UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st"

Транскрипт

1 UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17) Nastavno naučno vijeće Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj godine donijelo je Odluku I Ocjenjivanje i struktura bodovanja za svaki nastavni predmet vrši u skladu sa silabusom predmeta. II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA ZA NASTAVNE PREDMETE I CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019 GODINI HEMIJA BODOVI Min Max Prisustvo na nastavi - - Aktivnost tokom nastave - - Kolokvij 1 30 Laboratorijske vježbe 12 1 I semestralni test II semestralni test 8 III semestralni test Završni pismeni pismeni Završni MATEMATIKA BODOVI Parcijalni test 2 0 Parcijalni test 2 0 Završni pismeni Parcijalni ispit: Parcijalni ispit ima 3 zadatka i 2 teoretska pitanja. Parcijalni ispiti se boduju sa po 0 poena. Parcijalni ispit je položen ako je student/ica ostvario/la ukupno 2 poena. Na završnom ispitu student/ica polaže gradivo koje nije položeno u okviru parcijalnog ispita, izuzev u slučaju kada želi popraviti ocjenu. Završni ispit sadrži zadatka i 3 teoretska pitanja Studenti su obavezni uredno pohađati predavanja i vježbe. ZAVRŠNI I PONOVLJENI ISPIT:Nakon uspješno osvojenog imalnog ili višeg broja bodova po svakom segmentu provjere, formira se konačna ocjena iz predmeta. Min Max

2 BOTANIKA BODOVI MIN MAX Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost na nastavi 3 I semestralni test 13 2 II semestralni test Završni pismeni GENETIKA BODOVI Prisustvo na nastavi 10 I semestralni test 20 II semestralni test 20 Završni - Pismeni KLIMATOLOGIJA BODOVI Min Max Prisustvo na nastavi 3 Parcijalni ispit Aktivnost na nastavi - - Searski rad 8 1 Završni Pismeni + Usmeni GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM Min. BODOVI Max. Prisustvo na nastavi 7 10 Aktivnost tokom nastave - - Kolokvij 6 10 I semestralni test - 20 II semestralni test - 20 Završni Pismeni + usmeni STATISTIKA BODOVI I parcijalni ispit 2 0 Završni Pismeni + Usmeni 30 0 U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, student/ica na završnom ispitu polaže dio koji nije položio/la, osim u slučaju kada želi da ispravi ocjenu. Min Max 100 PEDOLOGIJA BODOVI

3 Min. Max. Prisustvo na nastavi 7 10 Aktivnost tokom nastave - - Kolokvij I semestralni test - 1 II semestralni test - 1 Završni Pismeni Pismeni + usmeni OPŠTA BIOHEMIJA BODO VI Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost tokom nas tave 2 Kolokvij I semestralni test* 8 1 II semestralni test* 8 1 Završni Pismeni MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI # Kriterij Poeni Uslov 1. Pohađanje nastave 2. Angažman na nastavi Testovi tokom kursa 2 4. Pisani rad (searski rad) 1 6. Završni ispit U k u p n o 100 MELIORACIJE I UREĐENJE ZEMLJIŠTA BODOVI Prisustvo na nastavi 7 10 Aktivnost tokom nastave - - I semestralni kolokvij II semestralni kolokvij 10 I semestralni test - 6 II semestralni test - 6 III semestralni test - 6 IV semestralni test - 6 V semestralni test - 6 Završni Pismeni 21 40

4 100 FIZIOLOGIJA BILJAKA MIN MAX Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost tokom nastave 3 I semestralni test 13 2 II semestralni test 10 1 Završni pismeni AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM Prisustvo na nastavi* (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja *Aktivnost tokom nastave: Searski rad; Aktivnost tokom predavanja; Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno po sva tri navedena kriterija - searski rad nije obavezan BODOVI I semestralni test 2 II semestralni test 2 Završni pismeni FITOFARMACIJA BODOVI Min. Max. Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost na nastavi 10 Aktivnost na vježbama Semestralni test 13 2 Završni ispit (pismeno) ISHRANA BILJAKA B ODOVI Prisustvo na nastavi MIN MAX 3 Aktivnost tokom na stave 3 I semestralni test II semestralni test Završni pismeni 27 0

5 100 MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI BODOVI Prisustvo na nastavi 6 10 Searski rad 6 10 I-Test Kolokvij Završni pismeni pismeni + usmeni NAPOMENA: Kolokvij važi samo za za jedan ispitni rok, na koji je student izašao. 100 OPŠTE RATARSTVO BODOVI Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% = 4 boda; % = 3 boda, <70 %=uskraćuje se ovjera pohađanja). Aktivnost tokom nastave: Searski rad (10); Aktivnost tokom predavanja i vježbi () 6 1 Kolokvij Prvi semestralni test 16, 30 Drugi semestralni test 16, POVRTLARSTVO I BODOVI Aktivnost tokom nastave - 8 Kolokvij 9 1 I semestralni test Završni pismeni + usmeni TRAVNJACI BODOVI Prisustvo na nastavi 6 10 Aktivnost tokom nastave 10 I semestralni test 8 1 Laboratorijski izvještaj 10 Kolokvij 8 1 Završni pismeni + usmeni KRMNO BILJE BODOVI

6 Prisustvo na nastavi 6 10 Aktivnost tokom nastave-searski rad 10 Kolokvij 6 10 I semestralni test 8 1 II semestralni test 8 1 Završni pismeni + usmeni POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA BODOVI Min. Max. Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost na nastavi 10 Aktivnost na vježbama Semestralni test 13 2 Završni ispit (pismeno) POVRTLARSTVO II BODO VI Aktivnost tokom nastave - 8 Kolokvij 9 1 I semestralni test Završni pismeni + usmeni SPECIJALNO RATARSTVO I BODOVI Prisustvo na nastavi 6 10 Aktivnost tokom nastave-searski rad 7 1 Kolokvij 7 1 I semestralni test 7 10 II semestralni test 7 10 Završni pismeni + usmeni SPECIJALNO RATARSTVO II BODOVI Prisustvo na nastavi* (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja Aktivnost tokom nastave* Searski rad; Aktivnost tokom predavanja; Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno po sva tri navedena kriterija - searski rad nije obavezan

7 Kolokvij 1 I semestralni test 30 Završni pismeni + usmeni POLJOPRIVREDNA FITOPATOLOGIJA # Kriterij Poeni Uslov 1. Pohađanje nastave 3 2. Parcijalni ispit Parcijalni ispit Završni ispit 20 U k u p n o 100 Napomene: - dva parcijalna ispita tokom kursa. - uslov za potpis i izlazak na završni ispit je uredno pohađanje. TROŠKOVI I KALKULACIJE U POLJOPRIVREDI BODOVI Prisustvo na nastavi + aktivnost Aktivnost tokom nastave - Aktivnost tokom predavanja - Aktivnost tokom vježbi I semestralni test 1 II semestralni test 1 Kolokvij Završni pism eni + usmeni 27, TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNO PREH. PROIZVODA B ODOVI Prisustvo na nastavi Aktivnost tokom nastave Kolokvij semestralni test 4 Završni pismeni + usmeni USKLADIŠTENJE I ČUVANJE R-P KULTURA BODOVI Prisustvo na nastavi Aktivnost tokom nastave 7 10 I Kolokvij 6 10 I semestralni test 18 3

8 II kolokvij 6 10 II semestralni test 18 3 Završni pismeni pismeni + usmeni 100 NAPOMENA: Student je obavezan ostvariti dovoljan broj bodova (%) za prolaz iz svake od odslušanih oblasti Skladištenje povrtlarskih kultura; Skladištenje ratarskih kultura OPLEMENJIVANJE BILJAKA BODOVI Aktivnost tokom nastave 10 Kolokvij 10 I semestralni test 6 10 II semestralni test 6 10 Završni pismeni pismeni + usmeni OSNOVI ORGANSKE POLJ. PROIZVODNJE Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja Aktivnost tokom nastave: Searski rad (1) Aktivnost tokom predavanja i vježbi(10) BODOVI 14 2 Kolokvij Prvi semestralni test * Drugi semestralni test * SJEMENARSTVO BODOVI Min Max Prisustvo na nastavi + aktivnost 10 Kolokvij 1 20 I parcijalni test Završni Pismeni / Usmeni UPRAVLJANJE FARMAMA BODOVI Minimalno Maksimalno

9 Aktivnost tokom nastave; Aktivnost tokom predavanja Aktivnost tokom vježbi (ocjena radnih zadataka) I semestralni test 1 II semestralni test 1 Ukupno (bez bodova po osnovi završne provjere znanja) 27, 0 Kolokvij (Eliatorni dio kao osnova za izlazak na završni ispit) Završni ispit Pismeni Pismeni + Usmeni 27, ALTERNATIVNI USJEVI BODOVI Min Max Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost tokom semestra/ searski, praktičan rad/ projekat 0 10 I semestralni test Kolokvij 7 10 Završni Pismeni / Usmeni BILJNI GENETSKI RESURSI BODOVI Prisustvo na nastavi 10 Angažman na nastavi 1 Angažman na vježbama 1 Završni Pismeni FERTILIZACIJA R-P KULTURA B ODOVI MIN MAX Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost tokom nastave 3 I semestralni test Searski rad Završni pismeni KONZERVACIJA TLA BODOVI Prisustvo na nastavi 7 10 Aktivnost tokom nastave - Semestralni kolokvij 1 2 Semestralni test - 20 Završni Pismeni + usmeni

10 LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE BODOVI Prisustvo na nastavi 6 10 Kolokvij Završni pismeni pismeni + usmeni NAVODNJAVANJE R-P KULTURA BODOVI Prisustvo na nastavi 7 10 Aktivnost tokom nastave - Semestralni kolokvij 1 2 Semestralni test - 20 Završni Pisme ni + usmeni OSNOVI ANIMALNE PROIZVODNJE BODOVI Prisustvo na nastavi* *(<3 neopravdana izostanka=uskraćuje se ovjera pohađanja) Aktivnost tokom nastave* -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno 10za oba navedena kriterija 10 : 10 : Kolokvij Završni pismeni OSNOVE EKONOMSKOG PROJEKTOVANJA BODOVI Prisustvo na nastavi - 10 I semestralni test Završni Pismeni 40 Usmeni OSNOVI VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA BODOVI Aktivnost tokom nastave 10

11 Kolokvij 10 I semestralni test 6 10 II semestralni test 6 10 Završni pismeni + usmeni PČELARSTVO BODOVI Prisustvo na nastavi 3 I semestralni test Searski rad 8 1 Rad na pčelinjaku-terenska istraživanja 8 10 Završni Pismeni Min Max 100 NAPOMENA - Uslovi za potpis (i pravo na izlazak na završni ispit) su ostvarenih najmanje 3 poena za prisustvo na nastavi i najmanje 24 poena na semestralnom testu. - Završni pismeni ispit je obavezan za sve student koji su tokom semestra osvojili manje od poena i na njemu je za prolaz potrebno osvojiti 24 poena. - Student koji tokom semestra osvoji i više poena nije obavezan polagati završni ispit. Na njegov pisani zahtjev podnesen nastavniku nosiocu predmeta, studentu će, datiranom sa prvim ispitnim terom, biti upisana imalna prolazna ocjena. POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO BODOVI Minimalno Maksimalno Aktivnost tokom nastave Aktivnost tokom predavanja Aktivnost tokom vježbi (ocjena radnih zadataka) Izrada edukativnih materijala (letak) 1 Searski rad 1 Ukupno (bez bodova po osnovi završne provjere znanja) 27, 0 Završni ispit Pismeni Pismeni + Usmeni 27, POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ BODOVI Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja Aktivnost tokom nastave: Searski rad (20); Aktivnost tokom predavanja i vježbi () 14 2 Kolokvij Prvi semestralni tes Drugi semestralni test PROIZVODNJA GLJIVA BODOVI

12 Aktivnost tokom nastave - 8 Kolokvij 9 1 I semestralni test Završni pismeni + usmeni PROIZVODNJA I PRIMJENA UKRASNOG BILJA BODOVI Searski rad 10 Kolokvij 10 I semestralni test 1 II semestralni test 1 Završni pismeni NAPOMENA: Uslov za izlazak na završni ispit je 27, osvojenih bodova 100 PROIZVODNJA POVRĆA U ZATVORENOM PROSTORU BODOVI Aktivnost tokom nastave - 8 Kolokvij 9 1 I semestralni test Završni pismeni + usmeni REGULATORI RASTA I RAZVIĆA BILJAKA BODOVI MIN MAX Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost tokom nastave 3 I semestralni test 13 2 II semestralni test 10 1 Završni pismeni OPĆE VINOGRADARSTVO BODOVI Prisustvo na nastavi 3

13 Aktivnost tokom nastave Kolokvij 9 1 I semestralni test 1 II semestralni test 1 Završni pismeni + usmeni OPŠTE VOĆARSTVO BODOVI Aktivnost tokom nastave 10 Kolokvij 10 I semestralni test 6 10 II semestralni test 6 10 Završni pismeni + usmeni PROIZVODNJA VOĆNOG I LOZNOG SADNOG MAT. BODOVI Aktivnost tokom nastave 10 Kolokvij 10 I semestralni test 6 10 II semestralni test 6 10 Završni pismeni pismeni + usmeni SPECIJALNO VOĆARSTVO MAX Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja Aktivnost tokom nastave -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi Kolokvij 20 Pisani radovi (zadaće) 1 Herbar 10 Završni ispit 4 UKRASNO BILJE I PARKOVI BODOVI Searski rad 10 Kolokvij 10

14 I semestralni test 1 II semestralni test 1 Završni pismeni + usmeni HERBOLOGIJA BODOVI Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% = 4 boda; % = 3 boda, <70 %=uskraćuje se ovjera pohađanja). Aktivnost tokom nastave Herbar od najmanje 30 biljaka korova (30) Kolokvij 14 2 Završni test INTEGRALNA PROIZVODNJA VOĆA BODOVI Aktivnost tokom nastave 10 Kolokvij 10 I semestralni test 6 10 II semestralni test 6 10 Završni pismeni pismeni + usmeni UZGOJ I PRERADA GLJIVA BODOVI Semestralni/projektni radovi 20 Kolokvij I semestralni test 10 II semestralni test 10 Završni pismeni BERBA, SKLADIŠTENJE I PAKOVANJE VOĆA Prisustvo na nastavi (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja Aktivnost tokom nastave -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi Projektni zadatak 30 Kolokvij 10 Završni Pismeni Pismeni + usmeni 0

15 OSNOVI PEJZAŠNOG OBLIKOVANJA BODOVI Projektni zadatak 10 Searski rad 10 I semestralni test 1 II semestralni test 1 Završni pismeni + usmeni AMPELOGRAFIJA BODOVI Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost tokom nastave Kolokvij 9 1 I semestralni test 1 II semestralni test 1 Završni pismeni + usmeni FERTILIZACIJA VOĆAKA I VINOVE LOZE BODOVI MIN MAX Prisustvo na nastavi 3 Aktivnost tokom nastave 3 I semestralni test Searski rad Završni pismeni INTENZIVNA PROIZVODNJA JAGODASTOG VOĆA BODOVI Aktivnost tokom nastave 10 Kolokvij 10 I semestralni test 6 10 II semestralni test 6 10 Završni pismeni pismeni + usmeni INTENZIVNA PROIZVODNJA KROŠNJASTOG VOĆA Prisustvo na nastavi* (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja

16 II parcijalni test 1 Završni Pismeni Pismeni + usmeni 40 Aktivnost tokom nastave* -Searski rad -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno po sva tri navedena kriterija (searski rad nije obavezan) Kolokvij 20 I parcijalni test 1 KONTROLA KOROVA U VOĆARSTVU # Kriterij Poeni Uslov 1. Pohađanje nastave Pisani rad (searski rad) Studentski projekat 1 4. Kolokvij 1 8. Završni ispit U k u p n o 100 Napomene: - studentski projekat (herbar) je uslov za izlazak na završni ispit NAVODNJAVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE BODOVI Min. Max. Prisustvo na nastavi 7 10 Aktivnost tokom nastave - Semestralni kolokvij 1 2 Semestralni test - 20 Završni Pismeni + usmeni OSNOVE RATARSKO-POVRTLARSKE PROIZVODNJE BODOVI Prisustvo nastavi 6 10 Kolokvij I semestralni test II semestralni test III semestralni test Završni test + usmeni 100 TEHNOLOGIJA VOĆA NAKON BERBE Prisustvo na nastavi* (90-100% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja 10

17 Aktivnost tokom nastave* -Aktivnost tokom predavanja; Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno po sva tri navedena kriterija (searski rad nije obavezan) Projektni zadatak 20 I parcijalni test 1 II parcijalni test 1 Završni Pismeni Pismeni + usmeni 40 TEHNOLOGIJA VINA Poeni Min Maks I semestralni test 1 II semestralni test 23 1 III semestralni test 20 Pismeni završni ispit TEHNOLOŠKO PROJEKTOVANJE VOĆNIH ZASADA I RASADNIKA BODOVI Aktivnost tokom nastave 10 Kolokvij 10 I semestralni test 6 10 II semestralni test 6 10 Završni pismeni pismeni + usmeni PROIZVODNJA CVIJEĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTO RU BODOVI Searski rad 10 Kolokvij 10 I semestralni test 1 II semestralni test 1 Završni pismeni + usmeni 22 40

18 100

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Пољопривредни факултет у Бањој Луци

Пољопривредни факултет у Бањој Луци СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија I УСМЈЕРЕЊЕ: ХОРТИКУЛТУРА Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Хемија Агроботаника Биохемија биљака Математика Педологија Љековите ароматичне и зачинске

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JULSKI ISPITNI ROKOVI

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JULSKI ISPITNI ROKOVI I CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JULSKI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEMESTRA BILJNA PROIZVODNJA ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA II SEMESTAR Studijski program: RATARSTVO I POVRTLARSTVO Studijski program: VOĆARSTVO

Више

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI I CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JUNSKI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEMESTRA BILJNA PROIZVODNJA ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA II SEMESTAR Studijski program: RATARSTVO I POVRTLARSTVO Studijski program: VOĆARSTVO

Више

Microsoft Word - II CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI (Vazeci)

Microsoft Word - II CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI (Vazeci) II CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JUNSKI ISPITNI ROKOVI ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM I RURALNIM PROSTOROM GLOBALNE KLIMATSKE PROMJENE I POLJOPRIVREDA Prof. dr. H. Čustović 1. VII PONEDJELJAK dogovor sa profesorom

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno BS-Agrarna ekonomika zimski semestar Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehnologija LV 1. skupina Laboratorij Zavoda za mljekarstvo 8-10 AG1051 Lovstvo TV, VP Bijela vila 9-12 AG7005 Mediteransko

Више

Document

Document Master - EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE - II sem Prof. dr. Bajramović Sabahudin RURALNI RAZVOJ Amfiteatar 3 Doc. dr. V. Falan OLJOPRIVREDE I PREHRAMBE Doc.dr. Mirza Uzunović AGRARNA POLITIKA II Doc. dr. V. Falan

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

Document

Document BILJNA PROIZVODNJA_II SEMESTAR Doc.dr. Senad Murtić FIZIOLOGIJA BILJAKA Doc. dr. N. Rakita MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI ExPP_Butmir Prof. dr. Čustović Hamid PEDOLOGIJA Amfiteatar 3 Prof. dr. Žurovec

Више

Microsoft Word - raspored-ispita

Microsoft Word - raspored-ispita TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 18.06.2019. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2018/2019. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 22.08.2019. 13 Amf Matematika

Више

raspored.doc

raspored.doc РАСПОРЕД одржавања предавања и вежби за летњи семестар 2008./2009. године Пољопривредни факултет, Београд 1. Агроекономија страна 2. 2. Хортикултура страна 6. 3. Пољопривредна техника страна 7. 4. Мелиорације

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft PowerPoint - NAD IR OS pravila 2017.pptx

Microsoft PowerPoint - NAD IR OS pravila 2017.pptx Нумеричка анализа и дискретна математика 2017/2018 ИР, ОС ванр. проф. др Бранко Малешевић, доц. др Ивана Јововић ванр. проф. др Синиша Јешић, доц. др Наташа Ћировић Настава Курс Нумеричка анализа и дискретна

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO Kolegij RAČUNOVODSTVO Akademska godina 2018./2019. Uvodno predavanje Sveučilišni studij 1 Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić Asistent: Dina Liović, mag.oec. Demonstrator: Matija Grgurić

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar. 1.. Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0 РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 19.06. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 14.06. 11:00 амфитеатар 17.06. 12:00 амфитеатар 3. Енглески језик Енглески

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Broj: 26 – 05 – 240/05

Broj: 26 – 05 – 240/05 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Economy Broj:07-05-24-sl/17

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО: - има регистровано пољопривредно газдинство уп

НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО: - има регистровано пољопривредно газдинство уп НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ - у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

Више

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU VODIČ ZA BRUCOŠE Sarajevo, 2018

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU VODIČ ZA BRUCOŠE Sarajevo, 2018 POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU VODIČ ZA BRUCOŠE Sarajevo, 2018 VODIČ ZA BRUCOŠE Izdavač: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Za izdavača: Prof. dr. Muhamed Brka, dekan Urednici:

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 01.07. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 3. Енглески језик Енглески језик Енглески језик1,2 ШУ ПА ТМП 4. Руски

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет Београд, Немањина 6 Тел: 011/ ; Факс ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКО

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет Београд, Немањина 6 Тел: 011/ ; Факс ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКО Универзитет у Београду Пољопривредни факултет 11080 Београд, Немањина 6 Тел: 011/261 53 15; Факс 011 219 63 59 ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТУДИЈА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА БЕОГРАД,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за годину, усвојеног на Седниц

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за годину, усвојеног на Седниц На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 29. децембра 2016., а

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar Nositel

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar Nositel 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar 2. 1.2. Nositelj kolegija pred. Helena Marčetić, dipl.ing. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici nema 1.8. Način izvođenja

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

OPŠTINA TESLIĆ – organizacija savjetodavne služb

OPŠTINA TESLIĆ – organizacija savjetodavne služb Opština Teslić organizacija savjetodavne službe u poljoprivredi Njegomir Klječanin, šef odsjeka za poljoprivredu, opština Teslić Konferencija savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru 30. 11.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Slide 1

Slide 1 http://ctm.fon.bg.ac.rs/ Menadžment tehnologije i razvoja Školska 2018/2019. godina Nastavnici i saradnici Profesor dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor četvrtak 16-18h, kabinet 301C majal@fon.bg.ac.rs

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

rk-I-ciklus-ljetni-sem.xlsx

rk-I-ciklus-ljetni-sem.xlsx I година Статистика 08:30-11:00 08:30-11:00 Менаџмент 08:30-10:00 08:30-10:00 ЕиПУ: Пословно право 08:30-10:00 08:30-10:00 ПЕ: Методологије развоја софтвера Финансијско рачуноводство 08:30-12:30 08:30-10:00

Више

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika 1 1.6. Semestar I. 1.2. Nositelj kolegija v. pred. Bojan Radišić, mag.educ.math. et inf., pred. Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf.

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija 2. ECTS vrijednost boda: 6 Semestar 3 Broj sati po

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koordinator modula izv. prof. dr. sc. Irena Jug http://ishranabilja.com.hr Plan održavanja nastave na modulu OSNOVE AGROEKOLOGIJE Preddiplomski sveučilišni redovni studij: Trajanje ljetnog semestra od

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013 UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE RASPORED ASOVA ZA JESENJI SEMESTAR 2012/2013. GODINE Nastava na prvoj godini po inje 1. oktobra 2012. godine. Na starijim godinama predavanja po inju

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

Računalne mreže

Računalne mreže Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2015/2016. godina MATEMATIKA 1 Studij: Godina i semestar: Web stranica predmeta: ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2 +

Више

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

oss_40_ docx

oss_40_ docx Шифра и назив предмета: 0132.11 Аутоматизација производних процеса Обим наставе у бодовима: 6 ЕСПБ Семестар: VI Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН: - недељно : 2 + 2 + 1 - укупно : 30 + 30 + 15 = 75

Више

HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) Čas Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Miko

HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) Čas Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Miko HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) 08-09 Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Mikoze bilj. Fungicidi - // - - // - 10-11 Korovi Fungicidi 11-12 Bolesti i štetočine Biodiverzitet

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

Microsoft Word - Medjunarodni propisi o kvalitetu i bezbjednosti hrane.doc

Microsoft Word - Medjunarodni propisi o kvalitetu i bezbjednosti hrane.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Наставни план студијског програма Студијски програм: ПPЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО Модули: Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Прехрамбене технологије намирница животињског

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више