ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017."

Транскрипт

1 ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

2 На основу чл , 35., 100. ст 2. тач и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Рукометног савеза Србије на седници одржаној 14. јуна донела је ПРАВИЛНИК O РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Правилником о рукометним такмичењима (у даљем тексту: Правилник) се у оквиру Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: РСС) утврђују основне одредбе о систему сталних такмичења, пропозицијама, правилима и календару такмичења и општи услови осталих такмичења у рукометном спорту на територији Републике Србије. Под сталним такмичењем, у смислу овог Правилника, сматрају се сва такмичења у мушкој и женској конкуренцији и то првенства Србије за све узрасне категорије и Куп Србије, а која се организују сваке године. Под осталим такмичењима, у смислу овог Правилника, сматрају се такмичења у категoрији рукомета на песку, мини рукомета и такмичења ветерана. Члан 2. Све рукометне утакмице играју се у складу са Међународним правилима игре и тумачењима које доноси надлежни орган РСС. За такмичење млађих узрасних категорија, пригодних турнира и сличних такмичења, Пропозицијама се може утврдити скраћено време трајања играња утакмица. Члан 3. Управни одбор РСС утврђује и обезбеђује све услове за организацију свих сталних и осталих такмичења, а њихово спровођење, укључујући и издавање дозволе за сезону може поверити удружењу или организацији коју су основале спортске организације које учествују у такмичењу или удружењу, спортској организацији и привредном друштву које је основао РСС или члану РСС. РСС и Удружење, организација, привредно друштво односно члан РСС из става 1. овог члана регулишу међусобне обавезе Споразумом или уговором. Удружење, организација и привредно друштво односно члан РСС којима је поверено спровођење такмичења, подносе извештај о такмичењу Такмичарској комисији РСС и Управном одбору РСС и то за стална такмичења, на крају јесењег дела такмичења и по завршетку такмичарске сезоне, а за остала такмичења, по завршетку такмичења. 2

3 Управни одбор РСС, односно Такмичарска комисија РСС, и ван рокова из става 3. овог члана, може захтевати подношење извештаја о такмичењу. II УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА 1. Опште одредбе за стална такмичења Члан 4. Учесници такмичења су сви рукометни клубови који су уредно регистровани према одредбама Регистрационог правилника РСС, који су поднели Пријаву за такмичење и који су добили Дозволу за сезону. 2. Дозвола за сезону Члан 5. Сви рукометни клубови, који се такмиче у сталним такмичењима, у одређеној такмичарској сезони, која траје једну такмичарску годину, могу да учествују у такмичењу само ако су добили Дозволу за сезону. Услови и друга значајна питања везана за издавање Дозволе за сезону, прописани су Правилником о Дозволи за сезону, који на предлог Такмичарске комисије РСС, доноси Управни одбор РСС. 3. Посебне одредбе за остала такмичења Члан 6. Учесници осталих такмичења, из члана 1. став 3. овог Правилника, су сви клубови који су пријавили екипе за учешће у тим такмичењима. На учеснике осталих такмичења из става 1. овог члана, сходно се примењују одредбе овог правилника за учеснике у сталним такмичењима, осим одредбе члана 5. овог правилника. III СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 1. Опште одредбе Члан 7. Систем рукометних такмичења на територији Републике Србије обухвата: - Редовна првенствена такмичења, - Првенствена такмичења млађих узрасних категорија, - Рукометни Куп Србије, - Такмичења у мини рукомету, - Такмичења у рукомету на песку и - Такмичења ветерана. 3

4 2. Редовна првенствена такмичења Члан 8. Редовна првенствена такмичења (у даљем тексту: РПТ) обухватају клупска такмичења у мушкој и женској конкуренцији. Такмичењa из ст.1 овог члана се одвијају у оквиру лига које су разврстане у степене такмичења, а што се ближе уређује Пропозицијама такмичња РСС. Број лига у првом степену такмичења, као и број екипа у тим лигама одређује Управни одбор РСС, на предлог Такмичарске комисије РСС, а у другом, трећем и нижим степенима такмичења, на предлог надлежног органа организација из члана 3. став 1., овог правилника. Члан 9. Управни одбор РСС на основу оствареног пласмана у предходној такмичарској сезони најкасније 7 (седам) дана пре почетка наредне такмичарске године, на предлог Такмичарске комисије РСС, утврђује списак свих клубова/екипа које су оствариле право на учешће у одговарајућем степену такмичења и одговарајућој лиги у наредној такмичарској години. Клубови који су учествовали у РПТ су дужни, да Такмичарској комисији РСС, односно надлежном органу организација из члана 3. став 1., овог правилника, поднесу Пријаву за такмичење и то најкасније 1. јула такмичарске године за коју се подноси Пријава. Клубови који у предходној такмичарској години нису учествовали у РПТ а желе да се укључе у такмичење у текућој такмичарској години, дужни су да Такмичарској комисији РСС, односно надлежном органу организација из члана 3. став 1., овог правилника, поднесу Пријаву за такмичење и то најкасније 1. јула такмичарске године за коју се подноси Пријава. Новорегистровани клуб, уколико жели да се укључи у РПТ, дужан је да Такмичарској комисији РСС, односно надлежном органу организација из члана 3. став 1., овог правилника, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана објављивања регистрације у Службеном гласилу РСС, достави Пријаву за такмичење. Клубови из ст могу да поднесу Пријаву за такмичење за виши степен такмичења (лигу) у односу на остварено право на учешће у одговарајућем степену такмичења и одговарајућој лиги такмичарске године за коју се подноси Пријава, о чему ће, на предлог Такмичарске комисије РСС, у интересу рукомета одлучивати Управни одбор РСС. Такмичарска комисија РСС односно надлежни орган организација из члана 3. став 1., овог правилника обавезан је да клубове из става 3. осим оних из става 5. овог члана, укључи у такмичење сходно одредбама ст овог члана, водећи рачуна о територији на којој се налази седиште тог клуба. Такмичарска комисија РСС односно надлежни орган организација из члана 3. став 1., овог правилника клубове из става 4. овог члана може укључити у такмичење које је у току само ако се у оквиру истог није одиграло више од 3 (три) такмичарска кола, а у супротном тек од почетка наредне такмичарске године. Уколико један клуб у одређеној такмичарској години није поднео Пријаву за такмичење и молбу за издавање Дозволе за сезону, или у одређеној 4

5 такмичарској сезони није започео такмичење за које се квалификовао, одустане током такмичења, или буде искључен из тамичења, следеће такмичарске године аутоматски прелази у за 1 (једну) лигу ниже такмичење. Уколико клуб из става 3. овог члана ни у следећој такмичарској сезони, у односу на ону коју није започео, или из које је одустао у току такмичења, или је искључен из такмичења, не започне такмичење у одговарајућој лиги, следеће такмичарске године аутоматски прелази у за још 1 (једну) лигу ниже такмичење и тако редом све док се не пријави за такмичење и док не започне такмичење. У случају да један клуб у одређеној такмичарској години није поднео Пријаву за такмичење и молбу за издавање Дозволе за сезону, у лиги у оквиру првог степена такмичења или је пре почетка такмичења отказао учешће, Управни одбор РСС ће на предлог Такмичарске комисије РСС донети одлуку на који начин ће се попунити упражњено место. У случају да један клуб у одређеној такмичарској години није поднео Пријаву за такмичење и молбу за издавање Дозволе за сезону у лиги у оквиру другог и нижих степена такмичења или је пре почетка такмичења отказао учешће, лига се може наставити са смањеним бројем екипа, или се иста може допунити тако што ће се одиграти бараж за попуну лиге између екипе из те лиге која је последња изгубила статус члана те лиге и екипе/а из нижег степена која/е је/су освојила/е место иза оне екипе/а која/е се/у квалификовала/е у виши степен тј. у односну лигу која се попуњава, а о чему одлуку доноси Такмичарска комисија РСС односно надлежни орган организација из члана 3. став 1., овог правилника. У случају да је екипа са индексом 2 једног клуба у одређеној такмичарској сезони, по завршетку те сезоне, заузела место на коначној табели према којем по Пропозицијама такмичења РСС стиче право да у наредној такмичарској сезони наступи у вишем степену такмичења, а да истовремено екипа тог истог клуба са индексом 1 такође има право наступа у степену такмичења у који се пласирала екипа са индексом 2, уместо екипе са индексом 2, у виши степен такмичења ће се пласирати екипа која је на коначној табели прва наредна пласирана иза наведене екипе са индексом 2, а која, по пласману, није стекла право да у наредној такмичарској сезони наступи у вишем степену такмичења. У случају да је једна екипа у одређеној такмичарској сезони одустала од такмичења током такмичења, или буде искључена из такмичења, лига се наставља са преосталим екипама, без попуњавања лиге. Члан 10. Статусне промене код клубова морају бити извршене у складу са одредбама Регистрационог правилника РСС. У такмичарском погледу, клуб који је настао услед статусних промена може користити остварена права у такмичењу само једног од клубова. У случају статусне промене спајања клубова, нови клуб заузима место у вишем степену такмичења у коме је учествовао један од клубова који су се спојили, а играчи свих клуба који су се спојили имају право наступа за нови клуб. У случају статусне промене припајања, клуб припојилац задржава место у степену такмичења у којем се налазио у моменту припајања, а играчи клуба пропојеника имају право наступа за клуб припојилац. У случају статусне промене поделе клубова, у погледу права на учешће у степену такмичења у којем се клуб налазио пре поделе, сходно ће се 5

6 применити правила која важе за оснивање, спајање и припајање клубова, при чему ће се водити рачуна о одредбама Уговора о разграничењу средстава, права и обавеза (деобни билас), а у погледу права наступа играча клуба који се поделио, за нови клуб сходно ће се применити правила која важе за спајање и припајање клубова. У случају статусне промене одвајања, у погледу права на учешће у одговарајућем степену такмичења, клуб од којег се одвојио један његов део, тј. клуб који остаје да постоји, задржава место у степену такмичења у којем се налазио у моменту одвајања једног његовог дела, а на права одвојеног дела клуба сходно се примењују правила која важе за оснивање, припајање и спајање, при чему ће се водити рачуна о одредбама Уговора о разграничењу средстава, права и обавеза (деобни билас), а у погледу права наступа играча одвојеног дела клуба за нови клуб, сходно ће се применити правила која важе за спајање и припајање. Члан 11. Прелиминарни списак учесника, сходно одредбама члана 9. овог правилника, у у свим степенима такмичења и свим лигама утврђује Такмичарска комисија РСС, односно надлежни орган организација из члана 3. став 1., овог правилника, најкасније до 5. јула текуће такмичарске године. Коначан списак учесника у свим степенима такмичења и свим лигама утврђује Управни одбор РСС, на основу списка клубова/екипа са издатом Дозволом за сезону који је објављен у Службеном гласилу РСС. 3. Првенствена такмичења млађих узрасних категорија Члан 12. Првенствена такмичења млађих узрасних категорија (у даљем тексту: ТМК) обухватају клупска такмичења за млађе категорије. Сви клубови чланови РСС, који у односној такмичарској сезони учествују у РПТ, обавезни су да учествују у ТМК, на нивоу такмичења одеђеним Пропозицијама ТМК. 4. Рукометни Куп Србије Члан 13. Рукометни Куп Србије (у даљем тексту: Куп) обухвата такмичење мушких и женских екипа на нивоу Републике Србије. Сви клубови чланови РСС, који у односној такмичарској сезони учествују у РПТ обавезни су да учествују у Купу, на нивоу такмичења одређеном Пропозицијама. 5. Остала рукометна такмичења Члан 14. Такмичења у мини рукомету, рукомету на песку и такмичења ветерана се спроводе у складу са посебном Одлуком Управног одбора РСС у форми сталних ревија, повремених турнира или на други погодан начин. 6

7 Такмичарска комисија РСС, или други орган којег одреди Управни одбор РСС, је дужна да организује и спроводи такмичења из става 1. овог члана. 6. Остале одредбе Члан 15. Систем рукометних такмичења утврђује Скупштина Рукометног савеза Србије, у складу са Статутом РСС и Пословником о раду Скупштине РСС, а поједина такмичења се временски спроводе по унапред утврђеном Календару такмичења. Систем такмичења подразумева само вертикалну организацију степена такмичења. Члан 16. Услови и друга значајна питања за спровођење такмичења из чл. 8 и 13 овог правилника, утврђују се Пропозицијама такмичења РСС. Услови и друга значајна питања за спровођење такмичења из члана 12. овог правилника, утврђују се Пропозицијама такмичења млађих узрасних категорија, док се за остала такмичења, из члана 14. овог правилника, наведена питања регулишу посебном одлуком Управног одбора РСС. Члан 17. Промене система такмичења могу се примењивати најраније по истеку једне такмичарске сезоне од утврђивања тих измена. Предлог за промену система такмичења може поднети свака организација која је члан Рукометног савеза Србије. Предлог за промену система такмичења, са писаним образложењем, подноси се Управном одбору РСС, најкасније 45 (четрдесетпет) дана пре крајњег рока одређеног за доношење промене, а Управни одбор РСС у року од 15 (петнаест) дана по пријему предлога одлучује да ли ће исти одбити или упутити на јавну расправу, која по правилу траје до 30 (тридесет) дана. 7. Посебне одредбе Члан 18. Две екипе истог клуба и истог пола не могу учествовати у истом степену такмичења, односно друга екипа једног клуба може учествовати у степену такмичења који је најмање за један степен нижи од оног у коме учествује прва екипа тог клуба. Одредба става 1. овог члана аутоматски се преноси на све екипе једног клуба, односно евентуална трећа екипа не може учествовати у истом степену такмичења са другом и то се даље преноси на све екипе које тај клуб има. Један клуб, ни у ком случају, не може учествовати у истом степену такмичења, са више од једне екипе истог пола. Из одредби ст. 1, 2 и 3 овог члана изузимају се најнижи степен такмичења и такмичења млађих узрасних категорија. 7

8 Право наступа више од једне екипе једног клуба у такмичењу из става 4. овог члана, регулише се Пропозицијама такмичења. IV КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 1. Опште одредбе Члан 19. За такмичења наведена у члану 7. овог правилника, утврђује се Календар такмичења. За целокупан систем рукометних такмичења на територији Републике Србије, Календар такмичења утврђује Управни одбор РСС, на предлог Такмичарске комисије РСС. Управни одбор РСС може утврђивање Календара такмичења, за сва такмичења чије спровођење повери организацијама из члана 3, пренети на исте. Члан 20. Календар свих рукометних такмичења на нивоу Републике Србије утврђује се посебно за сваку такмичарску годину, најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка такмичарске сезоне за коју се доноси. Такмичарска година се рачуна да почиње 1. јула текуће календарске године, а завршава се 30. јуна наредне календарске године, а такмичарска сезона се рачуна да почиње када започне прво такмичење у некој од лига РПТ, а завршава се када за заврши последње такмичење у свим лигама РПТ. Термини одређених такмичарских активности, установљени после овог рока, неће бити унети у Календар такмичења РСС. Члан 21. У Календар такмичења уносе се и сва званична међународна такмичења репрезентација и клубова, те кампови, пригодини турнири и остале такмичарске манифестације. За све акције репрезентација предвиђају се и термини потребни за њихове припреме. 2. Измене календара такмичења Члан 22. Промене у календару свих такмичења могуће су само у изузетним случајевима и морају се донети благовремено пре догађаја због којег се врши промена, а исте мора да потврди Управни одбор РСС. Изузетно, само поједине утакмице, предвиђене Календаром такмичења, на захтев клуба се морају одложити: - уколико клуб, од играча који су лиценцирани за прву екипу, даје једног или више играча, или тренера, за сениорску, јуниорску или кадетску репрезентацију, с тим да се то не односи на играче стране држављане 8

9 играче без држављанства и играче регистроване на двојну регистрацију, изузев у случају да је то предвиђено правилима ЕХФ-а и ИХФ-а, - уколико клуб учествује у званичном европском клупском такмичењу. Одлагање утакмица из става 2. овог члана, као и могућност одлагања утакмица у другим случајевима ближе се одређује у Пропозицијама такмичења. V ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА Члан 23. Управни одбор РСС на предлог Такмичарске комисије РСС, за сва такмичења из чл. 8, 12 и 13 овог правилника, доноси Пропозиције такмичења, најкасније 45 (четрдесетпет) дана пре почетка такмичарске сезоне и оне се не могу мењати у току такмичарске сезоне на коју се односе. Члан 24. Пропозицијама такмичења се ближе и прецизније утврђују сви услови такмичења и друга питања значајна за његово спровођење, а нарочито: - спровођење такмичења, - стицање права учешћа у такмичењу, - утврђивање пласмана у такмичењу, - органи за спровођење такмичења, - дворане и терени за такмичење, - безбедност и понашање у такмичењу, - играчи у такмичењу, - тренери у такмичењу, - обавезе организатора такмичења, - трошкови такмичења, - службена лица у такмичењу, и - правна средства и поступак у вези са спровођењем такмичења. VI СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА Члан 25. Такмичења из чл. 8 и 12 овог правилника могу бити спровођена: - по једноструком, двоструком или вишеструком бод систему, - по једноструком, двоструком или вишеструком куп систему, - по комбинацији бод или куп система. Члан 26. РПТ играју се по бод систему, а зависно од броја учесника утврђује се да ли ће се играти по двоструком или вишеструком бод систему, али у сваком случају ће се распоред одигравања дефинисати у складу са тзв. Бергеровим таблицама. Уколико се РПТ завршава разигравањем, тј. плеј-офом за коначни пласман, или квалификацијама за попуну лиге, бод систем се може комбиновати са једноструким или вишеструким куп системом. 9

10 ТМК, разне квалификације и слична такмичења могу се играти по принципу лиге или турнирски по једноструком или двоструком бод систему, а могу се играти и по комбинацији бод и куп система. Члан 27. Такмичења из члана 13. овог Правилника (Куп) имају третман такмичења масовног и популаризационог карактера. Куп се игра једноструким или двоструким куп системом. У појединим нивоима, такмичење се може организовати турнирски, уз могућност комбинације бод и куп система. Парови у такмичењу за Куп, одређују се жребом који је јаван и којим непосредно руководи првостепени орган за спровођење Купа. У случајевима када се игра једноструким куп системом, право да буде домаћин утакмице има екипа која у односној такмичарској сезони у РПТ игра у лиги нижег степена такмичења, осим ако та екипа не жели да искористи то право, у којем случају је домаћин утакмице обавезно екипа која је прва извучена жребом. У свим другим случајевима домаћин се одређује жребом. Жреб може бити диригован или полудиригован, у циљу смањења трошкова, или из других разлога, што посебном одлуком утврђује првостепени орган за спровођење Купа, а потврђује Управни одбор РСС. По једноструком или двоструком куп систему могу се играти и разне квалификације, пригодни турнири и слично. VII СТИЦАЊЕ ПРАВА УЧЕШЋА У ТАКМИЧЕЊУ 1. Право наступа Члан 28. Сваки клуб и појединац - играч, тренер, рукометни радник, медицински радник, рукометни судија, контролор и делегат за наступ, односно обављање дужности у сталним такмичењима РСС мора поседовати одговарајућу лиценцу као одобрење за наступ, односно обављање дужности. Лиценца се издаје за односну такмичарску сезону. Лиценцу издаје надлежни првостепени орган за спровођење такмичења. Ближи услови и начин издавања лиценци прописују се Правилником о лиценцирању, који на предлог Такмичарске комисије РСС, доноси Управни одбор РСС. У ТМК право да се лиценцирају имају сви играчи и играчице рођени у календарској години на основу које стичу право наступа у некој од категорија из члана 40. став 1. алинеја 2 овог правилника, без обзира на тачан датум рођења. Члан 29. Уколико један клуб са две или више екипа учествује у РПТ, право наступа за прву екипу имају сви уредно лиценцирани играчи тог клуба. 10

11 Право наступа играча за другу и остале екипе клуба у РПТ утврђује се Правилником о лиценцирању. У Куп такмичењу, играч може наступати само за једну екипу једног клуба, уколико тај клуб учествује у Купу са две или више екипа. Члан 30. На пријатељским утакмицама играч може наступати за други клуб само уз писано одобрење клуба за који је регистрован. На званичним такмичењима могу наступати само играчи који су уредно регистровани и лиценцирани за свој клуб. Клуб и поједнац немају право наступа, односно обављања функције, за време док им тече казна забране играња, обављања дужности или суспензија коју је изрекао надлежни орган РСС, ЕХФ или ИХФ. 2. Здравствена способност Члан 31. Сви регистровани играчи и тренери морају имати утврђену општу здравствену способност за обављање спортских активности и делатности у периоду од најмање 6 (шест) месеци пре одржавања такмичења, а у супротном не могу учествовати у такмичењу. Сви играчи и играчице млађи од 16 (шеснаест) година, поред опште здравствене способности, морају имати утврђену и посебну задрвствену способност за обављање спортских активности и делатности у периоду од најмање 6 (шест) месеци пре одржавања такмичења, а у супротном не могу учествовати у такмичењу. Општу и посебну задравствену способност играча утврђује надлежна здравствена установа у складу са Законом. О утврђеној здравственој способности играча и тренера се мора водити евиденција у складу са законом. VIII УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА У ТАКМИЧЕЊУ Члан 32. Пласман у такмичењу утврђује се зависно од начина спровођења такмичења, о чему одлуку доноси орган који доноси Пропозиције такмичења. Члан 33. Уколико се такмичење спроводи по бод систему, пласман се утврђује на основу већег броја освојених бодова, с тим што се за победу добија два бода, за нерешен резултат један бод, а за пораз нула бодова. У случају да два или више учесника освоји исти број бодова, код утврђивања пласмана одлучују међусобни резултати заинтересованих екипа. Детаљи утврђивања пласмана, уколико се такмичење спроводи по бод систему, регулишу се Пропозицијама такмичења. 11

12 Члан 34. Уколико се такмичење спроводи по куп систему, пласман се утврђује на основу оствареног броја предвиђених победа, с тим што се свака утакмица игра до остварене победе (у случају нерешеног резултата до победе се долази или после играња продужетака или после извођења серије седмераца). Детаљи утврђивања пласмана, уколико се такмичење спроводи по куп систему, регулишу се Пропозицијама такмичења. IX ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА Члан 35. Првостепени орган за спровођење такмичења, у свим степенима такмичења је Директор лиге. Директора лиге именује Управни одбор РСС или надлежни орган организација из члана 3. став 1., овог правилника, по процедури предвиђеној Споразумом или Уговором. Права и обавезе Директора лиге, утврђују се посебном одлуком Управног одбора РСС или надлежног органа организација из члана 3. став 1. овог правилника. Првостепени орган за спровођење Купа на регионалном нивоу је Такмичарска комисија РСС, односно надлежни орган организација из члана 3. став 1. овог правилника. Првостепени орган за спровођење Купа на државном нивоу је Такмичарска комисија РСС. Првостепени орган за спровођење ТМК на регионалном нивоу је Такмичарска комисија РСС односно надлежни орган организација из члана 3. став 1. овог правилника. Првостепени орган за спровођење ТМК на државном нивоу је Директор ТМК Србије кога именује Управни одбор РСС на предлог Такмичарске комисије РСС. Члан 36. Именовање Директора лиге врши Управни одбор РСС односно орган организација из члана 3. став 1. овог правилника, најкасније 30 (тридесет) дана пре почетка такмичења. Члан 37. Првостепени орган за спровођење такмичења, стара се о доследном спровођењу свих аката којима се регулише такмичење којим руководи. Првостепени орган за спровођење такмичења обавезно јавно, путем Билтена или неког другог акта, објављује све донете одлуке и доставља их клубовима, другим заинтересованим рукометним организацијама и појединцима. 12

13 X ДВОРАНЕ И ИГРАЛИШТА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ Члан 38. Спортске дворане и отворени терени на којима се одигравају рукометна такмичења, морају испуњавати одређене услове, који су прописани Правилима рукометне игре и Пропозицијама такмичења, како би се тиме омогућило да се све утакмице нормално играју и регуларно заврше. Услови које спортске дворане и отворени терени наведени у ставу 1. овог члана, утврђују се Пропозицијама такмичења и Упутством о спортским објектима. XI БЕЗБЕДНОСТ И ПОНАШАЊЕ У ТАКМИЧЕЊУ Члан 39. Сви учесници такмичења у организацији РСС дужни су да поштују и спроводе одредбе Правилника о безбедности и понашању на рукометним такмичењима РСС. Правилником из става 1. овог члана, ближе се уређују безбедносни услови, задаци носилаца безбедности и правила понашања свих учесника рукометних такмичења у организацији РСС. Клубови треба да се постарају да сви њихови играчи, тренери и функционери имају позитиван однос према такмичењу у оквиру лиге чији су чланови и у својим јавним наступима исказују отвореност према медијима и високу спортску културу према саиграчима, члановима других клубова и партнерима у такмичењу. XII ИГРАЧИ У ТАКМИЧЕЊУ 1. Опште одредбе Члан 40. Према старосном узрасту играчи и играчице разврставају се у следеће категорије: - играчи мини рукомета (старији од 6, а млађи од 11 година), - играчи млађих категорија (старији од 11, а млађи од 18 година), - играчи (старији од 18 година) и - играчи ветерани (старији од 40 година). XIII ТРЕНЕРИ У ТАКМИЧЕЊУ Члан 41. Сваки рукометни клуб мора имати тренера, а у противном се не може такмичити у сталним такмичењима РСС. 13

14 Листе тренера, који испуњавају услове за лиценцирање, утврђује надлежни орган Заједнице тренера РСС, а потврђује Управни одбор РСС. Сваки тренер мора да има Дозволу за рад. Услови и друга значајна питања везана за издавање Дозволе за рад, прописани су Правилником о Дозволи за рад, који доноси Управни одбор РСС. XIV ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА Члан 42. Организатор и домаћин је клуб који игра на домаћем терену, односно онај коме је поверена организација одређеног такмичења. Члан 43. Правилником о организацији и одигравању утакмица морају се утврдити све обавезе организатора, као што су: уређење и декорација дворане или терена за игру, обезбеђење редарске службе и потребног броја припадника органа унутрашњих послова, старање о реду у дворани или терену за игру, осигурање безбедности гостију и свих службених лица, обезбеђење записника и мерних уређаја, и друго што је потребно за нормално одвијање такмичења. XV ТРОШКОВИ ТАКМИЧЕЊА Члан 44. Пропозицијама такмичења се утврђује шта све спада у трошкове такмичења и ко сноси те трошкове. Члан 45. У лигашком систему такмичења сви трошкови његовог спровођења и рада органа за његово спровођење су заједнички трошкови свих учесника и они их сносе подједнако, а трошкове појединих утакмица у лигама сносе самостално домаћини и гости, и то свако своје трошкове, осим ако појединим одредбама Пропозиција такмичења није другачије предвиђено. Члан 46. У турнирском систему такмичења у начелу домаћин сноси трошкове техничке организације турнира, а гостујуће екипе свака посебно своје трошкове, што се ближе регулише Пропозицијама такмичења. Члан 47. Уколико један клуб не изврши уплату трошкова учешћа у такмичењу (чланарина, котизација, новчане казне и др.) и ако се утврди да није у могућности или да не жели да их плати, може се искључити из такмичења у складу са одредбама Дисциплинског правилника РСС. Члан 48. Трошкове свих службених лица (путни трошкови, дневнице, таксе) исплаћује домаћин или организатор такмичења по Одлуци о висини и начину исплате 14

15 трошкова службених лица. Одлуку о висини и начину исплате трошкова службених лица доноси Управни одбор РСС и она је саставни део Пропозиција. XVI СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ТАКМИЧЕЊУ 1. Опште одредбе Члан 49. Службена лица у такмичењу су лица која обављају дужност рукометних судија, контролора, делегата, записничара и мериоца времена. За сва стална такмичења утврђује се листа судија и контролора и листа делегата. Листу судија и контролора за све степене такмичења и за сваку лигу у оквиру истог степена такмичења, утврђује Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, а потврђује Управни одбор РСС. Листу делегата за све степене такмичења и за сваку лигу у оквиру истог степена такмичења утврђује Управни одбор Заједнице делегата РСС, а потврђује Управни одбор РСС. На потврђеној листи се налази исти број контролора и делегата, а њихов укупан број не може бити већи од броја клубова/екипа које учествују у одређеној лиги. 2. Изузеће службених лица Члан 50. Сваки клуб има право да поднесе захтев за изузеће одређеног службеног лица за наступајућу такмичарску сезону. Један клуб може поднети захтев за изузеће највише 3 (три) службена лица односно судијска пара. Захтев клуба за изузеће одређеног службеног лица мора се поднети најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања листе судија и контролора, односно делегата за такмичарску сезону, за коју се тражи изузеће. На поднети захтев за изузеће се плаћа такса у висини коју одреди Управни одбор РСС, а доказ о уплати таксе се мора поднети заједно са подношењем захтева за изузеће. Захтев за изузеће мора бити образложен са тачним навођењем разлога за изузеће. Захтев за изузеће који је поднет после рока из става 3. овог члана, као и захтев уз који није приложен доказ о уплати таксе из става 4. овог члана, те који није образложен на начин из става 5. овог члана, ће се сматрати као недозвољен. О захтеву клуба за изузеће одређеног службеног лица одлучује Директор лиге, у којој се такмичи клуб који подноси захтев за изузеће. Директор лиге своју одлуку доноси у облику решења, а у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева. 15

16 Приликом одлучивања о захтеву за изузеће Директор лиге може донети одлуку којом се захтев за изузеће усваја, одбија, или одбацује као недозвољен. Против одлуке Директора лиге из става 9. овог члана, жалба није дозвољена. 3. Делегирање службених лица Члан 51. Делегирање службених лица за утакмице у РПТ, ТМК и Купу, врши првостепени орган за спровођење такмичења. За сва остала такмичења и утакмице у надлежности РСС, делегирање судија и контролора врши Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, а делегирање делегата Управни одбор Заједнице делегата РСС. Објавом делегирања на интернет сајту првостепеног органа за спровођење такмичења, исто се доставља клубовима, службеним лицима и осталим заинтересованима. У изузетним ситуацијама, када регуларност такмичења то захтева, првостепени орган за спровођење такмичења не мора да објави распоред делегираних лица. Члан 52. Делегат односно контролор на утакмици је представник органа који спроводи такмичење и има дужност да врши комплетан надзор над организацијом утакмице, у складу са овим правилником, Пропозицијама такмичења, Правилима рукометне игре, Упутством о вршењу дужности службених лица као и другим општим актима РСС. Упутство о вршењу дужности службених лица, које је саставни део Пропозиција такмичења доноси Управни одбор РСС, на предлог Такмичарске комисије РСС. Члан 53. Контролор на утакмици, истовремено поред дужности делегата врши и контролу и оцењивање судија, а у погледу примене Правила игре. Клуб има право да захтева додатну контролу на утакмици. Захтев се, са образложењем, упућује првостепеном органу за спровођење такмичења у писаној форми, у року од 24 часа по објави делегирања, а најкасније 2 дана пре одигравања утакмице. Трошкови додатне контроле падају на терет клуба. XVII ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ 1. Опште одредбе Члан 54. На одиграну утакмицу сваки клуб има право приговора. Приговор на услове играња у дворани или на терену и друге услове за игру се мора изјавити пре почетка утакмице, а најкасније до потписивања записника у зависности од момента наступања околности због којих се приговор подноси. Приговор се може изјавити и у случају да су наведени услови промењени на штету једне од екипа после започињања утакмице или су у супротности са Међународним правилима рукометне игре. 16

17 Приговор на право наступа играча, тренера или другог функционера екипе може се поднети у року од 3 (три) дана, рачунајући од дана могућности сазнања за чињеницу да играч, тренер односно функционер није имао право наступа. Приговор из става 3. овог члана се не може поднети након утврђивања коначног пласмана у такмичењу за односну такмичарску сезону. Изјављивање приговора повлачи уплату таксе, чија је висина утврђена Одлуком о висини чланарине. 2. Одлучивање по приговорима Члан 55. Првостепени орган за спровођење такмичења, решава по приговорима у првом степену, без одржавања усмене расправе, а након прибављања потребних доказа и своју одлуку доставља у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора, с тим да овај рок може бити продужен у изузетним случајевима. Члан 56. Против одлуке надлежног првостепеног органа, незадовољна страна може поднети жалбу Комисији за жалбе РСС, путем првостепеног органа, у року од 8 (осам) дана од дана достављања првостепене одлуке, уз истовремену уплату таксе чију висину утврђује Управни одбор РСС. Члан 57. У поступку по жалби пред другостепеним органом сходно се примењују одредбе Дисциплинског правилника РСС. Члан 58. У разигравању, Купу и сличним ситуацијама када се такмичења спроводе турнирским путем, односно када термини одигравања наредних утакмица то захтевају, сви рокови за подношење жалбе и доношење првостепених и другостепених одлука скраћују се у складу са терминима играња наредних утакмица и то се посебно регулише Пропозицијама такмичења. 3. Регистрација утакмице службеним резултатом Члан 59. Утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 10:0 у корист противничке екипе у следећим случајевима: 1. уколико екипа из неоправданих разлога није наступила на утакмици, 2. уколико екипа преда утакмицу пре њеног одигравања, 3. уколико је једној од екипа правоснажном одлуком, у складу са одредбама Дисциплинског правилника РСС, изречена мера забране наступа, а та екипа ипак наступи за време трајања забране наступа, 4. уколико екипа неоправдано одбије да одигра утакмицу, 5. уколико екипа неоправдано напусти терен и одбије да настави већ започету утакмицу, 6. уколико екипа наступи са играчем или тренером који није имао право да наступи, без обзира по којој основи није имао то право, 17

18 7. уколико за екипу наступи играч или тренер који је правоснажном одлуком надлежног органа кажњен забраном наступа или је под суспензијом, 8. уколико екипа наступи са играчем који није имао уредан лекарски преглед, 9. уколико кривицом једне од екипа дође до трајног прекида утакмице, 10. уколико заказана утакмица сталног такмичења не може да се одигра у заказаном термину из било којег разлога који се може приписати искључивој или претежној кривици екипе домаћина као организатора утакмице, 11. уколико екипа одбије да утакмицу суде делегиране судије или у случају њиховог недоласка, судије одређене на начин утврђен овим правилником или Правилником о организацији и одигравању утакмице, 12. уколико екипа домаћин не обезбеди стално присуство здравственог радника на утакмици. У случају да је обема екипама, које треба да играју утакмицу, правоснажном одлуком, у складу са одредбама Дисциплинског правилника РСС, изречена мера забране наступа, утакмица ће се регистровати тако да ниједна екипа не добије бодове. О случајевима који нису наведени у ст. 1. и 2. овог члана одлуку доноси надлежни орган за спровођење такмичења. Из разлога наведених у ст. 1. и 2. овог члана надлежни орган за спровођење такмичења може покренути поступак и донети одлуку по службеној дужности. Поступак по службеној дужности из става 4. овог члана се не може покренути након утврђивања коначног пласмана у такмичењу за односну такмичарску сезону. 4. Одигравање нове утакмице Члан 60. Уколико дође до трајног прекида утакмице, а утврди се да за трајни прекид није крива ни једна екипа, односно да су зато подједанко криве обе екипе, одредиће се одигравање нове утакмице. Уколико се утакмица не одигра, а утврди се да за не одигравање утакмице кривицу сносе обе екипе, одредиће се одигравање нове утакмице. Изузетно од одредби претходног става, утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом, или резултатом који је био у тренутку прекида, уколико је он повољнији за екипу у чију би корист била извршена регистрација службеним резултатом. У случајевима из става 1. овог члана надлежни првостепени орган за спровођење такмичења покренуће и дисциплински поступак сходно одредбама Дисциплинског правилника РСС. Члан 61. По поднетој жалби утакмица неће бити регистрована постигнутим резултатом, и одредиће се играње нове утакмице, уколико су судије учиниле повреду Правила игре, која је утицала на коначни исход утакмице. 18

19 Члан 62. Утакмица на коју није поднет приговор у складу са одредбама овог правилника, нити је поступак покренут по службеној дужности, биће регистрована постигнутим резултатом. XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 63. Упутства за примену овог правилника и његово аутентично тумачење даје Скупштина РСС. Члан 64. Пропозиције такмичења и сва друга општа акта која се односе на рукометна такмичења, уколико нису у сагласности са овим правилником, морају се усагласити најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу овог правилника. У случају несагласности Пропозиција и свих других општих аката која се односе на рукометна такмичења, са одредбама овог правилника, директно се примењују одредбе овог правилника. Сва општа акта која садрже одредбе које се односе на такмичење, или су у вези са такмичењем, без обзира на доносиоца након што се усагласе са одредбама овог правилника, морају бити достављена на потврђивање Управном одбору РСС, а у супротном се не могу примењивати, већ се директно примењују одредбе овог правилника. Члан 65. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о рукометним такмичењима РСС од године.. Члан 66. Овај правилник, ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у Службеном гласилу РСС. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Владислав Крсмановић, с.р. 19

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona Pravilnik natjecanja Slavonske regije zapad za sezonu 2016 / 2017. SADRŽAJ 1. OPĆE ODREDBE 2. POSEBNE ODREDBE SUSTAV NATJECANJA SUSTAV PLAĆANJA (KOTIZACIJE I NAGRADE) DISCIPLINSKE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE

Више

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1 ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom se regulišu uslovi, način i postupak

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, год.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, год. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, 19.03.2012. год. ФИНАЛНИ ТУРНИР ИГРАЧИ ДО 18. год. Домаћини технички организатори: РК СЦ ВОЖДОВАЦ Адреса домаћина тех.орг.: Место

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (изменe и допунe од 20.06.2018. и 24.02.2019.) ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2.

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

Pravilnik o takmicenju KSS

Pravilnik o takmicenju KSS ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ( усвојен 22.12.2017 и измене и допуне 20.06.2018.) - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА - 20.06.2018. На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2,

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni RVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD REGISTARCIONI PRAVILNIK RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 2012.g. 1 Na osnovu Člana 32. Statuta Rvačkog Srbije, člana 102 Zakona o sportu i člana 2. Sportskih pravila Izvršni odbor Rvačkog

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. Članak 1. Ovim pravilnikom reguliraju se sva pitanja u odnosu na natjecanja Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS). Službena

Више

Propozicije ženske lige

Propozicije ženske lige RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA CRNOGORSKIH LIGA ZA ŽENSKE EKIPE ZA TAKMIČARSKU 2018/2019. Podgorica, 07.09.2018. Na osnovu čl. 41. tač. 15. Statuta Rukometnog saveza Crne Gore,

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 14 Ада, 28.04.2018. године (субота) ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС ДИНАМО 11:14 (5:5) МЛАДОСТ ТСК КАЊИЖА

Више

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten 13. 43. LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 43. LMK RSB Decaci 1997. - Kolo: 10 Tabela STUD. GRAD - BASK SOKO 42 : 22 PARTIZAN - SCVOŽDOVAC 12

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE SRPSKIH LIGA (GRUPA CENTAR) ZA SEZONU 2018/2019. 1. SISTEM TAKMIČENJA 2. Ekipno prvenstvo Srbije u kuglanju za seniorke i seniore u sezoni 2018/2019 igra se po dvostrukom bod sistemu u disciplini

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbiachess.net serbiacf@verat.net УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Овим Упутством

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIV БЕОГРАД, 01.07.2019. С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 01.07.2019. I КАДРОВСКА ПИТАЊА 1. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СЕЛЕКТОРА МУШКЕ ФУДБАЛСКЕ А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A Sport+ agencija za os

2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A Sport+ agencija za os 2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A 20 22. 04. 2012. Drugi međunarodni rukometni turnir za dečake rođene 1998 i 2000. godine,

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем

Више

На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени

На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број: 101/04, 32/05, 42/05

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Осмо коло, 24.

Више