Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s"

Транскрипт

1 Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je: u predmetu U-II broj 1/17, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju DUP-a bloka Maljevik ( Službeni list SR Crne Gore opštinski propisi, br. 18/71., Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Maljevik ( Službeni list Republike Crne Gore opštinski propisi, br. 49/06) i Zaključka Skupštine opštine Bar, br /2, od 15. juna godine. u predmetu U-II broj 16/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 29/12.), koju je donijela Skupština opštine Budva. u predmetu U-II broj 17/18, donio Rješenje o pokretanju za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 19. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta koje pripada opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Berane ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 34/12.), koju je donijela Skupština opštine Berane. u predmetu U-II broj 34/18, donio Rješenje o pokretanju pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 22. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 32/12.), koju je donijela Skupština opštine Plužine. u predmetu U-II broj 36/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 17. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 26/12.), koju je donijela Skupština opštine Herceg Novi. u predmetu U-II broj 40/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 21/12., 13/13., 18/15. i 1/18.), koju je donijela Skupština opštine Žabljak. u predmetu U-II broj 41/18, donio Rješenje o pokretanju postupka, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 19. st. 5. i 6. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 35/13., 19/14. i 2/18.), koju je donijela Skupština opštine Plav. 1

2 u predmetu U-II broj 44/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 19. st. 5. i 6. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Gusinje ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 16/15.), koju je donijela Skupština opštine Gusinje. u predmetu U-II broj 53/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4. stav 2. Pravilnika o bližem načinu i postupku priznavanja inostranog sertifikata o stečenoj stručnoj kvalifikaciji ( Službeni list Crne Gore, br. 51/18.), koji je donijelo Ministarstvo prosvjete, na sjednici od 23. jula godine. u predmetu U-II broj 61/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju cijene isporučene vode i usluga odvođenja i prečišćavanja fekalnih voda, broj 17670, koju je donio Upravni odbor JP Vodovod i kanalizacija Podgorica, na sjednici održanoj 24. juna godine. u predmetu U-II broj 10/19, donio Rješenje o pokretanju za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2. stav 1. alineja 9. Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada u kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti ( Službeni list Crne Gore, br. 29/09.), koju je donijela Vlada Crne Gore, na sjednici od 2. aprila godine. u predmetu U-II broj 14/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 28. stav 4. Pravilnika za sprovođenje postupka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, koji je donio Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, na sjednici od 28. januara godine. u predmetu U-II broj 19/19, donio Rješenje o odbacivanju podneska, za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naplati takse na vodomjere, koju je donijelo Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Ulcinj. u predmetu U-I br. 34/18, U-III br. 1970/18 i U-III br. 1987/18, sudija izvjestilac povukao predmet. u predmetu U-I br. 2/19, većinom glasova,donio Odluku o ukidanju odredbe člana 39. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 11/15). Ova odluka objaviće se u Službenom listu Crne Gore. u predmetu U-II broj 44/17, donio Odluku o ukidanju odredbe Tarifnog broja 3. stav 1. al. 3. i 4. Taksene tarife, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama ( Službeni list Republike Crne Gore opštinski propisi, br. 2/07. i Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 36/10.), koju je donijela Skupština opštine Bijelo Polje. Ova odluka objaviće se u Službenom listu Crne Gore i na način na koji je objavljena Odluka. u predmetu U-II broj 49/18, donio Odluku o ukidanju Odluke o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne turističke organizacije ( Službeni list Crne Gore opštinski propisi, br. 20/18.), koju je donijela Skupština opštine Berane. 2

3 Ova odluka objaviće se u Službenom listu Crne Gore. i na način na koji je objavljena Odluka. II U predmetima po ustavnim žalbama Ustavni sud je: u predmetu Už-III broj 601/15, nije donio odluku, u predmetu Už-III broj 1003/15,većinom glasova, odbio ustavnu žalbu, u predmetu U-III broj 243/16, većinom glasova,usvojio ustavnu žalbu, u predmetu U-III broj 280/17, većinom glasova,donio odluku: I - Usvaja se ustavna žalba. II - Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz člana 32 Ustava Crne Gore i člana 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i pravo svojine (imovine) iz člana 58 Ustava Crne Gore i člana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, zbog neizvršenja pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka (presude Osnovnog suda u Podgorici: P.br.608/09, od 15. maja godine; P.br.811/06, od 22. januara godine; P.br.275/09, od 10. septembra godine; P.br.213/09, od 15. jula godine; P.br.789/09, od 10. septembra godine; P.br.1514/09, od 4. decembra godine; P.br.515/ , od 13. februara godine; P.br.2319/08, od 27. januara godine; P.br.2426/08, od 27. januara godine, P.br.2286/09, od 17. aprila godine; P.br.787/08, od 25. juna godine; P.br..br.500/ , od 7. aprila godine; P.br.2205/09, od 16. novembra godine; P.br.73119/09, od 23. novembra godine; P.br.2096/10, od 26. februara godine; P.br.2123/09, od 22. februara godine; P.br.3680/09, od 26. februara godine; P.br.2446/10, od 25. juna godine; P.br.983/10, od 7. oktobra godine, P.br.4249/2010, od 23. marta godine; P.br.4773/10, od 22. juna godine; P.br.1341/2010, od 4. aprila godine; P.br.983/10, od 7. oktobra godine; P.br.2344/11, od 30. januara godine; P.br.4941/11, od 6. decembra godine; P.br.5312/13, od 14. decembra godine, P.br.4941/11, od 25. decembra godine; P.br.4941/11, od 6. decembra godine; rješenja o izvršenju Osnovnog suda u Podgorici: I.br.4349/09, od 4. avgusta godine; I.br.6070/09, od 9. oktobra godine; I.br.8392/09, od 22. decembra godine; I.br.8394/09, od 22. decembra godine; I.br.1446/10, od 10. marta godine; I.br.1568/10, od 10. marta godine; I.br.1704/10, od 17. marta godine; I.br.2064/10, od 31. marta godine; I.br.2066/10, od 31. marta godine; I. br.2678/10, od 22. aprila godine; I.br.2746/10, od 22. aprila godine; I.br.3128/10, od 17. septembra godine; I.br.3134/10, od 17. septembra godine; I.br.3125/10, od 20. maja godine, I.br.3605/10, od 3. juna godine; I.br.4375/10, od 30. juna godine; I.br.4385/10, od 12. oktobra godine; I.br.4508/10, od 7. jula godine; I.br.1511/11, od 22. februara godine; I.br.1941/11, od 28. marta godine; I.br.3727/11, od 10. juna godine; I.br.4593/11, od 11. jula godine; I.br.6444/12, od 14. decembra godine; I.br.6638/12, od 24. januara godine; I.br.3103/13, od 30. maja godine; I.br.6972/13, od 2. januara godine; I.br.7145/13, od 11. decembra godine; I.br.980/14, od 19. februara godine; I.br.1919/14, od 4. decembra godine; I.br.2493/14, od 3. aprila godine; rješenje o izvršenju I.br.108/15, od 23. marta godine Javnog izvršitelja Snežane Pavličić iz Podgorice; rješenje o izvršenju I.br.483/15, od 27. februara 2015.godine Javnog izvršitelja Siniše Mugoše iz Podgorice; rješenje o 3

4 izvršenju Javnog izvršitelja Aleksandra Boškovića, iz Podgorice, I.br.3750/2015, od 31. jula godine i I.br /2015, od 18. septembra godine; rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Siniše Mugoše iz Podgorice, I.br.1022/2015, od 7. aprila godine, a po osnovu izvršnih isprava - rješenja Osnovnog suda u Podgorici, I.br.7164/13, od 5. marta godine; I.br.7164/13, od 11. marta godine i dopunskog rješenja, I.br.7164/13, od 11. marta godine. III - Nalaže se Vladi Crne Gore Ministarstvu finansija da svakom podnosiocu ustavne žalbe stečajnom povjeriocu preduzeća Radoje Dakić AD u stečaju iz Podgorice, Cetinjski put b. b., isplati naknadu u neoporezivom iznosu od EUR 2.000,00 (dvije hiljade eura) na ime pravičnog zadovoljenja zbog povrede prava iz člana 32 Ustava Crne Gore i člana 6 stav 1 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i troškova u vezi provedenih postupaka, u roku od šest (6) mjeseci od dana objavljivanja ove odluke u Službenom listu Crne Gore. IV - Nalaže se Privrednom sudu Crne Gore da iz sredstava dobijenih u stečajnom postupku, u skladu sa Zakonom o stečaju, svakom podnosiocu ustavne žalbe stečajnim povjeriocima, obezbijedi najveći mogući stepen namirenja sredstava onoga što im je dosuđeno navedenim sudskim odlukama iz stava II izreke ove odluke, uključujući zakonsku zateznu kamatu kako je u tim odlukama navedena, da obavještava Ustavni sud o svakoj relevantnoj činjenici u vezi stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Radoje Dakić AD u stečaju iz Podgorice, koja utiče ili bi mogla uticati na namirenje podnosilaca ustavne žalbe stečajnih povjerilaca i da nakon završenog stečajnog postupka dostavi Ustavnom sudu pisani izvještaj o podacima o novčanim iznosima koji su u stečajnom postupku pripali svakom pojedinom podnosiocu ustavne žalbe stečajnom povjeriocu o datumu i načinu njihove isplate. V - Ustavni sud će ovaj ustavnosudski postupak nastaviti nakon završenog stečajnog postupka, ukoliko nadležni organi iz tačke IV izreke ove odluke ne izvrše svoje obaveze. u predmetu U-III broj 282/17, većinom glasova, donio odluku: I Usvaja se ustavna žalba II - Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz odredaba člana 32. Ustava Crne Gore i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i prava svojine (imovine) iz odredaba člana 58. Ustava Crne Gore i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, zbog neizvršenja pravosnažne i izvršne sudske odluke (presude) presude Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 2901/09, od 11. decembra godine. III - Nalaže se Vladi Crne Gore - Ministarstvu finansija da podnosiocu ustavne žalbe stečajnom povjeriocu preduzeća "Radoje Dakić" AD u stečaju, u Podgorici, Cetinjski put bb, isplati naknadu u IV - Nalaže se Privrednom sudu u Podgorici da iz sredstava dobijenih u stečajnom postupku u skladu sa Zakonom o stečaju, podnosiocu ustavne žalbe stečajnom povjeriocu, obezbijedi najveći mogući stepen namirenja sredstava onoga što mu je dosuđeno navedenom sudskom odlukom Višeg suda u 4

5 Podgorici iz stava II izreke ove odluke, uključujući zakonsku zateznu kamatu, kako je u toj odluci navedeno, da obavještava Ustavni sud o svakoj relevantnoj činjenici u vezi stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Radoje Dakić" AD u stečaju, u Podgorici, koja utiče ili bi mogla uticati na namirenje podnosioca ustavne žalbe stečajnog povjerioca i da nakon završenog stečajnog postupka dostavi Ustavnom sudu pisani izvještaj sa podacima o novčanim iznosima koji su u stečajnom postupku pripali podnosiocu ustavne žalbe stečajnom povjeriocu, o datumu i načinu njihove isplate. V Ustavni sud će ovaj ustavno-sudski postupak nastaviti nakon završenog stečajnog postupka, ukoliko nadležni organi iz tačke IV izreke ove odluke ne izvrše svoje obaveze. u predmetu U-III broj 576/17, većinom glasova,obustavio postupak po ustavnoj žalbi. u predmetu U-III broj 702/17, većinom glasova, donio odluku: I Usvaja se ustavna žalba II - Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz odredaba člana 32. Ustava Crne Gore i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i prava svojine (imovine) iz odredaba člana 58. Ustava Crne Gore i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, zbog neizvršenja pravosnažne i izvršne sudske odluke - sudskog poravnanja zaključenog pred Osnovnim sudom u Podgorici, P.br. 1350/06, od 19. juna godine. III - Nalaže se Vladi Crne Gore - Ministarstvu finansija da podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima AD "Radoje Dakić" u stečaju, u Podgorici, Cetinjski put bb, isplati naknadu u IV - Nalaže se Privrednom sudu u Podgorici da iz sredstava dobijenih u stečajnom postupku u skladu sa Zakonom o stečaju, podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima, obezbijedi najveći mogući stepen namirenja sredstava onoga što im je dosuđeno navedenom sudskom odlukom Osnovnog suda u Podgorici iz stava II izreke ove odluke, uključujući zakonsku zateznu kamatu, kako je u toj odluci navedeno, da obavještava Ustavni sud o svakoj relevantnoj činjenici u vezi stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Radoje Dakić" AD u stečaju, u Podgorici, koja utiče ili bi mogla uticati na namirenje podnosilaca ustavne žalbe stečajnih povjerilaca i da nakon završenog stečajnog postupka dostavi Ustavnom sudu pisani izvještaj sa podacima o novčanim iznosima koji su u stečajnom postupku pripali podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima o datumu i načinu njihove isplate. V - Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore". u predmetu U-III broj 703/17, većinom glasova, donio odluku: I Usvaja se ustavna žalba 5

6 II - Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz odredaba člana 32. Ustava Crne Gore i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i prava svojine (imovine) iz odredaba člana 58. Ustava Crne Gore i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, zbog neizvršenja pravosnažne i izvršne sudske odluke - sudskog poravnanja zaključenog pred Osnovnim sudom u Podgorici, P.br. 2286/09 od 17. aprila godine. III - Nalaže se Vladi Crne Gore - Ministarstvu finansija da podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima AD "Radoje Dakić" u stečaju, u Podgorici, Cetinjski put bb, isplati naknadu u IV - Nalaže se Privrednom sudu u Podgorici: - da iz sredstava dobijenih u stečajnom postupku u skladu sa Zakonom o stečaju, podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima, obezbijedi najveći mogući stepen namirenja onoga što mu je dosuđeno sudskim poravnanjem Osnovnog suda u Podgorici, P.br. 2286/09, od 17. aprila godine, sve na ime materijalne štete, zbog povrede prava svojine (imovine) iz člana 58. Ustava i člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju; - da obavještava Ustavni sud o svakoj relevantnoj činjenici u vezi stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Radoje Dakić AD u stečaju, iz Podgorice koja utiče ili bi mogla uticati na namirenje podnosilaca ustavne žalbe stečajnih povjerilaca; - da nakon završenog stečajnog postupka dostavi Ustavnom sudu pisani izvještaj s preciznim podacima o novčanim iznosima koji su u stečajnom postupku pripali svakom pojedinom podnosiocu ustavne žalbe stečajnom povjeriocu, te o datumu i načinu njihove isplate. V Ustavni sud će ovaj ustavnosudski postupak nastaviti nakon završenog stečajnog postupka i dobijanja izvještaja iz tačke IV alineje 3 ove izreke ukoliko nadležni organi iz tačke IV izreke ove odluke ne izvrše svoje obaveze. u predmetu U-III broj 403/18, većinom glasova,donio odluku: I Usvaja se ustavna žalba II - Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz odredaba člana 32. Ustava Crne Gore i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i prava svojine (imovine) iz odredaba člana 58. Ustava Crne Gore i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, zbog neizvršenja pravosnažne i izvršne sudske odluke - sudskog poravnanja zaključenog pred Osnovnim sudom u Podgorici, P.br. 3001/10, od 1. aprila godine. III - Nalaže se Vladi Crne Gore - Ministarstvu finansija da podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima AD "Radoje Dakić" u stečaju, u Podgorici, Cetinjski put bb, isplati naknadu u 6

7 IV - Nalaže se Privrednom sudu u Podgorici da iz sredstava dobijenih u stečajnom postupku u skladu sa Zakonom o stečaju, podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima, obezbijedi najveći mogući stepen namirenja sredstava onoga što im je dosuđeno navedenom sudskom odlukom Osnovnog suda u Podgorici iz stava II izreke ove odluke, uključujući zakonsku zateznu kamatu, kako je u toj odluci navedeno, da obavještava Ustavni sud o svakoj relevantnoj činjenici u vezi stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Radoje Dakić" AD u stečaju, u Podgorici, koja utiče ili bi mogla uticati na namirenje podnosilaca ustavne žalbe stečajnih povjerilaca i da nakon završenog stečajnog postupka dostavi Ustavnom sudu pisani izvještaj sa podacima o novčanim iznosima koji su u stečajnom postupku pripali podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima o datumu i načinu njihove isplate. V - Ustavni sud će ovaj ustavno-sudski postupak nastaviti nakon završenog stečajnog postupka, ukoliko nadležni organi iz tačke IV izreke ove odluke ne izvrše svoje obaveze. u predmetu U-III broj 384/19, većinom glasova,usvojio ustavnu žalbu, u predmetu U-III broj 543/19, većinom glasova,usvojio ustavnu žalbu, u predmetu U-III broj 644/19, nije donio odluku jer predlog sudije izvjestioca, nije dobio potrebnu većinu. Kako predlog sudije izvjestioca nije dobio potrebnu većinu, a sudija izvjestilac nije prihvatio izradu novog predloga odluke, usklađenog sa stavom većine sudija, odrediće se drugi sudija koji će izraditi predlog odluke,usklađen sa stavom većine sudija, u skladu sa članom 80. Poslovnika Ustavnog suda. u predmetu U-III broj 1258/19, većinom glasova, odbio ustavnu žalbu, u predmetu U-III broj 1296/19, većinom glasova,donio odluku: I Usvaja se ustavna žalba. II - Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz odredaba člana 32. Ustava Crne Gore i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i prava svojine (imovine) iz odredaba člana 58. Ustava Crne Gore i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, zbog neizvršenja pravosnažne i izvršne sudske odluke - sudskog poravnanja zaključenog pred Osnovnim sudom u Podgorici, P.br. 2286/09, od 17. aprila godine. III - Nalaže se Vladi Crne Gore - Ministarstvu finansija da podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima AD "Radoje Dakić" u stečaju, u Podgorici, Cetinjski put bb, isplati naknadu u 7

8 IV - Nalaže se Privrednom sudu u Podgorici da iz sredstava dobijenih u stečajnom postupku u skladu sa Zakonom o stečaju, podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima, obezbijedi najveći mogući stepen namirenja sredstava onoga što im je dosuđeno navedenom sudskom odlukom Osnovnog suda u Podgorici iz stava II izreke ove odluke, uključujući zakonsku zateznu kamatu, kako je u toj odluci navedeno, da obavještava Ustavni sud o svakoj relevantnoj činjenici u vezi stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Radoje Dakić" AD u stečaju, u Podgorici, koja utiče ili bi mogla uticati na namirenje podnosilaca ustavne žalbe stečajnih povjerilaca i da nakon završenog stečajnog postupka dostavi Ustavnom sudu pisani izvještaj sa podacima o novčanim iznosima koji su u stečajnom postupku pripali podnosiocima ustavne žalbe stečajnim povjeriocima o datumu i načinu njihove isplate. V - Ustavni sud će ovaj ustavno-sudski postupak nastaviti nakon završenog stečajnog postupka, ukoliko nadležni organi iz tačke IV izreke ove odluke ne izvrše svoje obaveze. u predmetu U-III broj 1352/19, predlog sudije izvjestioca nije dobio potrbnu većinu,zbog čega nije donijeto Rješenje o obustavljanju izvršenja presude Apelacionog suda Crne, Pž. br.1140/17, od 8.novembra 2018.godine. Iz Ustavnog suda Crne Gore 8

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр. 21497/13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул 2016. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март године Ова прес

Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март године Ова прес Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март 2019. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет редакцијске

Више

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ M. B. МАК ЧАЧАК ДОО И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр /14, 69282/14 и 70253/14) ПРЕСУДА

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ M. B. МАК ЧАЧАК ДОО И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр /14, 69282/14 и 70253/14) ПРЕСУДА Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ M. B. МАК ЧАЧАК ДОО И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр. 67856/14, 69282/14 и 70253/14) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 27. септембар 2016. године Ова пресуда је

Више

Службени гласник РС, бр. 104/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАКСОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 54770/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 17. октобар Године Ов

Службени гласник РС, бр. 104/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАКСОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 54770/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 17. октобар Године Ов Службени гласник РС, бр. 104/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАКСОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 54770/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 17. октобар 2017. Године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет редакцијске

Више

Службени гласник РС бр. 14/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ СТОЈКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 24899/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 22. јануар године Ова

Службени гласник РС бр. 14/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ СТОЈКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 24899/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 22. јануар године Ова Службени гласник РС бр. 14/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ СТОЈКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 24899/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 22. јануар 2019. године Ова пресуда је коначна, али може бити предмет редакцијских

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

Page 1 of 6 SEDMI DEO Prvi deo Prethodni deo IZMENE Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore kojom se utvrđuje da odredba člana 187 stav 4 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Republike Crne Gore",

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. закон), у члану 89. став 3. после речи: постављен тачка

Више

Службени гласник РС, бр. 98/2018 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ КНЕЖЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ ( представке бр /16 и шест других види приложени списак )

Службени гласник РС, бр. 98/2018 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ КНЕЖЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ ( представке бр /16 и шест других види приложени списак ) Службени гласник РС, бр. 98/2018 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ КНЕЖЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ ( представке бр. 54787/16 и шест других види приложени списак ) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 9. октобар 2018. Ова пресуда је правоснажна,

Више

Службени гласник РС, бр. 69/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈАНКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 23915/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 16. мај године Ова пре

Службени гласник РС, бр. 69/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈАНКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 23915/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 16. мај године Ова пре Службени гласник РС, бр. 69/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈАНКОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 23915/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 16. мај 2017. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет редакцијске

Више

Microsoft Word - PROGRAM RADA SKUPSTINE ZA GODINU.doc

Microsoft Word - PROGRAM RADA SKUPSTINE ZA GODINU.doc Na osnovu člana 40 Statuta opštine Nikšić ("Službeni list RCG-opštinski propisi", br. 20/04 i 43/06 i «Službeni list CG-opštinski propisi», broj 24/10) i člana 152 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 0 2-2 4 3 / 1 0 Podgorica, 28.12.2017.godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list Crne Gore", br. 46/10,

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Preduzeće za trgovinu i usluge "J

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Preduzeće za trgovinu i usluge J U periodu od 12.3.2016. godine do 15.3.2016. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. trgovinu i usluge "Jugolines" d.o.o. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 15.3.2016.

Више

Stečajevi: U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM

Stečajevi: U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM evi: U periodu od 4.6.2014. godine do 5.6.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 5.6.2014. GODINE "Prokupac " a.d. Društvo za

Више

Службени гласник РС бр. 103/2018 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ОДЛУКА Представке бр /09 и 19719/10 JКП ВОДОВОД КРАЉЕВО против СРБИЈЕ Европски суд за људска прав

Службени гласник РС бр. 103/2018 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ОДЛУКА Представке бр /09 и 19719/10 JКП ВОДОВОД КРАЉЕВО против СРБИЈЕ Европски суд за људска прав Службени гласник РС бр. 103/2018 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ОДЛУКА Представке бр. 57691/09 и 19719/10 JКП ВОДОВОД КРАЉЕВО против СРБИЈЕ Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању Већа 16. октобра 2018.

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више

/2013 SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I

/2013 SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I SUPREME COURT OF KOSOVO GJYKATA SUPREME E KOSOVËS VRHOVNI SUD KOSOVA KOSOVO PROPERTY AGENCY (KPA) APPEALS PANEL KOLEGJI I APELIT TË AKP-së ŽALBENO VEĆE KAI GSK-KPA-A- 145/13 GSK-KPA-A- 146/13 GSK-KPA-A-

Више

USTAVNI SUD CRNE GORE IZVJEŠTAJ O RADU USTAVNOG SUDA U GODINI Podgorica, maj godine

USTAVNI SUD CRNE GORE IZVJEŠTAJ O RADU USTAVNOG SUDA U GODINI Podgorica, maj godine USTAVNI SUD CRNE GORE IZVJEŠTAJ O RADU USTAVNOG SUDA U 2015. GODINI Podgorica, maj 2016. godine S A D R Ž A J UVODNE NAPOMENE... 3 I - RAD USTAVNOG SUDA U 2015. GODINI... 4 Pregled primljenih, riješenih

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

Pregled sudova i državnih tužilaštava

Pregled sudova i državnih tužilaštava i državnih tužilaštava Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA SA BROJEVIMA TELEFONA (Prema Zakonu o Državnom tužilaštvu Sl. list CG, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017 i 10/2018) U okviru

Више

DRUGO ODJELJENJE PREDMET ĐUKOVIĆ PROTIV CRNE GORE (Predstavka br /08) PRESUDA STRAZBUR 13. jun godine Ova presuda je pravosnažna ali može

DRUGO ODJELJENJE PREDMET ĐUKOVIĆ PROTIV CRNE GORE (Predstavka br /08) PRESUDA STRAZBUR 13. jun godine Ova presuda je pravosnažna ali može DRUGO ODJELJENJE PREDMET ĐUKOVIĆ PROTIV CRNE GORE (Predstavka br. 38419/08) PRESUDA STRAZBUR 13. jun 2017. godine Ova presuda je pravosnažna ali može biti predmet redakcijske izmjene. PRESUDA ĐUKOVIĆ

Више

ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар Рад на изменама и допунама

ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар Рад на изменама и допунама ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар 1. Рад на изменама и допунама Правилника о раду Изборне комисије - 17.01. (понедељак)

Више

Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U GODINI Podgorica, oktobar 201

Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U GODINI Podgorica, oktobar 201 Skupština Crne Gore REVIDIRANI PLAN ZAKONODAVNOG RADA SKUPŠTINE CRNE GORE ZA DRUGO REDOVNO (JESENJE) ZASIJEDANJE U 2013. GODINI Podgorica, oktobar 2013. godine Uvod Plan zakonodavnog rada sadrži pregled

Више

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ САДРЖАЈ Садржај 263 Део први: Основне одредбе... 5 Део други: Општа правила извршног поступка...25 Глава прва: Извршна и веродостојна исправа...26 1. Основи за доношење решења о извршењу...26 2. Извршна

Више

Vodic za pristup informacijama god_

Vodic za pristup informacijama god_ CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretarijat za inspekcijske poslove VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Bijelo Polje, avgust 2019. godina 2 Na osnovu čl.11 Zakona

Више

TARIFA ZA LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE

TARIFA  ZA  LOKALNE  ADMINISTRATIVNE  TAKSE Na osnovu člana 1 stav 3 Zakona o administrativnim taksama ( Službeni list RCG, br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 i Službeni list CG, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11 i 26/11), člana 5 stav 1

Више

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п Година LV Број 22/2018 182 реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка за 2017.годину Прихвата се Извештај о реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl.list RCG, br. 42/03 Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03 i Sl.list CG, 5/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15, 3/16

Више

Microsoft Word - 165D8A2C.doc

Microsoft Word - 165D8A2C.doc ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ БУЛОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка бр. 14145/04) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 1. април 2008. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним чланом

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA IZ RUSKE FEDERACIJE U REPUBLIKU SRBIJU OD 13. OKTOBRA

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/ I 21. јун 20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/ I 21. јун 20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Савет за комуналне делатности Број: 06-1/2019-670-I 21. јун 2019. године НОВИ САД СКУПШТИНИ ГРАДА НОВОГ САДА Савет

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDWOBOSANSKI KANTON

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: S

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: S OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 28.2.2014. GODINE U periodu od 27.2.2014. godine do 28.2.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

Microsoft Word - zapisnik II sjednica.docx

Microsoft Word - zapisnik II sjednica.docx Broj: 01-1197/18-1 Podgorica, 22.02.2018. godine Z A P I S N I K sa II sjednice Sudskog savjeta održane 28.02.2018. godine Sjednica započeta u 13,00 časova Sjednicom predsjedava predsjednik Sudskog savjeta

Више

State Aid Management Project Funded by the European Union Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2.

State Aid Management Project Funded by the European Union Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2. Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2.-3. jul 2013. Podgorica Page 1 Istorija Evropski ugovor 19. maja 1990. Poljska je zvanicno podnijela zahtjev

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

број 1 2

број 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и члана 72. Статута општине Ћуприја

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br. 97/18-3 Podgorica, 22. 2. 2018. godine Na osnovu člana 41

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев1 8/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија С

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Рев1 8/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија С Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 27.12.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић,

Више

Microsoft Word - Presuda u predmetu preduzeće ZIT protiv Srbije.doc

Microsoft Word - Presuda u predmetu preduzeće ZIT protiv Srbije.doc ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗИТ против СРБИЈЕ (Представка бр. 37343/05) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 27. новембар 2007. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 010-01-00025/2011-01 Дана: 22.07.2011.године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања одлуке првог састава Високог савета судства о престанку

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word P Rev - anonimizirana

Microsoft Word P Rev - anonimizirana BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 94 0 P 004735 12 Rev Banja Luka, 10. aprila 2014. godine Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću sastavljenom od sudija: Stake Gojković,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о 1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска 12-14 (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног одбора и 2. АНЕМ Асоцијација независних електронских

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

SPISAK AKATA USVOJENIH NA SJEDNICAMA SO BUDVA

SPISAK AKATA USVOJENIH NA SJEDNICAMA SO BUDVA SPISAK AKATA USVOJENIH NA SJEDNICAMA SO BUDVA ( MANDATNI SAZIV 2012. - 2016.) 2012. godina I konstitutivna sjednica, održana 02. novembra 2012. godine 1. Zaključak (Konstatacija o prestanku mandata predsjedniku

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

РНИДС Записник УО

РНИДС Записник УО Записник са 313. седнице Управног одбора РНИДС-а Седница је одржана 5. и 11. 12. 2018. године, са почетком у 18:37. Седници је присуствовало 6 чланова УО: Војислав Родић, председник УО, Горан Миланковић,

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18 26.11.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 11, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 11/18 На основу члана 31. став ђ) Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Privredno društvo Farmacija Korp in

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Privredno društvo Farmacija Korp in U periodu od 5.4.014. godine do 9.4.014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. Privredno društvo Farmacija Korp internacional, Društvo za promet i usluge STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 U Republici Srbiji u službenoj

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Бољевац, 16. април 2012.године Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о

Бољевац, 16. април 2012.године   Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о Бољевац, 16. април 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о усвајању Извештајa о раду Центра за 2 социјални рад

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Светосавска 14, 75440 Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net члана 10. и 11. Закона о накнадама

Више

Z A P I S N I K Sa 71. sjednice Zakonodavnog odbora, održane 26. decembra godine Sjednica je počela u 9 sati i 30 minuta, u Crvenom salonu Skupš

Z A P I S N I K Sa 71. sjednice Zakonodavnog odbora, održane 26. decembra godine Sjednica je počela u 9 sati i 30 minuta, u Crvenom salonu Skupš Z A P I S N I K Sa 71. sjednice Zakonodavnog odbora, održane 26. decembra 2018. godine Sjednica je počela u 9 sati i 30 minuta, u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore. Sjednici Odbora predsjedavala je Marta

Више

Odluka o administrativnim taksama

Odluka o administrativnim taksama Na osnovu člana 1. stav 3. Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003, 46/04 od 09.07.2004, 81/05 od 29.12.2005, 02/06 od 18.01.2006, "Sl.list Crne Gore", br. 22/08 od 02.04.2008,

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

ОБЛАСТ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји

ОБЛАСТ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји претећа неспособност плаћања? 4. Када се постојање трајније неспособности

Више

132

132 132 Na osnovu člana V tačka 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici održanoj 19. novembra 2003. godine, donijelo je ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број 88/2017

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

"Службени гласник РС", бр. 83/2010 На основу члана 6. став 1. Уредбе о заступнику Републике Србије пред Европским судом за људска права ("Службени гла

Службени гласник РС, бр. 83/2010 На основу члана 6. став 1. Уредбе о заступнику Републике Србије пред Европским судом за људска права (Службени гла "Службени гласник РС", бр. 83/2010 На основу члана 6. став 1. Уредбе о заступнику Републике Србије пред Европским судом за људска права ("Службени гласник РС", број 61/06 - пречишћен текст) објављује се,

Више

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0 NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/01 i "Službeni list CG", br. 62/08 i 44/10) u članu

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1)

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) 205-199592- 93 стечајног / 2) ликвидационог 26.04.2006.године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА 2013. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 31. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР БРОЈ 1 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 5. Статут о изменама и допунама Статута општине

Више

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ Година XXXIX- Број 6 Ћићевац, 19.3.2019. године Примерак 100,00 дин. Годишња претплата 2.000,00 дин. АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП 1. На основу

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Broj: 01-798/16 Podgorica, 30.12.2017. godine TR/TR Na osnovu

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

Crna Gora S K U P Š T I N A Administrativni odbor Broj /18- Podgorica, 24. aprila godine SKUPŠTINI CRNE GORE P O D G O R I C A Administr

Crna Gora S K U P Š T I N A Administrativni odbor Broj /18- Podgorica, 24. aprila godine SKUPŠTINI CRNE GORE P O D G O R I C A Administr Crna Gora S K U P Š T I N A Administrativni odbor Broj 00-63-14/18- Podgorica, 24. aprila 2018. godine SKUPŠTINI CRNE GORE P O D G O R I C A Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na sjednici

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Microsoft Word - Presuda BJELAJAC protiv Srbije za sajt.doc

Microsoft Word - Presuda BJELAJAC protiv Srbije za sajt.doc ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ БЈЕЛАЈАЦ против СРБИЈЕ (представка број 6282/06) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 18. септембар 2012. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима предвиђеним чланом 44. став 2. Конвенције.

Више

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан Гласник СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март 2013. године бесплатан примјерак 65 На основу чл. 43. и 87. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

Na osnovu clana 31

Na osnovu clana 31 Na osnovu člana 31. Statuta opštine Tivat ( Službeni list RCG - opštinski propisi br.40/04 i 26/06), i čl.148. Poslovnika o radu Skupštine (Sl.list RCG- opštinski propisi br.8/05,2/06 i 34/08) Skupština

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више