Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет РБ Акроним Наставни план 08СЈ - Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом Назив Год

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет РБ Акроним Наставни план 08СЈ - Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом Назив Год"

Транскрипт

1 Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 08СЈСЈ001 Старословенски језик (2+2+0) СЈСФ001 Увод у лингвистику 1:Темељи језика (2+1+0) СЈСФ002 Теорија књижевности 1 (2+2+0) СЈСФ004 Фонетика и ортоепија (2+2+0) СЈСФ005 Средњевековна књижевност (2+2+0) СЈФФЗ01 Информатичка писменост (1+2+0) 1 3 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 6 Изборни предмети у 1. семестру 08СЈСЈИ01 СЈИ01 - Изборни предмет СЈСЈ019 Савремени мађарски језик 1 (2+2+0) СЈСЈ020 Савремени словачки језик 1 (2+2+0) 1 4 Укупно изборних предмета у 1. семестру: 2 Обавезни предмети у 2. семестру 1. 08СЈСЈ002 Српскословенски језик (2+2+0) СЈСЈ003 Народна књижевност (2+2+0) СЈСФ006 Увод у лингвистику 2: Темељи науке о језику (2+1+0) СЈСФ007 Теорија књижевности 2 (2+2+0) СЈСФ010 Ортографија и транскрипција (2+2+0) СЈСФОО9 Фонологија (2+2+0) 2 5 Укупно обавезних предмета у 2. семестру: 6 Изборни предмети у 2. семестру 08СЈСЈИ02 СЈИ02 - Изборни предмет СЈСЈ021 Савремени мађарски језик 2 (2+2+0) СЈСЈ022 Савремени словачки језик 2 (2+2+0) 2 4 Укупно изборних предмета у 2. семестру: 2 Укупно предмета на 1. години студија: 16 Страна 1 од 13

2 Година студија: 2 Обавезни предмети у 3. семестру 1. 08СЈРП038 Развојна психологија (2+2+0) СЈСЈ004 Књижевност за децу (2+0+0) СЈСЈ005 Психологија двојезичности (2+1+0) СЈСФО13 Морфологија (2+2+0) СЈФФЗ02 Интерактивна педагогија (2+1+0) 3 3 Укупно обавезних предмета у 3. семестру: 5 Страна 2 од 13

3 Изборни предмети у 3. семестру 08СЈСЈИ03 СЈИ03 - Изборни предмет СЈСЈ023 Савремени мађарски језик 3 (2+2+0) СЈСЈ024 Савремени словачки језик 3 (2+2+0) СЈСЈИ04 СЈИ04 - Изборни предмет СЈСЈ025 Историја мађарске културе (2+0+0) СЈСЈ026 Историја словачке културе (2+0+0) СЈСЈИ05 СЈИ05 - Изборни предмет 5: Страни језик СјФФГЈ01 Грчки језик А1.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ01 Енглески језик А2.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ02 Енглески језик А2.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ03 Енглески језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ04 Енглески језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ05 Енглески језик Б2.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ06 Енглески језик Б2.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ07 Енглески језик Б2.3 (0+4+0) СЈФФЕЈ08 Енглески језик Б2.4 (0+4+0) СЈФФЈЈ01 Италијански језик А1.1 (0+4+0) СЈФФЈЈ02 Италијански језик А1.2 (0+4+0) СЈФФЈЈ03 Италијански језик А2.1 (0+4+0) СЈФФЈЈ04 Италијански језик А2.2 (0+4+0) СЈФФМЈ01 Мађарски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФМЈ02 Мађарски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФМЈ03 Мађарски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФМЈ04 Мађарски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФНЈ01 Немачки језик А2.1 (0+4+0) СЈФФНЈ02 Немачки језик А2.2 (0+4+0) СЈФФНЈ03 Немачки језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФНЈ04 Немачки језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФНЈ09 Немачки језик А 1.1 (0+4+0) СЈФФПЈ01 Пољски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФПЈ02 Пољски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФПЈ03 Пољски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФПЈ04 Пољски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФРЈ01 Руски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФРЈ02 Руски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФРЈ03 Руски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФРЈ04 Руски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФРЈ05 Руски језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФРЈ06 Руски језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФРЈ07 Руски језик Б2.1 (0+4+0) СЈФФРЈ08 Руски језик Б2.2 (0+4+0) СЈФФСЈ01 Словачки језик А1.1 (0+4+0) СЈФФСЈ02 Словачки језик А1.2 (0+4+0) 3 3 Страна 3 од 13

4 Изборни предмети у 3. семестру Година студија: 2 08СЈСЈИ05 СЈИ05 - Изборни предмет 5: Страни језик СЈФФСЈ03 Словачки језик А2.1 (0+4+0) СЈФФСЈ04 Словачки језик А2.2 (0+4+0) СЈФФСП01 Шпански језик А1.1 (0+4+0) СЈФФСП02 Шпански језик А1.2 (0+4+0) СЈФФСП05 Шпански језик А2.1 (0+4+0) СЈФФСП06 Шпански језик А2.2 (0+4+0) СЈФФФЈ01 Француски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФФЈ02 Француски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФФЈ03 Француски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФФЈ04 Француски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФФЈ05 Француски језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФФЈ06 Француски језик Б1.2 (0+4+0) 3 3 Укупно предмета у групи: 48 Укупно изборних предмета у 3. семестру: 52 Обавезни предмети у 4. семестру 1. 08СЈСЈ006 Српска књижевност и јужнословенске књижевности 1/2 (2+2+0) СЈСФ016 Општа лингвистика 1: Појмовник и систематизација (2+1+0) СЈСФ017 Историјска граматика (3+2+0) СЈСФ019 Дериватологија (2+1+0) СЈСФ021 Светска књижевност 1: Антика и средњи век (2+1+0) 4 5 Укупно обавезних предмета у 4. семестру: 5 Страна 4 од 13

5 Изборни предмети у 4. семестру 08СЈСЈИ06 СЈИ06 - Изборни предмет СЈСЈ027 Савремени мађарски језик 4 (2+2+0) СЈСЈ028 Савремени словачки језик 4 (2+2+0) СЈСЈИ07 СЈИ07 - Изборни предмет 7: Страни језик СЈФФЕЈ09 Енглески језик А2.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ10 Енглески језик А2.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ11 Енглески језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ12 Енглески језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ13 Енглески језик Б2.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ14 Енглески језик Б2.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ15 Енглески језик Б2.3 (0+4+0) СЈФФЕЈ16 Енглески језик Б2.4 (0+4+0) СЈФФЈЈ05 Италијански језик А1.1 (0+4+0) СЈФФЈЈ06 Италијански језик А1.2 (0+4+0) СЈФФЈЈ07 Италијански језик А2.1 (0+4+0) СЈФФЈЈ08 Италијански језик А2.2 (0+4+0) СЈФФМЈ01 Мађарски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФМЈ02 Мађарски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФМЈ03 Мађарски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФМЈ04 Мађарски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФНЈ04 Немачки језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФНЈ05 Немачки језик А2.1 (0+4+0) СЈФФНЈ06 Немачки језик А2.2 (0+4+0) СЈФФНЈ07 Немачки језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФНЈ10 Немачки језик А 1.2 (0+4+0) СЈФФПЈ01 Пољски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФПЈ02 Пољски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФПЈ03 Пољски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФПЈ04 Пољски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФРЈ09 Руски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФРЈ10 Руски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФРЈ11 Руски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФРЈ12 Руски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФРЈ13 Руски језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФРЈ14 Руски језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФРЈ15 Руски језик Б2.1 (0+4+0) СЈФФРЈ16 Руски језик Б2.2 (0+4+0) СЈФФСЈ01 Словачки језик А1.1 (0+4+0) СЈФФСЈ02 Словачки језик А1.2 (0+4+0) СЈФФСЈ03 Словачки језик А2.1 (0+4+0) СЈФФСЈ04 Словачки језик А2.2 (0+4+0) СЈФФСП03 Шпански језик А1.1 (0+4+0) СЈФФСП04 Шпански језик А1.2 (0+4+0) СЈФФСП07 Шпански језик А2.1 (0+4+0) 4 3 Страна 5 од 13

6 Изборни предмети у 4. семестру Година студија: 2 08СЈСЈИ07 СЈИ07 - Изборни предмет 7: Страни језик СЈФФСП08 Шпански језик А2.2 (0+4+0) СЈФФФЈ07 Француски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФФЈ08 Француски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФФЈ09 Француски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФФЈ10 Француски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФФЈ11 Француски језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФФЈ12 Француски језик Б1.2 (0+4+0) 4 3 Укупно предмета у групи: 47 Укупно изборних предмета у 4. семестру: 49 Укупно предмета на 2. години студија: 111 Страна 6 од 13

7 Година студија: 3 Обавезни предмети у 5. семестру 1. 08СЈСЈ007 Синтакса и семантика реченице 1 (2+2+0) СЈСФ022 Општа лингвистика 2: Теорије (2+1+0) СЈСФ023 Историја књижевног језика (2+2+0) СЈСФ025 Лексикологија 1: Организација лексичког система (2+1+0) СЈСФ027 Српска књижевност и јужнословенске књижевности 3 (2+2+0) СЈСФ028 Светска књижевност 2: Од ренесансе до романтизма (2+1+0) 5 5 Укупно обавезних предмета у 5. семестру: 6 Страна 7 од 13

8 Изборни предмети у 5. семестру 08СЈСЈИ08 СЈИ08 - Изборни предмет 8: Страни језик СЈФФЕЈ09 Енглески језик А2.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ10 Енглески језик А2.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ11 Енглески језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ12 Енглески језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ13 Енглески језик Б2.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ14 Енглески језик Б2.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ15 Енглески језик Б2.3 (0+4+0) СЈФФЕЈ16 Енглески језик Б2.4 (0+4+0) СЈФФЈЈ05 Италијански језик А1.1 (0+4+0) СЈФФЈЈ06 Италијански језик А1.2 (0+4+0) СЈФФЈЈ07 Италијански језик А2.1 (0+4+0) СЈФФЈЈ08 Италијански језик А2.2 (0+4+0) СЈФФМЈ01 Мађарски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФМЈ02 Мађарски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФМЈ03 Мађарски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФМЈ04 Мађарски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФНЈ04 Немачки језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФНЈ05 Немачки језик А2.1 (0+4+0) СЈФФНЈ06 Немачки језик А2.2 (0+4+0) СЈФФНЈ07 Немачки језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФНЈ10 Немачки језик А 1.2 (0+4+0) СЈФФПЈ01 Пољски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФПЈ02 Пољски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФПЈ03 Пољски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФПЈ04 Пољски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФРЈ09 Руски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФРЈ10 Руски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФРЈ11 Руски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФРЈ12 Руски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФРЈ13 Руски језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФРЈ14 Руски језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФРЈ15 Руски језик Б2.1 (0+4+0) СЈФФРЈ16 Руски језик Б2.2 (0+4+0) СЈФФСЈ01 Словачки језик А1.1 (0+4+0) СЈФФСЈ02 Словачки језик А1.2 (0+4+0) СЈФФСЈ03 Словачки језик А2.1 (0+4+0) СЈФФСЈ04 Словачки језик А2.2 (0+4+0) СЈФФСП03 Шпански језик А1.1 (0+4+0) СЈФФСП04 Шпански језик А1.2 (0+4+0) СЈФФСП07 Шпански језик А2.1 (0+4+0) СЈФФСП08 Шпански језик А2.2 (0+4+0) СЈФФФЈ07 Француски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФФЈ08 Француски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФФЈ09 Француски језик А2.1 (0+4+0) 5 3 Страна 8 од 13

9 Изборни предмети у 5. семестру Година студија: 3 08СЈСЈИ08 СЈИ08 - Изборни предмет 8: Страни језик СЈФФФЈ10 Француски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФФЈ11 Француски језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФФЈ12 Француски језик Б1.2 (0+4+0) 5 3 Укупно предмета у групи: 47 Укупно изборних предмета у 5. семестру: 47 Обавезни предмети у 6. семестру 1. 08СЈСЈ008 Наука о превођењу (2+2+0) СЈСЈ009 Синтакса и семантика реченице 2 (2+2+0) СЈСЈ010 Методика са основама глотодидактике (2+2+0) СЈСФ029 Стандардизација (2+2+0) СЈСФ034 Српска књижевност и јужнословенске књижевности 4 (2+2+0) СЈФФЗ03 Педагошка психологија (2+1+0) 6 3 Укупно обавезних предмета у 6. семестру: 6 Страна 9 од 13

10 Изборни предмети у 6. семестру 08СЈСЈИ09 СЈИ09 - Изборни предмет 9: Страни језик СЈФФЕЈ09 Енглески језик А2.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ10 Енглески језик А2.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ11 Енглески језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ12 Енглески језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ13 Енглески језик Б2.1 (0+4+0) СЈФФЕЈ14 Енглески језик Б2.2 (0+4+0) СЈФФЕЈ15 Енглески језик Б2.3 (0+4+0) СЈФФЕЈ16 Енглески језик Б2.4 (0+4+0) СЈФФЈЈ05 Италијански језик А1.1 (0+4+0) СЈФФЈЈ06 Италијански језик А1.2 (0+4+0) СЈФФЈЈ07 Италијански језик А2.1 (0+4+0) СЈФФЈЈ08 Италијански језик А2.2 (0+4+0) СЈФФМЈ01 Мађарски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФМЈ02 Мађарски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФМЈ03 Мађарски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФМЈ04 Мађарски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФНЈ04 Немачки језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФНЈ05 Немачки језик А2.1 (0+4+0) СЈФФНЈ06 Немачки језик А2.2 (0+4+0) СЈФФНЈ07 Немачки језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФНЈ10 Немачки језик А 1.2 (0+4+0) СЈФФПЈ01 Пољски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФПЈ02 Пољски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФПЈ03 Пољски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФПЈ04 Пољски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФРЈ09 Руски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФРЈ10 Руски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФРЈ11 Руски језик А2.1 (0+4+0) СЈФФРЈ12 Руски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФРЈ13 Руски језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФРЈ14 Руски језик Б1.2 (0+4+0) СЈФФРЈ15 Руски језик Б2.1 (0+4+0) СЈФФРЈ16 Руски језик Б2.2 (0+4+0) СЈФФСЈ01 Словачки језик А1.1 (0+4+0) СЈФФСЈ02 Словачки језик А1.2 (0+4+0) СЈФФСЈ03 Словачки језик А2.1 (0+4+0) СЈФФСЈ04 Словачки језик А2.2 (0+4+0) СЈФФСП03 Шпански језик А1.1 (0+4+0) СЈФФСП04 Шпански језик А1.2 (0+4+0) СЈФФСП07 Шпански језик А2.1 (0+4+0) СЈФФСП08 Шпански језик А2.2 (0+4+0) СЈФФФЈ07 Француски језик А1.1 (0+4+0) СЈФФФЈ08 Француски језик А1.2 (0+4+0) СЈФФФЈ09 Француски језик А2.1 (0+4+0) 6 3 Страна 10 од 13

11 Изборни предмети у 6. семестру Година студија: 3 08СЈСЈИ09 СЈИ09 - Изборни предмет 9: Страни језик СЈФФФЈ10 Француски језик А2.2 (0+4+0) СЈФФФЈ11 Француски језик Б1.1 (0+4+0) СЈФФФЈ12 Француски језик Б1.2 (0+4+0) 6 3 Укупно предмета у групи: 47 Укупно изборних предмета у 6. семестру: 47 Укупно предмета на 3. години студија: 106 Страна 11 од 13

12 Година студија: 4 Обавезни предмети у 7. семестру 1. 08СЈСЈ011 Историја превођења код Срба (2+2+0) СЈСЈ012 Дијалектологија (2+2+0) СЈСЈ013 Синтакса и семантика падежа 1 (2+2+0) СЈСЈ014 Теорија језика у контакту (2+2+0) СЈСЈ015 Методика наставе српског као нематерњег језика (2+2+0) 7 5 Укупно обавезних предмета у 7. семестру: 5 Изборни предмети у 7. семестру 08СЈСЈИ10 СЈИ10 - Изборни предмет СЈСЈ029 Узајамне везе српске и мађарске књижевности 1 (2+0+0) СЈСЈ030 Узајамне везе српске и словачке књижевности 1 (2+0+0) СЈСЈИ11 СЈИ11 - Изборни предмет СЈСЈ037 Деривација у мађарском и српском језику (2+1+0) СЈСФ063 Лингвистика текста (2+1+0) СЈСФ064 Тематска лексикографија (2+1+0) СЈСФ100 Рекцијски потенцијал речи (2+1+0) 7 5 Укупно предмета у групи: 4 Укупно изборних предмета у 7. семестру: 6 Обавезни предмети у 8. семестру 1. 08СЈСЈ016 Синтакса и семантика падежа 2 (2+2+0) СЈСЈ018 Методичка пракса (2+2+0) СЈСФ039 Анализа дискурса (2+2+0) 8 4 Укупно обавезних предмета у 8. семестру: 3 Изборни предмети у 8. семестру 08СЈСЈИ12 СЈИ12 - Изборни предмет СЈСЈ031 Узајамне везе српске и мађарске књижевности 2 (2+0+0) СЈСЈ032 Узајамне везе српске и словачке књижевности 2 (2+0+0) СЈСЈИ13 СЈИ13 - Изборни предмет СЈСЈ033 Српски језик у контакту с мађарским (2+2+0) СЈСЈ034 Српски језик у контакту с словачким (2+2+0) СЈСЈИ14 СЈИ14 - Изборни предмет СЈСЈ035 Војвођанска мађарска књижевност (2+0+0) СЈСЈ036 Војвођанска словачка књижевност (2+0+0) СЈСЈИ15 СЈИ15 - Изборни предмет СЈСЈ038 Прегледна граматика српског језика као страног 1 (2+1+0) СЈСФ035 Светска књижевност 3: Од реализма до постмодернизма (2+1+0) СЈСФ055 Методички системи (2+1+0) 8 5 Укупно предмета у групи: 3 Укупно изборних предмета у 8. семестру: 9 Укупно предмета на 4. години студија: 23 Страна 12 од 13

13 Страна 13 од 13

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЛ - Словачки језик и књижевност Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часо

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЛ - Словачки језик и књижевност Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часо Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЛСЛ001 Фонетика и фонологија словачког језика (2+2+0) 1 6 2. 15СЛСЛ002 Правопис словачког језика 1 (1+1+0)

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЦСЦ001 Увод у социологију 1 (2+1+0) 1 6 2. 15СЦСЦ002 Друштвене теорије антике и средњег века (2+1+0) 1 6 3. 15СЦСЦ003 Социјална психологија (2+1+0)

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески језик

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15МД001 Докторска дисертација - избор теме и преглед литературе (0+0+6) 1 10 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 1 Страна 1 од 6 Изборни предмети

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САДРЖАЈ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Англистика...

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15ПГПГ001 Увод у педагогију 1 (2+2+0) 1 5 2. 15ПГПГ002 Историја педагогије 1 (2+2+0) 1 5 3. 15ПГПГ003 Компаративна

Више

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit (

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit ( ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ANTIČKA FILOZOFIJA 16.1.2019. 8.00 2/5/2019 8.00 4/10/2019 8.00 6/4/2019 8.00 8.7.2019 8.00 8/20/2019 8.00 10.9.2019 8.00 UVOD U FILOZOFIJU

Више

ZIMSKI SEMESTAR, Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10

ZIMSKI SEMESTAR, Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10 ZIMSKI SEMESTAR, 2.11.2018. Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10:30 UTO 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 13:30-15:00

Више

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2011

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2011 JESENSKI ISPITNI ROK - 2018. I. GODINA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA V. Krneta, prof. Jezične vježbe 1 5.9. u 10 sati 19.9. u 10 sati V. Krneta, prof. Elementarna 5.9. u 10 sati 19.9. u 10 sati gramatika 1 Uvod

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

Fakultet filoloških nauka R A S P O R E D ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ Studijska grupa: RUSKI JEZIK Školska godina: 2018/2019. REDOVNI STUDIJ VANREDNI STUDI

Fakultet filoloških nauka R A S P O R E D ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ Studijska grupa: RUSKI JEZIK Školska godina: 2018/2019. REDOVNI STUDIJ VANREDNI STUDI Studijska grupa: RUSKI JEZIK Školska godina: 2018/201. REDOVNI STUDIJ VANREDNI STUDIJ I godina 2. semestar od: 0.0.201. do: 1.0.201..0.4.00. Fonetika ruskog jezika (2) Prof.dr Larisa Čović.0.4.00. Fonetika

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 16:30-18:00 PON 18:00-19:30 UTO 17:15-18:45 UTO 18:45-19:30 UTO 19:30-20:15 UTO 20:15-21:00 SRE 09:0

Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 16:30-18:00 PON 18:00-19:30 UTO 17:15-18:45 UTO 18:45-19:30 UTO 19:30-20:15 UTO 20:15-21:00 SRE 09:0 Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 16:30-18:00 PON 18:00-19:30 UTO 17:15-18:45 UTO 18:45-19:30 UTO 19:30-20:15 UTO 20:15-21:00 SRE 09:00-10:30 SRE 11:15-12:45 SRE 12:45-14:15 SRE 16:30-18:00

Више

RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ PDS/DS GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVAN

RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ PDS/DS GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVAN RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU 9.2018. 30.9.2018. DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ / GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PR OS TO RIJ A NASTAVNIK 9.2018. (PONEDJELJAK) Talijanski

Више

Konkurs za izbor

Konkurs za izbor Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/377, 02-01/381, 02-01/382, 02-01/388, 02-01/389, 02-01/390, 02-01/396, 02-01/397 i 02-01/407 od 20. 11. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu,

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI AMERIČK

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI AMERIČK SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI 04.09.2019. AMERIČKI ANIMIRANI FILM 18-19 URED RAJKO PETKOVIĆ SRI 18.09.2019.

Више

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР МЕСЕЦ 2018. ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ 1-1 25.09.2018.ГОДИНЕ- ФИЗИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 05.10.2018.ГОДИНЕ МАТЕМАТИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 10.10.2018.ГОДИНЕ- БИОЛОГИЈА-

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Предмети Писмени задаци Писмене вежбе II III IV V VI II III IV V

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Предмети Писмени задаци Писмене вежбе II III IV V VI II III IV V ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА 2018-2019. РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Српски језик 19 4 Енглески језик 22 1 Немачки језик Француски језик 14 9 Геометрија 3 29 11 8 Физика 23 10 Хемија 7

Више

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK PONEDJELJAK,,,, I Morfosintaksa nefinitne Pedagogija 2 Predavanja+ (prof. dr. Mirjana Mavrak) (Davor Njegić, MA (doc. dr. Larisa Kasumagić- Kafedžić) Sintaksa složene rečenice (prof. dr. Merima Osmankadić)

Више

X SEMESTAR VIII SEMESTAR VI SEMESTAR IV SEMESTAR II SEMESTAR FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU STUDIJSKA 2016/2017. GO

X SEMESTAR VIII SEMESTAR VI SEMESTAR IV SEMESTAR II SEMESTAR FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU STUDIJSKA 2016/2017. GO PONEDJELJAK Bosanski, Hrvatski, Srpski Mr. Elma Durmišević- Cernica književnost baroka i klasicizam Doc. dr. Ivan književnost baroka i klasicizam Doc. dr. Ivan Bosanski, Hrvatski, Srpski (prof. dr. Amela

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Microsoft Word - RasPiKon.docx

Microsoft Word - RasPiKon.docx РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ шк.2018/2019. год. I-1 Српс. јез. и књ. 6. 8. Енглески језик 22. 25. 5. Руски језик 4. 16. Латински језик 11. 20. Математика 15. 10. 29. 31. Физика

Више

Microsoft Word - 01_Studijski_Programi.doc

Microsoft Word - 01_Studijski_Programi.doc ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ФАКУЛТЕТА ЗАКЉУЧНО СА 2013. ГОДИНОМ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Напомена: Листа треба да обухвати тражене податке о студијским програмима који

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /16-03/20 Odjel za francuske i iberoromanske studije URBROJ: /16-13 Šifra predmeta RED PREDAVANJA za I. (

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /16-03/20 Odjel za francuske i iberoromanske studije URBROJ: /16-13 Šifra predmeta RED PREDAVANJA za I. ( Odjel za francuske i iberoromanske studije URBROJ: 2198-1-79-29/16-13 za I. (prvi) semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Ime i prezime nastavnika Naziv FRP 116 Barbara Vodanović Uvod

Више

Info Paket HRV

Info Paket HRV ODJEL ZA FRANCUSKE I FRANKOFONSKE STUDIJE KONTAKTI: PROČELNICA ODJELA ZAMJENIK PROČELNIKA ODJELA TAJNIK/CA KOORDINATOR IME I TITULA TEL./FAX E-MAIL ADRESA dr.sc. Larisa Grčić lgrcic@unizd.hr Simeunović,

Више

ODJEL ZA RUSISTIKU KONTAKTI: PROČELNICA ODJELA ZAMJENICA PROČELNICE ODJELA TAJNICA ECTS KOORDINATORICA IME I TITULA TEL./FAX ADRESA Dr. sc. San

ODJEL ZA RUSISTIKU KONTAKTI: PROČELNICA ODJELA ZAMJENICA PROČELNICE ODJELA TAJNICA ECTS KOORDINATORICA IME I TITULA TEL./FAX  ADRESA Dr. sc. San ODJEL ZA RUSISTIKU KONTAKTI: PROČELNICA ODJELA ZAMJENICA PROČELNICE ODJELA TAJNICA ECTS KOORDINATORICA IME I TITULA TEL./FAX E-MAIL ADRESA Dr. sc. Sandra 023 200 723 shadziha@unizd.hr Hadžihalilović, doc.

Више

Наставник Звање Статус наставник а Мјесто запослења и становањ а Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај.

Наставник Звање Статус наставник а Мјесто запослења и становањ а Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Наставник Звање Статус наставник а Мјесто запослења и становањ а Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР МЕСЕЦ ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ ГОДИНЕ ФИЗИКА ТЕСТ ГОДИНЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК КО

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР МЕСЕЦ ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ ГОДИНЕ ФИЗИКА ТЕСТ ГОДИНЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК КО РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР МЕСЕЦ 2017. ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ 1-1 12.01.2017. ГОДИНЕ ФИЗИКА ТЕСТ 13.01.2017. ГОДИНЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК КОНТРОЛНА ВЕЖБА 18.01.2017. ГОДИНЕ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК КОНТРОЛНА

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, 4. 3. 2019. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских академских студија филологије, Филозофски факултет у Нишу,

Више

Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 10:30-12:00 UTO 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 15:00-15:45 UTO 15:45-16:30 SRE 09:00-09:45 SRE 09:0

Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 10:30-12:00 UTO 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 15:00-15:45 UTO 15:45-16:30 SRE 09:00-09:45 SRE 09:0 Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 15:00-15:45 UTO 15:45-16:30 SRE 09:00-09:45 SRE 09:00-10:30 SRE 09:45-10:30 SRE 10:30-12:00 SRE 10:30-12:00 SRE 12:00-13:30

Више

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /14-03/10 Odjel za TALIJANISTIK

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /14-03/10 Odjel za TALIJANISTIK JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/14-03/10 Odjel za TALIJANISTIKU URBROJ: 2198-1-79-43/14-01 RED PREDAVANJA za I (prvi)

Више

Microsoft Word - T.5.1. OAS OM3.doc

Microsoft Word - T.5.1. OAS OM3.doc Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија Шифра Назив предмета С Тип Статус Часови активне Остали ЕСПБ предмета предмета наставе часови П В ДОН ПРВА ГОДИНА

Више

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/we

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/we ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Телефон Универзитет, факултет, организациона

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ Име и презиме Милана Додиг Година и место рођ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ Име и презиме Милана Додиг Година и место рођ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ Име и презиме Милана Додиг Година и место рођења Наставно-научно звање; научно звање 1985. Кикинда

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

OAS инфо.xlsx

OAS инфо.xlsx Назив студијског програма: Ликовне уметности Врста студија: Основне академске студије Дужина трајања студија: 4 године Обим студија изражен у ЕСПБ бодовима: 240 Стручни назив: Дипломирани ликовни уметник

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /17-03/09 Odjel za TALIJANISTIKU URBROJ: /17-02 RED PREDAVANJA za I. semestar dvopredmetnog preddiplomsko

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /17-03/09 Odjel za TALIJANISTIKU URBROJ: /17-02 RED PREDAVANJA za I. semestar dvopredmetnog preddiplomsko za I. semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Naziv TAP101 Izv.prof. dr. sc. Iva Grgić Uvod u traduktologiju 30 3 TAL102 Povijesni pregled talijanske 30 3 književnosti TAP104 Opća lingvistika

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Raspored zimski semestar MAS pdf

Raspored zimski semestar MAS pdf Raspored predavanja master akademskih studija školske 2018/2019. godine - zimski semestar Muzička pedagogija Ponedeljak: 09,45-,15 Analiza muzike 20. veka Ponedeljak: 12,-13,15 Metodika nastave muzičke

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2, НОВИ САД ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Докторске студије Листа изборних предмета на студ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2, НОВИ САД ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Докторске студије Листа изборних предмета на студ Листа изборних предмета на студијском програму докторских студија Ш Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Наставници на предмету П СИР Изборни предмет 1 (ИБЈ1) (Модул: Језик и књижевност

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA MEDICINSKI FAKULTET Medicina I društvo(oblast sociologija)

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/we

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/we ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Универзитет, факултет, организациона јединица

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Одсек 1. Англистика 6 5.88 % 2. Филозофија 1 0.98 % 3. Германистика 1 0.98 % 4. Хунгарологија 7 6.86 % 5. Историја 13 12.75 % 6. Компаративна књижевност 1 0.98 % 7. Медијске студије 11 10.78 % 8. Педагогија

Више

RASPORED NASTAVE U DRUGOM SEMESTRU Pastirski smer

RASPORED NASTAVE U DRUGOM SEMESTRU Pastirski smer ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ ПРЕДАВАЧ ВН С Г ГРЧКИ ЈЕЗИК 1 Ј. Ф. КАСАПИС Предавања 1 0 10:15-11:45 ГРЧКИ ЈЕЗИК 1 Ј. Ф. КАСАПИС Вежбе 5 0 ПЕТАК ЧЕТВРТАК СРЕДА УТОРАК ПОНЕДАЉАК БОГОСЛОВСКО-ПАСТИРСКИ-Прва година 10:15-11:45

Више

Naziv studija

Naziv studija Naziv studija Preddiplomski prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija Hrvatski jezik Status kolegija obvezni Godina 2018./2019. Semestar zimski ECTS bodovi 3 Nastavnik doc.dr.sc. Andrijana Jusup

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ студијски програм Уметничка игра Назив предмета Име професора Датум

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ студијски програм Уметничка игра Назив предмета Име професора Датум РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ Eстетика Проф.др Миомир Петровић 19.06.2018 11.00 часова Кабинет 330 Историја сценских уметности Проф.др Миомир Петровић

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAMI/PREDMETI MATEMATIKA Logika MEDICINA Neurologija

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKU

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKU UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKULTET BIOTEHNIČKI FAKULTET AHITEKTURA* ANIMALNA PROIZVODNJA*

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Legenda 1. godina preddiplomskog studija 2. godina preddiplomskog studija 3. godina preddiplomskog studija Diplomski studij FOOZ Fakultet za odgojno o

Legenda 1. godina preddiplomskog studija 2. godina preddiplomskog studija 3. godina preddiplomskog studija Diplomski studij FOOZ Fakultet za odgojno o Legenda 1. godina preddiplomskog studija. godina preddiplomskog studija 3. godina preddiplomskog studija Diplomski studij FOOZ Fakultet za odgojno obrazovne znanosti PSPK - Program stjecanja pedagoških

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE INTERNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET PRIJEDLOG VIJEĆA

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE INTERNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET PRIJEDLOG VIJEĆA UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE INTERNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET PRIJEDLOG VIJEĆA FAKULTETA ARHITEKTONSKI FAKULTET BIOTEHNIČKI FAKULTET

Више

Microsoft Word - Biografije učesnika seminara.docx

Microsoft Word - Biografije učesnika seminara.docx Jelena Anđelković rođena je 1979. godine u Zemunu (Srbija). Nakon završene Zemunske gimnazije i studija engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Jelena između 2003.

Више

Универзитет у Београду Филолошки факултет Извештај Kомисије за преглед и оцену докторске дисертације На основу члана 127 Статута Филолошког факултета

Универзитет у Београду Филолошки факултет Извештај Kомисије за преглед и оцену докторске дисертације На основу члана 127 Статута Филолошког факултета Универзитет у Београду Филолошки факултет Извештај Kомисије за преглед и оцену докторске дисертације На основу члана 127 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 128 Закона о високом

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

RASPORED ISPITA U APRILSKOM ROKU 2001

RASPORED  ISPITA  U  APRILSKOM  ROKU  2001 Univerzitet u Novom Sadu, Akademija Novi Sad Departman muzičke Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2016/2017 (od 18.04.2017 23.04.2017) DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI Studijski program Godina

Више

Microsoft Word - Raspored US ljetni semestar 2015_2016 d - podloga (2)

Microsoft Word - Raspored US ljetni semestar 2015_2016 d - podloga (2) UČITELJSKE STUDIJE 1. god../. PONEDJELJAK 2. semestar V1 3 1 1 1 1 S1 Psihologija uč. i poučavanja Rijavec S1 31 Geografija 2 I. Nejašmić KK1 S2 31 Geografija 2 I. Nejašmić KK2 S2 2 Psihologija uč. i poučavanja

Више

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила,

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - Program_dop.ped._obrazovanja BIJELJINA.doc

Microsoft Word - Program_dop.ped._obrazovanja BIJELJINA.doc Универзитет у Источном Сарајеву ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ БИЈЕЉИНА ПЛАН И ПРОГРАМ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ ОБРАЗОВАЊА НА ПЕДАГОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У БИЈЕЉИНИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО И ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - допунски

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Рад управе Факултета (декан, продекани) 1. 0 - непознато ми је 1379 45.66 % 2. 1 - незадовољавајуће 98 3.25 % 3. 2 88 2.91 % 4. 3 270 8.94 % 5. 4 502 16.62 % 6. 5 - одлично 683 22.62 % Средња вредност

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО НАСТАВНИЦИМА Српски језик и општа лингвистика Име и презиме Одељења Фонд 1. Људмила Пендељ IV3, IV4, IV Драгана Милановић IV

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО НАСТАВНИЦИМА Српски језик и општа лингвистика Име и презиме Одељења Фонд 1. Људмила Пендељ IV3, IV4, IV Драгана Милановић IV ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО НАСТАВНИЦИМА Српски језик и општа лингвистика Име и презиме Одељења Фонд Људмила Пендељ IV3, IV4, IV6 Драгана Милановић IV1, IV2, IV5 3. мр Александра Антић I5, I6, I7 4. Мирјана Којић

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИКЕ ПРВА ГОДИНА ФИЗИЧКА МЕХАНИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗ. МЕХ. 21.01-08.02. п: 30.01.19.10 h у: 06.02.19.10

Више

Obrazovanje i osposobljavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika

Obrazovanje i osposobljavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Inicijalno obrazovanje nastavnika razlikuje se prema razini obrazovanja u kojoj će budući nastavnici raditi. Odgojitelji, učitelji

Више

Doc. dr. Mirela Omerović BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK III PEF RAN 203 Status predmeta: obavezni, stručni Osnovna literatura: Jahić, Dž., Halilović

Doc. dr. Mirela Omerović BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK III PEF RAN 203 Status predmeta: obavezni, stručni Osnovna literatura: Jahić, Dž., Halilović Doc. dr. Mirela Omerović BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK III PEF RAN 203 Jahić, Dž., Halilović, S., Palić, I. (2000), Gramatika bosanskoga jezika, Dom štampe, (III dio Sintaksa) Čedić,I. (2008) Osnovi

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

INFORMACIJE INFORMACIJE O STUDIJU TEORIJSKE I PRIMIJENJENE FONETIKE Treba odmah na početku naglasiti da je studij Teorijske i primijenjene fonetike na

INFORMACIJE INFORMACIJE O STUDIJU TEORIJSKE I PRIMIJENJENE FONETIKE Treba odmah na početku naglasiti da je studij Teorijske i primijenjene fonetike na INFORMACIJE INFORMACIJE O STUDIJU TEORIJSKE I PRIMIJENJENE FONETIKE Treba odmah na početku naglasiti da je studij Teorijske i primijenjene fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu jedinstven u našoj

Више

juli151:Osnova.qxd

juli151:Osnova.qxd 2 Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Biha }u, broj: 06-3404/13 od 04.07.2013. godine, raspisuje se KON KURS/NA TJE ^AJ za izbor u zvanja i anga`man nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Biha }u

Више

Microsoft Word - raspored - sobe - zim. sem

Microsoft Word - raspored - sobe - zim. sem (računalna) 8.00-8.45 1. Modeliranje i simulacije + Galić 3. Osnove sociološke statistike I.45-.30 Pavić Osnove informacijske tehnologije + 1V Bubalo Svjetska povijest 1. stoljeća Pejić E-škola + 1V Galić.35-11.20

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више