РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:"

Транскрипт

1 Број:1727 Датум: године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ 1

2 У здравственим установама унапређење квалитета рада здравствене заштите, је саставни део свакодневних активности здравствених радника и сарадника као и свих других радника у здравственим установама. То је континуиран процес чији је циљ да се достигне виши ниво ефикасности и ефективности у самом раду, као и већи степен задовољства корисника и запослених. Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Републичким фондом за здравствено осигурање Београд, је иницирало праћење и унапређење квалитета рада у здравственим установама примарне и секундарне здравствене заштите године, најпре кроз интерни акт Објашњење за праћење квалитета рада у здравственим установама, да би се већ крајем године дошло до радне верзије Правилника о показатељима квалитета рада здравствене заштите а средином године и до његовог званичног усвајања (Сл. гласник РС бр.57/2007.). Међутим, обзиром да праћење показатеља квалитета рада представља континуирани процес где се показатељи квалитета прилагођавају постојећим потребама, године усвојен је нови Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите (Сл. гласник РС 49/2010.), који дефинише нове показатеље који треба да достигну одређени степен квалитета. Методолошко упутство за поступак извештавања здравствених установа о показатељима квалитета здравствене заштите од стране Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут изашло је у јуну године тако да се показатељи квалитета рада из претходно наведеног Правилника прате у здравственим установама од 1. јануара године. У ситуацији када су средства која се обезбеђују за здравствену заштиту из јавних прихода ограничена и недовољна за стално растуће потребе здравственог система треба применити стручне и искуствене показатеље у области праћења квалитета рада у здравственим установама, како би се за исход по здравствену заштиту пацијената, обезбедила ефикасна и рационална здравствена заштита. Свакако треба имати у виду да се унапређењем и праћењем квалитета рада здравствених установа стварају услови за успостављање процеса лиценцирања и акредитације. Треба имати у виду да је за стално унапређење квалитета рада у здравственим установама одговорна пре свега Комисија за унапређење квалитета рада здравствене установе која је формирана од стране директора, руководећи тим и директор. Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите који се спроводи у здравственој установи. Наведена Комисија је у обавези да на почетку календарске године сачини предлог Програма за унапређење квалитета рада здравствене установе. Квалитет здравствене заштите је сложен показатељ функционисања здравствене службе који се састоји из бројних компоненти. У основи се налази исход, а сем тога може да се сагледава и структурални и процесни аспект. Разматрање квалитета рада може бити усмерено на примарни, секундарни и терцијарни ниво. Ова анализа показатеља квалитета рада обухвата територију Браничевског округа на којој се налазе осам домова здравља, две опште болнице и једна апотекарска установа са својим апотекама у свим општинама округа. Домови здравља и апотеке се налазе у општинама Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће Петровац и Пожаревац које административно припадају Браничевском округу. Општа болница Пожаревац и Петровац налазе се на територији наведеног округа. 2

3 I ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Под показатељем квалитета подразумева се квантитативан показатељ који се користи за праћење и евалуацију квалитета неге и лечења пацијената, као и подршка активностима здравствене заштите. Показатељи квалитета обухватају и показатеље квалитета рада здравствених установа, као и показатеље квалитета који се односе на рад комисије за унапређење квалитета рада, стицање и обнову знања и вештина запослених, вођења листа чекања, безбедност пацијената, задовољство корисника услугама здравствене службе и задовољство запослених. Према Правилнику о показатељима квалитета здравствене заштите, показатељи квалитета рада су утврђени према нивоима здравствене делатности, према врстама здравствених установа и према медицинским гранама. У 2013.години показатељи квалитета су праћени за целу календарску годину, као и године, док је у години праћење показатеља било само за шест месеци. 1. Дом здравља здравствена делатност коју обављају изабрани лекари Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обављају изабрани лекари у служби за здравствену заштиту одраслог становништва јесу: 1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили изабраног лекара, 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара, 3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара, 4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара, 5. Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа, 6. Проценат оболелих од повишеног притиска (I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90, 7. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна, 8. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц), 9. Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе IТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање, 10. Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест), 11. Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија 3

4 ординирана терапија пеницилином. ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛIТЕТА РАДА ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА У СЛУЖБИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013.ГОДИНИ Назив показатеља 1.Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара 2.Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара 3.Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара 4.Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара 5.Обухват регистрованих корисника старијих од 65 г. вакцинацијом против сезонског грипа 6.Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10- И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 7.Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна. 8.Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц). 9.Проценат регистрованих корисника у чији је здр.картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе- ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање 10.Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) 11.Проценат епизода са тонзилофарингитом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином Циљ квалитета Велико Градиште Голубац Жабари Вредност показатеља Жагубица Кучево Мало Црниће Петровац на Млави Пожаревац Браничев ски округ 40-50% : % % % % % % % %

5 - Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна у Браничевском округу је 47,4% (у претходној години 53,4%), а код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц) је 53,6% (у предходној години 60,8%). Најбоља здравствена заштита дијабетичара према наведеним показатељима је у Дому здравља Голубац, Кучево, Пожаревац - Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индеx телесне масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање у Браничевском округу је 39,7% (у претходној години је износио 30,3%). Ова услуга је пружена код свих пацијената у Жагубици (99,8%), док је најмање евидентирана у Малом Црнићу 8,3%. - Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест крварења у столици (хемокулт тест) у Браничевском округу је 6,9% (у претходној години 6%). Овај превентивни преглед се ради са веома малим обухватом лица тако да је најмањи у Голупцу само 0,8%, а највећи у Жабарима где је сваком петом урађен тест на крварење у столици. Једној трећини пацијената са тонзилофарингитисом наведеног округа је ординирана одмах пеницилинска терапија. Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обавља изабрани лекар доктор медицине специјалиста педијатрије у служби за здравствену заштиту деце и омладине јесу: 1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили изабраног педијатра, 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног педијатра, 3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код педијатра, 4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код педијатра, 5. Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик, 6. Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којима је 5

6 ординирана ампулирана терапија, 7. Проценат предгојазне и гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани, 8. Обухват деце у 15 години живота комплетном имунизацијом. ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНИХ ПЕДИЈАТАРА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013.ГОДИНИ Назив показатеља 1.Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног педијатра 2.Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног педијатра 3.Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код педијатра 4.Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код педијатра 5.Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик 6. Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија. 7.Проценат предгојазне и гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани. 8.Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом Циљ квалитета Велико Градиште Голубац Жабари 80-85% ,3 96,5 Вредност показатеља Жагубица Кучево 100 Мало Црниће Петровац на Млави Пожаревац Бранич евски округ ,7 89,4 94,5 94,8 1:1 0,68 1,4 1,0 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4 0, % 13,3 8,2 37,3 4,2 9,4 8,2 12,4 10,6 10,9 17,4 14,2 77,2 21,7 15,8 23,7 16,0 17,5 18,2 50,7 27,2 86,0 40,4 28,2 46,1 26,7 32,1 36,4 3,9 1,7 13,2 1,3 9,3 20,2 5,8 6,4 7, % ,0 99,3 85% , ,4 99,3 -Превентивни прегледи код деце и школске деце су у години реализовани на територији Браничевског округа са уделом од 18,2% ( %), што значи свако пето дете је превентивно прегледано. Највише превентивног рада има у педијатријској служби у Жабарима 77,2% а најмање у Голупцу (14,3%). - Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик у Браничевском округу је 36,4%, колико је било и у прошлој години (37,9%). Антибиотици се деци за акутне инфекције горњих респираторних путева далеко највише прописују у Жабарима (86%), затим у Малом Црнићу 46,1%, Жагубици 40,4%, док се нешто више од четвртине прописује у педијатријској служби у Петровцу, Голупцу и Кучеву (28,2%). - Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампуларна терапија у Браничевском округу је 7,2% (у прошлој години је износио 7,4%). У Малом Црнићу се далеко чешће ординирају ињекције (20,2%), у осталим домовима здравља знатно мање, а најређе у педијатријској служби Голубац. 6

7 - Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани у Браничевском округу је изузетно висок (99,3%). У свим Домовима здравља наведеног округа ова услуга је приказана у великом проценту почев од Великог Градишта па до Петровца на Млави (100%). Деца у 15. години живота су такође на територији округа у великом обухвату комплетно имунизована вакцинама према дефинисаном Правилнику о имунизацији 99,3%. Показатељи квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту жена Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обавља изабрани лекар доктор медицине специјалиста гинекологије у служби за здравствену заштиту жена јесу: 1. Проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле изабраног гинеколога, 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога, 3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога, 4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога, 5. Проценат корисница од година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривања рака грлића материце, 6. Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци. 7

8 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНИХ ГИНЕКОЛОГА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013.ГОДИНИ Назив показатеља 1.Проценат регистрованих корисница који су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога 2.Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога 3.Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога 4.Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога 5.Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривања рака грлића материце 6. Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци Циљ квалитета Велико Градиште Голубац Жабари Вредност показатеља Жагубица Кучево Мало Црниће Петровац на Млави Пожаревац Бранич евски округ , , ,2 92,7 87,8 1,6 0, ,8 0,9 1,2 0,6 0,6 0,8 7,8 4,2 26,3 2,3 6,0 7,2 7,0 6,6 6,8 41,4 28,5 50,9 42,1 34,9 20,2 42,0 41,7 39, % , , ,6 35,8 10,6 22, % 33,4 18,7 33,4 11,3 13,7 14,5 65,1 3,0 11,4 У области здравствене заштите жена превентивни прегледи су у години на територији Браничевског округа били заступљени са 39,5%, што је нешто мање у односу на претходну годину (41,5%). Циљани прегледи на карцином грлића материце код жена су реализовани са обухватом од 22,1% у Браничевском округу, што значи да је свака пета жена старости од 25 до 69 8

9 година била прегледана. Највећи проценат ових прегледа је спроведен у Великом Градишту, Жабарима и Кучеву по 100% а најмањи у Пожаревцу 10,6%. Превентабилне болести попут карцинома дојке могу се спречити одговарајућим превентивним прегледима, попут мамографије. Ова врста прегледа је најзаступљенија у Петровцу 65,1% најнижа у Жагубици 11,3%, док је на нивоу округа свака девета жена упућена на мамографски преглед. Стоматолошка здравствена заштита-дом здравља Показатељи квалитета који се прате у стоматолошкој здравственој заштити јесу: 1. Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концетрованих флуорида, 2. Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом флуорида, 3. Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима, 4. Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима, 5. КЕП код деце у дванаестој години живота, 6. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија, 7. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија, 8. Проценат трудница обухваћених превентивним прегледом, 9. Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана парадонтопатија, 10. Проценат поновљених интервенција. Назив показатеља 1.Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида 2. Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом ИЗВЕШТАЈ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Циљ квалитета Велико Градиште Голубац Жабари Вредност показатеља Жагубица Кучево % Мало Црниће Петровац на Млави Пожаревац 9 Бранич евски округ 88,9 90, , ,1 95,7 79,2 93, ,6 концентрованих флуорида 3. Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима 37,9 22,7 15,9 6,6 44,1 68,1 13,4 34,4 30,5 4. Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима 45,5 12,1 20,3 8,8 26,7 27,4 22,0 20,3 23,4 5.КЕП код деце у дванаестој години живота 1 9,9 4,4 3,5 3,3 3,2 2,5 1,4 2,2 6. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 7. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 28,8 48,9 64, ,4 18,6 0 36,7 29,6 91, ,2 0 78,2

10 8.Проценат трудница обухваћених превентивним прегледом 24, ,2 90,6 48, ,9 33,1 35,5 9.Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана 5,2 10,3 3,7 3,1 0,6 13,3 1,4 7,0 6,5 пародонтопатија 10.Проценат поновљених интервенција 3,0 1,0 40,6 24,6 0,7 8,0 0,8 1,3 9,3 На графикону се уочава удео деце са свим здравим млечним и сталним зубима у 7. години живота, при чему је највећи проценат у Малом Црнићу 68,1% а најмањи у Жагубици 6,6%. На територији Браничевског округа у просеку једна трећина деце је са свим здравим зубима (30,5%). Стање здравих зуба у поређењу са седмогодишњацима код деце у 12. години живота је лошије, при чему скоро једна четвртина је са здравим сталним зубима (23,4%), 10

11 док свако прегледано дете у просеку има по 2 зуба са каријесом, пломбом или је зуб извађен. Анализирајући графикон бр.3 који приказује проценат деце са нелеченим ортодонским аномалијама откривених у 7. разреду основне школе и 3. разреду средње школе, може се констатовати да је стање изузетно забрињавајуће. Наиме, од укупног броја деце са ортодонтским аномалијама приличан удео деце је са нелеченим аномалијама, при чему је највећи у Кучеву 100% а најмањи у Пожаревцу 0 и Петровцу на Млави 18,6% код деце у 7. разреду основне школе. Код средњошколаца је ситуација много лошија највероватније због тога што се мањи број деце систематски прегледа у средњој школи. Са нелеченим ортодонтским аномалијама које су дијагностиковане на систематском прегледу било је у Кучеву 100%, Жагубици 91,2%, у Петровцу 88,2% у Великом Градишту скоро трећина 29,6%. Иако се специјалисти ортопедије вилица не налазе у мањим местима, стоматолози и специјалисти дечје превентивне стоматологије након систематских прегледа су у обавези да децу са деформитетима упуте на даље лечење специјалисти ортопедије вилица било у Пожаревац или Београд. Патронажна служба Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обављају поливалентне патронажне сестре јесу: 1. Просечан број патронажних посета по новорођеном детету, 2. Обухват новорођенчади првом патронажном посетом, 3. Просечан број патронажних посета по одојчету, 4. Просечан број патронажних посета по особи старијој од 65 година. 11

12 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА РАДА ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Назив показатеља 1.Просечан број патронажних посета по новорођеном детету 2.Обухват новорођенчади првом патронажном посетом 3.Просечан број патронажних посета по одојчету 4.Просечан број патронажних посета по особи старијој од 65 година Вредност показатеља Бранич Велико Голубац Жабари Жагубица Кучево Мало Петровац Пожаревац евски Градишт Црниће на е Млави округ 5 3,9 5, ,2 5 4,5 4,7 98,5 77, ,5 80,2 88,7 1,8 2,2 1 1,6 2,3 1,1 1,9 1,7 1,7 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Патронажне посете новорођеној деци од стране патронажних сестара у просеку су око 5 колико подзаконска акта и дефинишу. На територији Браничевског округа новорођенче је у просеку 4,7 пута посећено од патронажне сестре. Најмањи број посета имају новорођена деца у Голупцу 3,9 а највише у Малом Црнићу 5,2. Здравствена заштита радника за лекаре специјалисте медицине рада у дому Здравља Показатељи квалитета који се прате у области здравствене заштите радника јесу: 1. Просечан број превентивних лекарских прегледа код запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада, 2. Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту, 3. Проценат запослених које служба медицине рада оспособљава за пружање прве помоћи на радном месту, 4. Проценат повреда на раду, 5. Број утврђених професионалних болести. 12

13 ИЗВЕШТАЈ О ПРЕВЕНТИВНИМ ПРЕГЛЕДИМА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ РАДЕ НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ, ЕДУКАЦИЈИ О РИЗИЦИМА ПО ЗДРАВЉЕ НА РАДНОМ МЕСТУ И ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ НА РАДНОМ МЕСТУ, О ПОВРЕДАМА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ БОЛЕСТИМА ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Назив показатеља 1.Просечан број превентивних лекарских прегледа код запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада 2.Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту 3.Проценат запослених које служба медицине рада оспособљава за пружање прве помоћи на радном месту Циљ квалитета Жагубица Вредност показатеља Петровац Пожарев ац ,6 3431,7 Браничевск и округ ,1 98, Проценат повреда на раду 9,3 5,1 2,9 3,1 5.Број утврђених професионалних болести Хитна медицинска помоћ Показатељи квалитета који се прате у области хитне медицинске помоћи јесу: 1. Активационо време Време које је протекло од пријема позива за први ред хитности у диспечерском центру до предаје позива екипи за интервенцију, 2. Реакционо време је време које је протекло од предаје позива екипи за интервенцију до стизања екипе на место догађаја, 3. Време прехоспиталне интервенције, 4. Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја, 5. Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја где екипа хитне медицинске помоћи није била очевидац, 6. Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација када је изненадни срчани застој наступио у присуству екипе хитне медицинске помоћи, 7. Проценат пацијената који су самостално решени на терену, 8. Проценат пацијената који су самостално решени у амбуланти хитне медицинске помоћи, 9. Проценат пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетик еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику) и ацетилсалицилна киселина (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова), 10. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са елевацијом СТ сегмента који су дијагностиковани у хитној медицинској помоћи (на терену или у амбуланти), којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетик еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику) и ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова) и транспортовани у најближу установу за примарну коронарну интервенцију, 11. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са елевацијом СТ сегмента који су дијагностиковани у хитној медицинској помоћи (на терену или у амбуланти), 13

14 којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетик еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику) и ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова), 12. Проценат индикованог медицинског третмана на терену код пацијената са тешком траумом, 13. Постојање плана за ванредне прилике. На територији Браничевског округа службе хитне медицинске помоћи налазе се у општинама Пожаревац и Петровац на Млави док је у осталим општинама пружање услуга у области хитне медицинске помоћи при служби опште медицине. У службама хитне медицинске помоћи не постоји класичан диспечерски центар као у великим градовима, тако да се телефонски позив непосредно преноси екипи која је присутна у установи и најчешће је то само једна екипа у смени. На територији Браничевског округа екипа хитне медицинске помоћи у просеку за минут ипо прими позив за први ред хитности од особе која се јави на телефонски позив, око једанаест ипо минута је потребно да екипа стигне на место догађаја, док је време прехоспиталне интервенције 25,2 минута. У случају изненадног срчаног застоја где екипа ХМП није била очевидац, једна трећина интервенција (31,4%) са кардиопулмоналном реанимацијом је успешна, док је 37,5% успешних КПР обављених који су се десили у присуству екипе ХМП. Пацијенти са акутним коронарним синдромом, њих две трећине бива успешно реанимирано у округу. ИЗВЕШТАЈ РАДА СЛУЖБЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Вредност показатеља Назив показатеља Петровац Пожаревац Браничевс ки округ 1. Активационо време 1, ,5 2. Реакционо време 16,0 8,5 11,5 3. Време прехоспиталне интервенције 34,8 19,9 25,2 4. Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација (КПР) у случају изненадног 48,7 26,9 31,4 срчаног застоја 5. Проценат успешних КПР у случају изненадног срчаног застоја 0 45,7 31,4 где екипа ХМП није очевидац 6. Проценат успешних КПР у случају изненадног срчаног застоја који су се десили у присуству 33, ,5 екипе ХМП 7. Проценат пацијената који су самостално решени на терену 43,7 65, Проценат пацијената који су самостално решени у амбуланти 65,1 71,8 69,1 ХМП 9.Проценат пацијената са акутним коронарним синдромом (АКС) којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски ,7 76,5 еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина 10. Проценат пацијената са акутним коронарним синдромом, којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна

15 киселина, клопидогрел и клексан нискомолекуларни хепарин и транспортовани су у најближу установу за примарну коронарну интервенцију 11. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда (АИМ) са СТ елевацијом који су дијагностиковани у ХМП, којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза 12.Проценат индикованог медицинског третмана на терену код пацијената са тешком траумом 13.Постојање плана за ванредне прилике ,1 93,3 Показатељи квалитета који се прате у фармацеутској здравственој делатности апотеци јесу: 1. Проценат расходованих лекова и медицинских средстава услед истека рока употребе у односу на укупну набавну вредност лекова и медицинских средстава, 2. Проценат оспорених рецепата при наплати од Републичког завода за здравствено осигурање услед грешке апотеке у односу на укупан број реализованих рецепата апотеке, 3. Проценат рецепата са интервенцијом фармацеута у односу на укупан број рецепата, 4. Просечан број рецепата по фармацеуту, 5. Просечан број рецепата прописаних од стране приватне праксе, а издатих у апотеци, и број издатих рецепата за лекове који нису на Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног осигурања, по фармацеуту, 6. Просечан број налога за медицинска средства по фармацеуту, 7. Просечан број магистралних и галенских лекова по фармацеуту, 8. Број паковања галенских лекова израђених у галенској лабораторији апотеке. Проценат расходованих лекова и медицинских средстава услед истека рока на нивоу Браничевског округа је 0.48%, обзиром да се на наведеној територији налази једна апотекарска установа и то у Пожаревцу, док се у осталим општинама налазе њени огранци. Имајући у виду 7 огранака који врше промет лекова и медицинских средстава, разумљиво је, да је и удео овог индикатора већи, одн. 0,48%. Од укупног броја реализованих рецепата није било оспорених рецепата при наплати од РФЗО услед грешке апотеке, док је број рецепата са интервенцијом фармацеута био 230, што чини 0,01%. Просечан број рецепата по једном фармацеуту у Апотеци Пожаревац био је Просечан број рецепата прописаних од стране приватне праксе и рецепата за лекове који нису на Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног осигурања у Браничевском округу био је 1832 по једном фармацеуту. Просечан број налога за медицинска средства по једном фармацеуту на територији Браничевског округа је 241, док је број магистралних лекова 981. Апотека Пожаревац не располаже галенском лабораторијом. 15

16 Специјалистичко консултативне службе Показатељи квалитета који се прате у свим специјалистичко-консултативним службама,без обзира на ниво здравствене заштите и врсту здравствене установе јесу: 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, 2. Укупна број сати у недељи када служба ради поподне, 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа, 4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичкоконсултативној служби, 5. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина. Специјалистичко консултативна делатност на примарном нивоу у Браничевском округу, спроводи се у домовима здравља Велико Градиште, Жабари, Жагубица и Кучево. На нивоу посматраног округа просечна дужина чекања на заказан први преглед је 2,3 дана, 10,7% је било заказаних посета у односу на укупан број посета, док је 63,4% примљено у року од пола сата. Специјалистичке службе које заказују прегледе су интерна медицина у Жабарима где је просечна дужина чекања на први преглед 2,3 дана, и офталмологија у Жагубици где се не заказују први прегледи већ само контролни. У интернистичкој амбуланти Жабари, 20 дана у месецу је омогућено заказивање специјалистичких прегледа. II ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТИХ БОЛНИЦА Вековна тежња медицинске професије је да обезбеди најбоље могуће лечење и негу. У том погледу су истраживачке и практичке активностри усмерене на процену, мерење и побољшање квалитета. Квалитет у здравственом систему може се сагледати на нивоу институције, даваоца и корисника здравствених услуга, али и других атрибута здравствене заштите попут доступности, једнакости, прихватљивости итд. Процес рада у здравственим установама се иначе сагледава кроз приказ индикатора квалитета рада (болнички леталитет за одређена обољења, смртност од појединих инвазивних дијагностичких процедура или хируршких интервенција, задовољство пацијената...), обима рада односно коришћења капацитета болница (стопа хоспитализације, број дана хоспитализације, просечна дужина болничког лечења, заузетост болничких постеља, пропусна моћ постеља, број исписаних пацијената по лекару и медицинској сестри) и трошкова рада болница (просечни годишњи трошкови по болничкој епизоди, просечни годишњи трошкови по болесничком дану, удео трошкова за амбулантно-поликлиничко лечење у укупним трошковима болнице). Квалитет здравствене заштите за стационарну здравствену делатност процењује се на основу показатеља који се прате за установу у целини и показатеља по гранама медицине (интернистичке, хируршке, гинекологија и акушерство и педијатрија). Индикатори који се прате на секундарном нивоу здравствене заштите су: Показатељи квалитета који се прате за здравствену установу у целини јесу: 1. Стопа леталитета, 16

17 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема, 3. Просечна дужина болничког лечења, 4. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 5. Проценат обдукованих, 6. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 7. Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације, 8. Проценат пацијената који се прате по процесу здравствене неге, 9. Проценат сестринских отпусних писама патронажној служби. Показатељи квалитета који се прате у интернистичким гранама медицине јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема, 3. Стопа леталитета од инфаркта миокарда, 4. Проценат умрлих од инфаркта миокарда у првих 48 сати од пријема, 5. Стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта, 6. Проценат умрлих од цереброваскуларног инсулта у току првих 48 сати од пријема, 7. Просечна дужина болничког лечења, 8. Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда, 9. Просечна дужина болничког лечења пацијената са цереброваскуларним инсултом, 10. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 11. Проценат обдукованих, 12. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 13. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу, 14. Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом, 15. Проценат пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге, 16. Проценат поновних хоспитализација пацијената са цереброваскуларним инсултом у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом, 17. Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима интернистичких грана медицине. Показатељи квалитета који се прате у хируршким гранама медицине јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема, 3. Стопа леталитета оперисаних пацијената, 4. Просечна дужина болничког лечења, 5. Просечан број преоперативних дана лечења, 6. Просечан број оперисаних пацијената у општој, регионалној и локалној анестезији по хирургу, 7. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 8. Проценат обдукованих, 9. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 17

18 10. Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима хируршких грана медицине, 11. Број умрлих пацијената после апендектомије, 12. Број умрлих пацијената после холецистектомије, 13. Проценат пацијената који су добили сепсу после операције. Показатељи квалитета који се прате у гинекологији и акушерству јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема, 3. Број трудница и породиља умрлих током хоспитализације, 4. Број живорођене деце умрле до отпуста из болнице, 5. Просечна дужина болничког лечења, 6. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 7. Проценат породиља које су имале повреду при порођају, 8. Проценат новорођенчади која су имала повреду при рађању, 9. Проценат порођаја обављених царским резом, 10. Проценат обдукованих, 11. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 12. Проценат порођаја обављених у епидуралној анестезији, 13. Просечна дужина лежања за нормалан порођај, 14. Проценат пацијенткиња код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на одељењу гинекологије и акушерства, 15. Укљученост у програм «Болница пријатељ беба», 16. Проценат порођаја обављених уз присуство партнера или члана породице. Показатељи квалитета који се прате у педијатрији јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у првих 48 сати од пријема, 3. Просечна дужина болничког лечења, 4. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 5. Проценат обдукованих, 6. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 7. Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на одељењу педијатрије. Показатељи квалитета који се прате у ургентној медицини (пријем и збрињавање ургентних стања) јесу: 1. Проценат успешних кардиопулмоналних реанимација, 2. Просечна дужина чекања на преглед од момента пријема у здравствену установу, 3. Постојање протокола за збрињавање тешких мултиплих траума у писменој форми. Показатељи квалитета који се односе на вођење листа чекања јесу: 1. Број нових пацијената стављених на листу чекања за сваку интервенцију, процедуру, 2. Проценат урађених интервенција процедура са листе чекања у односу на укупан број урађених интервенција, 3. Просечна дужина чекања за одређену интервенцију процедуру пацијената са листе чекања на нивоу здравствене установе, 18

19 4. Проценат упутних дијагноза за компјутеризовану томографију ендокранијума подударних са налазом после обављене дијагностичке процедуре, 5. Проценат упутних дијагноза за магнетну резонанцу ендокранијума подударних са налазом после обављене дијагностичке процедуре. Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви јесу: 1. Просечан број давања крви добровољних давалаца по лекару, 2. Формиран регистар давалаца крви, 3. Проценат наменских (породичних) давања крви, 4. Проценат давања крви на терену, 5. Примена упитника за даваоце крви, 6. Примена националних критеријума за селекцију давалаца крви, 7. Број прикупљених јединица крви према структури кеса, 8. Примена националног алгоритма обавезних тестирања узорака крви давалаца на маркере трансфузијских трансмисивних инфекција, 9. Проценат трансфундованих јединица целе крви, 10. Проценат примењених еритроцита осиромашених леукоцитима, 11. Примена националних водича за терапију компонентама крви, 12. Успостављање формалне процедуре за евидентирање посттрансфузијских реакција, 13. Успостављање стандардне оперативне процедуре рада, 14. Успостављање формалне процедуре за контролу квалитета компоненета крви, 15. Евиденција о пријему и дистрибуцији јединица крви узетих из других установа, 16. Постојање формализоване процедуре за пријаву неусаглашености инцидената. БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја, са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и да се ризик пацијената сведе на најмањи могући ниво. Показатељи квалитета који се односе на безбедност пацијената, за установу у целини на свим нивоима здравствене заштите јесу: 1. Успостављање формалне процедуре за регистровање нежељених догађаја и опис процедуре, 2. Успостављање формалне процедуре за регистровање нежељених дејства лекова и опис процедуре, 3. Стопа падова пацијената, 4. Стопа пацијената са декубитусом, 5. Стопа компликација насталих услед давања анестезије у здравственој установи, 6. Стопа поновљених операција у истој регији, 7. Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције, 8. Стопа тромбоемболијских компликација, 9. Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу, 10. Контрола стерилизације, 11. Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге 19

20 0,16 0, ,04 0,07 2,44 3,5 3,61 3,85 4,91 5,66 3,83 4,36 8,38 8,29 6,41 11,17 здравствене установе, 12. Стопа инциденције инфекције оперативног места. Поред претходно наведених показатеља које се односе на безбедност пацијената а прате се у свим здравственим установама, апотеке прате и следеће показатеље: 1. Број пријава нежељених реакција на лек, 2. Проценат рецепата са административном грешком у односу на укупан број рецепата, 3. Број рецепата са стручном грешком у прописивању лека, 4. Број погрешно издатих лекова на рецепт. СТИЦАЊЕ И ОБНОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ Показатељи квалитет рада који се односе на стицање и обнову знања и вештина запослених јесу: 1. Постојање плана едукације за све запослене у здравственој установи, 2. Број радионица, едукативних скупова и семинара одржаних у здравственој установи, 3. Проценат особа које су бар једном о трошку установе похађале курс, семинар или учествовале на конгресу или стручном састанку из области која је релевантна за њихов стручни рад, 4. Број акредитованих програма континуиране медицинске едукације од стране Здравственог савета Србије, а чији су носиоци (предавачи) запослени у здравственој установи._ Графикон бр. 8 Стопа леталитета на нивоу установе и по гранама у општим болницама Браничевског и Подунавског округа у години ginekologija 0,02 0,03 Podunavski okrug Braničevski okrug 8 6 pedijatrija interna hirurgija nivo ustanove 0,05 0,06 2,98 3,84 4,61 4,79 7,88 9, nivo ustanove hirurgija interna pedijatrija ginekologija OB Požarevac OB Petrovac OB Smederevo OB Smederevska Palanka 20

21 На нивоу установе стопа леталитета у Браничевском округу је 4,79 и нешто је већа у поређењу са претходном годиним ( ,61), као и са Подунавским округом 4,61. Највећа стопа леталитета на нивоу округа је у интернистичкој грани 7,9 док је у хируршкој грани скоро дупло мања односно 3,8. У области педијатрије и гинекологије и акушерства стопе су занемарљиво ниске 0,03. Посматрано по областима и општим болницама уочава се већа стопа леталитета у пожаревачкој него у петровачкој болници. Овако ниска стопа леталитета у петровачкој болници може се објаснити постојањем само интерног одељења које је уједно и сама интернистичка грана, док у осталим већим болницама и одељења као што је инфективно и неурологија која имају велику смртност, одражавају се на укупну стопу леталитета интерне гране. Ниске вредности пре свега у мањим болницама јесу и због тога што те болнице теже случајеве пре или касније упуте већим болницама, што утиче на повећање смртности у окружним болницама, институтима и клиникама. Интернистичка грана бележи највећу стопу леталитета у ОБ,,Стефан Високи,, у Смедеревској Паланци 11.2, где од сто хоспитализованих пацијената једанаесторо умире у болници. Окружне болнице у Пожаревцу и Смедереву имају приближне вредности ове столе од 8,3 а петровачка око 6. У хируршкој грани медицине леталитет је знатно мањи и то два до три пута у поређењу са интернистичком граном, док су стопе леталитета приближне у обема болницама (3,83) Браничевског округа, а знатно мање у болници у Смедереву (2,44). У области педијатрије и гинекологије и акушерства била је по једна умрла особа како у Браничевском тако и у Подунавском округу. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема у болницу бележи нешто веће вредностиу Браничевском 37,8% ( ,6%), а мање у Подунавском округу 33,7% ( ,8%). Анализирајући обе болнице у Браничевском округу, може се констатовати да у пожаревачкој болници проценат умрлих у току првих 48 сати је 35.2%, што значи да од сто умрлих пацијената у болници једна трећина умре у првих 2 дана, док у ОБ у Петровцу овај удео је знатно већи и износи 48.6%, што указује да скоро сваки други умрли пацијент је егзитирао у првих 48 сати. У наведеном временском периоду (48 сати) највећи удео умрлих био је на интерном одељењу ОБ Петровац 53,6% ( %), ОБ Пожаревац 38,6%, док је на хируршким гранама та смртност знатно нижа и креће се од једне четвртине у пожаревачкој до једне трећине у петровачкој болници, док у области педијатрије и гинекологије није било умрлих у првих 48 сати од пријема у болницу. Графикон бр. 9 Приказ специфичних стопа леталитета у општим болницама Браничевског округа у години ,48 20,68 20, ,45 20, ,91 4,36 4,79 0 ОБ Пожаревац ОБ Петровац Браничевски округ на нивоу установе инфаркт миокарда цереброваскуларни инсулт 21

22 Приказ специфичних стопа леталитета у општим болницама у 2009.години , ,9 23,4 32, ,2 13,4 5,8 2,6 3,7 11,5 5, ,4 12,1 4,4 9,6 16,2 0 OB Pzarevac OB Petrovac OB Smederevo OB S.Palanka Branicevski okrug Podunavski okrug Srbija na nivou ustanove od infarkta miokarda od cerebrovaskularnog insulta Стопа леталитета представља негативни показатељ здравственог стања становништва и пожељно је да његове вредности буду што мање. Анализирајући стопе леталитета, уочава се да је она најмања када је у питању смртност на нивоу установе, а знатно већа када се ради о смртности од одређене болести, односно специфичне стопе леталитета. Када се посматра општа стопа леталитета на нивоу установе односно болница за Браничевски округ у години је 4.8, док је стопа леталитета од инфаркта миокарда 15.5, а цереброваскуларног инсулта У поређењу са петогодишњим периодом односно са годином може се закључити да је стопа леталитета на нивоу установе у Браничевском округу тада била 5,4 специфична стопа од инфаркта миокарда 12,1, а цереброваскуларног инсулта 32,9. Смртност од цереброваскуларног инсулта је значајно смањена са једне трећине на једну петину. Ако се посматра стопа леталитета од инфаркта миокарда, може се уочити да је она највиша у болници Петровац 20,6 (2012. године 14,1) а знатно нижа у пожаревачкој болници 13,5 (2012. године 10,9), али у поређењу са претходном годином дошло је до повећања смртности у обе болнице од инфаркта миокарда. Евидентно је да је стопа леталитета од инфаркта миокарда последњих година у опадању, међутим запажа се пораст у години. Тако је на нивоу Браничевског округа наведена стопа 15,5 док је претходне године била 11,7. Специфична стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта је на нивоу Браничевског округа 20,8 као и године. Посматрано по здравственим установама ова стопа је већа у петровачкој болници где је износила 25.0 ( ,4), док је у општој болници у Пожаревцу 20,7 као и претходне године (20,8). Висока вредност ове стопе говори нам да од 100 пацијената који су хоспитализовани због цереброваскуларног инсулта, сваки пети заврши летално у Браничевском округу. 22

23 Графикон бр. 10 Проценат умрлих у првих 48 сати од инфаркта миокарда и цереброваскуларног инсулта у општим болницама Браничевског и Подунавског округа у године 90 85, ,3 68,4 % ,6 33,3 30, ОБ Пожаревац ОБ Петровац Браничевски округ Проценат умрлих од АИМ Проценат умрлих од ЦВИ На приказаном графикону уочава се највећа смртност од инфаркта миокарда у првих 48 сати у Општој болници у Петровцу, која износи 85,7% ( %), а нешто више од половине, 58.3% умрлих од АИМ у првих 48 сати је у пожаревачкој болници. Од свих умрлих од цереброваскуларног инсулта, 30.7% умре у току првих 48 сати на нивоу округа. У Општој болници Пожаревац проценат умрлих од ЦВИ у току првих 48 сати је 30,6% ( ,9%), а у петровачкој болници 33,3% односно дупло мање него године, када је чак 66,7% умирало у току првих два дана. Просечна дужина болничког лечења хоспитализованих пацијената од инфаркта миокарда у Браничевском округу је 7,9 дана ( ,1 дана), с тим што се у пожаревачкој болници ови пацијенти у просеку лече 7,3 дана, а у петровачкој болници 9,5 дана. Просечна дужина болничког лечења хоспитализованих пацијената од ЦВИ на нивоу посматраног округа је нешто дужа и износи 10,1 дан (2012. године 9,6) са истим просеком лечења око десет дана у обема болницама Браничевског округа. Порођаји трудница обављају се у обема болницама Браничевског округа, при чему се у ОБ Пожаревац од 1077 порођаја сваки трећи заврши царским резом (30,4%) док се у петровачкој болници од укупно 159 порођаја сваки други обави царским резом (50,9%). Порођаји са епидуралном анестезијом рађени су само у пожаревачкој болници код 2 породиље (0,19%). 23

24 Графикон. бр. 11 Проценат порођаја обављених царским резом, у епидуралној анестезији и порођаја обављених уз присуство партнера или члана породице у болницама Браничевског округа у године % , , ,19 0, ОБ Пожаревац ОБ Петровац Браничевски округ Укупан број порођаја Порођаји у епидуралној анестезији Порођаји обављени царским резом Порођаји уз присуство партнера На територији Браничевског округа 4,69% породиља је имало повреду током самог порођаја, при чему је у ОБ Пожаревац пет од сто породиља, а у петровачкој болници шест од сто имало неку повреду при самом порођају. На одељењу акушерства пожаревачке болнице четири од сто новорођене деце је имало неку повреду на рођењу док у болници у Петровцу само једно новоређенче. Приказане вредности одговарају и врсти порођаја, јер се у Петровцу половина трудница породи царским резом па је зато и разумљиво да је мали број повреда новорођенчади. Просечна дужина лежања у болници за нормалан порођај на нивоу округа је 3,81 дан, стим што се нешто дуже лежи у пожаревачкој болници (3,9 дана), него у петровачкој (3 дана) и вредности су сличне прошлогодишњим. На нивоу округа није било умрлих трудница, породиља, као и живорођене деце до отпуста из болнице. Породилишта обе болнице наведеног округа су укључене у програм Болница пријатељ беба. У анализирању оперативних захвата може се констатовати да је у просеку око 97 операција по хирургу у Браничевском округу. По једном хирургу просечан број оперисаних пацијената у општој, регионалној и локалној анестезији у ОБ Пожаревац је 102, а у ОБ Петровац 57. Просечан број преоперативних дана лечења у пожаревачкој болници је 1,16 дана а у Петровцу 0,77 дана, слично као и претходне године. Стопа леталитета оперисаних пацијената у Браничевском округу је 1,95 ( ,2), с тим што у пожаревачкој болници од сто оперисаних два се заврше са леталним 24

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list RCG, broj 39/04 i Službeni list CG, broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA OBAVLJANJE

Више

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2011. GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest opština; osam u Braničevskom okrugu: Veliko Gradište,

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више