ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Ред. бр Организациона јединица Електротехнички факултет Источно Са

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Ред. бр Организациона јединица Електротехнички факултет Источно Са"

Транскрипт

1 ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Ред. бр Организациона јединица Електротехнички факултет Источно Сарајево Педагошки факултет Бијељина Академија ликовних умјетности Требиње Економски факултет Пале Економски факултет Брчко Адреса и телефон Лукавица, Вука Караџића 30,, Тел. и факс: 057/ Бијељина, Семберских ратара бб, Тел: 055/ Требиње, Степе Степановића бб Тел: 059/ тел/факс: 059/ Пале,, Алексе Шантића 3, Тел: 057/ , , , факс: 057/ Брчко Студентска бр. 11 Тел: 049/ и 049/ Студијски програм, излазни профил и врста пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма Врста испита Напомена Дипломирани инжењер електротехнике- Аутоматика и електроника Аутоматика и електроника Електроенергетика Дипломирани инжењер електротехнике Електроенергетика Рачунарство и информатика Дипломирани инжењер електротехнике- 240 Рачунарство и информатика Разредна настава Дипломирани професор разредне наставе - Провјера говорних, физичких и 240 музичких способности Дипломирани васпитач предшколске дјеце - (елиминаторно), српски језик и Предшколско образовање 240 књижевност, тест из опште културе и информисаности. Техничко образовање и информатика Ликовна умјетност Економија Туризам и хотелијерство Економија Дипломирани професор техничког образовања и информатике Дипломирани ликовни умјетник Сликар Дипломирани ликовни умјетник Вајар Дипломирани ликовни умјетник -240 Графичар Дипломирани графички дизајнер Дипломирани економиста 240 Дипломирани економиста за туризам и хотелијерство 240 Дипломирани економиста 240 Тест из математике и физике Тест опште информисаности, цртање портрета по моделу, студија великог акта, сликање и слободна композиција и интервју са кандидатом Тест знања oпштег знања из економије Тест знања oпштег знања из економије, Социологија, Информатика и Економика предузећа Пријемни испит траје 3 дана Понијети папир за цртање формата не мањег од А3, уљане боје, угљен за цртање, селотејп, гумица, оловку, темпере, акрил, пастел Кандидат бира два предмета за полагање 6. Машински факултет Лукавица, Источно Сарајево, Вука Караџића 30, Тел: 057/ Машинство (Смјерови: Производно машинство, Енергетско процесно машинство и Машинске конструкције и развој производа) Диплпмирани инжењер машинства Производно машинство Дипломирани инжењер машинства Енергетско процесно машинство Дипломирани инжењер машинства Машинске конструкције и развој производа Медицинскифакултет Фоча Пољопривредни факултет Источно Сарајево 9. Правни факлтет Пале Фоча, Студентска 5, Тел: 058/ , , , Лукавица, Источно Сарајево, Вука Караџића 30, Тел: 057/ , Бијељина, Семберских ратара бб,тел:055/ Власеница,Светосавска бр.87 Тел:056/ Пале, Источно Сарајево, Алексе Шантића 3,Тел: 057/ , Медицина Доктор медицине-360 Тест из биологије и хемије Кандидати су Специјална едукација и рехабилитација Дипломирани логопед -240 Логопедија и сурдоаудиологија Дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор Развојни поремећаји По завршетку друге године студија студент се опредјељује за један од два модула Тест из биологије, психологије и социологије Здравствена њега Дипломирани медицинар здравствене његе Тест из биологије, хемије и здравствене његе Стоматологија Доктор стоматологије Тест из хемије и биологије Пољопривреда Шумарство (Власеница) Право Дипломирани инжењер пољопривреде Дипломирани инжењер шумарства Дипломирани правник Хемија и Биологија Хемија и Биологија Српски језик писмена обрада задате теме дужни приложити љекарско увјерење студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи. Право уписа на студијске програме имају кандидати који на пријемном испиту остваре најмање по 50 % тачних одговора из сваког теста појединачно (важи за све студијске програме ) и чија је просјечна оцјена из претходног образовања 3,00 и више (важи за студијске програме Медицина и Стоматологија. Источном Новом Сарајеву Бијељини Власеници Палама 1

2 Технолошки факултет Зворник Факултет пословне економије Бијељина Музичка академија Факултет за производњу и менаџмент Требиње Факултет физичког васпитања и спорта Пале Бијељина Семберских ратара бб Тел: 055/ Зворник, Каракај 34a. Тел: 056/ , Бијељина, Семберских ратара б.б., Тел: 055/ Лукавица, Источно Сарајево, Вука Караџића 30, Тел: 057/ Требиње, Степе Степановића бб, Тел: 059/ , Пале, Источно Сарајево, Стамбулчић 1 Тел: 057/ Хемијско инжењерство и технологија (Смјерови: Прехрамбена технологија, Хемијско процесно инжењерство и технологија, Инжењерство заштите животне средине и Заштита на раду и заштита од пожара) Биологија Пословна економија(смјерови: 1. Финансије, банкарство и осигурање; 2. Спољна трговина, порези и царине; 3. Пословна информатика.) Вокално инструментални Музико педагошко теоријски Индустријски менаџмент Индустријско инжењерство за енергетику Физичко васпитање Спорт - Прехрамбена технологија; - Хемијско процесно инжењерство и технологија; - Инжењерство заштите животне средине; - Заштита на раду и заштита од пожара. Дипломирани професор биологије 240 Дипломирани економиста 240 дипломирани музички умјетник 240 Соло-пјевач, дипломирани музички умјетник 240 Пијаниста, дипломирани музички умјетник 240 Акордеониста, дипломирани музички умјетник 240 Виолиниста, дипломирани музички умјетник 240 Виолиста, дипломирани музички умјетник 240 Флауитиста, дипломирани музички умјетник 240 Гитариста дипломирани композитор 240 дипломирани музички умјетник 240, Музички педагог дипломирани музички умјетник 240 Црквени музичар (педагог, појац и диригент црквеног хора) Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику Дипломирани професор физичког васпитања -240 Дипломирани тренер (дипл. тренер кошарке, дипломирани тренер одбојке, дипломирани тренер рукомета, дипломирани тренер фудбала, дипломирани тренер каратеа, дипломирани тренер џуда, дипломирани тренер алпског скијања, дипломирани тренер нордијског скијања и дипломирани тренер спортске рекреације, дипломирани тренер атлетике) -180 или Хемија или Физика (по избору кандидата) Биологија и Хемија Принципи економије,, Социологија, Економика предузећа, Статистика, Информатика Солфеђо (писмени и усмени) и Главни предмет Смјер за ОМП : Солфеђо (писмени и усмени), Хармонија са хармонском анализом, Клавирски практикум, Смјер за црквену музику и појање: Солфеђо усмени, Клавирски практикум Провјера физичких способности и склоности по правилнику о упису студената у прву годину студија. За упис на прву годину студија потребно је да кандидат посједује ЗДРАВСТВЕНИ И ТЈЕЛЕСНИ СТАТУС који ће омогућити несметано похађање практичне наставе и припремање (полагање) практичних (кретно-спортских) садржаја испита. Бијељини Квалификациони испит се полаже из два од шест наведених предмета Здравствена способност исказује се УВЈЕРЕЊЕМ О ЉЕКАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ за упис на Факултет физичког васпитања и спорта који се добије у Дому здравља. Кандидати код којих се утврди контраидикација за студирање на Факултету не могу приступити полагању пријемног испита. Ограничавајуће контраидикације су: Тјелесни недостаци (деформитети појединих дијелова тијела и равна стопала ); Оштећења чулног апарата (видног, слушног, апарата за равнотежу); Болести, насљедне болести урођене мане; Психонеурозе и Говорне мане и 2

3 Саобраћајни факултет Добој Филозофски факултет Пале Добој, Војводе Мишића 52,Тел. 065/ , 053/ , , Пале, Алексе Шантића 3 Тел: 057/ Факс: 057/ Саобраћај (Смјерови: Друмски и градски саобраћај, Жељезнички саобраћај, Логистика, Телекомуникације и поштански саобраћај, Информатика у саобраћају, Саобраћајнице Моторна возила, Ваздушни саобраћај) Историја Филозофија Социологија (смјерови Социологија и социјални рад) Новинарство Педагогија Српски језик и књижевност Енглески језик и књижевност Њемачки језик и књижевност Руски и српски језик и књижевност и физика - Друмски и градски саобраћај, - Жељезнички саобраћај, - Телекомуникације и поштански саобраћај, - Логистика, - Саобраћајнице, - Информатика у саобраћају, - Ваздушни саобраћај, - Моторна возила. Дипломирани професор историје 240 Дипломирани професор филозофије 240 Дипломирани социолог 240 Дипломирани социолог Социјални рад Дипломирани новинар 240 Дипломирани педагог 240 Дипломирани професор српског језика и књижевности 240 Дипломирани професор енглеског језика и књижевности 240 Дипломирани професор њемачког језика и књижевности 240 Дипломирани професор руског и српског језика и књижевности-240 Дипломирани професор математике и физике 240 и усмени испит из историје (елиминаторан) Тест опште културе (елиминаторан) и усмени испит из филозофије Тест опште информисаности (елиминаторан) и усмени испит из социологије и тест опште информисаности (елиминаторан) и тест знања из педагогије (елиминаторан) Тест из српског језика (елиминаторан) и тест из књижевности Тест из српског језика и књижевности и тест знања из енглеског језика (елиминаторан) Тест из српског језика и књижевности (елиминаторан) и тест знања из њемачког језика Тест из српског језика (елиминаторан) и тест из књижевности Писмени из математике 17. Православни богословски факултет Фоча 9. мај бр 6, Фоча Тел. +387(0)58/ , и рачунарство Психологија Кинески и енглески језик и књижевност Општа књижевност и библотекарство Општа књижевност и театрологија Географија ( смјерови Географија и Геопросторне основе животне средине) Политикологија и међународни односи (смјерови Политикологија и Међународни односи) Православна теологија Богословско пастирски Дипломирани професор математике и рачунарства 240 Дипломирани психолог 240 Дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности 240 Дипломирани компаративиста и библиотекар -240 Дипломирани компаративиста и теaтролог- 240 Дипломирани географ 240 Дипломирани географ аналитичар животне средине - дипломирани политиколог дипломирани политиколог међународни односи Дипломирани теолог-240 Дипломирани теолог Писмени из математике Тест знања (елиминаторан), тест менталних способности и тест опште културе и интервју Тест из српског језика и књижевности, тест знања из енглеског језика (елиминаторан) и тест опште информисаности Тест из српског језика, тест из књижевности (елиминаторан) и интервју Тест из српског језика, тест из књижевности (елиминаторан) и интервју и тест знања из географије (елиминаторни) тест опште информисаности (елиминаторан) и усмени испит из историје. Богословско историјски и тест опште културе пријемни испит на Богословском факултету у Фочи ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА Р.б Факултет/академија Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма 1. Електротехнички факултет 2. Економски факултет Брчко Аутоматика и електроника Мастер електротехнике 300 Електроенергетика Аутоматика и електроника Мастер електротехнике 300 Електроенергетика Рачунарска техника и информатика Мастер електротехнике 300 Рачунарство и информатика Маркетинг и менаџмент Финансијски и банкарски менаџмента Мастер економије Врста испита Нема пријемног испита Маркетинг и Стратегијски менаџмент (Студијски Програм Маркетинг и менаџмент) и Пословне финансије и Стратегијски менаџмент (Студијски програм Финансијски и банкарски менаџмент). Напомена Кандидати који су завршили академске студије првог циклуса на другим факултетима (изузев Економски факултет у Палама и Факултет пословне економије Бијељина) из сродног научног поља и стекли 240 ЕСТS бодова полажу пријемни испит из 3

4 3. Економски факултет Пале 4. Машински факултет И. Ново Сарајево 5. Правни факултет Пале Право Пољопривредни факултет Технолошки факултет Зворник Финансије Пословно управљање Макроекономија, реформе и бизнис Квантитативна економија Економски развој мастер економије Финансије мастер економије Пословно управљање мастер економије Макроекономија, реформе и бизнис мастер економије Квантитативна економија мастер економије Економски развој БиХ Туризам и хотелијерство мастер економије Туризам и хотелијерство Машинство са три смјера: - Производно машинство - Инжењерски дизајн и примијењена механика Термоенергетика и процесно машинство Сједи ште Пале Одјељ ење Бијељ ина Пољопривреда Шумарство Јавно Грађанско Кривично Јавно Грађанско Кривично Биљна производња Анимална производња Агроекономика и рурални развој Екологија и заштита шума Оснивање и газдовање шумама Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи Хемијско инжењерство и технологија (прехрамбено инжењерство и хемијско инжењерство) Мастер машинства 300 Производно машинство Мастер машинства 300 Инжењерски дизајн и примијењена механика Мастер машинства 300 Термоенергетика и процесно машинство Мастер права-300 Јавно Мастер права-300 Грађанско Мастер права-300 Кривично Mастер пољопривреде 300 Биљна производња Mастер пољопривреде 300 Анимална производња Mастер пољопривреде 300 Агроекономика и рурални развој Mастер шумарства Екологија и заштита шума Mастер шумарства Оснивање и газдовање шумама Mастер шумарства Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи Мастер прехрамбеног инжењерства 300 Мастер хемијског инжењерства 300 знања из туризма и хотелијерства по Нема пријемног испита пријемни испит израда есеја на задату тему из једне од три области : грађанско, кривично или јавно Тест општег знања из пољопривреде Нема пријемног испита наведених предмета У складу са Правилником о упису на други циклус студија који је донијет на Вијећу Факултета године уколико се за упис пријави више кандидата од броја предвиђеног конкурсом, биће организовано полагање пријемног испита Кандидати се рангирају на основу успјеха на 1. циклусу студија Факултет физичког васпитања и спорта Пале Факултет за производњу и менаџмент Требиње Музичка академија Факултет пословне економије Бијељина Физичко васпитање Спорт Индустријски менаџмент Индустријско инжењерство за енергетику Вокално-инструментални Музичко педагошко теоријски Међународна економија Финансије, банкарство и осигурање Дигитална економија Мастер физичког васпитања 300 Мастер спорта 300 Мастер спортске рекреације 300 Мастер индустријског инжењерства и менаџмента 300 ЕСТS Мастер индустријског инжењерства за енергетику 300E CTS Мастер соло пјевања 300 Мастер клавира Мастер хармонике Мастер виолине Мастер виоле Мастер флауте-300 Мастер гитаре Мастер музичке педагогије -300 Мастер композиције Мастер црквеног појања-300 Мастер економије Међународна економија Мастер економије Финансије, банкарство и осигурање Мастер економије Дигитална економија Тест провјере знања из ибласти: ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СПОРТА СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ Писмени, Индустријско инжењерство и менаџмент Писмени, Индустријско инжењерство за енергетику Пријемни испит из главног предмета Пријемни испит из главног предмета (израда клаузурног рада на задату тему и усмена одбрана) Спољнотрговинско пословање, Међународни маркетинг Банкарство, Осигурање Електронско пословање, Управљачки информациони системи Кандидат се провјерава из области коју уписује Кандидат бира један од два понуђена предмета за полагање 4

5 Електронско пословање, Управљачки информациони системи Саобраћајни факултет Добој Филозофски факултет Пале Академија ликовних умјетности Требиње Педагошки факултет Бијељина Саобраћај Смјерови: Друмски и градски саобраћај, Жељезнички саобраћај, Телекомуникације, Логистика, Поштански саобраћај Историја Филозофија Социологија Новинарство Педагогија Српски језик и књижевност Руски и српски језик и књижевност Општа књижевност и библиотекарство и физика и рачунарство Енглески језик и књижевност Психологија Кинески језик и књижевност Географија Ликовна умјетност Разредна настава Предшколско васпитање-120 Предшколско васпитање-60 ЕCTS Мастер саобраћаја Друмски и градски саобраћај, Мастер саобраћаја Жељезнички саобраћај, Мастер саобраћаја Поштански саобраћај, Мастер саобраћаја Телекомуникације, Мастер саобраћаја Логистика мастер историје 300 мастер филозофије 300 мастер социологије 300 мастер комуникологије 300 мастер педагогије 300 мастер српског језика и књижевности 300 мастер руског и српског језика и књижевности 300 мастер библиотекарства 300 мастер компаративне књижевности 300 мастер математике 300 мастер физике 300 мастер математике 300 мастер информатике 300 мастер енглеског језика и књижевности 300 мастер психологије 300 мастер кинеског језика и књижевности -300 мастер географије 300 Мастер графике -300 Мастер сликарства -300 Мастер вајарства 300 Мастер грaфичког дизајна -300 Мастер разредне наставе Мастер предшколског васпитања Мастер предшколског васпитања Квалификациони испит Провјера знања из научних области првог. Литература је кандидатима доступна из силабуса првог циклуса студија, објављених на сајту факултета. Пријемни испит се реализује у форми интервјуа са кандидатом. Кандидат је дужан да пред Комисијом презентује досадашњи рад, образложи предлог теме и одговори на питања Комисије. Кандидат је дужан да прије приступања на пријемни испит достави комисији на увид : Портфолио ( радови из уже области за коју конкурише/ фото,видео, CD.) биографске податке и податке о излагачкој дјелатности, предлог теме дипломског рада (са назнаком предложеног ментора) Провјера из области Методике наставе српског језика и књижевности, Методике наставе математике, Методике наставе ПиД, Методике наставе ликовног васпитања, Методике наставе физичког васпитања и Методике наставе музичке културе Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком, Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком Кандидат полаже квалификациони испит из стручних предмета са I циклуса студија зависно од излазног профила Информатика у образовању Мастер информатике у образовању Православни Богословски факултет Фоча Теологија Међурелигијски студиј и изградња мира Мастер теологије-300 Мастер међурелигијског студија и изградње мира 300 Богословско историјски и тест опште културе Богословскоисторијски и тест опште културе пријемни испит на Богословском факултету у Фочи 5

6 Здравствена њега Мастер здравствене његе-300 Кандидати се рангирају у складу са правилима студирања на 2.циклусу студија, без полагања квалификационг испита Мастер студије здравствене његе може уписати студент који је положио све испите и одбранио рад на академским студијама здравствене његе које се вреднују са 240 ЕСПБ. 17. Медицински факултет Фоча Специјална едукација и рехабилитација -Логопедија и сурдоаудиологија -Развојни поремећаји Мастер логопедије Логопедија и сурдоаудиологија Мастер развојних поремећаја-300 -Развојни поремећаји Кандидати се рангирају у складу са правилима студирања на 2.циклусу студија, без полагања квалификационг испита Кандидати се рангирају у складу са правилима студирања на 2.циклусу студија, без полагања квалификационг испита Мастер студије може уписати кандидат који је завршио академске студије првог циклуса студија Специјалне едукације и рехабилитације које се вреднују са 240 ЕЦТС, и у току којих је положио следеће испите: Општа логопедија, Фонетика, Артикулацијско-фонолошки поремећаји, Развојни говорнојезички поремећаји, Поремећаји гласа, Поремећаји гласа, Поремаћаји течности говора, Афазиологија, Поремећаји читања и писања, Аугментативна и алтернативна комуникација, Поремећаји комуникације код трауматског оштећења мозга. Мастер студије може уписати кандидат који је завршио академске студије првог циклуса студија Специјалне едукације и рехабилитације које се вреднују са 240 ЕЦТС. 6

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

broj 120.indd

broj 120.indd ПРИЛОГ 1. ЛИСТА СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ЛИЦЕНЦИРА- НИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 1. Област образовања: ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017.

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Укупно На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15,

Више

Konkurs-2018

Konkurs-2018 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/1, 14/11, 84/12, 18/13, 44/15, 9/16 и 31/18), Одлуке Владе Републике Српске, број: 4/1-12-2-168/18 од 3.5.218.

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш тел: факс: декан: i

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш тел: факс: декан: i Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш тел: +381 18 522 396 факс: +381 18 513 272 декан: +381 18 245 379 e-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН ЗА ПРИМЕЊЕНЕ

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Хемијска технологија Биотехнолошко прехрамбени електронике Организација предузећа 09.02. / 23.02. 27.04. 27.06. / 13.07. 12.09. / 26.09. 17.10. 9:00 I * испита вриједи за све испитне

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Датум: 03

Датум:   03 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину Крагујевац,

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април 2013. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА АКАДЕМСКУ ГОДИНУ 2018/19 Ниш, септембар

MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА АКАДЕМСКУ ГОДИНУ 2018/19 Ниш, септембар MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА АКАДЕМСКУ ГОДИНУ 2018/19 Ниш, септембар 2018. 1 САДРЖАЈ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАКУЛТЕТA УМЕТНОСТИ У НИШУ... 3 ДЕПАРТМАН ЗА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ... 4 Студијски програм - Сликарство

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА П Р А В И Л Н И К О УПИСУ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА I Основне одредбе Члан 1. Овим Правилником утврђује се основ рангирања кандидата

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: /18 Датум, 5. децембар године РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурс

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: /18 Датум, 5. децембар године РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурс РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 02-67- 45/18 Датум, 5. децембар 2018. РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2018/2019.

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA II. CIKLUS STUDIJA Član 1. Ovim Pravilnikom regulišu se obim (broj predmeta) i sadržaj (program

PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA II. CIKLUS STUDIJA Član 1. Ovim Pravilnikom regulišu se obim (broj predmeta) i sadržaj (program PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA II. CIKLUS STUDIJA Član 1. Ovim Pravilnikom regulišu se obim (broj predmeta) i sadržaj (programski zahtjevi) polaganja kvalifikacionog ispita za upis

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

OAS инфо.xlsx

OAS инфо.xlsx Назив студијског програма: Ликовне уметности Врста студија: Основне академске студије Дужина трајања студија: 4 године Обим студија изражен у ЕСПБ бодовима: 240 Стручни назив: Дипломирани ликовни уметник

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА за

Више