UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st"

Транскрипт

1 UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17) Nastavno naučno vijeće Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta na svojoj 3. sjednici održanoj godine donijelo je Odluku I Ocjenjivanje i struktura bodovanja za svaki nastavni predmet vrši u skladu sa silabusom predmeta. II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. ODSJEK EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE OBLICI I STRUKTURA BODOVANJA ZA NASTAVNE PREDMETE I CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019 GODINI

2 OSNOVI BOTANIKE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI MIN MAX Aktivnost na nastavi 3 I semestralni test 13 2 II semestralni test Završni pismeni 2 4 MATEMATIKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min Max Parcijalni test 2 0 Parcijalni test 2 0 Završni pismeni 0 Parcijalni ispit: Parcijalni ispit ima 3 zadatka i 2 teoretska pitanja. Parcijalni ispiti se boduju sa po 0 poena. Parcijalni ispit je položen ako je student/ica ostvario/la ukupno 2 poena. Na završnom ispitu student/ica polaže gradivo koje nije položeno u okviru parcijalnog ispita, izuzev u slučaju kada želi popraviti ocjenu. Završni ispit sadrži zadatka i 3 teoretska pitanja Studenti su obavezni uredno pohađati predavanja i vježbe. ZAVRŠNI I PONOVLJENI ISPIT: Nakon uspješno osvojenog minimalnog ili višeg broja bodova po svakom segmentu provjere, formira se konačna ocjena iz predmeta. HEMIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI min max Prisustvo na nastavi Laboratorijske vježbe Kolokvij 20 I semestralni test Min. 9 bodova (uvjet za kolokvij) 8 II semestralni test 8 III semestralni test 8 Završni pismeni OSNOVI EKONOMIJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi; Aktivnost tokom nastave; Aktivnost tokom predavanja Aktivnost tokom vježbi I semestralni test 14, 30 II semestralni test Kolokvij Završni pismeni + usmeni 27, 0

3 RURALNA SOCIOLOGIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi parcijalni test 2 40 Završni pismeni + usmeni 2 0 OSNOVI PEDOLOGIJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min. Max. Prisustvo na nastavi 7 Aktivnost tokom nastave - - Kolokvij I semestralni test - 1 II semestralni test - 1 Završni Pismeni Pismeni + usmeni 40 ZOOLOGIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Aktivnost tokom nastave 6 Pohađanje nastave 6 Seminarski rad 6 1 Testovi tokom kursa Završni Pismeni 2 4 STATISTIKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min Max I parcijalni ispit 2 0 Završni Pismeni / Usmeni U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, student/ica na završnom ispitu polaže dio koji nije položio/la, osim u slučaju kada želi da ispravi ocjenu FIZIOLOGIJA I FERTILIZACIJA BILJAKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Aktivnost tokom nastave 3 I semestralni test II semestralni test Završni pismeni 27 0 OPĆA MIKROBIOLOGIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 6 Aktivnost tokom nastave -seminarski rad 7 Kolokvij Završni pismeni + usmeni 2 0 NAPOMENA: Kolokvij važi samo za za jedan ispitni rok, na koji je student izašao.

4 POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi Aktivnost tokom nastave 2 1 Test tokom semestra 2 Seminarski rad 6 1 Završni pismeni + usmeni OSNOVI UREĐENJA ZEMLJIŠTA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min. Max. Prisustvo na nastavi 7 Aktivnost tokom nastave - - I semestralni kolokvij 12 II semestralni kolokvij I semestralni test - 1 II semestralni test - 1 Završni Pismeni OPŠTA BIOHEMIJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Aktivnost tokom nastave 2 Kolokvij I semestralni test* 8 1 II semestralni test* 8 1 Završni Pismeni NAPOMENA *Predviđena su dva testa, nakon kontakt sati nastave (svaki po 1 poena). OPĆE STOČARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi* max min: *(<3 neopravdana izostanka= uskraćuje se ovjera pohađanja) Aktivnost tokom nastave* -Aktivnost tokom predavanja max min: -Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno za oba navedena kriterija Kolokvij Završni pismeni PRINCIPI ISHRANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi: (90-0% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda; <70% = 0 bodova Semestralne provjere znanja (2 x 2 bodova)* 0 Završni ispit** pismeni + usmeni 4 NAPOMENA: *Tokom semestra bit će održana dvije semestralne pismene provjere znanja. ** Završni ispit će biti realiziran pismenim+usmenim putem, a sastoji se od teorijskog i računskog dijela. Studenti imaju mogućnost nepolaganja završnog ispita ukoliko kroz semestralne aktivnosti ostvare minimalno ptrebni broj () bodova. Minimalno potreban broj bodova na završnom ispitu je 23.

5 OPŠTE RATARSTVO I POVRTLARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo nastavi 6 Kolokvij (dva kolokvija) I semestralni test II semestralni test Završni test + usmeni UKUPNO OSNOVI VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 8 Aktivnost tokom nastave Kolokvij I semestralni test 6 II semestralni test 6 Završni pismeni pismeni + usmeni 30 0 GENETIKA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi I semestralni test 2 II semestralni test 1 Završni Pismeni 0 NAPOMENA: Završni pismeni ispit je obavezan za sve studente koji su tokom semestra osvojili manje od 0 % ukupnih poena na semestralnim testovima. ORGANSKA I INTEGRALNA POLJ. PROIZVODNJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min Max Aktivnost tokom nastave 6 Kolokvij Prvi semestralni test Drugi semestralni test 13 2 Treći semestralni test 6 Završni* Pismeni NAPOMENA: *Tokom završnih ispitnih rokova polaže/u se nepoloženi semestralni test/ovi. Položeni semestralni testovi vrijede samo za školsku godinu u kojoj su ostvareni. Prisustvo na nastavi: 90 0 % prisustvo = bodova; % = 4 boda; % = 3 boda; < 70 % = uskraćuje se ovjera pohađanja. OBRADA I PRERADA DUHANA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi* 3 Aktivnost tokom nastave 3 I semestralni test II semestralni test Završni pismeni 22 40

6 UZGOJ I PRERADA GLJIVA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 8 Semestralni/projektni radovi 20 Kolokvij 23 I semestralni test II semestralni test Završni pismeni TEHNOLOGIJA BEZALKOHOLNIH PIĆA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 8 Seminarski/projektni radovi 20 Kolokvij 23 1 I semestralni test 1 Završni pismeni TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PORIJEKLA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi Aktivnost tokom nastave 4 20 Kolokvij 16 Semestralni test Završni Pismeni pismeni + usmeni 3 6 Tehnologija mesa, ribe i jaja Test tokom kursa: max. bodova; Kolokvij: max. 6 bodova; Aktivnosti tokom nastave i vježbi: max. 4 bodova; Min. broj bodova do izlaska na završni test: 11 bodova; Završni test: max. 20 bodova, min 11 NAPOMENA Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda Prisustvo na nastavi: max. bodova; Kolokvij: max. bodova;završni test: max. 2 bodova Tehnologija masti i ulja Završni test: max. 20 bodova; min. 11 Za dobijanje potpisa student na nastavi mora biti prisutan najmanje 80% TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 8 I test II test 17 III test IV test Završni pismeni pismeni + usmeni 30 0

7 POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi (90-0% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja Aktivnost tokom nastave: Seminarski rad (20); Aktivnost tokom predavanja i vježbi () 14 2 Kolokvij Prvi semestralni test Drugi semestralni test POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Minimalno Maksimalno Prisustvo na nastavi 8 Aktivnost tokom nastave Aktivnost tokom predavanja Aktivnost tokom vježbi (ocjena radnih zadataka) Izrada edukativnih materijala (letak) 1 Seminarski rad 1 Ukupno (bez bodova po osnovi završne provjere znanja) 27, 0 Završni ispit Pismeni Pismeni + Usmeni 27, 0 POLJOPRIVREDNO ZADRUGARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi* (90-0% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja Aktivnost tokom nastave* -Seminarski rad -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno po sva tri navedena kriterija - seminarski rad nije obavezan I semestralni test 1 2 II semestralni test 1 2 Završni pismeni PČELARSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min Max I semestralni test Seminarski rad 8 1 Rad na pčelinjaku-terenska istraživanja 8 Završni Pismeni Ukupno NAPOMENA - Uslovi za potpis (i pravo na izlazak na završni ispit) su ostvarenih najmanje 3 poena za prisustvo na nastavi i najmanje 24 poena na semestralnom testu. - Završni pismeni ispit je obavezan za sve student koji su tokom semestra osvojili manje od poena i na njemu je za prolaz potrebno osvojiti 24 poena. - Student koji tokom semestra osvoji i više poena nije obavezan polagati završni ispit. Na njegov pisani zahtjev podnesen nastavniku nosiocu predmeta, studentu će, datiranom sa prvim ispitnim terminom, biti upisana minimalna prolazna ocjena. Konsultacije: svaki radni dan od 8:00 do :00.

8 PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 8 Seminarski rad Kolokvij I test 1 II test 1 Završni pismeni + usmeni NAPOMENA Uslov za izlazak na završni ispit je 27,0 osvojenih bodova TEHNOLOGIJA SLADA I PIVA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Min Max Prisustvo na nastavi 8 I semestralni test 1 II semestralni test 23 1 Kolokvij 20 Završni ispit (pismeni završni ispit) Ukupno NAPOMENE: Uslov za potpis (i pravo na izlazak na završni ispit) je ostvareno najmanje 31 poen (8 poena za prisustvo na nastavi i ukupno 23 poena na dva semestralna testa i kolokviju). - Završni pismeni ispit je obavezan za sve student koji su tokom semestra osvojili manje od poena i na njemu je za prolaz potrebno osvojiti 24 poena. - Student koji tokom semestra osvoji i više poena nije obavezan polagati završni ispit. Na njegov pisani zahtjev podnesen nastavniku nosiocu predmeta, studentu će, datirano sa prvim narednim ispitnim terminom, biti upisana minimalna prolazna ocjena. TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 8 Semestralni test 1 Kolokvij Izvještaj praktičnog rada 2 Završni pismeni Prolaz NAPOMENA: Uslovi za potpis (i pravo na izlazak na završni ispit) su ostvarenih najmanje 8 poena za prisustvo na nastavi i najmanje 2 poena ostvarena na kolokviju, semestralnom testu i izvještaju praktičnog rada. To znaci da je uslov za potpis ostvarenih minimalno 33 poena u toku realizacije nastave. - Završni pismeni ispit je obavezan za sve student koji su tokom semestra osvojili manje od poena i na njemu je za prolaz potrebno osvojiti 24 poena. - Student koji tokom semestra osvoji i više poena nije obavezan polagati završni ispit. Na njegov pisani zahtjev podnesen nastavniku nosiocu predmeta, studentu će, datiranom sa prvim ispitnim terminom, biti upisana minimalna prolazna ocjena. INTEGRALNA PROIZVODNJA VOĆA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 8 Aktivnost tokom nastave Kolokvij I semestralni test 6 II semestralni test 6 Završni pismeni pismeni + usmeni 30 0

9 AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi* (90-0% prisustvo= bodova; 80-90% =4 boda; 70-80%= 3 boda <70% =uskraćuje se ovjera pohađanja Aktivnost tokom nastave* -Seminarski rad -Aktivnost tokom predavanja -Aktivnost tokom vježbi *Maksimalan broj bodova je ukupno po sva tri navedena kriterija - seminarski rad nije obavezan I semestralni test 2 II semestralni test 2 Završni pismeni 40 Ukupno LITERATURA TRŽIŠTE POLJ-PREH PROIZVODA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi Aktivnost tokom nastave Kolokvij semestralni test 4 Završni pismeni + usmeni 4 UPRAVLJANJE KVALITETOM PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Seminarski rad 8 1 Projektni zadatak Semestralni test 3 Završni Pismeni 30 EKONOMSKO PROJEKTOVANJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi - I semestralni test Završni Pismeni 40 Usmeni UPRAVLJANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Seminarski rad 8 1 Projektni zadatak Semestralni test 3 Završni Pismeni 30

10 TROŠKOVI, KALKULACIJE I RAČUNOVODSTVO PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi Aktivnost tokom nastave - Aktivnost tokom predavanja - Aktivnost tokom vježbi I semestralni test 1 II semestralni test 1 Kolokvij Završni Pismeni pismeni + usmeni 27, 0 UKUPNO UPRAVLJANJE FARMAMA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Minimalno Maksimalno Prisustvo na nastavi 8 Aktivnost tokom nastave Aktivnost tokom predavanja Aktivnost tokom vježbi (ocjena radnih zadataka) I semestralni test 1 II semestralni test 1 Ukupno (bez bodova po osnovi završne provjere znanja) 27, 0 Kolokvij (Eliminatorni dio kao osnova za izlazak na završni ispit) Završni ispit Pismeni 27, 0 UKUPNO KONZERVACIJA TLA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 7 Aktivnost tokom nastave - Semestralni kolokvij 1 2 Semestralni test - 20 Završni Pismeni + usmeni LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 6 Kolokvij Završni pismeni pismeni + usmeni PRERADA I PAKOVANJE KAFE, ČAJA I ZAČINA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 6 Kolokvij 6 Završni pismeni pismeni + usmeni 43 80

11 PRERADA KUKURUZA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo na nastavi 8 Testovi tokom kursa Završni pismeni 30 0 NAPOMENA Predviđena su četiri testa (prema oblastima) koja nose po bodova maksimalno. PROCJENJIVANJE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA ZA PROIZ. PROVJERA ZNANJA BODOVI Prisustvo na nastavi Aktivnost tokom nastave - Aktivnost tokom predavanja - Aktivnost tokom vježbi I semestralni test 1 II semestralni test 1 Kolokvij Završni Pismeni pismeni + usmeni 27, 0 TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Prisustvo i aktivnost na nastavi Test 27, 20 Praktično-teoretska provjera znanja 20 Završni test pismeni 27, 0 NAPOMENA: Kao uslov za izlazak na završni ispit student treba osvojiti minimalno 27, bodova na kriterijima prije završnog testa. Vanredni studenti koji ne pohađaju nastavu (ne ostvaruju bodove za prisustvo i aktivnost), prije završnog testa polažu kratki pristupni test, koji nosi maksimalno bodova (kao ekvivalent bodovima na prisustvu). TEHNOLOGIJA VINA PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE Min Maks Prisustvo na nastavi 8 I semestralni test 1 II semestralni test 23 1 III semestralni test 20 Pismeni završni ispit Ukupno NAPOMENE - Uslovi za potpis (i pravo na izlazak na završni ispit) su ostvarenih najmanje 8 poena za prisustvo na nastavi i najmanje 31 poen na sva tri semestralna testa i poenima za prisustvo na nastavi. - Završni pismeni ispit je obavezan za sve studente koji su tokom semestra osvojili manje od poena i na njemu je za prolaz potrebno osvojiti 24 poena. - Student koji tokom semestra osvoji i više poena nije obavezan polagati završni ispit. Na njegov pisani zahtjev podnesen nastavniku nosiocu predmeta, studentu će, datiranom sa prvim ispitnim terminom, biti upisana minimalna prolazna ocjena.

12 AMBALAŽA I PAKOVANJE PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI min max Prisustvo na nastavi 8 I semestralni test II semestralni test 2 Projektni zadatak 30 Završni Pismeni UKUPNO NAPOMENA: Uslovi za potpis (i pravo na izlazak na završni ispit) su ostvarenih najmanje 8 poena za prisustvo na nastavi i najmanje 2 poena ostvarena na 2 semestralna testa i na projektnom zadatku. To znači da je uslov za potpis ostvarenih minimalno 33 poena u toku realizacije nastave. - Završni pismeni ispit je obavezan za sve studente koji su tokom semestra osvojili manje od poena i na njemu je za prolaz potrebno osvojiti 24 poena. - Student koji tokom semestra osvoji i više poena nije obavezan polagati završni ispit. Na njegov pisani zahtjev podnesen nastavniku nosiocu predmeta, studentu će, sa prvim ispitnim terminom, biti upisana minimalna prolazna ocjena. ZAŠTITA OKOLIŠA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE BODOVI Min Max Prisustvo na nastavi 7 Testovi tokom kursa Izvještaj sa vježbi 8 1 Završni Pismeni / Usmeni 23 4

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01. 10. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JULSKI ISPITNI ROKOVI

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JULSKI ISPITNI ROKOVI I CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JULSKI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEMESTRA BILJNA PROIZVODNJA ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA II SEMESTAR Studijski program: RATARSTVO I POVRTLARSTVO Studijski program: VOĆARSTVO

Више

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI I CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JUNSKI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEMESTRA BILJNA PROIZVODNJA ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA II SEMESTAR Studijski program: RATARSTVO I POVRTLARSTVO Studijski program: VOĆARSTVO

Више

Microsoft Word - II CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI (Vazeci)

Microsoft Word - II CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI (Vazeci) II CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JUNSKI ISPITNI ROKOVI ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM I RURALNIM PROSTOROM GLOBALNE KLIMATSKE PROMJENE I POLJOPRIVREDA Prof. dr. H. Čustović 1. VII PONEDJELJAK dogovor sa profesorom

Више

Пољопривредни факултет у Бањој Луци

Пољопривредни факултет у Бањој Луци СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија I УСМЈЕРЕЊЕ: ХОРТИКУЛТУРА Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Хемија Агроботаника Биохемија биљака Математика Педологија Љековите ароматичне и зачинске

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno BS-Agrarna ekonomika zimski semestar Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehnologija LV 1. skupina Laboratorij Zavoda za mljekarstvo 8-10 AG1051 Lovstvo TV, VP Bijela vila 9-12 AG7005 Mediteransko

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

Document

Document Master - EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE - II sem Prof. dr. Bajramović Sabahudin RURALNI RAZVOJ Amfiteatar 3 Doc. dr. V. Falan OLJOPRIVREDE I PREHRAMBE Doc.dr. Mirza Uzunović AGRARNA POLITIKA II Doc. dr. V. Falan

Више

Document

Document BILJNA PROIZVODNJA_II SEMESTAR Doc.dr. Senad Murtić FIZIOLOGIJA BILJAKA Doc. dr. N. Rakita MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI ExPP_Butmir Prof. dr. Čustović Hamid PEDOLOGIJA Amfiteatar 3 Prof. dr. Žurovec

Више

Microsoft Word - raspored-ispita

Microsoft Word - raspored-ispita TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 18.06.2019. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2018/2019. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 22.08.2019. 13 Amf Matematika

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

rk-I-ciklus-ljetni-sem.xlsx

rk-I-ciklus-ljetni-sem.xlsx I година Статистика 08:30-11:00 08:30-11:00 Менаџмент 08:30-10:00 08:30-10:00 ЕиПУ: Пословно право 08:30-10:00 08:30-10:00 ПЕ: Методологије развоја софтвера Финансијско рачуноводство 08:30-12:30 08:30-10:00

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Microsoft PowerPoint - NAD IR OS pravila 2017.pptx

Microsoft PowerPoint - NAD IR OS pravila 2017.pptx Нумеричка анализа и дискретна математика 2017/2018 ИР, ОС ванр. проф. др Бранко Малешевић, доц. др Ивана Јововић ванр. проф. др Синиша Јешић, доц. др Наташа Ћировић Настава Курс Нумеричка анализа и дискретна

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO Kolegij RAČUNOVODSTVO Akademska godina 2018./2019. Uvodno predavanje Sveučilišni studij 1 Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić Asistent: Dina Liović, mag.oec. Demonstrator: Matija Grgurić

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar. 1.. Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Slide 1

Slide 1 http://ctm.fon.bg.ac.rs/ Menadžment tehnologije i razvoja Školska 2018/2019. godina Nastavnici i saradnici Profesor dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor četvrtak 16-18h, kabinet 301C majal@fon.bg.ac.rs

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar Nositel

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar Nositel 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar 2. 1.2. Nositelj kolegija pred. Helena Marčetić, dipl.ing. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici nema 1.8. Način izvođenja

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље,

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље, ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРОГРАМ НAСТАВЕ ( ЕСПБ) Одсек: Прехрамбена технологија, Сточарство; Година студија: III; Семестар: V; Фонд часова: 2+1; Школска година: 201/201 Недеља 1. 04.1 1 18.1 Редни

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013 UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE RASPORED ASOVA ZA JESENJI SEMESTAR 2012/2013. GODINE Nastava na prvoj godini po inje 1. oktobra 2012. godine. Na starijim godinama predavanja po inju

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika 1 1.6. Semestar I. 1.2. Nositelj kolegija v. pred. Bojan Radišić, mag.educ.math. et inf., pred. Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf.

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Предмет Датум

Предмет Датум СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 1. ГОДИНА 2018/2019 ХИТ ПРВИ ИСПИТНИ ТЕРМИН Пон Уто Сре Чет Пет Суб Пон Уто Сре Чет Пет Суб Предмет Датум 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

raspored.doc

raspored.doc РАСПОРЕД одржавања предавања и вежби за летњи семестар 2008./2009. године Пољопривредни факултет, Београд 1. Агроекономија страна 2. 2. Хортикултура страна 6. 3. Пољопривредна техника страна 7. 4. Мелиорације

Више

Microsoft Word - okolis_ponasanje_i_zastita_zivotinja.doc

Microsoft Word - okolis_ponasanje_i_zastita_zivotinja.doc VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel.: 01 2390 111 Odjel za animalnu proizvodnju i biotehnologiju Ur. broj: 75/2018 Zagreb, 27. kolovoza 2018. IZVEDBENI PLAN Naziv predmeta: Okoliš,

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

Microsoft Word - Medjunarodni propisi o kvalitetu i bezbjednosti hrane.doc

Microsoft Word - Medjunarodni propisi o kvalitetu i bezbjednosti hrane.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Наставни план студијског програма Студијски програм: ПPЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО Модули: Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Прехрамбене технологије намирница животињског

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

FINANSIJE I FINANSIJSKP PRAVO

FINANSIJE I FINANSIJSKP PRAVO FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO UVOD I LITERATURA Cilj Finansije i finansijsko pravo omogu ava sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih finansija i finansijskog prava, što uključuje više podoblasti i to:

Више

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Broj:

Broj: SLOBOMIR P UNIVERZITET PREDMET: OSNOVI MENADŽMENTA Fakultet(i): Fakultet za ekonomiju i menadžment Poreska akademija Akademska: 2015/2016 Nastavnik: prof. dr Mile Vasić E-mail: vasic.mile@gmail.com Tel:

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Microsoft Word - farmakologija.doc

Microsoft Word - farmakologija.doc VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390-118 Odjel za javno zdravstvo Zavod za e-mail: bozic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, 3.9.2018. IZVEDBENI PLAN Naziv predmeta: Farmakologija

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Računalne mreže

Računalne mreže Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2015/2016. godina MATEMATIKA 1 Studij: Godina i semestar: Web stranica predmeta: ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2 +

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Ekonomika ugostiteljskih poduzeća Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

Microsoft Word - izvedbeni_GV_2016_2017

Microsoft Word - izvedbeni_GV_2016_2017 Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Ljetni semestar ak.god.: 2016./2017. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET : GOSPODARENJE VODAMA Broj ECTS: 4 Broj sati

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca Rok za dostavu zahtjeva: godine Mjesto izvođenja obuke: Biote

Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca Rok za dostavu zahtjeva: godine Mjesto izvođenja obuke: Biote Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca Rok za dostavu zahtjeva:27.05.209. godine Mjesto izvođenja obuke: Biotehnički fakultet Bihać (predavanja), područje USK (praktični,

Више

oss_40_ docx

oss_40_ docx Шифра и назив предмета: 0132.11 Аутоматизација производних процеса Обим наставе у бодовима: 6 ЕСПБ Семестар: VI Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН: - недељно : 2 + 2 + 1 - укупно : 30 + 30 + 15 = 75

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

OPŠTINA TESLIĆ – organizacija savjetodavne služb

OPŠTINA TESLIĆ – organizacija savjetodavne služb Opština Teslić organizacija savjetodavne službe u poljoprivredi Njegomir Klječanin, šef odsjeka za poljoprivredu, opština Teslić Konferencija savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru 30. 11.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koordinator modula izv. prof. dr. sc. Irena Jug http://ishranabilja.com.hr Plan održavanja nastave na modulu OSNOVE AGROEKOLOGIJE Preddiplomski sveučilišni redovni studij: Trajanje ljetnog semestra od

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Хемијска технологија Биотехнолошко прехрамбени електронике Организација предузећа 09.02. / 23.02. 27.04. 27.06. / 13.07. 12.09. / 26.09. 17.10. 9:00 I * испита вриједи за све испитне

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

Objektno orjentirano programiranje 2P

Objektno orjentirano programiranje 2P Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2016./2017. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (dvopredmetni) Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Више

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija 2. ECTS vrijednost boda: 6 Semestar 3 Broj sati po

Више

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Menadžment sporta u turizmu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna

Више

PREDMET: MAKROEKONOMIJA

PREDMET: MAKROEKONOMIJA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA Akademska 2016/17 godina PREDMET: MAKROEKONOMIJA Nastavnik: doc. dr Mladen Ivić e-mail: ivic.mladen@gmail.com Osnovna literatura: Ivić, M., Mitić,

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 08/09 00 Информатика и рачунарске комуникације 57 0 Механичке операције + 07 Конструкција тканина 3 Основи метрике боја 085 053 Биопроцеси

Више

OSNOVE MENADŽMENTA

OSNOVE MENADŽMENTA FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE I FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE 2018/2019. PREDMET: OSNOVI MENADŽMENTA IG. NAČIN POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA PREDMETNI PROFESOR: DOC. DR SNEŽANA BERIĆ EMAIL: SBERIC@MEGATREND.EDU.RS

Више

PREDMET: MAKROEKONOMIJA

PREDMET: MAKROEKONOMIJA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT BANJA LUKA Akademska 2014/15 godina PREDMET: PONAŠANJE POTROŠAČA Nastavnik: Doc. dr Mladen Milić e-mail: mladen.milic@fondpiors.org Osnovna literatura:

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U

Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-UPII Upravno pravo opći dio II 2. 1.1. Naziv kolegija 1.6. Semestar 1.2. Nositelj kolegija 1.3. Suradnici

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више