УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Београд, Булевар ослобођења 18 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА На основу Закона о високом образовању (Службени гласник РС, 76/05), Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, 131/06), Правилника о доношењу студијских програма Уверзитета у Београду и Статута Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Наставно-научно већe Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду године усвојило је ПРЕДЛОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ИЗ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ. 1

2 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ИЗ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 1.1. Назив студијског програма СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 1.2. Циљеви студијског програма Унапређење специфичних знања и вештина из појединих области ветеринарске медицине и образовање уско специјализованих стручњака оспособљених за пружање специјалистичких услуга у области ветеринарске медицине клиничке патологије и терапије животиња, превентивне ветеринарске медицине, биотехнологије, репродукције и хигијене и технологије намирница анималног порекла Врста студија Академска специјализација из ветеринарске медицине 1.4. Исход студија Исход специјализације проистиче из јасно утврђених компетенција дефинисаних студијским планом и програмом обавезних и изборних предмета, за које се кандидати опредељују приликом уписа у други семестар. Наведене компетенције обухватају теоријска знања из области организације и квалитета рада у појединим областима ветеринатрске медициње и специфична знања и вештине из изабраних области ветеринарске медицине клиничке патологије и терапије животиња, превентивне ветеринарске медицине, биотехнологије, репродукције и хигијене и технологије намирница анималног порекла. Доктори ветеринарске медицине специјалисти, током студирања стичу неопходну теоријску и практичну основу за примену специјалистичких метода дефинисаних студијским програмом и даље усавршавање у оквиру ужих специјализација Стручни, академски односно научни назив Доктор ветеринарске медицине - специјалиста 2

3 1.6. Услови за упис на студијски програм Упис у прву годину академских специјалитичких студија спроводи се на основу конкурса којим је регулисан број студената, услови уписа, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, висина школарине итд. У прву годину студија може да се упише лице које има завршене интегрисане основне академске и дипломске студије ветеринарске медицине и најмање 300 бодова. Страни држављани се уписују на студијски програм под истим условима као и домаћи држављани, уз претходну нострификацију дипломе основних студија и потврду о знању српског језика Начин извођења студија и потребно време за извођење студија Студијски програм академске специјализације из ветеринарске медицине обухвата одговарајући број обавезних и изборних предмета у првом семестру и више изборних модула у другом, трећем и четвртом семестру, из којих полажу завршни - специјалистички испит. Настава се изводи на Факултету и у наставним базама изван Факултета на фармама, ергелама, клиникама, ветеринарским станицама, кланицама и млекарама, са којима Факултет поседује одговарајуће уговоре о начину извођења наставе. Студије трају четири семестра и вреднују се са 120 бодова Методологија наставе Методологија наставе је прилагођена потребама студената, у складу са суштином сваког предмета. Она обухвата теоријску наставу, практичне вежбе, показне вежбе, клиничку праксу и друге облике рада у зависности од специфичности изабраних предмета, под непосредним надзором наставника, на Факултету и у ванфакултетским наставним базама са којима Факултет има уговорену сарадњу. 3

4 РУКОВОДИОЦИ И ИЗВОЂАЧИ НАСТАВЕ НА АКАДЕМСКИМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА ИЗ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ СПИСАК РУКОВОДИЛАЦА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРЕДМЕТА У ПРВОМ СЕМЕСТРУ: 1. ЗАШТИТА И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА: Проф. др Маријана Вучинић 2. СТАНДАРДИ ДОБРЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ПРАКСЕ: Проф. др Зоран Алексић, проф. др Маријана Вучинић 3. МЕНАЏМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ: Проф. др Милан Тешић 4. БИОТЕХНОЛОГИЈА И ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА: Проф. др Слободан Јовановић, проф. др Брана Раденковић Дамњановић 5. ГРАЂА И ФУНКЦИЈА ЋЕЛИЈА, ТКИВА И ОРГАНА У ФИЗИОЛОШКИМ И ПАТОФИЗИОЛОШКИМ УСЛОВИМА: Проф. др Миодраг Лазаревић, проф. др Душан Гледић, проф. др Драган Гвоздић 6. ПАТОМОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ И КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ БОЛЕСТИ: Проф. др Милијан Јовановић, проф. др Драгиша Траиловић 7. ИНФЕКЦИЈА И МЕХАНИЗМИ ОДБРАНЕ ОРГАНИЗМА ОД ИНФЕКТИВНИХ АГЕНАСА: Проф. др Ненад Милић, проф. др Санда Димитријевић 8. ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА: Проф. др Вера Катић, проф. др Оливера Бунчић 9. САСТАВ И ОСОБИНЕ НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА: Проф. др Илија Вуковић, проф. др Зора Мијачевић 10. ЕПИЗООТИОЛОГИЈА: Проф. др Мирослав Валчић, проф. др Соња Радојичић 11. КЛИНИЧКА ХЕМАТОЛОГИЈА И БИОХЕМИЈА: Проф. др Татјана Божић, проф. др Иван Јовановић СПИСАК РУКОВОДИЛАЦА ИЗБОРНИХ МОДУЛА 1. БОЛЕСТИ КОЊА: Проф. др Драгиша Траиловић 2. БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА: Проф. др Вања Крстић 3. БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА: Проф. др Биљана Радојичић 4. БОЛЕСТИ СВИЊА: Проф. др Јован Бојковски 5. БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ И МЕНАЏМЕНТ ЖИВИНАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ: Проф. др Радмила Ресановић 6. ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА: Проф. др Никола Крстић 7. КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА: Проф. др Витомир Ћупић 8. КЛИНИЧКА ДИЈЕТЕТИКА: Доц. др Драган Шефер 9. РАДИОЛОШКА, УЛТРАЗВУЧНА И ЕНДОСКОПСКА ДИЈАГНОСТИКА: Проф. др Никола Крстић 10. ПОРОДИЉСТВО, СТЕРИЛИТЕТ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ: Доц. др Милош Павловић 11. ВЕТЕРИНАРСКА ХИРУРГИЈА: Доц. др Бранислав Прокић 12. ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ: Проф. др Мирослав Валчић 4

5 13. МИКРОБИОЛОГИЈА: Проф. др Ружица Ашанин 14. ПАРАЗИТОЛОГИЈА И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ: Проф. др Софија Катић Радивојевић 15. ПАТОЛОГИЈА: Проф. др Милијана Кнежевић 16. ВИРУСОЛОГИЈА: Проф. др Ненад Милић 17. БОЛЕСТИ ПЧЕЛА И СВИЛОПРЕЉА: Проф. др Босиљка Ђуричић 18. ПРЕВЕНТИВНА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА: Проф. др Брана Раденковић Дамњановић 19. ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА: Проф. др Оливера Бунчић 20. МИКРОБИОЛОГИЈА НАМИРНИЦА: Проф. др Вера Катић 21. МЕНАЏЕМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЖИВОТИЊА: Проф. др Милан Тешић 5

6 НАСТАВНИ ПЛАН СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ИЗ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ СЕМЕСТАР НАЗИВ ПРЕДМЕТА Шифра I II III IV П В П В П В П В Обавезни предмети у првом семестру ЗАШТИТА И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА ФВМАС1ОП ,5 СТАНДАРДИ ДОБРЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ПРАКСЕ ФВМАС1ОП ,5 МЕНАЏМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ ФВМАС1ОП ,0 Изборни предмети у првом семестру: Студенти бирају 20 бодова из списка изборних предмета у Изборном блоку 1. БИОТЕХНОЛОГИЈА И ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА ФВМАС1ИП ,0 ГРАЂА И ФУНКЦИЈА ЋЕЛИЈА, ТКИВА И ОРГАНА У ФИЗИОЛОШКИМ И ПАТОФИЗИОЛОШКИМ УСЛОВИМА ПАТОМОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ И КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ БОЛЕСТИ ИНФЕКЦИЈА И МЕХАНИЗМИ ОДБРАНЕ ОРГАНИЗМА ОД ИНФЕКТИВНИХ АГЕНАСА ФВМАС1ИП ,0 ФВМАС1ИП ,0 ФВМАС1ИП ,0 ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА ФВМАС1ИП ,0 САСТАВ И ОСОБИНЕ НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА ФВМАС1ИП ,0 ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ФВМАС1ИП ,0 КЛИНИЧКА ХЕМАТОЛОГИЈА И БИОХЕМИЈА ФВМАС1ИП ,0 РАДИЈАЦИОНА ХИГИЈЕНА ФВМАС1ИП ,0 6

7 Изборни модули обавезне изборне области: Студенти се приликом уписа у 2. семестар опредељују за један од понуђених изборних модула пакета обавезних изборних предмета, које слушају у наредна три семестра, из којих полажу специјалистички испит СЕМЕСТАР НАЗИВ МОДУЛА ИЗБОРНЕ ОБЛАСТИ Шифра I II III IV П В П В П В П В 1. БОЛЕСТИ КОЊА ФВМАС1М БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА ФВМАС1М БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА ФВМАС1М БОЛЕСТИ СВИЊА ФВМАС1М БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ И МЕНАЏМЕНТ ЖИВИНАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ФВМАС1М ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ФВМАС1М КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА ФВМАС1М КЛИНИЧКА ДИЈЕТЕТИКА ФВМАС1М РАДИОЛОШКА, УЛТРАЗВУЧНА И ЕНДОСКОПСКА ДИЈАГНОСТИКА 10. ПОРОДИЉСТВО, СТЕРИЛИТЕТ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ФВМАС1М ФВМАС1М ВЕТЕРИНАРСКА ХИРУРГИЈА ФВМАС1М ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ФВМАС1М МИКРОБИОЛОГИЈА ФВМАС1М

8 14. ПАРАЗИТОЛОГИЈА И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ФВМАС1М ПАТОЛОГИЈА ФВМАС1М ВИРУСОЛОГИЈА ФВМАС1М БОЛЕСТИ ПЧЕЛА И СВИЛОПРЕЉА ФВМАС1М ПРЕВЕНТИВНА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА ФВМАС1М ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА ФВМАС1М МИКРОБИОЛОГИЈА НАМИРНИЦА ФВМАС1М МЕНАЏМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ И ЗДАРВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЖИВОТИЊА ФВМАС1М СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10 Укупно по семестрима Укупно ѕа цео програм 120,0 ФВМ АС 1 ОП 01: ФВМ Факултет ветеринарске медицине; АС академска специјализација; 1 година студија; ОП обавазни предмети; 01 редни број предмета ФВМ АС 1 ИП 01: ФВМ Факултет ветеринарске медицине; АС академска специјализација; 1 година студија; ИП изборни предмети; 01 редни број предмета ФВМ АС 1 М01 1: ФВМ Факултет ветеринарске медицине; АС академска специјализација; 1 година студија; М01 (модул или изборна област по реду, према претходном списку од 21 модула); 1 редни број предмета у модулу изборној области П предавања В вежбе европски систем преноса бодова 8

9 ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ СЕМЕСТРУ фонд 1. семестар Обавезни предмети у 1. семестру 10,0 1. ФВМАС1ОП01 ЗАШТИТА И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА О ,5 2. ФВМАС1ОП02 СТАНДАРДИ ДОБРЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ПРАКСЕ О ,5 3. ФВМАС1ОП03 МЕНАЏМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ О ,0 Изборни предмети у 1. семестру: Студенти бирају 20,0 бодова из Изборног блока 1 20,0 Укупно бодова у 1. семестру 30,0 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ПРВОМ СЕМЕСТРУ ИЗБОРНИ БЛОК 1 фонд Обавезни предмети у 2. семестру 1. ФВМАС1ИП01 БИОТЕХНОЛОГИЈА И ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА И ,0 2. ФВМАС1ИП02 ГРАЂА И ФУНКЦИЈА ЋЕЛИЈА, ТКИВА И ОРГАНА У ФИЗИОЛОШКИМ И ПАТОФИЗИОЛОШКИМ УСЛОВИМА 3. ФВМАС1ИП03 ПАТОМОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ И КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ БОЛЕСТИ И ,0 И ,0 9

10 фонд 4. ФВМАС1ИП04 ИНФЕКЦИЈА И МЕХАНИЗМИ ОДБРАНЕ ОРГАНИЗМА ОД ИНФЕКТИВНИХ АГЕНАСА 5. ФВМАС1ИП05 ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА И ,0 И ,0 6. ФВМАС1ИП06 САСТАВ И ОСОБИНЕ НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ И ,0 ПОРЕКЛА 7. ФВМАС1ИП07 ЕПИЗООТИОЛОГИЈА И ,0 8. ФВМАС1ИП08 КЛИНИЧКА ХЕМАТОЛОГИЈА И БИОХЕМИЈА И ,0 9. ФВМАС1ИП09 РАДИЈАЦИОНА ХИГИЈЕНА И ,0 10

11 ИЗБОРНИ МОДУЛИ ИЗБОРНИ БЛОК 2 1. БОЛЕСТИ КОЊА 2. БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА 3. БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА 4. БОЛЕСТИ СВИЊА 5. БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ И МЕНАЏМЕНТ ЖИВИНАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 6. ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 7. КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА 8. КЛИНИЧКА ДИЈЕТЕТИКА 9. РАДИОЛОШКА, УЛТРАЗВУЧНА И ЕНДОСКОПСКА ДИЈАГНОСТИКА 10. ПОРОДИЉСТВО, СТЕРИЛИТЕТ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ 11. ВЕТЕРИНАРСКА ХИРУРГИЈА 12. ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ 13. МИКРОБИОЛОГИЈА 14. ПАРАЗИТОЛОГИЈА И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ 15. ПАТОЛОГИЈА 16. ВИРУСОЛОГИЈА 17. БОЛЕСТИ ПЧЕЛА И СВИЛОПРЕЉА 18. ПРЕВЕНТИВНА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА 19. ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА 20. МИКРОБИОЛОГИЈА НАМИРНИЦА 21. МЕНАЏМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ И ЗДАРВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЖИВОТИЊА 11

12 Изборни модул 1: БОЛЕСТИ КОЊА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М011 РАДИОЛОШКА И УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА ОБОЉЕЊА КОЊА О ,5 2. ФВМАС1М012 ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И НЕГА БОЛЕСНИХ КОЊА О ,0 3. ФВМАС1М013 УРГЕНТНА СТАЊА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ КОЊА О ,5 4. ФВМАС1М014 ЕТОЛОГИЈА КОЊА О ,5 5/1. ФВМАС1М015 КЛИНИЧКА ПРАКСА (1) О ,5 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 6/1. ФВМАС2М011 УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ КОЊА (1) О ,0 7/1. ФВМАС2М012 ОРТОПЕДСКЕ БОЛЕСТИ КОЊА (1) О ,0 8. ФВМАС2М013 ОФТАЛМОЛОГИЈА КОЊА О ,5 9.. ФВМАС2М014 СПОРТСКА МЕДИЦИНА КОЊА О ,0 5/2. ФВМАС1М015 КЛИНИЧКА ПРАКСА (2) О ,5 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 12

13 4. семестар фонд 6/2. ФВМАС2М011 УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ КОЊА (2) О ,0 7/2. ФВМАС2М012 ОРТОПЕДСКЕ БОЛЕСТИ КОЊА (2) О ,0 10. ФВМАС2М015 ПОРЕМЕЋАЈИ РЕПРОДУКЦИЈЕ КОЊА О ,0 11. ФВМАС2М016 ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА КОЊА О ,0 5/3. ФВМАС1М015 КЛИНИЧКА ПРАКСА (3) О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 13

14 Изборни модул 2: БОЛЕСТИ ПАСА И МАЧАКА 2. семестар фонд 1.. ФВМАС1М021 РАДИОЛОШКА И УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА ОБОЉЕЊА ПАСА И МАЧАКА 2. ФВМАС1М022 ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА ОБОЉЕЊА ПАСА И МАЧАКА О ,0 О ,5 3. ФВМАС1М023 ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА ПАСА И МАЧАКА О ,5 4. ФВМАС1М024 КЛИНИЧКА ДИЈЕТЕТИКА О ,0 5. ФВМАС1М025 ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И НЕГА ПАСА И МАЧАКА О ,0 6. ФВМАС1М026 КЛИНИЧКА ПРАКСА (1) О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 8. ФВМАС2М021 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА О ,0 9. ФВМАС2М022 КАРДИОЛОГИЈА И ПУЛМОЛОГИЈА О ,0 10. ФВМАС2М023 ДЕРМАТОЛОГИЈА О ,0 11. ФВМАС2М024 НЕУРОЛОГИЈА О ,0 6/2. ФВМАС1М026 КЛИНИЧКА ПРАКСА (2) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 14

15 4. семестар фонд 12. ФВМАС2М025 ЕНДОКРИНОЛОГИЈА И ПОРЕМЕЋАЈИ МЕТАБОЛИЗМА О ,0 13. ФВМАС2М026 УРОЛОГИЈА О ,0 14. ФВМАС2М027 ОНКОЛОГИЈА О ,0 15. ФВМАС2М028 КОМУНИКОЛОГИЈА И КЛИНИЧКА ПРАКСА О ,0 6/3. ФВМАС1М026 КЛИНИЧКА ПРАКСА (3) О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 15

16 Изборни модул 3: БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА 2. семестар фонд 1/1. ФВМАС1М031 УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА (1) О ,0 2. ФВМАС1М032 ИСХРАНА ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА О ,0 3. ФВМАС1М033 ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА О ,0 4/1. ФВМАС1М034 БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ НА ФАРМИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА (1) О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 1/2. ФВМАС1М031 УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА (2) О ,0 5. ФВМАС2М031 ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА О ,0 6. ФВМАС2М032 ХИРУРГИЈА ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА О ,0 4/2.. ФВМАС1М034 БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ НА ФАРМИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА (2) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 16

17 4. семестар фонд 1/3. ФВМАС1М031 УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА (3) О ,0 7. ФВМАС2М033 ПОРЕМЕЋАЈИ РЕПРОДУКЦИЈЕ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА 4/3. ФВМАС1М034 БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ НА ФАРМИ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА (3) О ,0 О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 17

18 Изборни модул 4: БОЛЕСТИ СВИЊА 2. семестар фонд 1/1. ФВМАС1М041 БОЛЕСТИ СВИЊА (1) О ,0 2. ФВМАС1М042 ИСХРАНА СВИЊА О ,0 3. ФВМАС1М043 ПАТОЛОГИЈА СВИЊА О ,0 4. ФВМАС1М044 МЕНАЏМЕНТ РЕПРОДУКЦИЈЕ СВИЊА О ,0 5. ФВМАС1М045 ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА СВИЊА О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 1/2. ФВМАС1М041 БОЛЕСТИ СВИЊА (2) О ,0 6. ФВМАС2М041 ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СВИЊА О ,0 7. ФВМАС2М042 БОЛЕСТИ МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ О ,0 8. ФВМАС2М043 ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ СВИЊА О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 18

19 4. семестар фонд 1/3. ФВМАС2М041 БОЛЕСТИ СВИЊА (3) О ,0 9. ФВМАС2М044 ХИРУРГИЈА СВИЊА О ,0 10. ФВМАС2М045 БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ НА ФАРМИ СВИЊА О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 19

20 Изборни модул 5: БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ И МЕНАЏМЕНТ ЖИВИНАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 2. семестар фонд 1.. ФВМАС1М051 ТЕХНОЛОГИЈА УЗГОЈА ЖИВИНЕ, ИНКУБИРАЊЕ И ИНКУБАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 2. ФВМАС1М052 ТЕХНОПАТИЈЕ, МЕТАБОЛИЧКЕ БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ И ТРОВАЊА О ,5 О ,5 3. ФВМАС1М053 ВИРУСНЕ БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ И ОБДУКЦИЈА О ,5 4. ФВМАС1М054 БАКТЕРИЈСКЕ И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ СА ОБДУКЦИЈОМ 5. ФВМАС1М055 ФАРМАКОТЕРАПИЈА, ПРЕВЕНТИВА И ТЕХНИКЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ О ,5 О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 6. ФВМАС2М051 ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА МЕСА И ЈАЈА ЖИВИНЕ О ,0 7/1. ФВМАС2М052 ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ЖИВИНАРСТВУ О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 20

21 4. семестар фонд 7/2. ФВМАС2М052 ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ЖИВИНАРСТВУ О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 21

22 Изборни модул 6: ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 2. семестар фонд 1.. ФВМАС1М061 ОСНОВЕ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ И МЕХАНИЗМИ ПРИМЕНЕ РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА ЕНЕРГИЈЕ О ,5 2. ФВМАС1М062 ФОТОТЕРАПИЈА О ,5 3. ФВМАС1М063 ОРТОПЕДИЈА О ,5 4. ФВМАС1М064 МАСОТЕРАПИЈА О ,5 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 5/1. ФВМАС2М061 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА (1) О ,0 6/1. ФВМАС2М062 ХИДРОТЕРАПИЈА И БАЛНЕОТЕРАПИЈА (1) О ,0 7/1. ФВМАС2М063 ТЕРМОТЕРАПИЈА И ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈА (1) О ,0 8/1 ФВМАС2М064 КЛИНИЧКА ПРАКСА (1) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 22

23 4. семестар фонд 5/2. ФВМАС2М061 ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА (2) О ,0 6/2. ФВМАС2М062 ХИДРОТЕРАПИЈА И БАЛНЕОТЕРАПИЈА (2) О ,0 7/2. ФВМАС2М063 ТЕРМОТЕРАПИЈА И ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈА (2) О ,0 9. ФВМАС2М065 СОНОТЕРАПИЈА И ТАЛАСОТЕРАПИЈА О ,0 8/2 ФВМАС2М064 КЛИНИЧКА ПРАКСА 2 О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 23

24 Изборни модул 7: КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М071 ОПШТА ФАРМАКОЛОГИЈА О ,0 2. ФВМАС1М072 ОПШТА ТОКСИКОЛОГИЈА О ,5 3. ФВМАС1М073 ФАРМАКОЕКОНОМИКА О ,5 4. ФВМАС1М074 БИОСТАТИСТИКА О ,5 5/1 ФВМАС1М075 КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА (1) О ,5 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 5/2. ФВМАС1М075 КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА (2) О ,0 6. ФВМАС2М071 КЛИНИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА О ,5 7. ФВМАС2М072 МЕТОДОЛОГИЈА КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА ЛЕКОВА О ,5 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 24

25 4. семестар фонд 8. ФВМАС2М073 ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ПРИМЕНЕ ПРЕПАРАТА ЗА ДДД У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ О ,0 Студенти се опредељују за изборну групу животиња која носи 7 бодова и у оквиру те групе раде клиничку праксу која доноси додатних 7 бодова. 9. ФВМАС2М074 Фармакотерапија обољења коња И ,0 10. ФВМАС2М075 Фармакотерапија обољења свиња И ,0 11. ФВМАС2М076 Фармакотерапија обољења паса и мачака И ,0 12. ФВМАС2М077 Фармакотерапија обољења преживара И ,0 13. ФВМАС2М078 Фармакотерапија обољења птица И ,0 14. ФВМАС2М079 Клиничка пракса И ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 25

26 Изборни модул 8: КЛИНИЧКА ДИЈЕТЕТИКА 2. семестар фонд 1.. ФВМАС1М081 ОПШТА ИСХРАНА О ,0 2. ФВМАС1М082 ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ О ,0 3. ФВМАС1М083 БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестаар фонд 4. ФВМАС2М081 КЛИНИЧКА ИСХРАНА ПРЕЖИВАРА О ,0 5. ФВМАС2М082 КЛИНИЧКА ИСХРАНА СВИЊА О ,0 6. ФВМАС2М083 КЛИНИЧКА ИСХРАНА ЖИВИНЕ О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 26

27 4. семестар фонд 7. ФВМАС2М084 КЛИНИЧКА ИСХРАНА ПАСА И МАЧАКА О ,0 8. ФВМАС2М085 КЛИНИЧКА ИСХРАНА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА О ,5 9. ФВМАС2М086 КЛИНИЧКА ИСХРАНА РИБА И ДИВЉАЧИ О ,5 10. ФВМАС2М087 НУТРИТИВНА ТЕРАПИЈА О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 27

28 Изборни модул 9: РАДИОЛОШКА, УЛТРАЗВУЧНА И ЕНДОСКОПСКА ДИЈАГНОСТИКА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М091 РЕНДГЕНСКА ФИЗИКА О ,5 2. ФВМАС1М092 ОПШТА РЕНДГЕНОЛОГИЈА О ,0 3/1. ФВМАС1М093 СПЕЦИЈАЛНА РЕНДГЕНОЛОГИЈА (1) О ,5 4/1. ФВМАС1М094 КЛИНИЧКА ПРАКСА (1) О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 3/2. ФВМАС2М091 СПЕЦИЈАЛНА РЕНДГЕНОЛОГИЈА (2) О ,0 5. ФВМАС2М092 ФИЗИКА УЛТРАЗВУКА О ,0 4/2 ФВМАС1М094 КЛИНИЧКА ПРАКСА (1) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 28

29 4. семестар фонд 6. ФВМАС2М092 КАРАКТЕРИСТИКЕ И ТУМАЧЕЊЕ УЗ СЛИКЕ О ,0 7. ФВМАС2М093 УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА О ,0 8. ФВМАС2М094 ЕНДОСКОПСКА ДИЈАГНОСТИКА О ,0 4/3 ФВМАС1М094 КЛИНИЧКА ПРАКСА (1) О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 29

30 Изборни модул 10: ПОРОДИЉСТВО, СТЕРИЛИТЕТ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М101 ФИЗИОЛОГИЈА РЕПРОДУКЦИЈЕ СА ИМУНОЛОГИЈОМ О ,0 2. ФВМАС1М102 ЕМБРИОЛОГИЈА О ,0 3. ФВМАС1М103 РЕПРОДУКЦИЈА ПРЕЖИВАРА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАДА (1) 4. ФВМАС1М104 РЕПРОДУКЦИЈА КОЊА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КРДА (1) О ,0 О ,0 5. ФВМАС1М105 РЕПРОДУКЦИЈА МАЛИХ ЖИВОТИЊА (1) О ,0 6. ФВМАС1М106 РЕПРОДУКЦИЈА СВИЊА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КРДА (1) О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 3/2. ФВМАС1М103 РЕПРОДУКЦИЈА ПРЕЖИВАРА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАДА (2) 4/2. ФВМАС1М104 РЕПРОДУКЦИЈА КОЊА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КРДА (2) О ,0 О ,0 5/2. ФВМАС1М105 РЕПРОДУКЦИЈА МАЛИХ ЖИВОТИЊА (2) О ,0 6/2. ФВМАС1М106 РЕПРОДУКЦИЈА СВИЊА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КРДА (2) О ,0 30

31 3. семестар (наставак) фонд 7. ФВМАС2М101 НЕОНАТОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА НОВОРОЂЕНЧАДИ О ,0 8. ФВМАС2М102 ИСХРАНА И ПЛОДНОСТ О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 4. семестар фонд 3/3. ФВМАС1М103 РЕПРОДУКЦИЈА ПРЕЖИВАРА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАДА (3) 4/3. ФВМАС1М104 РЕПРОДУКЦИЈА КОЊА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КРДА (3) О ,0 О ,0 5/3. ФВМАС1М105 РЕПРОДУКЦИЈА МАЛИХ ЖИВОТИЊА (3) О ,0 6/3. ФВМАС1М106 РЕПРОДУКЦИЈА СВИЊА И ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ КРДА (3) 9. ФВМАС2М103 БИОТЕХНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ 10. ФВМАС2М104 ПРИМЕНА ВИЗУАЛНИХ (ИМАГЕИНГ) ОПЕРАТИВНИХ И ДИЈАГНОСТИЧКИХ ТЕХНИКА У РЕПРОДУКЦИЈИ 11. ФВМАС2М105 МЕНАЏМЕНТ ФАРМСКЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ И ХАЛАЛ ФАРМЕ О ,0 О ,0 О ,0 О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 31

32 Изборни модул 11: ВЕТЕРИНАРСКА ХИРУРГИЈА 2. семестар фонд фонд 1. ФВМАС1М111 РЕНДГЕНОЛОШКА И ХИРУРШКА АНАТОМИЈА О ,0 2. ФВМАС1М112 АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА О ,0 3. ФВМАС1М113 ТОРАКАЛНА ХИРУРГИЈА О ,0 4. ФВМАС1М114 АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА О ,0 5/1. ФВМАС1М115 КЛИНИЧКА ПРАКСА (1) О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 6. ФВМАС2М111 ОРТОПЕДИЈА О ,0 7. ФВМАС2М112 РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА О ,0 5/2. ФВМАС1М115 КЛИНИЧКА ПРАКСА (2) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 32

33 4. семестар фонд 8. ФВМАС2М113 ОФТАЛМОЛОГИЈА О ,0 10. ФВМАС2М114 ОНКОЛОШКА ХИРУРГИЈА О ,0 11. ФВМАС2М115 ХИРУРГИЈА НЕДОМЕСТИФИКОВАНИХ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА О ,0 12. ФВМАС2М116 УРГЕНТНА ХИРУРГИЈА О ,0 5/3. ФВМАС1М115 КЛИНИЧКА ПРАКСА 3 О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 33

34 Изборни модул 12: ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М121 ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 2. ФВМАС1М122 МИКРОБИОЛОГИЈА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА О ,0 О ,0 3. ФВМАС1М123 ПАРАЗИТОЛОГИЈА О ,5 4. ФВМАС1М124 ОПШТА ЕПИЗООТИОЛОГИЈА И ПРЕВЕНТИВА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 5. ФВМАС1М125 ОПШТА ЕПИЗООТИОЛОГИЈА И ПРЕВЕНТИВА ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 6. ФВМАС1М126 СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ЕПИЗООТИОЛОШКИХ ПОДАТАКА 7. ФВМАС1М127 ПРОПИСИ У СУЗБИЈАЊУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА О ,0 О ,5 О ,5 О ,5 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 34

35 3. семестар фонд 8. ФВМАС2М121 СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЕЊИВАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 9. ФВМАС2М122 СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЕЊИВАЊЕ ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА О ,0 О ,0 10. ФВМАС2М123 ВЕТЕРИНАРСКА ХИГИЈЕНА О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 4. семестар фонд 11. ФВМАС2М124 ЕПИЗООТИОЛОШКИ СИСТЕМИ И ПРОЦЕДУРЕ У ЕПИЗООТИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 35

36 Изборни модул 13: МИКРОБИОЛОГИЈА 2. семестар фонд 1/1. ФВМАС1М131 БАКТЕРИОЛОГИЈА (1) О ,0 2. ФВМАС1М132 ИМУНОЛОГИЈА О ,5 3. ФВМАС1М133 ВИРУСОЛОГИЈА О ,5 4/1. ФВМАС1М134 МЕТОДЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ (1) О ,0 5. ФВМАС1М135 ДРЖАЊЕ, ИСХРАНА, НЕГА И БОЛЕСТИ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА О ,0 6. ФВМАС1М136 ХИГИЈЕНА СТОЧНЕ ХРАНЕ О ,5 7. ФВМАС1М137 МИКРОБИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА О ,5 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 1/2. ФВМАС2М131 БАКТЕРИОЛОГИЈА (2) О ,5 8. ФВМАС2М132 МИКОЛОГИЈА О ,0 4/2. ФВМАС1М133 МЕТОДЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ (2) О ,5 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 36

37 4. семестар фонд 1/3. ФВМАС1М134 БАКТЕРИОЛОГИЈА (3) О ,0 4/3. ФВМАС1М135 МЕТОДЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ (3) О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 37

38 Изборни модул 14: ПАРАЗИТОЛОГИЈА И ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М141 ОПШТА ПАРАЗИТОЛОГИЈА О ,0 2. ФВМАС1М142 ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ О ,0 3. ФВМАС1М143 ПРОТОЗООЛОГИЈА О ,0 4. ФВМАС1М144 ПРОТОЗООЗЕ О ,0 5./1 ФВМАС1М145 ПРАКТИЧАН РАД (1) О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестаар фонд 6. ФВМАС2М141 ХЕЛМИНТОЛОГИЈА О ,0 7. ФВМАС2М142 ХЕЛМИНТОЗЕ О ,0 8. ФВМАС2М143 АРАХНОЕНТОМОЛОГИЈА О ,0 9. ФВМАС2М144 АРТРОПОДОЗЕ О ,0 5/2 ФВМАС2М145 ПРАКТИЧАН РАД (2) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 38

39 4. семестар фонд 5/3. ФВМАС2М146 ПРАКТИЧАН РАД (3) О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 39

40 Изборни модул 15: ПАТОЛОГИЈА 2. семестар фонд 1/1. ФВМАС1М151 ОПШТА ПАТОЛОГИЈА (1) О ,0 2. ФВМАС1М152 ОБДУКЦИЈА И ОБДУКЦИЈСКА ТЕХНИКА О ,0 3. ФВМАС1М153 ОСНОВИ ХИСТОЛОШКЕ И ЦИТОЛОШКЕ ТЕХНИКЕ О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 1/2. ФВМАС1М151 ОПШТА ПАТОЛОГИЈА (2) О ,0 4. ФВМАС2М151 ХИСТОЛОШКЕ И ХИСТОХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ О ,0 5/1. ФВМАС2М152 СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА (1) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 40

41 4. семестар фонд 5/2. ФВМАС2М152 СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА (2) О ,0 6. ФВМАС2М153 ИМУНОХИСТОХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ О ,5 7. ФВМАС2М154 ДЕСКРИПТИВНА ПАТОЛОГИЈА О О+4 О+60 3,5 8. ФВМАС2М155 ПАТОЛОГИЈА ТУМОРА О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 41

42 Изборни модул 16: ВИРУСОЛОГИЈА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М161 ВИРУСОЛОГИЈА (1) О ,5 2. ФВМАС1М162 ОСНОВИ БАКТЕРИОЛОГИЈЕ О ,0 3. ФВМАС1М163 ОСНОВИ МИКОЛОГИЈЕ О ,0 4. ФВМАС1М164 МЕТОДЕ ВИРУСОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ (1) О ,0 5. ФВМАС1М165 ДРЖАЊЕ, ИСХРАНА, НЕГА И БОЛЕСТИ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЖИВОТИЊА О ,5 6. ФВМАС1М166 ЦИТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА О ,0 7. ФВМАС1М167 БИОХЕМИЈА О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 8. ФВМАС2М161 ВИРУСОЛОГИЈА (2) О ,0 9. ФВМАС2М162 МЕТОДЕ ВИРУСОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ (2) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 42

43 4. семестар фонд 10. ФВМАС2М163 ВИРУСОЛОГИЈА (3) О ,0 11. ФВМАС2М164 МЕТОДЕ ВИРУСОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ (3) О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 43

44 Изборни модул 17: ПРЕВЕНТИВНА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М171 ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА О ,0 2. ФВМАС1М172 ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА ОД ТРОВАЊА ПЕСТИЦИДИМА 3. ФВМАС1М173 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ О ,0 О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 4. ФВМАС2М171 ЕКОЛОГИЈА, ЕПИЗООТИОЛОГИЈА И ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ЕКТО- И ЕНДОПАРАЗИТА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 5. ФВМАС2М172 ПРОФИЛАКСА ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА И ЉУДИ 6. ФВМАС2М173 ЕПИЗООТИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА И ЗООНОЗА О ,0 О ,0 О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 44

45 4. семестар фонд 7. ФВМАС2М174 САНИТАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ О ,0 8. ФВМАС2М175 БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА О ,0 9. ФВМАС2М176 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ МЕДИЦИНИ 10. ФВМАС2М177 ЕКОНОМИКА И МЕНАЏМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ МЕДИЦИНИ О ,0 О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 45

46 Изборни модул 18: БОЛЕСТИ ПЧЕЛА И СВИЛОПРЕЉА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М181 БИОЛОГИЈА ПЧЕЛА О ,5 2. ФВМАС1М182 АПИТЕХНИКА И МЕДОНОСНО БИЉЕ О ,5 2. ФВМАС1М183 ТОКСИКОЛОГИЈА О ,0 4. ФВМАС1М184 ЕКОЛОШКИ ФАКТОРИ У НАСТАНКУ БОЛЕСТИ ПЧЕЛА И СВИЛЕНИХ БУБА О ,0 5. ФВМАС1М185 БОЛЕСТИ ОДРАСЛИХ ПЧЕЛА (1) О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 5/2. ФВМАС1М185 БОЛЕСТИ ОДРАСЛИХ ПЧЕЛА (2) О ,0 6. ФВМАС2М181 БОЛЕСТИ ПЧЕЛИЊЕГ ЛЕГЛА (1) О ,0 7. ФВМАС2М182 СВИЛАРСТВО СА БИОЛОГИЈОМ СВИЛЕНЕ БУБЕ О ,0 8. ФВМАС2М183 БОЛЕСТИ СВИЛЕНИХ БУБА О ,0 9. ФВМАС2М184 ЕКТОПАРАЗИТИ ПЧЕЛА И СВИЛЕНИХ БУБА О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 46

47 4. семестар фонд 6/2. ФВМАС2М181 БОЛЕСТИ ПЧЕЛИЊЕГ ЛЕГЛА (2) О ,0 10. ФВМАС2М185 ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА ПЧЕЛАРЕЊА 11. ФВМАС2М186 ВЕТЕРИНАРСКО -САНИТАРНЕ МЕРЕ У СУЗБИЈАЊУ ИНФЕКТИВНИХ И ПАРАЗИТСКИХ БОЛЕСТИ И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА О ,0 О ,0 12. ФВМАС2М187 АПИТЕРАПИЈА О ,0 13. ФВМАС2М188 ЕКОНОМИКА И МЕНАЏМЕНТ У ПЧЕЛАРСТВУ О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 47

48 Изборни модул 19: ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М191 БЕЗБЕДНОСТ НАМИРНИЦА О ,0 2. ФВМАС1М192 МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА НАМИРНИЦА О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестаар фонд 3. ФВМАС2М191 ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КОНТРОЛЕ О ,0 4. ФВМАС2М192 МЕТОДЕ КОНЗЕРВИСАЊА НАМИРНИЦА О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 48

49 4. семестар фонд 5. ФВМАС2М193 БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА 6. ФВМАС2М194 БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА О ,0 О ,0 7. ФВМАС2М195 БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ РИБЕ О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 49

50 Изборни модул 20: МИКРОБИОЛОГИЈА НАМИРНИЦА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М201 ОСОБИНЕ НАМИРНИЦА О ,5 2. ФВМАС1М202 ОПШТА МИКРОБИОЛОГИЈА О ,5 3. ФВМАС1М203 МЕТОДЕ МИКРОБИОЛОШКОГ И ПАРАЗИТОЛОШКОГ ИСПИТИВАЊА О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 4. ФВМАС2М201 ЕКОЛОГИЈА МИКРООРГАНИЗАМА У ХРАНИ О ,5 5. ФВМАС2М202 ИНДИКАТОРИ БЕЗБЕДНОСТИ И МИКРОБИОЛОШКИ КРИТЕРИЈУМИ 3/2. ФВМАС1М203 МЕТОДЕ МИКРОБИОЛОШКОГ И ПАРАЗИТОЛОШКОГ ИСПИТИВАЊА О ,5 О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 50

51 4. семестар фонд 6. ФВМАС2М203 ИНХИБИЦИЈА И ИНАКТИВАЦИЈА МИКРООРГАНИЗАМА О ,0 7. ФВМАС2М204 КОРИСНИ МИКРООРГАНИЗМИ О ,0 3/3. ФВМАС1М203 МЕТОДЕ МИКРОБИОЛОШКОГ И ПАРАЗИТОЛОШКОГ ИСПИТИВАЊА О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 51

52 Изборни модул 21: МЕНАЏЕМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ И ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЖИВОТИЊА 2. семестар фонд 1. ФВМАС1М211 СТАТИСТИКА СА ИНФОРМАТИКОМ О ,0 2. ФВМАС1М212 МЕНАЏМЕНТ РЕПРОДУКЦИЈЕ О ,0 3. ФВМАС1М213 ЕКОНОМИКА И ФИНАНСИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГА О ,0 Укупно бодова у 2. семестру 30,0 3. семестар фонд 4. ФВМАС2М211 МЕНАЏЕМЕНТ ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНИХ МЕРА О ,0 5. ФВМАС2М212 ПРОПИСИ У ВЕТЕРИНАРСТВУ О ,0 6. ФВМАС2М213 ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ У ВЕТЕРИНАРСТВУ (1) О ,0 7. ФВМАС2М214 МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ (1) О ,0 Укупно бодова у 3. семестру 30,0 52

53 4. семестар фонд 8. ФВМАС2М215 ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ У ВЕТЕРИНАРСТВУ (2) О ,0 9. ФВМАС2М216 МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕМЕНТ У ВЕТЕРИНАРСТВУ (2) О ,0 10. ФВМАС2М217 МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕМЕНТ У ПЧЕЛАРСТВУ О ,0 11. ФВМАС2М218 БИЗНИС ПЛАН У ВЕТЕРИНАРСКОЈ ПРАКСИ О ,0 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 10,0 Укупно бодова у 4. семестру 30,0 53

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013 UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE RASPORED ASOVA ZA JESENJI SEMESTAR 2012/2013. GODINE Nastava na prvoj godini po inje 1. oktobra 2012. godine. Na starijim godinama predavanja po inju

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Технолошка

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

Microsoft Word - III SEMESTAR 2015.doc

Microsoft Word - III  SEMESTAR 2015.doc OPĆA HRANIDBA Predavaonica Zavoda za fiziologiju a vježbe u Predavaonici Zavoda za farmakologiju i toksikologiju 28.09.2015. 29.09.2015. 30.9.2015. 1.10.2015. 14-16 sati predavanje 2.10.2015. 10-12 sati

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Microsoft Word - okolis_ponasanje_i_zastita_zivotinja.doc

Microsoft Word - okolis_ponasanje_i_zastita_zivotinja.doc VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel.: 01 2390 111 Odjel za animalnu proizvodnju i biotehnologiju Ur. broj: 75/2018 Zagreb, 27. kolovoza 2018. IZVEDBENI PLAN Naziv predmeta: Okoliš,

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno BS-Agrarna ekonomika zimski semestar Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehnologija LV 1. skupina Laboratorij Zavoda za mljekarstvo 8-10 AG1051 Lovstvo TV, VP Bijela vila 9-12 AG7005 Mediteransko

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

КОНКУРС

КОНКУРС На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18 и 207/19), и Одлуке Сената о

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УВОД

УВОД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ 2014. година Садржај: Уводна табела

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - informator 2016

Microsoft Word - informator 2016 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ Висока здравственo-санитарна школа струковних студија Висан у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно образовну и истраживачку делатност. Решењем

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) Čas Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Miko

HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) Čas Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Miko HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) 08-09 Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Mikoze bilj. Fungicidi - // - - // - 10-11 Korovi Fungicidi 11-12 Bolesti i štetočine Biodiverzitet

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више