz robe po zemljama destinacije T26: Uvoz robe po zemljama porijekla T27: Pregled prosječnih srednjih kurseva konvertibilne marke T28: Servisiranje vanjskog duga Kratka metodološka objašnjenja se nalaze ispod svake tabele, dok su opširnija dostupna na 11

12 Bilješka uz tabele 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i Od 1. jula godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom godine, a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli godine. - Revidirani podaci za period januar 20 novembar godine su bazirani na aktivnom podbilansu banaka s većinskim državnim kapitalom iz Federacije BiH, pri čemu je isključen pasivni podbilans. Kroz ovu dopunu statistike korisnicima se pruža veća analitička korisnost podataka i objektivni pokazatelji o trenutnom poslovanju banaka u BiH. Pasivni podbilans sadrži obaveze po inostranim kreditima i staroj deviznoj štednji građana do 31. marta godine, i ne odslikava aktuelno poslovanje banke, te će ovaj podbilans u procesu privatizacije preuzeti Ministarstvo finansija FBiH u skladu sa Zakonom o početnom bilansu banaka i Zakonom o privatizaciji, kao što je urađeno za prethodno privatizirane banke. Izvršena revizija je u najvećoj mjeri uticala na smanjenje kredita javnim preduzećima u stranoj valuti, smanjenje strane pasive, na smanjenje ostalih stavki aktive i pasive po osnovu stare devizne štednje, a u znatno manjim iznosima na stavke kredita vladi entiteta, fiksnu aktivu, depozite nerezidenata, dionice i kapital. Podaci o punom bilansu, s uključenim pasivnim podbilansom, korisnicima su još uvijek dostupni na: cbbh.ba:4444/panorama/novaview/simplelogin_bs.aspx U novembru godine, dvije banke su izvršile prodaju i prenos dijela kreditnog portfolija, što je za efekat imalo povećanje rezervi kod monetarnih vlasti u ukupnom iznosu od 64 miliona KM i smanjenja sljedećih stavki: potraživanja od privatnih preduzeća za 260 miliona KM, strane pasive za 101 milion KM i ostalih stavki (neto) za 95 miliona KM. Zbog primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda u finansijskim izvještajima banaka Federacije BiH i prenosa novčanih tokova u decembarskim podacima za godinu, došlo je do sljedećih promjena, na strani aktive: smanjenja kredita za 155 miliona KM, povećanja ostale aktive za 10 miliona KM, na strani pasive: smanjenja obaveza prema nerezidentima u iznosu od 624 miliona KM, povećanja rezervisanja za kreditne gubitke za 472 miliona KM i povećanja ostale pasive za sedam miliona KM. U februaru jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju depozita u iznosu od oko 80 miliona KM, s depozita javnih preduzeća na depozite vlade entiteta, u skladu s preporukama MMF-a. Po nalogu Agencije za bankarstvo FBiH, u junu 20 jedna banka je izvršila preknjižavanje oko 300 miliona KM potraživanja po osnovu vrijednosnih papira od domaćih institucionalnih sektora na potraživanja od nerezidenata. U decembru 20 ista banka je izvršila retroaktivno ovu ispravku u odgovarajućim iznosima za period od augusta 2009, kada je greška nastala, do maja 20 Navedena ispravka se odrazila na porast strane aktive i pad ostalih stavki neto. Jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju finansijskih instrumenata u okviru strane aktive za period januar - august 20 u iznosu od oko 40 miliona KM. Potraživanja od nerezidenata po osnovu kredita reklasifikovana su u potraživanja od nerezidenata po osnovu vrijednosnih papira, što se odrazilo na promjene unutar kratkoročne i dugoročne strane aktive. Po nalogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, jedna banka je izvršila reklasifikaciju finansijskih instrumenata na strani pasive za period septembar 20 - novembar 20 tj. smanjenje oročenih i štednih depozita nebankarskih finansijskih institucija i sektora vlade, a povećanje kredita od navedenih sektora, respektivno u odgovarajućim iznosima, po mjesecima, u rasponu od miliona KM. U skladu s novom regulativom Agencije za bankarstvo RS, objavljenoj u Sl. glasniku RS br. 136/10, kojom je propisan novi način knjigovodstvenog evidentiranja potraživanja klasifikovanih u kategoriju «E», obračuna i knjigovodstvenog evidentiranja kamate po nekvalitetnoj aktivi, te obračuna opštih i posebnih rezervisanja, banke iz RS-a su u podacima za decembar 20 izvršile primjenu navedene regulative, prenosom navedenih pozicija iz vanbilansne evidencije u bilans. Ispravka se odrazila na strani aktive, na porast kredita u iznosu od 144 miliona KM, porast dospjelih kamata u iznosu od 36 miliona KM, a na strani pasive, na porast rezervisanja za kreditne gubitke u iznosu od 180 miliona KM u okviru računa kapitala. 12

13 T01: Glavni ekonomski indikatori Promjene u odnosu na FINANSIJSKI SEKTOR u milionima KM Monetarni sektor Novčana masa M ,1% 1,9% 9,2% Devizne rezerve ,8% 1,4% 7,4% Prosječno stanje računa rezervi kod CBBiH ,8% 0,8% 6,5% Bankarski sektor Ukupni krediti ,9% 2,3% 6,1% Ukupni depoziti ,1% 2,3% 9,6% Nebankarski sektor Promet na BLSE 54,3 25,8% 0,0% 269,7% Promet na SASE 19,6 110,4% -81,6% 198,5% Promet u RTGS-u ,0% 2,6% 31,1% Promet u žirokliringu ,8% 0,2% 9,9% u poenima BIRS 693,2-3,27% 22,59% 35,06% SASX ,05 0,61% 7,07% 16,32% REALNI SEKTOR u osobama Potrošačke cijene - BiH -0,3% 0,3% 0,8% Industrijska proizvodnja -BiH -3,7% -5,3% -4,5% Broj nezaposlenih - BiH ,3% -4,9% -9,7% Promjene u odnosu na VANJSKI SEKTOR u milionima KM Uvoz 1.626,8-8,2% 6,6% 4,8% Izvoz 954,1-3,5% 3,0% -2,4% JAVNE FINANSIJE u milionima KM Neto indirektni porezi 537,8 5,2% 10,2% 11,8% PDV 328,6 3,6% 2,0% 8,4% Akcize 113,4-2,2% 20,1% 4,7% Carine 27,9 1,1% 12,0% 16,7% 13

14 Т02: Kupovina i prodaja KM - u hiljadama KM - Godina Mjesec Prodaja Kupovina Saldo Kumulativ salda (3-4)

15 T03: Devizne rezerve CBBiH - na kraju perioda, u milionima KM - Bruto devizne rezerve Godina Mjesec Zlato Držanje SDR Strana valuta u trezoru CBBiH Depoziti kod nerezidentnih banaka Ostalo Investicije u vrijednosne papire = Neto devizne rezerve Monetarna pasiva Neto strana aktiva CBBiH 12= ,0 0,4 212, ,8 0, , , , ,5 567, ,3 5,7 107, ,2 0, , , , ,5 505, ,9 0,0 102, ,5 0, , , , ,6 486, ,3 1,1 93, ,6 0, , , , ,1 507, ,0 4,5 133, ,5 0, , , , ,0 520, ,1 2,7 91, ,6 0, , , , ,2 408, ,7 5,2 71, ,7 0, , , , ,1 531, ,3 3,8 128, ,6 0, , , , ,6 540, ,1 2,6 194, ,4 0, , , , ,3 602, ,9 1,5 236, ,6 0, ,1 556,6 555, ,1 577, ,0 2,2 274, ,4 0, , , ,4 983,3 638, ,3 5,2 245, ,7 0, ,3 696,6 694,1 117,3 576,8 202,9 1,8 245, ,1 0, ,2 629,5 626,2 037,2 589, ,1 1,7 245, ,1 0, ,2 884,7 881,5 252,4 629,1 204,4 5,7 245, ,3 0, ,6 980,6 978,0 366,3 611, ,5 2,0 245, ,8 0, ,8 978,9 976,7 369,9 606,8 201,3 2,0 246, ,0 0, , , ,6 466,4 631, ,5 6,0 245, ,1 0, , , ,5 585,7 605,9 194,4 2,2 249, ,8 0, , , ,3 822,1 598, ,8 1,5 249, ,5 0, , , ,7 992,3 567,4 201,6 5,8 248, ,2 0, , , ,1 880,7 595, ,8 2,2 248, ,6 0, , , ,5 943,1 617,3 210,0 2,2 274, ,4 0, , , ,4 983,3 638, ,7 3,4 287, ,7 0, , , ,2 892,9 679,3 216,8 0,0 286, ,7 0, , , ,0 867,1 669, ,2 0,0 286, ,5 0, , , ,6 740,8 730,8 214,9 3,6 288, ,5 0, , , , ,5 716,3 Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara 20 godine. Bruto devizne rezerve čine stanja bilansnih pozicija kratkoročne strane aktive CBBiH (zlato, raspolaganje CBBiH SDR, devize u trezoru CBBiH, prenosivi depoziti u stranoj valuti kod nerezidentnih banaka i ostalo) i investiranja u vrijednosne papire od jula 20 godine po odluci Investicionog komiteta CBBiH. Neto devizne rezerve predstavljaju razliku između bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima. Monetarnu pasivu CBBiH čine novac izvan monetarnih vlasti i depoziti rezidenata kod monetarnih vlasti. Neto strana aktiva CBBiH predstavlja razliku između neto deviznih rezervi i monetarne pasive CBBiH. 15

16 T04: Monetarni agregati - na kraju perioda, u milionima KM - Godina Mjesec Gotovina izvan monetarnih vlasti Depoziti banaka kod monetarnih vlasti Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti Gotovina izvan banaka Prenosivi depoziti u domaćoj valuti Ostali depoziti u domaćoj valuti = = = = Prenosivi depoziti u stranoj valuti Ostali depoziti u stranoj valuti Rezervni novac M1 QM M , ,2 7, , , , , , , , ,1 439, , ,1 6, , , , , , , , ,3 709, , ,5 8, , , , , , , , , , , ,8 11, , , , , , , , , , , ,6 13, , , , , , , , , , , ,3 15, , , , , , , , , , , ,1 38, , , , , , , , , , , ,5 51, , , , , , , ,9 466, , , ,1 52, , , , , , , ,0 896, , , ,1 76, , , , , , ,5 572, , , , ,3 125, , , , , ,4 399,4 145,1 046, , , ,4 86, , , , , , ,8 613, , , , ,7 85, , , , , , ,5 621, , , , ,3 85, , , , , , ,8 723, , , , ,7 98, , , , , , ,7 938, , , , ,4 97, , , , , , , , , , , ,3 98, , , , , , , , , , , ,6 110, , , , , , , , , , , ,0 110, , , , , ,6 167, , , , , ,8 112, , , , , ,1 267, , , , , ,5 126, , , , , ,3 167,7 020, , , , ,5 125, , , , , ,0 228, , , , , ,3 125, , , , , ,4 399,4 145,1 046, , , ,6 137, , , , , ,6 376, ,2 262, , , ,7 136, , , , , ,9 323, ,2 291, , , ,4 135, , , , , ,6 132, ,5 460, , , ,3 149, , , , , ,5 471,9 117,2 544, ,2 Revidirani podaci za period decembar februar godine. Od januara godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (krediti, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara 20 godine. Gotovina izvan monetarnih vlasti je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH i predstavlja gotov novac izvan centralne banke (monetarnih vlasti). Depoziti komercijalnih banaka predstavljaju sredstva komercijalnih banaka na računima kod CBBiH. Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti predstavljaju depozite drugih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Fondovi socijalne sigurnosti/zaštite na entitetskom nivou (iz Federacije BiH: Fond PIO, Fond zdravstva Federacije BiH, Fond za zapošljavanje Federacije BiH, a iz Republike Srpske: Fond penzijsko-invalidskog osiguranja RS, Fond zdravstva RS, Fond za zapošljavanje RS i Fond za dječiju zaštitu RS) klasifikovani su na nivou centralne vlade. Gotovina izvan banaka je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6) i predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka. Prenosivi ili transferabilni depoziti u domaćoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5) i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Ostali depoziti u domaćoj valuti, prenosivi i ostali depoziti u stranoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5), i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) je u cijelosti preuzet iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6), a čine ga gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Prema nacionalnoj definiciji, novčanu masu čine svi prenosivi i ostali depoziti domaćih nebankarskih i nevladinih sektora, kao i sektora lokalne vlade u domaćoj i stranoj valuti. Depoziti entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite priključeni su centralnoj vladi na entitetskom nivou i time isključeni iz Novčane mase ili Monetarnih agregata. Monetarni agregat M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Monetarni agregat QM je definisan kao istoimena pozicija u Monetarnom pregledu (tabela 5) i obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM. 16

17 T05: Monetarni pregled - na kraju perioda, u milionima KM - Neto strana aktiva AKTIVA Potraživanja od domaćih sektora Godina Mjesec Strana aktiva Strana pasiva Potraživanja od centralne vlade (neto) Potraživanja od kantona i opština Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća Potraživanja od ostalih finansijskih institucija Potraživanja od ostalih domaćih sektora = = UKUPNO 13 = , , , ,8 148,3 256, ,6 169, ,5 474, , , , , ,6 195,6 268, ,5 103, ,3 365, , , , ,8-996,9 270,8 351, ,5 80, , , , , , ,2-440,3 323,1 360, ,9 94, , , , , , ,4-182,6 386,3 390, ,1 73, , , , , , ,6-19,1 422,5 451, ,4 67, , , , , , ,6 71,0 509,1 443, ,0 61, , , , , , ,3 160,1 537,2 400, ,6 74, , , , , , ,6 101,8 517,8 375, ,9 67, , , , , ,5 782,9-148,7 511,5 406, ,5 96, , , , , ,1 464,4-464,7 496,0 428, ,6 136, , , , , ,0 943,2-119,0 500,7 399, ,2 85, , , , , ,9 942,6-205,5 494,9 398, ,0 87, , , , , , ,9-379,1 485,5 390, ,9 93, , , , , , ,8-444,1 486,5 400, ,2 92, , , , , , ,3-401,0 487,4 403, ,1 97, , , , , , ,4-409,0 481,3 415, ,9 122, , , , , , ,2-356,5 473,8 418, ,0 124, , , , , ,0 170,1-388,8 494,5 412, ,6 124, , , , , ,6 302,9-418,5 491,9 415, ,2 127, , , , , ,2 224,6-371,8 494,5 424, ,7 125, , , , , ,5 371,6-541,7 493,3 424, ,5 127, , , , , ,1 464,4-463,7 496,0 427, ,6 136, , , , , ,2 578,3-447,7 486,1 425, ,1 122, , , , , ,6 573,3-435,8 476,7 423, ,4 126, , , , , ,1 707,9-492,7 476,0 426, ,8 124, , , , , ,5 781,3-487,4 461,5 422, ,6 129, , , ,1 Revidirani podaci za period decembar februar godine. Od januara godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (krediti, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara 20 godine. Monetarni pregled prikazuje konsolidovane podatke Bilansa stanja CBBiH - monetarnih vlasti (tabela 6) i Konsolidovanog bilansa komercijalnih banaka BiH (tabela 7). Neto strana aktiva predstavlja razliku između zbira stranih aktiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH i zbira stranih pasiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH. Domaći krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih domaćih sektora, uz napomenu da su potraživanja od centralne vlade iskazana u neto iznosu, tj. umanjena za depozite centralne vlade kod CBBiH i kod komercijalnih banaka BiH. Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prema novoj metodologiji, fondovi socijalne sigurnosti/zaštite se klasifikuju na nivou centralne vlade kao entitetski vanbudžetski fondovi, što se direktno odražava na podatke o neto potraživanjima od centralne vlade u Monetarnom pregledu. 17

18 T05: Monetarni pregled - na kraju perioda, u milionima KM - Novac (M1) PASIVA Novčana masa (M2) Kvazi novac (QM) Godina Mjesec Gotovina izvan banaka Prenosivi depoziti u domaćoj valuti Prenosivi depoziti u stranoj valuti Ostali depoziti u domaćoj valuti Ostali depoziti u stranoj valuti Vrijednosni papiri Krediti Dionice i drugi kapital Ostale stavke (neto) KUPUPNO = = = = , , , , , , ,8 440,0 17,9 264, ,2 407, , , , , , , , ,0 709,8 13,6 446, ,6 414, , , , , , , , , ,9 9,1 595, ,8 721, , , , , , , , , ,1 0,0 675, ,4 981, , , , , , , , , ,5 0,0 712, , , , , , , , , , , ,3 0,0 707, , , , , , , , , , , ,9 0,0 681, , , , , , , , , ,3 466, ,2 8,0 599, , , , , , , , , ,0 896, ,6 8,0 510, , , , , ,4 572, , , , , ,3 8,0 460, , , , , ,4 145, , , ,4 046, ,1 8,0 467, , , , , ,7 613, , , , , ,0 8,0 451, , , , , ,2 621, , , , , ,6 7,9 438, , , , , ,6 723, , , , , ,4 7,9 453, , , , , ,1 938, , , , , ,7 8,0 458, , , , , , , , , , , ,4 8,0 468, , , , , , , , , , , ,2 8,0 466, , , , , , , , , , , ,3 8,0 463, , , , , , , , , , , ,7 8,0 466, , , , , , , , , , , ,0 7,9 477, , , , , ,8 020, , , , , ,2 8,0 474, , , , , , , , , , , ,9 8,0 466, , , , , ,4 145, , , ,4 046, ,1 8,0 467, , , , , , , , , ,6 262, ,4 8,0 470, , , , , , , , , ,9 291, ,8 7,9 479, , , , , , , , , ,6 460, ,1 7,9 499, , , , , ,6 117, , , ,5 544, ,2 8,0 490, , , ,1 Revidirani podaci za period decembar februar godine. Od januara godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (krediti, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara 20 godine. Novac M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Kvazi-novac QM obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazinovac QM. Ostalu pasivu čine vrijednosni papiri, krediti, dionice i drugi kapital i ostale stavke (neto). Prema novoj metodologiji, kao posebni finansijski instrumenti na strani pasive se iskazuju krediti (uz koje se dodaje obračunata kamata), kao i dionice i drugi kapital. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. U ostale stavke (neto) su takođe uključeni i ograničeni depoziti, protivstavke fondova i vladini fondovi za kreditiranje. 18

19 T06: Bilans stanja CBBiH - na kraju perioda, u milionima KM - AKTIVA Rezervni novac Gotovina izvan monetarnih vlasti PASIVA Godina Mjesec Strana aktiva Potraživanja od domaćih sektora Ukupno Strana pasiva Depoziti centralne vlade Dionice i drugi kapital Ostale stavke (neto) Ukupno = = ,6 2, , , ,0 1,0 23,4 499,3 97, , ,9 1, , , ,9 0,9 56,7 502,5 33, , ,5 1, , , ,7 1,4 69,8 533,9-17, , ,4 1, , , ,9 1,1 66,2 547,6-10, , ,4 1, , , ,7 1,2 185,3 575,7-25, , ,2 1, , , ,0 1,0 258,2 466,3-28, , ,4 1, , , ,9 1,1 293,2 585,0-24, , ,1 1, , , ,7 1,3 449,9 593,7-24, , ,0 1, , , ,9 2,2 538,4 667,4-35, , ,4 2,2 586, , ,5 1,6 548,6 652,6-44,8 586, ,0 2, , ,6 399,4 1,8 583,9 719,8-51, , ,4 1,5 726, , ,8 2,5 556,5 652,2-46,1 726,0 657,3 1,7 659, , ,5 3,3 547,7 663,6-45,0 659, ,5 2,0 914, , ,8 3,2 618,6 704,4-45,5 914, ,4 1, , , ,7 2,6 691,6 693,5-52, , ,7 1, , , ,3 2,1 742,6 688,9-52, , ,4 2, , , ,8 2,0 828,7 713,5-52, , ,2 1, , , ,2 1,8 662,4 687,1-51, , ,6 1, , ,6 167,4 2,4 654,7 680,2-52, , ,5 1, , ,2 267,6 2,0 724,7 649,2-52, , ,8 1, , ,0 167,7 2,9 713,0 676,7-51, , ,6 1, , ,3 228,2 2,3 714,9 698,5-51, , ,0 2, , ,6 399,4 1,8 583,9 719,8-51, , ,6 1, , ,9 376,2 2,6 516,7 760,8-52, , ,0 1, , ,1 323,6 2,1 543,5 750,1-51, , ,2 1, , ,7 132,9 1,7 607,9 812,1-51, , ,9 1, , ,2 471,9 3,2 599,6 796,9-51, ,5 Od januara godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (krediti, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara 20 godine. Strana aktiva CBBiH monetarnih vlasti obuhvata zlato, devize u trezoru CBBiH, devizne depozite kod inostranih banaka, raspolaganje SDR, strane vrijednosne papire i ostalo. Potraživanja od domaćih sektora predstavljaju potraživanja od radnika CBBiH za date dugoročne kredite i potraživanja od komercijalnih banaka po osnovu računa poravnanja. Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) čine gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Gotovina izvan banaka predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka. Strana pasiva CBBiH obuhvata kratkoročne obaveze prema nerezidentima, depozite nerezidenata i ostale kratkoročne obaveze prema nerezidentima i obaveze prema MMF-u (računi 1 i 2). Depoziti centralne vlade kod CBBiH predstavljaju prenosive i ostale depozite institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta u domaćoj valuti. Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. 19

20 T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH - na kraju perioda, u milionima KM - AKTIVA Godina Mjesec Rezerve Strana aktiva Potraživanja od generalne vlade Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća Potraživanja od ostalih finansijskih institucija Potraživanja od ostalih domaćih sektora = Ukupno , ,1 265,5 256, ,6 169, , , , ,3 355,5 268, ,5 103, , , , ,2 465,4 351, ,5 80, , , , ,5 904,7 360, ,9 94, , , , , ,2 390, ,1 73, , , , , ,4 451, ,4 67, , , , , ,5 443, ,0 61, , , , , ,1 400, ,6 74, , , , , ,1 375, ,9 67, , , , , ,0 406, ,5 96, , , , , ,9 428, ,6 136, , , , , ,1 399, ,2 85, , , , , ,2 398, ,0 87, , , , , ,6 390, ,9 93, , , , , ,5 400, ,2 92, , , , , ,8 403, ,1 97, , , , , ,6 415, ,9 122, , , , , ,7 418, ,0 124, , , , , ,3 412, ,6 124, , , , , ,1 415, ,2 127, , , , , ,6 424, ,7 125, , , , , ,4 424, ,5 127, , , , , ,9 427, ,6 136, , , , , ,9 425, ,1 122, , , , , ,0 423, ,4 126, , , , , ,4 426, ,8 124, , , , , ,5 422, ,6 129, , ,5 Revidirani podaci za period decembar februar godine. Od januara godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (krediti, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara 20 godine. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka obuhvata Konsolidovane bilanse komercijalnih banaka Glavne jedinice Sarajevo, Glavne jedinice Mostar i Glavne banke Republike Srpske CBBiH i predstavlja konsolidovana međusobna potraživanja i obaveze između komercijalnih banaka. Rezerve banaka sastoje se od gotovine u trezorima banaka i depozita banaka kod CBBiH. Strana aktiva komercijalnih banaka obuhvata: devize u trezorima, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti kod nerezidenata, kredite nerezidentima, vrijednosne papire nerezidenata u stranoj valuti, i ostala potraživanja od nerezidenata. Potraživanja od generalne vlade obuhvataju potraživanja od svih nivoa vlada: centralne vlade (institucije BiH, vlade entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta) i necentralne vlade (vlada kantona i općinskih vlada). Potraživanja od ostalih domaćih sektora obuhvataju: potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća, nefinansijskih privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). 20

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ 2018 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED OKTOBAR 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnje promjene industrijske proizvodnje prema područjima G02:

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Uputstvo za kompilaciju i prezentaciju statistike monetarnog i finansijskog sektora_bs

Uputstvo za kompilaciju i prezentaciju statistike monetarnog i finansijskog sektora_bs CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Broj: 101-17-2-4148/11 Sarajevo, 20.12.2011 Na osnovu člana 53. Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, UV broj: 120/05 od 29. juna 2005. godine, 100-UV broj:

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2019. 31.03.2019. 30.0-1čč - Бања Лука јули 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Microsoft Word - Inf.o b.s doc

Microsoft Word - Inf.o b.s doc F B A AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO F B A I N F O R M A C I J A O BANKARSKOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30. 06. 2005. Sarajevo, august/kolovoz 2005. Agencija

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. novembar 2015. 06. novembar 2015.) Podgorica,

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE Sarajevo, juni/lipanj godine Inf

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE Sarajevo, juni/lipanj godine Inf INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 31.03.2019. GODINE Sarajevo, juni/lipanj 2019. godine Informacija o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Obrazac_OEI-PD xls

Obrazac_OEI-PD xls OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019.

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун 2019. Јул 2019. Садржај: 1. Експертиза готовог новца... 2 2. Експертиза ефективног страног новца... 4 3. Однос

Више

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA PLATNE SISTEME Platni sistemi u BiH u 2018. godini Sarajevo, 28.02.2019. godine SADRŽAJ: Uvod... 3 RTGS i Žiro kliring transakcije... 3 Prvih deset banaka

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 05.06.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 29.05.2017.- 02.06.2017. Tabela

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u vezi sa članom 17. Zakona o budžetima u FBiH ( Službene

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

ИЗГРАДЊА ДРУМСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА ТРЕБИЊА

ИЗГРАДЊА ДРУМСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ГРАДА ТРЕБИЊА План позајмљивања у земљи за 2017. годину БДП Остатак свијета Буџет. приходи Буџетски суфицит/дефицит Буџетски расходи Платни биланс Домаће позајмљивање Ино позајмљивање Монетарна и девизна политика Министарство

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2008-08. avgust 2008.) Podgorica, 13. avgust

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје 2018. године Мај, 2019. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу  члана 49 и 50  Закона  о  јавним  приходима  и  јавним  расходима  (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2016.-31.03.2016. године Бања Лука, јуни 2016. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE И- ТЕСТ ПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 9: ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ

Више

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin

/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin / naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2016. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr 1 INA u 2016.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више