БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/"

Транскрипт

1 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства грађана квалитетом пружања јавних услуга општинске управе, јавних предузећа, јавних установа и радом Скупштине општине Теслић. Теслић, Јануар године

2 Садржај Увод... 3 Задовољство услугама у ЈЛС у 2017 упоредни преглед... 4 РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЈАВНОГ МИЈЕЊА... 6 Карактеристике узорка... 6 Снабдијевање водом... 7 Цијена снабдијевања водом... 8 Прикупљање отпада и одвоз смећа... 8 Цијена прикупљања отпада и одвоз смећа... 9 Канализација Цијена канализације Квалитета услуге одржавања локалних путева (укључујући зимско) Редовност услуге одржавања локалних путева (укључујући зимско) Покривеност ЈЛС јавном расвјетом Квалитет јавне расвјете (освјетљења) Распрострањеност јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова Квалитет јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова Рад домова здравља / амбуланти Рад вртића / обданишта Рад цивилне заштите на спречавању посљедица природних катастрофа Рад центра за социјални рад Рад мјесних заједница Културна дешавања на територији ЈЛС Спортска дешавања на територији ЈЛС Приступ информацијама Укљученост у јавне расправе и дебате Оцјена постојећих механизама учешћа грађана Квалитет административних услуга у ЈЛС Брзина административних услуга у ЈЛС Љубазност особља у ЈЛС Знање особља у ЈЛС Цијене административних услуга у ЈЛС Директни пренос сједница ОВ/СО путем локалних ТВ и радио станица... 25

3 Редовни састанци одборника са грађанима Редовни термини за комуникацију Начелника са грађанима Интернет комуникација између грађана и служби ЈЛС Постојећи механизми учешћа грађана у дефинисању приоритета ЈЛС Жалбе (притужбе, приговори) према локалној власти Рјешавање жалби Припадност социјално угроженим групама Структура социјално угрожених испитаника у анкети Структура незапослених особа које су учествовале у анкети ДОДАТНА ПИТАЊА...31 Да ли вам је познато ко су одборници у Скупштини општине...31 Да ли сте икад ступили у контакт са одборником...32 Како оцјењујете рад Скупштине општине и одборника...32 Који сегмент рада Скупштине општине треба унаприједити...33 Да ли сматрате да би се оцјена СО требала редовно проводити...33 На који начин треба вршити оцјену...34 Кратка анализа анкете Увод Анкетирање грађана је проведено као активност ЈЛС, а у циљу процјене степена задовољства грађана квалитетом пружања јавних услуга општинске управе, јавних предузећа, јавних установа и радом Скупштине општине Теслић. Испитивање задовољства грађана пружањем јавних услуга спроведено је у периоду од до године, од 8:00 до 15:00 часова. Сам процес је осмишљен тако да је анкетирање извршено у шалтер сали општине, и то методом испитивања грађана који су управо користили услуге јавне управе. Укупан број анкетираних грађана износи тристотине (300). Анализирани су одговори којим испитаници изјављују да су задовољни или незадовољни услугама те су дати проценти испитаника/ца. Напомена: Збир задовољних и незадовољних испитаника/ца не износи увијек 10 јер се један дио испитаника/ца изјаснио да је или неутралан или да не зна. Из техничких разлога збирни табеларни приказ анализираних одговора у вези са радом Скупштине општине и одборника у Скупштини општине није могуће приказати. Због заокруживања подаци у графовима и у текстуалном опису графова могу се разликовати +/- 1% 3

4 Задовољство услугама у ЈЛС у 2017 и 2018 упоредни преглед 1 Графикон УП1: Процент испитаника/ца према задовољству услугама у ЈЛС 2017 године 10 97% 96% 93% % 8 81% 8 77% 76% 73% 73% 69% 3% 2% 5% 4% 6% 14% 13% 13% 61% 61% 59% 56% 56% 56% 52% 53% 45% 43% 41% 38% 22% 21% 27% 25% 28% 24% 19% 21% 21% 22% 25% 15% 8% Задовољни Незадовољни

5 Графикон УП1: Процент испитаника/ца према задовољству услугама у ЈЛС 2018 године 5

6 РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЈАВНОГ МИЈЕЊА 1 Карактеристике узорка Графикон ДЕМО1. Процентуална структура испитаника/ца према полу Женски Мушки Графикон ДЕМО2. Процентуална структура испитаника/ца по старости 1 Због заокруживања подаци у графовима и у текстуалном опису графова могу се разликовати +/- 1%

7 Графикон ДЕМО3. Процентуална структура испитаника/ца по географској припадности Снабдијевање водом Графикон П1.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П1 - Колико сте задовољни са снабдијевањем водом? 88% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно снабдијевањем водом док је 9% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са снабдијевањем водом су особе насељене у урбаним подручјима које су врло задовољне или задовољне у 94% случајева и особе старости од 56 и више година гдје је 91% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са снабдијевањем водом су особе насељене у руралним подручјима које су у 15% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе старости од 36 до 55 година које су у 13% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. 7

8 Цијена снабдијевања водом Графикон П2.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П2 - Колико сте задовољни са цијеном снабдијевања водом? 61% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно цијеном снабдијевања водом док је 23% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са цијеном снабдијевања водом су особе насељене у урбаним подручјима које су врло задовољне или задовољне у 66% случајева и особе које су социјално угрожене гдје је 63% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са цијеном снабдијевања водом су особе женског пола које су у 31% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе насељене у урбаним подручјима које су у 3 случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Прикупљање отпада и одвоз смећа Графикон П3.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П3 - Колико сте задовољни са прикупљањем отпада и одвозом смећа? % 13% 16% 2% 8

9 69% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно прикупљањем отпада и одвозом смећа док је 18% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са прикупљањем отпада и одвозом смећа су особе које су социјално угрожене које су врло задовољне или задовољне у 81% случајева и особе старости од 56 и више година гдје је 73% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са прикупљањем отпада и одвозом смећа су особе насељене у урбаним подручјима које су у 28% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе женског пола које су у 24% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Цијена прикупљања отпада и одвоз смећа Графикон П4.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П4 - Колико сте задовољни са цијеном прикупљања отпада и одвоза смећа? 5 54% 3 17% 22% 1 5% 2% 59% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно цијеном прикупљања отпада и одвоза смећа док је 24% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са цијеном прикупљања отпада и одвоза смећа су особе насељене у урбаним подручјима које су врло задовољне или задовољне у 71% случајева и особе мушког пола гдје је испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са цијеном прикупљања отпада и одвоза смећа су особе које су социјално угрожене које су у 3 случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе женског пола које су у 29% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. 9

10 Канализација 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% Графикон П5.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П5 - Колико сте задовољни са канализацијом? 5% 47% 38% 8% 2% 52% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно канализацијом док је 1 испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са канализацијом су особе насељене у урбаним подручјима које су врло задовољне или задовољне у 71% случајева и особе старости од 18 до 35 година гдје је 53% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са канализацијом су особе насељене у урбаним подручјима које су у случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе женског пола које су у 18% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Цијена канализације 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% Графикон П6.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П6 - Колико сте задовољни са цијеном канализације? 6% 45% 8% 1% 10

11 46% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно цијеном канализације док је 9% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са цијеном канализације су особе насељене у урбаним подручјима које су врло задовољне или задовољне у 71% случајева и особе старости од 18 до 35 година гдје је 44% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са цијеном канализације су особе које су социјално угрожене које су у 18% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе насељене у урбаним подручјима које су у 13% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Квалитета услуге одржавања локалних путева (укључујући зимско) Графикон П7.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П7 - Колико сте задовољни са квалитетом услуге одржавања локалних путева (укључујући зимско)? 53% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно услугом одржавања локалних путева (укључујући и зимско одржавање) док је испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са услугом одржавања локалних путеве (укључујући и зимско одржавање) су особе старости од 56 и више година које су врло задовољне или задовољне у 61% случајева и особе старости од 36 до 55 година гдје је 47% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са услугом одржавања локалних путеве (укључујући и зимско одржавање) су особе старости од 18 до 35 година које су у 64% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе насељене у руралним подручјима које су у 57% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. 11

12 Редовност услуге одржавања локалних путева (укључујући зимско) Графикон П8.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П8 Колико сте задовољни са редовношћу услуге одржавања локалних путева (укључујући зимско)? 47% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно редовношћу одржавања локалних путева (укључујући и зимско одржавање) док је 41% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са редовношћу одржавања локалних путева (укључујући и зимско одржавање) су особе старости од 56 и више година које су врло задовољне или задовољне у 52% случајева и особе које су социјално угрожене гдје је 44% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са редовношћу одржавања локалних путева (укључујући и зимско одржавање) су особе старости од 18 до 35 година које су у 61% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе женског пола које су у 59% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Покривеност ЈЛС јавном расвјетом Графикон П9.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П9 - Колико стe задовољни са покривеношћу ЈЛС јавном расвјетом 7 59% % 1 5% 7% 1% 12

13 63% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно покривеношћу ЈЛС јавном расвјетом док је 3 испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са покривеношћу ЈЛС јавном расвјетом су особе које су социјално угрожене које су врло задовољне или задовољне у 75% случајева и особе насељене у урбаним подручјима гдје је 67% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са покривеношћу ЈЛС јавном расвјетом су особе женског пола које су у 33% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе које нису социјално угрожене које су у 31% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Квалитет јавне расвјете (освјетљења) Графикон П10.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П1 - Колико сте задовољни са квалитетом јавне расвјете (освјетљења)? 78% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно квалитетом јавне расвјете (освјетљења) док је 14% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са квалитетом јавне расвјете (освјетљења) су особе које су социјално угрожене које су врло задовољне или задовољне у 81% случајева и особе насељене у урбаним подручјима гдје је 81% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са квалитетом јавне расвјете (освјетљења) су особе мушког пола које су у 16% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе старости од 36 до 55 година које су у 15% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. 13

14 Распрострањеност јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова Графикон П11.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П11 - Колико сте задовољни са распрострањеношћу јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова? 5 56% 3 28% 1 5% 7% 3% 62% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно распрострањеношћу јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова док је 31% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са распрострањеношћу јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова су особе насељене у руралним подручјима које су врло задовољне или задовољне у 71% случајева и особе старости од 56 и више година гдје је 65% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са распрострањеношћу јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова су особе које су социјално угрожене које су у 44% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе насељене у урбаним подручјима које су у случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Квалитет јавних зелених површина, игралишта и паркова Графикон П12.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П12 - Колико сте задовољни са квалитетом јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова? % 1 3% 9% 3% 14

15 63% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно квалитетом јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова док је 27% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са квалитетом јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова су особе насељене у руралним подручјима које су врло задовољне или задовољне у 72% случајева и особе старости од 36 до 55 година гдје је 68% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са квалитетом јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова су особе насељене у урбаним подручјима које су у 36% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе које су социјално угрожене које су у 31% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Рад домова здравља / амбуланти Графикон П13.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П13 Да ли сте задовољни са радом домова здравља / амбулантама? 8 75% % 1% Да Не Не зна Није одговорено 75% испитаника/ца је изјавило да је задовољно радом домова здравља / амбуланти док је 24% испитаника/ца одговорило да је незадовољно. Најзадовољнији са радом домова здравља / амбуланти су особе старости од 56 и више година које су задовољне у 83% случајева и особе мушког пола гдје је 77% испитаника/ца изјавило да је задовољно. Најнезадовољнији са радом домова здравља / амбуланти су особе старости од 36 до 55 година које су у 26% случајева изјавиле да су незадовољне, те особе старости од 18 до 35 година које су у 26% случајева изјавиле да су незадовољне. 15

16 Рад вртића / обданишта Графикон П14.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П14 - Да ли сте задовољни са радом вртића / обданишта? 97% испитаника/ца је изјавило да је задовољно радом вртића / обданишта док је 2% испитаника/ца одговорило да је незадовољно. Најзадовољнији са радом вртића / обданишта су особе насељене у урбаним подручјима које су задовољне у 76% случајева и особе старости од 18 до 35 година гдје је 72% испитаника/ца изјавило да је задовољно. Најнезадовољнији са радом вртића / обданишта су особе старости од 18 до 35 година које су у 3% случајева изјавиле да су незадовољне, те особе које су социјално угрожене које су у 3% случајева изјавиле да су незадовољне. Рад цивилне заштите на спречавању посљедица природних катастрофа Графикон П Процентуални удио испитаника према одговору на питање П15 - Да ли сте задовољни са радом цивилне заштите на спречавању посљедица природних катастрофа? % % 3% Да Не Не зна Није одговорено 16

17 76% испитаника/ца је изјавило да је задовољно радом цивилне заштите на спрјечавању посљедица природних катастрофа док је 21% испитаника/ца одговорило да је незадовољно. Најзадовољнији са радом цивилне заштите на спрјечавању посљедица природних катастрофа су особе старости од 56 и више година које су задовољне у 81% случајева и особе насељене у руралним подручјима гдје је 8 испитаника/ца изјавило да је задовољно. Најнезадовољнији са радом цивилне заштите на спрјечавању посљедица природних катастрофа су особе које су социјално угрожене које су у 33% случајева изјавиле да су незадовољне, те особе насељене у урбаним подручјима које су у 26% случајева изјавиле да су незадовољне. Рад центра за социјални рад Графикон П16.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П16 - Да ли сте задовољни са радом центра за социјални рад? Да Не Не зна Није одговорено 7 испитаника/ца је изјавило да је задовољно радом центра за социјални рад док је3 испитаника/ца одговорило да је незадовољно. Најзадовољнији са радом центра за социјални рад су особе старости од 56 и више година које су задовољне у 71% случајева и особе насељене у руралним подручјима гдје је 65% испитаника/ца изјавило да је задовољно. Најнезадовољнији са радом центра за социјални рад су особе које су социјално угрожене које су у 35% случајева изјавиле да су незадовољне, те особе старости од 36 до 55 година које су у 28% случајева изјавиле да су незадовољне. 17

18 Рад мјесних заједница Графикон П17.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П17 - Да ли сте задовољни са радом мјесних заједница? 57% 5 37% 3 1 Да Не Не зна Није одговорено 6% 57% испитаника/ца је изјавило да је задовољно радом мјесних заједница док је 37% испитаника/ца одговорило да је незадовољно. Најзадовољнији са радом мјесних заједница су особе женског пола које су задовољне у 64% случајева и особе старости од 18 до 35 година гдје је испитаника/ца изјавило да је задовољно. Најнезадовољнији са радом мјесних заједница су особе које су социјално угрожене које су у 7 случајева изјавиле да су незадовољне, те особе мушког пола које су у 48% случајева изјавиле да су незадовољне. Културна дешавања на територији ЈЛС? Графикон П18.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П18 - Да ли сте задовољни са културним дешавањима на територији ЈЛС? % 3 1 1% Да Не Не зна Није одговорено 18

19 79% испитаника/ца је изјавило да је задовољно културним дешавањима на територији ЈЛС док је испитаника/ца одговорило да је незадовољно. Најзадовољнији са културним дешавањима на територији ЈЛС су особе насељене у руралним подручјима које су задовољне у 84% случајева и особе старости од 18 до 35 година гдје је 83% испитаника/ца изјавило да је задовољно. Најнезадовољнији са културним дешавањима на територији ЈЛС су особе које су социјално угрожене које су у 31% случајева изјавиле да су незадовољне, те особе старости од 56 и више година које су у 29% случајева изјавиле да су незадовољне. Спортска дешавања на територији ЈЛС Графикон П19.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П19 Да ли сте задовољни са спортским дешавањима на територији ЈЛС? 8 испитаника/ца је изјавило да је задовољно спортским дешавањима на територији ЈЛС док је 19% испитаника/ца одговорило да је незадовољно. Најзадовољнији са спортским дешавањима на територији ЈЛС су особе старости од 18 до 35 година које су задовољне у 82% случајева и особе женског пола гдје је 8 испитаника/ца изјавило да је задовољно. Најнезадовољнији са спортским дешавањима на територији ЈЛС су особе које су социјално угрожене које су у 25% случајева изјавиле да су незадовољне, те особе мушког пола које су у 22% случајева изјавиле да су незадовољне. 19

20 Приступ информацијама Графикон П20.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П20 - Како бисте процијенили ваш приступ информацијама о јавним питањима, као нпр. буџету, јавној потрошњи, приоритетима развоја, новим инвестицијама, и сл.? 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% 12% Веома добро информисан" 41% Опћенито информисан" 44% Није информисан" 53% испитаника/ца је изјавило да је веома добро информисано или уопштено информисано када је у питању приступ информацијама о јавним питањима, као нпр. буџету, јавној потрошњи, приоритетима развоја, новим инвестицијама, и сл. док је 44% испитаника/ца одговорило да није информисано. Најинформисанији када је у питању приступ информацијама о јавним питањима, као нпр. буџету, јавној потрошњи, приоритетима развоја, новим инвестицијама, и сл. су особе насељене у урбаним подручјима које су веома добро информисане или уопштено информисане у 62% случајева и особе мушког пола гдје је 61% испитаника/ца изјавило да је веома добро информисано или уопштено информисано. Најнеинформисанији када је у питању приступ информацијама о јавним питањима, као нпр. буџету, јавној потрошњи, приоритетима развоја, новим инвестицијама, и сл. су особе које су социјално угрожене које су у 58% случајева изјавиле да нису информисане, те особе женског пола које су у 43% случајева изјавиле да нису информисане. 3% Није заинтересован" Не зна" Није одговорено Укљученост у јавне расправе и дебате Графикон П21.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П21 - У протекле двије године, колико пута сте се укључили у јавне расправе или дебате? 20

21 9 8 82% % 1 "Више од 2 пута" "1-2 пута" "Није се укључивао" 2% "Није упознат" "Није одговорено" 16% испитаника/ца је изјавило да се укључивало у протекле двије године, у јавне расправе или дебате док је 82% испитаника/ца одговорило да се није укључивало. Најактивнији када је у питању укључење, у протекле двије године, у јавне расправе или дебате су особе мушког пола које су биле укључене у 22% случајева и особе старости од 56 и више година гдје је 18% испитаника/ца изјавило да је било укључено. Најмање активни када је у питању укључење, у протекле двије године, у јавне расправе или дебате су особе које су социјално угрожене које су у 94% случајева изјавиле да се нису укључивале, те особе женског пола које се у 9 случајева нису укључивале. Оцјена постојећих механизама учешћа грађана Графикон П22.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П22 - Како бисте оцијенили постојеће механизме учешћа грађана у доношењу одлука за јавно добро? % 3 27% 1 4% "Одлично и транспарентно" "Добро" "Постоје, али само про-форме ради" 12% "Није упознат" "Није одговорено" 31% испитаника/ца је оцијенило добрим или одличним и транспарентним постојеће механизме учешћа грађана у доношењу одлука за јавно добро док је 58% испитаника/ца одговорило да они постоје само про-форме ради. Набоље су оцијенили постојеће механизме учешћа грађана у доношењу одлука за јавно добро особе старости од 18 до 35 година које су у их оцијенили добрим или одличним и транспарентним у 37% случајева и особе мушког пола гдје је 36% испитаника/ца механизме оцијенило добрим или одличним и транспарентним. 21

22 Најлошије су оцијенили постојеће механизме учешћа грађана у доношењу одлука за јавно добро особе насељене у урбаним подручјима које су у 64% случајева изјавиле да механизми постоје про-форме ради, те особе које су социјално угрожене које су у 63% случајева изјавиле исто. Квалитет административних услуга у ЈЛС Графикон П23А.1 Фреквенција испитаника према одговору на питање П23А - Да ли сте задовољни квалитетом услуге у ЈЛС? 7 61% 5 36% 3 1 1% 1% 1% 97% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно квалитетом услуге ЈЛС док је 2% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са квалитетом услуге ЈЛС су особе старости од 56 и више година које су врло задовољне или задовољне у 97% случајева и особе насељене у руралним подручјима гдје је 96% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са квалитетом услуге ЈЛС су особе старости од 36 до 55 година које су у 6% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе насељене у урбаним подручјима које су у 5% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Брзина административних услуга у ЈЛС Графикон П23Б.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П23Б - Брзина услуге 22

23 94% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно брзином услуге ЈЛС док је 4% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са брзином услуге ЈЛС су особе старости од 56 и више година које су врло задовољне или задовољне у 95% случајева и особе које су социјално угрожене гдје је 94% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са брзином услуге ЈЛС су особе старости од 36 до 55 година које су у 6% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе насељене у урбаним подручјима које су у 5% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Љубазност особља у ЈЛС 7 5 Графикон П23Ц.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П23Ц - Љубазност особља 63% % 2% 1% 93% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно љубазношћу особља ЈЛС док је 3% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са љубазношћу особља ЈЛС су особе старости од 36 до 55 година које су врло задовољне или задовољне у 94% случајева и особе старости од 56 и више година гдје је 94% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са љубазношћу особља ЈЛС су особе старости од 18 до 35 година које су у 1 случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе женског пола које су у 7% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. 23

24 Знање особља у ЈЛС Графикон П23Д.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П23Д - Знање особља % 3 27% 1 4% 5% 1% 9 испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно знањем особља ЈЛС док је 6% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. Најзадовољнији са знањем особља ЈЛС су особе које су социјално угрожене које су врло задовољне или задовољне у 10 случајева и особе старости од 56 и више година гдје је 95% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са знањем особља ЈЛС су особе насељене у урбаним подручјима које су у 8% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе старости од 18 до 35 година које су у 7% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Цијене административних услуга у ЈЛС Графикон П23Е.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П23Е - Цијена услуге 14% 7 8% 6% 2% 84% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно цијеном услуге ЈЛС док је 8% испитаника/ца одговорило да је незадовољно или врло незадовољно. 24

25 Најзадовољнији са цијеном услуге ЈЛС су особе старости од 56 и више година које су врло задовољне или задовољне у 87% случајева и особе мушког пола гдје је 86% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са цијеном услуге ЈЛС су особе женског пола које су у 18% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе насељене у урбаним подручјима које су у 15% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Директни пренос сједница СО путем локалних ТВ и радио станица Графикон П24А.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П24А - Директни пренос сједница СО путем локалних ТВ и радио станица "Веома добро" "Добро" "Неутрално" "Непостојеће" "Није упознат" "Није одговорено" Редовни састанци одборника са грађанима Графикон П24Б.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П24Б - Редовни састанци одборника са грађанима 35% 33% 3 25% 26% 22% 17% 15% 1 5% 1% "Веома добро" "Добро" "Неутрално" "Непостојеће" "Није упознат" "Није одговорено" 18% испитаника/ца је оцијенило добрим или веома добрим редовне састанке вијећника/одборника са грађанима док је 55% становника одговорило да не постоје или 25

26 да нису упознати са њима. Најбоље су оцијенили редовне састанке вијећника/одборника са грађанима особе које су социјално угрожене које су их оцијенили добрим или веома добрим у 25% случајева и особе старости од 36 до 55 година гдје је 22% испитаника/ца оцијенило на исти начин. Најлошије су оцијенили редовне састанке вијећника/одборника са грађанима особе старости од 56 и више година које су их оцијениле непостојећим или да нису упознате са њима у 7 случајева, те особе насељене у урбаним подручјима које су у случајева дале истовјетну оцјену. Редовни термини за комуникацију Начелника са грађанима? Графикон П24Ц.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П24Ц - Редовни термини за комуникацију Начелника са грађанима 5 49% % 15% 8% 15% "Веома добро" "Добро" "Неутрално" "Непостојеће" "Није упознат" "Није одговорено" 62% испитаника/ца је оцијенило добрим или веома добрим редовне термине за комуникацију Градо/начелника са грађанима док је 23% становника одговорило да не постоје или да нису упознати са њима. Најбоље су оцијенили редовне термине за комуникацију Градо/начелника са грађанима особе које су социјално угрожене које су их оцијенили добрим или веома добрим у 75% случајева и особе старости од 56 и више година гдје је 68% испитаника/ца оцијенило на исти начин. Најлошије су оцијенили редовне термине за комуникацију Градо/начелника са грађанима особе женског пола које су их оцијениле непостојећим или да нису упознате са њима у 29% случајева, те особе насељене у урбаним подручјима које су у 27% случајева дале истовјетну оцјену. 26

27 Интернет комуникација између грађана и служби ЈЛС Графикон П24Д.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П24Д - Интернет комуникација између грађана и служби ЈЛС 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% 6% 45% 23% "Веома добро" "Добро" "Неутрално" "Непостојеће" "Није упознат" "Није одговорено" 4% 22% 51% испитаника/ца је оцијенило добрим или веома добрим интернет комуникације између грађана и служби ЈЛС док је 26% становника одговорило да не постоје или да нису упознати са њима. Најбоље су оцијенили интернет комуникације између грађана и служби ЈЛС особе старости од 18 до 35 година које су их оцијенили добрим или веома добрим у 59% случајева и особе старости од 36 до 55 година гдје је 55% испитаника/ца оцијенило на исти начин. Најлошије су оцијенили интернет комуникације између грађана и служби ЈЛС особе старости од 56 и више година које су их оцијениле непостојећим или да нису упознате са њима у 53% случајева, те особе које су социјално угрожене које су у 5 случајева дале истовјетну оцјену. Постојећи механизми учешћа грађана у дефинисању приоритета ЈЛС Графикон П24Е.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П24Е - Постојећим механизмима учешћа грађана у дефинисању приоритета ЈЛС 35% 3 25% 29% 29% 3 15% 1 5% 2% "Веома добро" "Добро" "Неутрално" "Непостојеће" "Није упознат" "Није одговорено" 9% 27

28 31% испитаника/ца је оцијенило добрим или веома добрим постојеће механизме учешћа грађана у дефинисању приоритета ЈЛС док је 39% становника одговорило да не постоје или да нису упознати са њима. Најбоље су оцијенили постојеће механизме учешћа грађана у дефинисању приоритета ЈЛС особе старости од 36 до 55 година које су их оцијенили добрим или веома добрим у 35% случајева и особе мушког пола гдје је 34% испитаника/ца оцијенило на исти начин. Најлошије су оцијенили постојеће механизме учешћа грађана у дефинисању приоритета ЈЛС особе које су социјално угрожене које су их оцијениле непостојећим или да нису упознате са њима у 56% случајева, те особе старости од 56 и више година које су у 56% случајева дале истовјетну оцјену. Жалбе (притужбе, приговори) према локалној власти Графикон П25.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П25 - Да ли сте икада уложили жалбу (притужбу, приговор) према локалној власти, у било којем смислу? % 1 13% Да Не Није одговорено 13% испитаника/ца је позитивно одговорило на питање "Да ли сте икада уложили жалбу (притужбу, приговор) према локалној власти, у било којем смислу?" док је 87% испитаника/ца одговорило негативно. Најчешће су улагали жалбе особе које су социјално угрожене у 25% случајева и особе старости од 56 и више година гдје је 17% испитаника/ца изјавило да је улагало жалбе. Најрјеђе су улагале жалбу особе женског пола које су у 9 случајева изјавиле да нису улагале жалбу, те особе насељене у руралним подручјима које су у 89% случајева изјавиле да нису улагале жалбу. 28

29 Рјешавање жалби Графикон П26.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П26 - Да ли је локална власт на било који начин ријешила вашу жалбу? 86% 1 6% 8% Да Не Није се жалио/ла Није одговорено 6% испитаника/ца је позитивно одговорило на питање "Да ли је локална власт на било који начин ријешила вашу жалбу?" док је 8% испитаника/ца одговорило негативно. Најчешће рјешење на жалбе су добијале особе које су социјално угрожене у 13% случајева и особе мушког пола гдје је 8% испитаника/ца изјавило да је локална власт ријешила жалбу. Најрјеђе рјешење на жалбе су добијале особе које су социјално угрожене које су у 13% случајева изјавиле да им није ријешена жалба, те особе старости од 56 и више година које су у 12% случајева изјавиле да њихове жалбе нису ријешене. Припадност социјално угроженим групама 10 Графикон П27А.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П27А - Да ли сте припадник неке од социјално угрожених група? % 1 5% Да Не Није одговорено 29

30 5% испитаника/ца је позитивно одговорило на питање "Да ли сте припадник неке од социјално угрожених група?" док је 94% испитаника/ца одговорило негативно. Најчешће су социјално угрожене особе старости од 56 и више година у 9% случајева и особе мушког пола гдје је 6% испитаника/ца изјавило да је угрожено. Најрјеђе су изјављивали да су социјално угрожени особе старости од 18 до 35 година које су у 97% случајева изјавиле да нису угрожене, те особе женског пола које су у 96% случајева изјавиле да нису угрожене. Структура социјално угрожених испитаника у анкети Графикон П27Б.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П27Б - Којој социјално угроженој групи припадате? 45% 35% 3 25% 15% 1 5% 39% 22% 4% 35% У 39% случајева испитаници који су социјално угрожени су изјавили да су незапослени. Социјално угрожене особе женског пола имају највећи удио незапослених особа од 75%. Социјално угрожене особе насељене у руралним подручјима имају други по величини удио незапослених особа од 67%. У 22% случајева испитаници који су социјално угрожени су изјавили да су особе са инвалидитетом. Социјално угрожене особе насељене у урбаним подручјима имају највећи удио особа са инвалидитетом од 5. Социјално угрожене особе старости од 36 до 55 година имају други по величини удио особа са инвалидитетом од 38%. У 4% случајева испитаници који су социјално угрожени су изјавили да су повратници/расељена лица. Социјално угрожене особе старости од 36 до 55 година имају највећи удио повратника/расељених особа од 13%. Социјално угрожене особе насељене у руралним подручјима имају други по величини удио повратника/расељених особа од 11%. У случајева испитаници који су социјално угрожени су изјавили да су ромске националности. Социјално угрожене особе мушког пола имају највећи удио особа ромске националности од. Социјално угрожене особе мушког пола имају други по величини удио особа ромске националности од. 30

31 Структура незапослених особа које су учествовале у анкети Графикон П27Ц.2 Процентуални удио испитаника према одговору на питање П27Ц Ако је незапослен? Мање од 2 године Више од 2 године 10 Додатна питања Граф П28.2 Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање П28 - Да ли вам је познато ко су одборници у Скупштини општине? Да Не Не зна Није одговорено 7 испитаника/ца је потврдно одговорило на питање "Да ли вам је познато ко су одборници у Скупштини општине?" док је 3 испитаника/ца одговорило одрично. Најчешће су одговорили потврдно на питање "Да ли вам је познато ко су одборници у Скупштини општине?" особе мушког пола које су потврдно одговориле у 74% случајева и особе старости од 18 до 35 година гдје је 73% испитаника/ца дало потврдан одговор. 31

32 Најчешће су одговориле одрично на питање " Да ли вам је познато ко су одборници у Скупштини општине?" особе старости од 56 и више година које су у 38% случајева дале одричан одговор, те особе које су социјално угрожене које су у 38% случајева дале одричан одговор. 5 Граф П29.2 Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање П29 - Да ли сте икад ступали у контакт са одборником? 48% 52% 3 1 Да Не Не зна Није одговорено 48% испитаника/ца је потврдно одговорило на питање "Да ли сте икад ступали у контакт са одборником?" док је 52% испитаника/ца одговорило одрично. Најчешће су одговорили потврдно на питање "Да ли сте икад ступали у контакт са одборником?" особе насељене у руралним подручјима које су потврдно одговориле у 54% случајева и особе мушког пола гдје је 54% испитаника/ца дало потврдан одговор. Најчешће су одговориле одрично на питање " Да ли сте икад ступали у контакт са одборником?" особе које су социјално угрожене које су у 63% случајева дале одричан одговор, те особе женског пола које су у 61% случајева дале одричан одговор. Граф П30.2 Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање П30 - Како оцјењујете рад Скупштине општине и одборника 35% 3 25% 15% 33% 3 24% 1 5% 4% 7% 2% 37% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно Како оцјењујете рад Скупштине града - одборника? док је 31% испитаника/ца одговорило да је незадовољно 32

33 или врло незадовољно. Најзадовољнији са Како оцјењујете рад Скупштине града - одборника? су особе које су социјално угрожене које су врло задовољне или задовољне у 44% случајева и особе насељене у руралним подручјима гдје је 42% испитаника/ца изјавило да је врло задовољно или задовољно. Најнезадовољнији са Како оцјењујете рад Скупштине града - одборника? су особе мушког пола које су у 37% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне, те особе које нису социјално угрожене које су у 33% случајева изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. Граф П31.2 Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање П31 - Који сегмент рада Скупштине општине треба унаприједити? комуникацију са грађанима 17% транспарентност 38% квалитет донесених одлука 45% Граф П32.2 Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање П32 - Да ли сматрате да би се оцјена рада Скупштине општине требала редовно проводити? % 8 1% Да Не Не зна Није одговорено 33

34 Граф П33.2 Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање П33 - На који начин треба вршити оцјену? неки други начин присуством 8% представника мјесних заједница на сједницама СГ 15% анкетом 77% Кратка анализа анкете (дио јавне услуге без рада Скупштине) Графички резултати анкете укључују само лица која су се изјаснила као задовољни/незадовољни те збир процената не даје у свакој колони 10 из разлога што је постојала могућност одговора са не зна и неутрални. Укупан проценат испитаника који су на 24 питања дали одговор задовољни у години је 72,21%, а незадовољних 18,87%. У години овај однос у корист задовољних био је 69% на према 21,75% незадовољних. Раст задовољства испитаника у години у односу на годину је 3,21 пп (процентна поена). Квалитет услуга Општинске управе има благи раст задовољних испитаника и реално посматрано налази се на свом максимуму, имајући у виду да ће увијек бити испитаника који из одређених, често приватних разлога, нису задовољни радом Општинске управе. Сви остали параметри рада општинске управе брзина, квалитет, љубазност и цијене имају тренд раста, што је показатељ да су подаци ранијих испитивања током и године били подстицај општинској управи да унаприједи свој рад у свим сегментима. 34

35 Задовољство културним дешавањима има раст од 2 пп док је код спортских дешавања на територији општине смањен проценат задовољства за 1 пп. Рад цивилне заштите је остао на истом нивоу задовољних од 76%. Радом мјесних заједница незадовољно је 37% испитаника, али је забиљежен благи раст задовољства од 1 пп. Када је ријеч о јавним установама стање је сљедеће: Задовољство радом вртића је на истом нивоу од 97% задовољних, задовољство радом амбуланти повећано је за 2 пп, док је радом Центра за социјални рад исказано мање задовољство за 3 пп. Када је ријеч о пословима из надлежности ЈКП Комуналац Теслић може се констатовати да је уочен раст задовољства везан за прикупљање и одвоз смећа за 3 пп и цијеном наведених услуга за 3 пп. Међутим, евидентан је раст задовољства код квалитета(12 пп) и редовности одржавања лок. путева укључујући зимско одржавања (6пп). Радом, односно пружањем услуга из надлежности ПКД Рад исказано је повећање задовољства испитаника и то: снадбјевање водом за 2 пп, канализацијом за 2 пп, цијеном канализације за 14 пп, и покривеношћу општине канализацијом за 17 пп. Задовољство квалитетом јавних зелених површина веће је за 7 пп, а њиховом распрострањеношћу за 1 пп. Највећи раст задовољства испитаници су исказали када је ријеч о квалитету јавне расвјете са повећањем од 17 пп, док је задовољство покривеношћу општине расвјетом имало повећање задовољства за 3 пп. Анализа резултата анкете указује да је неопходно да Општинска управа преузме активности из своје надлежности које могу да допринесу повећању задовољства корисника услуга, посебно када је ријеч о питањима гдје су испитаници исказали задовољство мање од. У том смислу дају се сљедеће препоруке: - Утврдити са надлежном службом ЈКП Комуналац Теслић да ли постоји могућност смањења цијене прикупљања отпада и одвоза смећа, - Утврдити са надлежном службом ПКД Рад Теслић да ли постоји могућност смањења цијене канализације, - Задужити службеника Општинске управе задуженог за рад са мјесним заједницама да се утврде проблеми у функционисању истих и утврде разлози незадовољства грађана са њиховим радом, - Задужити Одјељење за стамбено комуналне послове да у сарадњу са ЈКП Коминалац дефинишу мјере побољшања квалитета и редовности одржавања локалних путева укљућујући и зимску службу. 35

36 36

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "Damar Plus" Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije Decembar 2017 Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio utvrditi

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ Краља Aлександра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/61

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ Краља Aлександра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/61 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ Краља Aлександра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800, Факс:054/620-300 И Н Ф О Р М А Ц И Ј А о стању

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр Лопаре Тел/Факс:055/ е-mail: 31. мај год СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Цара Душана бр. 143. Тел/Факс:055/650-304 е-mail: lopareso@teol.net 31. мај. 2018. године Л О П А Р Е БРОЈ 5/18 Жиро-рачун: ''Павловић Интернационал

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija ISTRAŽIVANJE PORTALA ORDINACIJA.HR: Hrvati pola života provedu na dijeti! Za idealnu liniju spremni smo narušiti svoje zdravlje! U trotjednom istraživanju (kolovoz/rujan 2010.) portala Ordinacija.hr Kako

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P 7. ciklus Dijaloga E-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Muško Žensko Drugog roda P2: Rođen/a sam godine... Otvoreno pitanje P3 Smatrate li se P3a pripadnikom etničke manjine.

Више

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), člana 53 stav 2 i 3 i člana 54 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

LokalniMediji-SUBOTICA-PPT

LokalniMediji-SUBOTICA-PPT 11:59:01 KAKVE LOKALNE MEDIJE ZELIS? SUBOTICA ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O LOKALNIM MEDIJIMA U SUBOTICI Autor istraživanja: Zoran M. Marković O istraživanju Anketiranje obavljeno od 5. do 11. aprila 2017.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ОПШТИНА ТИТЕЛ

ОПШТИНА ТИТЕЛ ОПШТИНА ТИТЕЛ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину 1 2 САДРЖАЈ 1. Ко се финансира из буџета? 2. Како настаје буџет општине? Појам буџета Ко учествује у буџетском процесу? На основу чега

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућава студентима да се упознају са радом успјешних компанија

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

PERCEPCIJA JAVNE UPRAVE Podgorica, april Ova publikacija nastala je u okviru projekta Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasl

PERCEPCIJA JAVNE UPRAVE Podgorica, april Ova publikacija nastala je u okviru projekta Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasl PERCEPCIJA JAVNE UPRAVE 2017-2018 Podgorica, april 2018. Ova publikacija nastala je u okviru projekta Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!, koji sprovode Institut alternativa, Bonum, Natura,

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-2

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Краља Александра I Карађорђевића 4, Шамац, тел: 054/611-2 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-237, Факс:054/620-300 И Н Ф О Р М А Ц И Ј А O НАПЛАТИ

Више

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске уз подршку UNDP-a, а на

Више

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе (ЈЛС) ОПШТИНА ЋУПРИЈА Укупна површина ЈЛС (у км )

Више

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан Гласник СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март 2013. године бесплатан примјерак 65 На основу чл. 43. и 87. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA LUKAVAC OPĆINSKI NAČELNIK Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговин

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA LUKAVAC OPĆINSKI NAČELNIK Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговин Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA LUKAVAC OPĆINSKI NAČELNIK Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговине Тузлански кантон ОПЋИНА ЛУКАВАЦ ОПЋИНСКИ НАЧЕЛНИК

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК П Р И Ј Е Д Л О Г На основу члана 82. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК П Р И Ј Е Д Л О Г На основу члана 82. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК П Р И Ј Е Д Л О Г На основу члана 82. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( Службени гласник Републике Српске,

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Vodic za pristup informacijama god_

Vodic za pristup informacijama god_ CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretarijat za inspekcijske poslove VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Bijelo Polje, avgust 2019. godina 2 Na osnovu čl.11 Zakona

Више

Na osnovu člana 31

Na osnovu člana 31 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO - OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće - =================================================================== PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА 2013. ГОДИНЕ С Е Н Т А 79. На основу члана 7. и 36. став 1. Закона о превозу и друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006

Више

Anketa_stavovi_pri_upisu_LR

Anketa_stavovi_pri_upisu_LR Укупан број обрађених анкета: 434 Тренутна година студија РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 1 45 10,37% 2 134 30,88% 3 134 30,88% 4 113 26,04% 5 8 1,84% Тренутна година студија 1 2 3 4 5 Обновљена година Једном 56 12,90%

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Краља Александра I Карађор

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Краља Александра I Карађор РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800, Факс:054/620-300

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Redni broj

Redni broj Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) i članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13),

Више

Office for Community Affairs/Office of the Prime Minister

Office for Community Affairs/Office of the Prime Minister Republika e Kosovës-Република Косовo-Republic of Kosovo Qeveria Bлада -Government Zyra e Kryeministrit / Канцеларија премијера / Office of Prime Minister Zyra për Çështje të Komuniteteve/ Канцеларија за

Више

Redni broj

Redni broj Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) i članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13),

Више

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 46. Годишњи програм заштите,

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИНУ ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника у коорди

ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИНУ ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника у коорди ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника у координацији са Одјељењем за финансије Прњавор, децембар

Више

Microsoft Word - 9_2013.doc

Microsoft Word - 9_2013.doc Гласник Година XX - Број 9 СЛУЖБЕНИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Подјељак, 18. фебруар 2013. годи АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 43 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, бр.

Више

IF Business Attitude Survey

IF Business Attitude Survey LESKOVAC UPITNIK - MIŠLJENJE PRIVREDNOG SEKTORA (Mikro preduzeća, malih preduzeća i preduzetnika) Februar 2015. Anketu sprovela Agencija za lokalni ekonomski razvoj Sektor za LER I UVOD Agencija za lokalni

Више

Redni broj

Redni broj Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13), općinski načelnik

Више

BROJ 2 decembar 2014.

BROJ 2 decembar 2014. BROJ 2 decembar 2014. 1 BAROMETAR POSLOVNOG OKRUŽENJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA broj 2 Banja Luka, decembar 2014. Izdavač Agencija za razvoj preduzeća Eda - Banja Luka Za izdavača Zdravko Miovčić Autor

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

Promo insight

Promo insight FILANTROPSKA DAVANJA DIJASPORE OKTOBAR 2018. METODOLOGIJA METODOLOGIJA NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA: Anketa sa intervjuisanjem putem on-line upitnika VREMENSKI OKVIR: 08.09.2018 09.10.2018 UZORAČKI OKVIR:

Више

LokalniMediji-KRAGUJEVAC-PPT

LokalniMediji-KRAGUJEVAC-PPT 11:59:01 KAKVE LOKALNE MEDIJE ZELIS? KRAGUJEVAC ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O LOKALNIM MEDIJIMA U KRAGUJEVCU Autor istraživanja: Zoran M. Marković O istraživanju SELO 14,9% Anketiranje obavljeno od 12-18.

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("С

На основу члана 56. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (С На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично истраживање са циљем утврђивања ставова учесника о

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Светосавска 14, 75440 Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net члана 10. и 11. Закона о накнадама

Више

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као Број: 05/1-50-13-312-3-4/14 Сарајево, 23. 04. 2014. године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

ОПШТИНА КОВИН

ОПШТИНА КОВИН ОПШТИНА ВРБАС ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2019. годину 1 2 САДРЖАЈ 1. Увод 2. Ко се финансира из буџета? 3. Како настаје буџет општине? Појам буџета Ко учествује у буџетском процесу? На основу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Microsoft Word - Izvestaj Index otvorenosti parlamenta Srbija i region.docx

Microsoft Word - Izvestaj Index otvorenosti parlamenta Srbija i region.docx INDEX OTVORENOSTI PARLAMENATA SRBIJA I REGION Sadržaj 1. UVOD 3 2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 4 3. INDEX OTVORENOSTI PARLAMENATA U REGIONU 6 3.1. OPŠTA OCENA INDEXA OTVORENOSTI 7 3.2. PROMOVISANJE KULTURE

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Ministry of European Integration Ministarstvo za Evropske

Више

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji 2013.

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji 2013. REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU UPOTREBA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REPUBLICI SRBIJI, 2013. DOMAĆINSTVA/POJEDINCI PREDUZEĆA Beograd, 2013. Izdavač: Republički zavod za statistiku

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Na osnovu člana 31

Na osnovu člana 31 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO - OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće - N o 207402 =================================================================== PROGRAM RADA OPĆINSKOG

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA PLATNE SISTEME Platni sistemi u BiH u 2018. godini Sarajevo, 28.02.2019. godine SADRŽAJ: Uvod... 3 RTGS i Žiro kliring transakcije... 3 Prvih deset banaka

Више

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ВИШЕ ОД 300 ПАРКИНГ МЕСТА У БЛОКУ септембар године Пројекат изградње нове саобраћајне површине са паркинзима, у зеленом

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ВИШЕ ОД 300 ПАРКИНГ МЕСТА У БЛОКУ септембар године Пројекат изградње нове саобраћајне површине са паркинзима, у зеленом ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ВИШЕ ОД 300 ПАРКИНГ МЕСТА У БЛОКУ 21 10. септембар 2015. године Пројекат изградње нове саобраћајне површине са паркинзима, у зеленом појасу у Булевару Зорана Ђинђића финансира Град Београд

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

Slide 1

Slide 1 Главна служба за ревизију јавног сектора РС Безбједност саобраћаја на путевима у РС Ревизија учинка РУ 004-12 Ревизорски тим: Бојан Драгишић Дарко Билић Владимир Кременовић и Срђан Шушница Главна служба

Више