Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско"

Транскрипт

1 Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола ЈП "Тржница" Бачка Топола ЈП за комунално-стамбено грађевинске делатности Комград Бачка Топола АДРЕСА Маршала Тита 70, Бачка Топола Карађорђева бб, Бачка Топола Матија Корвина 18, Бачка Топола Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица Јожефа Атиле 4, Суботица Јавно комунално предузеће "Димничар" Суботица Јавно комунално предузеће "Паркинг" Суботица Јавно комунално предузеће "Погребно" Суботица Јавно комунално предузеће "Стадион" Суботица Јавно комунално предузеће "Суботицагас" Јавно комунално предузеће "Суботичка топлана" Јавно комунално предузеће "Суботичке пијаце" Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Суботица "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица Јавно предузеће "Палић Лудаш" Суботица Јавно предузеће "Суботица транс" Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мали Иђош Јавно предузеће "Дирекција" Нови Бечеј Јавно предузеће "Комуналац" Нови Бечеј Комунално јавно предузеће "Компред" Ново Милошево Браћа Радића 50, Суботица Ђуре Ђаковића 23, Суботица Трг жртава фашизма 1, Суботица Сеп Ференц 3, Суботица Јована Микића 58, Суботица Сегедински пут 22, Суботица Ђуре Ђаковића 23/I, Суботица Трг Лазара Нешића 9/а, Суботица Трг Републике 16, Суботица Кањишки пут 17а, Суботица Сегедински пут 84, Суботица Главна улица 32, Мали Иђош Маршала Тита 8, Нови Бечеј Слободана Перића 163, Нови Бечеј Ново Милошево, Трг палих хероја 1, Нови Бечеј Јавно комунално предузеће "Пијаце и паркинзи" Зрењанин Булевар ослобођења бб, Зрењанин Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Зрењанин Београдска 17, Зрењанин Јавно комунално предузеће "Градска топлана" Зрењанин Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин Јавно стамбено предузеће "Зрењанин" Јавно предузеће "Туристички центар Града Зрењанина" Јавно комунално предузеће "Сечањ" Јавно предузеће за грађевинско земљиште,путну привреду и стамбену област општине Сечањ Јавно комунално стамбено предузеће "Екос" Житиште Панчевачка бб, Зрењанин Петефијева 3, Зрењанин Раде Кончар бб, Зрењанин Гимназијска 7, Зрењанин Коче Коларова 68, Зрењанин Првомајска бб, Сечањ Вожда Карађорђа 116, Сечањ Ђуре Јакшића 2, Житиште Page 1

2 Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве "Развој" Житиште ЈП Дирекција за изградњу општине Чока Јавно комунално предузеће "Чока" Јавно комунално предузеће "7. Октобар" Нови Кнежевац ЈП "Дирекција за изградњу града" Нови Кнежевац Јавно комунално предузеће "Стандард" Ада Јавно предузеће за рекреацију "Адица" Ада Јавно комунално стамбено предузеће Сента Јавно предузеће "Елгас" Сента Јавно предузеће Кикинда Јавно предузеће "Аутопревоз" Кикинда Јавно предузеће "Топлана" Кикинда Цара Душана 7, Житиште Потиска 20, Чока Палих бораца 5, Чока Карађорђева 49, Нови Кнежевац Цара Душана 20, Нови Кнежевац 8. октобар бб, Ада Маршала Тита 43, Ада Илије Бирчанина 2, Сента Миксат Калмана 37, Сента Иђошки пут 4, Кикинда Ђуре Јакшића 2-6, Кикинда Милоша Великог 48, Кикинда Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа Народни парк 5, Кањижа Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа ЈКП "Аутотранспорт" Панчево ЈП "Транснафта" Панчево ЈКП "Грејање" Панчево ЈКП "Хигијена" Панчево ЈКП "Зеленило" Панчево ЈКП "Водовод и канализација" Панчево ЈКП "Младост" Панчево ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево ЈП "Варош" Вршац ЈП Полет Пландиште ДЈУП Белоцркванска језера" Бела Црква ЈКП Белоцрквански комуналац ЈП Белоцрквански водовод и канализација" ЈП за грађевиско земљиште, комуналну делатност и путну привреду Бела Црква ЈКП Дебељача Ковачица ЈКП Елан Ковачица Новокнежевачки пут 5, Кањижа Војводе Радомира Путника 33, Панчево Змај Јовина 1, Панчево Цара Душана 7, Панчево Димитрија Туцовића 5, Панчево Димитрија Туцовића 7а, Панчево Ослобођења 15, Панчево Милоша Требињца 3, Панчево Змај Јовина 6, Панчево Његошева 1а, Панчево Дворска 10а, Вршац Обилићева 15, Пландиште Пролетерска 2, Бела Црква Дејана Бранка 22, Бела Црква Дејана Бранка 22, Бела Црква Пролетерска 2, Бела Црква Трг ослобођења 1, Ковачица Јаношикова 123, Ковачица Page 2

3 ЈКП Наш Стан Ковачица ЈКП Падина Ковачица ЈКП Станоградња Ковачица ЈКП Универзал Ковачица ЈП Ковински Комуналац Ковин ЈП Ковин гас Ковин Јавно комунално предузеће "Наш дом" Апатин ЈП за грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Дирекција за изградњу" Апатин ЈКП "Чистоћа" Сомбор ЈКП "Енергана" Сомбор ЈКП "Водоканал" Сомбор ЈП "Дирекција за изградњу града" Сомбор ЈП "Урбанизам" Сомбор ЈП "Водовод" Кула ЈП "Завод за изградњу" Кула ЈП "Завод за урбанизам Кула-Оџаци" ЈП "Комуналац" Кула ЈП "Кула гас" Кула ЈП "Радник" Кула ЈП "Услуга" Оџаци Јавно предузеће за стамбене услуге и грађевинско земљиште Шид ЈКП "Стандард" Шид ЈКП "Водовод" Шид ЈП "Спортски центар" Шид ЈП "Завод за урбанизам" Шид ЈКП "Сава" Пећинци ЈКП "Водовод и канализација" Стара Пазова ЈКП Чистоћа Стара Пазова ЈКП Комуналац Инђија ЈКП Комуналије Сремска Митровица ЈКП Водовод Сремска Митровица Јаношикова 127, Ковачица Трг ослобођења 7, Ковачица Трг Слободе 19, Ковачица Немањина 14, Ковачица Соње Маринковић 6, Ковин Светозара Марковића 15, Ковин Жељезничка 4, Апатин Српских владара 10, Апатин Раде Дракулића 12, Сомбор Милета Протића 14, Сомбор Бела Голуба 5, Сомбор Венац Радомира Путника 18, Сомбор Венац Радомира Путника 18, Сомбор Петра Драпшина 1, Кула Лењинова 8, Кула Лењинова 8, Кула 29. новембра 4, Кула Лењинова 27, Кула Маршала Тита 186, Кула Железничка 45, Оџаци Цара Лазара 7, Шид Светог Саве 40, Шид Светог Саве 40, Шид Матије Гупца 5, Шид Светог Саве 1, Шид Слободана Бајића 5, Пећинци Бранка Радичевића 2, Стара Пазова Змај Јовина бб, Стара Пазова Војводе Степе 20/III, Инђија Стари шор 114, Сремска Митровица Стари шор 114, Сремска Митровица Page 3

4 ЈКП Водовод и канализација Инђија ЈП "Комуналац" Ириг ЈП Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица ЈП Дирекција за изградњу општине Инђија ЈП Дирекција за изградњу општине Стара Пазова ЈП Гас Рума ЈП Ингас Инђија ЈП Комуналац Рума ЈП Сремгас Сремска Митровица ЈП Стамбено Рума ЈП Топлификација Сремска Митровица ЈП Водовод Рума ЈП Водовод и канализација Сремска Митровица Дирекција за изградњу Руме Војводе Степе 48, Инђија Вука Караџића 45, Ириг Краља Петра И 5, Сремска Митровица Новосадски пут бб, Инђија Светосавска 11, Стара Пазова ЈНА 136, Рума Блок 63, Објекат 14/II, Инђија Јеленачка 2, Рума Стари шор 100, Сремска Митровица ЈНА 144, Рума Змај Јовина 26, Сремска Митровица Орловићева бб, Рума Бранка Радичевића 2, Сремска Митровица 27. октобра 38/II, Рума ЈУП Урбанизам Стара Пазова Светосавска 11/3, Стара Пазова ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци Светог Саве бр.28, Владимирци Јавно комунално предузеће "Извор" Владимирци Јавно предузеће "Пут" Крупањ Јавно комунално предузеће "1. мај" Крупањ Јавно комунално предузеће "Дрина" Мали Зворник Јавно комунално предузеће "Стандард" Љубовија Јавно комунално предузеће "Топлана" Лозница Јавно предузеће "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче" Јавно предузеће "Град" Лозница Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница ЈП Дирекција за урбанистичко пројектовање и развој "Урбоплан" Лозница Јавно стамбено предузеће "Лозница" Комунално јавно предузеће "Наш дом" Лозница Јавно комунално предузеће "Прогрес" Коцељева Јавно комунално предузеће "Стари град" Шабац Јавно комунално предузеће "Топлана-Шабац" Светог Саве бр.25, Владимирци 26. септембра 2, Крупањ 26. септембра 2, Крупањ Рибарска 21, Мали Зворник Карађорђева 10, Љубовија Вере Благојевић бб, Лозница Маршала Тита бб, Бања Ковиљача Владе Зечевића 16, Лозница Георгија Јакшића 9, Лозница Кнеза Милоша 7/III, Лозница Владе Зечевића 16, Лозница Булевар Доситеја Обрадовића 6, Лозница Душанова бб, Коцељева Ј.Стојићевића 1, Шабац Ђуре Јакшића 1, Шабац Page 4

5 Јавно комунално предузеће "Водовод-Шабац" Јавно предузеће спортски центар "Шабац" Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац ЈКП "Паркинг-Шабац" Шабац ЈКП "Стан" Шабац ЈУП "План" Шабац ЈП Дирекција за уређење и изградњу Уб ЈКП "Ђунис" Уб ЈКП "Видрак" Ваљево ЈКП "Водовод - Ваљево" ЈКП "Полет" Ваљево ЈКП "Топлана" Ваљево ЈП "Ваљево - турист" ЈП за коришћење водопривредног система Ровни "Колубара" Ослобођења 62, Шабац Поцерска 1, Шабац Кнеза Милоша 1, Шабац Јове Курсуле 4, Шабац Маре Лукић-Јелесић10, Шабац Косте Абрашевића 10, Шабац 3.октобра 2, Уб 7.јула, Уб Војводе Мишића 50, Ваљево Вука Караџића 26, Ваљево Владике Николаја бб, Ваљево Мајора Илића 24, Ваљево Проте Матеје 1/1, Ваљево Поп Лукина 6/a, Ваљево ЈП "Општинска стамбена агенција" Ваљево Вука Караџића 54, Ваљево ЈП "Дирекција за урбанизам,грађевинско земљиште,путеве и изградњу Ваљева" Карађорђева 64, Ваљево ЈКП "Комуналац"- Љиг ЈКП "Шумадија" Љиг ЈКП "Мионица" ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" ЈКП "Осечина" ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево Јавно комунално предузеће "Водовод" Смедерево Јавно предузеће "Паланка стан" Смедеревска Паланка Јавно комунално предузеће "Водовод" Смедеревска Паланка Јавно комунално предузеће "Милош Митровић" Велика Плана Јавно комунално предузеће "Градска топлана" Велика Плана Јавно предузеће за планирање и изградњу "Плана" Јавно предузеће за водоснабдевање "Морава" Велика Плана ЈП Дирекција за изградњу општине Кучево Карађорђева 7, Љиг Белановица, Љиг Војводе Мишића бб, Мионица Мите Ракића 3, Мионица П.Ј.Комирићанца 33, Осечина Трг Републике 5, Смедерево Бранка Радичевића 8, Смедерево 17. октобра 3, Смедерево Вука Караџића 58, Смедеревска Паланка Карађорђева 61, Смедеревска Паланка Војводе Мишића 1, Велика Плана Булевар Деспота Стефана 46а, Велика Плана Николе Пашића 19, Велика Плана Милоша Великог 30, Велика Плана Светог Саве 76, Кучево Page 5

6 ЈКП "Кучево" Кучево ЈП Дирекција за изградњу општине Мало Црниће Јавно комунално предузеће "Чистоћа Мало Црниће" ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари ЈП Дирекција за изградњу Жагубица Јавно комунално предузеће Жагубица ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави Петровац на Млави КЈП "Извор" Јавна установа "Спортски центар Велико Градиште" ЈКП "Дунав" Велико Градиште ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште Јавно комунално предузеће "Комуналне службе" Пожаревац Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Пожаревац Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Пожаревац Светог Саве 76, Кучево Маршала Тита 86, Мало Црниће Мало Црниће бб, Мало Црниће Кнеза Милоша 103, Жабари Партизанска бб, Жагубица Партизанска бб, Жагубица Вељка Дугошевића 23,12300 Петровац на Млави Вељка Дугошевића 23, Петровац на Млави Бошка Вребалова 3, Велико Градиште Сремска 1, Велико Градиште Житни трг 1, Велико Градиште Југ Богданова 22, Пожаревац Вељка Дугошевића 24, Пожаревац Југ Богданова 22, Пожаревац Јавно предузеће "Дирекција за изградњу града Пожаревца" Лоле Рибара 2, Пожаревац Јавно предузеће "Љубичево" Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац Комунално јавно предузеће "Голубац" ЈП Дирекција за изградњу општине Голубац Јавно стамбено предузеће Крагујевац ЈКП Чистоћа Крагујевац ЈКП Градска гробља Крагујевац Љубичево бб, Пожаревац Трг Радомира Вујовића 2, Пожаревац Цара Лазара 21, Крагујевац Цара Лазара 15, Голубац Николе Пашића 2, Крагујевац Индустријска 12, Крагујевац Јовановачки пут бб, Крагујевац ЈКП Градске тржнице Крагујевац Црвеног Барјака 1, Крагујевац ЈКП Нискоградња Крагујевац ЈКП Паркинг Сервис Крагујевац ЈКП Водовод и канализација Крагујевац ЈКП Зеленило Крагујевац Кнеза Милоша 25, Крагујевац Града Сирена 15, Крагујевац Краља Александра 102, Крагујевац Светозара Марковића 109, Крагујевац ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац Краља Петра I 23, Крагујевац ЈП Градска стамбена агенција Крагујевац ЈП Предузеће за изградњу града Крагујевац ЈП Спортски центар Младост Крагујевац Николе Пашића 6, Крагујевац Николе Пашића 6, Крагујевац Града Сирена 15, Крагујевац Page 6

7 Јавно Комунално Стамбено Предузеће Топола Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Топола ЈКП Букуља Аранђеловац ЈКП Зеленило Аранђеловац ЈП ГАС Аранђеловац ЈП за планирање и изградњу општине Аранђеловац ЈКП Комуналац Кнић Миливоја Петровића Блазнавца 6, Топола Принца Томислава Карађорђевића 2, Топола Бранислава Нушића 1, Аранђеловац Венац Слободе 10, Аранђеловац Кнеза Михаила 108, Аранђеловац Аранђеловац Кнеза Михаила 108, Аранђеловац Кнић бб, Кнић Јавно предузеће ʺДирекција за изградњу општине Рачаʺ Карађорђева 48, Рача Ратника Солунског фронта бб, ЈКСП Морава Лапово Лапово Милосава Здравковића Ресавца 4, Дирекција за изградњу општине Деспотовац Деспотовац ЈП ''Топлик'' Деспотовац Јавно предузеће "Ресавска пећина" КЈП "Стан" Деспотовац ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин Јавно комунално предузеће "Параћин" Јавно предузеће "Центар за културу" Ћуприја ЈП "Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја ЈП "Водовод и канализација" Ћуприја Спортски центар "Ада" Ћуприја ЈП "Стандард" Јагодина ЈП "Топлана" Јагодина ЈП "Зоолошки врт" Јагодина ЈП Дирекција за изградњу Јагодина Комунално-јавно предузеће "Морава" Свилајнац ЈИП "Нови пут" Јагодина Јавно предузеће "Јединство" Кладово Јавно предузеће "Комуналац" Кладово Јавно предузеће за планирање, уређење и изградњу "Кладово" Кладово Јавно предузеће за грађевинско земљиште Нeготин Јавно предузеће за комуналне делатности"бадњево" Неготин Јавно стамбено предузеће Мајданпек Моравска, Деспотовац Церска 3, Деспотовац Павла Ивића 1, Деспотовац Томе Живановића 6, Параћин Књаза Милоша 2, Параћин Крађорђева 19, Ћуприја Карађорђева 74, Ћуприја Гробљанска бб, Ћуприја Булевар војске 1, Ћуприја Краља Петра I 4, Јагодина Краља Петра I 6, Јагодина Браће Дирак бб, Јагодина Браће Дирак 46, Јагодина Светога Саве 100, Свилајнац Вука Караџића 5, Јагодина Дунавска 15, Кладово Дунавски кеј бб, Кладово 22.септембар, Кладово Краљевића Марка 18, Неготин Добропољска 12, Неготин Мајданпек Свеог Саве 21/34, Мајданпек Page 7

8 ЈП "Доњи Милановац" Доњи Милановац ЈП За грађевинско земљиште и путеве Мајданпек ЈКП "3.Октобар" Бор ЈКП "Топлана" Бор ЈКП "Водовод Бор ЈП "Шриф" Бор ЈП за стамбене услуге "Бор" Бор Дирекција за урбанизам и изградњу "Сокобања" Јавно комунално предузеће "Напредак"Сокобања Јавно комунално предузеће "Услуга" Бољевац Јавно стамбено предузеће Зајечар ЈКП "Краљевица" Зајечар ЈКП "Водовод" Зајечар ЈП "Дирекција за изградњу" Зајечар Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац ЈКП "Стандард" Књажевац ЈП Стара планина Књажевац ЈКП "Топлана" Књажевац ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош ЈП ''3.септембар'' Нова Варош Дирекција за изградњу Бајина Башта ЈКП ''12.септембар'' Бајина Башта Дирекција за изградњу града Прибоја Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Прибој Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље Јавно комунално предузеће ''Лим'' Пријепоље Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу Пожега'' Пожега Јавно комунално предузеће ''Наш Дом'' Пожега Јавно комунално предузеће ''Топлана'' Косјерић Комунално јавно преузеће ''Елан'' Косјерић Јавно комунално предузеће ''Водовод'' Ужице Page 8 Светог Саве 21/34, Доњи Милановац Светог Саве 21/24, Мајданпек 7. јули 60, Бор Ђорђа Андрејевића Куна 12, Бор Чочетова 16, Бор Моше Пијаде 19, Бор Николе Пашића, Бор Војислава Илића 2, Сокобања Хајдук Вељкова 22, Сокобања Бољевац Тимочке буне 2, Бољевац Николе Пашића 68, Зајечар Војводе Путника 7а, Зајечар Моравска 5, Зајечар Доситејева 1/6, Зајечар Димитрија Туцовића 30, Књажевац Капларова 8, Књажевац Милоша Обилића 1, Књажевац Цара Душана 26, Књажевац Карађорђева 32, Нова Варош Карађорђева 114, Нова Варош Кнеза Милана Обреновића 34/2, Бајина Башта Светосавска 6, Бајина Башта 12.јануара 5/III, Прибој Саве Ковачевића бб, Прибој Валтерова, Пријепоље Бранка Радичевића 30, Пријепоље Трг Слободе 9, Пожега Зелена Пијаца 7, Пожега Олге Грбић 5/2, Косјерић Николе Тесле 1, Косјерић Хероја Луна 2, Ужице

9 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' Ужице Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' Ужице Јавно комунално предузеће ''Топлота'' Ужице Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' Ужице Јавно предузеће ''Стан'' Ужице Јавно комунално предузеће ''Зелен'' Ариље Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' Ариље Јавно предузеће за водоснабдевање ''Рзав'' Ариље Јавно комунално предузеће "Врело" Сјеница ЈП Дирекција за урбанизам Сјеница Јавно предузеће установа културе Сјеница Јавно предузеће установа за спорт Сјеница Комунално јавно предузеће ''Златибор'' Чајетина Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис'' Чачак Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Чачак Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' Чачак Јавно комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци Јавно комунално предузеће ''Водовод'' Чачак Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда ''Чачак'' Чачак Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Јавно предузеће ''Дирекција за путеве, грађевинско земљиште и изградњу'' Ивањица Јавно комунално предузеће ''Комунално'' Ивањица Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и комуналну делатност'' Лучани Јавно предузеће за путеве општине Горњи Милановац ЈКП ''Горњи Милановац'' ЈП Спортско рекреативни центар Горњи Милановац ЈП за изградњу општине Горњи Милановац Јавно енергетско предузеће Топлана - Краљево Јавно комунално предузеће Чистоћа - Краљево Јавно комунално предузеће Пијаца - Краљево Јавно комунално предузеће Путеви - Краљево Page 9 Хероја Луна 2, Ужице Међај 19, Ужице Трг партизана 26, Ужице Вуколе Дабић 1-3, Ужице Марије Маге Магазиновић 7, Ужице Војводе Мишића бб, Ариље Светог Ахилија 55, Ариље Чачанска бб, Ариље Милорада Јовановића бб, Сјеница Милорада Јовановића бб, Сјеница Трг Светозара Марковића бб, Сјеница Трг Светозара Марковића бб, Сјеница Улица Прве партизанске болнице 7, Чајетина Николе Тесле бб, Чачак Симе Сараге 71, Чачак Цара Лазара 33, Чачак Мрчајевци бб, Мрчајевци Краља Петра I 8, Чачак Скадарска 1, Чачак Цара Лазара 51, Чачак Бранислава Нушића 12, Ивањица Зорана Ђинђића 61, Ивањица Југословенске армије 12, Лучани Цара Душана 2, Горњи Милановац Војводе Мишића 23, Горњи Милановац Корчагинова бб, Горњи Милановац Тихомира Матијевића 4, Горњи Милановац Цара Лазара 52, Краљево Жички пут бб, Краљево Београдска бб, Краљево Цара Лазара 44/1, Краљево

10 Јавно комунално предузеће Водовод - Краљево Јавно предузеће-дирекција за планирање и изградњу- Краљево ЈП Општинска стамбена агенција- Краљево 27. марта 2, Краљево Хајдук Вељкова 61, Краљево Цара Лазара 36, Краљево Јавно комунално предузеће Градска топлана Нови Пазар 28. новембра бб, Нови Пазар Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Нови Пазар 28. новембра бб, Нови Пазар Јавно предузеће Завод за урбанизам Нови Пазар ЈКП Градска чистоћа Нови Пазар Јавно предузеће Белимарковац Врњачка Бања Јавно предузеће Борјак Врњачка Бања Јавно предузеће Дирекција за планирање и изградњу Врњачка Бања Јавно предузеће за стамбене услуге "Стан" Рашка Дирекција за планирање и изградњу Лебане Јавно комунално предузеће "Водовод" Лебане Дирекција за путеве, грађевинско земљиште и изградњу Бојник Дирекција за водоснабдевање "Брестовац" Јавно комунално предузеће "Јединство" Бојник Дирекција за урбанизам и изградњу Власотинце ЈКП "Обнова" Медвеђа ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Медвеђа Јавно комунално предузеће "Вилин Луг" Црна Трава Јавно комунално предузеће ''Грделица'' Лесковац Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' Лесковац Јавно комунално предузеће ''Водовод'' Лесковац Јавно комунално предузеће ''Топлана'' Лесковац Јавно предузеће ''Дом'' Лесковац Јавно предузеће ''Пијаца'' Лесковац Јавно предузеће спортско-рекреативни центар ''Дубочица'' Лесковац Јавно предузеће "Урбанизам и изградња" Лесковац ЈП за аеродромске услуге Аеродром Ниш Ниш ЈП Дирекција за изградњу града Ниша Ниш ЈП Градска стамбена агенција Ниш 28. новембра бб, Нови Пазар 28. новембра бб, Нови Пазар Жике Ваљаревића бр.1, Врњачка Бања Жике Ваљаревића бр.1, Врњачка Бања Војвођанска бб, Врњачка Бања Немањина 1, Рашка Цара Душана 116, Лебане 19. август 1, Лебане Трг Слободе 2, Бојник Светог Саве бб, Бојник Пусторечка бб, Бојник Трг Ослобођења 12, Власотинце Кеј бб, Медвеђа Јабланичка 48, Медвеђа Трг Милентија Поповића бб, Црна Трава Грделица бб, Лесковац Јужноморавских бригада 100, Лесковац Пана Ђукића 14, Лесковац Лесковачки одред 4, Лесковац Лесковачки одред 4, Лесковац Јужноморавских бригада 100, Лесковац Влајкова 152, Лесковац Трг револуције 45/6, Лесковац Ваздухопловаца 24, Ниш 7. јули 6, Ниш Генерала Милојка Лешјанина 41а, Ниш Page 10

11 ЈП Завод за урбанизам Ниш ЈП за стамбене услуге Нишстан Ниш 7. јули 6, Ниш Бранка Крсмановића 1, Ниш ЈКП"Градска топлана" Ниш ЈКП "Медиана" Ниш ЈКП за водовод и канализацију "Наисус" Ниш ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша, Ниш ЈКП "Паркинг сервис" Ниш ЈКП Обједињена наплата Ниш ЈКП Горица Ниш ЈКП за пијачне услуге "Тржница" Ниш Дирекција за изградњу "Сврљиг" Јавно комунално стамбено предузеће "Сврљиг" ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан ЈП Дирекција за изградњу општине Мерошина ЈП Дирекција за спорт, туризам и рекреацију "Облачинско језеро" Мерошина Благоја Паровића 3, Ниш Мраморска 10, Ниш Кнегиње Љубице 1/1, Ниш Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш Вожда Карађорђа 84а, Ниш Наде Томић Ниш Тврђава бб, Ниш Ђуке Динић 4, Ниш Радетова 29, Сврљиг Радетова 27, Сврљиг Милоша Обилића бб, Гаџин Хан Цара Лазара 21, Мерошина Облачина Мерошина Јавно комунално предузеће "Комуналне услуге" Алексинац Књаза Милоша 29, Алексинац Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Алексинац Петра Зеца 35, Алексинац ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац Душана Тривунца 7, Алексинац Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналне делатности општине Алексинац 7. јули 12-16, Алексинац ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац Јавно комунално предузеће ''Енергетика'' Трстеник Дољевац бб, Дољевац Крушевачки пут бб, Трстеник Јавно комунално предузеће ''Почековина'' Трстеник Почековина, Трстеник Јавно комунално-стамбено предузеће ''Комстан'' - Трстеник Ж. Апостоловића 4, Трстеник Јавно предузеће Дирекција за планирање и изградњу ''Трстеник'' Трстеник Ж. Апостоловића 4, Трстеник Јавно комунално предузеће "Расина" Брус Јавно предузеће - Дирекција за грађевинско земљиште,путеве.планирање и изградњу Брус Јавно комунално стамбено предузеће ''Александровац'' Јавно предузеће ''Пословни центар'' Александровац ЈКП "Крушевац" Крушевац ЈКП "Водовод" Крушевац ЈП "Аеродром Росуље" Крушевац Краља Петра Првог бб, Брус Краља Петра Првог 120, Брус 10. август 46, Александровац 10. август бб, Александровац Јасички пут бб, Крушевац Душанова 46, Крушевац Трг косовских јунака 6, Крушевац Page 11

12 ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац ЈП "Градска топлана"крушевац ЈП "Пословни центар" Крушевац ЈКП "Варварин" ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" Варварин ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу" Ћићевац ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам Прокупље ЈКП "Хаммеум" Прокупље Јавно комунално предузеће "Блаце" ЈКПД "Топлица" Куршумлија ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развоја општине Бабушница Јавно комунално предузеће "Комуналац" Пирот Јавно предузеће "Паркинг сервис" Пирот Јавно предузеће "Топлана" Пирот Јавно предузеће "Водовод и канализација" Пирот Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Пирот Јавно комунално предузеће "Комуналац" Димитровград Јавно комунално предузеће "Комнис" Бела Паланка Установа културе "Ремезијана" Бела Паланка Јавно предузеће Дирекција за изградњу Бела Паланка ЈКП Комрад" Врање ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања ЈП Нови дом" Врање ЈП Управа Бање" Врање Јавно комунално предузеће "Простор" Сомбор ЈП Водовод" Врање Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград ЈП "Услуга" Босилеград ЈКП "Комуналац" Трговиште ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Трговиште" ЈКП "Водовод" Владичин Хан Page 12 Косанчићева 5, Крушевац Јасички пут бб, Крушевац Трг косовских јунака 6, Крушевац Тржни центар Ламела 5, Варварин Слободе бб, Варварин Карађорђева 106, Ћићевац Ратка Павловића 2, Прокупље Трг топличких јунака 2, Прокупље Радомира Путника бб, Блаце 7. јули 2, Куршумлија Ратка Павловића 1, Бабушница Војводе Мишића бб, Пирот Лава Толстоја бб, Пирот Лава Толстоја бб, Пирот Војводе Мишића бб, Пирот Српских владара 77, Пирот Балканска 30, Димитровград Српских Владара 51, Бела Паланка Српских Владара 54, Бела Паланка Карађорђева 28, Бела Паланка Боре Станковића 21, Врање Лоле Рибара 1, Врање Краља Стефана Првовенчаног 99, Врање Краља Петра Ослободиоца 79, Врање Раде Дракулића 2, Сомбор Београдска 58, Врање Георги Димитров 82, Босилеград Добродолски поток бб, Босилеград Краља Петра И Карађорђевића 4, Трговиште Краља Петра И Карађорђевића 4, Трговиште Владике Пајсије 17, Владичин Хан

13 ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве" Сурдулица ЈП "Водовод" Сурдулица ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево Јавно комунално предузеће "10. октобар" Барајево ЈП Дирекција за изградњу општине Сопот ЈКП "Пијаце Ропочево" Сопот ЈКП "Сопот" Сопот Јавно комунално предузеће "Обреновац" Јавно предузеће Спортско културни центар Обреновац Обреновац Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Обреновац Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац Јавно комунално предузеће "Водовад и канализација" Обреновац Светосавска 1, Владичин Хан Васе Смајевића 32, Сурдулица 5. септембар, Сурдулица Светосавска 2, Барајево Светосавска 4, Барајево Космајски трг 5, Сопот Кнеза Милоша бб, Сопот Кнеза Милоша бб, Сопот Цара Лазара 3/1, Обреновац Краља Александра I 63, Обреновац Краља Александра I 10ц, Обреновац Цара Лазара 3/1, Обреновац Цара Лазара 3/1, Обреновац Јавно предузеће "Пословни простор" Обреновац Краља Александра I 10ц, Обреновац Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац Краља Александра I 8б, Обреновац Јавно предузеће спортско културни центар "Обреновац" Јавно предузеће за изградњу Обреновца Јавно комунално стамбено предузеће "Гроцка" Јавно предузеће "Водовод и канализација" Гроцка ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка Јавно предузеће "Дирекција" Лазаревац Јавно предузеће "Топлификација" Лазаревац Јавно предузеће за комуналну привреду "Лазаревац" Јавно предузеће за грађевинско земљиште, стамбене услуге, урбанизам и изградњу Младеновца ЈКП "Младеновац" ЈКП "Пијаце Младеновац" Градско саобраћајно предузеће "Београд" Јавно предузеће Службени гласник ЈП "Пословни простор општине Стари град" ЈП Спортско рекреативно пословни центар "Милан Гале Мушкатировић" Јавно комунално предузеће "Београд пут" Краља Александра I 5, Обреновац Вука Караџића 99д, Обреновац Петра Драпшина 21, Гроцка Петра Драпшина 21, Гроцка Златиборска 2, Гроцка Дула Караклајића 44, Лазаревац Карађорђева 32, Лазаревац Николе Вујачића 28, Лазаревац Краља Петра I 246, Младеновац Краљице Марије 32, Младеновац Краљице Марије 1, Младеновац Змај Јовина 41, Београд Јована Ристића 1, Београд Нушићева 27, Београд Тадеуша Кошћушког 63, Београд Нушићева 21, Београд Page 13

14 Јавно комунално предузеће "Београдске електране" Јавно комунално предузеће "Београдски водовод и канализација" Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" Јавно комунално предузеће "Градске пијаце" Јавно комунално предузеће "Инфостан" Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Јавно комунално предузеће "Погребне услуге" Јавно комунално предузеће "Зеленило Београд" Јавно предузећа за управљање пословним простором "Пословни простор" Врачар Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге Земун Јавно предузеће "Ада Циганлија" Јавно предузеће "Београд воде" Јавно предузеће "Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда" Јавно предузеће "Градско стамбено" Јавно предузеће "Хиподром Београд" Јавно предузеће "Пословни центар - Раковица" Јавно предузеће "Пословни простор Вождовац" Јавно предузеће "Сава центар" Јавно предузеће "Урбанистички завод Београда" Јавно предузеће за обављање културно-уметничке и пословне делатности "Београдска тврђава" Јавно комунално предузеће Путеви Србије Јавно предузеће ПТТ Србија Јавно предузеће Србијагас JКП Зоохигијена и ветерина Нови Сад Јавно водопривредно предузеће Србијаводе ЈВП "Воде Војводине" Државна лутрија Србије Србија Карго а.д. Србија Воз а.д. ЈКП Сурчин ЈП "Пословни центар општине Палилула" Page 14 Савски насип 11, Београд Кнеза Милоша 27, Београд Мије Ковачевића 8, Београд Живка Карабиберовића 3, Београд Данијелова 33, Београд 27. марта 21, Београд Рузвелтова 50, Београд Сурчински пут 2, Београд Његошева 77а, Београд Магистратски трг 1, Београд Ада Циганлија 2, Београд Светозара Ћоровића 15, Београд Његошева 84, Београд Данијелова 33, Београд Паштровићева 2, Београд Мишка Крањца 12, Београд Устаничка 125ц, Београд Милентија Поповића 9, Београд Палмотићева 30, Београд Калемегдан 14, Београд Булевар краља Александра 282, Београд Таковска 2, Београд Народног фронта 12, Нови Сад Футошки пут 13, Нови Сад Булевар уметности 2а, Нови Београд Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад Ускочка 4-6, Београд Немањина 6, Београд Немањина 6, Београд Војвођанска бб, Београд Цвијићева 78, Београд

15 ЈП "Пословни простор општине Чукарица" ЈП "Пословни простор Савски венац" ЈП "Сурчин-Гас" ЈП спортски центар "Нови Београд" ЈП спортски центар "Олимп - Звездара" ЈП за спорт и рекреацију Сурчин ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности Бачки Петровац Јавно предузеће за комуналне и стамбене послове "Комуналац" Маглић Јавно комуналнo предузеће "Прогрес" Бачки Петровац ЈП Дирекција за изградњу општине Бач Јавно комунално предузеће "Тврђава" Бач Шумадијски трг 2, Београд Кнеза Милоша 99, Београд Косовска 2, Београд Аутопут 2, Нови Београд Вјекослава Ковача 11, Београд Косовска 2, Београд Коларова 6, Бачки Петровац Маршала Тита 46, Маглић, Бачки Петровац Народне револуције 5, Бачки Петровац Бачка 4, Бач Маршала Тита 73, Бач Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад" Нови Сад Футошки пут 46, Нови Сад Завод за урбанизам Војводине Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад Јавно комунално предузеће "Стан" Нови Сад Железничка 6/III, Нови Сад Сентандрејски пут 3, Нови Сад Сутјеска 2, Нови Сад Народног фронта 53, Нови Сад Владимира Николића 1, Нови Сад Филипа Вишњића 47, Нови Сад Руменачка 150а, Нови Сад Ласла Гала 22, Нови Сад Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад Жике Поповића 4, Нови Сад Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад Масарикова 17, Нови Сад Јавно комунално предузеће "Информатика" Нови Сад Јавно предузеће "Урбанизам" завод за урбанизам Нови Сад Јавно предузеће "Спортски пословни центар Војводина" Нови Сад Радио-Телевизија Војводине Јавно комунално предузеће "Беочин" Јавно предузеће "Грађевинско земљиште и путна привреда" Беочин Јавно предузеће "Спортско пословни центар" Беочин Јавно предузеће "Топлана" Беочин Јавно комунално предузеће "Темерин" Булевар Цара Лазара 3/1, Нови Сад Булевар Цара Лазара 3, Нови Сад Сутјеска 2, Нови Сад Игњата Павласа 3, Нови Сад Десанке Максимовић 52, Беочин Омладинска54, Беочин Омладинска54, Беочин Омладинска54, Беочин Кошут Лајоша 31, Темерин Page 15

16 Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин" Јавно предузеће "Гас" Темерин ЈП Дирекција за изградњу Бачка Паланка Јавно предузеће за урбанизам, грађевинско земљиште, стамбено комуналне послове и путеве Стандард" Бачка Паланка Новосадска 330, Темерин Новосадска 421, Темерин Трг братства и јединства 36, Бачка Паланка Омладинска 3, Бачка Паланка ЈКП "Комунално пројект" Бачка Паланка Веселина Маслеше 1, Бачка Паланка Југословенске армије 17, Бачка ЈП спортско рекреациони центар "Тиквара" Бачка Паланка Паланка Јавно предузеће "Чистоћа" Жабаљ Јавно предузеће "Стандард" Жабаљ ЈКП "Стандард" Врбас ЈКП "Комуналац" Врбас ЈП "Врбас-гас" ЈП за превоз путника "Врбас" ЈКП "Градитељ "Србобран ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" ЈКП "Комуналац" Тител ЈП "Простор" Тител ЈП "Комуналац" Бечеј ЈП "Станком" Бечеј ЈП "Топлана" Бечеј ЈП "Водоканал" Бечеј ЈП Дирекција за уређење и изградњу Уб ЕПС Дистрибуција Акционарско друштво Електромрежа Србије Светог Николе 7, Жабаљ Светог Николе 7, Жабаљ Саве Ковачевића 87, Врбас Саве Ковачевића 87, Врбас Козарачка 3, Врбас ЈНА 5, Врбас Доситеја Обрадовића 2, Србобран Карађорђева 1, Србобран Главна 14а, Тител Главна 14, Тител Шаму Михаља 5, Бечеј Уроша Предића 3, Бечеј 8 октобра 1, Бечеј Данила Киша 3, Бечеј 3. октобра бр. 2, Уб Масарикова 1-3, Београд Кнеза Милоша 11, Београд Електропривреда Србије Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" Београд ЈП "Војводинашуме" ЈКП Паркинг Сервис Смедерево Радио Телевизија Србије ЈКП Зеленило и гробља Смедерево ЈП Југоимпорт Балканска 13, Београд Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд Прерадовићева 2, Петроварадин Горанска бб, Смедерево Таковска 11, Београд Ђуре Јакшића 1, Смедерево Булевар уметности 2, Београд Page 16

17 ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" ЈП за подземну експлоатацију угља Ресавица Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈКП Богатић Богатић ЈКП Водовод Црвенка ЈKП Водовод Мионица ЈП,,Ражањ'' Ражањ ЈКП,,Белило'' Сремски Карловци Зрењанин Петра Жалца 2, Ресавица, Деспотовац Његошева 84, Београд Мике Витомировића 4, Богатић Петра Драпшина1, Црвенка Војводе Мишића 23, Мионица Новоражањска 14, Ражањ Трг Бранка Радићевића 1, Сремски Карловци Page 17

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

ОПШТИНА ТИТЕЛ, ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ, ГЛАВНА 1 ПРОГРАМ ПОПИСА СА ЗОНАМА И ДИНАМИКОМ ВРШЕЊА ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА година Назив м

ОПШТИНА ТИТЕЛ, ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ, ГЛАВНА 1 ПРОГРАМ ПОПИСА СА ЗОНАМА И ДИНАМИКОМ ВРШЕЊА ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА година Назив м ОПШТИНА ТИТЕЛ, ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ, ГЛАВНА 1 ПРОГРАМ ПОПИСА СА ЗОНАМА И ДИНАМИКОМ ВРШЕЊА ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 2016. година Лок Лок Вилово Вилово Гардиновци Српских владара од бр. 25

Више

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ; Usluge Orion telekom

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ;     Usluge Orion telekom Usluge Orion telekoma možete kupiti i plaćati u našim Orion Shop-ovima, zvaničnim prodajnim mestima. BEOGRAD Prodajno mesto: Orion telekom NOVI BEOGRAD Adresa: Gandijeva 76A Radno vreme: Radnim danima:

Више

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ; Usluge Orion telekom

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ;     Usluge Orion telekom Usluge Orion telekoma možete kupiti i plaćati u našim Orion Shop-ovima, zvaničnim prodajnim mestima. BEOGRAD Prodajno mesto: Orion telekom NOVI BEOGRAD Adresa: Gandijeva 76A Radno vreme: Radnim danima:

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

AMSS akcija „Ispravno vozilo-bezbedno vozilo“ od 21. do 26. novembra 2016.

AMSS akcija „Ispravno vozilo-bezbedno vozilo“ od 21. do 26. novembra 2016. Auto-moto savez Srbije, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila, organizuje od 21. do 26. novembra 2016. godine, tradicionalnu akciju Ispravno

Више

број 27 2

број 27 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 На основу члана 6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/2001...68/14),

Више

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, Београд ПИБ: , Текући рачун: www.

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, Београд ПИБ: , Текући рачун: www. ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, 11 000 Београд ПИБ: 109989655, Текући рачун: 3401101627572 www.uokrl.org, email: uokrloffice@gmail.com ДРУГЕ РЕПУБЛИЧКЕ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5

EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5 EFPIA Godina izveštavanja: 2016 Valuta izveštaja: RSD Strana 1/5 ZDRAVSTVENI RADNICI Ime i prezime zdravstvenog radnika Zdravstveni radnici: Grad primarnog radnog mesta ma putovanja OBJAVLJIVANJE NA INDIVIDUALNOJ

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

“METEOR”

“METEOR” AKTIVNOSTI FIRME PROAMBO d.o.o, preduzeće za projektovanje i inženjering Projektovanje: 2007 Investitor JOTAING, Žikice Jovanović 5, Loznica Idejni projekat za poslovno-stambeni objekat na Slaviji 2007

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

На основу члана 93, а у вези члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/07,83/ др. закон, 101/ др. закон и 47/20

На основу члана 93, а у вези члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/07,83/ др. закон, 101/ др. закон и 47/20 На основу члана 93, а у вези члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/07,83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 18 а у вези члана 40. Статута општине Велико

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

ORGANIZACIJA RADA LINIJA GSP-A

ORGANIZACIJA RADA LINIJA GSP-A ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЛИНИЈА ЈГП-А ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА 32. БЕОГРАДСКОГ МАРАТОНА За време одржавања 32. Београдског маратона 2019, дана 14. априла 2019.године (недеља), линије ЈГП-а ће саобраћати на следећи

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 7. ВРБАС 13. СЕПТЕМБАР ГОДИНА XLVIII 80. На основу члана 15. став 1. тачке 2. Закона о локалним изборима ( Служ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 7. ВРБАС 13. СЕПТЕМБАР ГОДИНА XLVIII 80. На основу члана 15. став 1. тачке 2. Закона о локалним изборима ( Служ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 7. ВРБАС 13. СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНА XLVIII 80. На основу члана 15. став 1. тачке 2. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС,број 129/2007 и 54/2011), Општинска

Више

Promocije RoC kozmetike u novembru

Promocije RoC kozmetike u novembru Promocije RoC kozmetike biće organizovane u sledećim apotekama u periodu od 01.11-30.11 Apoteka Adresa Apoteke Grad Datum održavanja Vreme trajanja promocije promocije 1 Centar Krilova 1 Novi Sad 01.11.10

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA XX EMISIJE Beograd, 24.10. 2007. godine SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA: 1. IZDAVALAC AKCIJA...3 2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU...3 3.

Више

Microsoft Word _08_sl15.doc

Microsoft Word _08_sl15.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС www.vrbas.net БРОЈ 15. ВРБАС 17. СЕПТЕМБРА 2009. ГОДИНА XLV 139. На основу члана 15. став 1. тачке 3. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Република Србија, број 129/2007),

Више

Microsoft Word Sl.2.doc

Microsoft Word Sl.2.doc www.vrbas.net СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 2. ВРБАС 22. ЈАНУАР 2009. ГОДИНА XLV 5. На основу члана 15. став 1. тачке 3. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007)

Више

Rezultat likovno literarnog konkursa ishrana 2018, LEKTORISANO

Rezultat likovno literarnog konkursa ishrana 2018, LEKTORISANO РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА РАСПИСАНОГ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОКТОБАР МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ 2018. ГОДИНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА 16. OКТОБРА, СВЕТСКОГ ДАНА ХРАНЕ, на тему: ПРАВИЛНА ИСХРАНА

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

APOTEKE U KOJIMA MOŽETE KUPITI CH ALPHU *NAPOMENA: CH ALPHU možete naći u svim BENU APOTEKAMA (nisu sve na spisku) ALEKSANDROVAC - Apoteka Trifunović,

APOTEKE U KOJIMA MOŽETE KUPITI CH ALPHU *NAPOMENA: CH ALPHU možete naći u svim BENU APOTEKAMA (nisu sve na spisku) ALEKSANDROVAC - Apoteka Trifunović, APOTEKE U KOJIMA MOŽETE KUPITI CH ALPHU *NAPOMENA: CH ALPHU možete naći u svim BENU APOTEKAMA (nisu sve na spisku) ALEKSANDROVAC - Apoteka Trifunović, 29. Novembra 32, 37230 Tel:037717010 ALEKSINAC - APOTEKA

Више

Билтен 15

Билтен 15 ОКРУЖНИ ОДБOЈКАШКИ САВЕЗ ВАЉЕВА БИЛТЕН 16 За такмичарску годину 2018/19 матични број: 17636065, ПИБ 104061723 Хала спортова канцеларија број 7 Карађорђева 43, 14000 Ваљево e-mail: komesar.oosv@gmail.com

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

Билтен 28

Билтен 28 ОКРУЖНИ ОДБOЈКАШКИ САВЕЗ ВАЉЕВА БИЛТЕН 28 За такмичарску годину 2018/19 матични број: 17636065, ПИБ 104061723 Хала спортова канцеларија број 7 Карађорђева 43, 14000 Ваљево e-mail: komesar.oosv@gmail.com

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

????? ?????

????? ????? Преглед резултата екипног такмичења у стоном тенису Пол: Мушки Категорија: Основне школе Круг Пар Слоб. Домаћин Гост Резултат пар 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1 3

Више

Prodajna mesta Beograd xls

Prodajna mesta Beograd xls Naziv Prodavnica Adresa Lokacija 1 CER PROMET prod.1 Jedrenska 1 Đeram pijaca 2 ~ prod.2 Kapetan Mišina 30 Dorćol 3 MARKET PADINA Strugarska 1 Čukarička padina 4 TOPLICA TRADE d.o.o. Dragoslava Srejovića

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Краља Александра I Карађор

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Краља Александра I Карађор РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800, Факс:054/620-300

Више

Microsoft Word resenje GV Program optimalnog organizovanja auto-taksi prevoza.doc

Microsoft Word resenje GV Program optimalnog organizovanja auto-taksi prevoza.doc На основу члана 2 Одлуке о ауто такси превозу путника на територији града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 4/2010) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

На основу чл. 20а и 30, а у вези са чл. 34. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији («Службени гласник РС», број 45/05), Агенција за прива

На основу чл. 20а и 30, а у вези са чл. 34. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији («Службени гласник РС», број 45/05), Агенција за прива На основу чл. 20а и 30, а у вези са чл. 34. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији («Службени гласник РС», број 45/05), Агенција за приватизацију дана 31.3.2006. године објављује: ПОЗИВ ЗА

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 17. 2018/2019. 08. јануар 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 279 ВА-014 БАУВЕСЕН МЛАДИ РАДНИК 10.01. 18,00 Хала: Хала спортова I судија: Лeко Р. II судија: Баланџић П. Делегат Митић М. 081

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

ООСВ

ООСВ Карађорђева 43, Ваљево www.oosv.org.rs komesar@oosv.org.rs 014 239 145 180 1461210007981 97 БИЛТЕН 27 такмичарска 2014/15. година ОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВАЉЕВА 08.април 2015. 08.април 2015. Службена

Више

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST ( Службени гласник Републике Србије бр. 38/11 и 39/11) Сагласно члану 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву ( Службени гласник Републике Србије, број 101/10 и члана 10. ст.

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више