НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018."

Транскрипт

1 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај. Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд,. мај.

2 Даме и господо, поштовани представници медија, драге колеге, Добро дошли на презентацију мајског Извештаја о инфлацији, током које ћемо вам представити актуелна макроекономска кретања, наше нове пројекције и одлуке монетарне политике. Ниски инфлаторни притисци, уз усидрена инфлациона очекивања, наставак фискалног суфицита у условима високог раста бруто домаћег производа, и раст кредитне активности, уз даљи пад учешћа проблематичних кредита На почетку, дала бих генералну оцену да су економска кретања и у протеклим месецима ове године била повољна, а наставак позитивних трендова очекујемо и у остатку године. Пре свега, истиче се раст бруто домаћег производа, који је, према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, у првом тромесечју. знатно убрзан, на,% међугодишње. На повољну структуру његових извора указују убрзани раст инвестиција и активност у производним секторима, пре свега у грађевинарству и прерађивачкој индустрији. У складу с нашим очекивањима, током прва четири месеца ове године бележи се и знатно успоравање међугодишње инфлације, првенствено због базног ефекта, односно изласка једнократних поскупљења појединих производа и услуга с почетка. из обрачуна међугодишње инфлације. У априлу је раст потрошачких цена износио,% међугодишње, уз базну инфлацију од,% међугодишње, што је ниже од наших очекивања која смо изнели у фебруарском Извештају о инфлацији. Разлог томе су пре свега ниже увозне цене од очекиваних и ниски трошкови у производњи хране. Уз нижа инфлациона очекивања, то потврђује да су инфлаторни притисци додатно снижени од почетка ове године. У првом тромесечју настављена су и позитивна фискална кретања, уз фискални суфицит од,% бруто домаћег производа, који се бележи у условима убрзања раста, веће профитабилности привреде, позитивних тенденција на тржишту рада и веће ефикасности наплате пореза. Посматрано по структури, приходи су повећани пре свега по основу акциза, издвојених доприноса за социјално осигурање и пореза на добит, док у структури расхода, као изузетно позитивно оцењујемо раст капиталних расхода. Повољан фискални резултат омогућен је и смањењем трошкова камата у условима мањих потреба државе за задуживањем, ублажавања монетарне политике Народне банке Србије и ниске премије ризика земље. У области економских односа са иностранством, текући дефицит је смањен за,% међугодишње, у условима двоцифреног раста извоза робе и услуга, као и двоцифреног раста увоза услед повећаних потреба привреде за опремом и средствима за репродукцију. На финансијском рачуну, посматрано по структури, и даље се бележи висок нето прилив страних директних инвестиција, који је виши за око % међугодишње, а који је појачан и нето приливом по основу портфолио инвестиција. Процењујемо да ће нето прилив страних директних инвестиција за целу годину бити на нивоу од око, милијарди евра. Од почетка године бележи се и убрзање раста кредитне активности, на,% међугодишње у марту, које је подржано ефектима претходног ублажавања монетарне политике, растом економске активности и опоравком тржишта рада. То је, уз активности на решавању питања проблематичних кредита, допринело наставку смањења њиховог учешћа у укупним кредитима, на 9,% у марту. То су укратко изложена кретања која су обележила прво тромесечје. Наставак позитивних трендова очекујемо и у остатку године. На то указују и наше нове пројекције, према којима ћемо

3 Зона евра Немачка Италија САД Русија Кина инфлацију одржати на ниском нивоу и у наредне две године, при постојећим претпоставкама. Када је реч о пројекцији раста економске активности, ценимо да су мере економске политике добро одмерене и да су створиле основу за одрживо убрзање раста бруто домаћег производа од око,% у. и у 9. години. Такође, сматрамо и да постоје основе да би раст ове године могао бити и бржи. Графикон. Пројектована инфлација (међугодишње стопе, у %) Графикон. Пројекција раста БДП-а (међугодишње стопе, у %) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Неизвесност из међународног окружења потиче пре свега с робног и финансијског тржишта. Кретања у међународном окружењу од претходног извештаја обележили су додатно поправљени изгледи за глобални привредни раст, задржавање ниских инфлаторних притисака упркос расту цена примарних производа, пре свега нафте, као и повећана дивергентност монетарних политика водећих централних банака. Иако недавно објављени подаци указују на то да је привредни раст зоне евра у првом тромесечју успорен, преовладавају оцене да је то успоравање привремено и да ће раст у овој години бити настављен сличном динамиком као у претходној. То би, поред повољних изгледа за раст и других важних трговинских партнера Србије, требало да допринесе даљем расту нашег извоза. Графикон. Ревизија прогноза реалног раста БДП-а за. и 9. годину МMФ-а (у %). (претходна пројекција) 9. (претходна пројекција). (нова пројекција) 9. (нова пројекција),,,,,,,9,, Извор: ММФ WEO Update (jануар ) и ММФ WEO (aприл ).,,, Графикон. Кретање БДП-а и показатеља економске активности зоне евра (тромесечне стопе) (у %) (у индексним поенима) - - БДП, дсз. (л.с.)* - EuroCoin (л.с.) Индикатор производне aктивности зоне евра (PMI) (д.с.) - Индекс економских услова у зони евра (ESI) (д.с.) I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I Извор: Eurostat, Markit Group, Banca d Italia и Европска комисија. * Прелиминарна процена Eurostat-a за Т. Док су прогнозе глобалног раста повољне, кретања на појединим тржиштима и даље карактерише неизвесност. На светском робном тржишту настављен је раст цена примарних производа, пре свега нафте, чија је цена у мају достигла долара по барелу, што је највиши ниво од новембра. године. На раст цене нафте утицао је снажан раст тражње, подстакнут убрзањем глобалног раста, као и фактори понуде, а пре свега ограничавање производње водећих извозника и

4 геополитичке тензије. Такође, од почетка године повећане су и цене примарних пољопривредних производа, али у мањој мери. Ипак, фјучерси и актуелне пројекције релевантних институција указују на то да, након овогодишњег раста, можемо очекивати стабилизацију светских цена примарних производа, а затим и њихов пад у 9. и. години. Полазећи од тога, не очекујемо знатније инфлаторне притиске по овом основу у средњем року. Међутим, имајући у виду високу волатилност цена нафте у претходном периоду, као и чињеницу да су ове цене тренутно за око % више на међугодишњем нивоу, оцењујемо да њихово кретање захтева опрезност у доношењу одлука монетарне политике и у наредном периоду. Графикон. Кретање цена нафте и бакра (просечне месечне цене, у USD) Цена нафте типа брент по барелу (лева скала) Фјучерси за нафту типа брент (лева скала) Цена бакра по тони (десна скала) Извор: Блумберг. Фјучерси за бакар (десна скала) Графикон. Цене примарних пољопривредних производа и њихових фјучерса (USD/t) Кукуруз Извор: CBOT - Chicago Boаrd of Trade. Пшеница Током првог тромесечја повећана је и неизвесност и волатилност на међународном финансијском тржишту. Различит карактер монетарних политика водећих централних банака додатно је повећан, уз и даље присутну неизвесност у погледу динамике њихове нормализације у наредном периоду, а тиме и у погледу кретања односа долара и евра и токова капитала према земљама у успону. Упркос томе, глобални финансијски услови још увек су повољни. Јачање домаћих фундамената као одговор на екстерне изазове Чињеница је да је екстерних изазова било и да ће их бити и у наредном периоду. На њих не можемо да утичемо, можемо само да ублажимо њихове ефекте. Због тога су структурна побољшања наше економије и смањена унутрашња и спољна неравнотежа били изузетно важни, јер је њима повећана наша отпорност на негативне утицаје глобалних фактора. У условима раста профитабилности привреде, позитивних тенденција на тржишту рада и веће ефикасности наплате пореза, повољна фискална кретања настављена су и у овој години, уз суфицит у првом тромесечју од,% бруто домаћег производа.

5 * 9.* Графикон. Фискална кретања (у % БДП-а) Графикон. Дефицит текућег рачуна и нето прилив СДИ (у % БДП-а) -, -, -, -,9, -, -, -, -, -, -, -,9, -,,9 -, -,, -, -, -, , Извор: Министарство финансија. Консолидовани резултат (д.с.) Плаћања камата (д.с.) Приходи (л.с.) Расходи (л.с.) * Пројекција НБС. Дефицит текућег рачуна Нето СДИ Повећана је и конкурентност наше привреде, која се огледа у расту извоза свих области прерађивачке индустрије (,% међугодишње), изузев прехрамбене, на коју се негативно одразила мања пољопривредна производња због суше у прошлој години. У чак од области прерађивачке индустрије бележи се висока двоцифрена стопа раста извоза у току првог тромесечја. Истовремено, убрзање раста инвестиција утицало је на већи увоз опреме и репроматеријалa, што је у највећој мери определило раст укупног увоза (,9% међугодишње). Такође, остварен нето прилив капитала у првом тромесечју у потпуности је покрио дефицит текућег рачуна, доприносећи наставку апрецијацијских притисака на девизном тржишту. У структуру прилива, наставља се висок прилив страних директних инвестиција, које бележе раст од око % на међугодишњем нивоу и које су и даље усмерене у извозно оријентисане секторе. Прилив страних директних инвестиција додатно је појачан и портфолио инвестицијама, у условима улагања нерезидената у петогодишње и десетогодишње динарске државне хартије од вредности. Нето прилив страних директних инвестиција, који за ову годину процењујемо на око, милијарди евра, обезбедиће пуну покривеност дефицита текућег рачуна, четврту годину заредом. Очекујемо да ће пуна покривеност текућег дефицита дугорочним екстерним изворима финансирања бити задржана и у наредним годинама, што ће подржати динамичан раст извоза у средњем року. Имајући то у виду, наша оцена је да је Србија остала на путу смањења екстерне неравнотеже у средњем року. Економска активност расте десето узастопно тромесечје, а у првом тромесечју ове године и изнад наших очекивања с почетка године У таквим условима, током првог тромесечја раст бруто домаћег производа се убрзава, и то бржом динамиком од очекивања која смо изнели у фебруарском Извештају о инфлацији. Према нашим проценама, кључни допринос убрзању привредног раста на,% међугодишње у првом тромесечју дале су инвестиције у фиксне фондове. Уколико се раст укупних инвестиција у основне фондове настави сличном динамиком и у остатку године, процењујемо да би њихово учешће у бруто домаћем производу достигло око %. То је једна од важних претпоставки за стварање основе за убрзање привредног раста у средњем року на око %. Имајући у виду даље унапређење пословног амбијента, повољне монетарне услове, убрзану реализацију инфраструктурних пројеката и позитивне трендове на тржишту рада, процењујемо да ће раст бити вођен домаћом тражњом, односно инвестицијама и потрошњом домаћинстава.

6 Такође, очекујемо да ће извоз задржати двоцифрене стопе раста, вођен инвестицијама из претходног периода и растом екстерне тражње. Због повећаног инвестирања, очекујемо и раст увоза опреме и репроматеријала. Графикон 9. Пројекција раста БДП-а (међугодишње стопе, у %) I II III IV I.. Даме и господо, драге колеге, II III IV I. * * * II III IV I 9. II III IV I. Закључила бих први део конференције оствареним и очекиваним кретањем инфлације и донетим одлукама монетарне политике. Међугодишње посматрано, инфлација је успорена од почетка године. Успоравање је било очекивано и изнето у претходним извештајима о инфлацији, при чему је темпо успоравања био већи од очекиваног. На то су утицале ниже увозне цене изражене у динарима услед ниске инфлације у међународном окружењу и апрецијације динара у претходном периоду, као и задржавање ниских трошкова у производњи хране. На то да су инфлаторни притисци остали ниски, указује и базна инфлација, која се у марту и априлу спустила на,% међугодишње, што је њен најнижи ниво откад се инфлација мери променом потрошачких цена. У односу на претходни Извештај о инфлацији додатно су смањена и краткорочна инфлациона очекивања финансијског сектора на,%, а привреде на,%, чимe и даље остају усидрена унутар граница циљаног коридора. То су кључни разлози због којих је нова средњорочна пројекција инфлације на нешто нижем нивоу од претходне. Графикон. Доприноси компоненти ИПЦ међугодишњој инфлацији (у процентним поенима) Цене воћа и поврћа Цене прехрамбених производа Цене непрехрамбених производа и услуга Регулисане цене Извор: РЗС и Цене нафтних деривата прерачун НБС. Потрошачке цене (у %) Графикон. Инфлациона очекивања месеци унапред (мг. стопе, у %) Привреда Финансијски сектор* Финансијски сектор - Блумберг Извор: Галуп, Ипсос/Нинамедија, Блумберг и НБС. * Агенције Ипсос и Галуп до децембра, агенција Нинамедија од децембра, агенција Ипсос од јануара.

7 Након овогодишњег минимума у априлу, у наредном периоду очекујемо да ће се инфлација постепено кретати ка циљу, при чему ће у овој години остати ближе доњој граници циља. Њено приближавање централној вредности циља од,% очекујемо у другој половини 9. године, а потом стабилно кретање око те вредности до краја периода пројекције. Имајући то у виду, очекујемо да ће инфлација остати ниска и стабилна и у наредном периоду. Другим речима, у средњем року, међугодишња инфлација ће се кретати у границама циља (, ±,%) до краја периода пројекције, тј. у наредне две године, чему ће допринети и постепен опоравак домаће тражње. И средњорочна очекивања финансијског сектора и привреде усидрена су на централној вредности циља Народне банке Србије. * * * Ублажавање монетарне политике у условима ниских инфлаторних притисака доприноси убрзању кредитне и економске активности, што се, уз активности на решавању проблематичних кредита, одражава и на пад њиховог учешћа испод преткризног нивоа. Пажљиво пратећи и анализирајући кретања у домаћем и међународном окружењу, оценили смо да очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, уз даље јачање домаћих фундамената, пружају могућност за додатно ублажавање монетарне политике. У складу с тим, у марту и априлу донели смо одлуке о додатном снижењу референтне каматне стопе за по базних поена, на %. То је уједно и њен најнижи ниво у режиму таргетирања инфлације. Њен оштар пад у периоду од започињања циклуса ублажавања монетарне политике (мај. године) имао је изражене ефекте на раст расположивог дохотка, доприносећи тиме бржем опоравку домаће тражње. Доносећи одлуке о даљем ублажавању монетарне политике, имали смо у виду не само то да је фебруарска средњорочна пројекција инфлације нижа од претходне пројекције и за ову, и за наредну годину већ и да су инфлаторни притисци након фебруарске пројекције додатно ослабили. С друге стране, опрезност у вођењу монетарне политике налагала је изражена неизвесност на међународном робном тржишту, пре свега по основу кретања цене нафте. Поред тога, опрезност је била нужна и због дивергентних монетарних политика Система федералних резерви и Европске централне банке. Ублажавање монетарне политике које је вршено у претходном периоду утицало је на знатан пад каматних стопа на динарске кредите у протеклих неколико година, односно на повољније услове финансирања. То је, уз ефекте раста економске активности, позитивне трендове на тржишту рада, појачану конкуренцију између банака, нижу премију ризика земље и ниске каматне стопе у зони евра доприносило даљем расту кредитне активности, који је, по искључењу ефекта девизног курса, у марту износио,% међугодишње. Притом, посматрано од почетка године, међугодишњи раст кредита привреди даље се убрзава (на,%), док је раст кредита становништву благо успорен (на,9%). У условима интензивних активности на решавању проблематичних кредита и раста кредитне активности, учешће проблематичних кредита у укупним кредитима од почетка примене Стратегије бележи знатан пад од, процентна поена, на 9,% у марту, чиме је пало испод преткризног нивоа. При томе, стање тих кредита је од почетка примене Стратегије више него преполовљено (пад од %), што недвосмислено указује на интензитет решавања овог питања.

8 Графикон. Кретање каматних стопа на новоодобрене динарске и евроиндексиране кредите привреди и становништву* (просечне пондерисане вредности, на годишњем нивоу, у %) Динарски кредити становништву (л.с.) Динарски кредити привреди (л.с.) Евроиндексирани кредити становништву (д.с.) Евроиндексирани кредити привреди (д.с.) * Искључени револвинг кредити, прекорачења по текућем рачуну и дуг по кредитним картицама. Графикон. Kредитнa активност и БДП (мг. стопе, у %) Укупно домаћи кредити* (л.с.) Укупно домаћи кредити*/** (л.с.) Реални БДП (д.с.) - I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Извор: НБС и РЗС. * Искључен ефекат промене девизног курса. ** Искључен ефекат отписа и продаје NPL од почетка. Гледајући унапред, и у наредном периоду одлуке о монетарној политици зависиће од наше процене утицаја домаћих фактора и фактора из међународног окружења на кретање инфлације у Србији. Према нашој процени, кључни ризици долазе из међународног окружења, због чега ћемо наставити да пажљиво пратимо и анализирамо кретања на међународном финансијском тржишту и на тржишту примарних производа, као и да оцењујемо њихов утицај на економска кретања у Србији. Графикон. Пројектована инфлација (међугодишње стопе, у %) Као и до сада, користићемо све наше инструменте како би инфлација у средњем року остала ниска и стабилна. Сматрам да је то, уз очување финансијске стабилности, најбољи начин на који централна банка доприноси одрживом привредном расту и јачању отпорности на изазове из окружења. Овим бих завршила своје уводно обраћање и реч бих дала колегама из Директората за економска истраживања и статистику да укратко представе наше нове пројекције инфлације и раста бруто домаћег производа. Од њих ћете чути да, и према новим пројекцијама, очекујемо да ћемо и у наредном периоду испунити наш основни законски циљ ценовну стабилност обезбеђењем ниске инфлације унутар граница циља, у условима убрзања раста бруто домаћег производа, који процењујемо на око,% у. и 9. години, а у средњем року на око %.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај 9. Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. мај 9. Зона евра Немачка Италија

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август 9. Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. август 9. Даме и господо, поштовани

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај 219. године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Републике Србије, захвалим на оценама и препорукама које

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 1 12. april 2019. April 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос 7. март 219. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 14. став 1. тачка 11) Закона о Народној банци

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb 3 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs U trećem kvartalu 1. inflacija je usporila i cene su u proseku pale za,3% - uglavnom zbog sezonskog pojeftinjenja neprerađene hrane (svežeg voća i povrća).

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 13 24. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Прво тромесечје 219. године Београд, јун 219. године ii Уводна напомена Извештај објављује се ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Макроекономска кретања у Србији Септембар 21. Одржање макроекономске стабилности Србија се за шест година трансформисала из економије коју је карактерисала стагнација раста и висока стопа незапослености

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 2 13. april 2018. April 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 10 21. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 213 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 213 август ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŢIŠTU 28. decembar 2015-08. januar 2016. Januar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 8. jul 19. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. novembar 9. decembar 2016. Decembar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 20 31. avgust 2018. Septembar 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u vezi sa članom 17. Zakona o budžetima u FBiH ( Službene

Више

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2010. Београд, мај 2010. Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије На крају првог тромесечја 2010. године укупан спољни дуг Републике

Више

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je 11 2. Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je najveći od početka godine. I pored toga što je rast BDP-a u Q3 osetno ubrzao u odnosu na prethodne

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. januar 8. februar 2013. Januar/februar 2013. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA

Више

PREDMET: MAKROEKONOMIJA

PREDMET: MAKROEKONOMIJA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA Akademska 2016/17 godina PREDMET: MAKROEKONOMIJA Nastavnik: doc. dr Mladen Ivić e-mail: ivic.mladen@gmail.com Osnovna literatura: Ivić, M., Mitić,

Више

Microsoft Word - 653_hr

Microsoft Word - 653_hr PBZ tjedne analize Broj 653, 10. lipnja 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar oslabio, kuna stabilna (str. 1) Kamatne stope mirovale (str. 2) Rast prometa i Crobexa na tjednoj razini (str. 2) Statistika

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

Kvartalni monitor br. 52 januar mart Privredna aktivnost Početak obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iz

Kvartalni monitor br. 52 januar mart Privredna aktivnost Početak obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iz Kvartalni monitor br. 52 januar mart 2018 11 2. Privredna aktivnost Početak 2018. obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iznosio je 4,6%, pa je ovo kvartal sa najvećim međugodišnjim

Више

Makroekonomski izgledi i izazovi

Makroekonomski izgledi i izazovi Makroekonomski izgledi i izazovi Boris Vujčić svibanj 219. Sve naglašeniji negativni rizici u međunarodnom okružju BDP (realne stope promjene, %) 216. 217. 218. 219. Aktualna projekcija Izvori: MMF ( WEO

Више

Microsoft Word - zadaci_21.doc

Microsoft Word - zadaci_21.doc 1. Devalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje Ē c) porast P d) smanjenje realnog deviznog tečaja 2. Revalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje P c) porast P* d) ništa od navedenog 3. AD krivulja

Више

Kvartalni monitor Br. 40 januar mart Privredna aktivnost U prvom kvartalu godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktiv

Kvartalni monitor Br. 40 januar mart Privredna aktivnost U prvom kvartalu godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktiv Kvartalni monitor Br. 40 januar mart 2015 11 2. Privredna aktivnost U prvom kvartalu 2015. godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktivnosti. Međugodišnji pad BDP-a iznosio je 1,8%, a pad

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2008-08. avgust 2008.) Podgorica, 13. avgust

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (31. mart 2008-04. april 2008.) Podgorica, 09. april

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Dokument okvirnog budžeta općine Tuzla

Dokument okvirnog budžeta općine Tuzla DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE TUZLA ZA PERIOD 2014. 2016.GODINA Tuzla, oktobar 2013. godine 2 Na osnovu člana 14. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Sl.novine Federacije BiH, br.19/06,

Више

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj Ekonomske osnove države i prava - VI Doc. dr Amina Nikolajev Efekti privređivanja Pokazatelji ekonomskog razvoja Determinante ekonomskog razvoja Značaj Potreba sinhronizacije procesa društvene reprodukcije

Више

Godišnji izveštaj 2018.

Godišnji izveštaj 2018. Godišnji izveštaj 2018. Godišnji izveštaj 2018. Sadržaj Najznačajniji finansijski pokazatelji 7 Pismo predsednika Upravnog odbora 8 Uvodna reč predsednika Izvršnog odbora 10 Makroekonomsko okruženje i

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

INA Group Strategic challenges facing INA and the 2010 FTE optimization program

INA Group  Strategic challenges facing INA and the 2010 FTE optimization program INA Grupa Rezultati i poslovanje u prvom tromjesečju 2012. Zagreb, travanj 2012. 1 Unatoč izazovnom vanjskom okruženju, INA Grupa ostvarila je snažne, stabilne rezultate u prvom tromjesečju 2012. u usporedbi

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 05.06.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 29.05.2017.- 02.06.2017. Tabela

Више

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FIN

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FIN CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 08.05.2017. godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA 01.05.2017.- 05.05.2017. Tablica

Више

3 maj-zadnja verzija

3 maj-zadnja verzija CRNA GORA DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA S M J E R N I C E ZA OCJENU PRIMJENE KRITERIJUMA FISKALNE ODGOVORNOSTI Podgorica, maj 2017. godine Sadržaj: I DIO FISKALNA POLITIKA I ODGOVORNOST (ZAKONSKI OSNOV)...

Више

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ

FINANCIJSKI REZULTATI ZA GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Služ FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2016. GODINU Kontakt: INA-Industrija nafte, d.d. Sektor korporativnih komunikacija, Zagreb Služba za odnose s javnošću E-mail: PR@ina.hr Press centar na www.ina.hr 1 INA u 2016.

Више

MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08

MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08 MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08 8.1. Globalna ekonomska kretanja Posljednja očekivanja MMF-a su da će globalna ekonomija u 2018. i 2019. godini rasti po stopi od 3,7%, što je manje za 0,2 p. p. za obje posmatrane

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (29. avgust 2016. 02. septembar 2016.) Podgorica,

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ 2018 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnja stopa rasta industrijske proizvodnje prema djelatnostima G02:

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. novembar 2015. 06. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. januar 2008-01. februar 2008.) Podgorica, 06. februar

Више

Banking Service Department

Banking Service Department ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО СЛУЖБА FRONT OFFICE Сарајево, 25.07.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 18.07.2016.- 22.07.2016. Табела

Више

Makroekonomska kretanja i prognoze ( )

Makroekonomska kretanja i prognoze ( ) Makroekonomska kretanja i prognoze godina IV broj srpanj 9. IZDAVAČ Hrvatska narodna banka Direkcija za izdavačku djelatnost Trg hrvatskih velikana, Zagreb Telefon centrale: /- Telefon: /- Telefaks: /-7

Више