ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks"

Транскрипт

1 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности здравствених радника и свих других запослених у систему здравствене заштите, представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и ефективности у раду, као и већа сатисфакција пацијената. Квалитетна здравствена заштита омогућава организацију ресурса на најбољи начин како би се задовољила здравствена потреба корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака и на високом нивоу. Показатељи квалитета се утврђују по нивоима здравствене делатности, врстама здравствених установа и медицинским гранама и обухватају како показатеље квалитета рада здравствених установа, тако и показатеље квалитета који се односе на: рад комисије за унапређење квалитета, стицање и обнову знања и вештина запослених, вођења листа чекања, безбедност пацијената, задовољство корисника услугама здравствене службе и задовољство запослених. На основу члана 203. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС 107/05,57/11), Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите ( Службени гласник РС 49/10) и Методолошког упутства за поступак извештавања здравствених установа о показатељима квалитета здравствене заштите ИЗЈЗ Србије, Завод за јавно здравље из Сремске Митровице је извршио анализу квалитета рада здравствених установа на територији Сремског округа. У анализи је дат приказ показатеља квалитета из 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, и друге половине године, (обзиром да је Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите ( Службени гласник РС 49/10) донет године, па су установе биле у обавези да прикупљају податке и израчунавају показатеље за извештајни период јул-децембар године). Анализом су обухваћени Дом Сремска, Рума, Инђија, Стара, Пећинци, Ириг и Шид, као и Општа болница Сремска, Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања Др Боривоје Гњатић у Старом Сланкамену и Специјална болница за рехабилитацију Термал у Врднику. 1

2 Анализа квалитета рада изабраног лекара Служба за здравствену заштиту одраслог становништва Показатељ бр.1- регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара - говори у којој мери је лекар активан у обезбеђивању здравствене заштите становницима на својој листи. Дом Сремска 70,4 67,2 65,1 57,4 64,2 62,6 Рума 82,8 82,9 87,2 99,4 74,4 64,0 Ириг 72,3 84,0 92,8 76,5 13,8 90,6 Пећинци 55,8 77,3 97,1 71,7 86,2 99,9 Инђија 72,9 75,3 74,8 78,3 80,2 93,9 Стара 77,7 75,9 76,4 87,5 73,2 57,1 Шид 87,0 86,2 92,3 90,9 90,9 67,4 Просечне вредности за Сремски округ 74,1 % Просечне вредности за Р Србију 72,8% Показатељ бр.2- Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара - указује на способност и вештине лекара да реши здравствени проблем. Дом Сремска 0,5 2,3 1,8 0,3 1,1 1,2 Рума 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 Ириг 1,0 1,2 1,1 1,1 0,1 1,3 Пећинци 1,6 1,5 1,5 1,7 1,8 1,6 Инђија 1,7 1,6 1,4 1,5 1,5 1,4 Стара 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 Шид 1,5 1,4 1,4 1,9 1,9 2,6 Просечне вредности за Сремски округ 1,1 Просечне вредности за Р Србију 1,4 2

3 Показатељ бр. 3- Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара - указује на улогу изабраног лекара опште медицине као чувара капије за улаз на више нивое здравствене заштите. Дом Сремска 0,5 3,4 6,7 8,2 7,9 18,7 Рума 8,6 11,4 17,6 18,9 22,4 23,6 Ириг 11,9 17,2 74,3 13,8 9,7 26,0 Пећинци 16,3 5,7 19,9 18,4 16,1 13,0 Инђија 5,8 6,4 7,6 7,4 7,5 7,6 Стара 5,2 6,3 6,1 5,8 6,6 8,1 Шид 15,7 16,9 18,7 16,9 16,9 16,6 Просечне вредности за Сремски округ 9,1 Просечне вредности за Р Србију 19,6 Показатељ бр. 4 - превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара - директно указује на удео превентивних прегледа у укупном броју услуга изабраног лекара. Капитациони подстицај од 30% од варијабилног дела плате изабраног лекара. Дом Сремска 3,5 6,7 6,3 8,8 8,39 6,6 24,3 Рума 8,1 5,7 10,7 7,2 10,6 6,8 5,7 Ириг 2,7 4,4 5,3 6,5 2,9 4,8 4,0 Пећинци 5,0 6,7 9,0 9,0 9,4 7,2 9,7 Инђија 5,6 6,0 6,6 6,8 7,8 6,9 6,6 Стара 4,1 4,5 4,4 3,8 4,3 6,1 2,8 Шид 4,8 5,5 6,2 7,2 7,2 8,9 11,9 Просечне вредности за Сремски округ 4,8% Просечне вредности за Р Србију 3,7% Показатељ бр. 5 - Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа - квалитет здравствене заштите пружене старијим лицима и превенција вирусне пнеумоније и хоспитализације; директно утиче на смањење трошкова лечења. Дом Сремска 12,1 15,5 13,6 17,0 15,4 12,8 12,9 Рума 20,5 19,6 19,4 18,9 18,8 11,8 12,9 3

4 Ириг 9,1 11,5 9,0 7,7 11,6 12,2 15,0 Пећинци 10,1 17,5 17,6 17,0 15,9 15,8 19,4 Инђија 12,2 11,4 11,8 9,6 17,7 16,8 10,5 Стара 13,0 11,7 9,9 11,9 18,3 10,7 17,4 Шид 13,1 17,4 37,8 13,3 13,3 13,6 18,0 Просечне вредности за Сремски округ 12,9% Просечне вредности за Р Србију 13,7% Показатељ бр. 6 - оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 - указује на квалитет менаџмента хроничним незаразним болестима; директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. Дом Сремска 35,5 51,7 44,7 41,0 35,2 49,0 Рума 6,2 62,0 61,6 60,7 60,2 61,0 Ириг 24,4 30,1 39,8 38,4 11,7 45,4 Пећинци 46,0 39,0 20,7 61,1 48,7 48,2 Инђија 84,0 82,9 72,8 100,0 80,4 84,4 Стара 70,0 82,0 73,3 73,1 47,5 63,5 Шид 44,8 24,0 47,6 48,2 48,2 51,9 Просечне вредности за Сремски округ 44,4% Просечне вредности за Р Србију 51,4% Показатељ бр. 7 - оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна - указује на квалитет менаџмента хроничним незаразним болестима; директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. Дом Сремска 3,4 54,9 46,1 52,0 75,9 33,4 Рума 63,9 58,5 61,0 69,2 71,1 98,8 Ириг 12,0 12,6 38,4 12,6 24,6 95,0 Пећинци 9,5 17,8 28,0 68,1 93,0 92,5 Инђија 34,7 38,1 34,8 45,4 38,4 38,3 Стара 57,0 48,6 43,2 52,1 42,3 42,4 Шид 29,8 41,1 47,8 36,2 36,2 15,9 Просечне вредности за Сремски округ 30,0% Просечне вредности за Р Србију 33,1% 4

5 Показатељ бр. 8 - оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликозилираног хемогобина (ХбА1ц) - указује на квалитет менаџмента хроничним незаразним болестима; директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. Дом Сремска 11,4 21,0 28,6 36,9 32,4 20,3 Рума 88,6 78,5 93,0 92,1 95,5 10,8 Ириг 5,4 3,5 35,6 12,6 17,2 2,0 Пећинци 24,9 2,7 11,3 14,1 18,0 35,1 Инђија 40,2 43,0 35,7 47,4 58,7 9,7 Стара 92,0 81,4 64,7 100,0 91,2 18,7 Шид 59,9 67,8 90,7 90,2 90,2 4,5 Просечне вредности за Сремски округ 46,1% Просечне вредности за Р Србију 41,9% Показатељ бр. 9 - регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање - контрола фактора ризика за настанак хроничних масовних болести. Дом Сремска 34,0 5,3 53,8 55,0 78,2 / Рума 76,9 70,8 52,7 63,1 75,6 74,5 Ириг 9,5 60,6 69,7 49,1 38,5 71,5 Пећинци 11,4 17,1 23,4 21,9 29,1 14,7 Инђија 35,8 38,9 38,7 43,2 50,3 42,0 Стара 57,9 40,3 36,3 46,7 44,8 36,4 Шид 80,6 96,6 88,1 99,9 100,0 49,1 Просечне вредности за Сремски округ 43,7% Просечне вредности за Р Србију 31,9% Показатељ бр регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) - указује на успешност спровођења скрининга колоректалног карцинома. Директно утиче на смањење трошкова лечења и дужину преживљања оболелих. Дом Сремска 13,2 41,1 17,0 29,9 17,4 12,2 5

6 Рума 7,5 6,6 6,3 10,1 7,2 10,8 Ириг 4,2 8,9 35,0 6,0 71,8 2,0 Пећинци 20,4 21,1 25,7 27,4 17,2 35,1 Инђија 5,4 6,0 7,9 8,8 9,6 9,7 Стара 4,8 5,0 5,7 8,2 7,8 18,7 Шид 3,2 6,9 11,2 6,1 6,1 29,9 Просечне вредности за Сремски округ 8,4% Просечне вредности за Р Србију 5,1% Показатељ бр епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином - указује на поштовање водича добре праксе за примену антибиотске терапије и рационалну употребу антибиотика. Дом Сремска 3,7 8,2 2,3 6,72 9,6 / Рума 21,3 25,1 21,1 19,2 12,5 11,7 Ириг 2,9 5,5 5,6 5,5 51,5 26,8 Пећинци 21,4 7,7 29,6 23,6 31,2 9,3 Инђија 31,5 16,5 21,5 29,4 38,7 37,6 Стара 43,2 45,1 47,9 52,6 50,9 53,6 Шид 39,6 42,6 44,7 31,5 31,5 29,9 Просечне вредности за Сремски округ 23,4% Просечне вредности за Р Србију 24,8% ЗАКЉУЧАК: У Сремском округу у 2017.години бележи се нижи проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара у односу на претходну годину. Овај проценат се кретао од 56% (Дз Пећинци) до 87% (Дз Шид). Однос првих и поновних прегледа ради лечења најмањи је у ДЗ Рума 0,4, највиши у Дз Инђија 1,7. Просечне вредности за округ су нешто ниже од вредности за републику (1,4) и износе 1,1. Однос броја упута за спец-консултативне прегледе и укупног броја посета код лекара кретао се у години од 0,5% (Дз СМ) до 16,3% (Дз Пећинци), а на нивоу округа је мањи у односу на претходну годину и за 10 процентних поена нижи од републичких вредности. Издавање специјалистичких упута у нашој земљи је диктирано од стране РФЗО, лекара специјалиста са виших нивоа који заказују контроле, установа виших нивоа који упуте 6

7 користе као фактуре и захтева самих пацијената. Европски златни стандард износи 4 специјалистичке консултације на 100 посета. У односу на 2016.годину, проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа повећан је једино у ДЗ Рума. Просечна вредност превентивних прегледа у за Сремски округ износи 4,8%, нижа је у односу на прошлу годину и за 1 процентни поен виша од просека за ниво Републике Србије. Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа у 2017.години кретао се од 9,1% (Дз Ириг) до 20,5% (Дз Рума) и на нивоу округа (12,9%) је нижи од просека за остатак републике. У односу на претходну годину, дошло је до пораста вредности овог показатеља у Дз Рума, Инђија и Стара. (Препорука земаља које су учествовале годинине на Wорлд Хеалтх Ассемблy (WХА) је достизање циља од вакцинације 50% становника старијих од 65 година до године, а 75% популације до године (WХА, 2003).) Истраживачи су дошли до закључка да обухват популације старије од 65 година за 55% смањује смртни исход, а од хоспитализације између 32% и 49% вакцинисаних особа старијих од 65 година (Lang et al 2012; Nichols et al, 2007). оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 у 2017.години износио је на нивоу округа 44,4% и нижи је за 7 процентних поена од републичког просека. Највећи проценат забележен је у ДЗ Инђија 84%, а најнижи у ДЗ Рума 6,2%. У Сремском округу је током 2017.године 30% оболелих од шећерне болести упућено на преглед очног дна, мање него претходне године. До повећања вредности овог показатеља у односу на претходну годину дошло је у ДЗ Рума и Стара. оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликозилираног хемогобина (ХбА1ц)у 2015-тој кретао се од 5,4% (Дз Ириг) до 92% (Дз Стара ). Просечна вредност за Сремски округ је за 4 проц.поена виша од просека за РС. Само се код три ДЗ бележе више вредности у односу на претходну годину (Стара, Рума, Пећинци). Просечна вредност регистрованих корисника Сремског округа у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање у 2017.години је виша у односу на просек за Р Србију за 12 проц.поена, али је нижа у односу на претходну годину. Вредности показатеља кретале су се од 9,5% (Дз Ириг) до 80,6% (Дз Шид). До пораста показатеља дошло је само у 3 Дз (Рума, СП и СМ). У већини Дз у 2017.години регистрован је мањи проценат корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) у односу на претходну годину (изузев Дз Рума). Најниже вредности забележене су у Дз Шид (3,2%), а највише у Дз Пећинци (20,4%). Просечне вредности за Сремски округ су готово двоструко више од просека за Р Србију и износе 8,4%. У Сремском округу је око 23% епизода са тонзилофарингитисом одмах лечено препаратима пеницилина. У већини Дз у 2017-тој, проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином нижи је у односу на претходну годину. Такође, просечна вредност овог показатеља за Сремски округ нижа је од просечне за Р Србију и виша од просечне вредности за прошлу годину за 2 проц.поена. 7

8 Анализа квалитета рада изабраног лекара Служба за здравствену заштиту деце и омладине Показатељ 1- регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара Дом Сремска 99,9 99,2 99,7 97,2 86,6 73,8 Рума 75,8 78,1 71,9 77,8 68,1 52,1 Ириг 100,0 84,6 69,0 59,0 94,7 99,2 Пећинци 55,3 63,9 91,8 78,7 76,6 100,0 Инђија 96,2 76,4 80,0 92,6 91,9 90,7 Стара 89,3 100,0 100,0 100,0 77,8 58,7 Шид 98,1 98,2 97,2 98,3 98,8 60,3 Овај показатељ говори у којој мери је лекар активан у обезбеђивању здравствене заштите становницима на својој листи. Просечне вредности за Сремски округ 87,8% Просечне вредности за Р Србију 78,0% Показатељ 2 -Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара Дом Сремска 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Рума 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 Ириг 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Пећинци 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 Инђија 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Стара 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Шид 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 Показатељ указује на способност и вештине лекара да реши здравствени проблем. Просечне вредности за Сремски округ 0,4 Просечне вредности за Р Србију 0,4 8

9 Показатељ 3 - Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара Дом Сремска 2,4 3,0 4,2 5,2 5,6 6,6 Рума 4,9 5,7 5,8 6,2 6,6 6,5 Ириг 4,9 8,9 7,2 50,4 12,0 14,6 Пећинци 9,2 6,2 19,3 8,1 6,7 6,2 Инђија 5,4 7,1 5,1 4,4 3,5 5,2 Стара 4,3 4,5 50,6 5,6 6,4 7,3 Шид 7,1 10,3 8,2 7,4 5,4 8,4 Показатељ указује на улогу изабраног лекара педијатра као чувара капије за улаз на више нивое здравствене заштите. Просечне вредности за Сремски округ 5,5 Просечне вредности за Р Србију 11,1 Показатељ 4 - превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара Дом Сремска 17,1 16,3 17,4 17,7 17,6 22,2 27,7 Рума 20,7 18,8 19,7 19,6 19,9 22,0 19,9 Ириг 15,8 16,5 13,9 40,4 11,1 19,6 98,8 Пећинци 19,1 19,7 50,9 21,6 18,3 24,6 25,6 Инђија 21,4 20,5 22,6 22,6 25,2 23,4 22,1 Стара 23,0 21,2 22,4 23,2 23,7 23,5 22,2 Шид 18,0 21,7 24,2 21,8 21,0 22,9 20,6 Показатељ који директно указује на удео превентивних прегледа у укупном броју услуга забраног лекара. Капитациони подстицај од 30% од варијабилног дела плате изабраног лекара. Просечне вредности за Сремски округ 19,3% Просечне вредности за Р Србију 19,7% Показатељ 5 - епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик Дом Сремска 43,2 44,8 42,7 51,3 49,5 51,2 Рума 23,7 23,5 30,2 35,5 41,3 46,2 Ириг 52,7 66,7 78,1 86,6 33,8 43,2 9

10 Пећинци 52,4 8,1 66,2 69,3 54,5 53,0 Инђија 55,1 49,8 53,1 65,0 56,7 52,3 Стара 56,2 59,4 61,3 56,0 52,3 57,2 Шид 86,4 76,9 67,7 70,3 77,2 74,2 Показатељ указује на поштовање водича добре праксе за примену антибиотске терапије и рационалну употребу антибиотика. Просечне вредности за Сремски округ 52,8% Просечне вредности за Р Србију 41,1% Показатељ 6 - епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија Дом Сремска 4,8 5,5 5,2 4,9 7,0 10,4 Рума 1,8 1,1 1,5 2,7 4,2 4,5 Ириг 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 Пећинци 1,1 18,8 0,8 0,6 1,7 1,8 Инђија 0,2 0,9 0,5 0,9 1,2 2,7 Стара 6,8 6,9 7,4 9,4 12,6 19,8 Шид 5,3 5,6 7,8 6,0 6,7 8,6 Указује на квалитет и конфор терапије антибиотицима код деце. Просечне вредности за Сремски округ 2,9% Просечне вредности за Р Србију 9,1% Показатељ 7 - предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани Дом Сремска 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 Рума 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ириг 100,0 100,0 100,0 45,2 100,0 100,0 Пећинци 100,0 88,0 99,0 76,5 100,0 100,0 Инђија 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Стара 87,3 97,3 94,8 92,0 99,2 99,1 Шид 96,2 98,8 93,7 100,0 100,0 93,4 Указује на менаџмент факторима ризика код деце. Просечне вредности за Сремски округ 97,6% Просечне вредности за Р Србију 96,9% 10

11 Показатељ 8 - Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом Дом Сремска 98,9 99,2 99,4 99,0 99,0 97,2 Рума 95,1 / / 99,4 99,1 100,0 Ириг 98,8 100,0 100,0 87,4 100,0 100,0 Пећинци 99,4 82,1 76,4 99,0 100,0 100,0 Инђија 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 Стара 95,3 88,8 95,6 96,6 95,1 98,5 Шид 92,3 93,2 89,6 83,3 99,7 95,5 Указује на активну улогу изабраног педијатра у обухвату деце вакцинацијом. Просечне вредности за Сремски округ 97,1% Просечне вредности за Р Србију 85,5 % ЗАКЉУЧАК: корисника који су из било ког разлога посетили изабраног лекара током 2017.год је виши на нивоу округа у односу на прошлу годину. Такође, овај проценат је већи од просека за Р Србију за 10 процентних поена. У Сремском округу је 2017-те однос упута за специјалистичко-консултативне прегледе и укупног броја прегледа мањи од остатка републике и мањи у односу на претходну годину. превентивних прегледа у укупном броју прегледа у 2017.години за Сремски округ је за 0,4 проц. поена нижи од просека за Р Србију и износи 19,3% и није се значајније мењао у односу на прошлу годину. До повећања овог показатеља у односу на 2016-ту дошло је једино у ДЗ СМ, Рума, Инђија и С.. епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик у Сремском округу је виши од просека за Р Србију за 12 проц. поена и виши у односу на прошлу годину. Најнижа вредност забележена је у Дз Рума (23,7%), а највиша у Дз Шид (86,4%). епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија у Сремском округу 2017-те године је нижи од просека за ниво републике троструко и износи 2,9%. Овај показатељ је смањен у свим домовима и указује на квалитет и комфор терапије АБ код деце. предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани у 2017.години кретао се од 87,3% (Дз С. ) до 100% (у већини ДЗ). У Сремском округу забележена је виша просечна вредност овог показатеља у односу на ниво у Србији и износи 97,6% и у нивоу је прошлогодишње вредности. Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом у 2017.години кретао се од 92% (Дз Шид) до потпуног обухвата. 11

12 Анализа квалитета рада изабраног лекара Служба за здравствену заштиту жена Показатељ 1. - регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога Дом Сремска 45,8 49,2 42,4 46,3 47,0 64,2 Рума 38,4 42,6 42,8 43,5 47,1 50,7 Ириг 83,2 / 55,8 17,6 33,8 87,0 Пећинци 39,1 51,0 51,0 52,3 53,0 99,1 Инђија 43,6 42,1 49,2 60,6 56,6 87,0 Стара 55,4 56,7 54,1 55,7 73,7 53,6 Шид 37,2 44,2 37,1 35,1 41,9 54,8 Просечне вредности за Сремски округ 48,9% Просечне вредности за Р Србију 52,9% Показатељ говори у којој мери је изабрани гинеколог активан у обезбеђивању здравствене заштите женама на својој листи. Показатељ 2. - Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога Дом Сремска 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 1,0 Рума 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 Ириг 0,7 0,3 0,2 0,4 1,7 0,7 Пећинци 0,7 0,9 0,6 0,5 0,6 0,8 Инђија 1,3 1,3 1,3 1, ,2 Стара 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Шид 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 Просечне вредности за Сремски округ 0,7 Просечне вредности за Р Србију 0,7 Показатељ указује на способност и вештину гинеколога да реши здравствени проблем. Показатељ 3. - Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога Дом Сремска 1,7 1,4 1,2 1,2 1,3 1,5 12

13 Рума 11,7 14,6 15,7 11,1 13,9 9,9 Ириг 17,0 7,5 8,3 18,4 5,5 3,1 Пећинци 7,6 23,2 9,4 8,8 6,7 8,3 Инђија 3,6 11,6 10,2 9,6 9,5 6,1 Стара 1,5 1,8 3,3 7,8 2,5 2,7 Шид 3,4 3,8 4,2 2,9 2,2 1,9 Просечне вредности за Сремски округ 6,6 Просечне вредности за Р Србију 9,2 Указује на улогу изабраног гинеколога као чувара капије за улаз у здравствени систем. Показатељ 4. - превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога Дом Сремска 37,1 37,8 36,3 34,6 32,6 53,1 53,3 Рума 31,9 32,7 33,4 34,4 35,7 42,3 43,5 Ириг 38,4 33,2 39,7 50,4 33,03 36,6 48,8 Пећинци 58,8 75,4 50,9 44,1 39,2 50,3 44,1 Инђија 57,6 50,6 48,8 50,3 50,0 54,1 50,0 Стара 46,5 42,9 38,0 44,0 37,3 38,4 36,5 Шид 44,5 44,2 46,4 47,3 47,0 42,6 51,0 Просечне вредности за Сремски округ 45,0% Просечне вредности за Р Србију 43,5% Директно указује на удео превентивних прегледа у укупном броју услуга изабраног лекара. Капитациони подстицај до 30% од варијабилног дела плате изабраног лекара. Показатељ 5. - корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривање рака грлића материце Дом Сремска 19,9 21,1 17,2 17,9 6,7 9,1 Рума 25,3 20,7 21,6 22,3 31,1 35,3 Ириг 5,8 19,9 71,9 54,8 22,2 18,5 Пећинци 33,6 30,8 22,2 27,9 80,8 90,1 Инђија 99,4 82,3 17,4 15,8 19,1 36,2 Стара 16,3 15,7 21,1 23,0 23,1 19,4 Шид 32,9 27,6 35,8 20,1 23,3 25,8 Просечне вредности за Сремски округ 33,3% Просечне вредности за Р Србију 14,6% Указује на успешност скрининга рака грлића материце. 13

14 Показатељ 6. - корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци Дом Сремска 14,2 11,3 9,8 9,9 2,2 10,9 Рума 40,4 63,1 77,2 76,2 35,5 28,5 Ириг 34,6 23,4 57,5 5,3 23,3 11,0 Пећинци 8,1 9,2 16,3 40,7 43,8 96,1 Инђија 100,0 72,7 16,7 22,4 23,0 19,9 Стара 4,9 11,2 5,4 1,8 2,9 13,0 Шид 0,0 / 0,0 0,0 4,3 19,2 Просечне вредности за Сремски округ 28,9% Просечне вредности за Р Србију 13,2% Указује на успешност скрининга дојке. ЗАКЉУЧАК Сремски округ у 2017.години бележи виши проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога у односу на прошлу годину. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога у за Сремски округ је нижи од просека за Србију за око 3 процентна поена и износи 6,6. превентивних прегледа у укупном броју прегледа у 201.години кретао се од 31,9% (Дз Рума) до 58,8% (Дз Пећинци). До повећања вредности у односу на прошлу годину дошло је у ДЗ ириг, Инђија, Пећинци, Стара. Просечна вредност превентивних прегледа за Сремски округ у виша је од просечне на нивоу Р Србије за 1,5 проц. поена и износи 45%. Током 2017.године, проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривање рака грлића материце повећан је у свим дз, сем у Дз Сремска и Ириг. Просечна вредност овог показатеља за Сремски округ у 2017.години је двоструко виша од просечне вредности за Р Србију и износи 33,3 %. Националним програмом раног откривања карцинома грлића материце, ( Сл. гласник РС бр. 73/13) је измењена циљна група жена и од септембра године су то жене од 25 до 64 године. Неопходна је ревизија овог индикатора изменом и допуном Правилника о показетељима квалитета здравствене заштите ( Службени гласник РС 47/10). Током 2017.године, проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију у последњих 12 месеци највиши је у Дз Инђија (100%), а најнижи у Дз С. (4,9%). У односу на претходну годину, овај показатељ је повећан само у Дз Инђија, Ириг и СМ. Просечна вредност овог показатеља за Сремски округ у је двоструко већа од вредности за РС и износи 28,9% и виша је у односу на прошлу годину. Национални програм раног откривања карцинома дојке ( Сл. гласник РС бр. 73/13) је променио циљну популацију жена и од септембра године су то жене од 50 до 69 година старости. Неопходна је ревизија овог индикатора. 14

15 Организовани скрининг карцинома грлића материце, дебелог црева и дојке спроводи се једино у ДЗ Сремска, а у ДЗ Рума од године спроводи се једино скрининг карцинома дојке. Анализа показатеља квалитета рада стоматолошке службе Показатељ 1.- деце у 7. години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида Дом Сремска 100,0 100,0 100,0 99,6 99,7 98,0 100,0 Рума 95,2 94,9 100,0 100,0 97,9 70,6 100,0 Ириг 100,0 100,0 100,0 100,0 93,7 100,0 100,0 Пећинци 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Инђија 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Стара 94,1 75,5 97,5 99,8 100,0 94,0 93,4 Шид 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0 59,3 Просечне вредности за Сремски округ 97,4% Просечна вредност Р Србија 90,1% Показатељ 2. - деце у 12. години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида Дом Сремска 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,3 100,0 Рума 92,9 93,9 100,0 100,0 96,1 96,1 86,8 Ириг 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,8 100,0 Пећинци 100,0 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Инђија 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,2 Стара 96,6 34,0 87,8 100,0 100,0 40,3 98,3 Шид 100,0 100,0 100,0 86,9 77,6 70,9 51,3 Просечне вредности за Сремски округ 97,6% Просечна вредност Р Србија 89,1% 15

16 Показатељ 3. - деце у 7. години живота са свим здравим зубима Дом Сремска 40,2 40,2 24,6 22,9 14,7 16,0 41,3 Рума 42,6 30,0 50,0 33,3 33,4 24,9 42,6 Ириг 6,3 17,9 10,2 20,0 1,6 13,8 11,4 Пећинци 43,9 48,6 43,0 34,7 17,4 24,4 35,9 Инђија 20,6 23,7 25,0 30,0 25,1 27,7 28,0 Стара 22,8 26,5 39,4 40,2 37,4 29,0 26,1 Шид 21,0 38,3 39,5 37,0 43,5 13,3 11,3 Просечне вредности за Сремски округ 30,2% Просечна вредност Р Србија 38,8% Показатељ 4. - деце у 12. години живота са свим здравим зубима Дом Сремска 33,9 20,8 25,3 29,5 21,6 17,4 49,8 Рума 42,8 44,3 56,3 45,9 39,8 41,9 33,6 Ириг 6,8 3,9 7,4 17,6 6,0 20,7 20,6 Пећинци 20,8 48,3 34,3 30,5 29,4 22,8 56,3 Инђија 21,3 36,1 20,5 20,7 19,9 21,8 20,9 Стара 34,5 23,3 24,6 30,5 49,2 21,6 18,5 Шид 22,2 22,3 23,0 20,0 24,8 24,3 11,3 Просечне вредности за Сремски округ 32,4% Просечна вредност Р Србија 37,6% 16

17 Показатељ 5. - КЕП код деце у 12. години живота Дом Сремска 2,3 2,5 2,7 1,6 2,8 2,9 1,8 Рума 1,3 0,9 1,3 1,4 1,4 1,1 1,8 Ириг 3,5 4,2 4,3 2,6 2,7 4,4 2,0 Пећинци 10,4 5,0 2,8 2,6 2,7 4,3 9,1 Инђија 1,8 1,3 1,5 2,0 2,3 2,4 2,2 Стара 2,2 2,3 2,0 2,1 1,6 2,2 2,1 Шид 2,0 1,9 1,9 1,8 1,5 1,3 2,3 Просечне вредности за Сремски округ 2,5% Просечна вредност Р Србија 2,15% Показатељ 6. - деце код којих је на обавезном системстском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија Дом Сремска 53,5 59,7 59,3 77,0 91,2 83,0 Рума 61,8 48,4 57,3 48,4 20,7 68,1 Ириг 80,0 80,0 46,2 66,7 80,0 12,5 Пећинци 55,1 51,5 66,0 61,3 67,2 61,7 Инђија 27,8 28,4 32,7 30,7 34,1 34,0 Стара 64,3 81,4 64,2 72,6 68,6 75,0 Шид 44,4 48,3 47,1 45,1 47,0 48,3 Просечне вредности за Сремски округ 52,5% Просечна вредност Р Србија 53,96% Показатељ 7. деце код којих је на обавезном системстском прегледу у трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија Дом Сремска 52,2 50,7 50,4 56,9 78,5 69,1 Рума 25,0 81,3 44,4 59,5 17,1 45,0 Ириг 100,0 33,3 60,0 73,3 100,0 40,0 Пећинци 76,9 100,0 100,0 41,2 100,0 76,2 Инђија 41,5 50,0 53,0 62,9 53,0 37,8 Стара 92,0 95,0 67,2 41,2 80,0 80,4 17

18 Шид 20,8 17,0 14,0 14,6 66,7 83,3 Просечне вредности за Сремски округ 44,9% Просечна вредност Р Србија 49,9% Показатељ 8. - трудница обухваћених превентивним прегледом Дом Сремска 52,3 71,3 99,0 100,0 100,0 51,7 Рума 30,1 43,7 60,2 50,7 67,1 63,4 Ириг 2,2 28,3 34,3 55,6 22,1 82,7 Пећинци 95,9 70,8 95,8 61,2 98,3 72,3 Инђија 3,1 40,3 41,5 46,5 49,0 44,6 Стара 46,5 44,8 79,7 39,9 31,1 37,1 Шид 70,4 88,8 90,4 92,3 93,2 98,5 Просечне вредности за Сремски округ 32,2% Просечна вредност Р Србија 35,5% Показатељ 9. - пацијената старијих од осамнаест година код којих је конзервативно третирана пародонтопатија Дом Сремска 10,4 13,2 16,1 15,0 12,7 8,8 11,1 Рума 6,4 4,5 4,8 4,8 4,2 7,1 4,5 Ириг 3,1 6,8 5,6 4,8 2,7 7,3 5,2 Пећинци 6,3 10,8 5,4 4,2 6,8 6,4 6,9 Инђија 44,7 61,5 16,8 20,2 13,7 11,3 11,0 Стара 9,0 7,3 9,2 5,1 4,6 4,8 4,5 Шид 7,0 3,5 3,8 3,7 4,8 5,1 3,8 Просечне вредности за Сремски округ 10,3% Просечна вредност Р Србија 15,99% Показатељ поновљених интервенција Дом Сремска 1,4 0,8 0,9 0,9 1,6 4,1 Рума 1,7 2,8 0,9 0,8 0,2 0,0 Ириг 1,5 2,4 0,4 1,3 0,9 0,5 18

19 Пећинци 1,7 1,3 0,4 0,2 0,2 0,2 Инђија 0,9 1,0 1,0 1,0 1,8 2,2 Стара 2,5 0,9 2,6 1,3 0,7 1,2 Шид 0,8 0,9 0,9 1,3 1,2 1,6 Просечне вредности за Сремски округ 1,3% Просечна вредност Р Србија 4,2% ЗАКЉУЧАК: У години, деца узраста 7 година у потпуности су обухваћена локалном апликацијом флуорида у домовима Сремског округа, изузев у ДЗ Стара и Рума. Овај проценат је виши од просечних вредности за Р Србију и износи 97,4%. Слична ситуација је и са децом узраста 12 година. Концентровани флуориди као превентивна мера се препоручују деци код којих постоји висок ризик за настанак каријеса и не делује исплативо да се масовно примењује, како нам говоре подаци. (Извештај о унапређењу квалитета рада у здравственим установама РС, 2014., Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ). Велики број домова приказује обухвате од 100% што представља неефикасно исцрпљивање постојећих ресурса. Са друге стране, поставља се питање делотворности ове мере овако примењиване, јер су нам подаци о оралном здрављу деце и даље неадекватни. Само у једном од седам Дз је проценат деце у 7. години са свим здравим зубима током године виши у односу на годину (Рума). Најмање деце са свим здравим зубима је забележено у ДЗ Ириг, а највише у ДЗ Пећинци. Просечна вредност овог показатеља у Сремском округу 2017-те износи 30,2% и нижа је од вредности за Србију за 8 процентних поена. У већини развијених земаља света је тај проценат је већи од 50%. Каријес млечних зуба је веома важан показатељ лоше успостављених хигијенских и навика у исхрани у раном детињству. Редовним стоматолошким прегледима сваке године од рођења детета, (као што предвиђа правилник о обиму и садржају права осигураника на здравствену заштиту) обезбедило би се да деца пред полазак Слично се односи и на децу узраста 12 година (просечна вредност у износила је 32,4%.) До пораста овог показатеља дошло је у Дз СМ, Ириг и С.. У развијеним европским земљама тај проценат се креће између 55 и 79%, што све указује на то да је потребно унапређење и подизање вредности овог показатеља. Просечна вредност КЕП код деце у 12. години живота за Сремски округ 2017-те је нешто виша од просечне вредности за Србију (за 0,3 процентна поена) и нешто виша од прошлогодишње (2,5% у односу на 2,1%). Вредност овог показатеља испод 2 може се сматрати достигнутим циљем Националног програма превентивне стоматолошке заштите године. Смањење КЕП индекса је веома значајно за унапређење оралног деце. Поред тога, од изузетне је важности промена структуре овог индекса у смислу повећања санације зуба (бележи се велики број деце са присутним нелеченим каријесом, што се сматра неприхватљивим, те се санација оваквих зуба намеће као приоритет стоматолошких служби. деце код којих је на обавезном системстском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија у износи 52,5% и нижи је од просечних вредности у Србији за 1,5 проц. поен и виши у односу на прошлу годину. трудница које су обухваћене превентивним стоматолошким прегледом у кретао се од 2% Дз Ириг до 96% Дз Пећинци) У односу на 2016.годину, овај проценат 19

20 је нижи у свим ДЗ, изузев у Пећинцима и С. Пазови. Просечна вредност за Сремски округ 32,2% нижа је у односу на вредност у Р Србији за 3 процентна поена. Током у Сремском округу проценат пацијената старијих од осамнаест година код којих је конзервативно третирана пародонтопатија је био нижи у односу на и износи 10%. Овај показатељ за Сремски округ је нижи од просечних вредности за Р Србију за 6 процентних поена. Обзиром да се после 35.године живота зуби чешће ваде због пародонтопатије него због каријеса, врло је важно зауставити овај процес благовремено и конзервативно третирати пародонтопатију код младих, пре него што хируршка терапија постане неопходна. поновљених интервенција током (1,3%) је у нивоу прошлогодишњег и око три пута нижи од вредности на нивоу републике. Овај показатељ нам указује на то да је поред финансијског аспекта, унапређено и поштовање пацијентовог времена и смањена нелагодности услед непотребног понављања појединих интервенција. Анализа квалитета рада патронажне службе Према Правилнику о измени и допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за годину ( Службени гласник РС, бр. 61/2017), у делу Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите предвиђене су патронажне посете за одређене популационе групе са предложеним стручно методолошким упутством из Правилника о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите ( Службени гласник РС, бр. 43/2016) и обимом услуга. Новорођенче - Обим: 5 пута код све деце, а код деце са ризиком по налогу педијатра Одојче- Обим: 2 патронажне посете, а 4 код деце са сметњама у развоју Особа старија од 65 година - Обим: 1 патронажна посета Показатељ 1. - Просечан број патронажних посета по новорођеном детету/одојчету/особи старијој од 65 година Дом Сремска 5,5/1,9/0,1 5,4/2,1/0,3 5,5/2,0/0,2 4,9 / 1,9 / 0,2 6,6/ 1,1/ 0,3 9,1/ 1,8/ 0,2 Рума 4,9/1,5/0,2 5,3/1,5/0,2 5,0/1,5/0,2 4,7 / 1,1 / 0,2 4,5/ 1,2/ 0,1 4,2/ 0,9/ 0,2 Ириг 0,9/0,1/0,1 2,7/2,1/0,6 1,5/0,4/0,2 2,8 / 0,1 / 0,1 1,1/ 0,9/ 1,8/ 0,0/ 0,2 0,01 Пећинци 6,8/2,0/0,3 5,5/1,8/0,3 6,4/1,9/0,4 5,6 / 2,0 / 0,4 6,0/ 1,9/ 0,5 4,9/ 2,3/ 0,4 Инђија 5,2/2,0/0,3 5,0/1,7/0,3 5,4/1,1/0,2 5,3 / 1,3 / 0,1 5,2 /1,5/ 0,2 5,4/ 1,1/ 0,2 Стара 5,1/1,4/0,1 4,8/1,5/0,1 5,0/1,5/0,1 4,9 / 1,4 / 0,1 4,9/ 1,5/ 0,1 4,6/ 1,8/ 0,2 Шид 0,9/0,6/0,1 0,9/0,8/0,1 0,8/0,6/0,1 0,8 / 0,7 / 0,0 2,8/ 0,5/ 0,1 0,7/ 0,6/ 0,3 Просечне вредности за Сремски округ 4,2/1,4/0,2 Просечне вредности за Р Србију 4,8/1,8/0,2 20

21 Показатељ 2. - Обухват новорођенчади првом патронажном посетом Дом Сремска 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Рума 98,6 100,0 100,0 99,6 87,6 82,8 Ириг 57,9 55,0 39,0 31,4 100,0 40,5 Пећинци 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Инђија 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Стара 95,6 91,0 100,0 100,0 100,0 96,9 Шид 73,8 62,5 50,3 49,6 46,1 27,9 Просечне вредности за Сремски округ 89,4% Просечне вредности за Р Србију 93% ЗАКЉУЧАК: Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите предшколске деце предвиђа 5 посета патронажне службе новорођенчету. Просечан број патронажних посета новорођенчету у Сремском округу током износио је 4,2 и није у складу са предвиђеним садржајем и обимом превентивних мера. Најмање посета новорођенчету забележено је у Дз Шид и ДЗ Ириг (0,9), мање и од просека за Р Србију. Остали Дз остварили су препоручен број посета новорођенчету током Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите предшколске деце предвиђа 2 посете патронажне службе одојчету. Сви домови (сем СМ, Пећинци, Инђија) су остварили мањи просечан број посета одојчету у години. Просечна вредност овог показатеља за Сремски округ у години износила је 1,4 и нижа је од просека за републику и нижа у односу на претходну годину. Према Стручно методолошком упутству за планирање услуга у примарној здравственој заштити, планирани број посета патронажне службе особама старијим од 65 година треба да буде 10% циљне популације. На основу просечног броја ове узрасне популационе групе, закључује се да постоји већа потреба за посетама особама старијим од 65 година. Просечан број посета овој популационој групи кретао се од 0,1 (ДЗ СМ, Ириг, Стара и Шид) до 0,3 (Дз Пећинци, Инђија). Обухват новорођенчади првом патронажном посетом у је потпун у Дз Сремска, Пећинци и Инђија, док се у осталим кретао од 58% (Дз Ириг), до 98,6% (Дз Рума). Обухват новорођенчади првом патронажном посетом у Сремском округу износи 89,4% и нижи је у односу на прошлу годину и од просечног за републику за 4 процентна поена. 21

22 Анализа квалитета рада службе за хитну медицинску помоћ Показатељ - успешних КПР у случају изненадних срчаних застоја који су се десили без присуства екипе ХМП Дом Сремска 29,7 18,2 18,5 33,3 25,0 37,5 Рума 12,0 0,0 3,3 20,0 6,3 16,0 Пећинци 50,0 100,0 50,0 0,0 / / Инђија 43,2 28,6 9,8 35,7 10,5 5,0 Стара 11,8 19,4 23,8 9,1 3,6 10,3 Шид 7,7 25,0 6,3 37,5 33,3 15,4 Просечне вредности за Сремски округ 25,7% Показатељ - успешних КПР у случају изненадних срчаних застоја који су се десили у присуству екипе ХМП Дом Сремска 100,0 45,0 66,7 25,0 28,6 60,0 Рума 71,4 42,9 60,0 40,0 50,0 60,0 Пећинци 100,0 100,0 100,0 100,0 69,2 72,7 Инђија 9,1 8,7 15,4 50,0 52,9 40,0 Стара 23,1 53,3 57,9 47,6 57,1 38,5 Шид 9,5 46,2 22,2 23,1 83,3 42,9 Просечне вредности за Сремски округ 52,2% Показатељ самостално решених случајева на терену Дом Сремска 72,1 64,7 57,9 69,8 70,0 70,5 84,1 Рума 85,3 84,5 85,7 85,9 88,7 88,5 88,7 Пећинци 61,2 68,0 67,3 68,0 68,5 84,1 58,8 Инђија 72,7 75,3 72,3 73,3 75,1 73,5 76,0 Стара 82,6 72,0 75,0 79,5 / / / Шид 91,9 82,5 86,7 86,2 / / / Просечне вредности за Сремски округ 77,6% 22

23 ЗАКЉУЧАК: Сви Дз у Сремском округу у години бележе приближну вредност активационог времена - од 1,0 до 1,46 минута; реакционо време се креће у интервалу од 4,4 минута (Дз С. ) до 8,1 минута (Дз Сремска ). Време прехоспиталне интервенције од 13,9 минута (Дз Пећинци), до 64,9 (Дз Шид), са просечном вредношћу за округ 29,7 минута. Највиши проценат успешних КПР у случају изненадних срчаних застоја који су се десили у присуству екипе ХМП забележен је у Пећинцима и СМ 100%, а најнижи у Дз Инђија и Шид 9,1 и 9,5% (ниже у односу на прошлу годину). Просечно у Сремском округу остварено је 52,2% успешних КПР (скоро двоструко више у односу на прошлу годину). самостално решених случајева на терену кретао се од 61,2% у Дз Пећинци, до 91,9% у Дз Шид и нешто је нижи од прошлогодишње вредности. пацијената са АКС којима је отворен венски пут, дат морфијум, или аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, препарат нитроглицерина и ацетилсалицилна киселина кретао се од 57% (ДЗ Пећинци) до 97,5% (ДЗ Рума). Просечно 36% пацијената са АКС су транспортовани у најближу установу због примарне коронарне интервенције. Анализа квалитета рада специјалистичко-консултативне службе интерне медицине Показатељ 1 Просечна дужина чекања на заказан први преглед Дз Инђија Дз Пећинци Дз Рума ДзСтара Дз Шид ,0 / 10,0 0,6 21, ,8 26,3 19,5 2,0 11, ,7 26,4 11,1 12,5 4, ,2 27,2 11,3 20,1 4, ,2 25,6 9,9 4,1 5, ,4 20,1 15,6 3,4 4, ,5 15,3 14,7 3,4 6, ,04 19,6 11,2 2,0 4,0 Просечне вредности за Сремски округ 10,1 дан Просечне вредности Р Србија 9,6 дана 23

24 Показатељ 2 заказаних посета у односу на укупан број посета Дз Инђија Дз Пећинци Дз Рума ДзСтара Дз Шид ,3 / 67,4 75,7 95, ,4 87,5 66,3 58,1 48, ,6 34,4 72,6 38,7 24, ,7 30,1 73,9 30,6 25, ,0 35,4 75,7 35,8 21, ,9 39,1 70,4 45,0 18, ,1 29,5 70,0 42,4 16, ,8 33,5 69,4 37,2 3,6 Просечне вредности за Сремски округ 79% Просечне вредности Р Србија 64,6% Показатељ 3 - пацијената примљених код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина Дз Инђија Дз Пећинци Дз Рума ДзСтара Дз Шид ,0 / 98,2 98,8 100, ,0 78,9 98,8 99,3 100, ,9 80,3 99,9 95,1 100, ,6 88,7 99,9 65,7 100, ,0 70,5 99,8 86,5 100, ,2 88,6 98,8 92,2 96, ,5 85,0 97,2 93,7 99, / / / / / Просечне вредности за Сремски округ 99,3% Просечне вредности Р Србија 90,2% Показатељ 4 -Број дана у месецу када је омогућено заказивање спец.-конс. прегледа Дз Инђија Дз Пећинци Дз Рума Дз Стара Дз Шид

25 ЗАКЉУЧАК: Просечна дужина чекања на заказан први преглед код интернисте у домовима Сремског округа у 2017.години износи 10 дана, за 1 дан дуже од прошле године. Може се закључити да је просечна дужина чекања на заказан први преглед (који није хитан) била у складу са препорученим временом заказивања у Методолошком упутству за поступак извештавања здравствених установа о показатељима квалитета здравствене заштите (Институт за јавно здравље Србије, јун 2011.), тј. не дуже од 30 дана. (Извештај о унапређењу квалитета рада у здравственим установама РС, 2014., Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ). Просечна дужина чекања на заказан први преглед интернисте већа је од просека за ниво републике за око 1 дан. Пацијенти Дз Стара најкраће су чекали на заказан преглед током 2017.године, а најдуже се чекало у Дз Шид (21 дан), док ДЗ Пећинци није доставио овај податак. заказаних посета у односу на укупан број посета најмањи је у Дз Рума 67%, највећи у Дз Шид 96%. Већина пацијената у свим Дз током посматраног периода није чекала дуже од 30 минута на заказани преглед, а заказивање је могуће сваког радног дана у месецу у свим установама. Анализа квалитета рада специјалистичко-консултативних служби (секундарни ниво здравствене заштите) 1. Специјалистичко-консултативна служба Хирургија Општа болница Просечна дужина заказаних пацијената Сремска чекања на посета у који су заказан први односу на примљени преглед (дани) укупан број посета код лекара у року од 30 мин од заказаног Укупан број сати у недељи када служба ради поподне термина ,01 71,2 91, ,01 70,8 91, ,01 70,4 91, ,01 71,6 90, ,02 74,2 90, ,01 75,0 90, / 5,6 81, ,03 30,8 / Р Србија 10,4 23,8 77, Број дана у месецу када је омогућено заказивање спецконсултативних прегледа 25

26 2. Специјалистичко-консултативна служба Интерна медицина Општа Просечна Укупан број болница дужина заказаних пацијената сати у Сремска чекања на посета у који су недељи када заказан први односу на примљени служба ради преглед(у данима) укупан број посета код лекара у року од 30 поподне мин од заказаног термина ,02 70,2 91, ,02 70,3 91, ,01 69,8 91, ,02 71,1 91, ,05 63,6 91, ,05 62,6 91, / 10,0 81, ,6 74,8 / Р Србија 11,7 43,5 82, Број дана у месецу када је омогућено заказивање спецконсултативних прегледа 3. Специјалистичко-консултативна служба Педијатрија Општа Просечна Укупан број Број дана у болница дужина заказаних пацијената сати у месецу када је Сремска чекања на посета у који су недељи када омогућено заказан први односу на примљени служба ради заказивање спецконсултативних преглед( у укупан број код лекара у поподне данима) посета року од 30 прегледа мин од заказаног термина ,03 80,4 90, ,03 79,5 90, ,03 82,6 91, ,03 83,5 91, ,03 80,4 98, ,03 82,5 97, / 0,95 100, / 0,0 0, Р Србија 9,9 34,1 84,

27 4. Специјалистичко-консултативна служба Гинекологија и акушерство Општа Просечна Укупан број болница дужина заказаних пацијената сати у Сремска чекања на посета у који су недељи када заказан први преглед односу на примљени код лекара у служба ради поподне укупан број посета року од 30 мин од заказаног термина ,02 61,0 90, ,01 61,7 90, ,01 61,9 91, ,02 39,8 90, ,02 87,5 90, ,02 98,3 90, / 15,5 81, Р Србија 11,1 12,9 78, Број дана у месецу када је омогућено заказивање спецконсултативних прегледа 5. Специјалистичко-консултативна служба Психијатрија Општа Просечна Укупан број болница дужина заказаних пацијената сати у Сремска чекања на посета у који су недељи када заказан први односу на примљени служба ради преглед укупан број посета код лекара у року од 30 поподне мин од заказаног термина ,07 78,7 90, ,05 78,2 91, ,08 78,5 92, ,05 84,8 90, ,08 82,4 91, ,08 80,6 91, / 5,3 86, / / / / / Р Србија 10,7 41,8 80, Број дана у месецу када је омогућено заказивање спецконсултативних прегледа 27

28 ЗАКЉУЧАК: Већина посета специјалистичко-консултативним службама у Општој болници Сремска су биле заказане, током целог посматраног периода. Током и године већина служби није евидентирала ове показатеље, изузев хирургије и интерне медицине. заказаних посета у односу на укупан број посета кретао се у 2017.години од 61,% (гинекологија) до 80,4% (педијатрија). Просечна дужина чекања на заказан први преглед, током посматраног периода је у свим службама краћа од просека за Р Србију. Све специјалистичко-консултативне службе имају обезбеђен рад и у послеподневној смени, а заказивање прегледа омогућено је током 20 радних дана. 28

29 СЕКУНДАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Анализа показатеља квалитета рада Опште болнице Сремска -за установу у целини- Табела 1. Општа болница Сремска (за установу у целини) Стопа леталитета умрлих у току првих 48 сати од пријема Просечна дужина болничког лечења Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи обдукованих ,6 26,0 5,3 1,2 1,3 36, ,1 23,8 5,0 1,2 1,2 / ,9 20,3 4,9 1,3 2,0 26, ,5 24,2 4,6 1,4 2,9 33, ,1 21,8 4,9 1,4 3,4 100, ,2 24,6 4,7 1,4 3,3 100, ,6 19,3 5,4 2,3 1,4 / ,7 27,5 4,3 1,4 2,6 68,4 Р Србија 3,6 30,4 6,3 0,9 9,5 84,4 подударности клиничких и обдукционих дијагноза Табела 1- наставак Општа болница пацијената код којих је извршен Сремска поновни пријем на одељење интензивне пацијената који се прате по процесу здравствене неге 29 сестринских отпусних патронажној служби неге ,4 100,0 19, ,6 100,0 18, ,7 100,0 17, ,2 100,0 18,2 писама

30 ,6 100,0 16, ,8 100,0 17, ,2 100,0 27, / / / Р Србија 1,9 27,6 16,5 -за интернистичке гране медицине- Табела 1. Општа болница Стопа леталитета умрлих у Просечан број пацијенатакод обдукованих подударности Сремска току сестара којих је клиничких и првих 48 по извршен обдукционих (интерн. сати од заузетој поновни дијагноза гране) пријема болничкој пријем на постељи одељење интензивне неге ,5 38,0 1,0 0,0 0,7 50, ,5 33,5 1,0 0,0 0,2 / ,3 27,9 1,0 0,0 1,1 60, ,0 36,0 1,3 0,0 1,4 40, ,7 34,6 1,4 0,0 3,4 100, ,4 36,1 1,2 0,0 2,5 100, ,2 29,7 2,3 0,0 0,5 100, ,9 32,3 1,0 / 1,35 66,7 Р Србија 7,7 33,5 / / / / Табела 1- наставак Општа Стопа болница леталитета Сремска од инфаркта (интерн. миокарда умрлих од инфаркта миокарда Просечна дужина болничког лечења пацијената пацијената са ИМ код којих је извршен поновних хоспитализација пацијената са ИМ у року од 30 30

31 гране) у току првих 48 сати од пријема са инфарктом миокарда поновни пријем на одељење интензивне неге ,6 55,6 9,9 0,0 0, ,3 40,5 11,2 0,0 0, ,0 80,0 10,0 0,0 0, ,9 80,0 10,0 0,0 0, ,8 66,7 6,4 0,0 0, ,3 80,8 5,3 0,0 0, ,5 60,0 10,9 0,7 0, ,9 5,7 10,4 / / Р Србија 8,0 66,2 7,2 / / дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом Табела 1- наставак Општа болница Стопа леталитета умрлих Просечна дужина пацијената поновних Сремска од ЦВИ од ЦВИ у болничког са ЦВИ хоспитализација току лечења код којих пацијената са (интерн. првих 48 пацијената је извршен ЦВИ у року од гране) сати од са ЦВИ поновни 30 дана од пријема пријем на отпуста из одељење интензивне болнице са овом дијагнозом неге ,9 35,6 8,9 0,0 0, ,4 19,8 8,1 0,0 0, ,4 31,2 6,0 0,0 0, ,4 31,2 6,0 0,0 0, ,8 32,9 5,9 0,7 0, ,7 33,8 5,8 1,3 0, ,9 34,5 9,8 2,4 0, ,8 6,1 7,2 / / Р Србија 21,0 26,6 8,9 / / 31

32 -за хируршке гране медицине- Табела 1. Општа болница Сремска (хируршке гране) Стопа леталитета умрлих у току првих 48 сати од пријема Просечан број сестара по заузетој болничкој постељи Просечна дужина болничког лечења обдукованих ,2 2,8 1,4 4,9 1,8 0, ,9 4,8 1,4 4,5 1,2 / ,1 9,2 1,5 4,3 1,4 25, ,0 8,9 1,7 4,3 3,3 33, ,5 5,7 1,4 4,9 1,0 100, ,2 7,6 1,5 4,2 3,3 100, ,9 7,0 2,6 4,6 0,6 100, ,1 19,7 1,9 3,7 3,3 66,7 Р Србија 2,3 20,2 6,1 / / подударности клиничких и обдукционих дијагноза Табела 1- наставак Општа Стопа болница леталитета Сремска оперисаних (хируршке гране) Просечан број преоперативних дана лечења Просечан број оперисаних у општој, регионалној и локалној анестезији по хирургу Број умрлих после апенд ектомије Број умрлих после холеци стектомије ,3 0,7 159, , ,6 0,8 145, , ,7 0,8 142, , ,8 0,6 140, , ,8 0,6 135, , ,0 0,7 130, , ,5 0,7 63, , ,1 0,6 118,1 / / / Р Србија 1,0 1,2 113, ,06 пацијената који су добили сепсу после операције 32

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно 24-30.4. 2019. године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD g. Komisija za kontrolu i unapr

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD g. Komisija za kontrolu i unapr IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA JZU DOM ZDRAVLJA, BIJELO POLJE ZA PERIOD 01.01.2018.-31.03.2018.g. Komisija za kontrolu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, JZU Doma zdravlja

Више