ZAGREBAČKA BANKA BH d

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZAGREBAČKA BANKA BH d"

Транскрипт

1 TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi i štedni ulozi A1.1. Otvaranje računa A Vođenje tekućeg računa u KM 1,50 KM mjesečno A1.1.1.a Vođenje namjenskog računa u KM za dopunjivu karticu u KM A Vođenje žiro računa 1,80 KM mjesečno A Vođenje tekućih računa u KM za penzionere 1,50 KM mjesečno A Naknada za vođenje računa depozita po viđenju 2,95 KM mjesečno A Osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja 1,00 KM mjesečno A Zamjena oštećene kartice računa (kartoline) 3,00 KM A2. Korištenje usluge SMS servisa za postojeće korisnike *Za postojeće korisnike Plus i Premium paketa 2,50 KM mjesečno ova naknada se ne naplaćuje A3. Uplate u gotovini i bezgotovinske A4. Isplate u gotovini A4.1. Naknada za podizanje sredstava sa računa Otvorene štednje A5. Platni promet u BiH A5.1. Izvršenje gotovinskih plaćanja A U korist računa unutar banke A A5.2. A A A5.3. Plaćanje u korist računa unutar banke 1,80 KM po nalogu U korist računa u drugoj banci do 100,00 KM 1,80 KM po nalogu od 100,01 do 300,00 KM 2,30 KM po nalogu od 300,01 do 2 000,00 KM 3,20 KM po nalogu preko 2.000,00 KM i hitni nalozi koji se realizuju putem RTGS-a 5,00 KM po nalogu Izvršenje bezgotovinskih plaćanja U korist računa unutar Banke do 500,00 KM 0,50 KM po nalogu od 500,01 KM do 3.000,00 KM 1,50 KM po nalogu preko 3.000,00 KM 2,50 KM po nalogu Plaćanja u korist računa kod drugih banaka do 100,00 KM 0,50 KM po nalogu od 100,01 KM do 500,00 KM 2,00 KM po nalogu od 500,01 KM do KM 4,00 KM po nalogu preko ,00 KM i hitni nalozi 7,00 KM po nalogu Plaćanja u korist Banke uplata rata kredita, uplate na Otvorenu štednju potvrda i sl.

2 A5.4. A5.5. A5.6. Izvršenje naloga prinudne naplate Prenos sredstava između računa u KM istog vlasnika otvorenih u Banci (tekućih, žiro, štednih i računa kredita) Otvaranje trajnog naloga (standardni trajni nalog, ovlašteno povlačenje-direct Debit *Korisnici jednog od paketa Banke imaju pravo na jedan trajni nalog bez naknade 0,20% od ukupnog iznosa predmeta 5 KM min 20 KM max 200 KM (+redovna tarifa za svaki izvršeni nalog platnog prometa), po nalogu po trajnom nalogu A5.6.a Otvaranje SMART trajnog naloga A A5.6.1.a Izvršenje plaćanja putem trajnog naloga U korist računa unutar banke A5.6.1.b A A5.7. do 100,00 KM 0,70 KM po nalogu od 100,01-300,00 KM 1,00 KM po nalogu od 300,01-500,00 KM 1,50 KM po nalogu preko 500,00 KM 2,00 KM po nalogu Prenos sredstava između računa istog vlasnika otvorenih u Banci U korist računa u drugoj banci do 100,00 KM 1,00 KM po nalogu od 100,01-300,00 KM 1,50 KM po nalogu od 300, ,00 KM 3,00 KM po nalogu preko ,00 KM i hitni nalozi koji se realizuju putem RTGS-a Izmjena uslova trajnog naloga (izuzev ako je izmjena inicirana od strane Banke) Izvršenje plaćanja putem Direct Debita (Ukoliko krajnji korisnik snosi trošak Direct Debita): 7,00 KM po nalogu 3 KM do 100KM 0,35 KM mjesečno od 100,01KM do 300,00KM 0,50 KM mjesečno od 300,01KM do 500,00KM 0,75 KM mjesečno preko 500,00KM 1,00 KM mjesečno A6. Internet bankarstvo za fizička lica (e-ba) A6.1. Ugovaranje internet bankarstva A6.2. Članarina 2,95 KM mjesečno A6.2.a Članarina za postojeće korisnike Premium paketa A6.2.b Članarina za postojeće korisnike Plus paketa koji ne koriste mobilno bankarstvo A6.2.c Članarina za postojeće korisnike Plus paketa koji koriste mobilno bankarstvo 2,49 KM mjesečno A6.3. Naknada za gubitak/oštećenje fizičkog tokena 20,00 KM A6.4. Ponovno generisanje inicijalno dodijeljenog PIN-a za token uređaj A6.5. Naknada za zatvaranje internet bankarstva A6.6. Izdavanje fizičkog tokena A6.7. Izdavanje mobilnog tokena (m-token) 2

3 A6.8. Izdavanje mobilnog tokena ako klijent ima fizički token (i zadržava ga) 15 KM A6.9. Korištenje m-tokena A6.10. Zatvaranje m-tokena A6.11. Ponovna distribucija m-tokena u slučaju brisanja aplikacije od strane korisnika A6.12. Ponovna distribucija m-tokena u slučaju zamjene mobilnog uređaja A6.13. Zamjena neispravnog fizičkog tokena (klijentu izdan neispravan fizički token greškom Banke) A6.14. Plaćanje u KM putem internet bankarstva za fizička lica A U korist računa unutar Banke A A6.15. A6.16. do 500,00 KM 0,50 KM po transakciji preko 500,00 KM 0,80 KM po transakciji Plaćanja u korist računa kod drugih banaka: do 300,00 KM 0,80 KM po transakciji od 300,01 do 500,00 1,00 KM po transakciji od 500,01 do 2 000,00 1,50 KM po transakciji od 2 000,01 do ,00 2,00 KM po transakciji preko ,00 KM i hitni nalozi 3,00 KM po transakciji Plaćanja u korist Banke uplata rata kredita, potvrda i sl. Prenos sredstava između računa istog vlasnika otvorenih u Banci (tekućih, žiro, štednih i računa kredita) A6.17. Kupoprodaja i konverzija valuta unutar istog JMB A A6.18. A Kupoprodaja i konverzija EUR/KM Plaćanje sa deviznih računa Plaćanje u inostranstvo (nostro doznaka) Valuta za dva dana po srednjem kursu, plus provizija 0,50% 0,40% od doznake A Valuta naredni dan 0,45% od doznake A Valuta isti dan 0,50% od doznake A 7. Mobilno bankarstvo za fizička lica (m-bank) A 7.1. Upisnina A 7.2. Članarina 2,95 KM mjesečno A 7.3. Članarina za prva tri mjeseca korištenja A 7.4. Članarina za postojeće korisnike Osnovnog, Plus ili Premium paketa A 7.5. Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zaključavanja PIN-a od strane korisnika A 7.6. Ponovna distribucija aplikacije u slučaju brisanja aplikacije od strane korisnika A 7.7. Ponovna distribucija aplikacije u slučaju zamjene mobilnog uređaja A 7.8. Naknada za zatvaranje mobilnog bankarstva A 7.9. Plaćanje u KM putem mobilnog bankarstva za fizička lica kupoprodajni kurs za devize, min 10 KM max 250 KM plus ino, min 5 KM max 350 KM plus ino, min 5 KM max 400 KM plus ino 3

4 A A A A U korist računa unutar Banke do 500,00 KM 0,50 KM po transakciji preko 500,00 KM 0,80 KM po transakciji Plaćanja u korist računa kod drugih banaka: do 300,00 KM 0,80 KM po transakciji od 300,01 do 500,00 1,00 KM po transakciji od 500,01 do 2 000,00 1,50 KM po transakciji od 2 000,01 do ,00 2,00 KM po transakciji preko ,00 KM i hitni nalozi 3,00 KM po transakciji Plaćanja u korist Banke uplata rata kredita, potvrda i sl. Prenos sredstava između računa istog vlasnika otvorenih u Banci (tekućih, žiro, štednih i računa kredita) A Kupoprodaja i konverzija valuta unutar istog JMB kupoprodajni kurs za devize A po srednjem kursu, Kupoprodaja i konverzija EUR/KM plus provizija 0,50% A8. Izdavanje raznih potvrda po računima 5 KM (sa PDV-om) A8.1. Izdavanje kursnih lista na određeni datum (osim trenutno važeće) 2 KM A8.2. Izdavanje kamatnih stopa na određeni datum (osim trenutno važeće) 2 KM A8.3. Izdavanje listinga po starim računima ili izdavanja potvrda za promet nastao prije godine 20 KM (sa PDV-om) A9. Izvod po računu (izvod koji se šalje klijentu) A9.1. Dodatni izvod po računu 5 KM A10. Zamjena štedne knjižice u slučaju da je izgubljena, pohabana, ukradena ili uništena A11. Zamjena i polog oštećenih novčanica u KM (ukoliko podnosioci predoče više od 60% novčanice) A12. Zamjena vanopticajnih novčanica (apoeni 0.50, 1.00 i 5.00 KM) A12. Trezorski poslovi A13. Ostave A13.1. Otvorene ostave na čuvanje 2% godišnje unaprijed kvartalno, min 10 KM A13.2. Otvorene ostave na čuvanje i rukovanje 3% godišnje unaprijed kvartalno, min 10 KM A13.3. Zatvorene-zapečaćene ostave bez oznake vrijednosti 30 KM unaprijed kvartalno A13.4. Zatvorene ostave čije se pečaćenje vrši u prisustvu bančinog službenika 2% unaprijed godišnje, min 10 KM A13.5. Prijem i otprema amanentnih pošiljki 2% min 10 KM A14. Sefovi Iznos sa PDV-om Iznos sa PDV-om A14.1. Mali sef A na 1 mjesec 20 KM A na 3 mjeseca 40 KM A na 6 mjeseci 80 KM A na 12 mjeseci 100 KM A na 24 mjeseca 200 KM A na 36 mjeseci 300 KM A14.2. Srednji sef A na 1 mjesec 30 KM A na 3 mjeseca 60 KM A na 6 mjeseci 100 KM A na 12 mjeseci 200 KM A na 24 mjeseca 300 KM 4

5 A na 36 mjeseci 400 KM A14.3. Veliki sef A na 1 mjesec 50 KM A na 3 mjeseca 100 KM A na 6 mjeseci 200 KM A na 12 mjeseci 300 KM A na 24 mjeseca 400 KM A na 36 mjeseci 500 KM A14.4. Obijanje sefa Iznos stvarnog troška A14.5 Izgubljen ključ (ukoliko kijent izgubi ključ od sefa) 200 KM B POSLOVI U STRANOJ VALUTI ZA DOMAĆA I STRANA FIZIČKA LICA B1. Devizni računi-knjižice B1.1. Otvaranje deviznog računa (multivalutni račun) B1.2. Otvaranje štedne knjižice radi Otvorene i Dječije štednje B1.3. Vođenje deviznog računa (multivalutni račun) 2,95 KM mjesečno B1.3. Vođenje devizne knjižice B2. Uplata na devizne račune knjižice B2.1. Polog gotovine (strane valute) na račun fizičkog lica u valuti jednakoj valuti računa B2.2. Polog gotovine (strane valute) na račun fizičkog lica u valuti različitoj od valute računa Po kursnoj listi banke (kupoprodajni kurs za devize) B Polog gotovine na račun fizičkog lica u valuti različitoj po srednjem kursu, od valute računa (KM/EUR; EUR/KM) plus provizija 0,50% B2.3. Priliv iz zemlje (od domaćih banaka) 0,20%, min 2 KM B2.4. Priliv iz zemlje (iz banke interno) B2.5. Priliv iz inostranstva (loro doznake) 0,50%, min 5 KM max 500 KM B2.6. Priliv iz inostranstva (penzije, rente) 1,70% B2.7. Priliv iz inostranstva (penzije iz Srbije ) 1% B Retransfer penzije 1,70%, min 5 KM B2.7.2 Retransfer penzija iz Srbije 1% B Povrat penzije umrlih korisnika Fiksno 20 KM Napomena: Provizija na prilive se naplaćuje prilikom obrade priliva, tj. račun korisnika će biti odobren za iznos priliva umanjen za iznos provizije B2.7.a Priliv iz inostranstva (penzije iz Srbije vojni penzioneri) Do KM 3,50 KM Preko KM 6,50 KM B.3. Isplata sa deviznih računa - knjižica B3.1. Isplata gotovine u valuti uloga - priliva B3.2. Isplata gotovine u različitoj valuti od valute ulogapriliva (Napomena: Ukoliko banka ne raspolaže sa valutom na računu knjižici isplata se izvršava u raspoloživoj valuti bez naplate provizije) B3.3. Isplata gotovine u različitoj valuti od valute ulogapriliva (kupoprodaja EUR/KM; KM/EUR) plus provizija 0,5% po srednjem kursu, B3.4. Isplata deviznih penzija iz Srbije (gotovina) vojne srednji kurs, bez penzije provizije B4. Plaćanje sa deviznih računa Po kursnoj listi banke (Kupoprodajni kurs za devize) po transakciji B4.1. Plaćanje u inostranstvo (nostro doznaka) Valuta za dva dana 0,50% od doznake, min 12 KM max KM plus ino 5

6 B Valuta naredni dan 0,55% od doznake, min 15 KM max 1000 KM plus ino B Valuta isti dan 0,60% od doznake, min 15 KM max 1000 KM plus ino B4.2. Izmjena datuma valute po zahtjevu klijenta 50 KM plus ino B Ostale izmjene i dopune nostro doznake B Poništavanje izvršenih naloga za plaćanje 30 KM plus ino B Upiti i istrage po zahtjevu klijenta (tekuća godina ) 25 KM plus ino B Upiti i istrage po zahtjevu klijenta (prethodne godine ) 50 KM plus ino B4.3. Plaćanje korisnicima u BiH B izvršenje plaćanja po nalogu vlasnika računa 0,50%, min 12 KM max 1000KM B izvršenje naloga prinudne naplate na zahtjev Banke ili nadležnih institucija 0,50%, min 10 KM B4.4. OUR/Customer Error- naknada za NON STP transakcije u GPP (Naknada bi se naplaćivala od banke nalogodavca) 5 EUR po transakciji B5. Kupoprodaja i konverzija valuta za klijente Banke Kupoprodajni kurs za unutar istog JMB (bezgotovinski prenos) devize Kupoprodaja KM-EUR za klijente banke radi: - B5.1. oročenja sredstava -plaćanja kreditnih obaveza unutar istog JMB-a Po srednjem kursu -uplate mješovitog životnog osiguranja B5.2. Kupoprodaja KM-EUR za klijente banke unutar istog JMB-a po drugim osnovama (osim oročenja i plaćanja kreditnih obaveza) 0,50% Po srednjem kursu B6. Izdavanje raznih potvrda po računima-knjižicama 5 KM (sa PDV-om) B7. Zamjena štedne knjižice u slučaju da je izgubljena, pohabana, ukradena ili uništena B8. Mjenjački poslovi B8.1. Kupovina i prodaja efektive Prema zvaničnoj kursnoj listi Banke (kursevi za efektivu) B8.2. Kupovina i prodaja deviza (konverzija po računu) Prema zvaničnoj kursnoj listi Banke (kursevi za devize) B8.3. Gotovinska kupoprodaja EUR/KM po srednjem kursu, plus provizija 0,75% B9. Čekovi B9.1. Čekovi primljeni na naplatu (inkaso) 2% od iznosa čeka, min 10 KM max 1000 KM plus ino B9.2. Povrat nenaplaćenog čeka, 20 KM B9.3. Otkup čeka 2%, min 20 KM B9.4 Polog čeka 2% od iznosa čeka, min 10 KM max 1000 KM plus ino Napomena: Provizija se naplaćuje odmah, po preuzimanju čeka. Ino koji mogu nastati zbog povrata neispravnog čeka, naplaćuju se zaduženjem klijentovog računa. B10. Ostali poslovi 6

7 B10.1. Zamjena oštećenog stranog novca i starih novčanica 10% B10.2. Zamjena ili polog EUR kovanica 15% B10.3. Izdavanje tekuće kursne liste 1 KM C KARTIČNO POSLOVANJE I (TARIFNI) PAKETI C1. VISA/Mastercard kartice - sve vrste C1.1. Deblokiranje kartice zbog pogrešnog rukovanja klijenta 5 KM po intervenciji C1.2. Slanje opomena za dugovni saldo 5 KM C1.3. Izdavanje potvrda na zahtjev klijenta 10 KM (sa PDV-om) C1.4. Zamjena kartice na inicijativu Banke C1.5. Naknada po kartici blokiranoj u ATM-u druge banke 15 USD u protuvvrijednosti KM na dan naplate ili stvarni toškovi C1.6. Kopija ili orginal potvrde o kupovini ili povlačenju keša 5 KM po intervenciji (sa PDV-om) C1.7. Reklamacijski postupak na UBB lokacijama C opravdana C neopravdan C1.8. Reklamacijski postupak na ostalim lokacijama C opravdan C neopravdan C2. VISA Electron C2.1. Isplate po kartici C Na ATM uređajima (bankomatima): C2.1.1.a - na ATM uređajima Banke C2.1.1.b - na ATM uređajima banaka UniCredit grupe u BiH i C2.1.1.c - na ATM uređajima druge banke u BiH 2,50%, min 5 KM, C2.1.1.d - na ATM uređajima druge banke u 2,50%, min 5 KM, C Na šalterima banke: C2.1.2.a - na šalteru druge banke u BiH 2,50%, min 5 KM, C2.1.2.b - na šalteru druge banke u 2,50%, min 5 KM C2.2. C2.3. C2.4. Zamjena kartice zbog gubitka, krađe, oštećenja i sl. u periodu važenja kartice C3. Debit MasterCard beskontaktna kartica C3.1. Izdavanje kartica C Osnovne kartice C Dodatne kartice (izdaje se isključivo na zahtjev korisnika osnovne C3.2. Članarina C Osnovne kartice C Dodatne kartice C3.3. Isplate po kartici C Na ATM uređajima (bankomatima): 1,00% 20 KM 5 KM 7

8 C3.3.1.a - na ATM uređajima Banke C3.3.1.b - na ATM uređajima banaka UniCredit grupe u BiH i C3.3.1.c - na ATM uređajima druge banke u BiH 2,50%, min 5 KM C3.3.1.d - na ATM uređajima druge banke u 2,50%, min 5 KM C Na šalterima banke C3.3.2.a - na šalteru druge banke u BiH 2,50%, min 5 KM C3.3.2.b - na šalteru druge banke u 2,50%, min 5 KM C3.4. 1,00% C3.5. Zamjena kartice zbog gubitka, krađe u periodu važenja kartice 15 KM C3.6. Zamjena kartice zbog oštećenja u periodu važenja kartice C3.7. C3.7.1 u kategoriji penzioneri u slučaju da je klijent izgubio/zaboravio PIN, jednom u periodu važenja kartice C3.8. C3.8.a Naknada za izradu plastike (po izdavanju kartice i reizdavanju Naknada za instant izradu plastike 5 KM, za korisnike tarifnog paketa 10 KM, za korisnike tarifnog paketa C3.9. Naknada za upit o stanju po računu na ATM-u drugih banaka 0,50 KM po upitu C4. Debit MasterCard International C4.1. Izdavanje kartica C Osnovne kartice C Dodatne kartice (izdaje se isključivo na zahtjev korisnika osnovne C4.2. Članarina C Osnovne kartice C Dodatne kartice C4.3. Isplate po kartici C Na ATM uređajima (bankomatima) C4.3.1.a - na ATM uređajima Banke C4.3.1.b - na ATM uređajima banaka UniCredit grupe u BiH i C4.3.1.c - na ATM uređajima druge banke u BiH 2,50%, min 10 KM C4.3.1.d - na ATM uređajima druge banke u 2,50%, min 10 KM C Na šalterima banke C4.3.2.a - na šalteru druge banke u BiH 2,50%, min 10 KM C4.3.2.b - na šalteru druge banke u 2,50%, min 10 KM C4.4. Zamjena kartice zbog gubitka, krađe u periodu važenja kartice 15 KM C4.5. Zamjena kartice zbog oštećenja u periodu važenja kartice C4.6. C4.7. Naknada za izradu plastike (po izdavanju kartice i reizdavanju 5 KM, 8

9 C4.8. C4.9. Naknada za upit o stanju po računu na ATM-u drugih banaka Naknada za konverziju KM/EUR i EUR/KM za korisnike tarifnog paketa 0,50 KM po upitu 0,50%, bez naknade do C5. Debit MasterCard dopunjiva kartica C5.1. Izdavanje kartica C Osnovne kartice 15 KM (pri generisanju C5.2. Članarina C Osnovne kartice 1 KM mjesečno C5.3. Isplate po kartici C Na ATM uređajima (bankomatima) C5.3.1.a - na ATM uređajima Banke bez naknade C5.3.1.b - na ATM uređajima banaka UniCredit grupe u BiH i bez naknade C5.3.1.c - na ATM uređajima druge banke u BiH 2,50%, min 10 KM C5.3.1.d - na ATM uređajima druge banke u 2,50%, min 10 KM C Na šalterima banke, min 10 KM C5.3.2.a - na šalteru druge banke u BiH 2,50%, min 10 KM C5.3.2.b - na šalteru druge banke u 2,50%, min 10 KM C5.4. Zamjena kartice zbog gubitka, krađe u periodu važenja kartice 15 KM C5.5. Zamjena kartice zbog oštećenja u periodu važenja 15 KM kartice C KM C5.7. Naknada za upit o stanju po računu na ATM-u drugih 0,50 KM po upitu banaka C5.8. 1,00% C6. VISA Classic/VISA Net C6.1. Izdavanje kartica C Osnovne kartice (za postojeće korisnike Plus ili 20 KM (pri generisanju Premium paketa ova naknada se ne naplaćuje) C Dodatne kartice (prva dodatna kartica za postojeće 15 KM (pri generisanju korisnike Plus ili Premium paketa ova naknada se ne naplaćuje) C6.2. Članarina C Osnovne kartice (za postojeće korisnike Plus ili Premium paketa ova naknada se ne naplaćuje) 20 KM unaprijed godišnje C6.3. Zamjena kartice zbog gubitka, krađe, oštećenja i sl. u periodu važenja kartice 30 KM C6.4. Isplata po kartici C Na ATM uređajima (bankomatima): C6.4.1.a - na ATM uređajima Banke 2,50%, min 3 KM C6.4.1.b - na ATM uređajima druge banke u BiH 3,00%, min 10KM C6.4.1.c - na ATM uređajima druge banke u 3,00%, min 10 KM C Na šalterima banke: C6.4.2.a - na šalterima Banke 2,50%, min 3 KM C6.4.2.b - na šalteru druge banke u BiH 3,00%, min 10 KM C6.4.2.c - na šalteru druge banke u 3,00%, min 10 KM C6.5. 1,50% C KM 9

10 C6.7. Izmjena kolaterala po kartici 20 KM C6.8. Promjena limita C7. Visa Gold kartica C7.1. Izdavanje kartica C Osnovne kartice 20 KM (pri generisanju C Dodatne kartice 15 KM (pri generisanju C7.2. Članarina C Osnovne kartice 20 KM unaprijed godišnje C7.3. C7.4. C Zamjena kartice zbog gubitka, krađe, oštećenja sl. u periodu važenja kartice Isplata po kartici Na ATM uređajima (bankomatima): 30 KM C7.4.1.a - na ATM uređajima Banke 2,50%, min 3 KM C7.4.1.b - na ATM uređajima druge banke u BiH 3,00%, min 10KM C7.4.1.c - na ATM uređajima druge banke u 3,00%, min 10 KM C Na šalterima banke: C7.4.2.a - na šalterima Banke 2,50%, min 3 KM C7.4.2.b - na šalteru druge banke u BiH 3,00%, min 10 KM C7.4.2.c - na šalteru druge banke u 3,00%, min 10 KM C7.5. 1,50% C KM C7.7. Izmjena kolaterala po kartici 20 KM C7.8. Promjena limita C8. Visa Gold Komora doktora RS C8.1. Izdavanje kartica C Osnovne kartice 20 KM (pri generisanju C Dodatne kartice 15 KM (pri generisanju C8.2. Članarina C Osnovne kartice 20 KM unaprijed godišnje C8.3. C8.4. Zamjena kartice zbog gubitka, krađe, oštećenja i sl. u periodu važenja kartice Isplata po kartici 30 KM C Na ATM uređajima (bankomatima): C8.4.1.a - na ATM uređajima Banke 2,50%, min 3 KM C8.4.1.b - na ATM uređajima druge banke u BiH 3,00%, min 10KM C8.4.1.c - na ATM uređajima druge banke u 3,00%, min 10 KM C Na šalterima banke: C8.4.2.a - na šalterima Banke 2,50%, min 3 KM C8.4.2.b - na šalteru druge banke u BiH 3,00%, min 10 KM C8.4.2.c - na šalteru druge banke u 3,00%, min 10 KM C8.5. 1,50% C KM 10

11 C8.7. Izmjena kolaterala po kartici 20 KM C8.8. Promjena limita C9. Visa Classic Charge C9.1. Izdavanje kartica C Osnovne kartice (Za postojeće korisnike Plus ili Premium paketa - bez naknade) 20 KM (pri generisanju C9.2. Članarina C Osnovne kartice (Za postojeće korisnike Plus ili Premium paketa - bez 30 KM unaprijed godišnje naknade) C Dodatne kartice (za postojeće korisnike Plus ili Premium paketa ova naknada se ne naplaćuje) 15 KM unaprijed godišnje C9.3. Zamjena kartice zbog gubitka, krađe u periodu važenja kartice 40 KM C9.4. Zamjena kartice zbog oštećenja u periodu važenja kartice 20 KM C9.5. Isplata po kartici C Na ATM uređajima (bankomatima): C9.5.1.a - na ATM uređajima Banke 3,00%, min 10 KM C9.5.1.b - na ATM uređajima druge banke u BiH 3,00%, min 10 KM C9.5.1.c - na ATM uređajima druge banke u 3,00%, min 10 KM C Na šalterima banke: C9.5.2.a - na šalterima Banke 3,00%, min 10 KM C9.5.2.b - na šalteru druge banke u BiH 3,00%, min 10 KM C9.5.2.c - na šalteru druge banke u 3,00%, min 10 KM C9.6. 1,00% C9.7. C9.8. Izmjena kolaterala po kartici 20 KM C9.9. Promjena limita (za postojeće korisnike Plus ili Premium paketa ova naknada se ne naplaćuje) C10. Tarifni paket MODULA Osnovni proizvodi Naknada vođenje tekućeg računa + Debit Mastercard (upisnina i članarina) + naknada za korištenje mobilnog bankarstva (m-bank): C Korisnici do 65 godina starosti - Korisnici preko 65 godina starosti (uključujući i 65 godina) 3,95 2,95 mjesečno C10.2. Korištenje tarifnog paketa MODULA za klijente sa statusom srednjoškolca/studenta Dodatni proizvodi i usluge unutar tarifnog paketa bez naknade C10.3. naknada za korištenje internet bankarstva (e-ba) 0,00 mjesečno C10.4. C10.5. C elektronskih plaćanja unutar Banke u domaćem platnom prometu u el.uslugama (e-ba ili m-bank) VISA Classic Charge osnovna kartica (upisnina i članarina) VISA revolving osnovna kartica (upisnina i članarina) Classic i Net 1,95 mjesečno 0,95 mjesečno 0,95 mjesečno C10.7. VISA Gold osnovna kartica (upisnina i članarina) 2,95 mjesečno 11

12 C10.8. C10.9. C Debit Mastercard dodatna kartica (upisnina i članarina) VISA Classic Charge dodatna kartica (upisnina i članarina) VISA revolving dodatna kartica (upisnina i članarina) - Classic i Net 0,25 mjesečno 0,95 mjesečno 0,95 mjesečno C VISA Gold dodatna kartica (upisnina i članarina) 1,95 mjesečno C Naknada za vođenje deviznog računa unutar tarifnog paketa MODULA 0,95 mjesečno C Naknada za vođenje računa depozita po viđenju, unutar tarifnog paketa MODULA 0,95 mjesečno C Debit Mastercard International osnovna kartica (upisnina i članarina) 0,00 mjesečno C Debit Mastercard International dodatna kartica (upisnina i članarina) 0,25 mjesečno C11. Naknada za korištenje usluge konverzije valuta na bankomatu (DCC- Dynamic Currency Conversion) za Mastercard kartice izdate u C11.1. Naknada za korištenje usluge konverzije EUR valute, od iznosa 1% na bankomatu transakcije C11.2. Naknada za korištenje usluge konverzije RSD valute, od iznosa 8,01% na bankomatu transakcije, promjenjiva C11.3. Naknada za korištenje usluge konverzije stranih, od iznosa 6% valuta (izuzev valute EUR i RSD) na bankomatu transakcije, promjenjiva D KREDITI D1. Obrasci banke za kredit D1.1. Mjenica Na osnovu pozitivno pravnih propisa RS/BiH D1.2 Naknada po kreditnom računu 1,99 KM mjesečno D1.3. Povlačenje izvještaja iz Centralnog registra kredita na zahtjev klijenta 3 KM D2. Obrada kredita D2.1. Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje kredita - gotovinski kredit 1%, min 50 KM D2.2. Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje kredita, min 50 KM 1% gotovinski kredit sa hipotekom max KM D2.3. Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje kredita -, min 50 KM Stambeni kredit 1% max KM D2.4. D2.5. Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje proizvoda Stambeni kredit iz sredstava Investiciono Razvojne banke (IRB) 0,50% Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje kredita - Namjenski kredit za kupovinu/izgradnju/adaptaciju, min 50 KM nekretnina i energetsku vrijednost 1% D2.6. D Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje proizvoda Kredit za penzionere sa ma osiguranja Croatia osiguranja Do 24 mjeseca Od 25 do 36 mjeseci Od 37 do 60 mjeseci Od 61 do 72 mjeseca Od 73 do 84 mjeseca Obrada i puštanje kreditnog zahtjeva za prekoračenje za penzionere sa ma osiguranja Croatia osiguranjem do 24 mjeseca 5,15% 5,20% 5,80% 8,90% 12,05% 5,00%, min 20 KM 12

13 D2.7. D2.8. D2.9. D2.10. D2.11. D3 Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje robnog kredita (opcija C robnog kreditranja) Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje kredita za lombardne kredite Obrada pojedinačnog prekoračenja po tekućem računu većeg od jedne plate Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje kredita za Gotovinski kredit VISA 36 (za korisnike Visa Classic Charge Obrada kreditnog zahtjeva i puštanje kredita - Gotovinski krediti za projekte energetske efikasnosti iz sredstava EBRD-a Izdavanje virmanskih naloga na osnovu plaćanja iz kredita D4. Komisioni poslovi D5. Finansijske ili tehničke usluge za odobravanje i korištenje kredita D6. Stavljanje hipoteke, zaloge ili osiguranje kredita 1,49% 1,00%, min 50 KM 2,00%, min 30 KM 2,00% 1,00% - za sve kategorije klijenata u skladu sa tarifnim stavom A5. 2% odnosno po ugovoru stvarni stvarni, min 50 KM max 100 KM, min 50 KM D7. Slanje opomena za neuredne dužnike: D7.1. Obavijest o neizmirenom dugu 5 KM D7.2. Opomena o neizmirenom dugu D7.3. Opomena pred otkaz kredita 15 KM D8. Izdavanje raznih potvrda i brisovnih dozvola 20 KM (sa PDV-om) D9. Naknada za prijevremenu otplatu kredita: D9.1. Ukoliko je kamatna stopa na kredit koji se zatvara promjenjiva D9.2. Ukoliko se otplata vrši na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namjena obezbjeđivanje otplate D9.3. Ukoliko se vrši otplata dozvoljenog prekoračenja D9.4. Ukoliko je kamatna stopa na kredit koji se zatvara fiksna, pri čemu je iznos prijevremene otplate u periodu od godinu dana do KM D9.5. Ukoliko je kamatna stopa na kredit koji se zatvara fiksna, pri čemu je iznos prijevremene otplate u periodu od godinu dana preko KM, te ako je 0,5% period između prijevremene otplate i isteka kredita kraći od godinu dana D9.6. Ukoliko je kamatna stopa na kredit koji se zatvara fiksna, pri čemu je iznos prijevremene otplate u periodu od godinu dana preko KM, te ako je 1% period između prijevremene otplate i isteka kredita duži ili jednak od godinu dana D10. Izmjena po kreditu u dijelu koleterala (promjena jemca, hipoteke i drugih oblika koleterala) 35 KM D11. Davanje nacrta Ugovora na razmatranje izvan prostorija Banke D12. Godišnji izvod o kreditnom zaduženju klijenta 13

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Republike Srpske naplaćuje za usluge koje obavlja

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Више

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada:

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada: PROČIŠĆENI TEKST O D L U K E O TARIFI NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH I DISTRIKTA BRČKO broj 02-1792-13/2018 od 29.03.2018 koji sadrži: Odluku o tarifi naknada

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 1 KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo.

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam

Važeće tarife od FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticam Važeće tarife od 24.07.2019 FIZIČKA LICA - PLATNE KARTICE 1. Visa Electron/ Debit Mastercard 1. Provizije po obavljenim transakcijama platnim karticama Addiko (iznos u ) 1.1 Provizije po obavljenim transakcijama

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA 1.1.1. Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate, isplate, upis naloga bez naknade 1.1.2. Oglašavanje

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo ( Važeće od 16. ožujka 2016. godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu Banka) za usluge koje obavlja, naplaćuje

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више