РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О"

Транскрипт

1 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 46. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Топола за годину (7.) 69 ОДЛУКЕ 8. Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Томиславци (3.) Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Топола за годину (9.) Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за годину (9.) Одлука о висини годишњег износа локалних јавних прихода за које се не утврђује задужење и не доноси решење за годину (9.) Одлука о оснивању установе Музеј општине Бачка Топола Topolya község Múzeuma (9.) Одлука о социјалној заштити општине Бачка Топола (9.) Одлука о успостављању сарадње између општине Бачка Топола и града Јаношхалме из Мађарске (9.) Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклалжним двориштем у Бачкој Тополи (9.) 63. Одлука о измени одлуке о оснивању установе за обављање библиотечке делатности на територији општине Бачка Топола (9.) Одлука о додели признања Про урбе у години (10.) Одлука о доношењу Демографског акционог плана општине Бачка Топола за период од године (10.) Одлука о отуђењу непокретности расходовањем и рушењем објекта из јавне својине општине Бачка Топола зграда угоститељства (Рекреационо-спортски центар Венус ) Маршала Тита бр. 63. у Бачкој Тополи (10.) 79. Одлука о изменама и допунама Одлуке о додељивању посебног права ЈП Комград Бачка Тоопла чији је оснивач општина Бачка Топола, за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује (10.) 80. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола (10.) Одлука о изменама и допунама Статута општине Бачка Топола (12.) 315

2 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 2. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 119. Одлука о задуживању општине Бачка Топола ради финансирања капиталних инвестиционих расхода (12.) Одлука о комуналним делатностима (12.) Одлука о прибављање непокретности у јавну својину општине Бачка Топола ради проширења Источног гробља у насељу Бачка Топола (12.) 122. Одлука о преносу права јавне својине са општине Бачка Топола на Републику Србију Министарство унутрашњих послова Полицијску управу Суботица на путничким возилима без накнаде за потребе Полицијске станице Бачка Топола (12.) 123. Одлука о додељивању искључивог права Пољопривредној стручној служби Бачка Топола д.о.о. Бачка Топола коју је основала Влада РС, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује (12.) 124. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу дела канала Мали Иђош-Његошево-Чик, подсистема за снабдевање водом Мали Иђош на територији оштине Б ачка Топола (12.) 125. Одлука о умањењу закупнине закупцу FUNK ARENA d.o.o. Бачка Топола (12.) Одлука о измени одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта (12.) Одлука о допуни одлуке о снабдевању топлотном енергијом (12.) Одлука о допуни одлуке о успостављању сарадње између општине Бачка Топола и града Јаношхалме из Мађарске (12.) 133. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (12.) Одлука о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Бајша (12.) Одлука о ребалансу буџета општине Бачка Топола за годину (16.) Одлука о буџету општине Бачка Топола за годину (16.) Одлука о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Бачка Топола за годину (16.) Одлука о моделу и методу приватизације Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (16.) Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бачка Топола (16.) Одлука о измени Одлуке о социјалној заштити општине Бачка Топола (16.) 468

3 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 3. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА 7. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Томиславци за период од године (3.) 143. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша за период од године (12.) РЕШЕЊА 6. Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица за годину (3.) 9. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Томиславци за период од до године (3.) 10. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени оснивачког акта Првог војвођанског индустријског парка Логистички центар Бачка Топола (3.) Решење о постављању заштитника грађана у Општини Бачка Топола (3.) Решење о именовању директора Туристичке организације општине Бачка Топола (3.) 13. Решење о престанку функције члана Општинског већа Општине Бачка Топола (3.) 38. Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење (7.) 39. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (7.) Решење о разрешењу заменика председника Комисије за представке и жалбе (7.) Решење о избору заменика председника Комисије за представке и жалбе (7.) Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (7.) Решење о именовању члана Управног одбора Фонда за развој пољопривреде и предузетништва општине Бачка Топола (7.) 44. Решење о именовању члана Конкурсне Комисије за избор директора Регионалне депоније д.о.о. Суботица из општина Бачка Топола и Мали Иђош (7.) 64. Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности Комград Бачка Топола (9.) 65. Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатности Комград Бачка Топола (9.)

4 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 4. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 66. Решење о избору Заменика председника општине Бачка Топола (9.) Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Бачка Топола (9.) Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (9.) Решење о разрешењу чланова Школских одбора у основним школама на територији општине Бачка Топола (10.) 82. Решење о именовању чланова Школских одбора у основним школама на територији општине Бачка Топола (10.) 83. Решење о разрешењу чланова Школских одбора у средњим школама на територији општине Бачка Топола (10.) 84. Решење о именовању чланова Школских одбора у средњим школама на територији општине Бачка Топола (10.) 85. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора установе Музеј општине Бачка Топола Topolya község Múzeuma (10.) 86. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора установе Музеј општине Бачка Топола Topolya község Múzeuma (10.) Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома културе општине Бачка Топола (10.) Решење о именовању члана Управног одбора Дома културе општине Бачка Топола (10.) 89. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома културе оптине Бачка Топола (10.) 90. Решење о именовању председника Надзорног одбора Дома културе општине Бачка Топола (10.) 91. Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (10.) 92. Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Бачка Топола (10.) 93. Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола за годину (10.) 94. Решење о образовању Општинског штаба за координацију жетвених радова, као и заштиту од пожара у време жетве стрних усева рода 2015., и године (10.) 95. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Народне библиотеке Бачка Топола (10.) Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Бачка Топола (10.) 289

5 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 5. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 97. Решење о постављању в.д. секретара Скупштине општине Бачка Топола (10.) Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Бачка Топола (12.) Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (12.) Решење о именовању директора Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (12.) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола (12.) 134. Решење о разрешењу председника Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине (12.) 135. Решење о избору председника Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта скупштине (12.) Решење о разрешењу члана Комисије за пољопривреду и задругарство (12.) Решење о избору члана Комисије за пољопривреду и задругарство (12.) Решење о разрешењу члана Комисије за омладину и спорт (12.) Решење о избору члана Комисије за омладину и спорт (12.) Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе за децу Бамби Бачка Топола (12.) 141. Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе за децу Бамби Бачка Топола (12.) 142. Решење о давању сагласности на измене Годишњег програма пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за годину (12.) 145. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Бајша за период од до године (12.) Решење о разрешењу в.д. секретара Скупштине општине Бачка Топола (12.) Решење о постављању секретара Скупштине општине Бачка Топола (12.) Решење о престанку мандата Председника Скупштине општине Бачка Топола (15.) Решење о избору Председника Скупштине општине Бачка Топола (15.) Решење о престанку мандата Председника општине Бачка Топола (15.) Решење о престанку мандата чланова Општинског већа општине Бачка Топола (15.) Решење о престанку мандата Заменика председника општине Бачка Топола (15.) 364

6 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 6. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 158. Решење о избору Председника општине Бачка Топола (15.) Решење о избору чланова Општинског већа општине Бачка Топола (15.) Решење о избору Заменика Председника општине Бачка Топола (16.) Решење о избору члана Општинског већа општине Бачка Топола (16.) Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности Комград Бачка Топола за годину (16.) 172. Решење о давању сагласности на измене Годишњег програма пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за годину (16.) 173. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола за годину (16.) 174. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој Тржница Бачка Топола за годину (16.) 175. Решење о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног информативног предузећа Бачка Топола за годину (16.) 176. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног информативног предузећа Бачка Топола за годину (16.) 180. Решење о утврђивању назива за нову улицу у насељеном месту Бачка Топола у општини Бачка Топола (16.) 181. Решење о престанку мандата директора Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (16.) 182. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног информативног предузећа Бачка Топола у Бачкој Тополи (16.) Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе за децу Бамби Бачка Топола (16.) 184. Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе за децу Бамби Бачка Топола (16.) 185. Решење о разрешењу заменика председника Комисије за урбанизам, стамбенокомуналну делатност и заштиту животне средине (16.) 186. Решење о избору заменика председника Комисије за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине (16.) 187. Решење о престанку функције члана Комисије за спровођење поступка доделе признања Про урбе (16.)

7 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 7. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 188. Решење о именовању члана Комисије за спровођење поступка доделе признања Про урбе (16.) 189. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе Вук Караџић из Криваје (16.) Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе Вук Караџић из Криваје (16.) Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе Никола Тесла из Бачке Тополе (16.) 192. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе Никола Тесла из Бачке Тополе (16.) 193. Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Топола за годину (16.) 194. Решење о изменама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола (16.) ЗАКЉУЧЦИ 45. Закључак о доношењу предлога ради утврђивања јавног интереса за потпуну експропријацију односно административни пренос (7.) 75. Закључак о потврђивању мандата новим одборницима у Скупштини општине Бачка Топола (10.) Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Топола (16.) Закључак о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Топола (16.) 164. Закључак о потврђивању мандата новим одборницима у Скупштини општине Бачка Топола (16.) Закључак о поновној додели мандата одборнику у Скупштини општине Бачка Топола (16.) 370 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКА 55. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Криваја (8.) Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Ново Орахово (13.) 352 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 3. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (1.) 4

8 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 8. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 5. Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бачка Топола (2.) Одлука о избору најповољнијег понуђача за давање у закуп непокретности у јавној својини Општине Бачка Топола (6.) 151. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола (14.) РЕШЕЊА 2. Решење о употреби средстава буџетске резерве (1.) Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Топола (3.) 19. Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда ради прибављања, отуђења, односно давања у закуп непокретности у јавној својини (3.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број 400-4/2014-III-2) (6.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број 400-4/2014-III-3) (6.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број 400-4/2014-III-4) (6.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број /2014-III-1) (6.) Решење о разрешењу помоћника председника општине за област економског развоја (6.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (7.) Решење о постављењу помоћника Председника општине за област економског развоја (8.) Решење о промени апропријације (9.) Решење о разрешењу буџетског инспектора (10.) Решење о изменама и допунама Решења о образовању Комисије за спровођење поступка вансудског поравнања (10.) 105. Решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији општине Бачка Топола (11.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (11.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (11.) Решење о промени апропријације (16.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (16.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (16.) Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (16.) 488

9 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 9. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 208. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (16.) 488 ПРАВИЛНИЦИ 23 Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи за децу Бамби Бачка Топола (4.) Правилник о пружању услуге личног пратиоца детета (11.) Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Бачка Топола (16.) 495 ОБАВЕШТЕЊЕ 160. Обавештење за заинтересоване за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (15.) 365 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРОГРАМИ 25. Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају општине Бачка Топола у години (5.) Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за годину (7.) Посебан програм за унапређење услова живота у општини Бачка Топола из средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у години (9.) 264 ОДЛУКЕ 22. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп непокретности у јавној својини Општине Бачка Топола и расписивање јавног огласа за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Бачка Топола (4.) 44 РЕШЕЊА 16. Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Бачка Топола (3.) Решење о стављању ван снаге Решења о образовању Комисије за процену тржишне вредности непокретности (3.) Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље у општини Бачка Топола (3.) Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних савета у години (5.) Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине Бачка Топола (12.) 348

10 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 10. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ ПРАВИЛНИЦИ 15. Правилник о финансирању удружења грађана из буџета општине Бачка Топола (3.) Правилник о утврђивању новчаног износа једнократне помоћи и рефундацији трошкова коришћења воде за појединце или породице које се нађу у стању социјалне потребе на територији општине Бачка Топола (11.) Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу бесплатног оброка (Народне кухиње) на територији општине Бачка Топола (12.) 345 АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЦИ 4. Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације од године (2.) 12 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РЕШЕЊА 1. Решење о отварању апропријације (1.) Решење о отварању апропријације (број 400-2/2014-III-2) (6.) Решење о промени апропријације (број /2014-III-1) (6.) Решење о отварању, односно промени апропријације у оквиру сопствених извора средстава (број /2014-III-1) (6.) Решење о отварању апропријације (број 400-2/2014-III-3) (6.) Решење о промени апропријације (7.) Решење о промени апропријације (7.) Решење о отварању апропријације (9.) Решење о отварању апропријације (9.) Решење о отварању апропријације (9.) Решење о отварању апропријације (10.) Решење о промени апропријације (10.) Решење о промени апропријације (11.) Решење о отварању апропријације (11.) Решење о отварању апропријације (11.) Решење о промени апропријације (11.) 306

11 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 11. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ 112. Решење о отварању апропријације (11.) Решење о промени апропријације (11.) Решење о отварању, односно промени апропријације у оквиру соптвених извора средстава (11.) Решење о отварању апропријације (11.) Решење о отварању апропријације (11.) Решење о отварању апропријације (11.) Решење о отварању апропријације (16.) Решење о отварању апропријације (16.) Решење о промени апропријације (16.) Решење о промени апропријације (16.) Решење о отварасу, односно промени апропријације у оквиру сопствених извора средстава (16.) Решење о отварању апропријације (16.) Решење о отварању апропријације (16.) Решење о отварању апропријације (16.) Решење о отварању апропријације (16.) Решење о отварању апропријације (16.) Решење о промени апропријације (16.) Решење о промени апропријације (16.) Решење о промени апропријације (16.) Решење о промени апропријације (16.) 494 АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИЗВЕШТАЈИ 102. Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Криваја у општини Бачка Топола (10.) Извештај о спроведеном референдуму на подручју Месне заједнице Бајша (16.) 477

12 РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 12. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 18. Решење о одређивању бирачких места (3.) Извештај о додели мандата новим одборницима Скупштине општине Бачка Топола (10.) Извештај о додели мандата одборницима Скупштине општине Бачка Топола (16.) 368 АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДЛУКЕ 21. Одлука о изменама и допунама Статута Месне заједнице Бачка Топола (3.) Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Томиславци за период од године (5.) Одлука о изменама Статута Месне заједнице Криваја (8.) 108 РЕШЕЊА 54. Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Криваја (8.) 152. Решење о именовању председника, заменика председника, члана и њихових заменика Комисије за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Ново Орахово (12.) ПРАВИЛНИЦИ 53. Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за чланове Савета Месне заједнице Криваја (8.) 108 ИСПРАВКЕ 27. Исправка Решења о одређивању бирачких места у тексту на мађарском језику (5.) 54 Издавач:Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за годину износи ,00 динара. Уплатни рачун број: Извршење буџета општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

ОДЛУКЕ

ОДЛУКЕ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ С Е Н Т А РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета Предмет 1 2 3 4 5 1 26.01.2012. 1 ОДЛУКА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА 2013. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 31. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР БРОЈ 1 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 5. Статут о изменама и допунама Статута општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Х Р О Н О Л О Ш К И Р Е Г И С Т А Р ПРАВНИХ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА ОБЈАВЉЕНИХ У,,СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ЧОКА'' ЗА 2016. ГОДИНУ Одлуке,,Службени

Више

Microsoft Word - registar objavljenih propisa u 2014 godini.doc

Microsoft Word - registar objavljenih propisa u 2014 godini.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Р Е Г И С Т А Р ЗА 2014. ГОДИНУ 31.12.2014. године Ред. бр. Назив СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ред. бр. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1 Одлука о другим изменама и допунама Статута Општине

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

91

91 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 24. август 2004. г., XXXV. évfolyam 6. szám Topolya, 2004. augusztus 24. 121. 75. На основу члана 17. став 5. Одлуке о месним заједницама

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 08.годину Службени гласник бр. oд.0.08.године Oдлука о расписивању конкурса за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА 2017. ГОДИНУ 31.12.2017. године Ред. бр. Назив ред. бр. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ број стране бр. сл. листа СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН 1 Измене Програма за унапређење услова

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОM ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У ГОДИНИ децембар 2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОM ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У ГОДИНИ децембар 2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОM ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У 2013. ГОДИНИ децембар 2013 Страна 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА - РЕГИСТАР ЗА 2013. ГОДИНУ СКУПШТИНА ГРАДА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXXI 26. новембар г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 11. szám To

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXXI 26. новембар г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 11. szám To СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXXI 26. новембар 2009. г., XXXXI. Évfolyam 11. szám Topolya, 2009. november 26. Број 11. 26.11.2009. СТРАНА 293. OLDAL 2009.11.26.

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, ГОДИНЕ

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, ГОДИНЕ С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У 2017. ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, 2017. ГОДИНЕ ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - 39 HRONOLOSKI REGISTAR ZA 2017.doc

Microsoft Word - 39 HRONOLOSKI REGISTAR ZA 2017.doc Страна Број 39 Службени лист града Зрењанина 31. децембар 2017. год. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXV ЗРЕЊАНИН 31. ДЕЦЕМБАР 2017. БРОЈ: 39 ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР прописа објављених у 2017. години

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 09.годину Службени гласник бр. oд 0.0.09.године Закључак (Почетне цене закупа пољопривредног земљишта) Службени гласник бр. oд 6.0.09.године Решење (Измена

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Sluzbeni List

Sluzbeni List TИСКОВИНА ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА КОД ПОШТЕ 24000 СУБОТИЦА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СУБОТИЦЕ БРОЈ: 28 ГОДИНА: LV ДАНА:12.децембар 2018. ЦЕНА: 87,00 ДИН. Број: -022-226/2018 Дана: 05.12.2018. године 15/16), члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 31. Мај 2016 Службени лист Општине Број: 15 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГОДИНА XVII Број 15 31. Мај 2016. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију:

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18  Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

SL_br_5-2015

SL_br_5-2015 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLV Број 5. ТЕМЕРИН 29. 04. 2015. Примерак 100,00 динара 117. На основу члана 23. и 26. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члан 14. Закона о библиотечко-информационој

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

Бољевац, 16. април 2012.године Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о

Бољевац, 16. април 2012.године  Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о Бољевац, 16. април 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о усвајању Извештајa о раду Центра за 2 социјални рад

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА... РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У ГОДИНИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА... РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У ГОДИНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА... РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА ПАНЧЕВА У 2017. ГОДИНИ Страна 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Страна 2 I СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА ОДЛУКЕ Одлука о допуни

Више

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину

Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 2015.годину Садржај свих Службених гласника општине Ћуприја за 09.годину Службени гласник бр. oд 0.0.09.године Закључак (Почетне цене закупа пољопривредног земљишта) Службени гласник бр. oд 6.0.09.године Решење (Измена

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, ГОДИНЕ

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, ГОДИНЕ С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К ГРАДА ТРЕБИЊА Р Е Г И С Т А Р ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ГРАДА ТРЕБИЊА У 2018. ГОДИНИ ТРЕБИЊЕ, 2018. ГОДИНЕ ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година MMXVIII Број ТЕМЕРИН 302018. Примерак 100,00 динара На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 111/09,

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 3. ТЕМЕРИН 18. МАРТ 2009. Примерак 100,00 динара 17. Председник општине Темерин, на основу члана 1. Одлуке о одређивању Надлежног органа за спровођење поступка

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 Број: 16. 09.06.2016. СТРАНА 47. OLDAL 2016. 06.09. 16. szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута

Више

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc 29.06.2015. Службени лист општине Неготин Број 16 Страна 385 На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник, бр. 54/2009, 15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање локалне

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

Prelom broja 1-11.indd

Prelom broja 1-11.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IV БРОЈ 1 СМЕДЕРЕВО, 1. МАРТ 2011. ГОДИНЕ 1. СКУПШТИНА ГРАДА На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник Републике Србије, број 62/2006,

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година L Број 22. ТЕМЕРИН 28.11.2017. Примерак 100,00 динара 224. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLV Број 2. ТЕМЕРИН 22. МАРТ 2013. Примерак 100,00 динара 21. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије''

Више

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 5.5.2014. године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА X БРОЈ 9 90. Бања на телефонској седници одржаној дана 29.4.2014.год.основу, на основу чл.15.одлуке

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 38, 7. август 2019. примерак 80,00 динара Градоначелник 717 На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

sablon sluzbeni list

sablon sluzbeni list ГОДИНА XXXVII претплата Број 4 Бач, 31. март 2011. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј страна СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 23 Програм рада Скупштине општине Бач за 2011. годину. 64 24 Одлука о ангажовању

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више