На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011"

Транскрипт

1 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Ваљево

2 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 70.9%. Значај показатеља за квалитет: говори у којој мери је изабрани лекар активан у обезбеђивању здравствене заштите становницима на својој листи. Највећи проценат регистрованих корисника који су посетили свог изабраног лекара има ДЗ Мионица- 95.7, док ДЗ Лајковац има најмање извршење 76.01%. 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 1.4, тј. приближно две поновне на једну прву посету. Значај показатеља за квалитет: указује на способност и вештину лекара да реши здравствени проблем. Однос првих и поновних прегледа ради лечења је најмањи у ДЗ Осечина 0.42 а највећи 1.85 у ДЗ Ваљево. 3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 19.1 упута на 100 посета. Значај показатеља за квалитет: указује на улогу изабраног лекара опште медицине као чувара капије за улаз у здравствени систем. Највећи однос упута има ДЗ Мионица ( 18.3), а најмањи ДЗ Љиг Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 4.0%. Значај показатеља за квалитет: директно указује на удео превентивних прегледа у укупном броју услуга изабраног лекара. Капитациони подстицај до 30% од варијабилног дела плате изабраног лекара. Највећи проценат превентивних прегледа има ДЗ Осечина 6.7 а најмањи ДЗ Уб Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 14.5%. Значај показатеља за квалитет: квалитет здравствене заштите пружене старијим од 65 година и превенција вирусних пнеумонија и хоспитализације. Директно утиче на смањење трошкова лечења. Обухват регистрованих корисника највећи је у ДЗ Осечина док је најмањи у ДЗ Уб Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 53.0%. Значај показатеља за квалитет: указује на квалитет и успешност менаџмента хроничним масовним болестима, конкретно КВО. Директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. Овај проценат је највећи у ДЗ Љиг 96.1, а најмањи у ДЗ Мионица 54.7 (ДЗ Лајковац није доставио податке за овај показатељ).

3 7. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 36.5%. Значај показатеља за квалитет: указује на квалитет и успешност менаџмента хроничним масовним болестима, конкретно дијабетес мелитусом. Директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. Највећи проценат за овај показатељ има ДЗ Мионица 14.6, док најмањи има ДЗ Љиг Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц). Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 42.3%. Значај показатеља за квалитет: указује на квалитет и успешност менаџмента хроничним масовним болестима, конкретно дијабетес мелитусом. Директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. У ДЗ Љиг овај проценат је највећи 66.1, док је најмањи у ДЗ Ваљево и износи Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 37.0%. Значај показатеља за квалитет: контрола фактора ризика за настанак хроничних масовних болести. У ДЗ Уб овај показатељ је најмањи и износи 6.2 док је на Округу највећи проценат у ДЗ Ваљево Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест). Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 5,3%. Значај показатеља за квалитет: указује на успешност скрининга колоректалног карцинома. Директно утиче на смањење трошкова лечења и дужину преживљавања оболелих. Овај показатељ има највећи проценат У ДЗ Осечина 18.7, док најмање извршење има у ДЗ Мионица само 2.7%. 11. Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 28.2%. Значај показатеља за квалитет: указује на поштовање водича добре праксе за примену антибиотске терапије и рационалну употребу антибиотика. Највећи проценат за овај показатељ има ДЗ Љиг 33.1, док је најмањи у ДЗ Уб 7.8.

4 Табела бр.1 Показатељи квалитета рада изабраних лекара у служби опште медицине ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ Љиг ДЗ Уб Лајковац Ваљево Мионица Осечина % регистрованих корисника посетили свог изабраног лекара Однос првих и поновних прегледа ради лечења Однос броја упута издатих за специјалистичкоконсултативни преглед и укупног броја посета %превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грип Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (I10-I15) %оболелих од шећерне болести (Е10- Е14) који су упућени на преглед очног дна %оболелих од шећерне болести (Е10- Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (HbА1c) пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање %регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) % епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином Просек РС 76,01 84,0 78,43 95,73 84,02 99,35 70,9 1,38 1,25 1,85 1,80 0,42 0,51 1,4 13,34 17,84 14,70 18,29 5,81 3,37 19,1 3,71 3,42 3,94 5,66 6,72 5,22 4,0 11,64 6,42 12,15 15,79 18,71 16,04 14,5 / 56,47 59,27 54,68 84,03 96,05 53,0 7,72 9,52 10,72 14,59 12,21 5,74 36,5 27,57 20,83 10,61 37,63 17,50 66,05 42,3 24,23 6,16 92,80 21,11 20,59 27,11 37,0 3,89 2,82 8,50 2,73 18,65 6,55 5,3 20,74 7,76 29,23 23,69 8,23 33,14 28,2

5 Служба здравствене заштите деце, школске деце и омладине На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јануар децембар године. Све здравствене установе су доставиле податке за све показатеље за ову службу. 1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 80.9%. Значај показатеља за квалитет: говори у којој мери је изабрани педијатар активан у обезбеђивању здравствене заштите популационој групи деце на својој листи. Највећи проценат за овај показатељ има ДЗ Лајковац -91.2, док је најмањи у ДЗ Ваљево 73,98%. 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 0,4 поновних на једну прву посету. Значај показатеља за квалитет: указује на способност и вештину педијатра да реши здравствени проблем детета. Најмањи однос првих и поновних посета има ДЗ Лајковац 0.35, док је највећи у ДЗ Осечина Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је Значај показатеља за квалитет: указује на улогу изабраног педијатра као чувара капије за улаз у здравствени систем. У Дому здравља Ваљево је овај однос највећи (10.8 ), док је најмањи 4.7 у ДЗ Лајковац. 4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 20.9%. Значај показатеља за квалитет: директно указује на удео превентивних прегледа у укупном броју услуга изабраног лекара. Капитациони подстицај до 30% од варијабилног дела плате изабраног лекара. Највећи проценат превентивних прегледа има ДЗ Осечина 29.2%, а најмањи ДЗ Лајковац 14.04%. 5. Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00- Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 44.4% на 100 посета. Значај показатеља за квалитет: указује на поштовање водича добре праксе за примену антибиотске терапије и рационалну употребу антибиотика. За овај показатељ највећи проценат има ДЗ Љиг -80.7, док је најмањи у ДЗ Ваљево Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 9.2%. Значај показатеља за квалитет: указује на квалитет и конфор терапије антибиотицима код деце. У здравственим установама КО овај показатељ се креће од 2.8%.колико износи у ДЗ Ваљево, до 14.6% колико износи у у ДЗ Лајковац. 7. Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 90.4%. Значај показатеља за квалитет: указује на менаџмент о факторима ризика код деце. Овај показатељ је износи 100% у домовима здрваља : Ваљево, Мионица, Уб и Осечина, док је у ДЗ Лајковац 68.9%, а у ДЗ Љиг 54.4%.

6 8. Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 77.8%. Значај показатеља за квалитет: указује на активну улогу изабраног педијатра у обухвату деце вакцинацијом. У три дома здравља овај показатељ износи 100% ( ДЗ Уб, Ваљево и Осечина), а ДЗ Мионица није доставила податке за овај показатељ. Табела бр.2 Показатељи квалитета рада изабраних лекара у служби здравствене заштите деце, школске деце и омладине ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ Љиг Просек ДЗ Уб Лајковац Ваљево Мионица Осечина РС % регистрованих корисника који су из било ког разлога 91,16 84,99 73,98 79,99 79,0 8,45 80,9 посетили свог изабраног лекара Однос првих и поновних прегледа ради лечења код 0,35 0,63 0,62 0,75 0,85 0,53 0,4 изабраног лекара Однос броја упута издатих за спец-конс. преглед и укупног 4,66 9,56 10,76 8,39 8,37 6,96 11,2 броја посета код лекара % превентивних прегледа у укупном броју прегледа и 14,04 18,91 20,03 23,60 29,18 21,06 20,9 посета код лекара % епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00- Ј06) код којих је при 67,85 51,72 42,87 55,78 51,23 80,65 44,4 првом прегледу прописан антибиотик % епизода свих обољења код деце лечених антибиот. у 14,59 3,24 2,79 5,04 3,09 13,28 9,2 којим је ординирана ампулирана терапија %предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус 68, ,39 90,4 ухрањености и дат савет о правилној исхрани Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом 82, / ,50 77,8

7 Служба здравствене заштите жена На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јануар децембар године. Све здравствене установе са територије округа су доставиле податке за све показатеље. 1. Проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 56.2%. Значај показатеља за квалитет: говори у којој мери је изабрани гинеколог активан у обезбеђивању здравствене заштите женама на својој листи. Највећи проценат за овај показатељ има ДЗ Лајковац 96.4, док најмањи је код ДЗ Осечина 29.4%. 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 0.8 поновних на једну прву посету. Значај показатеља за квалитет: указује на способност и вештину гинеколога да реши здравствени проблем. У Дому здравља Уб овај однос је највећи иизноси 1.9, док је намањи у ДЗ Осечина Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 9.6 упута на 100 посета. Значај показатеља за квалитет: указује на улогу изабраног гинеколога као чувара капије за улаз у здравствени систем. Овај oднос је највећи у ДЗ Мионица 4.4, док је најмање извршење овог показатеља у ДЗ Осечина Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 43.7%. Значај показатеља за квалитет: директно указује на удео превентивних прегледа у укупном броју услуга изабраног лекара. Капитациони подстицај до 30% од варијабилног дела плате изабраног лекара. Највећи проценат за овај показатељ има ДЗ Мионица 65.4, док најмањи је код ДЗ Осечина 24.6%. 5. Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривање рака грлића материце. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 15.6%. Значај показатеља за квалитет: указује на успешност скрининга рака грлића материце. У ДЗ Мионица овај показатељ има извршење од 100%, док је најмање извршење у ДЗ Уб 0.38%, Дз Уб није доставио податке о овом показатељу. 6. Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног лекара у последњих 12 месеци. Просечна вредност овог показатеља у Републици Србији је 12.4%. Значај показатеља за квалитет: указује на успешност скрининга рака дојке. И за овај показатеља ДЗ Мионица има извршење од 100%, док је најмање изврешње у ДЗ Уб 1.9%.

8 Табела бр.3 Показатељи квалитета рада изабраних лекара у служби здравствене заштите жена ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ Љиг Просек ДЗ Уб Лајковац Ваљево Мионица Осечина РС % регистрованих корисница које су из било ког разлога 96,39 63,01 72,76 31,07 29,35 31,62 56,2 посетиле свог изабраног лекара Однос првих и поновних прегледа ради лечења код 0,72 1,88 0,80 0,66 0,29 0,75 0,8 изабраног лекара Однос броја упута издатих за спец.-конс. преглед и укупног 2,10 2,93 1,01 4,35 0,93 2,83 9,6 броја посета % превентивних прегледа у укупном броју прегледа и 37,56 36,28 49,43 65,40 24,64 34,04 43,7 посета код лекара % корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног 19,9 0,38 10, ,57 11,38 15,6 откривање рака грлића материце %корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног лекара у последњих 12 мес. 5,85 1,85 40, ,44 10,27 12,4 Закључак: Анализа показатеља квалитета рада изабраних лекара у службама опште медицине, педијатрије и гинекологије је сачињена на основу достављених података здравствених установа примарне здравствене заштите у електронском и писаном облику. Из приказаних резултата појединачних установа, очигледно је да су поједине здравствене установе имале проблеме, како у тумачењу, тако и у прикупљању података. Прикупљена база података садржи драгоцене податке које би требало да се искористе за процес планирања изабраних лекара и превентивних услуга у свим службама, као и планирање и праћење трошкова пружене здравствене заштите.

9 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ С обзиром да је орално здравље нераскидиво повезано са општим здрављем појединца, показатељи квалитета стоматолошке здравствене заштите су саставни део Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите ( Сл. гласник РС, број 49/10). Дефинисано је десет показатеља квалитета рада који су се пратили у овој области. Важно је напоменути да је већина показатеља квалитета повезана са спровођењем систематских стоматолошких прегледа, пре свега деце у различитим узрастима, што је дефинисано Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту. Табела бр. 4 Показатељи квалитета рада изабраних лекара у стоматолошкој здравственој заштити ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ Љиг Просек ДЗ Уб Лајковац Ваљево Мионица Осечина РС % деце у 7. год. живота обухваћених локалном апликацијом конц , ,93 16,38 89,34 флуорида % деце у 12. год. живота обухваћених локалном апликацијом конц , , ,21 флуорида % деце у 7. год. живота са свим здравим зубима 30,69 32,80 23,59 17,39 31,40 12,07 38,05 % деце у 12. год. живота са свим здравим зубима 36,09 76,92 19,53 10,71 13,79 6,12 36,64 КЕП код деце у 12. год. живота 1,41 1,58 3,36 4,64 / 0,24 2,19 % деце код којих је на обавезном систем.прегледу у 7 разреду ОШ утврђено 19,64 65,38 35, / / 54,61 присуство нелечених ортодонтских аномалија % деце код којих је на обавезном систем.прегледу у 3 разреду СШ утврђено 64,86 68,57 57, / / 53,96 присуство нелечених ортодонтских аномалија % трудница обухваћених превентивним прегледом 34,21 73,91 52,03 27, ,04 39,1 % пацијената старијих од 18 год. живота код којих је конзервативно 53,61 45,12 38,56 10,88 22,69 49,71 16,18 третирана пародонтопатија Проценат поновљених интервенција 9,71 9,02 11,18 9,46 15,35 17,14 4,61

10 Закључак Квалитет стоматолошке здравствене заштите подразумева да корисник буде благовремено примљен и делотворно лечен користећи савремене стоматолошке материјале од стране компетентног стоматолога, при чему су непријатности за корисника сведене на најмању могућу меру. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА Сви Домови здравља са територије округа које покрива ЗЗЈЗ Ваљево доставили су податке за ове показатеље. За показатељ Просечан број патронажних посета по новорођеном детету најмање извршење је у ДЗ Мионица 4.89, док је највеће у ДЗ Лајковац За показатељ Просечан број патронажних посета одојчету извршење 2.9, док је најмање у ДЗ Ваљево ДЗ Уб има највеће За Просечан број патронажних посета особама старијим од 65 година ДЗ Лајковац има најмање извршење 0.15, док ДЗ Љиг има највеће Обухват новорођенчади првом патронажном посетом се креће од 98.8 (ДЗ Мионица) до целих ( сви остали домови здравља). Табела бр. 5 Показатељи квалитета рада у патронажним службама домова здравља ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ Љиг ДЗ Уб Осечин Лајковац Ваљево Мионица а Просек РС Новорођенче 5,62 5,02 4,95 4,89 4,96 5,00 4,87 Одојче 2,10 2,91 1,04 2,23 2,59 1,93 1,76 Особе старије од 65 год. 0,22 0,78 0,39 0,24 0,76 0,37 0,22 Обухат новорођенчади првом патронажном посетом ,30 98, ,00

11 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА УСТАНОВЕ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Хируршке гране Показатеље квалитета рада доставила је једина Општа болница са територије КО. 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања прегледа У Општој болници Ваљево просечна дужина чекања од времена заказивања до прегледа је 5.7, док је на нивоу Републике 11.3 дана. 2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У овој здравственој установи обезбеђен је рад специјалисте одређене хируршке гране у послеподневним сатима од 18 сати. 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа. Омогућено је заказивање прегледа сваког радног дана амбуланте. 4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичкоконсултативној служби. Овај проценат у ОБ Ваљево износи 80.6, док је на нивоу републике 34.5%. 5. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина. Просечно за ниво Републике Србије 70.8% пацијената је примљено код лекара у препорученом термину, док је у ОБ Ваљeво изнoсио 82.9%. Интернистичке гране 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања прегледа. У овој здравственој установи дужина чекања од времена заказивања је Просечна дужина чекања на заказан први преглед у овој служби је на нивоу републике 13.8 дан. 2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У ОБ Ваљево у овој служби обезбеђен је рад специјалисте одређене интернистичке гране у послеподневној смени од 21 сат недељно. 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа. Омогућено је заказивање прегледа сваког радног дана амбуланте. 4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичкоконсултативној служби. Проценат заказаних посета у односу на укупан број првих посета у специјалистичко-консултативним службама интернистичких грана је 53.3%, на нивоу републике, док је у овој установи 67.5%. 5. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина. Просечно за ниво Републике Србије 75.6% пацијената је примљено код лекара препорученом термину, док је у ОБ Ваљево 90.4% пацијената.

12 Педијатрија 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања прегледа.. У овој здравственој установи просечна дужина чекања од времена заказивања до прегледа креће је 10.5 дана. Просечна дужина чекања на заказан први преглед у овој служби у РС је 9 дана. 2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У ОБ Ваљево рад педијатријске амбуланте је обезбеђен у послеподневној смени у трајању од 40 сати. 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа. Омогућено је заказивање прегледа сваког радног дана амбуланте. 4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичкоконсултативној служби. Овај показатељ у служби педијатрије је 99.7%. Проценат заказаних посета у односу на укупан број првих посета у педијатријским специјалистичким амбулантама на нивоу републике је 35,9%. 5. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина. Просечно за ниво Републике Србије 27.3% пацијената је примљено код лекара у препорученом термину, а у ОБ Ваљево су сви пацијенти примљени код лекара у року од 30 минута од заказаног термина. Гинекологија и акушерство 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања прегледа. У овој здравственој установи просечна дужина чекања од времена заказивања до прегледа није наведена јер нема укупне дужине чекања на први преглед, док је на нивоу републике овај показатељ 5.5 дана. 2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У овој здравственој установи није обезбеђен рад специјалисте у послеподневним сатима (0 сати). 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа. Омогућено је заказивање прегледа сваког радног дана амбуланте. 4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичкоконсултативној служби. Проценат заказаних посета у односу на укупан број првих посета у гинеколошко-акушерским специјалистичким амбулантама у Републици је 20.2%, док је у ОБ Ваљево износио 38.5%. 5. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина. Просечно за ниво Републике Србије 72.5% пацијената је примљено код лекара у препорученом термину, а у ОБ Ваљево овај показатеље је далеко већи 71.5%. Психијатријска специјалистичко-консултативна служба 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, од јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања прегледа. У овој

13 здравственој установи се просечна дужина чекања од времена заказивања до прегледа је 5.92 дана. Просечна дужина чекања на заказан први преглед у овој служби је 8.3 дана на нивоу републике. 2. Укупан број сати у недељи када служба ради поподне. У ОБ Ваљево рад ове службе је обезбеђен у послеподневној смени у трајању 35 сати недељно. 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа. Омогућено је заказивање прегледа сваког радног дана амбуланте. 4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичкоконсултативној служби. Проценат заказаних посета у односу на укупан број првих посета у специјалистичко-консултативној служби је 46.5%, за ниво републике, док је у ОБ Ваљево 84.5% 5. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина. Просечно за ниво Републике Србије 72.04% пацијената је примљено код лекара у препорученом термину, а у ОБ Ваљево сви пацијенти примљени код лекара у року од 30 минута од заказаног термина. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА У СЕКУНДАРНОЈ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ Показатеље квалитета рада доставила је једина Општа болница са територије КО. Квалитет рада стационарних здравствених установа у републици Србији праћен је преко показатеља за ниво установе и показатеља за медицинске гране. То су: Стопа леталитета Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема Просечна дужина болничког лечења Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи Проценат обдукованих Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације Проценат пацијената који се прате по процесу здравствене неге Проценат сестринских отпусних писама патронажној служби Ови показатељи су се пратили и за ниво установе и посебно за област интерне медицине, хирургије, педијатрије и гинекологије са акушерством. Осим тога по појединим гранама пратили су се и: за интерну медицину: Стопа леталитета од инфаркта миокарда Проценат умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема Стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта

14 Проценат умрлих од цереброваскулараног инсулта у току првих 48 сати од пријема Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда Просечна дужина болничког лечења код пацијената са цереброваскуларним инсултом Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом Проценат пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге Проценат поновних хоспитализација пацијената са цереброваскуларним инсултом у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима интернистичких грана медицине за хирургију: Стопа леталитета оперисаних пацијената Стопа леталитета неоперисаних пацијената Просечан број преоперативних дана лечења Просечан број оперисаних пацијената у општој, регионалној и локалној анестезији по хирургу Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима хируршких грана медицине Број умрлих пацијената после апендектомије Број умрлих пацијената после холецистектомије Проценат пацијената који су добили сепсу после операције за гинекологију и акушерство: Број трудница и породиља умрлих током хоспитализације Број живорођене деце умрле до отпуста из болнице Број повреда породиља насталих при порођају Број повреда новорођенчади насталих при порођају Проценат порођаја обављених царским резом Проценат порођаја обављених у епидуралној анестезији Просечна дужина лежања у болници за нормалан порођај Проценат пацијенткиња код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на одељењу гинекологије и акушерства Укљученост породилишта у програм "Болница пријатељ беба"; Проценат порођаја обављених уз присуство партнера или члана породице породиље ОПШТА БОЛНИЦА Просечна дужина болничког лечења у години у општим болницама у Републици Србији износила је 6,2 дана, док је у ОБ Ваљево износила 6.65 дана. У овој установи је

15 број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи је већи у односу на вредност у РС - 0,9. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема у болницу био је 30.9%, док је у овој ЗУ мањи и износи 23.7%. Проценат обдукованих износи 9.9% на нивоу републике док је у ОБ Ваљево Број пацијената који су у току хоспитализације враћен на интензивну негу је 6.14 док вредност у РС доста мања 1.7. Табела бр. 5 Показатељи квалитета рада Опште болнице Ваљево Назив показатеља Вредност ОБ Вредност РС Ваљево Просечна дужина болничког лечења 6,65 6,2 Број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи 1,32 0,9 Стопа леталитета 4,51 3,8 Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема у болницу 23,69 30,9 Проценат обдукованих 11,11 9,9 Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза 103,41 67,2 Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге 6,14 1,7 Проценат пацијената који се прате према процесу здравствене неге 27,89 23,6 Проценат сестринских писама упућених патронажној служби 5,55 16,9 Показатељи просечне дужине болничког лечења на свим одељењима опште болнице у години нису се много одступали од вредности у Републици Србији. Пре операције у болници се лежи 0.9 дан (док је вредност РС 1). Табела бр. 6 Показатељи квалитета рада Опште болнице Ваљево Назив показатеља Вредност ОБ Ваљево Вредност РС Преоперативни дани 0,85 1 Педијатрија 3,61 4,3 Породиље 3,35 4,5 Гинекологија 4,54 4,48 Хирургија 6,19 6,1 Интерно 8,59 6,6 Ниво установе 6,65 6,2 Цереброваскуларни инсулт 9,51 8,4 Инфаркт миокарда 5,5 6,6 Болнички леталитет на нивоу установе у години у општим болницама износио је 3,8%,а на нивоу ОБ Ваљево био је 4.51%, на интерним одељењима општих болница његова вредност 7.3%, док је у ОБ Ваљево 8.4% на хирургији 2,6%, док је у ОБ Ваљево 3.46% на педијатрији 0,02%, док је у ОБ Ваљево 0,00 на гинекологији са акушерством 0,06%, а у ОБ Ваљеву 0.00

16 Проценат умрлих у првих 48 сати у болници (од укупног броја умрлих) на нивоу установе у години у општим болницама износио је 30,9%, а на нивоу ОБ Ваљево био је 23.7%, на интерним одељењима за ниво РС 34.3%, у ОБ Ваљево 28.1% на хируршким одељењима %, у ОБ Ваљево 14.13% гинекологији и акушерству у ОБ Ваљево % на педијатрији тај проценат у ОБ Ваљево 0.00%. Показатељи везани за АИМ и ЦВИ: Стопа леталитета за АИМ ниво болнице 8.49, ниво РС 8.0 % умрлих у току првих 48 сати од пријема ниво болнице 72.9%, ниво РС 64.9 Стопа леталитеа за ЦВИ ниво болнице 30.34, ниво РС 21 % умрлих у току првих 48 сати од пријема ниво болнице 22.7, ниво РС 26.6 Леталитет оперисаних пацијената износи 1%, за ниво РС док је у овој ЗУ 0.8%. У ОБ Ваљево у току године ни један пацијент није добио сепсу после операције. Од 1252 порођаја обављених у ОБ Ваљево, 460 је обављено је царским резом 36.74%, док просек за републику износи 33.9%. У епидуралној анестезији урађено је 24 порођаја 1.92% ( РС 2.58%). Проценат порођаја уз присуство партнера расте и он је ове године 1.2% вредност у РС 0.5%. Закључак: Анализа показатеља квалитета у општим болницама урађена је на основу података које су установе прикупљале у току године. Праћење показатеља квалитета резултирало је и унапређењем квалитета рада за већину показатеља. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У УРГЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ Показатељи квалитета рада ургентне медицине се односе на постојање Протокола за збрињавање тешких мултиплих траума у писменој форми, просечну дужину чекања на преглед од момента пријема у здравствену установу и проценат успешних кардиопулмоналних реанимација. ОБ Ваљево постоји успостављен протокол за збрињавање тешких мултиплих траума у писменој форми. Просечна дужина чекања на преглед је минута ( РС 11.7 минута), док је проценат успешних кардиопулмоналних реанимација у овој установи 33.33% а у републици је 56.4%.

17 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Показатељи квалитета вођења Листа чекања прате се у општим болницама, клиничко - болничким центрима, институтима, клиникама и клиничким центрима. Показатељи квалитета који се односе на вођење листа чекања су: 1. Број нових пацијената стављених на листу чекања за сваку интервенцију, процедуру; 2. Проценат урађених интервенција - процедура са листе чекања у односу на укупни број урађених интервенција - процедура; 3. Просечна дужина чекања за одређену интервенцију - процедуру пацијената са листе чекања. Листе чекања и време чекања у систему пружања здравствене заштите појављују се када захтеви за здравственом заштитом премашују расположиве могућности. На дан године на подручју Колубарског округа регистровано је 873 ( 44 мање у односу на годину ) здравствене заштите који су се у том тренутку налазили на Листи чекања. Највише пацијената чека за тоталну протезу кука и колена - 251, факоемулзификацију ултразвуком и лансектомију -198, екстракција катаракте са уградњом ленс имплантата 191, протомографију магнетном резонанцом - 391, томографија магнетном резонанцом 122, а најмање за имлементацију вентрикуларног пејсмекера - 4. Проценат извршених интервенција или процедура са Листе чекања у односу на укупан број износи 95,04%. Просечна дужина чекања износи 130,63 дана, највише се чека на имплементацију пејсинг система 209 дана, а најмање за имлементацију вентрикуларног пејсмекера 3 дана. Код пацијената са Листе чекања највећи број интервенција је урађено за томографију магнетном резонанцом 1.534, а најмање тоталне протезе кука-3.

18 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Све здравствене установе са територије Колубарског округа имају успостављену процедуру и о нежељеним догађајима и о нежељеним дејствима лекова, осим Дома здравља Мионица који нема успостављену процедуру за нежељено дејство лекова и Апотеке Ваљево која нема успостављену процедуру за нежељене догађаје. Падови који настају због различитих разлога у болници важан су индикатор безбедности и неге пацијената. Према Правилнику о квалитету падови у стационарним установама се рачунају као број падова у односу на дане хоспитализације и на 1000 пацијената. Декубитуси који су настали у току хоспитализације и тромбоемболијске компликације су се рачунали на 1000 исписаних пацијената. Табела бр. 6 Показатељи квалитета рада Опште болнице Ваљево Назив показатеља Вредност ОБ Вредност РС Ваљево Стопа падова пацијената 0,15 0,3 Стопа пацијената са декубитусима 3,77 1,5 Стопа тромбоемболијских компликација 0,32 0,3 Стопа компликација услед давања анестезије 0 0,2 Стопа поновљених операција у истој регији 3,42 4,4 Стопа механичких јатрогених оштећења код хируршке интервенције 0 0,1 Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу 0 0 Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге 1,06 0,8 Стопа инциденције инфекција оперативног места 0 0,6 Закључак: Анализирајући податке о безбедности пацијената, Закључује се да је у будућем периоду веома је важно подићи свест запослених о потреби бележења и анализирања ових догађаја, како би се спречило њихово настајање и понављање.као и да се схвати важност евидентирања и бележења инцидентних ситуација у установама, а које се, неминовно, дешавају. Слична је ситуација са евидентирањем болничких инфекција и инфекција оперативне ране. Такође се може констатовати да се контрола стерилизације се треба обављати чешће, односно да се до краја поштују прописи који налажу учесталост контроле биолошке стерилизације.

19 АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада представља показатељ квалитета рада Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе који збирно и свеобухватно приказује остварене резултате предузетих активности на унапређењу квалитета здравствене заштите и рада здравствене установе у периоду од једне године. Из овог извештаја се примећује да су здравствене установе успеле да у великом проценту реализују планирана унапређења. Сумарни извештај о раду доставиле су Комисије све здравствене установеса територије Округа. Након дугогодишњег праћења и извештавања о унапређењу квалитета рада у здравственим установама, ова анализа указује на значајан напредак ангажовања установа у процесу планирања унапређења квалитета здравствене заштите кроз доношење интегрисаних планова унапређења, транспарентно извештавање и укључивање свих запослених у његово остваривање. Обнова и стицање знања и вештина запослених Током 2015 године све здравствене установе на подручју Колубарског округа постигле су висок обухват запослених који су учествовали у обнови и стицању знања и вештина. ЗАКЉУЧАК Анализирајући показатеље квалитета рада у свим здравственим установама, домовима здрављам и Општој болници Ваљево, може се рећи да су вредности наведених индикатора углавном нешто бољи у поређењу са претходном годином. Наравно да у појединим сегментима је исказано и погоршање одређених параметара а самим тим и индикатора, тако да саме установе треба да раде на изналажењу решења за побољшање пружања здравствене заштите која ће се свакако одразити и на побољшање дефинисаних показатеља Директор ЗЗЈЗ Ваљево Др Марија Гавриловић

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list RCG, broj 39/04 i Službeni list CG, broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA OBAVLJANJE

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Novembar2014ZakonZD

Novembar2014ZakonZD З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се здравствена документација и евиденције у области здравства, врсте и садржина

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више