Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi"

Транскрипт

1 Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 81/07 - prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13), Vlada donosi ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI (Sl. glasnik RS br. 79/14) Osnovni tekst na snazi od 30/07/2014, u primeni od 30/07/ U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji ("Službeni glasnik RS", br. 84/13, 86/13 i 31/14) u tački 3. stav 1. menja se i glasi: "3. U Koordinaciono telo imenuju se: 1) predsednik Vlade; 2) prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova; 3) potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; 4) potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija; 5) potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave; 6) ministar zadužen za evropske 7) ministar nadležan za finansije; 8) ministar nadležan za pravdu; 9) ministar nadležan za poljoprivredu i zaštitu životne sredine." 2. Tačka 7. menja se i glasi: "7. Obrazuju se pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i za obavljanje drugih poslova utvrđenih tačkom 9. ove odluke, i to: 1) Pregovaračka grupa za kretanje roba - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva privrede. Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva zdravlja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva odbrane; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva privrede - Direkcije za mere i dragocene metale; Agencije za bezbednost saobraćaja; Instituta za standardizaciju Srbije; Akreditacionog tela Srbije; Regulatorne agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i Kancelarije za evropske 2) Pregovaračka grupa za kretanje radnika - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

2 Ministarstva privrede; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva zdravlja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva odbrane; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Nacionalne službe za zapošljavanje; Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; Zavoda za socijalno osiguranje; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; Narodne banke Srbije i Kancelarije za evropske 3) Pregovaračka grupa za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ministarstva privrede; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva pravde; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Republičkog geodetskog zavoda; Agencije za privredne registre; Nacionalne agencije za regionalni razvoj; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Narodne banke Srbije i Kancelarije za evropske 4) Pregovaračka grupa za slobodno kretanje kapitala - predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija, a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva privrede; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva pravde; Komisije za hartije od vrednosti; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičke direkcije za imovinu; Agencije za restituciju; Agencije za privatizaciju i Kancelarije za evropske 5) Pregovaračka grupa za javne nabavke - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Uprave za javne nabavke. Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstvo rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva privrede; Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Državne revizorske institucije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 6) Pregovaračka grupa za pravo privrednih društava - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva privrede; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva odbrane; Agencije za privredne registre; Komisije za hartije od vrednosti; Nacionalne agencije za regionalni razvoj; Narodne banke Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike i Kancelarije za evropske 7) Pregovaračka grupa za pravo intelektualne svojine - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva finansija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine;

3 Ministarstva pravde; Ministarstva zdravlja; Ministarstva odbrane; Republičkog javnog tužilaštva; Vrhovnog kasacionog suda; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i Kancelarije za evropske 8) Pregovaračka grupa za konkurenciju - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Komisije za zaštitu konkurencije; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva kulture i informisanja; Komisije za kontrolu državne pomoći; Ministarstva pravde; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Narodne banke Srbije; Agencije za energetiku Republike Srbije; Regulatorne agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge; Nacionalne agencije za regionalni razvoj; Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarije za evropske 9) Pregovaračka grupa za finansijske usluge - predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije, a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva finansija, Ministarstva privrede; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Komisije za hartije od vrednosti; Agencije za osiguranje depozita; Agencije za privredne registre; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 10) Pregovaračka grupa za informaciono društvo i medije - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva zdravlja; Republičke radiodifuzne agencije; Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge; Republičkog zavoda za statistiku; Komisije za zaštitu konkurencije; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Republičkog geodetskog zavoda i Kancelarije za evropske 11) Pregovaračka grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva zdravlja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva privrede; Republičkog geodetskog zavoda; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Zavoda za intelektualnu svojinu; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za evropske 12) Pregovaračka grupa za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda

4 predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva zdravlja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije; Zavoda za intelektualnu svojinu i Kancelarije za evropske 13) Pregovaračka grupa za ribarstvo - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zdravlja; Ministarstva finansija; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 14) Pregovaračka grupa za transport - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Komisije za zaštitu konkurencije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Direkcije za železnice; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Instituta za standardizaciju Srbije; Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za upravljanje lukama i Kancelarije za evropske 15) Pregovaračka grupa za energetiku - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva odbrane; Ministarstva finansija; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Instituta za standardizaciju Srbije; Agencije za energetiku Republike Srbije; Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije; Komisije za zaštitu konkurencije; Republičke direkcije za robne rezerve; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 16) Pregovaračka grupa za poreze - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 17) Pregovaračka grupa za ekonomska i monetarna pitanja - predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije, a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva finansija, Ministarstva privrede; Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva državne uprave i

5 lokalne samouprave; Republičkog zavoda za statistiku; Komisije za hartije od vrednosti; Agencije za osiguranje depozita; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike i Kancelarije za evropske 18) Pregovaračka grupa za statistiku - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Republičkog zavoda za statistiku. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za evropske 19) Pregovaračka grupa za socijalnu politiku i zapošljavanje - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarstva privrede; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva zdravlja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva kulture i informisanja; Zavoda za intelektualnu svojinu; Nacionalne službe za zapošljavanje; Komesarijata za izbeglice i migracije; Zavoda za socijalno osiguranje; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za ljudska i manjinska prava; Poverenika za zaštitu ravnopravnosti; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za evropske 20) Pregovaračka grupa za preduzetništvo i industrijsku politiku - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva privrede. Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Republičkog zavoda za statistiku; Uprave za javne nabavke; Fonda za razvoj; Instituta za standardizaciju Srbije; Nacionalne službe za zapošljavanje; Nacionalne agencije za regionalni razvoj; Agencije za privredne registre; Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije; Republičkog sekretarijata za javne politike i Kancelarije za evropske 21) Pregovaračka grupa za transevropske mreže - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije; Agencije za

6 bezbednost saobraćaja; Agencije za energetiku Republike Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Direkcije za železnice; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za upravljanje lukama i Kancelarije za evropske 22) Pregovaračka grupa za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Kancelarije za evropske integracije. Ministarstva privrede; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Generalnog sekretarijata Vlade i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva; 23) Pregovaračka grupa za pravosuđe i osnovna prava - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva pravde. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva odbrane; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zdravlja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva finansija; Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za evropske Agencije za borbu protiv korupcije; Komesarijata za izbeglice i migracije; Kancelarije za ljudska i manjinska prava; Visokog saveta sudstva; Državnog veća tužilaca; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Uprave za javne nabavke; Agencije za restituciju; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Poverenika za zaštitu ravnopravnosti; Vrhovnog kasacionog suda; Republičkog javnog tužilaštva; Pravosudne akademije; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za evropske 24) Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva pravde; Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva zdravlja; Ministarstva odbrane; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstvo rudarstva i energetike; Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za evropske Bezbednosno-informativne agencije; Komesarijata za izbeglice i migracije; Republičkog javnog tužilaštva; Agencije za borbu protiv korupcije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Vrhovnog kasacionog suda; Kancelarije za ljudska i manjinska prava; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 25) Pregovaračka grupa za nauku i istraživanje - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva odbrane; Centra za promociju nauke; Fonda za inovacionu delatnost; Agencije za zaštitu od jonizujućih

7 zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 26) Pregovaračka grupa za obrazovanje i kulturu - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva omladine i sporta; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva; Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; Nacionalnog prosvetnog saveta; Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Fondacije TEMPUS - Tempus kancelarije u Srbiji i Kancelarije za evropske 27) Pregovaračka grupa za životnu sredinu - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ministarstva privrede; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva zdravlja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Republičkog geodetskog zavoda; Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Republičkog hidrometeorološkog zavoda; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog geodetskog zavoda; Instituta za standardizaciju Srbije; Zavoda za zaštitu prirode Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarije za evropske 28) Pregovaračka grupa za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva zdravlja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije; Agencije za energetiku Republike Srbije; Instituta za standardizaciju Srbije; Narodne banke Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i Kancelarije za evropske 29) Pregovaračka grupa za carinsku uniju - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva privrede; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 30) Pregovaračka grupa za ekonomske odnose sa inostranstvom - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva odbrane; Agencije za osiguranje i

8 finansiranje izvoza Republike Srbije a.d.; Agencije za bezbednost saobraćaja; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog zavoda za statistiku i Kancelarije za evropske 31) Pregovaračka grupa za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva spoljnih poslova. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva finansija; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za evropske Bezbednosno-informativne agencije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 32) Pregovaračka grupa za finansijski nadzor - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Državne revizorske institucije; Narodne banke Srbije; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i Kancelarije za evropske 33) Pregovaračka grupa za finansijska i budžetska pitanja - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva privrede; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske 34) Pregovaračka grupa za institucije - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Kancelarije za evropske integracije. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; 35) Pregovaračka grupa za ostala pitanja - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Generalnog sekretarijata Vlade. Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva pravde; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za evropske Komesarijata za izbeglice i migracije; Kancelarije za evropske integracije, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kabineta predsednika Republike." 3. Tačka 8. stav 2. menja se i glasi: "Predsednika pregovaračke grupe imenuje Vlada iz reda državnih sekretara nadležnog ministarstva ili državnih službenika na položaju, osim predsednika pregovaračkih grupa za finansijske usluge, odnosno za ekonomska i monetarna pitanja, koje Vlada imenuje iz reda rukovodilaca u Narodnoj banci Srbije." 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 05 broj / U Beogradu, 24. jula godine Vlada

9 Predsednik, Aleksandar Vučić, s.r. Cekos In, Beograd,

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ 2016. ГОДИНЕ Београд, октобар 2016. године ~ САДРЖАЈ ~ ~ Легенда ~ Статистички приказ ефикасности спровођења

Више

PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA GODINU Banja Luka, februar godine

PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA GODINU Banja Luka, februar godine PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA 2019. GODINU Banja Luka, februar 2019. godine I KVARTAL ZAKONODAVNI DIO 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registru zaposlenih kod korisnika

Више

Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narod

Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narod Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine ( Službeni glasnik broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 21.12.2018. godine, donio je sljedeću

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р И Ј Е Д Л О Г Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2016. Бања Лука, децембар:2015. године С А Д Р Ж А Ј I Општи дио 4 II Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

"Službeni list Srbije i Crne Gore", br. 1/2003 ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVNE POVELJE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA I ZAJEDNIČKE ODREDBE Član 1.

Službeni list Srbije i Crne Gore, br. 1/2003 ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVNE POVELJE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA I ZAJEDNIČKE ODREDBE Član 1. "Službeni list Srbije i Crne Gore", br. 1/2003 ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVNE POVELJE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA I ZAJEDNIČKE ODREDBE Član 1. Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora

Више

ПРЕДЛОГ ЗАКОНАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРЕДЛОГ ЗАКОНАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA Član 1. U Zakonu o ministarstvima ( Službeni glasnik RS, broj 72/12), član 2. menja se i glasi: Ministarstva su: 1) Ministarstvo unutrašnjih

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U GODINI Podgorica, oktobar 201

Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U GODINI Podgorica, oktobar 201 Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U 2013. GODINI Podgorica, oktobar 2013. godine Uvod Plan zakonodavnog rada sadrži pregled

Више

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Б У Џ Е Т Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т А Б

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Б У Џ Е Т Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т А Б Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Б У Џ Е Т Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т А Б О С Н Е И Х Е Р Ц Е Г О В И Н Е ЗА 29. ГОДИНУ Б, аа

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Национални програм за интеграцију

Национални програм за интеграцију Канцеларија за европске интеграције ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАА ЗА УСВАЈАЊЕ ПРАВНИХ ТЕКОВИНА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (НПАА), ЗА ПРВО И ДРУГО ТРОЕСЕЧЈЕ 2013. ГОДИНЕ (ЈАНУАР ЈУН 2013. ГОДИНЕ) Јул 2013.

Више

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se način odre

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se način odre ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Ministry of European Integration Ministarstvo za Evropske

Више

Zakon o ministarstvima (2014) ZAKON O MINISTARSTVIMA "Službeni glasnik RS", br. 44/2014 od godine, na pravnoj snazi od godine I.

Zakon o ministarstvima (2014) ZAKON O MINISTARSTVIMA Službeni glasnik RS, br. 44/2014 od godine, na pravnoj snazi od godine I. ZAKON O MINISTARSTVIMA "Službeni glasnik RS", br. 44/2014 od 26.4.2014. godine, na pravnoj snazi od 26.4.2014.godine I. UVODNA ODREDBA Član 1. Ovim zakonom obrazuju se ministarstva i posebne organizacije

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 33. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 29. Децембар ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате ,71 Број 01.

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 33. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 29. Децембар ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате ,71 Број 01. СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 33. ГОДИНА X ЛИСТ ПАНЧЕВО, 29. Децембар 2018. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11.336,71 Број 01. ГОДИНА X ПАНЧЕВО, 24 Јануар 2019. ГОДИНЕ Аконтација

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au K

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au K UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo УНМИК/УР/2008/18 26. март 2008. године УРЕДБА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O MINISTARSTVIMA I. OPŠTA ODREDBA Član 1. Ovim zakonom obrazuju se ministarstva i posebne organizacije i utvrđuje njihov delokrug. Posebne organizacije mogu se obrazovati i njihov delokrug se

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике С

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике С ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике Србије 27. јун 2014. године Циљ ревизије Циљ ове ревизије

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminaci

HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminaci HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa Mehanizam za koordinaciju

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 146. Председник општине Врњачка

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf (Upozorenje : urednički pročišćeni tekst; Narodne novine broj 36 od 29032008 i broj 75 od 01072008, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu) PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Integrimit Evropian Ministarstvo evropskih integrac

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Integrimit Evropian Ministarstvo evropskih integrac Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Integrimit Evropian Ministarstvo evropskih integracija Ministry of European Integration Izveštaj o sprovođenju

Више

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан Гласник СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март 2013. године бесплатан примјерак 65 На основу чл. 43. и 87. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2025. ГОДИНЕ којим се

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

OPERATIVNI PROGRAM RADA VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA GODINU

OPERATIVNI PROGRAM RADA VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA GODINU OPERATIVNI PROGRAM RADA VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2008.GODINU JANUAR 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

PRIMENA INFORMATIČKIH ALATA ZA ANALIZU I UPRAVLJANJE RIZICIMA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

PRIMENA INFORMATIČKIH ALATA ZA ANALIZU I UPRAVLJANJE RIZICIMA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA CARINA ULOGA CARINE U SPREČAVANJU NELEGALNOG PROMETA DIJETETSKIH SUPLEMENATA Beograd, MAJ 2019 PRIORITETI UPRAVE CARINA ZAŠTITA EKONOMSKIH, FISKALNIH I FINANSIJSKIH

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Број: 01/ /18 Сарајево, ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Сарајево,

Број: 01/ /18 Сарајево, ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Сарајево, Број: 01/3-50-3-3-23/18 Сарајево, 07. 03. 2018. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ Сарајево, јануар 2018. године Трг БиХ 1, 71000 Сарајево/ Trg

Више

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE / Podgorica, 23. jul godine Na osnovu člana 220 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore ( Službeni list

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE / Podgorica, 23. jul godine Na osnovu člana 220 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore ( Službeni list CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE 00-32-5/19-197 Podgorica, 23. jul 2019. godine Na osnovu člana 220 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore ( Službeni list RCG br. 51/06, 66/06 i Službeni list CG br. 88/09,

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS Analiza proaktivnog objavljivanja informacija u Crnoj Gori Novembar Ova publikacija izrađena je uz

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS Analiza proaktivnog objavljivanja informacija u Crnoj Gori Novembar Ova publikacija izrađena je uz Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS Analiza proaktivnog objavljivanja informacija u Crnoj Gori Novembar 2018. Ova publikacija izrađena je uz podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

EU Criminal Law and Justice

EU Criminal Law and Justice Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije Program tehničke pomoći Luksemburga Srbiji Pravosudna akademije Republike Srbije Krivično pravo i pravosuđe EU Gostujući predavač Gabriela Ivan-Cucu,

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

Slide 1

Slide 1 REFERENCE RAZVOJ INSTITUCIJA I DRUŠTVENO-EKONOMSKOG OKRUŽENJA Ekonomski institit, kao deo konzorcijuma 11 zemalja, učestvuje u projektu pod nazivom ENABLE.EU: Enabling the Energy Union through understanding

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА 2013. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 31. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР БРОЈ 1 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 5. Статут о изменама и допунама Статута општине

Више

Slide 1

Slide 1 Vlada Crne Gore Ministarstvo finansija Uprava za nekretnine Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Crnoj Gori (NIGPCG) Snježana Šoškić načelnica Odsjeka za kartografiju i fotogrametriju INSPIRATION-

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ PREDLOG Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ARGENTINE O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI (Sl. glasnik RS br. 110/05, 50/06 - ispravka, 18/10, 112/15 ) Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 112/15 koje su u primeni od

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXVII - Broj 29 NOVI SAD, 4. septembar 2008. primerak 40,00 dinara 360 На основу члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ( Службени лист Града Новог

Више