Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п"

Транскрипт

1 Студијски програм: Географија 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h писмени у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију 1 Математичка географија у 10 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Географија култура и зоне цивилизације у 9 h 1 Геологија са петрографијом у 14 h Војвођанска 1, Сала 11 1 Енглески језик у 17 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Даљинска детекција у географији Студентски трг 3 1 Основе рачунарства у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 1 Гeoграфски информациони системи у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 1 Картографија у 10 h писмени у 10 h усмени Студентски трг 3 1 Палеогеографија у 9 h 1 Геологија са петрографијом у 14 h Војвођанска 1, Сала 11 1 Енглески језик у 17 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Квантитативне методе у географији Студентски трг 3 1 Академско писање у географији у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Социологија у 10 h Војвођанска 1, Сала 3 1 Антропогеографија у 10 h Војвођанска 1, Сала 5 2 Геоморфологија у 10 h Студентски трг 3, Мала библиотека 2 Геоморфологија у 10 h Студентски трг 3, Мала библиотека 2 Хидрологија у 11 h Војвођанска 1, Сала 3 2 Климатологија у 12 h Војвођанска 1, Сала 12 2 Климатологија у 12 h Војвођанска 1, Сала 12 2 Биогеографија у 10 h Војвођанска 1, Сала 12 2 Биогеографија са педологијом у 10 h Војвођанска 1, Сала 12 2 Географија становништва у 10 h Студентски трг 3 2 Географија земљишта у 13 h Студентски трг 3 2 Заштита природе у 9 h Војвођанска 1, Сала 1 2 Водопривредни проблеми у 11 h Војвођанска 1, Сала 5 2 Основе просторног планирања у 10 h Војвођанска 1 2 Теорије о становништву у 10 h Студентски трг 3 2 Планирање и уређење туристичких подручја у 10 h 2 Геоморфологија у 10 h Студентски трг 3, Мала Библиотека 2 Хидрологија у 11 h Војвођанска 1, Сала 3 2 Климатологија у 12 h Војвођанска 1, Сала 12 2 Биогеографија у 10 h Војвођанска 1, Сала 12 2 Географија становништва у 10 h Студентски трг 3 2 Спелеологија у 9 h 2 Антропогена геоморфологија Студентски трг 3 2 Природне непогоде у 9 h 2 Климатске промене у 9 h Војвођанска 1, Сала 4 2 Теренска настава I 3 Географија насеља I у 10 h Војвођанска 1, Сала 5 3 Географија насеља у 10 h Војвођанска 1, Сала 5 3 Аграрна географија у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 3 Tуристичка географија Србије у 11 h Студентски трг 3 3 Географија Србије I Студентски трг 3 3 Географија Србије у 9 h Студентски трг 3, Библиотека 3 Географија Србије и Црне Горе у 10 h Студентски трг 3, Сала 1 3 Регионална географија света I у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 3 Основи Гиса у 10 h Јагићева, Рач. лаб. 3 Психологија у 11 h Војвођанска 1, Сала 5 3 Географија Европске уније у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 3 Глобализација и интеграције у свету у 10 h Војвођанска 1, Сала 5 3 Географија насеља II у 10 h Војвођанска 1, Сала 2 3 Индустријска географија у 9 h 3 Саобраћајна географија у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 3 Регионална географија света II у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 3 Туристичка географија света у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 3 Географија Србије II Студентски трг 3 3 Педагогија у 14 h Пмф, каб. 560а 3 Педагогија са дидактиком у 14 h Пмф, каб. 560а 3 Ревитализација сеоских насеља у 10 h Војвођанска 1, Сала 5 3 Теорија и модели становништва у 10 h Студентски трг 3 3 Увод у демографију у 10 h Студентски трг 3 3 Туристичка географија у 10 h Студентски трг 3 3 Медицинска географија у 10 h 3 Општа економска географија у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 4 Политичка географија у 9 h 4 Политичка географија I Студентски трг 3 4 Методика наставе географије у 10 h Студентски трг 3 4 Методика наставе географије I у 10 h Студентски трг 3 4 Тематско картирање у 12 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију 4 Регионална географија света II у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 4 Регионална географија Америке у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 4 Географске регије Србије I Студентски трг 3 4 Географске регије Србије у 9 h Студентски трг 3, Библиотека 4 Географске регије Србије и Црне Горе у 11 h Студентски трг 3, Сала 1 4 Животна средина у 10 h Војвођанска 1, Амфитеатар 4 Животна средина I Војвођанска 1 4 Географија светске привреде у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 4 Проблеми регионалног развоја у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 4 Медицинска географија у 10 h 4 Социјална географија у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 4 Школска пракса I у 10 h Студентски трг 3

2 4 Политичка географија II Студентски трг 3 4 Методика наставе географије II Студентски трг 3 4 Географске регије Србије II Студентски трг 3 4 Животна средина II Војвођанска 1 4 Регионална географија Африке и Аустралије 4 Географија суседних земаља 4 Глобализација и интеграције у свету у 10 h Војвођанска 1, Сала 5 4 Школска пракса II Студентски трг 3 4 Теренска настава III 4 Теренски рад и екскурзије у настави географије у 10 h Студентски трг 3 4 Географија локалне средине Студентски трг 3 4 Педагогија у 14 h Пмф, каб. 560а

3 Студијски програм: Туризмологија 1 Увод у туризмологију у 11 h 1 Физичка географија у 15 h 1 Друштвено-географске основе развоја туризма у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 1 Социјално-економска географија у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 1 Пословна статистика у 14 h Јагићева 5, Сала 2 1 Енглески језик I у 14 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Рачунарство у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 1 Социологија туризма у 10 h Војвођанска 1, Сала 4 1 Споменичко наслеђе и туризам у 10 h Војвођанска 1, Сала 2 1 Енглески језик I у 14 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Природне основе планинског туризма у 9 h 1 Природне основе бањског туризма у 9 h Војвођанска 1, Сала 1 1 Природне основе приморског туризма у 12 h Војвођанска 1, Сала 12 1 Природне основе наутичког туризма у 9 h Војвођанска 1, Сала 1 2 ГИС и туризам у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Картографија у 10 h Студентски трг 3, Лаб. за картог. 2 Географија Србије у 12 h Студентски трг 3, Библиотека 2 Регионална географија света I у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 2 Енглески језик II у 15 h Студентски трг 3, Сала 1 2 Сеоски туризам у 10 h Студентски трг 3 2 Туристички дисперзиви и насеља у 11 h Студентски трг 3, Сала 1 2 Економика туризма 2 Регионална географија света II у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 2 Туристичка географија у 10 h 2 Kултурно-историјско наслеђе и туризам у 10 h Војвођанска 1 2 Енглески језик II у 15 h Студентски трг 3, Сала 1 2 Географија религија и туризам у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 2 Етнолошке основе туризма у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 2 Туристичке регије у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 3 Географија религија и туризам у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 3 Пословање туристичких агенција 3 Саобраћајни системи и туризам у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 3 Туризам и заштита животне средине у 10 h Војвођанска 1, Сала 3 3 Анимација у туризму 3 Енглески језик III у 16 h Студентски трг 3, Сала 1 3 Општа и туристичка инфраструктура у 10 h Јагићева 5, Сала 2 3 Манифестациони туризам у 12 h Војвођанска 1 3 Градски туризам у 10 h Војвођанска 1, Сала 2 3 Стратегија развоја туризма у 10 h 3 Споменичко наслеђе и туризам у Србији у 10 h Војвођанска 1, Сала 4 3 Туристичка географија Србије у 10 h Војвођанска 1, Сала 7 3 Менаџмент у туризму у 10,30 h Војвођанска 1, Сала 3 3 Туристичка географија света у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 3 Енглески језик III у 16 h Студентски трг 3, Сала 1 3 Људски ресурси и туризму у 10 h Јагићева 5, Дем. центар 3 Екотуризам и заштита природе у 10 h Војвођанска 1, Сала 12 3 Транзитни туризам у 12 h Војвођанска 1 4 Пословно право у 15 h или у 15 h Правни факултет, Амф. VII 4 Маркетинг у туризму у 10,30 h Војвођанска 1, Сала 3 4 Специфични облици туризма 4 Планирање и уређење туристичких подручја у 10 h 4 Медицинска географија и здравствени туризам у 10 h 4 Руски језик у 15 h Студентски трг 3 4 Шпански језик у 9 h Војвођанска 1, Сала 2 4 Туристичка политика у 13 h Војвођанска 1 4 Туризам и међународни привредни токови у 13 h 4 Становништво и туризам у 9 h Јагићева 5 4 Хотелијерство у 12 h Војвођанска 1, Сала 8 4 Руски језик 2 4 Шпански језик 2 4 Геопростор и туристички простор у 10 h Војвођанска 1, Амфитеатар 4 Едукациони туризам 4 Стручна пракса 4 Туризам у настави у 12 h 4 Нови правци развоја туризма у 10 h Војвођанска 1, Сала 10

4 Студијски програм: Просторно планирање 1 Увод у просторно планирање у 14 h Студентски трг 3 1 Примењена геологија у 9 h Војвођанска 1, Сала 11 1 Примењена климатологија у 9 h Војвођанска 1, Сала 7 1 Картографија са топографијом у 10 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Енглески језик у 18 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Социологија у 10 h Војвођанска 1 1 Психологија у 11 h Војвођанска 1, Сала 5 1 Примењена хидрологија у 11 h Војвођанска 1 1 Динамичка геоморфологија у 9 h 1 Еколошке основе просторног планирања у 10 h Војвођанска 1, Сала 12 1 Основе просторног планирања у 10 h Војвођанска 1 1 Економска географија у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 1 Историја просторног планирања у 11 h Студентски трг 3 2 Основне методе и технике просторног планирања у 9 h Јагићева 5, Сала 2 2 Основе инфраструктуре у 10 h Јагићева 5 2 Урбана и рурална географија у 12 h Студентски трг 3, Сала 1 2 Примењена демографија у 12 h Јагићева 5, Сала 1 2 Основе информационе технологије у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Увод у ГИС у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Рурално планирање у 11 h Јагићева 5, Сала 1 2 Урбана економија 2 Планирање социјалног развоја у 10 h Војвођанска 1 2 Тематско картирање у 10 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију 2 Примена ИТ у просторном планирању у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 ГИС у просторном планирању у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Урбана екологија у 9 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 2 Природни услови и ресурси 2 Географски региони Србије 3 Процес израде просторног плана у 11 h Студентски трг 3 3 Планирање животне средине у 12 h 3 Географске регије Србије у 11 h Студентски трг 3, Библиотека 3 Географске регије Србије и Црне Горе у 12 h 3 Принципи и метроде регионализације у 10 h и у 10 h Јагићева 5, Сала 1 3 Стратешко урбанистичко планирање у 11 h Јагићева 5, Сала 2 3 Територијлна проспекција у 11 h Студентски трг 3 3 Ревитализација сеоских насеља Студентски трг 3 3 Регионално планирање у 12 h Јагићева 5, Сала 1 3 Планирање развоја инфраструктуре у 10 h Јагићева 5 3 Урбанистичка регулација насеља у 11 h Јагићева 5, Сала 2 3 Урбана и рурална обнова Јагићева 5 3 Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању у 14 h Студентски трг 3 3 Функционална регионализација у 12 h Јагићева 5, Сала 2 3 Глобализација и интеграције у свету у 10 h 3 Теренска настава I Студентски трг 3 4 Теорија планирања у 10 h Војвођанска 1 4 Европско просторно планирање у 10 h Јагићева 5, Сала 1 4 Плански региони Србије у 10 h Јагићева 5, Сала 1 4 Планирање на локалном нивоу у 10 h Јагићева 5 4 Туризам и просторно планирање у 13 h Јагићева 5 4 Регионални развој и туризам 4 Планови и програми животне средине у 12 h 4 Функционална урбана подручја у 12 h Јагићева 5, Сала 2 4 Регионални развој и саобраћај 4 Регионалне политике Европске уније и Србије у 12 h Јагићева 5, Сала 2 4 Приступачност и конкурентност региона у 14 h Студентски трг 3 4 Напредни ГИС у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 4 Методе сценарија у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб.

5 Студијски програм: Демографија 1 Увод у демографију у 10 h Јагићева 5 1 Основе статистике I у 14 h Јагићева 5 1 Картографија у 14 h Студентски трг 3, Лаб за картографију 1 Социологија у 10 h Војвођанска 1, Сала 3 1 Енглески језик у 18 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Психологија у 11 h Војвођанска 1, Сала 5 1 Географија културе и зоне цивилизације у 9 h 1 Антропогеографија у 10 h Војвођанска 1, Сала 5 1 Основе статистике II у 14 h Јагићева 5 1 Природни услови и становништво у 9 h Војвођанска 1 1 ГИС и становништво у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 1 Епидемиологија Јагићева 5 1 Антропологија у 12 h Филозофски факултет, IV спрат, сала Статистика становништва у 11 h Јагићева 5 2 Геосистеми и становништво у 13 h Јагићева 5, Сала 1 2 Природно обнављање становништва у 9 h Јагићева 5 2 Природно обнављање становништва у 9 h Јагићева 5 2 Регионална географија света у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 2 Социјална географија у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 2 Проблеми социјалног развоја у 10 h Војвођанска 1, Сала 3 2 Статистика становништва у 12 h Јагићева 5 2 Картирање становништва у 13 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију 2 Природно обнављање становништва у 9 h Јагићева 5 2 Историјска демографија у 13 h Јагићева 5, Сала 1 2 Домаћинства и породице у демографији у 10 h Јагићева 5, Дем. центар 2 Географија светске привреде у 12 h Војвођанска 1, Сала 4 3 Миграције становништва у 10 h Студентски трг 3 3 Миграције становништва у 10 h Студентски трг 3 3 Демографске структуре у 9 h Јагићева 5 3 Демографске структуре у 9 h Јагићева 5 3 Географија насеља у 11h Студентски трг 3, Сала 1 3 Урбана и рурална географија у 11 h Студентски трг 3, Сала 1 3 Демоекологија у 10 h Војвођанска 1, Амфитеатар 3 Ревитализација сеоских насеља у 12 h Студентски трг 3 3 Становништво у просторном планирању у 11 h Јагићева 5, Сала 1 3 Социјална екологија у 10 h Војвођанска 1, Амфитеатар 3 Миграције становништва у 10 h Студентски трг 3 3 Демографске структуре у 9 h Јагићева 5 3 Географија насеља у 11 h Студентски трг 3 3 Урбана и рурална географија у 11 h Студентски трг 3 3 Геополитика и становништво у 12 h Јагићева 5 3 Радна снага и запосленост у 10 h Јагићева 5, Дем. центар 3 Медицинска географија у 10 h 3 Глобализација и интеграције у свету у 10 h 3 Теренска настава 4 Демографски развој Србије и суседних земаља у 10 h Јагићева 5 4 Пројекције становништва у 10 h Јагићева 5 4 Етнодемографија у 13 h Јагићева 5 4 Становништво и регионални развој у 13 h Јагићева 5, Сала 1 4 Родност и становништво у 10 h Војвођанска 1, Сала 3 4 Људски ресурси у 10 h Јагићева 5, Дем. центар 4 Радна снага и запосленост у 10 h Јагићева 5, Дем. центар 4 Демографски развој Србије и суседних земаља у 10 h Јагићева 5 4 Популациона политика у 10 h Јагићева 5, Дем. центар 4 Демографски развитак света у 10 h Студентски трг 3 4 Становништво Европске Уније у 10 h Студентски трг 3 4 Репродуктивно здравље у 10 h Јагићева 5, Сала 2 4 Социјална екологија у 10 h Војвођанска 1, Амфитеатар 4 Становништво и туризам 4 Стандардиз.података о становништву у 13 h Јагићева 5 4 Глобализација и интеграције у свету у 10 h 4 Принудне миграције у 10 h Студентски трг 3

6 Студијски програм: ГОЖС 1 Геологија животне средине у 9 h Војвођанска 1, Сала 11 1 Картографија са топографијом у 10 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију 1 Екохидрологија у 11 h Војвођанска 1, Сала 3 1 Екоклиматологија у 10 h 1 Екогеоморфологија у 10 h Војвођанска 1 1 Енглески језик I у 19 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Природни услови и непогоде у животној средини у 11 h Војвођанска 1, Сала 5 1 Биогеографија у 10 h Војвођанска 1, Сала 12 1 Географија земљишта у 13 h Студентски трг 3 1 Геоекологија у 10 h 1 Рачунарство у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 1 Биодиверзитет у 10 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 1 Социологија и геопростор у 10 h Војвођанска 1, Сала 3 1 Теренска настава 1 2 Животна средина села и ненастањених простора у 11 h Војвођанска 1, Сала 5 2 Примењена геоекологија у 10 h 2 Животна средина и регионални развој у 10 h Војвођанска 1, Сала 10 2 Геохемија предела у 15 h Пмф 2 Животна средина градова у 9 h 2 Енглески језик II у 19 h Студентски трг 3, Сала 1 2 Еколошке основе просторног планирања Војвођанска 1 2 Управљање природним ресурсима 2 Теледетекционе методе истраживања животне средине у 9 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 2 Примењена екологија у 10 h Војвођанска 1, Сала 12 2 Геопросторне базе података у 10 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Дигитално картирање животне средине у 10 h Студентски трг 3, Лаб. за картографија 2 Екополитика у 10 h 2 Основе просторног планирања у 10 h Војвођанска 1 2 Географија земљишта са основама педологије у 13 h Студентски трг 3 3 Ризици и моделовање у животној средини у 10 h 3 Заштита природе у 10 h Војвођанска 1, Сала 12 3 Економика животне средине 3 Теорија и пракса одрживог развоја у 9 h 3 Медицинска географија у 10 h Војвођанска 1 3 Обновљиви извори енергије у 10 h Студентски трг 3, Лаб за ЖС 3 Демоекологија у 10 h Војвођанска 1 3 Екоменаџмент у 10 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 3 Еколошки информациони системи у 11 h Војвођанска 1, Сала 5 3 Еколошко право у 16,30 h Правни факултет 3 Социјална екологија у 10 h Војвођанска 1 3 Заштита и уређење предела у 10 h Јагићева 5 3 Квантативне методе у животној средини Студентски трг 3 3 Заштита природе Србије у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 4 Природа Србије у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 4 Мониторинг земљишта и воде у 9 h Војвођанска 1 4 Примењена демографија у 10 h Јагићева 5 4 Еколошка безбедност Студентски трг 3 4 Комунална хигијена у 11 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 4 Антропоекологија у 14 h Војвођанска 1 4 Основе еколошког образовања у 11,30 h 4 Стручна пракса 4 Планови и програми заштите животне средине у 10 h Јагићева 5 4 Планирање и програмирање заштите животне средине у 10 h Јагићева 5 4 Управљање отпадом у 9 h Студентски трг 3, Лаб за ЖС 4 Основе теорије и методологије истраживања животне средине у 10 h Војвођанска 1, Амфитеатар 4 Методика наставе животне средине у 11 h 4 Мониторинг ваздуха у 11 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 4 Екотоксикологија у 11 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 4 Израда планова и програма заштите животне средине у 10 h Јагићева 5

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЦСЦ001 Увод у социологију 1 (2+1+0) 1 6 2. 15СЦСЦ002 Друштвене теорије антике и средњег века (2+1+0) 1 6 3. 15СЦСЦ003 Социјална психологија (2+1+0)

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 29.11. у 16:00 05.02.

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 06.02. у 09:00 12.04.

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15ПГПГ001 Увод у педагогију 1 (2+2+0) 1 5 2. 15ПГПГ002 Историја педагогије 1 (2+2+0) 1 5 3. 15ПГПГ003 Компаративна

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Microsoft Word - SADRZAJ.doc

Microsoft Word - SADRZAJ.doc КОНСУЛТАЦИЈЕ И САРАДЊА: Републичка дирекција за путеве, Регионални центар "Север", Нови Сад ЈЖТП "Београд", сектор за стратегију и развој ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад Републички хидрометеоролошки завод,

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 01.07. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 3. Енглески језик Енглески језик Енглески језик1,2 ШУ ПА ТМП 4. Руски

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0 РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 19.06. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 14.06. 11:00 амфитеатар 17.06. 12:00 амфитеатар 3. Енглески језик Енглески

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САДРЖАЈ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Англистика...

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

Microsoft Word - 3a_INP demografija.docx

Microsoft Word - 3a_INP demografija.docx DHI 2019./2020., 1 ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA Predstojnik Odsjeka: doc. dr. sc. Stjepan Šterc DHI 2019./2020., 2 INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: Mjesto izvođenja

Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: Mjesto izvođenja Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: 21. 06. 2019. Mjesto izvođenja obuke: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Коначан распоред испита Испитни рок: Мај 2015. Испити за студенте генерације 2014 Акр. Предмет Модул Датум Време Сала Напомена Алати и методе софтверског инжењерства МС14СИРН1 4. мај 2015. 18:00 304 м14860

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Одсек 1. Англистика 6 5.88 % 2. Филозофија 1 0.98 % 3. Германистика 1 0.98 % 4. Хунгарологија 7 6.86 % 5. Историја 13 12.75 % 6. Компаративна књижевност 1 0.98 % 7. Медијске студије 11 10.78 % 8. Педагогија

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

Slide 1

Slide 1 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA NEKRETNINE INSPIRE PRVA NACIONALNA RADIONICA Božidar Pavidevid Odsijek za razvoj IS Bečići, Budva 06. decembar, 2012 INSPIRE i NIGP Proizvođači prostornih podataka Državne

Више

Info Paket HRV

Info Paket HRV ODJEL ZA GEOGRAFIJU Adresa: Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru, Novi kampus, Dr. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar URL: http://www.unizd.hr/default.aspx?alias=www.unizd.hr/geografija KONTAKTI: PROČELNIK/CA

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ и прве године 1 Социологија (У) 12.12. у 16:00 22.01. у 09:00 10.04. у 16:00 04.06. у 09:00 03.09. у 09:00 19.09. у 09:00 2 Увод

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15МД001 Докторска дисертација - избор теме и преглед литературе (0+0+6) 1 10 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 1 Страна 1 од 6 Изборни предмети

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

Project Name

Project Name СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА ДР РАТКА ЧОЛИЋ GIZ/AMBERO-ICON ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ У СРБИЈИ www. urbanlandmanagement.rs УНДА Конференција, Београд, 9.11.2015 17.11.2015 Seite

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2. 4. Дан, месец,год. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић 204.201 12:00 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Др Владимир Костић, доцент 24.04.201 12:00

Више

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit (

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit ( ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ANTIČKA FILOZOFIJA 16.1.2019. 8.00 2/5/2019 8.00 4/10/2019 8.00 6/4/2019 8.00 8.7.2019 8.00 8/20/2019 8.00 10.9.2019 8.00 UVOD U FILOZOFIJU

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

Редни број УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

Редни број УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВА ГОДИНА СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић 25. IX доц. др Милош Бешић 17. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић

Више

TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK

TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI - CKM TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA I ROK 27.11.2018. 30.11.2018./ dopuna: 05.12.2018. - 07.12.2018. NAZIV PREDMETA DATUM VRIJEME TRAJANJE NAPOMENA Osnove

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:   ПРВ ПРВА ГОДИНА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016. СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић. IX доц. др Милош Бешић 3. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф.

Више

RASPORED

RASPORED Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku školske 0/0. godine za period od. do.0.0. godine Datum:.0.0. godine Vreme: 09,00 sati N aziv predm eta Grupa B r. II kolokvijum iz predmeta Mikroračunarski

Више

rk-I-ciklus-ljetni-sem.xlsx

rk-I-ciklus-ljetni-sem.xlsx I година Статистика 08:30-11:00 08:30-11:00 Менаџмент 08:30-10:00 08:30-10:00 ЕиПУ: Пословно право 08:30-10:00 08:30-10:00 ПЕ: Методологије развоја софтвера Финансијско рачуноводство 08:30-12:30 08:30-10:00

Више