REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: /17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/ /3-2 Rovinj-Rovigno, 25. siječnja Sukladno članku 24., a vezano za članke 11., 12. i 13. Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijed i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave («Narodne novine RH» br. 12/11 - u daljnjem tekstu: Uredbe), člancima 20. i 21. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije («Narodne novine RH» br. 92/10 - u daljnjem tekstu: Zakon o turističkom zemljištu), odredbama Odluke o naknadi za korištenje zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na i turistička naselja («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» br. 12/17) te članku 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» br. 4/09, 3/13 i 11/15- pročišćeni tekst), a povodom zahtjeva za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu trgovačkog društva Maistra d.d. Rovinj sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: , zastupanom po članu uprave Popović Tomislavu, donosim ZAKLJUČAK o ispravcima i dopunama Zaključaka Gradonačelnika za utvrđivanje obveze plaćanja naknade na turističkom zemljištu trgovačkom društvu MAISTRA d.d. Rovinj - STALNI DIO KONCESIJSKE NAKNADE za razdoblje od g. do g. i PROMJENJIVI DIO KONCESIJSKE NAKNADE za razdoblje od g. do g. I. Ispravljaju se i dopunjuju Zaključci Gradonačelnika: 1. Klasa/Classe: /11-01/53, Urbroj/Numprot: 2171/ od 05. prosinca 2011.; 2. Klasa/Classe: /11-01/53, Urbroj/Numprot: 2171/ od 16. veljače 2012.; 3. Klasa/Classe: /11-01/53, Urbroj/Numprot: 2171/ od 27. lipnja 2012.; 4. Klasa/Classe: /11-01/53, Urbroj/Numprot: 2171/ od 19. veljače 2013.; 5. Klasa/Classe: /11-01/53, Urbroj/Numprot: 2171/ od 26. lipnja 2013.; 6. Klasa/Classe: /11-01/53, Urbroj/Numprot: 2171/ od 14. veljače 2014.; 7. Klasa-Classe: /11-01/53, Urbroj-Numprot: od 16. lipnja 2014.; 8. Klasa/Classe: /15-01/01, Urbroj/Numprot: 2171/ od 04. veljače 2015.; 9. Klasa-Classe: /15-01/01, Urbroj-Numprot: od 19. lipnja 2015.; 10. Klasa-Classe: /16-01/02, Urbroj-Numprot: od 05. veljače 2016.; 11. Klasa-Classe: /16-01/02, Urbroj-Numprot: od 10. lipnja 2016.; 12. Klasa-Classe: /17-01/01, Urbroj-Numprot: od 01. veljače te 13. Klasa-Classe: /17-01/01, Urbroj-Numprot: od 30. svibnja na način da toč.i. izmijenjena i dopunjena glasi: Trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6., OIB: (u daljnjem tekstu: Maistra d.d. Rovinj), zastupanom po članu

2 uprave Popović Tomislavu, utvrđuje se obveza plaćanja naknade na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno u turističkim naseljima Amarin i Villas Rubin i na turističkom zemljištu na : hotel Eden, hotel Park, hotel Istra i hotel Katarina i to na sljedećim katastarskim česticama: TURISTIČKO NASELJE AMARIN /4 Rovinj /6 Rovinj /2 Rovinj Rovinj 3.000, /1 (1/6 dijela) Rovinj 831, /2 (1/6 dijela) Rovinj 44, /3 (1/6 dijela) Rovinj 64, /4 (1/6 dijela) Rovinj 66, /5 (1/6 dijela) Rovinj 78, /3 (1/6 dijela) Rovinj 159,33 = ,67 Utvrđuje se da je za k.č. 2027/2, k.č /2, k.č. 1995/3, k.č. 2025/4, sve u cijelosti, k.č. 1998/1 u 1/6 dijela i k.č. 2000/2 u 1/6 dijela, sve k.o. Rovinj, na snazi Djelomična odluka o davanju koncesije na turističkom zemljištu na području turističkog naselja Amarin Klasa: /15-01/105, Ur.broj: od dana 17. prosinca godine. Utvrđuje se da je su k.č. 1988, k.č. 2024/3, k.č. 2024/5, k.č. 2028/1, 1997/3 i k.č /1, sve k.o. Rovinj, temeljem Presude Trgovačkog suda u Pazinu 9 P-1255/ (ranije P-32/2015) od 18. listopada godine postale vlasništvo Republike Hrvatske, slijedom će Grad tražiti upute za daljnje postupanje. Utvrđuje se da je za k.č. 1997/4, k.č. 2074/2 Z, k.č. 2004/1, k.č. 2004/2, k.č. 1993/1, k.č. 1993/2, k.č. 1993/3, k.č. 1993/4, k.č. 1993/5, k.č. 1993/6, k.č. 1993/7, k.č. 1993/8, k.č. 1993/9, k.č. 1993/10, k.č. 1993/11, k.č. 1993/12, k.č. 1993/13, k.č. 1993/14, k.č. 1994/2 i k.č. 1996/2, sve k.o. Rovinj potrebno izvršiti usklađenje podataka iz zemljišnih knjiga i katastra, slijedom će se za predmetne nekretnine naknadno izvršiti zaduženje. Utvrđuje se da je za zgr.č. 2067/Z, zgr.č. 2071/Z, k.č. 2026, k.č. 2040, k.č. 2067/5, k.č. 2067/7, k.č. 2067/8, k.č. 2067/9 i k.č. 2067/10, sve k.o. Rovinj, Maistra d.d. Rovinj dostavila Gradu Rovinju-Rovigno dokaz da je za predmetno razdoblje izvršila plaćanje Ministarstvu turizma na prijelazni račun, slijedom čega je potraživanje Grada Rovinja- Rovigno namireno (20% ukupno uplaćenog iznosa). - k.č. 1986/7, k.č. 1999, k.č. 2000/1, k.č. 2130/2, k.č. 2131/3, k.č /3, k.č /5, k.č /7, sve k.o. Rovinj, u vlasništvu Republike Hrvatske, - k.č. 1998/1, k.č. 2000/2, k.č. 2002/1, k.č. 2002/2, k.č. 2002/3, k.č. 2002/4, k.č. 2002/5 i k.č. 2004/3, sve u 5/6 dijela, sve k.o. Rovinj - za koje je u tijeku postupak razvrgnuća pred sudom, 1

3 - k.č. 1990/1, k.č. 1990/2 i k.č. 1991/1, sve k.o. Rovinj - za koje je u tijeku revizijski postupak, TURISTIČKO NASELJE VILLAS RUBIN /2 /Z Rovinj 598, /4 Rovinj 1.118, /5 Rovinj 2.324, /3 Rovinj 2.620, /22 Rovinj ,00 = ,00 Utvrđuje se da je k.č k.o. Rovinj, temeljem naprijed citirane Presude postala vlasništvo Republike Hrvatske, slijedom će Grad tražiti upute za daljnje postupanje. Utvrđuje se da je za k.č. 9720/2, k.č. 8152/6, k.č. 9720/10, k.č. 9720/9, k.č. 8156/153, k.č. 8140/4, k.č , k.č. 8141/4, k.č , k.č. 9720/7, k.č. 8141/5, k.č. 9720/8, k.č. 8157/4, k.č. 8142/44 i k.č. 8152/3, sve k.o. Rovinj potrebno izvršiti usklađenje podataka iz zemljišnih knjiga i katastra, slijedom će se za predmetne nekretnine naknadno izvršiti zaduženje. - k.č. 8158/2, k.č. 8148/5, k.č. 8152/21, k.č. 8152/12, k.č. 8152/16, k.č. 8142/38, k.č. 8142/36, k.č. 8152/11, k.č. 7925, k.č i k.č. 8148/3, sve k.o. Rovinj, u vlasništvu Republike Hrvatske, - k.č. 9692/10, k.č. 9692/8, k.č. 9692/29, k.č. 9717/3, k.č. 9714/1, k.č. 9714/3 i k.č. 9717/1, sve k.o. Rovinj uknjižene kao opće dobro javna cesta, - k.č k.o. Rovinj uknjižena kao privatno vlasništvo, EDEN /12 Rovinj 1.056,00 2 dio 8314/1 Rovinj 4.464,00 3 dio 8310/3 Rovinj /2 Rovinj 756, /3 Rovinj , /4 Rovinj 364, /3 Rovinj 689, /3 Rovinj 1.901, /3 Rovinj 280,00 = ,00 Utvrđuje se da je Maistra d.d. Rovinj kupila od Grada Rovinja-Rovigno k.č. 8463/4, k.č. 3607/Z, k.č. 3608/Z, k.č. 3609/Z, k.č. 8327/1, k.č. 8327/2, k.č. 8323/2, sve u cijelosti te 2

4 dijelove k.č. 8463/3, k.č. 8327/3, k.č. 8471/2, k.č. 8464/3 i k.č. 8328/2, sve k.o. Rovinj, koja će kupoprodaja naknadno biti provedena. Utvrđuje se da je k.č. 8314/2 k.o. Rovinj, temeljem naprijed citirane Presude postala vlasništvo Republike Hrvatske, slijedom će Grad tražiti upute za daljnje postupanje. - k.č k.o. Rovinj uknjižena kao Republika Hrvatska javno vodno dobro - k.č. 9707/1, k.č. 9695/4, k.č. 9701/5 i k.č. 9707/2, sve k.o. Rovinj uknjižene kao opće dobro javna cesta, Utvrđuje se da je k.č. 9705/2 k.o. Rovinj spojena u građevnu česticu pročistača Cuvi. Utvrđuje se da k.č. 9695/7, k.č. 9695/4, k.č. 9695/5, k.č. 9701/3, k.č. 9707/1, k.č. 9701/5, k.č. 9707/4 i 8309/13, sve k.o. Rovinj, u cijelosti ili dijelom čine dio građevne parcele Hotela Eden te će iste po ispunjenju uvjeta biti predmet kupoprodaje. PARK 1 dio 8502/1 Rovinj 774,00 = 774,00 Utvrđuje se da je k.č. 8504/2 k.o. Rovinj, temeljem naprijed citirane Presude postala vlasništvo Republike Hrvatske, slijedom će Grad tražiti upute za daljnje postupanje. - k.č. 8500/5 sve k.o. Rovinj, u vlasništvu Republike Hrvatske, - k.č /2 i k.č /3 sve k.o. Rovinj uknjižene kao opće dobro javna cesta, ISTRA /1 Rovinj , /1 Rovinj 305, /3 Rovinj 392, /1 Rovinj 6.146, /5 Rovinj , /2 Rovinj , Rovinj 5.287, /1 Rovinj , /Z Rovinj 22,00 = ,00 Utvrđuje se da je za k.č. 8242/5 k.o. Rovinj potrebno izvršiti usklađenje podataka iz zemljišnih knjiga i katastra, slijedom će se za predmetne nekretnine naknadno izvršiti zaduženje. - k.č. 8243/1 k.o. Rovinj, u vlasništvu Republike Hrvatske, 3

5 - k.č. 8246/3 k.o. Rovinj uknjižena kao pomorsko dobro KATARINA /2 Rovinj , /2 Rovinj ,00 = ,00 k.č. 8208/4 k.o. Rovinj, u vlasništvu Republike Hrvatske, za koju će nekretnine Grad tražiti upute za daljnje postupanje. Utvrđuje se da predmet ovog Zaključka nisu nekretnine u vlasništvu Maistra d.d.-a Rovinj te Slobodna Katarina d.o.o.-a Rovinj (čiji je jedini osnivač Maistra d.d. Rovinj). SVEUKUPNO = ,67 II. U točki III., a vezano za stalni dio naknade, mijenja se stavak 5. te isti objedinjeni glasi: Stalni dio naknade trgovačkog društva Maistra d.d. Rovinj za razdoblje od g. do g. iznosi: ,67 m² x 2,00 kn x 7 godina = ,38 kn. III. U točki III., a vezano za promjenjivi dio naknade, mijenja se stavak 3. te isti objedinjeni glasi: Promjenjivi dio naknade trgovačkog društva Maistra d.d. Rovinj za razdoblje od g. do g. iznosi: ,52 kn, a izračunat je prema slijedećim podacima: g g. djelatnost u TN AMARIN , ,67 0, , ,97 RUBIN , ,00 1, , ,31 zemljišta na koja se daje u koncesiju u po djelatnost u EDEN , ,00 0, , , ,23 774,00 0, , ,69 4

6 PARK ISTRA , ,00 0, , ,29 KATARINA , ,00 0, , ,89 Ukupno: , , , , g g. djelatnost u TN AMARIN , ,67 0, , ,48 RUBIN , ,00 0, , ,43 zemljišta na koja se daje u koncesiju u po djelatnost u EDEN , ,00 0, , ,06 PARK ,14 774,00 0, , ,31 ISTRA , ,00 0, , ,62 KATARINA , ,00 0, , ,69 Ukupno: , , , , g g. djelatnost u TN AMARIN , ,67 0, , ,96 RUBIN , ,00 0, , ,90 zemljišta na koja se daje u koncesiju u po djelatnost u EDEN , ,00 0, , ,10 PARK ,45 774,00 0, , ,38 ISTRA , ,00 0, , ,18 KATARINA , ,00 0, , ,32 5

7 Ukupno: , , , , g g. djelatnost u TN AMARIN , ,67 0, , ,65 RUBIN , ,00 0, , ,62 zemljišta na koja se daje u koncesiju u po djelatnost u EDEN , ,00 0, , ,46 PARK ,07 774,00 0, , ,08 ISTRA , ,00 0, , ,68 KATARINA , ,00 1, , ,93 Ukupno: , , , , g g. djelatnost u TN AMARIN , ,67 0, , ,33 RUBIN , ,00 0, , ,17 zemljišta na koja se daje u koncesiju u po djelatnost u EDEN , ,00 0, , ,54 PARK ,06 774,00 0, , ,62 ISTRA , ,00 0, , ,75 KATARINA , ,00 0, , ,51 Ukupno: , , , , g g. 6

8 djelatnost u TN AMARIN , ,67 0, , ,34 RUBIN , ,00 0, , ,01 zemljišta na koja se daje u koncesiju u po djelatnost u EDEN , ,00 0, , ,33 PARK ,58 774,00 1, , ,86 ISTRA , ,00 0, , ,41 KATARINA , ,00 0, , ,58 Ukupno: , , , ,53 IV. Mijenja se toč.iv. te ista objedinjena glasi: Trgovačko društvo Maistra d.d. Rovinj dužno je uplatiti 1/2 dijela naprijed navedene naknade, što iznosi ,95 kn na račun broj: HR , broj modela: 67, poziv na broj odobrenja: OIB obveznika uplate, od čega Gradu Rovinju-Rovigno pripada 20%, odnosno ,79 kn, Istarskoj županiji 20%, odnosno ,79 kn i Fondu za turizam 60%, odnosno ,37 kn. V. Mijenja se toč.v. te ista objedinjena glasi: Trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj će u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka biti ispostavljen račun na ime stalnog dijela naknade za razdoblje od g. do g. te promjenjivog dijela naknade za razdoblje od g. do g. te ga je isto društvo dužno platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja računa. VI. Zadužuje se Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda, Odsjek za financije i proračun za provedbu točke V. ovog Zaključka. Dostaviti: VII. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. Gradonačelnik: dr.sc.marko Paliaga,dipl. oec. 7

9 1. Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika, 2. Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda, Odsjek za financije i proračun, 3. Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove, 4. MAISTRA d.d. Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, 5. Istarska županija, Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju u Istarskoj županiji, Pula, Riva 8, 6. Ministarstvo turizma, Zagreb, Prisavlje 14, 7. Pismohrana. Uputa pisarnici: ad 4., 5. i 6. preporučeno s povratnicom 8

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/ Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc

Microsoft Word KOLEGIJ_zakljucci.doc Klasa: 550-01/14-01/05 Urbroj: 2125-03/03-14-03 Senja na 34. kolegiju, održanom 5. veljače 2014. godine, razmatrao je Prijedlog Socijalnog programa Grada Senja za 2014. godinu, te donio, slijedeći Prihvaća

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 43. i članka 62. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: /17-01/02- URBROJ: 2144/ Labin, godine PRIJEDLOG Na temelj

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: /17-01/02- URBROJ: 2144/ Labin, godine PRIJEDLOG Na temelj REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: 021-01/17-01/02- URBROJ: 2144/01-01-17-1 Labin, 2017. godine PRIJEDLOG Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

08-17 Prijedlog Odluke Vodnjanulante IDZ

08-17 Prijedlog Odluke  Vodnjanulante IDZ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 510-01/17-01/10 URBROJ: 2163/1-01/8-17-6 Pula, 6. prosinca 2017. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/664 URBROJ: 376-10-19-21 Zagreb, 6. veljače 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/324 URBROJ: 376-10-18-34 Zagreb, 17. prosinca 2018. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Microsoft Word - javni poziv

Microsoft Word - javni poziv REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD VODNJAN-DIGNANO CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Assessorato

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/633 URBROJ: 376-10-19-18 Zagreb, 19. ožujka 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 13 Godina: XX Vodnjan, 08.12.2016. Br. 13/2016. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 275 Temeljem članka 34. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (Službene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 021-05/15-01/59 Urbroj:2168/01-01-02-00-0009-15-4 Pula, 29.5.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE - n/p vijećnicima, svima PREDMET: Interpelacija o potrebi rasprave u vezi donošenja Zaključka o dodjeli

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/15-04/81-61 URBROJ: 2170/01-15-00-15-84 Rijeka, 30.11. 2015. Gradonačelnik je 30.studenog 2015. godine

Више

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN( br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 96. Zakona o

Више

Službeni 10-10

Službeni 10-10 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XIII. Donji Miholjac, 18. kolovoza 2010. Broj 10. 156. KLASA: 944-05/10-01/3 URBROJ: 2115/01-03-10-1 Donji Miholjac, 17. kolovoza 2010. Na temelju članka 218.

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/17-11/2352 URBROJ: 376-10-18-13 Zagreb, 28. studenog 2018. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Službeni 11-13

Službeni 11-13 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XV Donji Miholjac, 12. studeni 2013. Broj 11. 246. GRADSKO VIJEĆE KLASA: 351-01/13-01/8 URBROJ: 2115/01-01-13-02 D. Miholjac, 11. rujna 2013. Na temelju članka

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni 2013. GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG MARKA ZELJKA 6 52352 KANFANAR, TEL.: (052) 825-003

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2 GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK URBROJ: 2103/01-01-18-16 Bjelovar, 7. prosinca 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma,

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 pročišćeni tekst),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSK A ŽUP ANIJ A Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i veze Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/621-411, fax: 052/624-977 KLASA: 342-01/09-01/62 URBROJ: 2163/1-08-01/1-09-01

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 07/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI B

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 07/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI B SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI BUIE ----------------------------------------------------------------------------------- Broj: 7 Buje, 21.05.2018. Godina: XXI Cijena:15,00

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izazovi upravljanja imovinom u vlasništvu lokalnih jedinica Marko Ignjatovid, mag.oec. MBA Transparentno upravljanje imovinom Koliko ostvaruje prihoda/rashoda? Ključna pitanja: Kako upravljamo? Znamo li

Више

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 402-08/17-01/15 URBROJ:

Више

Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl.

Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl. Na temelju čl. 24. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 947-01/12-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-14 Krapina, 18. siječnja 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/10-01/17 URBROJ: 2170/01-01-30-10-3

Више

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin Vižinada-Visinada, 22. veljače 2013. ISSN 1846-7172 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj:. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visinada UREDNIŠTVO: Vižinada 18a, Vižinada-Visinada ODGOVORNI

Више

Microsoft Word - Rješenje Čačinci

Microsoft Word - Rješenje Čačinci KLASA: UP/I-344-03/16-11/131 URBROJ: 376-10-18-19 Zagreb, 29. listopada 2018. Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U K.O. OPATIJA Grad Opatija je vlasnik nekretnina oznake k.č. 1522, šuma površine 412 m2, u zk.ul. 245 k.o. Opatija ( nove izmjere), a koja odgovara

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-07/14-08/133 URBROJ: 2170/01-01-20-14-1

Више

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/18-11/14 URBROJ: 376-05-3-19-9 Zagreb, 18. travnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 11. ožujka 2019. godine Broj 3 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 12. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama... 48 13. Odluka o prijenosu

Више

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za

P/ REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Za P/118745 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Ulica grada Vukovara 14 10000 Zagreb Ovo Rješenje postalo je pravomoćno dana U Zagrebu, Potpis ovlaštene osobe KLASA: UP/I-034-02/18-15/24

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: 021-05/15-01/ URBROJ: 2144-01-01-15-1 Labin, 2015. Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: /18-01/2 Urbroj: 2109/ Čakovec, 28. kolovoz Na teme

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: /18-01/2 Urbroj: 2109/ Čakovec, 28. kolovoz Na teme REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC GRADONAČELNIK Klasa: 320-01/18-01/2 Urbroj: 2109/02-03-05-18-08 Čakovec, 28. kolovoz 2018. Na temelju ovlasti propisanih odredbama članka 46. i 49. toč.12.

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 55. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/566 URBROJ: 376-05-3-19-25 Zagreb, 15. svibnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/19

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/19 ISSN 1846-8713 SLUŽBENI GLASNIK O P Ć I N E V E L A L U K A Godina XXVI., Broj 8, Vela Luka, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE str. Program poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRADSKO V

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRADSKO V REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/01-02-17-2 Zlatar, 30.05.2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA Predmet: Donošenje Odluke o porezima

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

2017_26

2017_26 Odluka je preuzeta s poveznice: http://www.crikvenica.hr/sluzbene-novine/item/4087-godina-3-2017-broj-26, 07.03.2017. ISSN 1849-5796 Grad Crikvenica, 23. veljače 2017. godine Godina 3/2017. Broj 26. SLUŽBENE

Више

TOČKA 25. a) Informacija o projektu Žičara na Učku i namjeri povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. b) Prijedlog odluke o

TOČKA 25. a) Informacija o projektu Žičara na Učku i namjeri povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. b) Prijedlog odluke o TOČKA 25. a) Informacija o projektu Žičara na Učku i namjeri povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. b) Prijedlog odluke o stjecanju novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf

Zakljucak - Barešic Cavalic d.o.o.pdf Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 61. Statuta Grada Pula Pola ("Službene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t VUK.SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 01303/1301/08 URBROJ: 2212/0602131 Na temelju članka 37. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarskosrijemske županije br. 12/09 i 03/13), te članka

Више

SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK O P Ć I N E Š E S T A N O V A C GODINA XII ŠESTANOVAC, 17. 06. 2016 BROJ 08 Općinski vijeće S A D R Ž A J 1. Zaključak u svezi prijedloga izvansudske nagodbe Splićanke Obuće d.o.o. u rješavanju

Више

Microsoft Word - br7.doc

Microsoft Word - br7.doc Br. Nr. 7/06. Službeni glasnik Bollettino ufficiale Str. Pag. 1 S A D R Ž A J N D C E Str. Pag. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Gradsko vijeće Consiglio municipale Odluka o spomeničkoj renti grada Rovinja

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava ISSN 1847-5159 SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja 2011. BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova

Више

Na temelju članka 391. st.2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141

Na temelju članka 391. st.2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141 Na temelju članka 391. st.2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06,146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14),

Више

(Program raspologanja poljoprivrednim zemlji\232tem u vlasni\232tvu RH na podru\350ju Op\346ine \212titar.pdf)

(Program raspologanja poljoprivrednim zemlji\232tem u vlasni\232tvu RH na podru\350ju Op\346ine \212titar.pdf) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE ŠTITAR 30. studeni 2018. godine PROGRAM raspolaganja

Више

Temeljem članka 30

Temeljem članka 30 P R I J E D L O G ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GODINU PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA:

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada R

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada R Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu

Више

Glasnik 12-11

Glasnik 12-11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XVIII Podstrana, Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o j nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16. Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik

Више

Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zaku

Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zaku Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br.

Више

društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Iš

društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Iš društvo s ograničenom odgovornošću 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Ištok, dipl. ing. šum. član Trgovački sud u Zagrebu (MBS

Више

Na temelju članka 18

Na temelju članka 18 Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovinske poslove KLASA : 940-06/19-02/10 URBROJ: 2170/01-17-10-19-3

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

TSŠ Leonardo da Vinci-troškovi prijevoza-zaključak

TSŠ Leonardo da Vinci-troškovi prijevoza-zaključak ŽUPAN KLASA: 602-03/18-01/12 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 23. travnja 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE N/r. predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN Predmet: Odluka o davanju suglasnosti

Више

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc)

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc) str. 1 od 7 Dijagram tijeka A.2. Registracija djelatnosti Trgovački sud ili županijski ured ili ured Grada Zagreba Obrasci: - Zahtjev za upis u sudski registar podnosi se, ili - Zahtjev za izdavanje obrtnice

Више

Sažetak odluke KLASA: /17-04/0019/02, URBROJ:

Sažetak odluke KLASA: /17-04/0019/02, URBROJ: SAŽETAK ODLUKE sastavila Hrvatska narodna banka REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA FINANCIJSKI INSPEKTORAT Služba za prekršajni postupak KLASA: 440-08/17-04/0019/02 URBROJ: 513-08-01-04-18-21 Zagreb,

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovinske poslove KLASA : 940-06/19-02/2 URBROJ: 2170/01-17-10-19-3

Више

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja 2017. IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA održane 31. svibnja 2017. PRISUTNI: Antun

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

Rješenje 4.pdf

Rješenje 4.pdf Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ( Službene novine Grada Pule broj 7/09 i 16/09), Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - Poduzetnik Pula 2009 ( Službene novine

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

+224e

+224e REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA POKUPSKO Jedinstveni upravni odjel KLASA:350-01/16-01/09 URBROJ: 238-22-1-17-72 Pokupsko, 30. listopada, 2017. godine Na temelju članka 102. i 104. Zakona

Више

REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU Trg pobjede Slavonski Brod Z A K L J U Č A K Broj: 3 St-7/2011 T

REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU Trg pobjede Slavonski Brod Z A K L J U Č A K Broj: 3 St-7/2011 T REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU Trg pobjede 13 35 000 Slavonski Brod Z A K L J U Č A K Broj: 3 St-7/2011 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU,

Више