Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči"

Транскрипт

1 Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR U Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala , Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju objavljenom 3. prosinca godine na stranicama izmjene se odnose na sljedeće točke: UPUTA ZA PRIJAVITELJE 2. Predmet poziva i opće informacije 2.1. Ciljevi poziva na dostavu projektnog prijedloga 2.3. Pokazatelji provedbe Prihvatljive aktivnosti KRATKOG SAŽETKA UPUTA ZA PRIJAVITELJE 1. Cilj poziva 4. Prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima su: Navedene točke bit će izmijenjene na sljedeći način: UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2. Predmet poziva i opće informacije Europski socijalni fond (ESF) jedan je od glavnih instrumenata Europske unije usmjeren provedbi mjera za unapređenje prilagodljivosti radnika i poduzeća, jačanje ljudskog kapitala te pristupa i sudjelovanja na tržištu rada povećanjem socijalne inkluzije skupina u nepovoljnom položaju sprječavanjem diskriminacije, poticanje neaktivnih osoba na ulazak u tržište rada promičući načelo partnerstva, a

2 osobito kroz reformu sustava obrazovanja kako bi se povećala zapošljivost sudionika tržišta rada, relevantnost i kvaliteta inicijalnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i visokog obrazovanja te kontinuirano unapređenje kompetencija zaposlenika s ciljem stvaranja inovativnih ekonomija utemeljenih na znanju. Nadalje, ESF je usmjeren i na provedbu mjera povezanih s aktivnostima umrežavanja visokih učilišta, znanstvenih organizacija te poduzeća s ciljem razvoja ljudskog kapitala u znanosti i istraživanju. Odlukom Europske komisije оd 17. listopada usvojen je Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć u okviru cilja konvergencije u Hrvatskoj za programsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca U okviru Operativnog programa identificirano je pet prioriteta: Prioritet 1: Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage Prioritet 2: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju Prioritet 3: Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju Prioritet 4: Tehnička pomoć Prioritet 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Javna visoka učilišta (VU) i javni znanstveni instituti (JZI) u Republici Hrvatskoj financiraju se većim dijelom iz Državnog proračuna kroz godišnje alokacije. Način na koji se sredstva iz Državnog proračuna dodjeljuju institucijama onemogućuje dugoročno strateško planiranje, efikasno upravljanje, a financiranje ni na koji način nije povezano s učinkovitošću. Dodjela sredstava temelji se najvećim dijelom na povijesnoj alokaciji i ne uključuje rezultate, kao ni strateška opredjeljenja institucija ili specifičnost njihovih misija. Jedna od alternativa u mehanizmima financiranja jest višegodišnje programsko financiranje. Uvođenje višegodišnjeg programskog financiranja omogućilo bi strateško planiranje resursa unutar institucije, praćenje učinkovitosti i ostvarenje zadanih ciljeva. Također, doprinosi težnji da se dodatno poveća odgovornost VU i JZI, te da se umjesto državnog upravljanja nad sektorom znanosti i visokog obrazovanja promiče državni nadzor. Međutim, pretpostavka za uvođenje programskog financiranja je izgradnja kapaciteta na VU i JZI, ali i u samom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), te partnerski dijalog za ugovaranje metodologije programskih ugovora, za što su nužna ekspertna znanja i primjeri dobre prakse. Unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja kroz programske ugovore je i jedan od podciljeva u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za razdoblje , a uspostavljanje sustava alociranja javnih sredstava visokim učilištima i JZI putem cjelovitih programskih ugovora dio je Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. MZOS je tijekom i sa sveučilištima i Svjetskom bankom surađivao u razvoju koncepta programskih ugovora općenito, a ishod suradnje je bio pokretanje pilot programskih ugovora na visokim učilištima za trogodišnje razdoblje od akademske godine 2012./2013. Osim programskih ugovora u sustavu visokog obrazovanja, godine s javnim sveučilištima i JZI potpisani su Ugovori o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., i Pilot programski ugovori sa visokim učilištima ugovoreni su u dijelu financiranja subvencije troškova izvođenja redovitih studija. Ugovori su uključili razvojne ciljeve i indikatore o kojima su zajednički pregovarala sveučilišta i Ministarstvo. Ugovori o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju ugovoreni su s ciljem stabilnog financiranja znanstvene djelatnosti javnih sveučilišta i JZI. Slijedom navedenoga, suradnja s ekspertima Svjetske banke, zbog njihovog iskustva u izgradnji različitih modela financiranja visokog obrazovanja i znanosti jedna je od ključnih pretpostavki za realizaciju projekta uvođenja cjelovitog programskog financiranja.

3 Svjetska banka ima višegodišnji ekspertni uvid u sustav financiranja visokog obrazovanja i sustava znanosti kako na međunarodnoj razini, tako i u Republici Hrvatskoj. U sustavu znanosti Svjetska banka pružila je dva zajma znanstvenoga i tehnološkog razvoja, dok je u sustavu visokoga obrazovanja Svjetska banka analizirala sustav financiranja od godine. Pored toga, Svjetska banka na svjetskoj razini ima jedinstven pristup vanjskim i unutarnjim ekspertima za sustave financiranja javnoga sektora općenito i visokoga obrazovanja i znanosti u užem smislu. Naposljetku, ovaj projekt objedinjuje različite vrste potpora u kojima je potrebna međunarodna ekspertiza: pravna, upravljačka, financijska i ekspertiza u sektoru visokoga obrazovanja općenito. Stoga je Svjetska banka jedini mogući odabir u pružanju kvalitetne ekspertne pomoći za uvođenje programskog financiranja. 2. Predmet poziva i opće informacije Europski socijalni fond (ESF) jedan je od glavnih instrumenata Europske unije usmjeren provedbi mjera za unapređenje prilagodljivosti radnika i poduzeća, jačanje ljudskog kapitala te pristupa i sudjelovanja na tržištu rada povećanjem socijalne inkluzije skupina u nepovoljnom položaju sprječavanjem diskriminacije, poticanje neaktivnih osoba na ulazak u tržište rada promičući načelo partnerstva, a osobito kroz reformu sustava obrazovanja kako bi se povećala zapošljivost sudionika tržišta rada, relevantnost i kvaliteta inicijalnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i visokog obrazovanja te kontinuirano unapređenje kompetencija zaposlenika s ciljem stvaranja inovativnih ekonomija utemeljenih na znanju. Nadalje, ESF je usmjeren i na provedbu mjera povezanih s aktivnostima umrežavanja visokih učilišta, znanstvenih organizacija te poduzeća s ciljem razvoja ljudskog kapitala u znanosti i istraživanju. Odlukom Europske komisije оd 17. listopada usvojen je Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć u okviru cilja konvergencije u Hrvatskoj za programsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca U okviru Operativnog programa identificirano je pet prioriteta: Prioritet 1: Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage Prioritet 2: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju Prioritet 3: Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju Prioritet 4: Tehnička pomoć Prioritet 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Javna visoka učilišta (VU) i javni znanstveni instituti (JZI) u Republici Hrvatskoj financiraju se većim dijelom iz Državnog proračuna kroz godišnje alokacije. Način na koji se sredstva iz Državnog proračuna dodjeljuju institucijama onemogućuje dugoročno strateško planiranje, efikasno upravljanje, a financiranje ni na koji način nije povezano s učinkovitošću. Dodjela sredstava temelji se najvećim dijelom na povijesnoj alokaciji i ne uključuje rezultate, kao ni strateška opredjeljenja institucija ili specifičnost njihovih misija.

4 Jedna od alternativa u mehanizmima financiranja jest višegodišnje programsko financiranje. Uvođenje višegodišnjeg programskog financiranja omogućilo bi strateško planiranje resursa unutar institucije, praćenje učinkovitosti i ostvarenje zadanih ciljeva. Također, doprinosi težnji da se dodatno poveća odgovornost VU i JZI, te da se umjesto državnog upravljanja nad sektorom znanosti i visokog obrazovanja promiče državni nadzor. Međutim, pretpostavka za uvođenje programskog financiranja je izgradnja kapaciteta na VU i JZI, ali i u samom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) za što su nužna ekspertna znanja Svjetske banke. Unapređenje sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja kroz programske ugovore je i jedan od podciljeva u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za razdoblje , a uspostavljanje sustava alociranja javnih sredstava visokim učilištima i JZI putem cjelovitih programskih ugovora dio je Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. MZOS je tijekom i sa sveučilištima i Svjetskom bankom surađivao u razvoju koncepta programskih ugovora općenito, a ishod suradnje je bio pokretanje pilot programskih ugovora na visokim učilištima za trogodišnje razdoblje od akademske godine 2012./2013. Osim programskih ugovora u sustavu visokog obrazovanja, godine s javnim sveučilištima i JZI potpisani su Ugovori o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., i Pilot programski ugovori sa visokim učilištima ugovoreni su u dijelu financiranja subvencije troškova izvođenja redovitih studija. Ugovori su uključili razvojne ciljeve i indikatore o kojima su zajednički pregovarala sveučilišta i MZOS. Ugovori o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju ugovoreni su s ciljem stabilnog financiranja znanstvene djelatnosti javnih sveučilišta i JZI. Slijedom navedenoga, suradnja s ekspertima Svjetske banke, zbog njihovog iskustva u izgradnji i pomoći u provedbi različitih modela financiranja visokog obrazovanja i znanosti jedna je od ključnih pretpostavki za realizaciju projekta uvođenja cjelovitog programskog financiranja. Svjetska banka ima višegodišnji ekspertni uvid u sustav financiranja visokog obrazovanja i sustava znanosti kako na međunarodnoj razini, tako i u Republici Hrvatskoj. U sustavu znanosti Svjetska banka pružila je dva zajma znanstvenoga i tehnološkog razvoja, dok je u sustavu visokoga obrazovanja Svjetska banka analizirala sustav financiranja od godine. Pored toga, Svjetska banka na svjetskoj razini ima jedinstven pristup vanjskim i unutarnjim ekspertima za sustave financiranja javnoga sektora općenito i visokoga obrazovanja i znanosti u užem smislu. Naposljetku, ovaj projekt objedinjuje različite vrste potpora u kojima je potrebna međunarodna ekspertiza: pravna, upravljačka, financijska i ekspertiza u sektoru visokoga obrazovanja općenito. Stoga je Svjetska banka jedini mogući odabir u pružanju kvalitetne ekspertne pomoći za uvođenje programskog financiranja Ciljevi poziva na dostavu projektnog prijedloga Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga su:

5 Provedba novoga modela financiranja visokog obrazovanja na dijelu javnih ustanova znanosti i visokog obrazovanja Edukacija dionika uključenih u buduću provedbu cjelovitih programskih ugovora Ciljne skupine: Zaposlenici dijela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta - izgradnja kapaciteta koji će osigurati ugovaranje i praćenje programskog financiranja Zaposlenici javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta izgradnja kapaciteta za interne pregovore, raspodjelu sredstava i organizaciju i provedbu aktivnosti za ispunjenje ugovorenih ciljeva Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga je: Jačanje stručnih i administrativnih kapaciteta dionika uključenih u provedbu cjelovitih programskih ugovora, otklanjanje postojećih pravnih prepreka i izrada potrebnih pravnih/stručnih podloga potrebnih za uvođenje cjelovitog programskog financiranja. Ciljne skupine: Zaposlenici dijela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta - izgradnja kapaciteta koji će osigurati ugovaranje i praćenje programskog financiranja Zaposlenici sveučilišta i javnih znanstvenih instituta izgradnja kapaciteta za interne pregovore, raspodjelu sredstava i organizaciju i provedbu aktivnosti za ispunjenje ugovorenih ciljeva 2.3. Pokazatelji provedbe (indikatori) Praćenjem indikatora prati se uspješnost provedbe Operativnog programa. Ciljne vrijednosti indikatora definirane su u Operativnom programu i obuhvaćaju vrijednosti na razini pojedinog prioriteta/mjere.

6 Projektni prijedlozi moraju pridonijeti ispunjavanju svih ciljeva ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga i pridonositi uspješnosti provedbe cjelokupnog Operativnog programa mjereno, između ostalog, sljedećim pokazateljem provedbe 1 : - Broj zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sudjelovali u aktivnostima stručnog usavršavanja u okviru projekata 2 Pored OP pokazatelja, projektni prijedloga mora doprinijeti i ispunjenju sljedećeg pokazatelja provedbe: - Broj modela programskog financiranja visokog obrazovanja Projekt koji izravno ne doprinosi unaprijed definiranom pokazatelju Operativnog programa neće se smatrati prihvatljivima za financiranje. Pokazatelj je potrebno realno kvantificirati, odnosno potrebno je utvrditi polazišnu i ciljnu vrijednost koja će se postići projektom. Prijavitelj može definirati i dodatne indikatore relevantne za njegov projekt koji će služiti kao objektivno provjerljivi pokazatelji uspješnosti provedbe projektnih aktivnosti. Projektni prijedlozi moraju pridonijeti ispunjavanju svih ciljeva ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga i pridonositi uspješnosti provedbe cjelokupnog Operativnog programa mjereno, između ostalog, sljedećim pokazateljem provedbe 1 : - Broj zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sudjelovali u aktivnostima stručnog usavršavanja u okviru projekata 2 Projekt koji izravno ne doprinosi unaprijed definiranom pokazatelju Operativnog programa neće se smatrati prihvatljivima za financiranje. Pokazatelj je potrebno realno kvantificirati, odnosno potrebno je utvrditi polazišnu i ciljnu vrijednost koja će se postići projektom. Prijavitelj može definirati i dodatne indikatore relevantne za njegov projekt koji će služiti kao objektivno provjerljivi pokazatelji uspješnosti provedbe projektnih aktivnosti. 1 Svi navedeni indikatori biti će uvršteni u obrazac izvješća 2 Navedeni pokazatelj se između ostalih, odnosi i na zaposlenike Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i djelatnike javnih znanstvenih instituta. 1 Svi navedeni indikatori biti će uvršteni u obrazac izvješća 2 Navedeni pokazatelj se između ostalih, odnosi i na zaposlenike Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i djelatnike javnih znanstvenih instituta.

7 Prihvatljive aktivnosti 2. Aktivnosti vezane uz: Pružanje podrške javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima za ulazak u cjelovito programsko financiranje: na temelju procjene potrebnih promjena u sustavu upravljanja sveučilištima pružiti neovisnu podršku minimalno četiri sveučilišta i minimalno jednom znanstvenom institutu u prilagodbi unutarnjih općih akata i sustava odlučivanja, pružiti edukaciju za razvoj kompetencija u programskom financiranju i upravljanju ustanovama Evaluacija visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u dijelu spremnosti za cjelovito programsko financiranje i izrada preporuka za unaprjeđenje u svrhu ispunjavanja kriterija Analiza postojećih pravnih propisa i izrada prijedloga pravnog rješenja za financiranje visokog obrazovanja i znanosti Izrada i odabir modela programskog financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta; razvoj metodologije za raspodjelu sredstava i definiranje pokazatelja za praćenje provedbe; pregled postojećih međunarodnih modela financiranja visokog obrazovanja i znanosti; 2. Aktivnosti vezane uz: Analiza provedbe pilot programskih ugovora kao podloge za pokretanje pregovora o cjelovitim programskim ugovorima: - Na temelju prvog kruga praćenja provedbe pilot programskih ugovora, Ministarstvo će, uz ekspertnu pomoć odabranih financijskih stručnjaka, pripremiti analitičku podlogu za provedbu Elementa 2 - evaluacije sveučilišta i javnih znanstvenih instituta u dijelu spremnosti za cjelovito programsko financiranje Evaluacija sveučilišta i javnih znanstvenih instituta u dijelu spremnosti za cjelovito programsko financiranje i izrada preporuka za unaprjeđenje u svrhu ispunjavanja kriterija: - Evaluacija spremnosti 7 sveučilišta za provedbu programskih ugovora, temeljeno na kriterijima koje će sveučilišta i Ministarstvo zajednički utvrditi - Evaluacija spremnosti najmanje jednoga JZI za provedbu programskoga financiranja - Izrada preporuka za unapređenje za sveučilišta i JZI koji ne zadovolje kriterije ulaska u programsko financiranje. Pružanje podrške visokim sveučilištima i javnom znanstvenom institutima u za ulazak u cjelovito programsko financiranje:

8 - Na temelju rezultata evaluacije i sadržaja preporuka iz Elementa 2 Svjetska banka će pružiti neovisnu podršku za četiri sveučilišta i za jedan JZI u prilagodbi unutarnjih općih akata i sustava odlučivanja - Održat će se radionice za razvoj kompetencija u programskom financiranju i upravljanju ustanovama te za vođenje pregovora između centralne uprave i sastavnica dezintegriranog sveučilišta za ulazak u cjelovite programske ugovore. - Izrađena analiza postojećih pravnih propisa i predloženo pravno rješenje - izvršit će se analiza postojećih pravnih propisa o financiranju visokoga obrazovanja i znanosti, utvrđivanje pravnih rizika u provedbi programskih ugovora te će se izraditi elementi programskog ugovora koji su usklađeni s postojećim pravnim okvirom. KRATKI SAŽETAK UPUTA ZA PRIJAVITELJE 1. Cilj poziva Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga su: Provedba novoga modela financiranja visokog obrazovanja na dijelu javnih ustanova znanosti i visokog obrazovanja Edukacija dionika uključenih u buduću provedbu cjelovitih programskih ugovora Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga je: Jačanje stručnih i administrativnih kapaciteta dionika uključenih u provedbu cjelovitih programskih ugovora, otklanjanje postojećih pravnih prepreka i izrada potrebnih pravnih/stručnih podloga potrebnih za uvođenje cjelovitog programskog financiranja. 4. Prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima su:

9 2. Aktivnosti vezane uz: Pružanje podrške javnim visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima za ulazak u cjelovito programsko financiranje: na temelju procjene potrebnih promjena u sustavu upravljanja sveučilištima pružiti neovisnu podršku minimalno četiri sveučilišta i minimalno jednom znanstvenom institutu u prilagodbi unutarnjih općih akata i sustava odlučivanja, pružiti edukaciju za razvoj kompetencija u programskom financiranju i upravljanju ustanovama Evaluacija visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u dijelu spremnosti za cjelovito programsko financiranje i izrada preporuka za unaprjeđenje u svrhu ispunjavanja kriterija Analiza postojećih pravnih propisa i izrada prijedloga pravnog rješenja za financiranje visokog obrazovanja i znanosti Izrada i odabir modela programskog financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta; razvoj metodologije za raspodjelu sredstava i definiranje pokazatelja za praćenje provedbe; pregled postojećih međunarodnih modela financiranja visokog obrazovanja; 2. Aktivnosti vezane uz: Analiza provedbe pilot programskih ugovora kao podloge za pokretanje pregovora o cjelovitim programskim ugovorima: - Na temelju prvog kruga praćenja provedbe pilot programskih ugovora, Ministarstvo će, uz ekspertnu pomoć odabranih financijskih stručnjaka, pripremiti analitičku podlogu za provedbu Elementa 2 - evaluacije sveučilišta i javnih znanstvenih instituta u dijelu spremnosti za cjelovito programsko financiranje Evaluacija sveučilišta i javnih znanstvenih instituta u dijelu spremnosti za cjelovito programsko financiranje i izrada preporuka za unaprjeđenje u svrhu ispunjavanja kriterija: - Evaluacija spremnosti 7 sveučilišta za provedbu programskih ugovora, temeljeno na kriterijima koje će sveučilišta i Ministarstvo zajednički utvrditi - Evaluacija spremnosti najmanje jednoga JZI za provedbu programskoga financiranja - Izrada preporuka za unapređenje za sveučilišta i JZI koji ne zadovolje kriterije ulaska u programsko financiranje. Pružanje podrške visokim sveučilištima i javnom znanstvenom institutima u za ulazak u cjelovito programsko financiranje - Na temelju rezultata evaluacije i sadržaja preporuka iz Elementa 2 Svjetska banka će pružiti neovisnu podršku za četiri sveučilišta i za jedan JZI u prilagodbi unutarnjih općih akata i sustava odlučivanja - Održat će se radionice za razvoj kompetencija u programskom financiranju i upravljanju ustanovama te za vođenje pregovora između centralne uprave i

10 sastavnica dezintegriranog sveučilišta za ulazak u cjelovite programske ugovore. Izrađena analiza postojećih pravnih propisa i predloženo pravno rješenje - izvršit će se analiza postojećih pravnih propisa o financiranju visokoga obrazovanja i znanosti, utvrđivanje pravnih rizika u provedbi programskih ugovora te će se izraditi elementi programskog ugovora koji su usklađeni s postojećim pravnim okvirom.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala Europski socijalni fond UPUTE ZA PRIJAVITELJA NA OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRI

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala Europski socijalni fond UPUTE ZA PRIJAVITELJA NA OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRI Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. 2013. Europski socijalni fond UPUTE ZA PRIJAVITELJA NA OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Planovi i pravila za novo programsko razdoblje 2021. 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Struktura izlaganja Pregled Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. 2027. Kohezijska

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Pregovori o budućem Višegodišnjem financijskom

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn ODGOVORI NA PITANJA 2. SET vezana uz otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.04.2.1.09 civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja Pitanja pristigla na esf.info@mrms.hr

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више

OPERATIVNI PROGRAM

OPERATIVNI PROGRAM Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i NATJEČAJI ZA UDRUGE U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA TURIZMA Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili Natječaj

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA 2014. i 2015. PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

Slide 1

Slide 1 NOVOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Primošten, 10. travnja 2019. pomoćnik ministrice Vlado Prskalo 1 Provedene aktivnosti u strukovnom obrazovanju donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Slide 1

Slide 1 IMPLEMENTACIJA EUROPSKE AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IV. Međunarodni andragoški simpozij 18. travnja 2016. Makarska 1 Sadržaj 1.Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih, I. ciklus, 2012.

Више

No Slide Title

No Slide Title RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! DA NE BUDE OVAKO ...VEĆ OVAKO! ŠTO JE RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA? Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pregled projekata iz područja socijalnog uključivanja 3. DANI EU FONDOVA godine Ministarstvo socijalne politike i mladih Služba za pristupne i strukturne fondove Europske unije SADRŽAJ Provedeni projekti

Више

Centar za mlade

Centar za mlade CENTAR ZA MLADE Stukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade MEĐUNARODNI DAN MLADIH obilježava se 12. kolovoza, odlukom UN-a od 1999. godine ovogodišnja tema: Sigurni prostori za mlade Sigurni

Више

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2019. 2027. Akcijski plan za provođenje projekata Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica u 2019. godini FINAL DRAFT ver 1.0 Velika Trnovitica,

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NEW FINANCE novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene BEM trening - Inovativno financiranje projekata energetske učinkovitosti i alternativni modeli nabave 12. travnja

Више

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit  amet lorem ipsum dolor Erasmus+ Seminar za potencijalne prijavitelje: Erasmus+ Natječaj 2015. UVOD Danijela Jagušt Šumljak Snježana Štefok Šibenik, 4. veljače 2015. Sadržaj: O Agenciji Hrvatska u programima EU Erasmus+ za početnike

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ministarstvo gospodarstva CEKOM modeli 1. A, 1.B, 2, 3 Travanj, 2017 Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Centri kompetencija Centri kompetencija Model 1 Model 2 Model 1.A Model

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus+ radionica za predškolske ustanove Grožnjan, 5. i 6. lipnja 2018. Mogućnosti programa Erasmus+ za predškolske ustanove Ivana Puljiz Odjel za opće obrazovanje Teme izlaganja Za početnike opće informacije

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj ljudskih

Више

Slide 1

Slide 1 ERASMUS+ Strukovno obrazovanje i osposobljavanje Seminar za potencijalne prijavitelje: Erasmus 2015. UVOD Ivana Puljiz pomoćnica ravnatelja Hrvatska obrtnička komora Zagreb, 9. prosinca 2015. Sadržaj O

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Odnosi Našeg Hajduka s HNK Hajduk Split SASTANAK NADZORNOG ODBORA HNK HAJDUK SPLIT I UPRAVNOG ODBORA NAŠEG HAJDUKA (3.4.2019.) O nama Naš je Hajduk udruga koja je osnovana kako bi okupljala članove u svrhu

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Putevima EU Program Europa za građane SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA G

Putevima EU Program Europa za građane SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA G Putevima EU Program Europa za građane 2014.-2020. SEMINAR INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE-EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA -DANILOVGRAD Koji je cilj projekta?

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

Strategija razvoja Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak Pregled povijesti Učilišta str. 2 AKTUALNO OKRUŽENJE str. 4 Strategije razvoja

Strategija razvoja Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak Pregled povijesti Učilišta str. 2 AKTUALNO OKRUŽENJE str. 4 Strategije razvoja Strategija razvoja Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak 2018. 2021. Pregled povijesti Učilišta str. 2 AKTUALNO OKRUŽENJE str. 4 Strategije razvoja Učilišta 2018. - 2021. str. 6 Vizija društva str.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prijava istraživačko-razvojnih projekata na EU natječaje Marina Tušek, dipl. oec., PMP Konzultant za EU fondove Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 04.04.2018. SADRŽAJ Tematska područja istraživačko-razvojnih

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. Forum obiteljskog smještaja Zagreb, 02.-03. veljače, 2018. Dr. sc. Renata Tomljenović, Institut za turizam, Zagreb Projektna ideja - polazište Visoka zastupljenost privatnog smještaja u Hrvatskoj 87

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Slide 1

Slide 1 Mogućnosti financiranja pametnog urbanog razvoja putem programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Maja Salapić Obzor 2020. NCP za energiju i promet Međunarodna konferencija Pametna energetska rješenja

Више

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA LAG ZAGORJE-SUTLA Upute za prijavitelje Datum objave Poziva: 16. prosinca 201. godine Rok za dostavu prijava: 20. siječnja 2016. godine RAD LAG-a I IZRADA LOKALNE RAZVOJNE

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade Kristina Fleischer, Hrvatski zavod za zapošljavanje Hotel Panorama, Zagreb, 12. prosinca 2014. Što je Garancija za mlade? Paket preporuka mjera Vijeća EU državama

Више

Komparativni pregled nalaza Mirjana Matešić 25. travnja 2013.

Komparativni pregled nalaza Mirjana Matešić 25. travnja 2013. Komparativni pregled nalaza 2008.-2013. Mirjana Matešić 25. travnja 2013. Metodologija Indeksa DOP-a Nastao prije 5 godina kao partnerski projekt HGK i HR PSOR-a; rezultat rada domaćih stručnjaka Teme

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradnici Potrebni resursi Ljudski Materijalni Financijski Instrumenti promocije Mini marketing

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:   Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Socio-ekonomska analiza Virovitičko-podravske županije

Socio-ekonomska analiza Virovitičko-podravske županije Strategija razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019.-2023. Virovitica, 18. lipanj 2019. Dr. sc. Sanja Maleković, IRMO Dr. sc. Sanja Tišma, IRMO Strateško planiranje

Више

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE (ETS) Matilda Copić Zagreb, 11.5.2016. EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014. - 2020. 1. PREKOGRANIČNA SURADNJA 2. TRANSNACIONANA SURADNJA 3. MEĐUREGIONALNA SURADNJA

Више

tDon't miss it. Visit it now!

tDon't miss it. Visit it now! Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo Žiro račun: 2402006 1100547660 OIB: 36736744335 MB: 02493799 OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA Poštovani, Molimo Vas

Више

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 2017. godinu R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA GRADONAČELNIK KLASA: 023-01/18-04/125 URBROJ:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20 Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte dzuro@kbf.unist.hr 7.ožujka 2019. Koje su mogućnosti? ESI fondovi Europski socijalni

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

MODIFIKACIJE PROJEKATA

MODIFIKACIJE PROJEKATA Pravne obaveze i početna faza provedbe projekta Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Provedbene radionice 9. 12. 7. 2019. Ugovaranje ključni koraci Optimizacija Aplikacije (budžet, aktivnosti,

Више

Strateški prioriteti Republike Hrvatske do godine – kako se uključiti u izradu NRS 2030 i operativnih programa Zagreb, 12. veljače 2019.

Strateški prioriteti Republike Hrvatske do godine – kako se uključiti u izradu NRS 2030 i operativnih programa  Zagreb, 12. veljače 2019. Strateški prioriteti Republike Hrvatske do 2030. godine kako se uključiti u izradu NRS 2030 i operativnih programa Zagreb, 12. veljače 2019. Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima tehničke

Више

Klasa: UP/I / /34

Klasa: UP/I / /34 Klasa: UP/I 430-01/2006-05/34 Urbroj: 580-03-06-17-10 Zagreb, 3. srpnja 2006. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine, broj

Више

Slide 1

Slide 1 REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:   Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

Privitak II Obrazloženje odluke Vodič kroz ocjenjivanje prijava i proces dodjele financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne

Privitak II Obrazloženje odluke Vodič kroz ocjenjivanje prijava i proces dodjele financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne Privitak II Obrazloženje odluke Vodič kroz ocjenjivanje prijava i proces dodjele financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja u svrhu učenja projekti mobilnosti

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

Predlozak

Predlozak MINISTARSTVO TURIZMA Javni poziv srednjim strukovnim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Program poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. Gordan Maras Ministar poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls 2014. Javni poziv za bespovratna sredstva za poduzetnike (sredstva financirana

Више

letakHorizon.cdr

letakHorizon.cdr LNOG RAZV JA OJ EZ AV CI ZA PODRŠ KU OMSKOG IS ON K O E A S SAVEZ NEVLADINIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA PODRŠKU EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA HORIZONT 2024 Ferhadija 11 71 000 Sarajevo Tel.: +387 33 217 391

Више

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE Prosinac 2017. 1 Sadržaj 1 UVOD... 3 2 CILJEVI... 4 3 MJERE I AKTIVNOSTI... 5 4 NOSITELJI...

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

STRATEGIJE ULASKA NA INOZEMNO TRŽIŠTE Predavanje 7. Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić Izv.prof.dr.sc. Helena Štimac DUGOROČNA PROIZVODNA KOOPERA

STRATEGIJE ULASKA NA INOZEMNO TRŽIŠTE Predavanje 7. Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić Izv.prof.dr.sc. Helena Štimac DUGOROČNA PROIZVODNA KOOPERA STRATEGIJE ULASKA NA INOZEMNO TRŽIŠTE Predavanje 7. Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić Izv.prof.dr.sc. Helena Štimac DUGOROČNA PROIZVODNA KOOPERACIJA Jedan od najčešćih oblika međunarodne ugovorne suradnje Temelji

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:   Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

PROGRAM RAZUM

PROGRAM RAZUM Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske Program provjere inovativnog koncepta bridge the gap Program provjere inovativnog koncepta (PoC) Znanstvenicima, istraživačima i poduzetnicima pruža mogućnost

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode 25. studenog 2013. Cilj: dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša kroz razvoj infrastrukture u području gospodarenja otpadom, poboljšanje sustava

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више

Slajd 1

Slajd 1 Izrada standardiziranog računskog plana Poljsko iskustvo PULSAR-ova konferencija 4. lipnja 2019. Računski planovi u Poljskoj Aktualna situacija Svi subjekti javnog sektora primjenjuju Zakon o računovodstvu

Више