ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ"

Транскрипт

1 2008 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија ЗП111 Општа хемија ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП104 Инжењерско цртање ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији ЗП105 Социологија ЗП107 Основи примене рачунара ЗП106 Страни језик ЗП116 Страни језик ШИФРА ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ТЕТ101 Општа хемија ТЕТ107 Органска хемија ТЕТ102 Елементи више математике ТЕТ112 Елементи више математике ТЕТ103 Техничка физика ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији ЗП104 Инжењерско ЗП116 Страни језик цртање ЗП105 Социологија ЗП107 Основи примене рачунара ЗП106 Страни језик ТЕТ109 Текстилни материјали

2 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија Општа хемија 1 Органска хемија 1 (Одслушана) ЗП Општа хемија 1 Општа хемија 2 ХХИ211 Елементи вероватноће 4 3 и 2 и статистике ХХИ212 Механика флуида 4 3 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка 2 ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Топлотне операције Слуша: ЗП31 Основи реакторског инжењерства Операције преноса масе Освојена 90 ЕСПБ ЗП310 Електрохемија ХЕИ310 Корозија ХЕИ311 Колоидна хемија VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ХЕИ414 Металне превлаке 4 4 Физичка хемија 2

3 ХЕИ412 Електрохемијске технологије Физичка хемија 2 ХЕИ413 Пројктов. система заштите од корозије 5 5 Електрохемија ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 5

4 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - ФАРМАЦЕУТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија Општа хемија 1 Органска хемија 1 (Одслушана) ЗП Општа хемија 1 Општа хемија 2 ХХИ211 Елементи вероватноће 4 3 и 2 и статистике ХХИ212 Механика флуида 4 3 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка 2 ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Топлотне операције Слуша: ЗП31 Основи реакторског инжењерства Операције преноса масе Освојена 90 ЕСПБ ХФИ39 Биореактори 4 3 Општа хемија 2 ХФИ310 Термодинамика фазне равнотеже 3 3 Термодинамика ЗП313 Биохемија 5 4 ХФИ312 Микробиологија 3 3 -

5 ЗП41 Економика предузећа и менаџмент ХФИ413 Управљање процесима у фармацеутској индустрији VIII семестар 4 4 Економија Програмирање Механичке операције Топлотне операције Операције преноса масе Основи реакторског инжењер. Основи аутомат. управљања ХФИ414 Пројектовање процеса у ФИ 6 5 Освојена 157 ЕСПБ Основи пројектовања (одслушано) ХФИ415 Принципи синтезе лекова у ФИ 3 3 Органска хемија 1 и 2 ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

6 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - ХЕМИЈСКО ПРОЦЕСНО ИНЖЕЊЕРСТВО ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија Општа хемија 1 Органска хемија 1 (Одслушана) ЗП Општа хемија 1 Општа хемија 2 ХХИ211 Елементи вероватноће и 4 3 и 2 статистике ХХИ212 Механика флуида 4 3 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Топлотне операције Слуша: ЗП31 Основи реакторског инжењерства Операције преноса масе Освојена 90 ЕСПБ ХХП39 ХИ рачунање 5 4 Програмирање ЗП39 Моделовање и симулација процеса Термодинамика Програмирање Сви предмети наведени за

7 похађање Механика флуида ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 5 4 ХХП311 Основе вишефазних система 5 4 Механика флуида ХХП312 Прорачун, израда и експлоатација опреме у проц. инд 5 4 Елементи опреме у процесној индустрији ЗП41 Економика предузећа и менаџмент ХХП411 Системи аутоматског управљања процесима VIII семестар 4 4 Економија 5 5 За похађање Програмирање Механичке операције Топлотне операције Операције преноса масе Основи реакторског инжењер. Основи аутомат. управљања ХХП412 Пројектовање процеса у ХИ 6 5 Механике операције (одслушане) Топлотне операције (одслушане) ХХП413 Енергетика процесне индустрије 3 3 Уписана 4 година ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

8 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија Општа хемија 1 Органска хемија 1 (Одслушана) ЗП Општа хемија 1 Општа хемија 2 ХХИ211 Елементи вероватноће и 4 3 и 2 статистике ХХИ212 Механика флуида 4 3 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Топлотне операције Слуша: ЗП31 Основи реакторског инжењерства Операције преноса масе Освојена 90 ЕСПБ ХНХ39 Неорганска хемијска технологија 3 3 За похађање Неорганска хемија ХНХ310 Хетерогена равнотежа 3 2 За похађање Термодинамика

9 ХНХ311 Термодинамички основи НХТ 4 4 За похађање Термодинамика Топлотне операције ЗП39 Моделовање и симулација процеса Термодинамика Програмирање Сви предмети наведени за похађање Механика флуида VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ХНХ411 Пројектовање процеса у НХТ 4 4 За похађање Остварених 157 ЕСПБ Основи пројектовања ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 10 8 ХНХ412 Технологија стакла Неорганска хемиј. технологија ХНХ413 Технологија грађевинских материјала Неорганска хемиј. технологија ХНХ415 Електрохемијске технологије Физичка хемија 2 ХНХ414 Технологија киселина, база и минералних ђубрива Неорганска хемиј. технологија ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

10 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ ОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија Општа хемија 1 Органска хемија 1 (Одслушана) ЗП Општа хемија 1 Општа хемија 2 ХХИ211 Елементи вероватноће и 4 3 и 2 статистике ХХИ212 Механика флуида 4 3 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Топлотне операције Слуша: ЗП31 Основи реакторског инжењерства Операције преноса масе Освојена 90 ЕСПБ ХОХ39 Основи петрохемијског инжењерс 7 6 ХОХ310 Хемија природних органских 3 2 Органска хемија 1 (oдслушана) једињења ЗП39 Моделовање и симулација процеса Термодинамика Програмирање

11 Сви предмети наведени за похађање Механика флуида VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ХОХ411 Хетерогена катализа у петрохемији ХОХ412 Пројектовање процеса у ОХТ 6 5 За похађање Остварених 157 ЕСПБ Основи пројектовања ХОХ413 Процена утицаја технолошких постријења на животну средину 4 3 Освојено 157 ЕСПБ ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојено 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија Општа хемија 1 Органска хемија 1 (Одслушана) ЗП Општа хемија 1 Општа хемија 2 ХХИ211 Елементи вероватноће и 4 3 и 2 статистике ХХИ212 Механика флуида 4 3 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Топлотне операције Слуша: ЗП31 Основи реакторског инжењерства Операције преноса масе Освојена 90 ЕСПБ ХКК39 Сепарационе технике Општа хемија 2 Органска хемија 2 Аналитичка хемија ЗП310 Електрохемија ХКК311 Инструменталне методе Инструменталне методе (Одслушано)

13 ЗП41 Економика предузећа и менаџмент ХКК44 Пројектовање и акредитација лабораторија VIII семестар 4 4 Економија 6 5 За похађање Остварених 157 ЕСПБ Основи пројектовања ХКК412 Мерење и управљање процесима Програмирање Механичке операције Топлотне операције Операције преноса масе Основи реакторског инжењер. Основи аутомат. управљања ХКК413 Хемометрија 3 3 Елементи вероватноће и статистике Инструменталне методе ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

14 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - ПОЛИМЕРНО ИНЖЕЊЕРСТВО ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија Општа хемија 1 Органска хемија 1 (Одслушана) ЗП Општа хемија 1 Општа хемија 2 ХХИ211 Елементи вероватноће и 4 3 и 2 статистике ХХИ212 Механика флуида 4 3 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Топлотне операције Слуша: ЗП31 Основи реакторског инжењерства Операције преноса масе Освојена 90 ЕСПБ ХПИ39 Хемија макромолекула 7 6 Органска хемија 1 ЗП39 Моделовање и симулација процеса Термодинамика Програмирање Сви предмети наведени за похађање

15 Механика флуида ХПИ311 Природни полимери VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ХПИ49 Рециклажа полимера 2 2 Уписана 4 година студија ИЗБОРНИ БЛОК ВЕЗАНА ПРЕДМЕТА ХПИ413 Технологија синтезе полимера 4 3 Хемија макромолекула ХПИ414 Технологија гуме 4 3 Уписана 4 година ХПИ415 Адхезиви Или ХПИ416 Технологија папира, картона и лепенке ХПИ417 Пројект. у инд. целулозе и папира ХПИ415 Адхезиви ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

16 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија Општа хемија 1 Органска хeм. 1 (Одслушана) ЗП Општа хемија 1 Општа хемија 2 ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара ЗП212 Микробиологија ИЗБОРНИ МОДУЛ ББИ212 Биофизика ББИ213 Природни полимери ББИ214 Хемија природних орг. једињења 3 2 Органска хемија 1 (одслушана) ББИ215 Електрох. и биоб извори енергије VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ ЗП311 Основи биопроцесног инжењерства 4 4 и 2 Општа хемија 1и 2 и 2 ЗП313 Биохемија 5 4 ББИ38 Генетика 3 2 Микробиологија (Одслушано) Функц.биол.сист. (Одслушано) ИЗБОРНИ МОДУЛ ББИ313 Опрема у биотехнологији 3 3 Елементи опреме у проц. инд. ББИ314 Термодинамика фазне равнотеже 3 3 Термодинамика ББИ315 Квалитет и безбедност у биотех. 3 3 Уписан пети семестар VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ИЗБОРНИ МОДУЛ ББИ481 Пројектовање у биотехнологији 4 4 Операције преноса масе ББИ482 Прехрамбена технологија ББИ483 Еколошка биотехнологија 4 4 -

17 ББИ484 Хемијска биотехнологија 5 4 ЗП44 Стручна пракса 3 4 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

18 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП29 Физичка хемија 7 6 Општа хемија 1 Општа хемија 2 ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара ЗП212 Микробиологија ИЖС211 Животна средина и загађење 4 4 Општа хемија 1 и 2 ИЖС212 Органске загађујуће материје 4 3 Органска хемија (одслушана) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ИЖС215 Електротехника са електроником 4 4 За похађање и 2 и 2 ИЖС216 Примењена информатика у ИЖС ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ИЖС217 Колоидна хемија ИЖС218 Зрачење и животна средина VI семестар ЗП36 Операције преноса масе 7 6 За похађање Одслушани предмети Физичка хемија Положени предмети Физичка хемија ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ ИЖС37 ИЗЖС лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке и топлотне операције Слуша: ЗП311 Основи биопроцесног инжењерства Операције преноса масе 4 4 и 2 Општа хемија 1 и 2 и 2 ИЖС39 Управљање чврстим отпадом 6 5 Општа хемија 1 и 2 Термодинамика Органска хемија

19 ИЖС310 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ Основи технологије припреме воде ИЖС311 Биохемија 5 4 Аналитичка хемија Физичка хемија Органске загађујуће материје Животна средина и загађење Опасне и штетне материје (Одслушано) 5 4 Општа хемија 1 и 2 и 2 и 2 Одслушано Животна средина и загађење ЗП41 ИЖС49 ИЖС421 ИЖС422 ИЖС423 VIII семестар Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија Пројектовање опреме и процеса у 6 5 Механичке и топлотне операц. ИЗЖС Операције преноса масе ИЗБОРНИ БЛОК Анализа трагова загађујућих материјала Процена утицаја технолошких 4 3 Освојена 157 ЕСПБ постројења на животну средину Загађење и ремедијација земљишта 5 4 Животна средина и загађење Органске загађујуће материје Опасне и штетне материје Управљање чврстим отпадом Пречишћавање отпадних вода (Одслушано) Пречишћавање отпадних гасова (Одслушано) ИЖС424 Енергетика процесне индустрије 3 3 Уписана 4 година ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

20 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП29 Физичка хемија 7 6 Општа хемија 1 Општа хемија 2 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање МИН212 Физика чврстоће и пластичности МИН213 Економика предузећа и 4 4 Економија (Одслушана) менаџмент МИН214 Основи очвршћавања метала 3 2 Структура металних материјала (Одслушана) ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар МИН36 Металургија обојених метала МИН37 Металургија гвожђа и челика МИН38 Деформационо процесирање метала 6 5 Механика и деформационо понашање метала (Одслушана) МИН39 Термичка обрада метала и легура 6 5 Фазне трансформације МИН310 Ливење метала и моделовање алата (Одслушано) 6 5 Структура металних материјала Изборних блок 2 (3 са листе понуђених) Блок изборних предмета 1 и 2 МИН471 Мерење и упраљање процесима у металургији МИН472 МИН473 Принципи заштите животне средине у металургији Металургија ретких и племенитих метала VIII семестар , 2 и 3 и 2 Електротехника са електроником

21 МИН474 Корозија и заштита материјала 5 4 Физичка хемија МИН475 Алуминијумске легуре-својства и примена МИН476 Челици-својства и примена МИН477 Виши курс ливења метала 5 4 Ливење метала и моделовање алата МИН478 Механика и металургија обликовања метала 5 4 Структура металних материјала МИН479 Ватростални материјали 5 4 Сагоревање и металуршке пећи МИН480 Увод у физику и механику лома МИН481 Материјали отпорни на хабање МИН482 Рециклажа метала МИН483 Избор материјала и сигурност конструкција Стручни изборни предмет 3 3 МИН491 Основи електрометалургије МИН492 Контролисане атмосфере у пећима 3 3 Сагоревање и металуршке пећи МИН493 Специјални поступци термичке обраде метала и легура 3 3 Термичка обрада метала и легура МИН494 Специјални челици и легуре 3 3 Металургија гвожђа и челика МИН495 Савремене методе карактеризације микроструктуре ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

22 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање ЗП25 Пограмирање 4 4 Основи примене рачунара ЗП29 Физичка хемија 7 6 Општа хемија 1 Општа хемија 2 ИИМ211 ИИМ212 ИИМ213 Структура и ојачавање металних материјала Структура и својства керамичких материјала Основи структуре и својстава полимерних материјала Општа хемија 1 Основи инжењерства материјала VI семестар ИИМ36 Испитивање материјала 5 5 Основи инжењ. материјала ИИМ37 Процесирање, својства и примена 5 4 Фазне трансформације у металних материјала металним материјалима ИИМ38 Процесирање и примена керамичких материјала (Одслушано) Основи инжењерства материјала Структура и својства керамичких материјала ИИМ39 Прерада и примена полимерних материјала ИИМ310 Композитни материјали 5 4 Структура и ојачавање металних материјала Структура и својства керамичких материјала Основи структуре и својства полимерних материјала ИИМ311 Основи графичког инжењерства 5 4 -

23 VIII семестар ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ИИМ48 Принципи избора материјала ИПМ48 Деградација и рециклажа 5 4 Уписана 4 година полимерних материјала СТРУЧНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ИПМ413 Неметалне превлаке ИПМ414 Адхезиви ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 Завршни рад 9 8 КОМПОЗИТНИ MATERIJALI ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ИИМ48 Принципи избора материјала ИКМ49 Карактерисање композитних материјала 5 4 Композитни материјали Испитивање материјала СТРУЧНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ИКМ413 Влакна високих перформанси ИКМ414 Метало-керамички композитни материјали ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8 КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ИИМ48 Принципи избора материјала ИЦМ411 Карактеризација керамичких материјала Основи инжењ. материјала Процесирање и примена керамичких материјала ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 3 Из понуде других Катедара и СП ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8 МЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ИИМ48 Принципи избора материјала ИММ411 Заваривање СТРУЧНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 3 ИММ412 Увод у физику и механику лома ИММ413 Металургија праха ИММ414 Ватростални материјали ИММ415 Материјали отпорни на хабање ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8 ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ИИМ48 Принципи избора материјала ИГИ411 Машине за штампање и дораду 5 4 -

24 ИГИ412 Структура и својства подлога за штампу ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ТЕТ215 Примена рачунара у текстилу ТЕТ216 Програмирање 5 4 Основи примене рачунара ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Елементи више математике 1 Елементи више математике 2 Техничка физика ТЕТ211 Предење ТЕТ212 Ткање и дизајн тканине 6 5 Текстилни материјали ТЕТ213 Текстилна помоћна средства ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ТЕТ217 Основе маркетинга 4 3 Инжењерска економија (Одслушано) ТЕТ218 Индустријски менаџмент 4 3 Инжењерска економија (Одслушано) VI семестар ТЕТ36 Дорада текстилног материјала ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ТЕТ315 Технички текстилни материјали 3 3 Текстилна влакна ТЕТ316 Влакна специјалне намене 3 3 Текстилна влакна ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ ТЕТ310 Аутоматизација у текстилној инд ТЕТ311 Технологија одеће Текстилни материјали ТЕТ312 Естетско обликовање одеће ТЕТ313 Машине и уређаји у инд. одеће ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА ТЕКСТИЛА ТЕТ317 Штампање текстилног материјала ТЕТ318 Специјални поступци у оплемењивању текст. материјала ТЕТ319 Оплемењивање технич. текстила 3 2 Текстилна влакна 4 3 Бојење текстилног материјала (Одслушано) ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ ТЕТ321 Текстилни материјали за заштиту здравља и хигијену 3 2 Текстилна влакна ТЕТ322 Биоактивна влакна и полимери 3 2 Текстилна влакна ТЕТ323 Медицински текстилни материјали 4 3 Текстилна влакна ДИЗАЈН ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА ТЕТ325 Специјалне пређе 3 2 Текстилна влакна Предење

25 ТЕТ326 Структура и дизајн пређа 3 2 Текстилна влакна Предење ТЕТ328 Структура и дизајн плетенина 3 Текстилна влакна ТЕТ329 Структура и дизајн нетканих текстилних материјала ЗП44 СТРУЧНА ПРАКСА 3 2 Освојена 97 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8 ПРИ ИЗБОРУ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПОДРУЧЈА МИНИМУМ 3 ПРЕДМЕТА МОРАЈУ ДА БУДУ ИЗ ИСТОГ СТУДИЈСКОГ ПОДРУЧЈА

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2014 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 7 60-30 14ЗП102 7

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

Предмет Датум

Предмет Датум СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 1. ГОДИНА 2018/2019 ХИТ ПРВИ ИСПИТНИ ТЕРМИН Пон Уто Сре Чет Пет Суб Пон Уто Сре Чет Пет Суб Предмет Датум 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 08/09 00 Информатика и рачунарске комуникације 57 0 Механичке операције + 07 Конструкција тканина 3 Основи метрике боја 085 053 Биопроцеси

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАСПОРЕД ЧАСОВА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО МОДУЛ: ЕЛМС СЕМЕСТАР: VIII 9:00 Пројектовање рудника Методе откопавања Одводњавање рудника Сала Р-20 М. Радовановић др Д. Петровић М. Радовановић Одводњавање рудника

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo od ak.god. 2016./2017. (korekcija: FV 16.7.2018., od ak.god. 2018./2019.)

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 9.45 11.15 МЕХАНИЗ.РЕАКЦИЈЕ ПОЛИМЕРИЗ. И ПОЛИКОН. С2/2 Снежана И. Стојановић 8.00 10.30 ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ У ФКИ С2/1 Љубиша Николић 10.45 12.15 СТЕРЕОХЕМИЈА С2/1

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

Година: IV Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕ

Година: IV Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕ ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО СРЕДА 8.00 10.30 АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ С1/1 С.Цакић, Сања Петровић 13.30 16.00 Технологија фармацеутских производа П1 Н.Цекић, И.С.Гајић 13.30 16.00 Технологија козметичких

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Хемијска технологија Биотехнолошко прехрамбени електронике Организација предузећа 09.02. / 23.02. 27.04. 27.06. / 13.07. 12.09. / 26.09. 17.10. 9:00 I * испита вриједи за све испитне

Више

ПРИЛОГ 7 Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР ЧЕТВРТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. Н

ПРИЛОГ 7 Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР ЧЕТВРТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. Н ПРИЛОГ 7 Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В 4 Математика ** 2 68 2 68 2 68 2 64 8 268 8 Хемија 2 68 2 68 4 136 9 Физика 2 68 2 68 4 136 10 Биологија

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

Microsoft Word - raspored-ispita

Microsoft Word - raspored-ispita TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 18.06.2019. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2018/2019. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 22.08.2019. 13 Amf Matematika

Више

POVJERA NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METAL

POVJERA NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METAL NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. Smjer: METALURŠKO INŽENJERSTVO 169456 I. Ivec Matematika 1 2 0 3 6 169458 R. Pezer Fizika 2 0 3 6 169470 D. Hršak Opća kemija 2 1 2 6 169708

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Akademska godina: 2017./2018. Godina studija. I Semesta

STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Akademska godina: 2017./2018. Godina studija. I Semesta STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Godina studija. I Semestar: II 08.00 09.00 Mineralogija Engleski jezik 2 09.00 10.00 Mineralogija 10.00 11.00

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 Компјутерски машински системи, модул Компјутерско пројектовање и моделирање 5. ТМЕ400102 Техничка механика I I НС

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ и прве године 1 Социологија (У) 12.12. у 16:00 22.01. у 09:00 10.04. у 16:00 04.06. у 09:00 03.09. у 09:00 19.09. у 09:00 2 Увод

Више

Microsoft Word - JUNI doc

Microsoft Word - JUNI doc ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У Р А С П О Р Е Д И С П И Т А Ј У Н С К И РОК шк. 2015/2016. година ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА КОЛО- КВИЈУМ ИСПИТ Шифра

Више

Универузитет у Новом Саду

Универузитет у Новом Саду Студијско подручје: Инжењерство угљенохидратне хране Конк. 1. 270 40.00 60.00 100.00 2. 134 39.08 60.00 99.08 3. 161 38.98 60.00 98.98 4. 332 38.56 60.00 98.56 5. 277 37.62 60.00 97.62 6. 127 35.56 60.00

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Студијско подручје: Инжењерство угљенохидратне хране Сви кандидати се уписују на терет буџета 08. и 09. јула 2019. од 8 до 13 часова Конк. 1. 270 40.00 60.00 100.00 2. 134 39.08 60.00 99.08 3. 161 38.98

Више

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc 1 Информатор Електротехничког факултета ЕНЕРГЕТИКА С Т А Т У Т 004 и 0004 Информатор Електротехничког факултета НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ СМЕР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМЕ (ЕЕС). семестар.1 Математика

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике Математика 1 16.00 18.04.17. Основи електротехнике 1 16.00 20.04.17. Физика 16.00 19.04.17. Увод у менаџмент 16.00 13.04.17. Енглески језик 1 16.00 21.04.17. Основи рачунарске технике 16.00 12.04.17. Математика

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: ЈУН 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 17.06.2019 Статички електрицитет у технолошким процесима Електронска кола за управљање

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 19.08.2019 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици Управљање дистрибутивном

Више

Позиција Студије Бр.пријава Кабинет A РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУН

Позиција Студије Бр.пријава Кабинет A РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУН Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније Основне Академске 210. 1.1 Математика 1 ОАС Уто. 4.6. 87 8 1 210. 1.2 Механика 1 ОАС Чет. 6.6. 199 14:00 1 1 1 1 1 210. 1.3 Конструктивна

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више

Microsoft Word - p2-jun 2019 for

Microsoft Word - p2-jun 2019 for Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1 2 3 4 5

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane D a n Vreme Sala MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PR

RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane D a n Vreme Sala MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PR RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane Predmet izbornog bloka 3 ANALIZA HRANE - dr Snežana Kravić, dr Zorica Sojanović četvrtak od 8

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУЛ Позиција НАЗИВ ПРЕДМЕТА Студије Јул Бр.пријава Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније

РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУЛ Позиција НАЗИВ ПРЕДМЕТА Студије Јул Бр.пријава Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније Распоред испита за студенте уписане шк. 005/006. године и касније Основне Академске 0.. Математика ОАС Уто. 5.6. 83 8 0.. Механика ОАС Нед. 30.6. 95 4:00 0..3 Отпорност материјала ОАС Пет. 8.6. 74 8 0..3

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

Година: IV Школска година: 2019/2020 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VIII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СР

Година: IV Школска година: 2019/2020 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VIII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СР ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 10.00-11.30 Контрола квалитета фармацеутских производа лаборат. Ивана С.Гајић 11.45 13.15 Технологија природних органских производа лаборат. Јелена Станојевић, А. Миленковић

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 10.06.19 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 64 А3 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 46 Ч1 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 70 Ч2 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ

Више

Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА

Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА ДЕПАРТМАН ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ Презентација изборних Студијских група / модула Катедра за топлотну технику Катедра за процесну технику СТУДИЈСКА ГРУПА: ТОПЛОТНА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА 26. мај 2016.

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 17.06.2019 2Б-УПС Електрична кола 24 Б-УПС Електрична кола 1 УПС Теорија кола 2 2Б-ЕЕН Електрична кола у електроенергетици 8 Б-ЕЕН Електрична кола 1 ЕЕН Теорија електричних кола 1 А1 2Б-ЕЛК Дигитална

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni list CG, broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je 204. Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je P R A V I L N I K O NAČINU PAKOVANJA I ODSTRANJIVANJA OTPADA

Више

JANUAR/FEBRUAR APRIL JUN JUL SEPTEMBAR OKTOBAR

JANUAR/FEBRUAR APRIL JUN JUL SEPTEMBAR OKTOBAR 1 Agrometeorolgoija 2 Akustika PO DOGOVORU 3 Amorfni materijali PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU 4 Analiza vremena 5 Anatomija i fiziologija oka 26.01. 15.00 67 06.04.

Више

Microsoft PowerPoint - Prezentacija profila PITiM ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prezentacija profila PITiM ppt [Compatibility Mode] Профил: ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И МЕНАЏМЕНТ Да би сте могли да квалитетно видите све симулације које се налазе у овој презентацији потребно је да имате Tech Smith ов video codec. На директоријуму

Више

OKTOBAR DAN VREME SALA 1 Agrometeorolgoija 2 Akustika PO DOGOVORU 3 Amorfni materijali PO DOGOVORU 4 Analiza vremena 5 Anatomija i

OKTOBAR DAN VREME SALA 1 Agrometeorolgoija 2 Akustika PO DOGOVORU 3 Amorfni materijali PO DOGOVORU 4 Analiza vremena 5 Anatomija i 1 Agrometeorolgoija 2 Akustika PO DOGOVORU 3 Amorfni materijali PO DOGOVORU 4 Analiza vremena 5 Anatomija i fiziologija oka 28.09. 15.00 67 6 Aplikativni softver - osnovni kurs 25.09. 15.00 RC 1 7 Aplikativni

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc Semestar II Modul Konstruiranje i mehatronika 8-9 METODIČKO KONSTRUIRANJE KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA 13-14 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA MET. KONSTRUIRANJE KOMPONENTE MEHATRONIČKIH SUSTAVA L6 KOMPONENTE

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Microsoft Word - k-for

Microsoft Word - k-for Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Октобарски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 25 26 27 28

Више

Raspored casova xlsx

Raspored casova xlsx Raspored časova za studijski program Nautika i pomorski saobraćaj, I semestar PONEDJELJK UTORK SRIJED ČETVRTK 8:15 Terestrička navigacija, prof. dr Milorad Rašković, Matematika I, prof. dr Nikola Mihaljević,

Више

Raspored nastave ME, EN

Raspored nastave ME, EN ЕНЕРГЕТИКА У ПРВОМ СЕМЕСТРУ 08.50-09.35 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 09.40-10.25 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 10.30-11.15 1.1 С202 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 11.20-12.05 1.1 С202 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104

Више