На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници"

Транскрипт

1 На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној године усвојио П Р О П О З И Ц И Ј Е Такмичења за Сремску фудбалску лигу 2019/20 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Пропозицијама такмичења Сремске фудбалске лиге одређују се услови организовања и правила за спровођење такмичења. Пропозицијама се ближе уређују питања: руковођење такмичењем,календар, начин такмичења и распоред утакмица; делегати, судије, тренери и званични представници клубова ; записник утакмице, игралиште, играчи и дресови; организација утакмице; право наступа играча; утврђивање идентитета и лекарски прегледи играча; жалбе на одигране утакмице и регистрација утакмица; утврђивање пласмана; дисциплински прекршаји, забрана одигравања утакмица на одређеном игралишту и забрана наступања суспендованог клуба; обнављање лиге; признања; финансијске одредбе и службени билтен. У случају да су неке од одредби ових Пропозиција у супротности са Правилником о фудбалским такмиченјима ФСС, другим општим и појединачним актима органа ФСС који имају обавезујући карактер, примењиваће се одредбе из тих прописа, аката и одредби. Члан 2. Организатор такмичења у Сремској фудбалској лиги је Подручни Фудбалски савез Срем. Седиште ПФС Срем је у Сремској Митровици, Стари Шор 129. Члан 3. На територији Подручног фудбалског савеза Срем установљава се једна подручна лига Сремска лига са 16 (шеснаест) клубова, коју сачињавају клубови ФС Града Ср. Митровица и Општинских фудбалских савеза по Одлуци ИО ПФС Срем који су на крају такмичарске сезоне 2018/19 сачували статус Сремсколигаша, првак и другопласирани из МОЛ-а Срем, екипе које су потиснуте из ВФЛ Југ као и екипе које су биле победници баража. Члан 4. У такмичењу Сремске фудбалске лиге могу учествовати клубови који испуњавају Услове важећих аката фудбалске организације о стручно-педагошком раду у клубу,игралиштима, организацији утакмице као и прописане услове из ових Пропозиција. Учешће у редовном такмичењу сениора, пионира и кадета односно услове за обављање стручно-педагошког рада у клубовима - најмање по један тренер са УЕФА Б лиценцом a за млађе категорије

2 један тренер са УЕФА Ц лиценцом за кадете и један тренер Ц лиценце за пионире. Одлуке о испуњавању услова из предходног става доносе надлежни органи Подручног фудбалског савеза Срем. Према првом тиму клуба који не извршава стручно-педагошке услове посебно у погледу учешћа у такмичењу примениће се мере из Члана 97. ДП ФСС. Члан 5. Клубови Сремске фудбалске лиге обавезно учествују у такмичењу кадетских и пионирских тимова које организује Подручни фудбалски савез Срем и Општински фудбалски савези у складу са Правилником о стручно-педагошком раду За сваку неоправдано неодиграну утакмицу кадетског тима, у складу са одредбом из става 3. из претходног члана, казниће се клуб новчаном казном у износу од динара у првом случају, динара у другом, а у трећем одузимањем бода сениорском тиму. Кадетски тимови Сремске лиге у 3(ТРИ) групе под ингеренцијама ИО ПФС Срем, како територијално припадају којој групи ако неиграју кадетско-пионирску лигу ПФС Срем. РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, КАЛЕНДАР, НАЧИН ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА Члан 6. Такмичењем у Сремској фудбалској лиги руководе инокосни органи за такмичење, суђење и дисциплински поступак. Органи за такмичење и дисциплински поступак су надлежни првостепени такмичарски односно дисциплински орган. Надлежни другостепени такмичарски и дисциплински орган је Комисија Извршног одбора ПФС Срем за жалбе. Одлуке о организацији, надлежности, начину рада и именовању органа из претходног става доноси Извршни одбор ПФС Срем. Члан 7. Календар такмичења у Сремској фудбалској лиги доноси Извршни одбор ПФС Срем у оквиру календара свих степена такмичења и других званичних утакмица и турнира Подручног фудбалског савеза Срем за јесењи односно пролећни део првенства. Члан 8. Начин такмичења у Сремској фудбалској лиги је бод систем 30. кола, по 15. у јесењем односно пролећном делу такмичарске сезоне. Сваки клуб са осталим клубовима у лиги игра две утакмице, као домаћин и као гост. Распоред утакмица односно такмичарски бројеви клубова одређују се жребом најкасније петнаест дана пре почетка такмичарске сезонe

3 Приликом жребања клубови из истог места или насеља у непосредној близини могу захтевати такмичарске бројеве који обезбеђују да не буду домаћини у истом колу. Првоименовани клуб у распореду утакмица је домаћин утакмице. Утакмице Сремске фудбалске лиге играју се по правилу суботом и недељом, осим ванредних кола средом. Све утакмице у последња два кола такмичарске сезоне играју се истог дана у исто време, изузев по одобрењу комесара за такмичење поједине утакмице које немају такмичарски утицај на остале тимове могу своје утакмице играти по раније утврђеном термину. Члан 9. Распоред одигравања утакмица-датум и место играња, игралиште, час почетка утакмице и делегате одређује надлежни орган за такмичење, а судије надлежни судијски орган из члана 6. ове Одлуке. Кад се стекну услови из члана 17. и 18. Правилника о фудбалским такмичењима орган за такмичење ће, на захтев клуба, изменити распоред одигравања утакмице, а изузетно и у другим оправданим ситуацијама, с тим да промена времена и места играња утакмице не буде на штету других заинтересованих клубова нити у корист клуба који тражи измену термина утакмице. О одлагању утакмице клубови морају бити обавештени писмено у року од 72 сата пре термина одређеног за почетак утакмице која се одлаже. Одложена утакмица игра се, по правилу, пре одигравања утакмице наредног кола такмичења. Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица, или у краћем року, а према достављеном захтеву, донети одлуку да се првенствена утакмица одложи, због оправданих разлога који су наступили без кривице клубова учесника (невреме, обилне падавине (снег-киша), епидемија, болести играча, саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице, ванредне ситуације друштвених немира већих размера на територију клубова учесника, немогућност да се спроведу прописане мере безбедности за одигравање првенствених утакмица и сл.). Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање и сл.) то се може учинити уколико су болесни најмање 7 (седам) стандардних играча (играчи који су одиграли најмање 70% утакмица тј. налазили су се у записнику утакмице). Када комесар за такмичење добије писмени захтев клуба за одлагање утакмице због болести играча са комплетном медицинском документацијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, мишљење за опоравак, тј. дужину боловања и сл.), пре доношења одлуке затражиће мишљење Медицинске комисије ПФС Срем по захтеву клуба за одлагање утакмице, а иста Комисија пре достављања мишљења може извршити одређене анализе, преглед болесника и сл. ДЕЛЕГАТИ РУКОВОДСТВА ТАКМИЧЕЊА Члан 10. Делегати руководства такмичења у Сремској фудбалској лиги имају врховни надзор на утакмицама. Листу делегата Сремске фудбалске лиге, на предлог органа за такмичење усваја Извршни одбор ПФС Срем.

4 Делегат нема право да се меша у одлуке судија Делегат нема право да забрани наступ неком играчу (осим у случају из Чл. 45 Правилника о фудбалским такмичењима и Чл. 25 ових Пропозиција) већ да укаже клубу евентуалну сметњу за наступ тог играча, па ако клуб то не прихвати и играча стави у тим на сопствени ризик делегат ће то унети у записник пре почетка утакмице. Делегат утакмице Сремске лиге заступа руководство такмичења, оцењује организацију утакмице, рад свих службених лица и суђење и целокупну документацију оригинал записник,пријаву МУП,контролу,списак дежурних... доставља у седиште лиге најкасније до среде по одиграној утакмици, тј. Петка за утакмице игране у среду. Делегат утакмице је дужан да познаје Пропозиције такмичења у Сремској фудбалској лиги, Правилник о фудбалским такмичењима, Правила фудбалске игре и друге прописе фудбалске организације и обавезан је да учествује у раду семинара које руководство такмичења организује пре почетка јесењег односно пролећног дела такмичарске сезоне. Делегат утакмице је дужан да дође у просторије клуба домаћина један сат пре почетка заказане утакмице. Делегат утакмице, пре почетка утакмице сам или у присуству представника оба клуба утврђује право наступа и идентитет играча увидом у фудбалске легитимације. У случају недоласка делегата на утакмицу или његове спречености у току утакмице дужност ће обавити судија утакмице. СУДИЈЕ Члан 11. Листу судија Сремске фудбалске лиге, на предлог Извршног одбора, Организације судија ПФС Срем усваја Извршни одбор ПФС Срем. Судије утакмица Сремске фудбалске лиге дужни су да, поред Правила фудбалске игре и других прописа у вези са ПФИ, познају Пропозиције такмичења Сремске фудбалске лиге, Правилник о фудбалским такмичењима и друге прописе фудбалске организације. Главни судија утакмице извештај о суђењу доставља руководству такмичења у року од два дана након одигране утакмице. ТРЕНЕРИ Члан 12. Тренер и помоћни тренер могу обављати дужност на утакмицама Сремске фудбалске лиге уз дозволу за рад у одређеном клубу издату од Организација фудбалских тренера. Тренер мора имати Б лиценцу а помоћни тренер минимум Ц лиценцу. Дозвола за рад мора бити уписана у тренерску легитимацијум за текућу сезону и важи само за клуб за који је издата. У тренерској легитимацији тренер мора имати оверену чланарину за текућу годину као и лекарски преглед који траје 6 месеци. Тренери са дозволом за рад морају бити присутни у техничком простору, а идентификацију тренера обавезно обављају делегати утакмице на основу тренерске легитимације чији број се уноси у записник утакмице. Клуб који на више од 2 утакмице нема тренера са дозволом за рад подлеже одговорности према члану 97. ДП ФСС.

5 Тренери не могу наступати као играчи на утакмицама својих клубова и утакмицама других клубова тог ранга док не раскину уговор са клубом, нити вршити друге дужности на утакмицама свог клуба. Ако тренер раскине уговор са клубом може наступати као играч за тај или други клуб и до краја такмичарске сезоне може бити само играч у тој лиги. ПРЕДСТАВНИЦИ КЛУБА Члан 13. На утакмицама Сремске фудбалске лиге, клубове заступају званични представници са овлашћењима руководства такмичења. Представници клубова су обавезни да делегату утакмице омогуће обављање дужности да најкасније 45 минута пре почетка утакмице предају саставе екипа, фудбалске легитимације играча и заменика играча, тренерске легитимације, овлашћења медицинских радника и комесара за безбедност и своје овлашћење. Представник клуба домаћина је дужан да делегату утакмице преда оверену пријаву утакмице или обавештење надлежном органу МУП-а, регистарски број возила за хитне лекарске интервенције са медицинским носилима, имена медицинског радника и возача возила и списак редара. Представник клуба не може бити тренер тима који је добио дозволу за рад у том клубу, нити тренер који је у текућој такмичарској сезони добио дозволу за рад у другом клубу исте лиге. Представник клуба не може бити играч тог клуба осим када клуб из оправданих разлога нема лиценцираног представника клуба тада капитен екипе врши дужност представника клуба и потписује записник утакмице. ЗАПИСНИК УТАКМИЦЕ Члан 14. Записник утакмице Сремске фудбалске лиге сачињава се у четири примерка (за делегата, главног судију и клубове) на обрасцу који прописује руководство такмичења. Записник утакмице саставља се у посебној просторији у присуству представника клубова, делегата и записничара. Клуб домаћин утакмице је дужан да обезбеди образац записника, компјутер или писаћу машину и записничара. Записничар може бити и представник клуба. Прву страну записника, пре почетка утакмице, потписују представници клубова и делегат. Након потписивања прве стране записника у записник се не могу више уносити било какви подаци. Уколико се у записник након потписивања унесе нови играч и тај играч наступи на утакмици сматраће се да је то неправилан наступ и утакмица ће се регистровати сходно Правилником о фудбалским такмичењима ФСС (службеним резултатом), а против делегата ће се покренути дисциплински поступак. Прва страна записника са саставима екипа попуњава се тако да бројеви играча иду по редоследу од мањег ка већем броју, осим вратара и заменика вратара, који се уписују на почетку играча који почињу утакмицу и почетку играча заменика.

6 Након завршетка утакмице, делегат и главни судија и по потреби и помоћници судије усаглашавају податке о дисциплинским мерама и по сачињавању другог дела записника потписују га. Делегат утакмице је дужан да, у случају изрицања дисциплинских мера пре почетка, у току и после утакмице (искључења играча и удаљавања са терена других лица унетих у записник или судијске пријаве инцидента), у просторији за сачињавање записника саслуша учеснике у инцидентима и узме легитимације искључених или пријављених играча. Записник утакмице и делегатски извештај са приложеном документацијом (пријава утакмице, списак редара, легитимације, изјаве искључених и пријављених играча и изјаве удаљених службених лица са терена а унетих у записник утакмице) делегат утакмице доставља руководству такмичења у року од два дана након одигране утакмице. ИГРАЛИШТЕ И ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕРЕНА Члан 15. Клубови Сремске фудбалске лиге, морају имати сопствено игралиште за одигравање утакмица, или склопљен споразум оверен са другим клубом или више клубова, где ће играти своје утакмице, достављен у ПФС пре извлачења распореда и за све пријављене терене мора имати решење о пријему терена за Сремску лигу не старије од 5 година. Игралишта морају бити регистрована од надлежне комисије Извршног одбора ПФС Срем за одигравање утакмица Подручног степена или надлежног органа за утакмице вишег степена такмичења, сагласно Правилима фудбалске игре и Правилнику о стручно-педагошком раду у организацијама ПФС Срем. Решење о регистрацији игралишта истиче се у просторији у којој се саставља записник утакмице. Члан 16. Клуб домаћин организатор утакмице је обавезан да припреми терен подобан за игру. Судија који је одређен да води утакмицу у присуству капитена оба тима одлучује о неподобности терена за игру. Одлуку о неподобности терена за игру судија је дужан да унесе и образложи у записник утакмице, а делегат записник доставља такмичарском органу у року од 24 часа уз претходно телефонско обавештење. ИГРАЧИ НАЈМАЊИ БРОЈ И ЗАМЕНЕ Члан 17. Утакмица Сремске фудбалске лиге, може почети ако клубови наступе најмање са по седам (7) играча од којих 1 (један) играч мора да буду млађи од 19 године односно играч који је рођен године и млађи који мора да започне утакмицу. Играчи који не наступе од почетка утакмице могу накнадно ући у игру сагласно Правилима фудбалске игре и уколико су пре почетка утакмице унети у записник. На утакмицама Сремске фудбалске лиге, могу се извршити измене три играча.

7 ДРЕСОВИ БОЈА И БРОЈЕВИ Члан 18. Клубови Сремске фудбалске лиге, пре почетка такмичарске сезоне, приликом жребања такмичарских бројева, пријављују боју дресова у којима ће наступати на утакмицама. На утакмици Сремске фудбалске лиге играчи два тима не могу наступити у дресовима исте или сличне боје.клуб домаћин има право првенства ако наступа у пријављеној боји(пријава код извлачења парова) у својим дресовима али мора госту позајмити своју резервну гарнитуру а гост је дужан домаћину надокнадити трошкове економа и прања истих у износу од 5000,00 дин. Које има измирити најкасније 3 дана по одигравању утакмице а уколико исте не измири клуб дужник се суспендује до измирења обавезе. Члан 19. Играчи који наступају на утакмицама Сремске фудбалске лиге, на дресовима морају имати бројеве који одговарају бројевима играча уписаних у записнику утакмице. Прописана величина бројева на дресовима је висина 25 и ширина 5 цм. улежени на једнобојној површини 20 х 30 цм. ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ Члан 20. За организацију утакмице Сремске фудбалске лиге одговоран је клуб домаћин. Клуб домаћин, као организатор утакмице, мора створити услове за рад и безбедност унутар и око игралишта пре, за време и после утакмице да утакмицу као јавну пријави надлежном органу МУП-а и да у току трајања утакмице обезбеди: За сваку утакмицу писано обавештење пријаву надлежном органу МУП-а у року који одреди тај орган, а које домаћи клуб предаје делегату пре почетка утакмице, која се уз записник доставља надлежном органу. Ако клуб домаћин нема пријаву обавештење МУП-а утакмица се неће играти, а утакмица ће се регистровати сходно Чл. 48 Правилника о фудбалским такмичењима ФСС. Комесара за безбедност и редарску службу по процени организатора. Здравствену заштиту и дежурно возило, делегат је дужан да пре почетка утакмице изврши идентификацију здравственог радника на основу издате лиценце. Уколико здравствени радник није присутан утакмица се неће играти. Довољан број пионира у спортској опреми за сакупљање лопти. Две фудбалске лопте одговарајућег квалитета Да се на игралишту и око не продаје пиће у стакленој амбалажи. Безбедан боравак гостујућег клуба и службених лица пре, за време и после утакмице све до одласка из места одигравања утакмице. Члан 21.

8 У ограђеном делу игралишта у техничком простору могу се налазити лица уписана у записник : највише седам заменика играча у спортској опреми, тренер и помоћни тренер са дозволама за рад у спортској опреми, званични представник клуба, лекар и физиотерапеут са овлашћењима или лиценцама руководства такмичења. На месту одређеном за делегата утакмице или његовој близини могу бити и клубски комесари за безбедност, а у ограђеном делу игралишта фото и радио репортери и представници органа МУП-а. ПРАВО НАСТУПА Члан 22. Право наступа на утакмицама Сремске фудбалске лиге имају играчи који су напунили 17 (седамнаест) година живота, а који су то право стекли по одредбама Правилника о регистрацији клубова и играча. На утакмицама могу наступити и играчи који су напунили 16 година живота, уз специјални лекарски преглед уписан у фудбалску легитимацију играча и оверен од надлежног органа за регистрацију. У Сремској лиги није дозвољен наступ страним играчима. Суспендовани играчи односно играчи који издржавају казну или аутоматску казну забране играња немају право наступа. Право наступа утврђује делегат. Члан 23. На утакмицама Сремске фудбалске лиге, клубови су обавезни започети утакмицу са одређеним бројем млађих играча (1) према одлуци надлежног органа Подручног фудбалског савеза Срем за сваку такмичарску сезону. Уколико екипа нема једног бонус играча рођеног године и млађег утакмица се неће играти. Уколико се у току првог полувремена утакмице врши замена млађег играча, а након његовог изласка из игре у његовом тиму не би остао обавезан број играча тог узраста, уместо њега у игру може ући само играч истог узраста односно играч рођен и млађи, ако се у току првог полувремена повреди млађи (бонус) играч а у резерви нема млађег (бонус) играча екипа ће завршити полувреме са 10 (десет) играча, а замену повређеног играча може извршити почетком другог полувремена. УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИГРАЧА Члан 24. Идентитет играча и заменика играча уписаних у записник утврђује делегат на основу фудбалске легитимације пре почетка утакмице у присуству представника клубова. Уколико, један или оба представника клуба не желе да изврше идентификацију играча пре почетка утакмице, делегат је дужан да то констатује у записник утакмице, а представници клубова то потврде својим потписом обавезно пре почетка утакмице. Накнадни приговори када утакмица почне и заврши се неће се узимати у разматрање.

9 Идентитет играча и заменика играча уписаних у записник који нису стигли до почетка утакмице делегат ће утврдити непосредно пре њиховог уласка у игру односно приликом њиховог уласка у технички простор. Уколико играч нема легитимацију идентитет се може утврдити на основу личне карте или пасоша. Клуб који наступи са играчем без фудбалске легитимације дужан је да у року од 24 часа, односно 48 часова ако је утакмица одиграна суботом, по завршетку утакмице легитимацију играча или другу документацију достави руководству такмичења ради утврђивања да ли је играч имао право наступа на претходно одиграној утакмици (регистрација, чланарина оверена у спортској легитимацији). Ако играч наступи без фудбалске легитимације мора показати делегату утакмице потврду о извршеном важећем лекарском прегледу. Играч без фудбалске легитимације, личне карте или пасоша нема право наступа. Ако делегат утакмице посумња у исправност фудбалске легитимације идентитет играча може да провери на основу личне карте или пасоша, а легитимацију играча задржи и достави руководству такмичења. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ИГРАЧА Члан 25. Сваки играч у фудбалској легитимацији мора имати убележен лекарски налаз или, изузетно, званичну потврду о извршеном лекарском прегледу са подацима из легитимације играча. Рок важности лекарског прегледа је шест месеци, а за играче млађе од 17 година четири месеца. Важност лекарског прегледа рачуна се тако да датум до када важи лекарски преглед је дан који по имену и броју претходи дану почетка од кога лекарски преглед почиње да важи. Специјални лекарски преглед обавља комисија здравствене спортске установе а налаз убележен у фудбалској легитимацији играча оверава орган за регистрацију играча. Специјални лекарски преглед важи четири месеца за играча кадета који наступа за омладинце и први тим, а специјални лекарски преглед за омладинце који наступају за први тим важи 6 (шест) месеци. Са важећим специјалним лекарским прегледом играч може наступити и у случају да је истекао рок важности редовног прегледа. Играч коме лекарски преглед није убележен у легитимацији, а делегату утакмице није ставио на увид потврду о извршеном прегледу, нема право наступа на утакмици. Играч са специјалним лекарским прегледом, нема право наступа ако преглед није убележен у фудбалској легитимацији и оверен од стране надлежног органа за регистрацију играча. Ако се фудбалска легитимација играча налази у надлежном савезу због уписивања казни и сл., или је враћена клубу поштом, а клуб је није добио, клуб је дужан прибавити потврду о обављеном лекарском прегледу, или специјалном лекарском прегледу, од надлежне здравствене установе.

10 ЖАЛБЕ НА ОДИГРАНЕ УТАКМИЦЕ Члан 26. Жалбе на одигране утакмице у првом степену, по свим основама,решава надлежни орган за такмичење. Жалба се мора уложити у року два дана од дана одигравања утакмице, са документом о уплаћеној такси. Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на државни празник продужава се до наредног радног дана. Неблаговремено уложене жалбе, необразложене, нетаксиране или недовољно таксиране односно неблаговремено таксиране биће одбачене. При оцени благовремености жалбе важи датум поштанског жига препоручене пошиљке или доказа о непосредној предаји жалбе односно новчане уплатнице. Члан 27. Свака жалба у првом степену мора бити решена у року петнаест дана од дана пријема жалбе, изузев ако су жалбени разлози у надлежности другог органа. У том случају решавање жалбе се одлаже до коначне одлуке надлежног органа. Уколико такмичарски орган не поступи у смислу одредбе из претходног става, подносилац жалбе има право жалбе другостепеном органу Комисији Извршног одбора ПФС Срем за жалбе у наредном року осам дана од дана истека рока у коме је првостепени орган био дужан да донесе одлуку. Другостепена одлука мора бити донета у року петнаест дана од дана пријема жалбе. Ако другостепени орган не поступи у смислу одредбе из претходног става, подносилац жалбе има право да поднесе предлог за заштиту Правилника, по одредбама члана 68. Правилника о фудбалским такмичењима, у року од осам дана од истека рока у коме је другостепени орган био дужан да донесе одлуку. Члан 28. Изузетно, за утакмице последња два кола такмичарске сезоне рокови за улагање жалби су у првом степену један дан по одиграној утакмици, а у другом степену два дана по пријему првостепене одлуке. Ако другостепени орган не донесе одлуку у року три дана подносилац жалбе има право да поднесе предлог за заштиту Правилника у року осам дана од дана истека рока у коме је другостепени орган био дужан да донесе одлуку. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ Члан 29. Утакмице Сремске фудбалске лиге, региструје надлежни орган за такмичење постигнутим резултатом у року од 15 дана од дана одигравања, изузев утакмица на које је уложена жалба и за које постоји основ за регистрацију по службеној дужности 3-0 (пар-форфе). Рок за регистрацију утакмице на коју је уложена жалба продужава се до доношења одлуке по жалби односно до правоснажности те одлуке.

11 УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА Члан 30. Пласман клубова на табели одређује се збиром освојених бодова. Победа у утакмици Сремске фудбалске лиге вреднује се са три бода, а нерешен резултат са два по један бод сваком тиму. Табела Сремске фудбалске лиге: место (пласман), назив клуба, број одиграних утакмица, број победа, нерешених и изгубљених утакмица, број датих и примљених погодака (гол разлика) и број бодова. Уколико тимови освоје исти број бодова одлучује разлика између датих и примљених голова. У случају да је разлика једнака боље место на табели заузима тим који је постигао више голова, а ако су постигли исти број голова одлучује резултат међусобних сусрета. Ако је и резултат међусобних сусрета исти (једнак број освојених бодова и постигнутих голова у гостима) пласман ће се одредити жребом. Изузетно, ако је реч о месту које одлучује првака, као и о месту које одлучује о преласку у виши или нижи степен такмичења укључујући и утакмице доигравања (квалификације, бараж и слично), у случају да два или више тимова имају исти збир освојених бодова, пласман на табели одређује се на основу додатне помоћне табеле од резултата који су постигнути у међусобним утакмицама. Пласман на додатној (помоћној табели, утврђује се збиром освојениох бодова, ако је збир бодова једнак, одлучује разлика између датих и примљених голова, ако је и ова разлика једнака, одлучује већи број постигнутих голова у гостима (када су у питању два клуба), односно већи број постигнутих голова (када су у питању три или више клубова). Ако се ни на овакав начин не може одредити пласман онда се одигравају утакмице између заинтересованих тимова, и то: - две утакмице по двоструком куп систему, ако су у питању два клуба. - три утакмице по једноструком бод систему на неутралном терену, ако су у питању три клуба. - потрабан број утакмица по једноструком куп систему, на неутралном терену, ако су у питању 4 или више клубова. Уколико се са тим сагласе заинтересовани клубови, уместо одигравања ових утакмица, питање победника може се утврдити и жребом, који спроводи надлежни такмичарски орган. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ Члан 31. О дисциплинским прекршајима играча, стручних и спортских радника у клубовима Сремске фудбалске лиге, одлучује надлежни орган из члана 6. ових Пропозиција. Искључени, удаљени или пријављени играч односно стручни или спортски радник дужан је да се после утакмице јави делегату ради саслушања. Уколико наведена лица не поступе у смислу одредбе из претходног става или, у року од три дана од дана одигравања утакмице, не доставе изјаву дисциплинском органу сматраће се да су саслушани.

12 Члан 32. На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под суспензијом, казном забране играња и аутоматском казном због добијених 4, 6, 8. итд. опомена. Играч издржава аутоматску казну забране играња након добијања 4 (четири) опомене. Аутоматску казну забране играња једне првенствене утакмице насталу због добијене 4 (четири) опомене, играч издржава на првој наредној првенственој утакмици. Након оствареног бонуса од 4 (четири) утакмице и паузе, играч следећу казну забране играња издржава после две опомене, а потом после сваке друге опомене издржава се аутоматска казна забрана играња на једној утакмици. Играчу који је завршио првенство са једном, две, три, пет, итд. опомена, а његов клуб наступа на утакмицама баража, или из било ког разлога наставља такмичење, опомене и аутоматска казна забрана играња после добијених 4, 6, 8 итд. опомене се не бришу, већ играч са њима започиње утакмице баража или наствка такмичења. Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону, као ни аутоматска казна забране играња после добијених 4,6, 8. итд. опомена изречена у последњем колу или последњој утакмици претходне такмичарске сезоне. Ако играч на утакмици добије дисциплинску меру опомену и на истој буде искључен због добијања друге опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а опомене се не евидентирају. Опомене изречене у такмичењу Сремске лиге током исте такмичарске сезоне, као и аутоматска казна забране играња због изречених 4, 6, 8 итд. опомена преносе се из клуба у клуб само ако играч у току исте такмичарске сезоне пређе у клуб истих лига, осим по завршетку такмичарске сезоне. Члан 33. Клубови су дужни да воде евиденцију опомена својих играча. Регистрација опомена играча објављује се у службеном билтену руководства такмичења. Играч уписан у записник утакмице, без обзира да ли је улазио у игру није издржао аутоматску казну. Играч који треба да издржава и казну забране играња одређеног броја утакмица и аутоматску казну прво издржава казну забране играња, а затим аутоматску казну и нема право да бира утакмицу на којој ће издржати аутоматску казну. ЗАБРАНА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА НА ОДРЕЂЕНОМ ИГРАЛИШТУ Члан 34. Клуб (тим) кажњен забраном играња утакмица на одређеном игралишту или игралиштима одређеног подручја дужан је да, најкасније три дана пре распоредом утврђеног термина одигравања утакмице, такмичарском органу пријави игралиште регистровано за утакмице подручног или вишег степена такмичења на којем ће се

13 одиграти утакмица, стим да игралиште мора обавезно бити на ПОДРУЧЈУ ПФС Срем. Забрана одигравања утакмице примењује се на сва игралишта на територији општине фудбалског савеза којем припада клуб и на друга игралишта удаљена најмање 30 километара од седишта кажњеног клуба односно од игралишта места прекршаја. Гостујући клуб мора бити обавештен о месту одигравања утакмице најкасније 48 часова пре времена утврђеног за почетак утакмице. Казна забране одигравања утакмица на одређеном игралишту односи се на првенствене и куп утакмице тима (селекције) који је проузроковао изрицање такве дисциплинске мере. ЗАБРАНА НАСТУПАЊА СУСПЕНДОВАНОГ КЛУБА Члан 35. Суспендовани клуб односно тим не може наступати на јавној утакмици. Све неодигране утакмице у време суспензије регистроваће се службеним резултатом 3-0 у корист противника, осим када је суспензија изречена ради утврђивања материјалне истине неопходне за доношење одлуке о неком спорном случају. По доношењу коначне одлуке клуб је дужан да одигра утакмице према распореду који утврди надлежни такмичарски орган. ПРЕДАВАЊЕ УТАКМИЦЕ Чл. 36 Клуб који неоправдано не дође на утакмицу губи је са 3:0 (пар форфе) и кажњава се према одредбама ДП ФСС. Клуб који не наступи на утакмици са најбољим саставом, 2 и више пута наступа са недовољним бројем играча, мање од 11, и намерно прекида предаје утакмице пре завршетка биће процесуиран сходно дисциплинском правилнику и обавезама фер-плеја и Правилника о такмичењу ФСС и ових пропозиција. Чл. 37 Клуб који у току такмичења два пута неоправдано не одигра утакмице, искључује се из даљег такмичења и подлеже одговорности по одредбама ДП ФСС. Чл. 38 Поред тога клуб је дужан да надокнади следеће трошкове другом клубу, према рачунима, који се утврђују на следећи начин: путне трошкове за 25 лица, ако је реч о клубу који је гостовао, односно ефективне трошкове око организовања утакмице (припрема стадиона, трошкови суђења и делегата, организација редарске службе, службе обезбеђења, за штампање улазница и сл.).

14 Чл. 39 Образложени захтев са спецификацијом трошкова чију накнаду тражи, са документацијом клуб је дужан да достави у два примерка, најкасније у року од 5 дана од дана када противник није дошао на утакмицу. Захтеви за надокнаду трошкова, који стигну после овог рока неће се узимати на разматрање. Одлуку о висини накнаде трошкова доноси комесар за такмичење. ОБНАВЉАЊЕ ЛИГА Члан 40. По завршетку такмичарске сезоне и утврђеног коначног пласмана клубова Сремске фудбалске лиге првопласирани тј. Првак Сремске лиге улази директно у ВФЛ ЈУГ а другопласирани клуб Сремске лиге игра бараж утакмицe са трећепласираним клубом Градске фудбалске лиге Нови Сад, а трећепласирани клуб Сремске лиге игра бараж утакмицe са другопласираним клубом Градске фудбалске лиге Нови Сад. Победници из првих бараж утакмица играју две утакмице за улазак у ВФЛ ЈУГ где улази победник завршне бараж утакмице. У Сремску фудбалску лигу по завршетку сезоне 2019/2020. улазе првопласирани клубови из Међуопштинске фудбалске лиге Запад и Исток а другопласирани клубови Међуопштинске фудбалске лиге Запад и Исток играју бараж у две утакмице за 1(једно) место за улазак у Сремску лигу. Утакмице баража се играју у недељу-недељу по завршетку првенства, извлачи се домаћинство где је првоизвучени клуб домаћин. У случају идентичног резултата(победе,број голова изводе се пенали без продужетака.). Из Сремске фудбалске лиге обавезно испада последње пласирани клуб, прелази у нижи ранг, а такође ако је потребно по пласману и онолико клубова да би био потребан број од 16 клубова ( после враћања клубова из ВФЛ ЈУГ који су изгубили статус као и клубова који су пласманом напредовали из МОЛ Срем). Члан 41. Кад клуб одустане од такмичења у току такмичарске сезоне из лиге у нижи степен такмичења прелази један клуб мање, али у сваком случају најслабије пласирани клуб (последњи) прелази у одговарајућу фудбалску лигу. Уколико се пре почетка такмичења из било којих разлога укаже слободно место у лиги, то место попуњава најбоље пласирани клуб из те лиге који је потиснут (испао) због испадања клубова из вишег ранга. Ако нема потиснутог клуба место попуњава најбољепласирани клуб из ниже лиге. ИО ПФС Срем полазећи од испуњавања услова за обављање стручнопедагошког рада и интереса развоја фудбала може донети одлуку о попуњавању независно од одредаба става 1. и 2. овог члана. Уколико се са одређеним клубом пре почетка првенства не може ступити у контакт или се дође до релевантних сазнања да се клуб неће такмичити ИО ПФС Срем ће у циљу очувања инегритета такмичења попунити лигу у складу са Пропозицијама такмичења.

15 ПРИЗНАЊА Члан 42. Подручни фудбалски савез Срем, по завршетку такмичарске сезоне, првопласираним клубовима у Сремској фудбалској лиги додељује пехаре у трајно власништво. ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ Члан 43. Приход од утакмица Сремске фудбалске лиге припада клубу домаћину организатору утакмице, а гостујући клуб на одигравање утакмице путује о свом трошку. Накнаде службеним лицима за обављање дужности исплаћује клуб домаћин, у складу са одлуком Извршног одбора ПФС Срем, а у случају не извршавања обавеза покреће се дисциплински поступак и не извршење до следеће утакмице и забрана одигравања наредне утакмице, а изузетно се може исплатити и у року од 72 сата и доставити потврду такмичарском органу у противном нема одигравања утакмице. Клуб који не измири новчане надокнаде службеним лицима ни после 72 сата од одигране утакмице аутоматски је суспендован и не може играти наредну утакмицу. Суспензија клуба се аутоматски укида уплатом новчаних накнада службеним лицима и обавештавањем надлежног такмичарског органа. Уколико се утакмица не одигра службена лица имају право наплате само путних трошкова судије а делегат и таксу са дате утакмице. Ако надлежни орган одреди нови термин утакмице која није одиграна у редовном термину путне трошкове службених лица сноси клуб због ког је настала промена термина одигравња утакмица. Уколико клубови нису одговорни за померање термина утакмице трошкове сноси клуб домаћин (организатор утакмице). Клубови Сремске лиге организатору такмичења уплаћују накнаду за програмске активности према одлуци ИО ПФС Срем. Чланарину за играче (маркице), клубови регулишу у свом регистрационом савезу, а доказ о регулисаној чланарини мора бити уписан у фудбалској легитимацији играча. Клубови који нису измирили своје финансијске обавезе према ПФС Срем, другим савезима или организацијама, другим клубовима, тренерима и службеним лицима, према коначним одлукама надлежних органа, не могу започети такмичење у јесењем и пролећном делу такмичарске сезоне. Члан 44. Клубови учесници и непосредни организатори утакмице Сремске фудбалске лиге, осигуравају играче свих тимова који по том основу остварују права из осигурања. ПФС Срем није одговоран за било коју повреду која се догоди играчу, службеном лицу или гледаоцу нити за било коју материјалну штету причињену физичком лицу или клубу приликом одигравања утакмице.

16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН Члан 45. Одлуке органа руководства такмичења Сремске фудбалске лиге као и одлуке о распореду, месту, датуму одигравања и часу почетка утакмица и делегираним службеним лицима клубови, делегати и судије обавештавају се преко сајта Подручног фудбалског савеза Срем: На сајту се објављују резултати и одлуке о регистрацији утакмица, табела, евиденција јавних опомена играча. Одлуке првостепених органа за такмичење и дисциплински поступак и одлуке другостепеног органа Комисије за жалбе Извршног одбора Подручног фудбалског савеза Срем за жалбе као саопштења информације ће бити и достављене путем поште. Клубовима се посебно достављају одлуке првостепених органа са поуком о правном леку, осим одлука дисциплинског органа о кажњавању играча забраном играња одређеног броја утакмица и кажњавању других лица временском казном забране вршења функција мање од шест месеци и све коначне одлуке другостепеног органа. Клубовима се посебно достављају одлуке првостепених органа о суспензији препорученом пошиљком, телеграмом и то најмање 48 сати пре одигравања утакмице. Ако се пошиљка врати са доставницом која није оверена,а послата је на пријављену адресу клуба,председника,представника,тренера која је евидентирана пре почетка првенства и није званично промењена-оверена, после 24 часа Одлука ће бити објављена на званичном сајту ПФС Срем и на огласној табли ПФС Срем. По истеку три дана по објави на сајту и огласној табли одлуке су правоснажне. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 46. За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о фудбалским такмичењима, Дисциплинског правилника и других прописа Фудбалског савеза Србије Члан 47. Усвајањем ових Пропозиција престају да важе Пропозиције такмичења у Сремској фудбалској лиги и Међуопштинској фудбалској лиги Срем усвојене на Извршном одбору одржаном године. Члан 48. Ове Пропозиције примењиваће се од такмичарске 2019/2020 сезоне Дана: године. Председник ПФС Срем Велибор Катић с.р.

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 29 02. јун 2016. 1. Регистрација утакмица 29. кола ФК''банат'' ФК''Раднички'' (НП) 1-2 ФК''Раднички'' (Ш) ФК''Дунав''

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni RVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD REGISTARCIONI PRAVILNIK RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 2012.g. 1 Na osnovu Člana 32. Statuta Rvačkog Srbije, člana 102 Zakona o sportu i člana 2. Sportskih pravila Izvršni odbor Rvačkog

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

Microsoft Word - Bilten 05 TNS

Microsoft Word - Bilten 05 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 05 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIV БЕОГРАД, 01.07.2019. С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 01.07.2019. I КАДРОВСКА ПИТАЊА 1. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СЕЛЕКТОРА МУШКЕ ФУДБАЛСКЕ А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (изменe и допунe од 20.06.2018. и 24.02.2019.) ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2.

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - Bilten 04 TNS

Microsoft Word - Bilten 04 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 04 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

Pravilnik o takmicenju KSS

Pravilnik o takmicenju KSS ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ( усвојен 22.12.2017 и измене и допуне 20.06.2018.) - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА - 20.06.2018. На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2,

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗИМСКА, ЛЕТЊА, ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2014 ГОДИНУ. ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. УО ПСЦС донео је одлуку о Пропозицијама ПСЦС за 2014

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2017/2018 Sarajevo: juli/srpanj 2017.

Више

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbiachess.net serbiacf@verat.net УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Овим Упутством

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, 23.05.2016. godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

Raspis ekipnog prvenstva RH

Raspis ekipnog prvenstva RH Hrvatski kuglački savez Ilica 37/I, 10000 Zagreb Broj: 5.2/19-IO Zagreb, 13. travnja 2019. godine KUGLAČKIM KLUBOVIMA ŽUPANIJSKIM KUGLAČKIM SAVEZIMA ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ Raspis ekipnog prvenstvo RH

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE SRPSKIH LIGA (GRUPA CENTAR) ZA SEZONU 2018/2019. 1. SISTEM TAKMIČENJA 2. Ekipno prvenstvo Srbije u kuglanju za seniorke i seniore u sezoni 2018/2019 igra se po dvostrukom bod sistemu u disciplini

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем

Више

PROPOZICIJE TAKMI^EWA

PROPOZICIJE TAKMI^EWA КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ ЧЛАН 1. Прва мушка лига (у даљем тексту - 1.МЛ) је трећи ранг такмичења у

Више

Propozicije ženske lige

Propozicije ženske lige RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA CRNOGORSKIH LIGA ZA ŽENSKE EKIPE ZA TAKMIČARSKU 2018/2019. Podgorica, 07.09.2018. Na osnovu čl. 41. tač. 15. Statuta Rukometnog saveza Crne Gore,

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

Bilten nacionalnih takmičenja godina BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA GODINE rugbyserbia.com Page 1

Bilten nacionalnih takmičenja godina BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA GODINE rugbyserbia.com Page 1 BILTEN NACIONALNIH TAKMIČENJA 2016. GODINE rugbyserbia.com Page 1 Ragbi savez Srbije 11111 Beograd Sredačka br 2 PIB 100038863 e-mail serbiarugbyunion@gmail.com TAKMIĈENJA U ORGANIZACIJI RAGBI SAVEZA SRBIJE

Више

Slide 1

Slide 1 MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC Srbija, 34000 Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155 Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146 E-mail: ooskrag@ptt.rs ili

Више

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionici lige su: 1. SC MANDALINA 6. CIAK 2. MNK RUPE 7.TLM

Више

SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košar

SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košar SPORTSKO TAKMIČENJE U OKVIRU MANIFESTACIJE VIŠE OD PRAVA, BORSKO JEZERO 2019. Čl. 1 Teren i lopta PRAVILNIK BASKET 3 X 3 Utakmica se igra na 3x3 košarkaškom terenu na kome se nalazi 1 koš. Propisana površina

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona Pravilnik natjecanja Slavonske regije zapad za sezonu 2016 / 2017. SADRŽAJ 1. OPĆE ODREDBE 2. POSEBNE ODREDBE SUSTAV NATJECANJA SUSTAV PLAĆANJA (KOTIZACIJE I NAGRADE) DISCIPLINSKE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE

Више