TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po"

Транскрипт

1 U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 01. lipnja I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi za prijenos u poslovnici Banke, u FINA-i*, ErsteBox, MultiCash uslugom Erste NetBanking, Erste FonBanking, Erste mbanking, Pružatelja usluga iniciranja plaćanja nalozi zaprimljeni prije datuma valute** u poslovnici Banke, u FINA-i,* ErsteBox, MultiCash nalozi zaprimljeni prije datuma valute ** uslugom Erste NetBanking, Erste FonBanking, Erste mbanking, Pružatelja usluga iniciranja plaćanja Eksterni nalozi za prijenos - razmjena s drugim sustavima u poslovnici Banke, u FINA-i***, uslugom Erste NetBanking, Erste FonBanking, Erste mbanking, Pružatelja usluga iniciranja plaćanja ErsteBox nalozi zaprimljeni prije datuma valute ** u poslovnici Banke, u FINA-i***uslugom Erste NetBanking, Erste FonBanking, ErsteBox, MultiCash, Erste mbanking, Pružatelja usluga iniciranja plaćanja nalozi HSVP-om: Vrijeme zaprimanja naloga do sati 23:30 sati 19:00 sati dan prije 24:00 sata dan prije 14:00 sati 24:00 sata dan prije - nalog zadan uslugom Erste NetBanking, Pružatelja usluga iniciranja plaćanja 16:45 sati - nalog zadan faxom/poslovnici Banke 16:30 sati nalozi plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa**** Batch Booking elektronički nalozi interni i eksterni uslugom ErsteNetbanking, MultiCash, Pružatelja usluga iniciranja plaćanja nalozi zaprimljeni prije datuma valute preko NetBankinga uslugom ErsteNetbanking, MultiCash Pružatelja usluga iniciranja plaćanja PRILJEVI DNT polozi gotovine u Dnevno-noćni trezor Banke 14:00 sati 24:00 sata dan prije od ponedjeljka do petka do sati; Uplate kovanog novca u bankomat za uplatu kovanica (Kovinomat) / Banka od ponedjeljka do petka do sati *Interni nalog koji je zadan u poslovnici Fina-e dostavlja se Banci isti radni dan, ako je zaprimljen u poslovnici Stranica Fina-e 1/4 do kraja radnog vremena te poslovnice Fina-e, odnosno ako je takav nalog zadan elektroničkim putem FINA servisa do 18:45 h. Vremenom zaprimanja naloga zadanih u poslovnici Fina-e smatra se trenutak kada je Banka zaprimila nalog.

2 U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 2 ** Nalozima zaprimljenim prije datuma valute smatraju se nalozi zadani unaprijed s datumom valute na određeni dan u budućnosti. *** Eksterni nalog zadan u poslovnici FINA-e dostavlja se Banci isti radni dan ako je zaprimljen u poslovnici Fina-e do 13:30 h ili do kraja radnog vremena poslovnice Fina-e u kojoj je nalog zadan, ako je radno vrijeme te poslovnice kraće. Nalog zadan elektroničkim putem FINA servisa dostavlja se Banci isti radni dan ako je zadan do 14:45h. ****Za naloge isplate plaća (poziv na broj platitelja HR67 OIB-JOPPD-XX) i pripadajućih doprinosa poslodavaca koji su na listi poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, iniciranih do 14:00, kontrola uplate doprinosa provest će se. Ukoliko nisu uplaćeni svi propisani doprinosi sukladno pozivu na broj platitelja, nalozi isplate plaće neće se izvršiti. II. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U STRANOJ VALUTI UNUTAR RH Papirni nalozi za prijenos deviza između računa u zemlji BGN, RUB, AUD, JPY, ZAR ostale valute sa službene tečajne liste Banke Papirni nalozi za otkup deviza s računa i isplata na transakcijski račun primatelja u drugoj banci Papirni nalozi za otkup deviza i isplata na transakcijski račun primatelja u Banci i konverzija Papirni nalozi za kupovinu deviza radi pologa na račun Papirni nalozi za prijenos deviza između računa u zemlji HITNA obrada Elektronički nalozi za prijenose između računa u zemlji BGN, RUB, AUD, JPY, ZAR ostale valute sa službene tečajne liste Banke Elektronički nalozi za konverziju strane valute 15:00sati 12:00 sati 9:00 sati Elektronički nalozi za kupovinu deviza radi pologa na račun Elektronički nalozi za prijenos deviza između računa u zemlji HITNA obrada 15:30sati 12:30 sati 9:30 sati Napomena: ako je banka korisnika druga domaća banka koja nije dostupna putem ONKS kliringa, plaćanje će biti izvršeno alternativnim putem pri čemu Banka ne može garantirati izvršenje plaćanja u gore navedenim rokovima.

3 U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 3 III. PREKOGRANIČNE PLATNE TRANSAKCIJE ZA PLAĆANJA U/IZ EU/EEA ODLJEVI Vrijeme zaprimanja naloga do Papirni i elektronički nalozi za plaćanje Papirni i elektronički nalog za doznake u inozemstvo BGN, RUB, AUD, JPY, ZAR ostale valute sa službene tečajne liste Banke Papirni nalozi za doznake u inozemstvo HITNA obrada Elektronički nalozi za doznake u inozemstvo HITNA obrada Papirni i elektronički nalozi za primatelja u Erste Grupi FIT 3.0 (, HRK) 15:00sati 12:00 sati 9:00 sati 12:30 sati 9:30 sati PRILJEVI Elektronički nalozi primljeni iz inozemstva 19:00 sati Stranica 2/4 Elektronički nalozi primljeni iz inozemstva 19:00 sati IV. MEĐUNARODNE PLATNE TRANSAKCIJE ODLJEVI Vrijeme zaprimanja naloga do Papirni i elektronički nalozi za doznaku u inozemstvo Papirni i elektronički nalog za doznake u inozemstvo* *valute BGN, RUB, AUD, JPY i ZAR Papirni nalozi za doznake u inozemstvo HITNA obrada 12:00 sati 9:00 sati

4 U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 4 Elektronički nalozi za doznake u inozemstvo HITNA obrada Papirni i elektronički nalozi za primatelja u Erste Grupi FIT 3.0 (, HRK) 12:30 sati 9:30 sati Isti dan PRILJEVI Elektronički nalozi primljeni iz inozemstva 19:00 sati Stranica 2/4 Elektronički nalozi primljeni iz inozemstva 19:00 sati TRAJNI NALOZI, I SEPA IZRAVNA TEREĆENJA TRAJNI NALOZI Izvršavaju se na ugovoreni datum plaćanja pod pretpostavkom da na računu postoji pokriće u trenutku. Vrijeme pokušaja izvršavanja trajnog naloga na ugovoreni datum valute je RADNIM DANOM: do 05:00 sati za plaćanja na račune izvan i unutar Banke do za plaćanja na račune izvan i unutar Banke do 19:00 sati za plaćanje na račune unutar Banke SUBOTOM: do 05:00 sati i do 12:00 sati za plaćanje na račune unutar Banke Ukoliko na zadani datum valute plaćanja na računu nema sredstava, Banka će trajni nalog pokušati izvršiti narednih 20 dana. SEPA IZRAVNA TEREĆENJA Stranica 2/3 Radnim danima Banke za izvršavanje SEPA izravnih terećenja podrazumijevaju se radni dani od ponedjeljka do petka. Klijent je dužan osigurati sredstva na Računu najkasnije do 11:00 sati na definirani dan. Datum SEPA izravnog terećenja je datum terećenja računa Klijenta. Zaprimljeni pisani zahtjevi za Ograničenje naplate naloga, zabranu provođenja naloga i zahtjev za definiranje Crne ili Bijele liste po SEPA izravnom terećenju, kao i zaprimljenje Suglasnosti do 12 h primjenjuju se najkasnije drugi radni dan, a zahtjevi zaprimljeni nakon tog vremena smatraju se zaprimljenim sljedeći radni dan. Vrijeme zaprimanja naloga do Nalozi SEPA izravnog terećenja (poruka pain.008) Opoziv naloga za SEPA izravno terećenje na zahtjev primatelja (poruka pain.007) Poništenje naloga za SEPA izravno terećenje na zahtjev primatelja (poruka pain.007) NAJAVA ISPLATE GOTOVINE do 11 sati radni dan prije do 11 sati do 5 dana nakon datuma valute Isplatu gotovine u iznosu preko kn ili u kunskoj protuvrijednosti odgovarajuće valute potrebno je najaviti do 2

5 U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 5 radna dana do13:00 sati prije datuma isplate. OPOZIV NALOGA ZA PLAĆANJE Opozvati se mogu nalozi zaprimljeni nakon navedenog Vremena zaprimanja naloga, a prije Roka za izvršenje naloga u radnom vremenu poslovnica Banke ili u okviru usluge elektroničkog bankarstva za naloge koji su zadani putem iste, ili u okviru usluge Pružatelja usluge iniciranja plaćanja za naloge koji su zadani putem tog Pružatelja. Nalog za plaćanje može opozvati korisnik platne usluge zahtjevom za opoziv kako slijedi: - Gotovinski nalog: u poslovnici gdje je predan na izvršenje - Bezgotovinski nalog: u bilo kojoj poslovnici Banke - Bezgotovinski nalog zadan putem usluge elektroničkog bankarstva: u okviru te usluge - Bezgotovinski nalog zadan preko Pružatelja usluge iniciranja plaćanja: putem Pružatelja usluge iniciranja plaćanja Platiteljev opoziv SEPA izravnog terećenja nije moguć na datum naloga (odnosno na datum terećenja računa). OBAVJEŠTAVANJE O ODBIJANJU NALOGA ZA PLAĆANJE Banka će obavijestiti platitelja o odbijanju naloga ukoliko je odbijanje uzrokovano pogreškom Banke u smislu kontrole ispravnosti naloga te ukoliko Banka nije u mogućnosti provesti nalog radi neuplaćenih doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa. Obavijest o odbijanju Banka će dostaviti onim kanalima komunikacije koje je platitelj naveo kao dostupne (npr. telefon, fax, ). Banka neće obavještavati platitelja o neizvršenju trajnih naloga i SEPA izravnih terećenja uzrokovanih nepostojanjem raspoloživog salda na računu platitelja. IZVODI O STANJU RAČUNA PO NALOGU KLIJENTA (MT 940 I 942) Izvodi o stanju računa po nalogu Klijenta (MT940) se šalju u 7:00 sati ukoliko je prethodnim radnim danom bilo prometa po računu. Izvodi o stanju računa po nalogu Klijenta (MT942) se šalju radnim danom u niže navedenim vremenskim presjecima ukoliko je u navedenim periodima bilo prometa po računu: 8:00 sati, 9:00 sati, 10:00 sati, 11:00 sati, 12:00 sati, 13:30 sati,, 17:00 sati, 19:30 sati i 21:00 sat. OSTALO Stranica 3/4 Vrijeme zaprimanja naloga krajnji je rok zaprimanja naloga za plaćanje radnim danom Banke za izvršenje naloga na zadani rok. Nalozi za plaćanje zaprimljeni nakon navedenog krajnjeg vremena zaprimanja smatraju se zaprimljeni Stranica 4/4 sljedećeg radnog dana. Radnim danima Banke za izvršavanje Naloga za plaćanje u kunama na račune unutar Banke podrazumijevaju se svi dani od ponedjeljka do nedjelje. Radnim danima Banke za izvršavanje Naloga za plaćanje u stranoj valuti na račune unutar Banke i Naloga za plaćanje izvan Banke podrazumijevaju se radni dani od ponedjeljka do petka (Međubankovni radni dan). Radnim danima koji prethode blagdanu/državnom prazniku Banka može skratiti vrijeme primitka naloga o čemu će obavijestiti klijente u poslovnici Banke, kao i o promjenama uzrokovanim promjenom vremena drugih sudionika u platnom prometu (NKS, HSVP). Datum valute je datum na koji će biti odobren račun pružatelja platnih usluga primatelja, odnosno na koji će biti terećen račun platitelja. Stvarni rok odobravanja računa primatelja ovisi o zakonodavstvu zemlje primatelja i pravilima banke primatelja plaćanja. Rok za izvršenje kunskih naloga u nacionalnom platnom prometu je dan na koji Banka tereti račun platitelja i u kojem se izvršava nalog prema pružatelju platnih usluga primatelja u odnosu na vrijeme i dan primitka naloga za plaćanje. Rok za izvršenje prekograničnih i međunarodnih naloga podrazumijeva vrijeme kada je: a) odobren račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja u inozemstvu - za prekogranične platne transakcije (unutar zemalja EU) u valuti zemalja članica EU.

6 U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 6 b) odobren račun prvog pružatelja platnih usluga primatelja u inozemstvu koji sudjeluje u prosljeđivanju, odnosno izvršenju naloga za plaćanje za prekogranične platne transakcije (unutar zemalja EU) u valuti koja nije valuta zemlje članice EU te za međunarodne platne transakcije (izvan zemalja EU). Na dan sklapanja Ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa tj. na dan otvaranja transakcijskog računa od strane Banke, korisnik ne može raspolagati računom već platne transakcije korisnik zadaje sa sljedećim radnim danom kada Banka i izvršava taj nalog.

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija U PRIMJENI OD 25. STUDENOG 2018. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 25. studenog 2018. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi

Више

OBRAZAC MATIČNIH PODATAKA

OBRAZAC MATIČNIH PODATAKA 1. VRIJEME ZAPRIMANJA I IZVRŠENJA NALOGA U NACIONALNOM PLATNOM PROMETU U HRK 1.1. BEZGOTOVINSKI NALOZI ZAPRIMLJENI U BANCI Izvršenje Plaćanje na račune Dani najave naloga/datum valute 24 sata 60 u Banci

Више

Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u da

Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u da 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje platnih transakcija po transakcijskim računima (u daljnjem

Више

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) 14.6.2019. B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

OPĆI UVJETI Info telefon: Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za

OPĆI UVJETI   Info telefon: Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za građane Superviziju i nadzor poslovanja Banke obavlja Hrvatska narodna banka u skladu s propisima kojima

Више

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja 2019. Osnovica za obračun Naknada mreža OTP Naknada mreža FINA-e 1. POSLOVI REGISTRA

Више

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana 1.11.2018. B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kanala Redni broj Vrsta proizvoda / usluge Visina naknade

Више

OPĆI UVJETI Stranica 1 od 14 Info telefon: Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za

OPĆI UVJETI Stranica 1 od 14 Info telefon: Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Stranica 1 od 14 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Poslovne subjekte Superviziju i nadzor poslovanja Banke obavlja Hrvatska narodna banka u skladu s propisima

Више

Info telefon: Lipanj Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja TARIFNI BROJ VRSTA U

Info telefon: Lipanj Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja TARIFNI BROJ VRSTA U Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja 2012. I. OTVARANJE RAČUNA Otvaranje kunskih računa 01.01.01.01.01. Otvaranje kunskog tekućeg računa 01.01.01.01.02. Otvaranje kunskog

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama u primjeni od

Izvadak iz Odluke o naknadama u primjeni od Stranica 1/14 Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 1. lipnja 2019. I. VOĐENJE RAČUNA Otvaranje kunskih računa Tarifni broj Vrsta usluga Visina naknade 01.01.01.01.01.

Више

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa ("Narodne novine", broj 189/2004. i 127/2009.) - (neslužbeni pročišćeni tekst) - UPUTA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA O PODACIMA PLATNOG PROMETA 1 SADRŽAJ 1. Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima poslovanja

Више

Karlovačka banka d

Karlovačka banka d 1. OPĆE ODREDBE Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana (u nastavku teksta: Opći uvjeti) Karlovačke banke d.d. (u nastavku teksta: Banka) primjenjuju se na prava i obveze ugovorno zasnovane

Више

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst)

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst) Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst) Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prom

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prom OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke Hrvatska dioničko društvo

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja godine OPĆE UVJETE PO

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja godine OPĆE UVJETE PO Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja 2019. godine OPĆE UVJETE POSLOVANJA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, DIONIČKO DRUŠTVO

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima poslovanja

Више

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim u

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim u OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim uvjetima određuju se prava i obveze pružatelja platnih

Више

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrva

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrva OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrvatska dioničko društvo Zadar (u daljnjem tekstu: Opći

Више

Memorandum mali

Memorandum mali OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim uvjetima određuju se prava i obveze pružatelja platnih

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa u nastavku podsjećamo na odredbe

Више

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke po transakcijskim računima potrošača Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakc

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke po transakcijskim računima potrošača Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakc Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) je Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom prometu 1. Poslovi registra računa 1.1. Otvaranje računa

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti depozitnog i transakcijskog poslovanja fizi\350kih osoba )

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti depozitnog i transakcijskog poslovanja fizi\350kih osoba ) Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba UVODNE ODREDBE Općim uvjetima transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba (dalje u tekstu: Opći uvjeti), Partner banka d.d. Zagreb,

Више

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima Na temelju članka 74. stavaka 3. i 4. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.)

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Microsoft Word - Telefonsko i internet bankarstvo-FWR.docx

Microsoft Word - Telefonsko i internet bankarstvo-FWR.docx OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA USLUGU TELEFONSKOG I INTERNET BANKARSTVA ZA KLIJENTE PRIVATNOG BANKARSTVA FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN I. OPĆENITO O USLUZI 1. Ovim Općim uvjetima reguliraju se prava, obveze

Више

Opće odredbe 1. Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb (u daljnjem tekstu Banka) u poslovanju s doma

Opće odredbe 1. Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb (u daljnjem tekstu Banka) u poslovanju s doma Opće odredbe 1. Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb (u daljnjem tekstu Banka) u poslovanju s domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČA Izdavatelj ovih Općih uvjeta je: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB 14036333877, E-mail:

Више

edited

edited UPUTE ZA KORISNIKE INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE PLAĆANJA Zagreb, lipanj 2019. SADRŽAJ: SIGURNOSNO UPOZORENJE... 2 KOJA PLAĆANJA JE MOGUĆE OBAVITI PUTEM PBZCOM@NET-a?... 3 NACIONALNA PLAĆANJA

Више

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga

Више

Info telefon: Rujan Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 01. prosinca Redni broj VRSTA US

Info telefon: Rujan Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 01. prosinca Redni broj VRSTA US Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 01. prosinca 2011. 1. OTVARANJE, VOĐENJE, ZATVARANJE I OSTALE USLUGE PO RAČUNIMA GRAĐANA Transakcijski računi i štedni ulozi i računi 1.1. OTVARANJE

Више

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČA Izdavatelj ovih Općih uvjeta je: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB 14036333877, E-mail:

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

ZADNJE OPĆI UVJETI POTROŠAČA studeni transakcijski računi

ZADNJE OPĆI UVJETI POTROŠAČA studeni transakcijski računi SAMOBORSKA BANKA D.D. TRG KRALJA TOMISLAVA 8 SAMOBOR Sigurnosna oznaka: Javno Datum dostave: Broj kopija: Samobor, studeni 2018. godine Na temelju članka 29. Statuta Samoborske banke d.d. i važećih zakonskih

Више

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA 1.1.1. Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate, isplate, upis naloga bez naknade 1.1.2. Oglašavanje

Више

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata docx)

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata docx) Opći uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata UVODNE ODREDBE Općim uvjetima transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata (dalje u testu: Opći uvjeti) Partner banka d.d. Zagreb uređuje osnovna

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Na temelju članka 35

Na temelju članka 35 OPĆI UVJETI J&T BANKE D.D. ZA OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG PROMETA S FIZIČKIM OSOBAMA (POTROŠAČIMA) 1. UVOD Ovim Općim uvjetima uređuju se uvjeti pod kojima Banka kao pružatelj platnih usluga pruža navedene

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Smjernice pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama

Smjernice pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama SMJERNICE pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama Zagreb, listopad 2018. SADRŽAJ 1. Uvod... 3 2. Informativni dokument o naknadama (FID)...

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа . ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа објашњења Овај документ садржи одговоре на питања која

Више

Naziv dokumenta

Naziv dokumenta Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe 1. Uvod Izdavatelj ovih Općih uvjeta za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) je

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Zahtjev/Projekt: [oznaka zahtjeva/projekta]

Zahtjev/Projekt: [oznaka zahtjeva/projekta] PRAVILA HRK SCT SHEME (verzija 1.3, primjena 18.11.2019.) Sadržaj: 1 PREGLED VERZIJE DOKUMENTA... 4 2 REFERENTNA DOKUMENTACIJA... 5 3 RJEČNIK KRATICA I POJMOVA... 5 4 UVOD... 6 4.1 SEPA... 6 4.2 HRK SCT

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

(Microsoft Word - 1.Op\346i uvjeti)

(Microsoft Word - 1.Op\346i uvjeti) KARLOVAČKA BANKA d.d. Uprava Banke OU- 2016/149/19 Temeljem članka 48. Statuta Karlovačke banke d.d. Karlovac, Uprava Banke na sjednici od 27. srpnja 2016. godine donijela je OPĆE UVJETE KORIŠTENJA ELEKTRONIČKOG

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

E-ZABA UPUTE ZA KORIŠTENJE – DEVIZNO POSLOVANJE ZA PRAVNE OSOBE

E-ZABA UPUTE ZA KORIŠTENJE – DEVIZNO POSLOVANJE ZA PRAVNE OSOBE e - zaba poslovno bankarstvo PLAĆANJA, NAPLATE, DEVIZNI PRIJENOSI I KUPNJA I PRODAJA DEVIZA UPUTA ZA KORIŠTENJE SADRŽAJ 1. UVOD... 2 2. PRIJAVA u e - zaba BANKARSTVO... 2 3. STANJE RAČUNA... 4 4. PROMETI...

Више

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju prava, obveze

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Microsoft Word - Uputa_Addiko Business mobile za poslovne subjekte_v1_2019

Microsoft Word - Uputa_Addiko Business mobile za poslovne subjekte_v1_2019 Uputa za korištenje Addiko Business Mobile Mobilno bankarstvo za poslovne subjekte 1 SADRŽAJ: 1. POČETNA STRANA JAVNA STRANICA 3 POSLOVNICE I BANKOMATI 3 KONTAKT 4 TEČAJNA LISTA 4 KALKULATORI 4 PROBAJ

Више