PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i"

Транскрипт

1 L 7/ PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od. prosinca 8. do. ožujka 9. u skladu s Direktivom 9/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Tekst značajan za EGP) EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir Direktivu 9/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od. studenoga 9. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ( ), a posebno njezin članak 77.e stavak. treći podstavak, budući da: () Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava što ga provode društva za osiguranje i društva za reosiguranje za potrebe Direktive 9/8/EZ, trebalo bi za svaki referentni datum utvrditi tehničke informacije o relevantnim vremenskim strukturama nerizičnih kamatnih stopa, temeljnim rasponima za izračun uravnotežene prilagodbe i prilagodbama zbog volatilnosti. () Društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala bi koristiti tehničke informacije koje se temelje na tržišnim podacima koji se odnose na kraj zadnjeg mjeseca koji prethodi prvom referentnom datumu izvješćivanja na koji se ova Uredba primjenjuje. Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje dostavilo je Komisiji 9. siječnja 9. tehničke informacije koje se odnose na tržišne podatke s kraja prosinca 8. Te su informacije objavljene 9. siječnja 9. u skladu s člankom 77.e stavkom. Direktive 9/8/EZ. () Zbog potrebe da tehničke informacije budu odmah dostupne, važno je da ova Uredba hitno stupi na snagu. () Zbog bonitetnih je razloga potrebno da društva za osiguranje i društva za reosiguranje koriste iste tehničke informacije za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava neovisno o datumu njihova izvješćivanja nadležnim tijelima. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati od prvog referentnog datuma izvješćivanja na koji se ova Uredba primjenjuje. () Kako bi se u što kraćem roku osigurala pravna sigurnost, potpuno je opravdano na temelju hitnosti u pogledu dostupnosti relevantne vremenske strukture nerizičnih kamata da se mjere predviđene ovom Uredbom donesu u skladu s člankom 8., u vezi s člankom., Uredbe (EU) br. 8/ Europskog parlamenta i Vijeća ( ), DONIJELA JE OVU UREDBU: Članak.. Društva za osiguranje i društva za reosiguranje koriste tehničke informacije iz stavka. pri izračunu tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od. prosinca 8. do. ožujka 9. ( ) SL L, 7..9., str.. ( ) Uredba (EU) br. 8/ Europskog parlamenta i Vijeća od. veljače. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L, 8..., str..).

2 8..9. L 7/. Za svaku relevantnu valutu tehničke informacije upotrijebljene za izračun najbolje procjene u skladu s člankom 77. Direktive 9/8/EZ, uravnotežene prilagodbe u skladu s člankom 77.c te Direktive i prilagodbe zbog volatilnosti u skladu s člankom 77.d te Direktive uključuju sljedeće: (a) relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa utvrđene u Prilogu I.; (b) temeljne raspone za izračun uravnotežene prilagodbe utvrđene u Prilogu II.; (c) za svako relevantno nacionalno tržište osiguranja, prilagodbe zbog volatilnosti utvrđene u Prilogu III. Članak. Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od. prosinca 8. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 7. veljače 9. Za Komisiju Predsjednik Jean-Claude JUNCKER

3 L 7/ PRILOG I. Relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa za izračun najbolje procjene bez primjene uravnotežene prilagodbe ili prilagodbe zbog volatilnosti Rok dospijeća Euro Češka kruna Danska kruna Forinta Švedska kruna Kuna, %,9 %, %,8 %,78 %,8 %,7 %,9 %,8 %, %, %,77 %,77 %,8 %,87 %,9 %, %, %, %,79 %, %,99 %,7 %,87 %,99 %,78 %,88 %, %, %, %,8 %, %,8 %, %, %,8 % 7,7 %, %, %,9 %,77 %,9 % 8,99 %, %,89 %,8 %,8 %,89 % 9,8 %,7 %,8 %,9 %,9 %, %,7 %, %,7 %, %, %,7 %,8 %,7 %,8 %, %,8 %, %,99 %,97 %,899 %,7 %, %,8 %,987 %,79 %,977 %, %,7 %,8 %, %,7 %, %, %,7 %, %, %,77 %,9 %, %,8 %,9 %, %,8 %, %, %,9 %,7 % 7,7 %,8 %, %,7 %,7 %,8 % 8, %,9 %,9 %,7 %,77 %,878 % 9, %,9 %, %,79 %,7 %,99 %,7 %,8 %, %,8 %, %,97 %, %,7 %, %,8 %, %,8 %,7 %, %, %,88 %, %,7 %, %,79 %, %,97 %,79 %,9 %,9 %, %,8 %,9 %, %,7 %, %,8 %, %,9 %,9 %,9 %,7 %,9 %,8 %,98 %,77 %,88 % 7,78 %,7 %,9 %,98 %,79 %, % 8,78 %, %,79 %, %,8 %, % 9,797 %, %,788 %, %,88 %, %,8 %,8 %,8 %,9 %,9 %,89 %,9 %,8 %,9 %, %,9 %, %,9 %,87 %,9 %, %,99 %, %, %, %,8 %, %, %, %, %, %,9 %,7 %, %,9 %, %,9 %,8 %,8 %,8 %,87 %, %,78 %, %,9 %,8 %, % 7,7 %,79 %, %, %, %,9 % 8, %,79 %, %,7 %,7 %, % 9,9 %,89 %,8 %, %,8 %,9 %

4 8..9. L 7/ Rok dospijeća Euro Češka kruna Danska kruna Forinta Švedska kruna Kuna, %,87 %, %, %, %, %,7 %,87 %, %,8 %, %,7 %,7 %,9 %, %, %, %,89 %, %,9 %,7 %,9 %, %, %,77 %,99 %,7 %, %,78 %, %, %,97 %, %, %,9 %, %, %,99 %,7 %, %, %, % 7,7 %, %,7 %, %,7 %, % 8, %, %,97 %, %, %, % 9, %, %, %,8 %,7 %, %,8 %,7 %, %,7 %,7 %,7 %,8 %,9 %,8 %,7 %,8 %,8 %,7 %, %,7 %,8 %,97 %,9 %,7 %,9 %,7 %,8 %,9 %, %,79 %, %,7 %,87 %, %,8 %,78 %, %,777 %,9 %, %, %,8 %,77 %,799 %,9 %, %, % 7,8 %,9 %,8 %,9 %, %, % 8,8 %, %,8 %,99 %, %,7 % 9,8 %, %,8 %, %,7 %, %,88 %, %,88 %, %,8 %, %,9 %,7 %,9 %,7 %,9 %,7 %,9 %, %,98 %,9 %, %, %,9 %,7 %,9 %, %, %,9 %,97 %,8 %,9 %, %,9 %,7 %,97 %,9 %,97 %, %,7 %,8 %,99 %,7 %,98 %,8 %, %,8 % 7, %,8 %, %, %, %,9 % 8, %,9 %,7 %, %, %,97 % 9, %,9 %, %, %,7 %,7 % 7, %,9 %, %, %, %,77 % 7, %,9 %, %,8 %,7 %,7 % 7,78 %,8 %,7 %, %,78 %,7 % 7,9 %,78 %,87 %, %,8 %,7 % 7, %,87 %, %, %,9 %,7 % 7, %,9 %, %, %,97 %,79 % 7,9 %, %, %, %, %,7 % 77, %, %,7 %,8 %,8 %,77 % 78, %, %,9 %,9 %, %,7 % 79, %,9 %, %, %,9 %,7 %

5 L 7/ Rok dospijeća Euro Češka kruna Danska kruna Forinta Švedska kruna Kuna 8,7 %, %,7 %, %, %,79 % 8,8 %, %,8 %, %, %,7 % 8,9 %, %,9 %, %, %,7 % 8, %,8 %, %, %, %,7 % 8, %, %, %,7 %, %,7 % 8, %,7 %, %,9 %, %,77 % 8, %,79 %, %, %, %,77 % 87, %,8 %, %, %,9 %,77 % 88, %,9 %, %, %, %,77 % 89, %,98 %, %, %,8 %,779 % 9,7 %, %,8 %, %,7 %,78 % 9,8 %, %,77 %, %,7 %,78 % 9,88 %, %,8 %, %,8 %,788 % 9,9 %, %,9 %,7 %,8 %,79 % 9, %,7 %, %,8 %,88 %,79 % 9, %, %,9 %,9 %,9 %,79 % 9, %,8 %,7 %, %,9 %,799 % 97,7 %, %, %, %,99 %,8 % 98, %,9 %, %, %,7 %,8 % 99, %, %,9 %, %,7 %,8 %,9 %,9 %, %, %,7 %,89 %, %, %, %, %,7 %,8 %, %,8 %, %, %,7 %,8 %,9 %,7 %,7 %,7 %,7 %,8 %,7 %,77 %,7 %,7 %,7 %,88 %,8 %,8 %,8 %,8 %,7 %,8 %,88 %,8 %,8 %,9 %,79 %,8 % 7,9 %,9 %,9 %,7 %,7 %,8 % 8, %,9 %,98 %,7 %,7 %,87 % 9,7 %,99 %, %,7 %,78 %,89 %, %, %, %,7 %,7 %,8 %,8 %,7 %, %,7 %,7 %,8 %, %, %, %,7 %,7 %,8 %,9 %, %,7 %,7 %,79 %,8 %, %,9 %, %,7 %,7 %,88 %, %, %,8 %,7 %,7 %,8 %, %, %, %,7 %,77 %,8 % 7, %, %,8 %,77 %,79 %,8 % 8, %, %, %,77 %,7 %,8 % 9, %,7 %,8 %,78 %,7 %,87 %

6 8..9. L 7/7 Rok dospijeća Euro Češka kruna Danska kruna Forinta Švedska kruna Kuna, %, %, %,78 %,7 %,89 %,7 %, %,8 %,79 %,79 %,8 %,7 %,7 %,7 %,8 %,77 %,8 %,8 %, %,78 %,8 %,77 %,8 %,8 %, %,8 %,8 %,77 %,8 %,89 %,7 %,87 %,8 %,778 %,87 %,9 %, %,9 %,8 %,78 %,88 % 7,98 %, %,9 %,8 %,78 %,8 % 8, %, %, %,8 %,78 %,8 % 9, %,9 %, %,8 %,78 %,8 %, %,7 %,8 %,8 %,788 %,8 %, %,7 %, %,8 %,79 %,8 %,8 %,78 %, %,8 %,79 %,87 %, %,8 %, %,8 %,79 %,89 %, %,8 %, %,8 %,79 %,87 %, %,8 %,8 %,8 %,798 %,87 %, %,88 %, %,87 %,8 %,87 % 7,8 %,9 %, %,87 %,8 %,87 % 8, %,9 %, %,88 %,8 %,87 % 9, %,9 %, %,88 %,8 %,87 %,9 %,99 %,7 %,89 %,87 %,878 %, %,7 %, %,89 %,89 %,879 %, %,7 %, %,9 %,8 %,88 %,9 %,7 %,7 %,9 %,8 %,88 %, %,79 %, %,9 %,8 %,88 %, %,7 %, %,9 %,8 %,88 %,9 %,7 %,7 %,9 %,87 %,88 % 7,7 %,7 %,7 %,9 %,88 %,88 % 8,7 %,78 %,7 %,9 %,8 %,887 % 9,79 %,7 %,77 %,9 %,8 %,888 %,8 %,7 %,8 %,9 %,8 %,889 % Rok dospijeća Lev Funta sterlinga Rumunjski leu Poljski zlot Islandska kruna Norveška kruna,8 %,98 %,8 %,9 %,9 %,7 %, %, %,7 %, %, %, %,7 %, %,9 %,8 %,8 %,8 %,9 %,7 %,8 %,898 %,7 %,7 %,8 %, %, %,7 %, %,7 %,88 %, %,9 %, %, %,78 % 7, %, %,8 %,77 %, %,8 % 8,9 %,88 %, %, %,7 %,97 % 9,7 %, %, %,7 %, %,97 %

7 L 7/ Rok dospijeća Lev Funta sterlinga Rumunjski leu Poljski zlot Islandska kruna Norveška kruna,7 %, %,79 %,77 %, %, %,77 %, %,899 %,8 %,8 %,8 %,88 %,8 %,97 %,8 %, %,7 %,9 %, %, %,87 %, %,9 %, %,7 %,8 %,9 %,9 %, %, %,9 %,78 %,99 %, %, %,9 %,9 %,88 %,97 %, %,8 % 7, %,7 %,9 %, %, %, % 8, %, %,87 %,7 %,77 %,7 % 9,8 %, %,79 %,7 %,9 %, %, %, %,7 %,9 %, %,7 %,7 %, %, %, %,99 %, %, %, %,7 %, %,98 %, %,8 %, %, %,77 %,9 %,7 %, %, %, %, %,99 %,77 %,8 %, %,98 %, %,89 %,78 %,7 %, %,9 %,9 %,87 %,8 % 7, %, %,9 %,7 %,8 %,87 % 8,9 %,8 %,9 %,9 %,8 %,89 % 9,7 %, %,9 %, %,8 %,9 %,8 %, %,88 %, %,79 %,9 %,87 %, %,8 %, %,77 %,98 %,9 %,7 %,88 %,7 %,7 %, %,978 %, %,8 %,8 %,77 %,8 %,9 %, %,8 %, %,7 %, %,79 %, %,79 %, %,7 %,88 %, %,8 %,778 %, %,89 %, % 7,7 %, %,7 %, %,7 %, % 8, %, %,77 %,9 %, %, % 9,9 %,7 %,7 %,7 %, %,7 %, %,9 %,77 %,8 %, %,9 %,9 %,8 %,7 %,98 %, %, %,77 %,9 %,89 %, %,8 %, %, %,8 %,7 %, %,97 %, %,8 %,7 %, %, %,8 %,8 %,8 %, %, %, %,7 %,8 %, %, %,8 %, %, %, % 7, %,9 %,7 %, %, %, % 8,7 %, %, %,7 %, %,9 % 9, %,7 %, %,8 %, %, %

8 8..9. L 7/9 Rok dospijeća Lev Funta sterlinga Rumunjski leu Poljski zlot Islandska kruna Norveška kruna, %,8 %,9 %,9 %, %,7 %,9 %,98 %,8 %,98 %, %,7 %,8 %,9 %,7 %,7 %,8 %,8 %,7 %, %, %, %,99 %,9 %,7 %,9 %, %, %,9 %, %,78 %,97 %,7 %, %,8 %,8 %,78 %, %,8 %,7 %,7 %,9 % 7,8 %,7 %, %, %,9 %,9 % 8,8 %,87 %, %, %, %, % 9,8 %,9 %, %,7 %, %, %,8 %, %,7 %, %,9 %,9 %,88 %,8 %,99 %,7 %, %,79 %,9 %,7 %,9 %,7 %, %,88 %,9 %,7 %,8 %,8 %, %,9 %,97 %,77 %,78 %,87 %, %, %,9 %,8 %,7 %,9 %,9 %, %,97 %,8 %, %,98 %, %, % 7,98 %,8 %, %,7 %,8 %,9 % 8, %,89 %, %,78 %, %,7 % 9,7 %,9 %,8 %,7 %,98 %, % 7, %,9 %, %,78 %,9 %, % 7, %,978 %,7 %,7 %,88 %,8 % 7, %, %, %,77 %,8 %, % 7,7 %, %, %,7 %,79 %,7 % 7,8 %,8 %, %,7 %,7 %,78 % 7,99 %,8 %, %,7 %,7 %,8 % 7, %,8 %, %,7 %, %,9 % 77, %, %,7 %,78 %, %,9 % 78, %, %, %,7 %,8 %, % 79,7 %,79 %,98 %,7 %, %,7 % 8,8 %, %,9 %,79 %, %, % 8,9 %, %,89 %,7 %, %,8 % 8,8 %, %,8 %,7 %, %, % 8,9 %,7 %,8 %,79 %,9 %,9 % 8, %,88 %,77 %,77 %, %, % 8, %,8 %,7 %,77 %, %,9 % 8, %,8 %,9 %,779 %,9 %, % 87, %,7 %, %,78 %, %,8 % 88,9 %, %, %,78 %, %, % 89,8 %,8 %,9 %,788 %, %,7 %

9 L 7/ Rok dospijeća Lev Funta sterlinga Rumunjski leu Poljski zlot Islandska kruna Norveška kruna 9,7 %, %, %,79 %,7 %, % 9, %, %, %,79 %, %, % 9,7 %,8 %,9 %,797 %, %,7 % 9,8 %, %, %,799 %,8 %,7 % 9,9 %,7 %, %,8 %, %,78 % 9,98 %,89 %,9 %,8 %, %,8 % 9, %, %, %,87 %, %,8 % 97, %, %, %,8 %,98 %,89 % 98, %, %, %,8 %,9 %,9 % 99,9 %, %,7 %,8 %,9 %,97 %, %, %, %,87 %,9 %,7 %, %,8 %, %,89 %,88 %,7 %, %,9 %,9 %,8 %,8 %,77 %,7 %,9 %,7 %,8 %,8 %,7 %, %, %, %,8 %,8 %,7 %,7 %, %, %,88 %,79 %,77 %,7 %,9 %,9 %,8 %,77 %,7 % 7,8 %, %,7 %,8 %,7 %,7 % 8,89 %,7 %, %,8 %,7 %,7 % 9,9 %,88 %, %,8 %,7 %,79 %, %,7 %, %,88 %,8 %,7 %, %,7 %,97 %,8 %, %,7 %, %,7 %,9 %,8 %, %,77 %,8 %,7 %,9 %,8 %, %,7 %, %,77 %,9 %,8 %, %,7 %,9 %,78 %,89 %,87 %,9 %,7 %, %,79 %,87 %,89 %,7 %,78 % 7,9 %,78 %,8 %,8 %, %,7 % 8, %,79 %,8 %,8 %, %,7 % 9, %,8 %,8 %,8 %, %,7 %, %,8 %,79 %,8 %, %,78 %,9 %,8 %,77 %,87 %,8 %,7 %, %,8 %,7 %,89 %,7 %,7 %,9 %,8 %,7 %,8 %, %,7 %,7 %,8 %,7 %,8 %, %,78 %,78 %,8 %,7 %,8 %, %,77 %,8 %,87 %,8 %,8 %, %,77 % 7,87 %,88 %, %,8 %,9 %,77 % 8,9 %,889 %, %,88 %,8 %,777 % 9,9 %,898 %, %,89 %, %,779 %

10 8..9. L 7/ Rok dospijeća Lev Funta sterlinga Rumunjski leu Poljski zlot Islandska kruna Norveška kruna, %,9 %, %,87 %, %,78 %, %,9 %, %,87 %, %,78 %,9 %,9 %,8 %,87 %, %,78 %, %,9 %, %,87 %, %,787 %,7 %,9 %, %,87 %,9 %,789 %, %,99 %, %,877 %,8 %,79 %, %,97 %, %,879 %,7 %,79 % 7,8 %,9 %, %,88 %, %,79 % 8, %,97 %,9 %,88 %, %,79 % 9, %,98 %,8 %,88 %, %,798 %,9 %,988 %, %,88 %, %,8 %, %,99 %, %,88 %, %,8 %,7 %, %, %,88 %,9 %,8 %, %, %, %,887 %,8 %,8 %, %,7 %, %,888 %,7 %,87 %,7 %, %,9 %,889 %, %,89 %, %, %,8 %,89 %, %,8 % 7, %,8 %,7 %,89 %, %,8 % 8,7 %, %, %,89 %, %,8 % 9,7 %, %, %,89 %, %,8 %,7 %,8 %, %,89 %, %,87 % Rok dospijeća Švicarski franak Australski dolar Baht Kanadski dolar Čileanski pezo Kolumbijski pezo,7 %,8 %, %,8 %,899 %, %,7 %,787 %,9 %, %,8 %,9 %,7 %,78 %,79 %,9 %,9 %, %, %,8 %,87 %,8 %, %, %, %,99 %,99 %, %, %,77 %,7 %,7 %,98 %, %,9 %,99 % 7, %,99 %,7 %,8 %,78 %, % 8,8 %,9 %, %,8 %,7 %,7 % 9,9 %, %,8 %,7 %,89 %,7 %, %,9 %, %, %,9 %,9 %, %,9 %,8 %, %,99 %,7 %,7 %,9 %, %,8 %, %,79 %,9 %, %,9 %,8 %, %,8 %,9 %,9 %,9 %,8 %,7 %,8 %,9 %,9 %, %,7 %,99 %,79 %,8 %, %,8 %,97 %, %,77 % 7, %, %,8 %, %, %,7 % 8, %, %,8 %,9 %,9 %,88 % 9,77 %, %,89 %,7 %,7 %, %

11 L 7/ Rok dospijeća Švicarski franak Australski dolar Baht Kanadski dolar Čileanski pezo Kolumbijski pezo,9 %,7 %,9 %, %,88 %,9 %,9 %,78 %,9 %,8 %, %, %,97 %,8 %,77 %, %, %,88 %,7 %,9 %,7 %,8 %, %, %,77 %,88 %,78 %, %,8 %,8 %,7 %,78 %,8 %,8 %, %, %,7 %, %,8 %, %, %,79 % 7,77 %,9 %,88 %,7 %,9 %,9 % 8,87 %,9 %,9 %, %, %,8 % 9,8 %, %,9 %,8 %, %, %,88 %,9 %,97 %,9 %, %,87 %,9 %,9 %, %, %,7 %, %,99 %,97 %,8 %,7 %,7 %, %, %,7 %, %,9 %,77 %,98 %, %, %,79 %, %,8 %,98 %,9 %,8 %, %, %,8 %,88 %,7 %,7 %, %,7 %,87 %,8 % 7,78 %,78 %,7 %,8 %,9 %,87 % 8,8 %, %,8 %,7 %,9 %,77 % 9,7 %, %,88 %,79 %,9 %,7 %,9 %,7 %,8 %,7 %,97 %,78 %, %,7 %, %,777 %,99 %,77 %,7 %,9 %, %,8 %, %,8 %, %,78 %, %,8 %, %, %, %,7 %,78 %,8 %, %,9 %,8 %,7 %,9 %,88 %, %, %, %,788 %, %,89 %,7 %, % 7, %,8 %, %,9 %,9 %, % 8, %,8 %,9 %,9 %, %,9 % 9,88 %,8 %, %,9 %, %,7 %, %,87 %, %,97 %, %,9 %, %,89 %,79 %,99 %, %,8 %,8 %,9 %,9 %,9 %, %,7 %,9 %,9 %, %,7 %, %,88 %,77 %,9 %, %, %, %,9 %,7 %,97 %, %, %,7 %, %,7 %,99 %,7 %,79 %,8 %, % 7,78 %,8 %,7 %,9 %,9 %, % 8,8 %, %,7 %, %,9 %, % 9,87 %, %,7 %, %, %,8 %

12 8..9. L 7/ Rok dospijeća Švicarski franak Australski dolar Baht Kanadski dolar Čileanski pezo Kolumbijski pezo,87 %,8 %,77 %, %, %,8 %,8 %,7 %,8 %, %, %, %,88 %,89 %,9 %,9 %, %,9 %,9 %, %, %,8 %, %, %,9 %,8 %, %,9 %, %, %,98 %, %, %,8 %, %,98 %,9 %, %,8 %, %, %,8 % 7,97 %,9 %, %, %, %,7 % 8,98 %,7 %, %, %, %, % 9, %,8 %, %, %, %,9 % 7, %,9 %,7 %,7 %, %,7 % 7, %,8 %, %,78 %,7 %, % 7, %,9 %,7 %,88 %,7 %, % 7,8 %, %,77 %,99 %,7 %, % 7,7 %, %,8 %,9 %,8 %,9 % 7,8 %, %,9 %,9 %,8 %,8 % 7,97 %, %,9 %,8 %,8 %,7 % 77, %,7 %, %,7 %,9 %, % 78, %,8 %,8 %, %,9 %,7 % 79, %,9 %, %, %,9 %,8 % 8, %, %,9 %, %, %,9 % 8, %, %, %,7 %, %, % 8,7 %, %,9 %,8 %, %, % 8,77 %,9 %, %,88 %, %, % 8,87 %,7 %,9 %,9 %, %, % 8,98 %, %, %, %, %,998 % 8,7 %, %,9 %, %, %,99 % 87,7 %, %, %,9 %, %,98 % 88, %,9 %,8 %, %, %,97 % 89, %,77 %, %, %, %,99 % 9, %,8 %, %, %, %,9 % 9, %,9 %,7 %, %, %,9 % 9, %,99 %,7 %, %, %,99 % 9,7 %, %,79 %,9 %, %,9 % 9,79 %, %,8 %, %, %,9 % 9,87 %,9 %,8 %,7 %, %,9 % 9,9 %, %,9 %,78 %, %,9 % 97, %, %,9 %,8 %, %,98 % 98, %,9 %,98 %,89 %, %,9 % 99,8 %, %,7 %,9 %, %,9 %

13 L 7/ Rok dospijeća Švicarski franak Australski dolar Baht Kanadski dolar Čileanski pezo Kolumbijski pezo, %, %,7 %, %, %,9 %, %,7 %,78 %, %, %,89 %,9 %, %,7 %, %, %,89 %, %,8 %,7 %, %, %,88 %, %,7 %,78 %, %, %,88 %,9 %,79 %,7 %,7 %, %,87 %, %,8 %,7 %, %, %,87 % 7,7 %,9 %,77 %, %, %,8 % 8,78 %,9 %,7 %, %, %,8 % 9,8 %, %,7 %, %, %,8 %,9 %, %,7 %, %, %,8 %,97 %, %,79 %, %, %,8 %, %, %,7 %,9 %, %,8 %,8 %,9 %,7 %, %, %,87 %, %, %,77 %,8 %, %,8 %,9 %,9 %,7 %,7 %, %,89 %, %, %,7 %,7 %, %,8 % 7, %,8 %,7 %,8 %,7 %,8 % 8, %, %,77 %,8 %,7 %,87 % 9, %, %,7 %,88 %,7 %,8 %, %, %,7 %,9 %,7 %,89 %, %, %,7 %,9 %,7 %,8 %, %,9 %,77 %,99 %,7 %,8 %, %, %,79 %, %,7 %,798 %, %, %,77 %,7 %,7 %,79 %,7 %,7 %,77 %, %,7 %,79 %,7 %,7 %,77 %, %,8 %,787 % 7,79 %,78 %,778 %,7 %,8 %,78 % 8,8 %,8 %,78 %, %,8 %,78 % 9,87 %,8 %,78 %, %,8 %,777 %,9 %,89 %,78 %,7 %,8 %,77 %,9 %,9 %,78 %, %,8 %,77 %, %,9 %,788 %, %,8 %,77 %, %,99 %,79 %,7 %,8 %,7 %,8 %, %,79 %, %,8 %,7 %, %, %,79 %, %,8 %,78 %, %,9 %,79 %, %,9 %,7 % 7, %, %,798 %,9 %,9 %,7 % 8, %, %,8 %, %,9 %,79 % 9,8 %,9 %,8 %, %,9 %,7 %

14 8..9. L 7/ Rok dospijeća Švicarski franak Australski dolar Baht Kanadski dolar Čileanski pezo Kolumbijski pezo, %, %,8 %,7 %,9 %,7 %, %, %,8 %, %,9 %,7 %,9 %,8 %,87 %, %,9 %,78 %, %, %,88 %, %,9 %,7 %, %, %,8 %,8 %,9 %,7 %,9 %, %,8 %,7 %,9 %,7 %, %,9 %,8 %,7 %,9 %,77 % 7, %, %,8 %,7 %,9 %,7 % 8, %, %,8 %,78 %,9 %,7 % 9, %,7 %,88 %,8 %, %,79 %, %, %,8 %,8 %, %,77 % Rok dospijeća Hongkonški dolar Indijska rupija Meksički pezo Novotajvanski dolar Novozelandski dolar,8 %,98 % 8,79 %, %,8 % 7,8 %,8 %,79 % 8,77 %, %,89 % 7,7 %,9 %,897 % 8,7 %, %,89 % 7,98 %,9 %,98 % 8,7 %, %,978 % 7,9 %,97 % 7, % 8,9 %, %,79 % 7,9 %,99 % 7, % 8,9 %,77 %,9 % 7,7 % 7, % 7,8 % 8,78 %,7 %,9 % 7,87 % 8, % 7,7 % 8,7 %,78 %,88 % 8, % 9,89 % 7,88 % 8,8 %,78 %,7 % 8,9 %,9 % 7, % 8,9 %,79 %, % 8, %,8 % 7,8 % 9, %,8 %,8 % 8, %,89 % 7, % 9,8 %,9 %,9 % 8,7 %,8 % 7,9 % 9, %,998 %,78 % 8, %,7 % 7,7 % 9,9 %,8 %,8 % 8,9 %, % 7,97 % 9,9 %,7 %,8 % 8,9 %,8 % 7, % 9, %, %,88 % 8,8 % 7,8 % 7, % 9, %, %,9 % 8,77 % 8, % 7,8 % 9, %, %,98 % 8, % 9, % 7,9 % 9,8 %,7 %,9 % 8,9 %,8 % 7,9 % 9,7 %,8 %,99 % 8,7 %,9 % 7, % 9,7 %,8 %, % 8,8 %,9 % 7,8 % 9,7 %,7 %, % 8,7 %, %,9 % 9,78 %,8 %, % 8,9 %, %,9 % 9, %,9 %,9 % 8, %,8 %,88 % 9,7 %,97 %, % 8,7 %, %,8 % 9,8 %,9 %,8 % 8,87 % 7,9 %,8 % 9,9 %,89 %, % 8,8 % 8,98 %,7 % 9,8 %, %,8 % 8, % 9, %,77 % 9,7 %, %, % 7,98 % Rand

15 L 7/ Rok dospijeća Hongkonški dolar Indijska rupija Meksički pezo Novotajvanski dolar Novozelandski dolar,7 %,9 % 9, %, %,7 % 7,9 %,7 %,7 % 9, %, %,7 % 7,8 %,79 %, % 8,97 %,8 %,7 % 7,789 %,77 %,9 % 8,8 %,9 %,8 % 7,78 %,8 %, % 8,7 %, %, % 7,9 %,8 %, % 8, %,77 %, % 7, %,8 %, % 8,8 %, %,8 % 7,7 % 7,89 %,7 % 8,9 %, %, % 7, % 8,97 %, % 8, %,9 %,7 % 7, % 9,9 %, % 8,7 %, %,8 % 7, %,98 %, % 8, %,7 %, % 7, %,99 %,77 % 8,88 %,89 %, % 7, %, %, % 8,7 %,7 %,8 % 7,7 %,7 %, % 8,9 %,79 %, % 7, %,8 %, % 7,98 %,777 %, % 7,8 %,79 %,9 % 7,9 %,8 %, % 7, %,99 %,7 % 7,8 %,89 %,78 % 7,7 % 7,8 %, % 7,8 %,8 %,89 % 7,7 % 8, %, % 7,7 %,878 %, % 7, % 9, %,8 % 7,9 %,9 %, % 7, %,7 %, % 7,8 %,9 %, %,97 %,88 %,8 % 7,88 %,9 %, %,99 %, %,7 % 7,9 %,9 %, %,99 %,9 %, % 7,9 %,98 %,9 %,88 %, %, % 7,7 %, %,8 %,8 %,9 %, % 7, %, %,7 %,8 %, %, % 7, %, %,7 %,798 % 7,7 %,99 % 7, %,9 %,8 %,77 % 8,89 %,8 % 7,8 %,7 %,9 %,79 % 9, %,7 % 7, %,9 %,98 %,7 %, %, % 7,7 %,7 %, %,7 %, %, % 7,7 %, %, %,8 %,7 %,9 % 7,7 %,7 %, %,9 %,9 %,9 % 7, %, %, %,8 %,9 %,8 % 7,7 %, %, %,8 %,7 %,8 % 7, %,79 %,9 %,98 %,8 %,998 % 7, %,9 %, %,79 % 7,9 %,988 %,98 %, %, %, % 8, %,979 %,9 %,7 %,7 %, % 9,9 %,97 %,9 %,9 %, %, % Rand

16 8..9. L 7/7 Rok dospijeća Hongkonški dolar Indijska rupija Meksički pezo Novotajvanski dolar Novozelandski dolar 7,8 %,9 %,897 %, %,8 %,9 % 7,7 %,9 %,87 %, %,7 %,9 % 7, %,9 %,8 %, %,79 %,7 % 7, %,9 %,8 %,7 %,8 %, % 7, %,98 %,79 %,8 %,88 %, % 7, %,9 %,77 %,9 %,9 %, % 7,8 %,9 %,7 %, %,98 %,7 % 77,7 %,9 %,78 %, %,7 %, % 78,8 %,898 %,7 %, %,77 %,89 % 79,9 %,89 %,8 %, %,7 %,7 % 8,97 %,88 %, %, %,7 %, % 8, %,878 %, %, %,7 %, % 8, %,87 %, %,8 %,7 %,9 % 8, %,8 %, %,7 %,77 %,7 % 8, %,89 %,87 %,7 %,7 %, % 8,9 %,8 %,9 %,8 %,7 %, % 8, %,87 %, %,9 %,79 %,9 % 87, %,8 %, %,98 %,7 %,8 % 88,7 %,8 %,7 %, %,7 %,7 % 89, %,8 %, %, %,79 %, % 9,8 %,8 %,8 %, %,7 %, % 9, %,8 %,8 %, %,7 %, % 9,8 %,8 %, %, %,79 %, % 9,7 %,8 %,7 %, %,7 %, % 9,79 %,8 %, %, %,7 %, % 9,8 %,8 %,8 %, %,78 %, % 9,88 %,79 %,9 %,9 %,77 %,9 % 97,9 %,79 %,8 %, %,77 %,8 % 98,98 %,78 %, %,7 %,777 %,77 % 99, %,78 %, %,77 %,779 %,8 %,7 %,778 %, %,8 %,78 %, %, %,77 %,7 %,88 %,78 %, %, %,79 %, %,9 %,787 %, %, %,7 %, %,99 %,79 %, %, %,7 %,9 %, %,79 %,9 %,8 %,77 %,78 %,9 %,79 %, %, %,7 %, %, %,797 %, % 7, %,7 %, %,9 %,8 %,7 % 8, %,7 %, %, %,8 %, % 9, %,7 %, %,9 %,8 %,9 % Rand

17 L 7/ Rok dospijeća Hongkonški dolar Indijska rupija Meksički pezo Novotajvanski dolar Novozelandski dolar,7 %,79 %, %, %,8 %,8 %, %,7 %, %,9 %,89 %,79 %, %,7 %, %, %,8 %,7 %,8 %,78 %,9 %,8 %,8 %, %, %,7 %,8 %, %,8 %, %, %,7 %,7 %, %,87 %, %,8 %,79 %, %, %,89 %,8 % 7,7 %,7 %, %, %,8 %, % 8,7 %,7 %, %,9 %,8 %, % 9,78 %,79 %, %,7 %,8 %, %,8 %,7 %, %,77 %,87 %, %,8 %,7 %, %,8 %,89 %,9 %,87 %,7 %, %,8 %,8 %, %,9 %,98 %,97 %,88 %,8 %,8 %,9 %,9 %,89 %,9 %,8 %, %,9 %,9 %,8 %,9 %,8 %,997 %,98 %,89 %,7 %,99 %,87 %,99 % 7,7 %,87 %, %, %,89 %,987 % 8,7 %,8 %, %, %,8 %,98 % 9,7 %,8 %,8 %, %,8 %,977 %,79 %,79 %, %, %,8 %,97 %,7 %,7 %, %, %,8 %,98 %,7 %,7 %, %, %,87 %,9 %,77 %,7 %,8 %, %,88 %,98 %,79 %,9 %, %, %,8 %,9 %,7 %,7 %, %,9 %,8 %,99 %,7 %, %,997 %, %,8 %,9 % 7,7 %, %,99 %, %,8 %,9 % 8,79 %, %,98 %,8 %,8 %,9 % 9,7 %,8 %,97 %, %,87 %,9 %,7 %, %,97 %, %,89 %,98 %,7 %, %,9 %,7 %,8 %,9 %,78 %, %,97 %, %,8 %,9 %,7 %,9 %,9 %, %,8 %,9 %,7 %,7 %,9 %, %,8 %,9 %,7 %, %,98 %,8 %,8 %,98 %,7 %, %,9 %, %,8 %,9 % 7,78 %, %,9 %, %,88 %,9 % 8,7 %,9 %,9 %, %,89 %,897 % 9,7 %,7 %,9 %,9 %,87 %,89 %,7 %, %,98 %,7 %,87 %,889 % Rand

18 8..9. L 7/9 Rok dospijeća Real Renminbi-juan Ringit Ruski rubalj Singapurski dolar Južnokorejski von,9 %,8 %,9 % 9, %,7 %,7 % 7, %, %, % 9, %,7 %,78 % 7,7 %, %, % 9, %,7 %,7 % 8,9 %,7 %,97 % 9, %,77 %,7 % 8,7 %,78 %, % 9,9 %,79 %, % 8,87 %,87 %,9 % 9, %,8 %, % 7 8,98 %,9 %,77 % 9,9 %,89 %,7 % 8 9,8 %,7 %,8 % 9, %,97 %,9 % 9 9, %,7 %,97 % 8,9 %, %,79 % 9, %,8 %, % 8,9 %, %,7 % 9, %,9 %, % 8,8 %, %,7 % 8,98 %, %, % 8,7 %,87 %,7 % 8,899 %,9 %, % 8,8 %,9 %,77 % 8,89 %,9 %, % 8, %, %,7 % 8,7 %, %, % 8,8 %, %,79 % 8,7 %,98 %, % 8,9 %,7 %,7 % 7 8,87 %, %,8 % 8,8 %,9 %,7 % 8 8, %, %, % 8,8 %,7 %,7 % 9 8, %,9 %,98 % 7,98 %, %,7 % 8,9 %, %, % 7,89 %, %,7 % 8, %,9 %,77 % 7,7 %, %,7 % 8, %,7 %, % 7, %,9 %,7 % 8,8 %, %, % 7, %, %,79 % 8, %, %, % 7,7 %, %,87 % 7,98 %,9 %,9 % 7, %,88 %,88 % 7,8 %,7 %, % 7,7 %, %,98 % 7 7,78 %,9 %, % 7,8 %, %,97 % 8 7,77 %, %, % 7, %,87 %, % 9 7, %, %,8 % 7, %,79 %,7 % 7,88 %, %, %,98 %,7 %,8 % 7,8 %,7 %, %,877 %,78 %, % 7,7 %,87 %,8 %,88 %,8 %, % 7, %,7 %, %,7 %,8 %, % 7, %,79 %, %,8 %,87 %,97 % 7, %,7 %,9 %, %,899 %,9 % 7, %,79 %,8 %, %,9 %,79 % 7 7, %,7 %,7 %,7 %,9 %,8 % 8 7,9 %,77 %, %, %,97 %, % 9 7, %,789 %, %, %, %,9 %

19 L 7/ Rok dospijeća Real Renminbi-juan Ringit Ruski rubalj Singapurski dolar Južnokorejski von 7,8 %,8 %, %, %, %,7 % 7, %,8 %, %,9 %, %, % 7, %,8 %,7 %, %,8 %,9 %,97 %,8 %,7 %, %,89 %, %,9 %,87 %,9 %,8 %,9 %, %,9 %,87 %, %, %,9 %,8 %,88 %,87 %,9 %, %,7 %,7 % 7,87 %,87 %,8 %,7 %, %,79 % 8,8 %,88 %,7 %, %,8 %,7 % 9,777 %,89 %,7 %,998 %, %,79 %,79 %,9 %, %,9 %, %,8 %,7 %,9 %, %,9 %, %,88 %,97 %,99 %, %,9 %,7 %,8 %,7 %,97 %,8 %,87 %, %,88 %,7 %,9 %, %,88 %,7 %,9 %, %,9 %, %,8 %,89 %,9 %, %,99 %,8 %,79 %, %,9 % 7,8 %,9 %, %,79 %, %,9 % 8,9 %,9 %, %,7 %,8 %,98 % 9,8 %,98 %, %,7 %,9 %,998 %,8 %,97 %,9 %,98 %, %, %,99 %,98 %,89 %,7 %, %, %,8 %,98 %,8 %, %,7 %,9 %, %,99 %,79 %, %,8 %, %, %,998 %,7 %, %,9 %,79 %,9 %, %,9 %,9 %, %,9 %, %,8 %, %,7 %, %,9 % 7,9 %, %,9 %,7 %, %, % 8,8 %,8 %, %, %, %, % 9, %, %, %, %, %,9 % 7, %,7 %, %, %, %, % 7,7 %, %, %,89 %,8 %,7 % 7, %, %,8 %,7 %, %,8 % 7, %, %, %,8 %,7 %,98 % 7,97 %, %, %, %,8 %, % 7,8 %,8 %,7 %,8 %,9 %, % 7,7 %, %, %, %,97 %, % 77, %, %, %, %, %, % 78,9 %, %, %,87 %, %, % 79,7 %, %, %,7 %,8 %, %

20 8..9. L 7/ Rok dospijeća Real Renminbi-juan Ringit Ruski rubalj Singapurski dolar Južnokorejski von 8, %,7 %,9 %, %, %,7 % 8, %,7 %, %,8 %, %,8 % 8, %,7 %, %, %,7 %,9 % 8,9 %,77 %, %, %, %, % 8,8 %,8 %,97 %, %,9 %,9 % 8,7 %,8 %,9 %, %, %,8 % 8, %,87 %,9 %,9 %, %, % 87, %,9 %,89 %,79 %,7 %, % 88, %,9 %,8 %,8 %,7 %, % 89,7 %,9 %,8 %,8 %,77 %, % 9,8 %,98 %,8 %,8 %,8 %,8 % 9, %, %,78 %,8 %,88 %, % 9, %, %,7 %,8 %,9 %,7 % 9, %, %,7 %,9 %,98 %,8 % 9,9 %,9 %,7 %, %, %,88 % 9,87 %, %,9 %, %,7 %,9 % 9,8 %, %, %,9 %, %, % 97,7 %, %, %,8 %, %,8 % 98, %,9 %, %,7 %, %, % 99,7 %, %, %, %, %, %, %, %,8 %,8 %,9 %,7 %, %, %, %, %, %, %,7 %,8 %, %, %,7 %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,7 %, %, %,7 %, %,8 %,9 %,9 %,7 %, %, %, %, %, %, % 7, %,8 %, %, %,7 %,8 % 8,998 %, %, %,98 %, %,7 % 9,99 %, %, %,9 %, %,79 %,98 %, %,9 %,8 %,7 %,8 %,98 %, %,7 %,78 %,7 %,89 %,97 %,8 %, %,7 %,7 %,9 %,97 %,9 %, %, %,78 %,99 %,9 %, %, %,8 %,8 %, %,99 %, %, %, %,8 %,8 %,9 %, %,9 %, %,87 %, % 7,98 %, %,7 %, %,9 %,8 % 8,9 %,8 %, %, %,9 %, % 9,98 %, %, %,8 %,9 %,7 %

21 L 7/ Rok dospijeća Real Renminbi-juan Ringit Ruski rubalj Singapurski dolar Južnokorejski von,9 %, %, %, %,99 %, %,98 %, %, %,7 %,7 %, %,9 %, %, %, %,7 %,9 %,99 %, %,9 %, %,78 %, %,9 %,7 %,7 %, %,7 %,8 %,9 %,9 %, %,99 %,7 %, %,9 %,7 %, %,99 %,7 %, % 7,9 %,7 %, %,98 %,79 %,9 % 8,897 %,7 %, %,98 %,7 %, % 9,89 %,7 %, %,97 %,7 %,7 %,888 %,7 %, %,97 %,7 %,7 %,88 %,77 %,8 %,9 %,79 %,7 %,88 %,78 %,7 %,9 %,7 %,78 %,87 %,8 %, %,97 %,7 %,8 %,87 %,8 %, %,9 %,7 %,8 %,88 %,8 %, %,98 %,78 %,88 %,8 %,8 %, %,9 %,7 %,9 % 7,8 %,8 %, %,99 %,7 %,9 % 8,87 %,8 %, %,9 %,7 %,98 % 9,8 %,87 %,99 %,9 %,77 %, %,8 %,88 %,98 %,9 %,79 %, %,8 %,89 %,97 %,9 %,7 %,8 %,8 %,9 %,9 %,98 %,7 %, %,89 %,9 %,9 %,9 %,7 %, %,8 %,9 %,9 %,9 %,78 %,7 %,8 %,9 %,9 %,9 %,7 %, %,89 %,9 %,9 %,9 %,7 %, % 7,8 %,9 %,9 %,899 %,7 %, % 8,8 %,97 %,9 %,89 %,7 %,9 % 9,8 %,98 %,89 %,89 %,77 %, %,8 %,99 %,88 %,888 %,79 %, % Rok dospijeća Turska lira Američki dolar Jen,8 %,9 %,9 % 9, %,9 %,9 % 8,79 %, %,9 % 7,7 %, %,9 %,9 %, %,79 %,898 %,7 %, % 7,7 %, %, % 8, %,9 %, % 9, %, %, %

22 8..9. L 7/ Rok dospijeća Turska lira Američki dolar Jen, %, %,7 %,9 %,8 %, %,97 %, %, %,9 %,8 %,98 %,9 %,9 %, %, %,9 %,8 %,8 %,7 %,9 % 7, %,8 %,7 % 8, %,9 %,9 % 9, %,9 %, % 9,8 %,98 %,8 % 9,8 %,99 %,87 % 9, %,99 %, % 9, %,98 %,7 % 9, %,98 %,7 % 8,97 %,97 %,7 % 8,8 %,97 %,8 % 7 8,7 %,9 %,9 % 8 8,7 %,9 %, % 9 8, %,9 %, % 8, %,9 %, % 8,7 %,89 %,7 % 8,8 %,8 %,79 % 8, %,8 %,78 % 8, %,77 %,79 % 7,98 %,7 %,8 % 7,9 %, %,878 % 7 7,8 %,9 %,9 % 8 7,779 %, %,99 % 9 7,78 %, %, % 7, %, %,9 % 7, %, %, % 7, %, %,7 % 7, %, %,9 % 7, %,9 %, % 7,7 %,8 %,7 % 7, %,79 %, % 7 7, %,7 %, % 8 7,8 %,7 %,88 % 9 7, %,7 %, %

23 L 7/ Rok dospijeća Turska lira Američki dolar Jen 7, %,79 %,9 % 7,7 %,8 %,9 % 7, %,9 %,7 % 7,99 %, %,9 % 7,7 %,7 %,9 % 7, %, %, % 7, %, %, % 7,97 %, %,79 % 8,98 %,7 %,77 % 9,9 %,9 %,7 %,89 %,78 %,7 %,87 %,7 %,78 %,8 %,7 %,8 %,8 %,78 %,8 %,798 %,77 %,87 %,77 %,79 %,879 %,7 %,87 %,9 % 7,7 %,8 %,9 % 8,7 %,88 %,9 % 9,9 %,8 %,9 % 7,7 %,89 %,98 % 7, %,88 %, % 7,7 %,899 %, % 7,9 %,9 %,8 % 7, %,98 %, % 7,8 %,9 %,7 % 7,9 %,9 %,89 % 77, %,97 %, % 78,8 %,98 %, % 79, %,99 %,7 % 8,8 %,8 %, % 8,9 %, %, % 8,8 %, %,8 % 8, %, %,9 % 8, %, %,8 % 8, %,8 %, % 8,7 %,79 %, % 87, %,9 %,7 % 88, %, %, % 89,9 %, %,7 %

24 8..9. L 7/ Rok dospijeća Turska lira Američki dolar Jen 9,79 %, %,8 % 9,7 %, %,9 % 9, %, %,7 % 9, %, %,8 % 9, %, %,9 % 9, %,7 %, % 9, %,79 %, % 97, %,88 %, % 98,9 %,9 %,7 % 99,8 %, %,8 %,7 %, %,9 %, %, %, %,7 %, %,9 %,8 %,7 %,8 %, %, %,7 %, %, %, %, %, %, % 7, %,8 %, % 8,7 %,7 %, % 9,99 %,8 %,9 %,9 %,89 %,77 %,8 %,9 %,8 %,7 %, %,9 %,9 %,9 %, %, %, %,7 %, %, %, %,7 %,8 %, % 7, %, %,9 % 8, %, %, % 9,7 %, %, %, %, %,9 %, %,8 %, %,8 %, %, %, %,9 %,9 %,9 %,7 %,7 %,9 %,8 %,8 %,8 %,8 %,87 % 7,78 %,9 %,9 % 8,7 %,9 %,99 % 9,7 %, %, %

25 L 7/ Rok dospijeća Turska lira Američki dolar Jen, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,7 %, %, %, %, %,9 %,8 %, %, %, % 7, %,8 %,8 % 8, %, %, % 9, %,7 %,8 %, %, %, %, %, %,8 %, %, %,7 %,99 %, %,78 %,99 %,8 %,8 %,987 %,7 %,87 %,98 %,7 %,9 % 7,979 %,8 %,9 % 8,97 %,8 %,7 % 9,97 %,88 %,7 %,9 %,9 %,79 %

26 8..9. L 7/7 PRILOG II. Temeljni raspon za izračun uravnotežene prilagodbe Temeljni rasponi utvrđeni u ovom Prilogu izraženi su u baznim bodovima i ne uključuju povećanje na temelju članka 77.c stavka. točke (c) Direktive 9/8/EZ.. Izloženosti prema središnjim državama i središnjim bankama Temeljni rasponi primjenjuju se na izloženosti izražene u svim valutama. Temeljni rasponi za trajanja od do godina jednaki su temeljnim rasponima za trajanje od godina. Austrija Belgija Bugarska Hrvatska Češka Cipar Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska

27 L 7/ Italija Latvija Litva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugal Rumunjska Slovačka Slovenija Španjolska Švedska Ujedinjena Kraljevina Lihtenštajn Norveška Švicarska Australija Brazil Kanada Čile Kina Kolumbija Hong Kong Indija Japan Malezija Meksiko

28 8..9. L 7/9 Novi Zeland Rusija Singapur Južna Afrika Južna Koreja Tajland Tajvan Sjedinjene Američke Države Izloženosti prema financijskim institucijama.. Euro

29 L 7/ Češka kruna

30 8..9. L 7/ Danska kruna

31 L 7/ Forinta

32 8..9. L 7/ Švedska kruna

33 L 7/ Kuna Lev

34 8..9. L 7/ Funta sterlinga

35 L 7/ Rumunjski leu

36 8..9. L 7/ Poljski zlot

37 L 7/ Norveška kruna

38 8..9. L 7/ Švicarski franak

39 L 7/ Australski dolar Baht

40 8..9. L 7/ Kanadski dolar

41 L 7/ Čileanski pezo

42 8..9. L 7/ Kolumbijski pezo

43 L 7/ Hongkonški dolar

44 8..9. L 7/ Indijska rupija

45 L 7/ Meksički pezo Novotajvanski dolar

46 8..9. L 7/ Novozelandski dolar

47 L 7/ Rand

48 8..9. L 7/ Real

49 L 7/ Renminbi-juan

50 8..9. L 7/ Ringit

51 L 7/ Ruski rubalj Singapurski dolar

52 8..9. L 7/ Južnokorejski von

53 L 7/ Turska lira

54 8..9. L 7/ Američki dolar

55 L 7/ Jen

56 8..9. L 7/ Ostale izloženosti.. Euro

57 L 7/ Češka kruna Danska kruna

58 8..9. L 7/ Forinta

59 L 7/ Švedska kruna

60 8..9. L 7/ Kuna

61 L 7/ Lev

62 8..9. L 7/ Funta sterlinga

63 L 7/ Rumunjski leu Poljski zlot

64 8..9. L 7/ Norveška kruna

65 L 7/ Švicarski franak

66 8..9. L 7/ Australski dolar

67 L 7/ Baht

68 8..9. L 7/ Kanadski dolar

69 L 7/ Čileanski pezo Kolumbijski pezo

70 8..9. L 7/ Hongkonški dolar

71 L 7/ Indijska rupija

72 8..9. L 7/ Meksički pezo

73 L 7/ Novotajvanski dolar

74 8..9. L 7/ Novozelandski dolar

75 L 7/ Rand Real

76 8..9. L 7/ Renminbi-juan

77 L 7/ Ringit

78 8..9. L 7/ Ruski rubalj

79 L 7/ Singapurski dolar

80 8..9. L 7/ Južnokorejski von

81 L 7/ Turska lira Američki dolar

82 8..9. L 7/ Jen

83 L 7/

84 8..9. L 7/ PRILOG III. Primjena prilagodbe zbog volatilnosti na relevantnu vremensku strukturu nerizičnih kamatnih stopa Valuta Nacionalno tržište osiguranja Prilagodba zbog volatilnosti (u baznim bodovima) Euro Austrija Euro Belgija Euro Cipar Euro Estonija Euro Finska Euro Francuska Euro Njemačka Euro Grčka Euro Irska Euro Italija Euro Latvija Euro Litva Euro Luksemburg Euro Malta Euro Nizozemska Euro Portugal Euro Slovačka Euro Slovenija Euro Španjolska Češka kruna Češka 7 Danska kruna Danska Forinta Mađarska Švedska kruna Švedska Kuna Hrvatska Lev Bugarska Funta sterlinga Ujedinjena Kraljevina 7 Rumunjski leu Rumunjska Poljski zlot Poljska 9 Islandska kruna Island 8 Norveška kruna Norveška Švicarski franak Lihtenštajn Švicarski franak Švicarska Australski dolar Australija Kanadski dolar Kanada 7 Američki dolar Sjedinjene Američke Države Jen Japan

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018

DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) I-VII I-VII 2018 DOLASCI I NOĆENJA DOMAĆIH I STRANIH TURISTA PO ZEMLJAMA PRIPADNOSTI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI) Zemlja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja % Noćenja Dolasci Noćenja

Више

Službeni list C 296 Europske unije Godište 61. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 22. kolovoza Sadržaj II. Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ

Službeni list C 296 Europske unije Godište 61. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 22. kolovoza Sadržaj II. Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ Službeni list C 296 Europske unije Godište 61. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 22. kolovoza 2018. Sadržaj II. Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE Europska

Више

Službeni list C 224 Europske unije Godište 62. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 4. srpnja Sadržaj IV. Obavijesti OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TI

Službeni list C 224 Europske unije Godište 62. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 4. srpnja Sadržaj IV. Obavijesti OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TI Službeni list C 224 Europske unije Godište 62. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 4. srpnja 2019. Sadržaj IV. Obavijesti OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE Europska komisija

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti TZG NINA Razdoblje: 01.01.2016.

Више

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017.

IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD DO GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. IZVJEŠĆE O TURISTIČKOM PROMETU U RAZDOBLJU OD 01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016. GRAD NIN Nin, siječanj/veljača 2017. Naziv izvještaja: Smještajni kapaciteti GRAD NIN Razdoblje: 01.01.2016. - 31.12.2016. Objekt

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: INSTITUT IGH, d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx)

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx) Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Sunčani Hvar d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

Microsoft Word Matična država .docx

Microsoft Word Matična država .docx Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Končar D&ST d.d. 2.* Registrirano sjedište: Josipa

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P

7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Ponuđeni odgovori Muško Žensko Drugog roda Ne želim odgovoriti P 7. ciklus Dijaloga E-a s mladima Primjer upitnika 1. dio: Osnovna pitanja P1: Vi ste Muško Žensko Drugog roda P2: Rođen/a sam godine... Otvoreno pitanje P3 Smatrate li se P3a pripadnikom etničke manjine.

Више

Službeni list Europske unije ISSN C 201 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak srpnja Obavijest br. Sadržaj Stranica II

Službeni list Europske unije ISSN C 201 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak srpnja Obavijest br. Sadržaj Stranica II Službeni list Europske unije ISSN 1977-1088 C 201 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak 56. 13. srpnja 2013. Obavijest br. Sadržaj Stranica II Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Slajd 1

Slajd 1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić,

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize Trgovina konvergira li standardima EU? Uvodno Značaj trgovine u Europskoj

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 29.5.2017 A8-0028/1 Amandman 1 Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Izvješće Sylvia-Yvonne Kaufmann Jedinstveni obrazac za vize COM(2015)0303 C8-0164/2015 2015/0134(COD)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00

FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00 FIKSNA PONUDA, 2, 1½, 1 STOP! Zaustavi se I PROVJERI novu SPH ponudu SPH FIKSNA 1* SPH FIKSNA 1½***** SPH FIKSNA 2* MJESEČNA NAKNADA* 189,00 kn 219,00 kn 249,00 kn USLUGE UKLJUČENE U PAKET Televizija -

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

Zagreb, 15

Zagreb, 15 Klasa: 602-04/16-26 Ur. broj: 251-501-10-16-01 Zagreb, 14. rujna 2016. Visoka škola za informacijske tehnologije u okviru Erasmus+ programa Europske unije objavljuje NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora

Више

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike

AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike AKCIJA za obrtnike! 10% popusta samo za članove HOK-a! Optima Telekom i HOK ZNA - najbolja opcija za obrtnike SVE NA JEDNOM MJESTU ZA VAŠE KVALITETNIJE I POVOLJNIJE POSLOVANJE! Prepoznajemo vaše potrebe

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni 20.3.2019. HR Službeni list Europske unije C 106/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 15. siječnja 2019.

Више

PRIOPĆENJE Page 1 of 5 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB, ILICA 3, P. P. 80, TELEFON: (01) 4806-111 ISSN 1334-0565 GODINA: XLIV. ZAGREB, 19. LIPNJA 2007. BROJ: 8.3.4. OBVEZATNO NAVEDITE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu 118 Službeni list Europske unije 05/Sv. 2 32008R0592 4.7.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 177/1 UREDBA (EZ) br. 592/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

PRILOG II. RO BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ PRESENTACIÓN DE CRÉDITOS PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY ANMELDELS

PRILOG II. RO BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ PRESENTACIÓN DE CRÉDITOS PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY ANMELDELS RO BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ PRESENTACIÓN DE CRÉDITOS PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY ANMELDELSE AF FORDRINGER FORDERUNGSANMELDUNG NÕUETE ESITAMINE ΑΝΑΓΓΕΛIΑ

Више

Page 1 of 5 U 2005. radilo je 107 kinematografa, što je za 24 manje nego u 2004. Od g broja kinematografa, 105 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana.

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka 2015. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum primitka: 5. ožujka 2015. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa

Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa Konzorcij Hrvatska sveučilišta za EU projekte raspisuje NATJEČAJ Za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 Opći dio Konzorcij Hrvatska sveučilišta

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 24. travnja (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 PRIVREMENI DNEVNI RED Predmet: sastanak ODBORA STALNIH PREDSTAVNI

Vijeće Europske unije Bruxelles, 24. travnja (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 PRIVREMENI DNEVNI RED Predmet: sastanak ODBORA STALNIH PREDSTAVNI Vijeće Europske unije Bruxelles, 24. travnja 2017. (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 PRIVREMENI DNEVNI RED Predmet: 2625. sastanak ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKA (dio 2.) Datum: 26. travnja 2017. Vrijeme: 10.00

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike od 5. prosinca o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonit

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike od 5. prosinca o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonit 1.2.2019. HR Službeni list Europske unije C 39/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE od 5. prosinca 2018.

Више

Poduzetništvo u kulturi IV O kolegiju

Poduzetništvo u kulturi IV O kolegiju Što je rast poduzeća i zašto je važan? Što je za vas rast? Strategije rasta malih i srednjih poduzeća, školska godina 2016./17. Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka Tihana Koprivnjak, mag.oec. Osijek,

Више

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08

ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 ANALIZA TRŽIŠTA NEKRETNINA 08 HEDONIČKI INDEKS NEKRETNINA JUN 2018 U junu 2018. godine, CBCG sprovela je redovnu anketu o kretanju cijena nekretnina u Podgorici. Pitanja u upitniku su se odnosila na kvalitativne

Више

Klasa: /17-01/02 Ur. Broj: U Rijeci, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata

Klasa: /17-01/02 Ur. Broj: U Rijeci, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata Klasa: 605-01/17-01/02 Ur. Broj: 2170-56-01-17-01 U Rijeci, 20.02.2017. VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR U RIJECI objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 19. ožujka o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/ o detaljnim pravil

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 19. ožujka o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/ o detaljnim pravil 20.3.2019. L 77/67 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/446 оd 19. ožujka 2019. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja 2019. (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski poslovi) 13. i 14. svibnja 2019. 9223/19 ADD 1 iml/lr/dh

Више

C(2015)383/F1 - HR

C(2015)383/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 30.1.2015. C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE../ /EU оd 30.1.2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

TELEMACH PONUDA SA CJENOVNIKOM NA HFC I FIBER TEHNOLOGIJI Naknade Priključenje na KDS (kablovski distributivni sistem) Cjenovnik Bez ugovorne obaveze

TELEMACH PONUDA SA CJENOVNIKOM NA HFC I FIBER TEHNOLOGIJI Naknade Priključenje na KDS (kablovski distributivni sistem) Cjenovnik Bez ugovorne obaveze TELEMACH PONUDA SA CJENOVNIKOM NA HFC I FIBER TEHNOLOGIJI Naknade Priključenje na KDS (kablovski distributivni sistem) Cjenovnik 82.64 100 41.32 50 0 0 Mjesečno održavanje KDS-a 8.93 10.80 Osnovna ponuda

Више

Službeni list C 104 Europske unije Godište 62. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 19. ožujka Sadržaj IV. Obavijesti OBAVIJESTI INSTITUCIJA, T

Službeni list C 104 Europske unije Godište 62. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 19. ožujka Sadržaj IV. Obavijesti OBAVIJESTI INSTITUCIJA, T Službeni list C 104 Europske unije Godište 62. Hrvatsko izdanje Informacije i objave 19. ožujka 2019. Sadržaj IV. Obavijesti OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE Vijeće 2019/C

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а С р б и ј а РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Сектор за царинске поступке и процедуре 148-04-030-16-6/2/2017 10.02.2017. године Б е о г р а д Ц А Р И Н А Р Н И Ц А СВИМ ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима

Више

DODATAK POSLOVNIKU SUDA

DODATAK POSLOVNIKU SUDA 1.2.2014. Službeni list Europske unije L 32/37 POSLOVNICI DODATAK POSLOVNIKU SUDA Sadržaj Stranica Poglavlje I. Molbe za pravnu pomoć (članci 1. do 3.).............................. 38 Poglavlje II. Besplatna

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz L 158/16 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1093 оd 20. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova 13.10.2015. HR L 266/9 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1830 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine te o odgovarajućim metodama analize

Више

Službeni list Europske unije ISSN C 194 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak srpnja Obavijest br. Sadržaj Stranica II I

Službeni list Europske unije ISSN C 194 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak srpnja Obavijest br. Sadržaj Stranica II I Službeni list Europske unije ISSN 1977-1088 C 194 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak 56. 5. srpnja 2013. Obavijest br. Sadržaj Stranica II Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I

Више

SPH 4 MJESEČNA NAKNADA 196,65 kn UKLJUČENO U PAKET Neograničeni pozivi unutar VPN-a bez naknade za uspostavu poziva Neograničeni pozivi prema svim mob

SPH 4 MJESEČNA NAKNADA 196,65 kn UKLJUČENO U PAKET Neograničeni pozivi unutar VPN-a bez naknade za uspostavu poziva Neograničeni pozivi prema svim mob SPH 4 MJESEČNA NAKNADA 196,65 kn UKLJUČENO U PAKET Neograničeni pozivi unutar VPN-a bez naknade za uspostavu poziva Neograničeni pozivi prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u RH 17 GB Internet prometa

Више

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ dana 3. listopada godine raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ dana 3. listopada godine raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u VELEUČILIŠTE s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ dana 3. listopada 2016. godine raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ programa u ljetnom semestru

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvatski dani biomase, Našice 08.09.2017. Izvedeni projekti sustava na biomasu Mladen Renato Martinac, dipl.ing.stroj. Centrometal d.o.o. Hrvatski proizvođač opreme za centralno grijanje Duga tradicija

Више

Službeni list Europske unije ISSN C 342 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak studenoga Obavijest br. Sadržaj Stranica

Službeni list Europske unije ISSN C 342 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak studenoga Obavijest br. Sadržaj Stranica Službeni list Europske unije ISSN 1977-1088 C 342 Hrvatsko izdanje Informacije i objave Svezak 56. 22. studenoga 2013. Obavijest br. Sadržaj Stranica I. Rezolucije, preporuke i mišljenja PREPORUKE Europska

Више

CBE Faculty Presentation Iacocca Institute

CBE Faculty Presentation Iacocca Institute The Pennsylvania School PSGE 2012 Program 7. srpanj 4. kolovoz, 2012. 4-tjedni ljetni program na Lehigh University-u, Bethlehem, PA, USA Prima se 70 studenata (2010. god. 21 stranih i 49 domaćih učenika)

Више

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE (ETS) Matilda Copić Zagreb, 11.5.2016. EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014. - 2020. 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA 2. TRANSNACIONANA SURADNJA 3. MEĐUREGIONALNA SURADNJA

Више

Vodič za program Erasmus –

Vodič za program Erasmus – Vodič za program Erasmus Erasmus intenzivni jezični tečajevi Akademska godina 2011./2012. Verzija Datum zadnjeg unosa Napomena 1.0 20. siječanj 2011. Objava službene verzije Vodiča 1.1 11. studeni 2011.

Више

OPĆI UVJETI PROGRAMA DACIA POMOĆ NA CESTI 1 1. UVJETI I TRAJANJE UGOVORA O PROGRAMU DACIA POMOĆ NA CESTI Ugovor o programu DACIA POMOĆ na cesti mogu u

OPĆI UVJETI PROGRAMA DACIA POMOĆ NA CESTI 1 1. UVJETI I TRAJANJE UGOVORA O PROGRAMU DACIA POMOĆ NA CESTI Ugovor o programu DACIA POMOĆ na cesti mogu u OPĆI UVJETI PROGRAMA DACIA POMOĆ NA CESTI 1 1. UVJETI I TRAJANJE UGOVORA O PROGRAMU DACIA POMOĆ NA CESTI Ugovor o programu DACIA POMOĆ na cesti mogu ugovoriti vlasnici vozila koja su starija od 2 godine.

Више

Page 1 of 5 U 2004. radio je 131 kinematograf, što je za 11 manje nego u 2003. Od g broja kinematografa 129 njih ima 1 dvoranu/ekran, 1 kinematograf ima 5 dvorana/ekrana, a 1 ima 13 dvorana/ekrana. Samostalnih

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

Europska unija: 500 milijuna ljudi 28 država Zemlje članice Europske unije Zemlje kandidati i potencijalni kandidati

Europska unija: 500 milijuna ljudi 28 država Zemlje članice Europske unije Zemlje kandidati i potencijalni kandidati Europska unija: 500 milijuna ljudi 28 država Zemlje članice Europske unije Zemlje kandidati i potencijalni kandidati Osnivači Nove ideje za trajan mir i prosperitet Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 31.5.2016 A8-0125/2 Amandman 2 Roberto Gualtieri u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće A8-0125/2016 Markus Ferber Tržišta financijskih instrumenata, zlouporaba tržišta i namira vrijednosnih

Више

Microsoft Word - Natječaj ERASMUS-STUDENTI docx

Microsoft Word - Natječaj ERASMUS-STUDENTI docx Klasa:605-04/15-01/01 Ur. broj: 2125/61-01-15-06 Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dana 17. srpnja 2015. godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi studijskog boravka / obavljanja stručne

Више

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u Klasa: 910-01/16-01/02 Ur. broj: 2170-57-04-16-2 Sveučilište u Rijeci dana 1. veljače 2016. godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse u akademskoj godini 2016./2017.

Више

PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU

PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU 1 #InvestEU #InvestEU PLAN ULAGANJA ZA EUROPU Plan ulaganja za Europu vrijedan 315 milijardi eura koji smo donijeli prije samo 12 mjeseci prikupio je već

Више

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u

Natječaj za odabir studenata za sudjelovanje u KLASA: 640-01/19-06/01 URBROJ: 2109-63-09-19-02 U Čakovcu, 21. siječanj 2019. Međimursko veleučilište u Čakovcu objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata unutar Europske unije (KA103) radi studijskog

Више

v.10.0 Pravila registracije Domene DEFINICIJE U ovim su Pravilima definirani pojmovi koji se upotrebljavaju u Uvjetima i odredbama i/ili Pravilima rje

v.10.0 Pravila registracije Domene DEFINICIJE U ovim su Pravilima definirani pojmovi koji se upotrebljavaju u Uvjetima i odredbama i/ili Pravilima rje Pravila registracije Domene DEFINICIJE U ovim su Pravilima definirani pojmovi koji se upotrebljavaju u Uvjetima i odredbama i/ili Pravilima rješavanja sporova. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE Ovim se Pravilima

Више

EUROPA I TI Vijeće Europske unije

EUROPA I TI Vijeće Europske unije EUROP I TI Vijeće Europske unije Napomena Ovu je publikaciju pripremilo Glavno tajništvo Vijeća isključivo u informativne svrhe. Ona ne podrazumijeva odgovornost institucija EU-a i država članica. Za dodatne

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation II. Znanstveni forum: Kako potaknuti regionalni ekonomski rast i razvoj u RH? Osijek, 26.09.2016. I. Pozvano predavanje: Ekonomska (ne)razvijenost RH i regionalni izazovi I. Panel: Uloga makroekonomske

Више

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode] Стање безбедности саобраћаја у Србији за период 21 211, са краћим освртом на 1 месеци 212. године мр Стојадин ЈОВАНОВИЋ Директор АБС др Јовица ВАСИЉЕВИЋ Помоћник директора АБС мр Драгослав Кукић Главни

Више

KLASA: /18-21/08 URBROJ: /18/3665 U Zagrebu, 20/12/2018 VELEUČILIŠTE VERN' raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi obavljanja s

KLASA: /18-21/08 URBROJ: /18/3665 U Zagrebu, 20/12/2018 VELEUČILIŠTE VERN' raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi obavljanja s KLASA: 602-04/18-21/08 URBROJ: 251-354-08/18/3665 U Zagrebu, 20/12/2018 VELEUČILIŠTE VERN' raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program ERASMUS+ programa ključne

Више

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 AMANDMANI 001-024 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Karima Delli A8-0009/2019 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje

Више

Klasa: /19-02/01 Ur. broj: 2125/ Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dana 16. svibnja godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost s

Klasa: /19-02/01 Ur. broj: 2125/ Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dana 16. svibnja godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost s Klasa: 003-08/19-02/01 Ur. broj: 2125/61-01-1-293 Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dana 16. svibnja 2019. godine objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata (KA103) radi studijskog boravka / obavljanja

Више

Microsoft Word - Natječaj - TA-TT - prosinac 2014

Microsoft Word - Natječaj - TA-TT - prosinac 2014 U Bjelovaru, 15. prosinca 2014. Na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2014.g. za program Erasmus+ - Ključna aktivnost

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d.

HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d. OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA RJEŠENJE ZA NEPLAĆANJE KUPACA Edvard Ribarić, predsjednik Uprave Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. RIZICI KOJI DOVODE DO NEPLAĆANJA VAŠIH KUPACA STEČAJ PREDSTEČAJNA NAGODBA

Више