КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година"

Транскрипт

1 КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година

2

3 Предмет: КЛИНИЧКИ БЛОК Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 9 часова активне наставе (1 час предавања и 8 часова рада у малој групи).

4 НАСТАНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме адреса звање 1. ладимир Ивановић Редовни професор 2. Александра Лукић Редовни професор 3. Јелена Тодић анредни професор 4. Милица Поповић Доцент 5. Радмила Обрадовић Доцент 6. Марија Бубало Доцент 7. Мирослав асовић Доцент 8. Марко Милосављевић Истраживач сарадник 9. Милош Папић Истраживач приправник 10. Сузана Живановић Истраживач приправник 11. Дејан Здравковић Сарадник у настави 12. Александра Мишић Сарадник у настави 13. Милица Јовановић Сарадник у настави 14. Драгана Станишић Фацилитатор 15. Тамара учићевић Фацилитатор 16. Миона Грујовић Фацилитатор СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: Mодул Назив модула Недеља Предавања Рад у малој групи Наставник-руководилац модула 1 Орална хирургија, Пародонтологија и орална медицина Доц. др Марија Бубало 2 Рестауративна одонтологијаи ендодонција Проф. др ладимир Ивановић Проф. др Александра Лукић Доц. др Милица Поповић 3 Стоматолошка протетика Проф. др. Јелена Тодић =135

5 ОЦЕЊИАЊЕ: Студент савладава премет у оквиру четири модула. Оцена је еквивалентна броју освојених поена (види табеле). Поени се стичу на триначина: АКТИНОСТ У ТОКУ НАСТАЕ: На овај начин студент може да стекне до 15 поена и то тако што на посебном делу вежбе одговара на 2 испитна питања из те недеље наставе и у складу са показаним знањем добија 0-1 поен. ПРАКТИЧНЕ ЕШТИНЕ: Студент добија пацијента, који је први пут дошао у установу. У току часова рада у малој групи прави план и примењује терапију која подразумева екстракцију зуба, уклањање чврстих и меких наслага, лечење кариозних, пулпитичних и гангренозних зуба, препарацију, узимање отиска за фиксне зубне надокнаде као и израду мобилних протеза, на основу претходно постављеног плана терапије. На овај начин студент може да стекне 35 поена. ЗАРШНА ОДБРАНА: По завршеној терапији студент пред комисијом брани примењени плантерапије. На овај начин студент може стећи до 50 поена. 1 2 МОДУЛ Орална хирургија, Пародонтологија и орална медицина активност у току наставе МАКСИМАЛНО ПОЕНА Практичне вештине 7 17 завршна одбрана Σ 24 3 Рестауративна одонтологија и ендодонција Стоматолошка протетика Σ Завршна оцена се формира на следећи начин: Да би студент положио предмет мора да оствари минимум 55 бодова. Да би положио испит студент мора да стекне више од 50% бодова на сваком облику оцењивања. Оцена се формира на следећи начин: број освојених поена оцена

6 МОДУЛ 1. АКТИНОСТУ НАСТАИ 0-7ПОЕНА ПРАКТИЧНЕ ЕШТИНЕ 0-17 ПОЕНА МОДУЛ 2. АКТИНОСТУ НАСТАИ 0-4 ПОЕНА ПРАКТИЧНЕ ЕШТИНЕ 0-9 ПОЕНА МОДУЛ 3. АКТИНОСТУ НАСТАИ 0-4ПОЕНА ПРАКТИЧНЕ ЕШТИНЕ 0-9 ПОЕНА ЗАРШНА ОДБРАНА 0-50 ПОЕНА

7 ЛИТЕРАТУРА: МОДУЛ НАЗИ УЏБЕНИКА АУТОРИ ИЗДААЧ БИБЛИОТЕКА МОДУЛ 1 МОДУЛ 2 Орална хирургија Тодоровић Љ. и сар. Наука, Београд, Има Практикум оралне хирургије Марковић А. и сар. Стоматолошки факултет, Београд, Има Стоматолошка анестезиологија Тодоровић Љ. и сар. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, 2012 Има Анестезија у стоматологији Тодоровић Љ. и сар. Наука, Београд 2004 Има Орална медицина Ђајић, Ђукановић, Којовић Елит, Београд 2008 Има Пародонтологија Којовић Д. и сар. Галаксија, Ниш, 2015 Има Основи рестауративне стоматологије, Живковић С, ујашковић М, Пап К, Грга Ђ, Лукић А, Теодоровић Н. Data Status Ендодонција Филиповић Б. и сар. Наука Има Клиничка ендодонција Тronstad L. Data Status 2011 Има Ендодонтологија Bergenholtz G OrioArt 2011 Има Материјали за зубне испуне Дентин адхезивна средства у стоматологији Караџова О., Кезеле Д., Куборовић Д. Универзитет у Београду, Београд, Живковић. С. и сар. Data Status Има Стоматолошки материјали (књига I) Стаменковић Д. и сар. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Има Биологија пулпе и дентина у Мјор И. А. Data Status Има Стоматолошки материјали (књига 1) Стаменковић Д. и сарадници Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Има Стоматолошка протетика претклиника Добривоје Трифуновић и сарадници Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Основи гнатологије Даринка Станишић-Синобад БМГ- Београдско машинско-графичко предузеће Има Стоматолошка протетикатотална протеза МОДУЛ 3 Стоматолошка протетикапарцијалне протезе Стоматолошка ротетика фиксне надокнаде Стоматолошка протетика фиксне надокнаде II део М. Крстић, А. Петровић, Д. Станишић-Синобад, З. Стошић еларта Београд година Драгослав Стаменковић Интерпринт година Има Д.М. Трифуновић, Љ. ујошевић Европски Центар за Мир и Развој, Београд, Има Радловић-Пантелић С Универзитет у Београду, Има Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука: Има Има Има Има

8 ПРОГРАМ: ПРИ МОДУЛ: ОРАЛНА ХИРУРГИЈА, ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРА НЕДЕЉА): Анамнеза, клинички преглед, дијагноза Анамнеза, клинички преглед, дијагноза, диференцијална дијагностика обољењаорално-хируршких пацијената, контрола бола, специфичности вађења Терапија орално-хируршких обољења појединих зуба. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА): Компликације вађења зуба, дентогене инфекције Компликације вађења зуба, збрињавање и припрема пацијената ризика, збрињавањедентогених инфекција, Терапија орално-хируршких обољења пацијенти са хроничним периапексним лезијама, цистама и другим бенигним лезијама. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА): Дијагноза и план терапије синузитиса одонтогеног порекла, ороантралних комуникација и фистула, план терапије импактираних зуба, збрињавање ургентних стања Дијагноза и план терапије синузитиса одонтогеног порекла, ороантралних комуникација и фистула, план терапије импактираних зуба, збрињавање ургентних стања. Планирање Терапија орално-хируршких обољења орално-хируршких захвата у склопу припреме за протетску рехабилитацију и ортодонтско - хируршко лечење. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТРТА НЕДЕЉА): ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ЗНАЧАЈ ТЕРАПИЈЕ ОБОЛЕЛОГ ПАРОДОНЦИЈУМА Општи принципи и значај терапије оболелог пародонцијума пре реконструктивне терапије зуба. Примарна, Терапија обољења пародонцијума и секундарна и терцијарна превенција пародонтопатија у пре слузокоже уста реконструктивнојтерапији зуба. Елиминација запаљења у пародонцијуму. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА): КОРЕКЦИЈА УРОДЈЕНИХ ИЛИ СТЕЧЕНИХ МУКОГИНГИАЛНИХ АНОМАЛИЈА Корекција урођених или стечених мукогингивалних аномалија у пререконструктивној терапији зуба. Елиминација Терапија обољења пародонцијума и коронарно инсерираних френулума и латералних плика. слузокоже уста Терапија изолованих имултиплих рецесија гингиве

9 НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА): ПРЕПРОТЕТСКА ПРИПРЕМА ПАЦИЈЕНТА Биотип гингиве и биолошка ширина. Специфичности препротетске припреме пародонцијума. Примена оралних имплантата у препротетској припреми пацијента Терапија обољења пародонцијума и слузокоже уста НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА): ФАКТОРИ У ЕТИОПАТОГЕНЕЗИ ПАРОДОНТОПАТИЈА Значај и улога јатрогених фактора и трауматске оклузије у етиопатогенези пародонтопатија. Дијагноза и методе успостављања повољних оклузалних односа. Пацијенти ризика и комплексна стоматолошкатерапија. Одржавање терапијских резултата комплексне стоматолошке терапије у дугом временском периоду Терапија обољења пародонцијума и слузокоже уста ДРУГИ МОДУЛ: РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА И ЕНДОДОНЦИЈА НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА): Дијагноза каријеса, анамнеза, клиничка слика, препарације кавитета Дијагноза каријеса, анамнеза, клиничка слика, дијагностички Терапија обољења тврдих ткива зуба, тестови, медицинска документација, суво радно поље, пулпе и апексног пародонцијума етиопатогенеза каријеса, дубоки каријес (једносеансна и вишесеансна терапија).препарација кавитете по Блеку, адхезивна и препарација за инлеј, методе узимања отиска за инлеј НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕЕТА НЕДЕЉА): Материјали за реконструкцију зуба Привремени испуни, заштитне и медикаментне подлоге, ГЈЦ, композити, амалгами (састав, особине,клиничка примена, матрице, полирање, предности и мане), индиректнииспуни. Терапија обољења тврдих ткива зуба, пулпе и апексног пародонцијума НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА): Дијагноза обољења пулпе и апексног пародонцијума, терапија виталних и авиталних зуба, технике препарације канала, машинске технике Дијагноза обољења пулпе и апексног пародонцијума (етиологија, патогенеза, симптоматологија, класификација). Терапија обољења тврдих ткива зуба, Терапија виталних и авиталних зуба, технике препарације пулпе и апексног пародонцијума канала, машинскетехнике, иригација и медикација канала.

10 НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНЕСТАНЕДЕЉА): Материјали и технике за оптурацију канала. Реконструкција ендодонтски лечених зуба, прогноза успеха ендодонтски лечених зуба Материјали и технике за оптурацију канала корена, Терапија обољења тврдих ткива зуба, пулпе и грешке икомпликације.реконструкција ендодонтски апексногпародонцијума лечених зуба, прогноза успеха ендодонтски лечених зуба. ТРЕЋИ МОДУЛ: СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДАНАЕСТА НЕДЕЉА ): Анамнеза и клинички преглед; Клиничке фазе у збрињавању безубих пацијената Анамнеза и клинички преглед;клиничке фазе у збрињавању безубих пацијената НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА) : Протетско збрињавање пацијента Анамнеза и клинички преглед; Клиничке фазе у збрињавању крезубих пацијената парцијалним протезама Анамнеза и клинички преглед;клиничке фазе у збрињавању крезубих пацијената парцијалним Протетско збрињавање пацијента протезама НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТАНЕДЕЉА): Анамнеза и клинички преглед; Клиничке фазе у збрињавању пацијената фиксним зубним надокнадама Анамнезаиклиничкипреглед;Клиничке фазе у збрињавању пацијената фиксним зубним Протетско збрињавање пацијента надокнадама НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТАНЕДЕЉА) : Анамнеза и клинички преглед; Клинички поступци при изради комбинованих радова Анамнеза и клинички преглед; Клинички поступци при изради комбинованих радова Протетско збрињавањепацијента

11 РАСПОРЕД ПРЕДААЊА ЗАОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ САЛА 2 ПЕТАК * I недеља II недеља *од 4. до 7. недеље наставе ЧЕТРТАК 15:00-15:45 РАСПОРЕД РАДА У МАЛОЈ ГРУПИ ЗАОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ САЛА 11/12 ПЕТАК * I недеља II недеља *од 4. до 7. недеље наставе ЧЕТРТАК 15:45 19:45

12 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКИ БЛОК модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник Анамнеза, клинички преглед, дијагноза, дијагностика :30-14:15 С2 П обољења орално-хируршких пацијената, контрола Доц. др Марија Бубало бола, специфичности вађења појединих зуба :15-18: :30-14:15 С2 П :15-18: :30-14:15 С2 П :15-18: :03. 15:00-15:45 С2 П :45-19: :00-15:45 С2 П Доц. др Марија Бубало Доц. др Мирослав Терапија орално-хируршких обољења асовић Др Александра Мишић Компликације вађења зуба, збрињавање и припрема пацијената ризика, збрињавање дентогених инфекција, Доц. др Марија Бубало пацијенти са хроничним периапексним лезијама, цистама и другим бенигним лезијама. Терапија орално-хируршких обољења Дијагноза и план терапије синузитиса одонтогеног порекла, ороантралних комуникација и фистула, план терапије импактираних зуба, збрињавање ургентних стања. Планирање орално-хируршких захвата у склопу припреме за протетску рехабилитацију и ортодонтско лечење Терапија орално-хируршких обољења Општи принципи и значај терапије оболелог пародонцијума пре реконструктивне терапије зуба. Примарна, секундарна и терцијарна превенција пародонтопатија у пре-реконструктивној терапији зуба. Елиминација запаљења у пародонцијуму Терапија обољења пародонцијума и слузокоже уста Корекција урођених или стечених мукогингивалних аномалија у пререконструктивној терапији зуба. Елиминација коронарно инсерираних френулума и латералних плика. Терапија изолованих и мултиплих рецесија гингиве Доц. др Марија Бубало Доц. др Мирослав асовић Др Александра Мишић Доц. др Марија Бубало Доц. др Марија Бубало Доц. др Мирослав асовић Др Александра Мишић др Драгана Станишић

13 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКИ БЛОК модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :45-19: :00-15:45 С2 П :45-19: :00-15:45 С2 П :45-19: :30-14:15 С2 П :15-18: :30-14:15 С2 П Терапија обољења пародонцијума и слузокоже уста Биотип гингиве и биолошка ширина. Специфичности препротетске припреме пародонцијума. Примена оралних имплантата у препротетској припремипацијента Терапија обољења пародонцијума и слузокоже уста Значај и улога јатрогених фактора и трауматске оклузије у етио- патогенези пародонтопатија. Дијагноза и методе успостављања повољних оклузалних односа. Пацијенти ризика и комплексна стоматолошка терапија. Одржавање терапијских резултата комплексне стоматолошке терапије у дугом временском периоду Терапија обољења пародонцијума и слузокоже уста Клинички методи дијагностковања и утврђивања начина простирања и дубине каријеса, уз одређување стања пuулподентинског комплекса (разликовање реверзибилног од иреверзибилног). План терапије. Препарација кавитета по Блеку и атхезивна препарација.; суво радно поље. Дубоки каријес (једносеансна и вишесеансна терапија). Препарација за инлеј, врсте индиректних испуна према материјалу; методи узимања отиска. Терапија обољења тврдих ткива зуба, пулпе и апексног пародонцијума Привремени испуни, заштитне и медикаментне подлоге, ГЈЦ, композити и амалгами, клиничка примена и начини апликације у кавитет, матрице, полирање, предности и мане); индиректни испуни. Др Драгана Станишић Др Драгана Станишић Доц. Др Радмила Обрадовић Др Драгана Станишић Проф. др Александра Лукић Проф. др Александра Лукић Др Сузана Живановић Др Милош Папић Др Тамара учићевић Др Миона Грујовић Доц. др Милица Поповић

14 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКИ БЛОК модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :15-18: :30-14:15 С2 П :15-18: :30-14:15 С2 П :15-18: :30-14:15 С2 П :15-18: :30-14:15 С2 П :15-18: :30-14:15 С2 П Терапија обољења тврдих ткива зуба, пулпе и апексног периодонцијума Клиничка дијагностика обољења пулпе и апексног пeриодонцијума, план терапије и терапија зуба са виталном и некротичном / инфицираном пулпом, са и без периапексне патозе; ручне и машинске технике препарације канала: предности и мане; иригација и медикација канала Терапија обољења тврдих ткива зуба, пулпе и апексног периодонцијума Материјали и технике за оптурацију канала корена, грешке и компликације. Реконструкција ендодонтски лечених зуба, прогноза успеха ендодонтски лечених зуба. Терапија обољења тврдих ткива зуба, пулпе и апексног периодонцијума Анамнеза и клинички преглед; Клиничке фазе у збрињавању безубих пацијената Протетско збрињавање пацијента Клиничке фазе у збрињавању крезубих пацијената парцијалним протезама Протетско збрињавање пацијента Анамнеза и клинички преглед; Клиничке фазе у збрињавању пацијената фиксним зубним надокнадама Доц. др Милица Поповић Др Сузана Живановић Др Милош Папић Др Тамара учићевић Др Миона Грујовић Проф. др ладимир Ивановић Проф. др ладимир Ивановић Др Сузана Живановић Др Милош Папић Др Тамара учићевић Др Миона Грујовић Проф. др ладимир Ивановић Проф. др ладимир Ивановић Др Сузана Живановић Др Милош Папић Др Тамара учићевић Др Миона Грујовић Др Марко Милосављевић Др Дејан Здравковић Др Милица Јовановић Др Марко Милосављевић Др Дејан Здравковић Др Милица Јовановић

15 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКИ БЛОК модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :15-18: :30-14:15 С2 П :15-18:15 Протетско збрињавање пацијента Анамнеза и клинички преглед; Клинички поступци при изради комбинованих радова Протетско збрињавање пацијента :00-16:00 С2 И ИСПИТ (јунски рок) Др Марко Милосављевић Др Дејан Здравковић Др Милица Јовановић Др Марко Милосављевић Др Дејан Здравковић Др Милица Јовановић Чланови испитних комисија Редовни чланови испитних комисија Резервни чланови испитних комисија Проф. др ладимир Ивановић Доц. др Слободан Лончаревић Др Мирослав асовић Проф. др Татјана Кањевац Др Марко Милосављевић др Сузана Живановић

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014. РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 013/014. Предмет: РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018.

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. Предмет: БОЛЕСТИ ЗУБА-ПРЕТКЛИНИКА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. РАДИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: Пародонтологија Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (2 часа

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања и 2 часа за рад у малој групи)..

Више

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 2 часа вежби. ПРЕДААЧИ: 1. Милан Мијаиловић milankckragujevac@gmail.com

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4

Више

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ГНАТОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часa активне наставе

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ХИРУРГИЈА- СТРУЧНА ПРАКСА Предмет се вреднује са 14 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса

Више

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017.

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. Предмет: ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа

Више

ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година

ВИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година ИЗУАЛИЗАЦИОНЕТЕХНИКЕ У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година редмет: изуализационе технике у стоматологији редмет се вреднује са 4 ЕСБ.

Више

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ.

Више

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Предмет носи 5 ЕСПБ бодова.укупно има 45 часова активне наставе. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ

Више

ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСП. Недељно има 6 часова активне наставе (2

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет: КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. Предмет: КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ.

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖ

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖ UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ТЕРМИНАЛНЕ (ШАРНИРСКЕ) ОСОВИНЕ (ЦЕНТАР

Више

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 15 ЕСПБ. Укупно има 10 часова активне наставе (5 часова предавања и 5 часова вежби недељно).

Више

I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА* У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА* У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Zagreb, Dr.Blaženko Crnojević Trnjanska 37/1 ZAGREB CJENIK OSNOVNIH USLUGA USLUGA CIJENA ( Kn ) Prv

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Zagreb, Dr.Blaženko Crnojević Trnjanska 37/1 ZAGREB CJENIK OSNOVNIH USLUGA USLUGA CIJENA ( Kn ) Prv PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA Zagreb, 01.09.2015. Dr.Blaženko Crnojević Trnjanska 37/1 ZAGREB 10000 CJENIK OSNOVNIH USLUGA USLUGA CIJENA ( Kn ) Prvi konzultativni pregled / do 60 min / + predračun(alt.)

Више

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОФИЗИКА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. КОЖНЕ И ЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: КОЖНЕ И ЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

ACDSee PDF Image.

ACDSee PDF Image. Денис Брајковић Датум и место рођења: 12.08. 1983. Приштина Адреса: Гостиварска 28, Београд Телефон: +38162286878 Е-маил: denis.brajkovic@gmail.com Ожењен Милицом, има кћерку Неру Образовање: Од октобра

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Microsoft Word - Program kongresa HED docx

Microsoft Word - Program kongresa HED docx HRVATSKO ENDODONTSKO DRUŠTVO u suorganizaciji Stomatološkog fakulteta organizira KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM STOMATOLOGIJA SVAKODNEVNA PRAKSA Hotel Dubrovnik Zagreb 22. i 23.04.2016. godine HKDM

Више

Poštovane koleginice i kolege, Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Međunarodni kongres doktora stomatologije koji će se održati oktobra godi

Poštovane koleginice i kolege, Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Međunarodni kongres doktora stomatologije koji će se održati oktobra godi Poštovane koleginice i kolege, Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Međunarodni kongres doktora stomatologije koji će se održati 12-13. oktobra 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Republika Srpska.

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Stomatološka ordinacija Trešnjo Endodontsko liječenje zuba liječenje korijena zuba ordinacijatresnjo.com Enver Trešnjo

Stomatološka ordinacija Trešnjo Endodontsko liječenje zuba liječenje korijena zuba ordinacijatresnjo.com Enver Trešnjo Stomatološka ordinacija Trešnjo Endodontsko liječenje zuba liječenje korijena zuba ordinacijatresnjo.com Enver Trešnjo Endodontsko liječenje zuba liječenje korijena zuba Zubni kvar, odnosno karijes može

Више

Br

Br TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE ŠKOLSKE 2015/16 INTEGRISANE STUDIJE STOMATOLOGIJE SPISAK RASPOREĐENIH I SLOBODNIH TEMA 1. Mašinska instrumentacija kanala korena Prof.dr Slavoljub Živković 2. Reparacija apeksnog

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете,

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете, ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, 10.03.2019.год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Српско

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije 26-28.05.2017. godine Hotel Čigotа, Zlаtibor PROGRAM 26-28. maj 2017. Hotel Čigota, Zlatibor

Више

Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika!

Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika! Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Bezmetalne i metal-keramičke krunice: Evo u čemu je razlika! Krunice, osim što nadoknađuju izgubljene zube,

Више

СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. СУДСКА МЕДИЦИНА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: СУДСКА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Доц. др Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија Факултета медицинских

Више

Br

Br ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ ШКОЛСКЕ 2017/18- ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ 1 2 3 Примена кофердама у савременој стоматолошкој пракси Светлосна полимеризација материјала у рестауративној стоматологији Биоактивни

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Домнић-Поповић Наташа четвртак, после / / 5. (парна смена Илић Драгана петак, 5. час / четвртак, 5. час

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Укупно има 120 часова активне наставе

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу,

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 2664 24.09.2015. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XI седници одржаној

Више

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 11.15-14.00 08.15-09.00 09.15-11.00 14.00-15.30 15.45-17.15 11.15-13.00 Зоологија бескичмењака 2 Зоологија бескичмењака 2 Енглески

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На основу Закона о научноистраживaчкој делатности ( Службени гласник ПС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и Правилника о начину вредновања

Више

МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ЗА ПРВИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ У ВРТИЋУ ПИОНИР ДАТУМ ВРЕМЕ УЗРАСНА ГРУ

МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ЗА ПРВИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ У ВРТИЋУ ПИОНИР ДАТУМ ВРЕМЕ УЗРАСНА ГРУ МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ЗА ПРВИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ У ВРТИЋУ ПИОНИР ДАТУМ ВРЕМЕ УЗРАСНА ГРУПА ОБЈЕКАТ СТУДЕНТ 1. 17.10.2017. 2. 17.10.2017. 3.

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више