АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015"

Транскрипт

1 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на здравствену заштиту у години, обухваћена је здравствена заштита која се остварује на примарном нивоу здравствене делатности у здравственим установама на територији Нишавског округа које су у државној својини. Резултати Анализе могу помоћи да се изврши корекција постојећих права осигураних лица на здравствену заштиту, организација адекватније и квалитетније здравствене заштите и постизање бољег здравља становништва, као и за процену потреба у здравственој заштити и приоритета за наредни период. Такође, треба напоменути да су извор података за анализу оствареног обима и садржаја права осигураних лица на здравствену заштиту на примарном нивоу у години Планске табеле домова здравља са територије Нишавског округа. Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из области обавезног здравственог осигурања и о партиципацији ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015), уређен је садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања из Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005-исправка, 88/2010, 57/2011, 110/2012 и 106/2015) за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести (члан 1. Правилника). Под садржајем здравствене заштите, према правилнику, подразумевају се поступци и методе превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације ради спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, повреда и дугих поремећаја здравља, а који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем (члан 2. Правилника). Под обимом здравствене заштите, у смислу овог правилника, подразумева се број и дужина трајања поступка и метода дијагностике, лечења и рехабилитације, као и друге величине којима се може изразити обим појединих садржаја здравствене заштите (систематско пружање здравствених услуга у одређеном временском периоду и др), а који чине садржај права из обавезног осигурања. Поред наведеног Правилника, као основ за планирање обима и садржаја права на здравствену заштиту за годину коришћени су: Упутство за израду планова рада здравствених установа у Републици Србији за годину Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, као и Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за годину. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Примарну здравствену заштиту у години на територији Нишавског округа, који броји становника (процена становништва из године Републичког завода за статистику) пружало је осам домова здравља (ДЗ Ниш, ДЗ Алексинац, ДЗ Дољевац, ДЗ Гаџин Хан, ДЗ Мерошина, ДЗ Ражањ, ДЗ Сокобања, ДЗ Сврљиг), као и Завод за здравствену заштиту радника, Завод за здравствену заштиту студената, Завод за плућне болести и ТБЦ и Завод за хитну медицинску помоћ (Ниш). Реализација планираног обима и садржаја права осигураника на здравствену заштиту за год. у примарној здравственој заштити на територији Нишавског округа приказана је кроз активности и послове:

2 Превентивне здравствене заштите (табеле од 1 до 6, односно 8 у прилогу), Куративне здравствене заштите (табела 7 у прилогу). ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Здравствена заштита деце предшколског узраста Систематски (превентивни) прегледи одојчета: Правилником о садрзају и обиму права на здравствену заштиту из области обавезног здраственог осигурања и о пратиципацији за 2015.годину предвиђено је да се реализује по 6 прегледа за свако новорођенче/ одојче и то у 1, 2, 3, 5, 6 и 9 месецу живота са обухватом 95%, тако да је на територији Нишавског округа за одојчади потребно реализовати систематских прегледа. Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу Нишавског округа износи 7,66 систематских прегледа, што је већи број прегледа по одојчету у односу на 2014.годину када је био 4,1 преглед. Ултразвучни преглед кукова: Правилником је дефинисана једна услуга по осигураном лицу, тако да је на територији Нишавског округа за одојчади потребно реализовати исто толико ултразвучних прегледа. Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) на нивоу Нишавског округа износи 1,98 прегледа. Систематски (превентивни) прегледи малог и предшколског детета: Правилником је предвиђено два систематска прегледа у 2. и по један у 4. години живота и пред упис у школу (6 или 7 година) са обухватом деце од 95% за 2. и 4. годину, односно 98% пред полазак у школу. У другој години живота је потребно на Нишавском округу реализовати прегледа, у четвртој и пред упис у школу систематских прегледа. износи за систематске прегледе у другој години живота 0,46 прегледа (у 2014.год. је било 0,81); у четвртој години обим услуга износи 0,73 прегледа (у 2014.год. 0,72); пред упис у школу на нивоу округа обим услуга је 0,91 (у год. 0,89 ). Контролни прегледи у 3. и 5. години: Правилником су предвиђени контролни прегледи деце у 3. и 5. години живота са обухватом од 90%. На Нишавском округу у трећој години живота потребно је реализовати контролних прегледа и у петој прегледа. износи за контролне прегледе у трећој години живота 1,03 прегледа (у год. 0,98), у петој години обим услуга износи 0,92 прегледа (у 2014.год. 0,97). Превентивни офталмолошки прегледи малог и предшколског детета: Правилником је предвиђено 3 превентивна офталмолошка прегледа и то у 2. години (по упуту педијатра) и у 4. односно 6/7. години пред полазак у школу (са обухватом од 90%). На Нишавском округу укупно је потрбно реализовати прегледа у 4. и за предшколце.

3 износи за превентивне офталмолошке прегледе у другој години живота 0,01 прегледа; у четвртој години обим услуга износи 0,28 прегледа; пред упис у школу на нивоу округа обим услуга је 0,71. Превентивни ОРЛ прегледи малог и предшколског детета: Правилником је предвиђено 2 превентивна ОРЛ прегледа и то у 4. години (по упуту педијатра) и у 6/7. години пред полазак у школу (са обухватом од 90%). На Нишавском округу укупно је потрбно реализовати прегледа за предшколску децу. износи за превентивне ОРЛ прегледе у четвртој години обим услуга износи 0,03 прегледа; пред упис у школу на нивоу округа обим услуга је 0,56. Превентивни преглед физијатра малог и предшколског детета: Правилником је предвиђено 2 превентивна прегледа физијатра и то у 4. години (по упуту педијатра) и у 6/7. години пред полазак у школу (са обухватом од 90%). На Нишавском округу укупно је потрбно реализовати прегледа за предшколску децу. износи за превентивне прегледе физијатра у четвртој години обим услуга износи 0,08 прегледа; пред упис у школу на нивоу округа обим услуга је 0,66. Здравствена заштита деце школског узраста и студената Систематски прегледи ученика и студената-укупно: Правилником је предвиђено да се реализују систематски прегледи једанпут у I, III, V и VII разреду основне школе, у I и III разреду средње школе, као и студената I и III године факултета са обухватом од 95%. На територији Нишавског округа је потребно реализовати систематска прегледа за I, III, V и VII разреде основне школе, прегледа за I и III разреде средње школе (студенти ове прегледе обављају у Заводу за здравствену заштиту студената). износи за систематске прегледе у I, III, V и VII разреду основне школе 0,92 прегледа (у 2014.год. обим је био 0,91); за ученике I и III разреда средње школе на нивоу округа обим услуга је 0,83 прегледа, у претходној години је било 0,60 прегледа. За децу од 15 до навршених 18 година која не настављају школовање не поседујемо валидан податак. Контролни прегледи ученика и студената-укупно: Правилником је предвиђено да се контролни прегледи ученика основне школе реализују у II, IV и VI и VIII разреду основне школе, а контролни прегледи ученика средње школе у II и IV разреду средње школе са обухватом од 30% и то само код ученика код којих су откривени поремећаји при превентивном систематском прегледу. износи за контролне прегледе у II, IV, VI и VIII разреду основне школе 0,56 прегледа (у 2014.год. је било 0,59 прегледа), а за контролне прегледе у II и IV разреду средње школе износи 0,42 прегледа. Офталмолошки преглед у 14. години: Правилником је предвиђен један офталмолошки преглед деце у 14. години (7. разред) са обухватом од 90%, што значи да је укупно потребно реализовати прегледа.

4 износи за офталмолошки преглед у четрнаестој години живота 0,47 прегледа. Здравствена заштита жена Прегледи ради планирања породице: Код прегледа ради планирања породице предвиђено је планирати прве и поновне прегледе за жене које припадају животној доби од година са обухватом од 20%. износи 0,14 прегледа у 2014.год. је било 0,10 прегледа. Прегледи трудница: Правилником је предвиђено да се први преглед са обухватом од 90% обави у првом триместру трудноће прегледа, потом 4 контролна прегледа у другом и трећем триместру трудноће са обухватом од 90% прегледа и 4 ултразвучна прегледа са обухватом такође 90% прегледа, с тим што први УЗ преглед треба урадити у 7. или 8. недељи трудноће, а остала 3 у другом и трећем триместру. Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код првих прегледа трудница у првом триместру трудноће на нивоу округа је 0,92 прегледа (у 2014.год 0,79 прегледа); код контролних прегледа износи 0,82 прегледа (у претходној години је било 0,83) а код ултразвучних прегледа на нивоу округа обим услуга износи 0,85 прегледа (у 2014.год- 0,81). Контролни преглед трудница са високоризичном трудноћом, према индикацијама и налогу гинеколога, остварен у обиму 1,71 (по трудници са високоризичном трудноћом) на Нишавском округу. Прегледи жена после породјаја: Предвиђено је правилником да се прегледи породиља реализују једанпут након 6 недеља и након 6 месеци са обухватом од 90%, тако да је на Нишавском округу потребно остварити првих 2.155, односно контролних прегледа 947. Остварени обим услуга по осигураном лицу (коришћење) код првих прегледа породиља на нивоу округа је 1,12 прегледа (0,78 прегледа у 2014.год.), а код контролних прегледа износи 0,87 прегледа (0,67 у год). Превентивни гинеколошки прегледи: Превентивне гинеколошке прегледе женама животне доби од 15 и више година реализовати са обухватом од 20%. код превентивних гинеколошких прегледа жена је 0,08 прегледа што је више него у 2014.год.-0,10 прегледа. Циљани прегледи на рано откривање рака грлића материце: Правилником је предвиђено да се релизују ови прегледи жена животне доби од 25 до 64 година са обухватом од 25% и на Нишавском округу треба их остварити код циљаних прегледа на рано откривање рака грлића материце је 0,76 прегледа (у 2014.год.-0,05 прегледа).

5 Циљани прегледи на рано откривање рака дојке: Правилником је предвиђено да се реализују ови прегледи жена животне доби од година са обухватом од 30%. Установе Нишавског округу треба остварити прегледа, од тога реализовано је 6.202, што преставља 0,28 прегледа по осигураном лицу. Мамографија, у оквиру скрининга на рак дојке има остварење од планираних прегледа или 64,17%. Здравствена заштита одраслог становништва Систематски прегледи одраслих од 19 до 35 година Правилником је предвиђено да се систематски прегледи популације одраслих до 35 година реализују са обухватом од 20% и на територији Нишавског округа потребно је обавити ових прегледа. код систематских прегледа одраслих до 35 година је 0,10 прегледа, а у претходној години када је било 0,09 прегледа. Систематски прегледи одраслих од 35 и више година Правилником је предвиђено да се систематске прегледе популацији одраслих од 35 и више година реализују са обухватом од 20%, и на територији Нишавског округа потребно је обавити ових прегледа. код систематских прегледа одраслих од 35 и више година је 0,08 прегледа, у 2014.год када је било 0,10 прегледа. Циљани прегледи на рано откривање депресије Правилником је предвиђено да се циљани прегледи популације одраслих од 18 и више година старости реализују са обухватом од 8%, и на територији Нишавског округа потребно је обавити ових прегледа. код циљаних прегледа на рано откривање депресије одраслих од 18 и више година је 0,51 преглед. Циљани прегледи на рано откривање дијабетеса типа 2 Правилником је предвиђено да се циљани прегледи популације одраслих од 35 и више година старости реализују са обухватом од 20%, и на територији Нишавског округа потребно је обавити ових прегледа. код циљаних прегледа на рано откривање дијабетеса типа 2 одраслих од 35 и више година је 0,05 прегледа. Циљани прегледи на рано откривање кардиоваскуларног ризика Правилником је предвиђено да се циљани прегледи популације мушкараца од 35 до 69 и жена од 45 до 69 година старости реализују са обухватом од 20%, и на територији Нишавског округа потребно је обавити ових прегледа. код циљаних прегледа на рано откривање кардиоваскуларног ризика одраслих (мушкараца од 35 до 69 и жена од 45 до 69 година) је 0,06 прегледа.

6 Циљани прегледи на рано откривање карцинома дебелог црева Правилником је предвиђено да се циљани прегледи популације одраслих од 50 до 74 године старости реализују са обухватом од 25%, и на територији Нишавског округа потребно је обавити ових прегледа. код циљаних прегледа на рано откривање карцинома дебелог црева одраслих од 50 до 74 године је 0,06 прегледа, као и у години када је било исто толико прегледа. Поливалентна патронажна служба Посете бабињари и новородјенчету Правилником је предвиђено укупно по пет узастопних посета, и то по једну прву и по четири поновне посете са обухватом од 95%, тако да на територији Нишавског округа потребно је да се реализује патронажних посета породиљи и новорођенчету. код патронажних посета породиљи и новорођенчету је 6.40 посета (у 2014.год- 5,01 посете). Посете одојчету Предвиђено је остварити укупно по две посете свим одојчадима, и то једну прву и једну поновну са обухватом од 90%, тако да је на Нишавском округу потребно реализовати посета. код патронажних посета одојчету је 1,09 посета (у 2014.год-1,10 посета). Посете малом и предшколском детету у 2. и 4. години живота Малом детету у другој и четвртој години живота је правилником предвиђено да се реализују посете као прве, са обухватом од 90% што на Нишавског округу износи посета у другој, односно посета у четвртој години. код патронажних посета малом детету у другој години живота је 1,00 (прошле године 1,01 посета). Код патронажних посета малог детета у четвртој години живота на округу је реализовано 0,99 (у год. 0,89). Посетама старим особама преко 65 година живота Правилником је предвиђено да се оствари по једна патронажна посета старим лицима са 65 и више година са обухватом од 30%, што на Нишавском округу износи код патронажних посета старим особама преко 65 година је 0,17 посета у претходној години- 0,16 посета. Патронажне посете трудницама Правилником је предвиђено да се реализују прве патронажне посете свим трудницама са обухватом од 90% и то на Нишавском округу износи посета. код патронажних посета трудници је 0,73 (0,78 посета прошле године). Такође је предвиђено да се патронажне посете реализују у обиму од 100% за труднице са високоризичном трудноћом, што за Нишавски округ износи посета.

7 код патронажних посета трудници са високоризичном трудноћом је 0,93. Стоматолошка здравствена заштита Како у извештајним табелама о фактурисаним услугама за годину постоје само подаци о броју прегледа без јасне систематизације по добним групама, могли смо само да изанализирамо број превентивних стоматолошких прегледа на укупном нивоу. Обухват обавезном имунизацијом Прва година (0-12месеци) Правилником је предвиђена вакцинација БСГ вакцином новородјене деце (први месец) са обухватом од 100% одмах по рођењу тако да се реализација ове имунизације обавља у здравственим установама које имају породилиште, вакцином против хепатитиса Б такође у првом месецу рођења једна доза вакцине, а код одојчета (од 2. месеца до краја 1. године) ОПВ, ДТП и Хиб вакцинација у 3 дозе са обухватом од 100% а хепатитис Б (ХБ)-две дозе вакцине јер је прва дата у првом месецу живота. код обавезне имунизације одојчета ДТП вакцином је 0,90. Код имунизације ОПВ обим услуга је на округу 23,06. Код вакцинације против хепатитиса Б обим остварених услуга је 23,44. Код имунизације против хемофилуса инфлуенце обим остварених услуга је 16,06. Друга година (12-24 месеца) У другој години живота правилником су предвиђене ОПВ и ДТП прве ревакцинације и ММР вакцинацију са обухватом од 100%. код прве ревакцинације малог детета ДТП вакцином је 1,06, а код прве ревакцинације ОПВ вакцином обим услуга је на округу 16,78.Кад је у питању вакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (ММР) реализација обима услуга на округу је 4,62. Седма година Правилником је предвиђена друга ревакцинација ОПВ и ДТ вакцином а прва ММР ревакцинацију са обухватом 100%. код друге ревакцинације малог детета ДТ вакцином је 1,00 и ОПВ 4,39. Код прве ревакцинације ММР вакцином обим услуга је на округу 1,09. Дванаеста година живота У дванаестој години живота правилником је предвиђена вакцинација хепатитис Б (ХБ) вакцином у 3 дозе за децу која нису до тада вакцинисана. код вакцинације деце од 12.година која још нису вакцинисана је 0,41. Четрнаеста година живота Правилником је предвиђена трећа ОПВ и ДТ ревакцинацију једном дозом са обухватом од 100%. код треће ревакцинације четрнаестогодишњака ДТ вакцином је 1,00 и ОПВ вакцином 3,41.

8 ОБАВЕЗНА ИМУНИЗАЦИЈА, ИМУНОПРОФИЛАКСА, ХЕМИОПРОФИЛАКСА Имунизација по експозицији У прошлој години (2015) од планираних ХТИГ вакцина (хумани тетанусни имуноглобулин) дато је што представља 124,73% од плана. Имунизација по клиничким и епидемиолошким индикацијама Код ове активности приказано је давање вакцине против грипа и на Нишавском округу у години дато дозе ове вакцине од планираних доза (101,56%); као и давање вакцина против обољења изазваних Хиб где је од планираних дато вакцине што је 88,57%. ПРЕГЛЕДИ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ ПОВРЕДА, ПО ДЕЛАТНОСТИМА ДОМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Здравствена заштита деце предшколског узраста На територији Нишавског округа у служби за здравствену заштиту деце предшколског узраста је реализовано посета (у прошлој години ). Проценат реализације куративних прегледа је 120,93 % у односу на планиран број прегледа. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 91,87% ( од планираних ). Развојно саветовалиште- ДЗ НИШ На територији Нишавског округа реализовано је прегледа лекара а планирано је прегледа (172,36%); рад психолога има остварење 206% (урађених 784 тестова психичких функција од планираних 380). Кад су у питању дијагностичке услуге дефектолога остварено је 103,86% услуга од планираних (прошле године од планираних ,31%). Рад социјалног радника није приказан. Здравствена заштита деце школског узраста и студената У овој служби су за 2015.годину реализовано посета (предходне са реализацијом од 110,92%) 111,99% у односу на планирано ( ). Први прегледи су реализовани са 107,27% ( ). Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 95,05% ( од планираних ). Здравствена заштита жена На територији Нишавског округа у служби за здравствену заштиту жена у години су реализована укупно куративних прегледа (предходне ,21%) са процентом реализације од 101,86% у односу на планиран број прегледа (66.804). Први прегледи су реализовани са 94,23% ( од планираних ). Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 101,26% ( од планираних ).

9 Здравствена заштита одраслог становништва У Служби за здравствену заштиту одраслих реализовано је (предходне ,56%) куративних прегледа, што представља 115,62% у односу на План ( ). Први прегледи су реализовани са 115,42% ( од планираних ). Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 103,98% ( од планираних ). Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање На територији Нишавског округа укупан број прегледа лекара је реализован са 163,26%, од планираних (предходне 163,63%); број првих прегледа има реализацију од 227,84%. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 144,41% ( од планираних ). Хитна медицинска помоћ Услуге ове службе имају реализацију од 82,61% на укупном нивоу за Нишавском округ ( од планираних ). Код реализације лекарског прегледа на терену имамо оставарење од 97,39% ( од планираних ), код броја првих прегледа деце ради лечења 82,77% ( од планираних ), односно код одраслих 81,26% ( од ). Укупни санитетски превоз је реализован са 103,51% ( од планираних км). Лабораторијска дијагностика На укупном нивоу за Нишавском округ реализовано је: заједничких општих лабораторијских услуга са рализацијом 116,36% планираног; општих хематолошких анализе крви (проценат реализације 107,91%), хематолошких анализа коагулације у крви- плазми (проценат реализације 98,36%), биохемијских анализа у крви (проценат реализације 112,49%), биохемијских анализа у серуму (проценат реализације 121,09%), анализе урина (проценат реализације 119,20%), анализе столице (55,60%). Број осигураника који су користили ослуге ове службе је , што је 104,42% планираних ( ). Рендген и ултразвучна дијагностика Код рендген дијагностике планирана је реализација услуга а реализовано је (прошле ) што је 97,90% планираних. Скрининг за рано откривање рака дојке (мамографија), са реализацијом од 116,79% (1.635 од планираних 1.400). Број осигураника који су користили ослуге ове службе је , што је 100,37% планираних (44.800). Код ултразвучне дијагностике планирана је реализација услуга а реализоване су (предходне године ) што је 128,97% планираног. Интерна медицина На нивоу Нишавском округа у години остварен је (предходне ) интернистичких прегледа што представља 86,26% од планираног (66.562). Првих прегледа је било (предходне ) и то је 89,92% у односу на план.

10 Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 101,66% ( од планираних ). Пнеумофтизиолошка заштита Број куративних прегледа лекара ове делатности је у години, што је 92,79% од плана. Првих прегледа је (предходне ) и то представља 87,81 % од плана. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 122,85% ( од планираних ). Офталмологија Куративни прегледи: први прегледи су реализовани са 110,64% ( од ) а поновни 71,55 % (4.690 од 6.555). Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 95,79% ( од планираних ). Физикална медицина и рехабилитација Укупно је урађено (предходне ) куративних прегледа, а то је 116,37% од планираних прегледа. Први прегледи су реализовани са 118,63 %. Терапијске услуге имају реализацију 116,63% ( од планираних ). Заштита менталног здравља Преглед лекара је (предходне ) и то представља 93,74 % од плана. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 106,06% ( од планираних ). Оториноларингологија Укупно је урађено куративних прегледа, а то је 107,67% од планираних прегледа. Први прегледи су реализовани са 110,23%. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 86,32% ( од планираних ). Дерматовенерологија Укупно је урађено куративних прегледа, а то је 105,41% од планираних прегледа. Први прегледи су реализовани са 108,54 %. Дијагностичко- терапијске услуге имају реализацију 92,61% ( од планираних ). Стоматолошка служба У стоматолошкој служби домова здравља Нишавског округа терапијске услуге имају реализацију су са 102,33% ( услуге- предходне ) у односу на планиран број услуга

11 ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ ПО СЛУЖБАМА ДОМОВА ЗДРАВЉА НИШАВСКОГ ОКРУГА У Здравствена заштита деце предшколског узраста, развојно саветовалиште, здравствена заштита деце школског узраста и саветовалиште за младе Активности ових служби у оквиру здравствено-васпитног рада остварене су са 106,72% од плана ( од планираних ). Индивидуални здравствено-васпитни рад има остварење од 104,10%, а групни 114,01% у односу на планирано. Здравствена заштита жена На нивоу округа укупно је остварено 112,25% планираних здравственоваспитних активности у Служби за здравствену заштиту жена ( од планираних ). Индивидуални здравствено-васпитни рад има остварења 112,85%, а групни здравствено-васпитни рад 111,66%. Здравствена заштита одраслог становништва Служба за здравствену заштиту одраслог становништва остварила је 102,26% активности здравственог васпитања ( од планираних ). Од тога индивидуални здравствено-васпитни рад има 103,21% остварења, а групни 96,80%. Поливалентна патронажна служба У оквиру Поливалентне патронаже остварено је 102,93% здравствено-васпитног рада у односу на План ( од планираних ). Кроз индивидуални рад остварено је 106,85%, а кроз групне активности (предавања и радионице) 100,23% Плана. Специјалистичке службе На окружном нивоу специјалистичка служба је кроз здравствено-васпитни рад остварила 118,79% Плана ( од планираних 8.883). Стоматолошка служба Стоматолошка служба је кроз здравствено-васпитни рад у оквиру индивидуалних активности остварила 100,49% Плана ( од планираних ). ЗАКЉУЧАК Према подацима из фактурисане реализације за област примарне здравствене заштите, у 2015.години, у домовима здравља Нишавског округа реализовано је укупно посета код лекара ( куративних и превентивних) што представља 8,9 посете лекару по становнику (предходне године 7,17).

12 У области здравствене заштите деце предшколског узраста реализована је 8.3 посета по детету (укупно ). Број куративних посета по детету је 8,5 ( ) и 2,0 посете су биле превентивног карактера (47,390). У области здравствене заштите деце школског узраста реализована је 4,1 посета по детету (укупно ). Број куративних посета по детету је 3,5 ( ) и 0,6 посета су биле превентивног карактера (31.617). У области здравствене заштите жена реализована је 1,3 посета по жени (укупно ), реализовано је кутативна прегледа- по жени 0,4; превентивних прегледа је било ,9 прегледа по жени; треба напоменути да се у делу који прати превентивне прегледе налазе и прегледи трудница. У области здравствене заштите одраслих реализовано је просечно 5,8 посета (укупно ), 5,6 посета куративног карактера по одраслом становнику, реализовано је прегледа и свега 0,2 превентивна прегледа по одраслом становнику (70.180). На окружном нивоу 6,9% становника је имало посету лекара из службе кућног лечења, неге и палијативног збрињавања; у посматраном периоду имамо 0,5 услуга хитне медицинске помоћи по становнику Нишавског округа. Сваки седми становник је обухваћен посетом сестре запослене у поливалентној патронажној служби. Када посматрамо укупне дијагностичке услуге служби за лабораторијску, рендген и ултразвучну дијагностику у години остварено је истих што представља 7,8 дијагностичких услуга по становнику. Иначе, на Нишавском округу је реализовано услуга физикалне медицине и рехабилитације што значи да је сваки становник округа имао 0,13 услуга. У области стоматолошке здравствене заштите реализоване су стоматолошке услуге што укупно чини 0,71 стоматолошку услугу по становнику. Сагледавајући област примарне здравствене заштите на територији Нишавског округа за годину, може се рећи да је куративно орјентисана, али и да постоји тренд повећања превентивних прегледа у односу на укупни нивоу (16,5% што је знатно већи проценат него године- 12,9%) рачунајући и област стоматолошке здравствене заштите preventivne usluge Предлог мера: Узимајући у обзир да услуге ДЗ Ниш користе и осигураници околних општина, посебно апострофирамо проблем природног одлива кадра у Служби педијатрије ове здравствене установе, где је неопходно омогућити правовремену замену кадра, ради доктринарног опредељења да се на пословима здравствене заштите деце радно ангажује

13 у задовољавајућем обиму кадар специјалистичког нивоа. Идентичан проблем треенутно има и Служба за здравствену заштиту жена, где због одласка на друге функције и дуготрајног боловања није у функцији готово трећина специјалистичког кадра. Дом здравља Ниш од почетка године, сходно Стратегији за палијативно збрињавање, организује и овај сегмент рада; по критеријумима из поменуте стратегије је определио број лица- корисника услуга, који су у систему континуираног палијативног третмана. Праћењем овог сегмента рада установили смо перманентан пораст броја лица у потреби за палијативним збрињавањем. Неопходно је увећати број извршилаца, које треба усмерити ка специјализацији из палијативног збрињавања у циљу благовременог припремања кадра за организовани рад Завода за геронтологију и палијативно збрињавање који се налази у Плану мреже здравствених установа на Нишавском округу (још увек није почео са радом). Мрежа здравствених амбуланти и станица свих здравствених установа на округу значајно оптерећује рад истих. Неопходно је, сходно елементима из подзаконске регулативе, размотрити оправданост постојања истих и дефинисати одговорни ниво стручног рада са свим садржајима поменуте Мреже на нивоу округа, односно прилагодити временски оквир рада истих искуственом параметру. САЧИНИЛИ Др Саша Ристић спец. социјалне медицине Мр сц.мед. др Драган Николић спец. социјалне медицине Д И Р Е К Т О Р Доц. др Миодраг Стојановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, 20

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, 20 Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Pirot, 2019. година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно 24-30.4. 2019. године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3690 На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК о имунизацији

Више

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD g. Komisija za kontrolu i unapr

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD g. Komisija za kontrolu i unapr IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD 01.01.2018.-31.03.2018.g. Komisija za kontrolu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, JZU Doma zdravlja

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j

Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j u s e v i c @ g m a i l. c om Vakcinacija je civilizacijsko

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВ

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВ Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА Београд, година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд,

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Београд, година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА Табела

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд,

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Београд, 2019. година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Program rada i razvoja za godinu

Program rada i razvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2015. ГОДИНУ Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu

Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2018. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 8 3. ПРАЋЕЊЕ

Више

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - Prik2017_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 254 255 U IŽ u 217. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

GRAĐANSKA POVELJA

GRAĐANSKA POVELJA Doma zdravlja Zvezdara Stavovi izneti u ovoj povelji predstavljaju stavove Doma zdravlja Zvezdara i nužno ne odražavaju stav Ministarstva zdravlja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj SADRŽAJ I Uvod...3

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О УСВАЈА се I измена и допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2016.годину и то: У делу Услуге додаје се позиција 2.21 Поправка магнетне резонанце 1,5 Т HDxT у Општој болници Ужице. Процењена вредност

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА Б И Ј Е Љ И Н А И З В Ј Е Ш Т А Ј О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА ЗА ГОДИНУ СА ПЛАНОМ РАДА ЗА ГОДИНУ Бијељина, април 201

ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА Б И Ј Е Љ И Н А И З В Ј Е Ш Т А Ј О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА ЗА ГОДИНУ СА ПЛАНОМ РАДА ЗА ГОДИНУ Бијељина, април 201 ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА Б И Ј Е Љ И Н А И З В Ј Е Ш Т А Ј О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА ЗА 2015. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ Бијељина, април 2016. године 1 предвиђено је Програмом рада Скупштине

Више

На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС,

На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више